ปิดรับบริจาค บุญสำเร็จแล้วค่ะเจ้าภาพถวายปัจจัยค่ากระเบื้องปูพื้น และปูผนัง กุฏิวัดไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่ ลพบุรี

ในห้อง 'งานบุญอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย ไข่หวานน้อย, 8 ธันวาคม 2018.

 1. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,479
  ค่าพลัง:
  +14,592
  อัพเดทวันที่ 17 มค 62
  ยังขาดอีก 52,646.58 บาท
  ----------------------------------
  1 ไข่หวาน+สุรพล มณีรัตน์ ร่วมบุญ 1,000 บาท
  2 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  3 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  4 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  5 คุณคณิศร ดุลยกิจบัญชา ร่วมบุญ 50 บาท
  6 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  7 คุณพัชร์พิชา ศรีวานิชภูมิ ร่วมบุญ 2,000 บาท
  8 คุณพ่อวีระ+คุณแม่รัชนี อรรถสวรี ร่วมบุญ 200 บาท
  9 คุณวิโรจน์ ผาติพจมานและครอบครัว ร่วมบุญ 200 บาท ร่วมบุญ 200 บาท
  10 คุณนิตินันท์ คงสิริ ร่วมบุญ 1,000 บาท
  11 กองบุญทองเพียรครอบจักรวาล ร่วมบุญ 50 บาท ร่วมบุญ 50 บาท
  12 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  13 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  14 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  15 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 500 บาท
  16 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  17 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  18 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  19 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  20 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 60 บาท
  21 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  22 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  23 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 7 บาท
  24 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  25 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  26 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  27 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  28 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 25 บาท
  29 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  30 คุณ eakvega ร่วมบุญ 100 บาท
  31 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 0.01 บาท
  32 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  33 คุณคณิศร ดุลยกิจบัญชา ร่วมบุญ 50 บาท
  34 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  35 คุณพีรดา ศักดาเดช ร่วมบุญ 97 บาท
  36 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 19 บาท
  37 หลวงพี่ศรไชย นครพนม ร่วมบุญ 20 บาท
  38 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 300 บาท
  39 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  40 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  41 คุณ Rujapa Techomongkol ร่วมบุญ 100 บาท
  42 คุณประกายรุ้ง สว่างศรี ร่วมบุญ 100 บาท
  43 คุณภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร ร่วมบุญ 9.99 บาท
  44 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  45 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  46 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์ ร่วมบุญ 300 บาท
  47 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  48 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 40.42 บาท
  49 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20.00 บาท
  50 คุณเพ็ญพิชชา อรุณรุ่งโรจน์ ร่วมบุญ 20 บาท
  51 คุณอาแอล แซ่เล้า ร่วมบุญ 100 บาท
  52 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 103 บาท
  53 คุณฤาชา รัศมีโชติ ร่วมบุญ 500 บาท
  54 คุณอัศวิน ภู่นิพานันท์ และครอบครัว ร่วมบุญ 159 บาท
  55 คุณปฐม รังสี ร่วมบุญ 99 บาท
  56 คุณ Kanyaphat Well ร่วมบุญ 100 บาท
  57 หลวงพี่ศรไชย นครพนม ร่วมบุญ 20 บาท
  58 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  59 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  60 คุณธิดารัตน์ พรมแดง, ครอบครัว, แม่และน้อง ร่วมบุญ 30 บาท
  61 คุณศุภรัศมิ์ ศิรวรเกียรติ ร่วมบุญ 500 บาท
  62 คุณนพร ร่วมบุญ 50 บาท
  65 คุณกชวรรณ แซ่ฮ้อ ร่วมบุญ 100 บาท
  63 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  64 คุณกมลา สันธิศิริ ร่วมบุญ 250 บาท
  66 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  67 คุณแม่พิสมัย สนธิสมบัติ ร่วมบุญ 200 บาท
  68 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  69 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  70 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ ร่วมบุญ 100 บาท
  71 คุณ Zine Zee ร่วมบุญ 10 บาท
  72 คุณสุภารัตน์ สมจิตร์ ร่วมบุญ 199 บาท
  73 คุณป๋าเติ้ล ใจดี ร่วมบุญ 10 บาท
  74 คุณณัฎฐาภรณ์ บุญจังหุน ร่วมบุญ 50 บาท
  75 คุณมุกดา อนันต์นสุข ร่วมบุญ 20 บาท
  76 คุณนรวีร์ ศรีสรรค์วิรัช ร่วมบุญ 20 บาท
  77 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  78 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  79 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  80 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 300 บาท
   
