บุญรับปีใหม่ ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระแกะสลักจากอเวนจูนรีนทรงเครื่องจักรพรรดิ์ถวายวัดฝั่งลาว

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย นพศูล, 25 ธันวาคม 2020.

 1. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,112
  ค่าพลัง:
  +5,309
  ***บอกบญปี ๒๕๖๔***
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระแกะสลักจากอเวนจูนรีนสีเขียวหน้าตัก ๕ นิ้ว ทรงเครื่องทำจากเงินแท้ชุบทองคำประดับพลอยต่างๆ ยอดมงกุฎทองคำประดับเพชร ในการจัดสร้างนี้จะน้อมนำไปถวายวัดที่สปป.ลาว เมื่อจัดสร้างเสร็จ และเมื่อด่านข้ามแดนเปิดจะได้ดูวัดที่เหมาะสมเพื่อจะอัญเชิญไปถวายต่อไป
  ข้าพเจ้าจึงขอเป็นสะพานบุญมหากุศลครั้งนี้บอกบุญมายังท่านทั้งหลายผู้มีจิตอันเป็นกุศลเปี่ยมด้วยศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา
  งบประมาณในการจัดสร้างครั้งนี้
  ๑.พระพุทธรูปแกะสลักจากอเวนจูนรีนสีเขียวหน้าตัก ๕ นิ้ว ราคา ๒๕,๐๐๐ บาท
  ๒.ค่าจัดสร้างเครื่องทรงจักรพรรดิ์เงินแท้ชุบทองคำประดับพลอย ราคาประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท
  ๓.เม็ดเงินที่จะต้องใช้ทั้งสิ้นน้ำหนัก ๑๐ บาท
  ๔.ทองคำน้ำหนัก ๑ บาททำยอดมงกุฎ และเพชรซีกเหลี่ยมลูกโลกขนาด ๕ มิล. จำนวน ๑ เม็ด
  ๕.ค่าจัดสร้างฐานไม้สักกระแหนะลายปิดทองคำเปลว ๑๐๐ % ประดับพลอย ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท
  ๖.ค่าจัดสร้างฉัตรสลักดุนลาย ๕ ชั้น ปิดทองคำเปลว ๑๐๐ % ประดับคริสตัลราคา ๑๗,๐๐๐ บาท
  รวมงบประมาณในการจัดสร้างพระแกะสลักโดยประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท

  รายละเอียดการร่วมบุญ
  โดยท่านสามารถร่วมเจริญกุศลเป็นเจ้าภาพได้ดังนี้คือ

  ๑.สัพพะกิจเจริญมหากุศลได้ตามกำลังศรัทธา
  ๒.กองบุญพุทธปฏิมา กองบุญละ ๑๐๐ บาท ทั้งสิ้น ๗๐๐ กองบุญ
  ๓.กองบุญเม็ดเงิน กองบุญน้ำหนักบาทละ ๔๕๐ บาท ทั้งสั้น ๑๐ กองบุญ
  ๔.กองบุญเครื่องทรงพระ กองบุญ ๕๐๐ บาท ทั้งสิ้น ๕๐ กองบุญ
  ๕.กองบุญยอดทองคำ กองบุญน้ำหนัก ๑ กรัมๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท ทั้งสิ้น ๑๖ กองบุญ

  ***********************************************
  ท่านสามารถโอนปัจจัยสมทบเจริญมหากุศลได้ที่
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 067-2-84741-9 ชื่อบัญชี พรเทพ ธำรงสมบัติ

  (โอนทำบุญข้ามประเทศผ่านทาง S.W.I.F.T. Code)
  Account Name : Pornthep Thomrongsombat
  Bank's name : KASIKORNBANK PCL
  Branch : PHO SAM TON
  Savings Account Number : 067-2-84741-9
  S.W.I.F.T. Code : KASITHBK

  ท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook: Pornthep Thomrongsombat
  ติดต่อได้ที่ ID LINE: 850600601(พรเทพ)

  ท่านใดที่ร่วมทำบุญในกาลครั้งนี้รบกวนแจ้งชื่อ-ยอดใต้โพส หรือแจ้งทางกล่องข้อความ เพื่อข้าพเจ้าจะได้รวบรวมรายชื่อเพื่ออนุโมทนาบญต่อไป

  ปิดรับปัจจัยในการเจริญกุศลในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔
  หมายเหตุ: รูปที่แสดงอยู่นั้นเป็นพระพุทธรูปที่กำลังแกะสลักและรอขัดเงา และรูปเครื่องทรงพระที่จะจัดสร้างในครั้งนี้
  รวมพระแก้วเขียว.jpg 124221943_3649287971795013_2996120235957339793_o.jpg pทองเพชร.jpg เพชรนพเก้า.jpg 31494163_10213758509369412_1491564510366924800_n.jpg ฐานไม้ลายใหม่.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 มกราคม 2021
 2. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,112
  ค่าพลัง:
  +5,309
  รายชื่อผู้ร่วมเจริญกุศลเป็นเจ้าภาพ
  -*-กองบุญสัพพะกิจ เจริญมหากุศลได้ตามกำลังศรัทธา