 2. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,479
  ค่าพลัง:
  +14,592
  อัพเดทวันที่ 20 มค 62
  ยังขาดอีก 52,296.58 บาท
  ขอเชิญร่วมบุญกระเบื้องปูพื้นกุฏิสงฆ์วัดไผ่ใหญ่ ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ ลพบุรี
  -----------------------------
  1 ไข่หวาน+สุรพล มณีรัตน์ ร่วมบุญ 1,000 บาท
  2 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  3 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  4 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  5 คุณคณิศร ดุลยกิจบัญชา ร่วมบุญ 50 บาท
  6 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  7 คุณพัชร์พิชา ศรีวานิชภูมิ ร่วมบุญ 2,000 บาท
  8 คุณพ่อวีระ+คุณแม่รัชนี อรรถสวรี ร่วมบุญ 200 บาท
  9 คุณวิโรจน์ ผาติพจมานและครอบครัว ร่วมบุญ 200 บาท ร่วมบุญ 200 บาท
  10 คุณนิตินันท์ คงสิริ ร่วมบุญ 1,000 บาท
  11 กองบุญทองเพียรครอบจักรวาล ร่วมบุญ 50 บาท ร่วมบุญ 50 บาท
  12 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  13 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  14 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  15 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 500 บาท
  16 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  17 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  18 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  19 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  20 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 60 บาท
  21 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  22 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  23 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 7 บาท
  24 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  25 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  26 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  27 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  28 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 25 บาท
  29 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  30 คุณ eakvega ร่วมบุญ 100 บาท
  31 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 0.01 บาท
  32 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  33 คุณคณิศร ดุลยกิจบัญชา ร่วมบุญ 50 บาท
  34 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  35 คุณพีรดา ศักดาเดช ร่วมบุญ 97 บาท
  36 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 19 บาท
  37 หลวงพี่ศรไชย นครพนม ร่วมบุญ 20 บาท
  38 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 300 บาท
  39 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  40 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  41 คุณ Rujapa Techomongkol ร่วมบุญ 100 บาท
  42 คุณประกายรุ้ง สว่างศรี ร่วมบุญ 100 บาท
  43 คุณภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร ร่วมบุญ 9.99 บาท
  44 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  45 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  46 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์ ร่วมบุญ 300 บาท
  47 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  48 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 40.42 บาท
  49 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20.00 บาท
  50 คุณเพ็ญพิชชา อรุณรุ่งโรจน์ ร่วมบุญ 20 บาท
  51 คุณอาแอล แซ่เล้า ร่วมบุญ 100 บาท
  52 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 103 บาท
  53 คุณฤาชา รัศมีโชติ ร่วมบุญ 500 บาท
  54 คุณอัศวิน ภู่นิพานันท์ และครอบครัว ร่วมบุญ 159 บาท
  55 คุณปฐม รังสี ร่วมบุญ 99 บาท
  56 คุณ Kanyaphat Well ร่วมบุญ 100 บาท
  57 หลวงพี่ศรไชย นครพนม ร่วมบุญ 20 บาท
  58 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  59 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  60 คุณธิดารัตน์ พรมแดง, ครอบครัว, แม่และน้อง ร่วมบุญ 30 บาท
  61 คุณศุภรัศมิ์ ศิรวรเกียรติ ร่วมบุญ 500 บาท
  62 คุณนพร ร่วมบุญ 50 บาท
  65 คุณกชวรรณ แซ่ฮ้อ ร่วมบุญ 100 บาท
  63 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  64 คุณกมลา สันธิศิริ ร่วมบุญ 250 บาท
  66 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  67 คุณแม่พิสมัย สนธิสมบัติ ร่วมบุญ 200 บาท
  68 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  69 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  70 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ ร่วมบุญ 100 บาท
  71 คุณ Zine Zee ร่วมบุญ 10 บาท
  72 คุณสุภารัตน์ สมจิตร์ ร่วมบุญ 199 บาท
  73 คุณป๋าเติ้ล ใจดี ร่วมบุญ 10 บาท
  74 คุณณัฎฐาภรณ์ บุญจังหุน ร่วมบุญ 50 บาท
  75 คุณมุกดา อนันต์นสุข ร่วมบุญ 20 บาท
  76 คุณนรวีร์ ศรีสรรค์วิรัช ร่วมบุญ 20 บาท
  77 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  78 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  79 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  80 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 300 บาท
  81 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 350 บาท
  49111635_2470918776270211_7750403442094374912_n.jpg 1242269641.jpg
   
 3. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,479
  ค่าพลัง:
  +14,592
  อัพเดทวันที่ 22 มค 61
  ยังขาดอีก 52,116.58 บาท
  --------------------------------
  82 คุณวัฒนดิษฐ์ ศรีวิไลเลิศ ร่วมบุญ 100 บาท
  83 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  84 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  85 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  86 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 23 บาท
  87 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  88 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  89 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
   
 4. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,479
  ค่าพลัง:
  +14,592
  อัพเดทวันที่ 23 มค 62
  ------------------------------------
  90 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  91 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  92 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  93 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  94 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  95 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  96 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  97 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  98 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  99 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  100 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 6 บาท
  101 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  102 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  103 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  104 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  105 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  106 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 129 บาท
  107 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 9 บาท
  108 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
   
 5. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,479
  ค่าพลัง:
  +14,592
  วันนี้พระอาจารย์ได้อัพเดทการปูกระเบื้องพื้นกุฏิ มาให้ทราบความคืบหน้า ยังขาดอีกเยอะค่ะ
  50758772_379050372859288_1511423708999188480_n.jpg 50771305_382007592586687_4665579328187138048_n.jpg 50863014_366412284191373_5178636218488848384_n.jpg
   
 6. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,479
  ค่าพลัง:
  +14,592
  อนุโมทนาสาธุกับคุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์ ร่วมบุญ 1,000 บาท สาธุๆๆ ค่ะ
   