  ๑.คุณวีระชัย รุ่งโรจน์โกญจนาท พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐ บาท
  ๒.ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ศรีมณีชัย พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๐ บาท
  ๓.คุณอัญวริญ ไชยวุฒิ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๐ บาท
  ๔.คุณจรัสฤกษ์ นิพิฐรัชนะ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๐ บาท
  ๖.
  ๗.
  ๘.
  ๙.
  ๑๐.
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒ ท่าน ร่วมทำบุญ ๐.๐๔ บาท
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๒๘.๘๙ บาท
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ บาท
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ บาท
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ บาท
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ๑ บาท
  ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ บาท

  5 2 3 2 1 1 3 2 1 1 3 5 2 1 5 5 1 10 20 2 10 1 5
  -*-กองบุญพุทธปฏิมา กองบุญละ ๑๐๐ บาท ทั้งสิ้น ๔๐๐ กองบุญ
  ๑.คุณวรวัฒน์ เกตุเพชร พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๒.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๓.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๔.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"Luckyme" ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๕.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๔ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๖-๘.คุุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๙.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๐.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๑.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๑ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๒.คุณนภาทิพย์ สุคำมา พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๓-๑๕.คุณภพชาพร ธราภิวัฒนานนท์ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๓ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ๑๖.คณะกัลยาณมิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๗.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๗ ท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๘.ท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ๑๙-๒๐.พระสิงห์น้อย สุจิณฺโณ และ พระสมศักดิ์ ยตกโร ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ๒๑.
  -*-กองบุญเม็ดเงิน กองบุญน้ำหนักบาทละ ๔๕๐ บาท ทั้งสั้น ๑๐ กองบุญ
  ๑.ครอบครัวจริยานุรักษ์กุล เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๔๕๐ บาท
  ๒.
  ๓.
  -*-กองบุญเครื่องทรงพระ กองบุญ ๕๐๐ บาท ทั้งสิ้น ๕๐ กองบุญ
  ๑.คุณธนายุทธ รัตนชัย พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ ทำบุญ ๕๐๐ บาท
  ๒.
  ๓.
  -*-กองบุญยอดทองคำ กองบุญน้ำหนัก ๑ กรัมๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท ทั้งสิ้น ๑๖ กองบุญ
  ๑.
  ๒.
  ๓.
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 มกราคม 2021 at 00:15
 3. porpek

  porpek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มกราคม 2010
  โพสต์:
  1,201
  ค่าพลัง:
  +3,352
  ร่วมทำบุญสร้างพระแกะสลักจากแก้วโป่งข่ามและอเวนจูนรีน ทำเครื่องทรงถวายวัดฝั่งลาว ๑๐๐ บาท ด้วยผลบุญนี้ขอให้เป็นปัจจัยบรรลุพระนิพพานโดยเร็วพลัน ขอให้พระยายมราชเป็นพยานผลบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ... และขออนุโมทนาผลบุญทุกๆท่านด้วยครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,112
  ค่าพลัง:
  +5,309
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณวรวัฒน์ เกตุเพชร พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญพุทธปฏิมา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 ธันวาคม 2020
 5. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,112
  ค่าพลัง:
  +5,309
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญสัพพะกิจ ทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 6. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,112
  ค่าพลัง:
  +5,309
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญสัพพะกิจ ทำบุญปัจจัย ๓ บาท
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 7. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,112
  ค่าพลัง:
  +5,309
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญสัพพะกิจ ทำบุญปัจจัย ๓๐ บาท
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 8. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,112
  ค่าพลัง:
  +5,309
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญสัพพะกิจ ทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 9. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,112
  ค่าพลัง:
  +5,309
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญสัพพะกิจ ทำบุญปัจจัย ๒ บาท
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 10. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,112
  ค่าพลัง:
  +5,309
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญสัพพะกิจ ทำบุญปัจจัย ๓ บาท
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 11. Shoo-2561

  Shoo-2561 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 มิถุนายน 2018
  โพสต์:
  294
  ค่าพลัง:
  +426
  _ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างพระแกะสลักจากแก้วโป่งขามหน้าตัก ๓.๘ นิ้ว และพระแกะสลักจากอเวนจูนรีนสีเขียวหน้าตัก ๕ นิ้ว ขอถวายเป็นพุทธบูชา ไว้ในบวรพุทธศาสนา จำนวน 20 บาท และขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วย สาธุ..
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 12. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,112
  ค่าพลัง:
  +5,309
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญสัพพะกิจ ทำบุญปัจจัย ๙ บาท
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 13. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,112
  ค่าพลัง:
  +5,309
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญสัพพะกิจ ทำบุญปัจจัย ๐.๐๒ บาท
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 14. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,112
  ค่าพลัง:
  +5,309
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญพุทธปฏิมา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 15. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,112
  ค่าพลัง:
  +5,309
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญสัพพะกิจ ทำบุญปัจจัย ๕ บาท
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 16. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,112
  ค่าพลัง:
  +5,309
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญสัพพะกิจ ทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 17. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,112
  ค่าพลัง:
  +5,309
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญสัพพะกิจ ทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 18. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,112
  ค่าพลัง:
  +5,309
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญสัพพะกิจ ทำบุญปัจจัย ๑ บาท
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 19. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,112
  ค่าพลัง:
  +5,309
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณวีระชัย รุ่งโรจน์โกญจนาท พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญสัพพะกิจ ทำบุญปัจจัย ๒๐ บาท
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 20. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  9,112
  ค่าพลัง:
  +5,309
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญสัพพะกิจ ทำบุญปัจจัย ๔ บาท
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัวประสงแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   

แชร์หน้านี้

Loading...