 7. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,479
  ค่าพลัง:
  +14,592
  ยังขาดอีก 50,588.58 บาท
  อัพเดทวันที่ 1 กพ 62
  --------------------------------------
  1 ไข่หวาน+สุรพล มณีรัตน์ ร่วมบุญ 1,000 บาท
  2 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  3 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  4 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  5 คุณคณิศร ดุลยกิจบัญชา ร่วมบุญ 50 บาท
  6 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  7 คุณพัชร์พิชา ศรีวานิชภูมิ ร่วมบุญ 2,000 บาท
  8 คุณพ่อวีระ+คุณแม่รัชนี อรรถสวรี ร่วมบุญ 200 บาท
  9 คุณวิโรจน์ ผาติพจมานและครอบครัว ร่วมบุญ 200 บาท ร่วมบุญ 200 บาท
  10 คุณนิตินันท์ คงสิริ ร่วมบุญ 1,000 บาท
  11 กองบุญทองเพียรครอบจักรวาล ร่วมบุญ 50 บาท ร่วมบุญ 50 บาท
  12 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  13 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  14 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  15 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 500 บาท
  16 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  17 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  18 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  19 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  20 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 60 บาท
  21 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  22 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  23 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 7 บาท
  24 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  25 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  26 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  27 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  28 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 25 บาท
  29 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  30 คุณ eakvega ร่วมบุญ 100 บาท
  31 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 0.01 บาท
  32 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  33 คุณคณิศร ดุลยกิจบัญชา ร่วมบุญ 50 บาท
  34 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  35 คุณพีรดา ศักดาเดช ร่วมบุญ 97 บาท
  36 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 19 บาท
  37 หลวงพี่ศรไชย นครพนม ร่วมบุญ 20 บาท
  38 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 300 บาท
  39 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  40 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  41 คุณ Rujapa Techomongkol ร่วมบุญ 100 บาท
  42 คุณประกายรุ้ง สว่างศรี ร่วมบุญ 100 บาท
  43 คุณภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร ร่วมบุญ 9.99 บาท
  44 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  45 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  46 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์ ร่วมบุญ 300 บาท
  47 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  48 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 40.42 บาท
  49 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20.00 บาท
  50 คุณเพ็ญพิชชา อรุณรุ่งโรจน์ ร่วมบุญ 20 บาท
  51 คุณอาแอล แซ่เล้า ร่วมบุญ 100 บาท
  52 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 103 บาท
  53 คุณฤาชา รัศมีโชติ ร่วมบุญ 500 บาท
  54 คุณอัศวิน ภู่นิพานันท์ และครอบครัว ร่วมบุญ 159 บาท
  55 คุณปฐม รังสี ร่วมบุญ 99 บาท
  56 คุณ Kanyaphat Well ร่วมบุญ 100 บาท
  57 หลวงพี่ศรไชย นครพนม ร่วมบุญ 20 บาท
  58 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  59 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  60 คุณธิดารัตน์ พรมแดง, ครอบครัว, แม่และน้อง ร่วมบุญ 30 บาท
  61 คุณศุภรัศมิ์ ศิรวรเกียรติ ร่วมบุญ 500 บาท
  62 คุณนพร ร่วมบุญ 50 บาท
  65 คุณกชวรรณ แซ่ฮ้อ ร่วมบุญ 100 บาท
  63 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  64 คุณกมลา สันธิศิริ ร่วมบุญ 250 บาท
  66 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  67 คุณแม่พิสมัย สนธิสมบัติ ร่วมบุญ 200 บาท
  68 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  69 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  70 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ ร่วมบุญ 100 บาท
  71 คุณ Zine Zee ร่วมบุญ 10 บาท
  72 คุณสุภารัตน์ สมจิตร์ ร่วมบุญ 199 บาท
  73 คุณป๋าเติ้ล ใจดี ร่วมบุญ 10 บาท
  74 คุณณัฎฐาภรณ์ บุญจังหุน ร่วมบุญ 50 บาท
  75 คุณมุกดา อนันต์นสุข ร่วมบุญ 20 บาท
  76 คุณนรวีร์ ศรีสรรค์วิรัช ร่วมบุญ 20 บาท
  77 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  78 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  79 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  80 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 300 บาท
  81 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 350 บาท
  82 คุณวัฒนดิษฐ์ ศรีวิไลเลิศ ร่วมบุญ 100 บาท
  83 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  84 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  85 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  86 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 23 บาท
  87 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  88 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  89 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  90 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  91 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  92 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  93 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  94 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  95 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  96 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  97 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  98 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  99 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  100 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 6 บาท
  101 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  102 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  103 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  104 คุณพัชรา อัสสรัตนานนท์ ร่วมบุญ 15 บาท
  105 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  106 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 129 บาท
  107 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 9 บาท
  108 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  109 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  110 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  111 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  112 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 33 บาท
  113 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์ ร่วมบุญ 1,000 บาท
  114 คุณปฐพร คงใจชนวิท ร่วมบุญ 100 บาท
  115 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  116 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
   
 8. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,479
  ค่าพลัง:
  +14,592
  อนุโมทนาบุญกับคุณนรวีร์ ศรีสรรค์วิรัช ร่วมบุญกระเบื้่องปูพื้นกุฏิสงฆ์ วัดไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ ลพบุรี 30 บาท สาธุๆๆ ค่ะ
  --------------------------
  วันนี้มาชมความคืบหน้าการปูพื้นกระเบื้องที่ในกุฏิค่ะ หน้าต่างและประตูมา กำลังติดตั้งค่ะ

  ยังขาดอีก 50,368.58 บาท
  51110290_2533579706670784_2534711306632560640_n.jpg 51135377_2533579750004113_4987531919236268032_o.jpg 51193944_2533579636670791_8725365691210792960_n.jpg DSC_0533-01.JPG 1242269641.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 กุมภาพันธ์ 2019
 9. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,479
  ค่าพลัง:
  +14,592
  อัพเดทวันที่ 3 กพ 62
  --------------------------
  1 ไข่หวาน+สุรพล มณีรัตน์ ร่วมบุญ 1,000 บาท
  2 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  3 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  4 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  5 คุณคณิศร ดุลยกิจบัญชา ร่วมบุญ 50 บาท
  6 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  7 คุณพัชร์พิชา ศรีวานิชภูมิ ร่วมบุญ 2,000 บาท
  8 คุณพ่อวีระ+คุณแม่รัชนี อรรถสวรี ร่วมบุญ 200 บาท
  9 คุณวิโรจน์ ผาติพจมานและครอบครัว ร่วมบุญ 200 บาท ร่วมบุญ 200 บาท
  10 คุณนิตินันท์ คงสิริ ร่วมบุญ 1,000 บาท
  11 กองบุญทองเพียรครอบจักรวาล ร่วมบุญ 50 บาท ร่วมบุญ 50 บาท
  12 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  13 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  14 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  15 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 500 บาท
  16 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  17 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  18 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  19 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  20 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 60 บาท
  21 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  22 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  23 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 7 บาท
  24 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  25 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  26 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  27 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  28 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 25 บาท
  29 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  30 คุณ eakvega ร่วมบุญ 100 บาท
  31 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 0.01 บาท
  32 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  33 คุณคณิศร ดุลยกิจบัญชา ร่วมบุญ 50 บาท
  34 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  35 คุณพีรดา ศักดาเดช ร่วมบุญ 97 บาท
  36 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 19 บาท
  37 หลวงพี่ศรไชย นครพนม ร่วมบุญ 20 บาท
  38 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 300 บาท
  39 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  40 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  41 คุณ Rujapa Techomongkol ร่วมบุญ 100 บาท
  42 คุณประกายรุ้ง สว่างศรี ร่วมบุญ 100 บาท
  43 คุณภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร ร่วมบุญ 9.99 บาท
  44 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  45 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  46 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์ ร่วมบุญ 300 บาท
  47 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  48 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 40.42 บาท
  49 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20.00 บาท
  50 คุณเพ็ญพิชชา อรุณรุ่งโรจน์ ร่วมบุญ 20 บาท
  51 คุณอาแอล แซ่เล้า ร่วมบุญ 100 บาท
  52 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 103 บาท
  53 คุณฤาชา รัศมีโชติ ร่วมบุญ 500 บาท
  54 คุณอัศวิน ภู่นิพานันท์ และครอบครัว ร่วมบุญ 159 บาท
  55 คุณปฐม รังสี ร่วมบุญ 99 บาท
  56 คุณ Kanyaphat Well ร่วมบุญ 100 บาท
  57 หลวงพี่ศรไชย นครพนม ร่วมบุญ 20 บาท
  58 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  59 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  60 คุณธิดารัตน์ พรมแดง, ครอบครัว, แม่และน้อง ร่วมบุญ 30 บาท
  61 คุณศุภรัศมิ์ ศิรวรเกียรติ ร่วมบุญ 500 บาท
  62 คุณนพร ร่วมบุญ 50 บาท
  65 คุณกชวรรณ แซ่ฮ้อ ร่วมบุญ 100 บาท
  63 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  64 คุณกมลา สันธิศิริ ร่วมบุญ 250 บาท
  66 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  67 คุณแม่พิสมัย สนธิสมบัติ ร่วมบุญ 200 บาท
  68 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  69 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  70 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ ร่วมบุญ 100 บาท
  71 คุณ Zine Zee ร่วมบุญ 10 บาท
  72 คุณสุภารัตน์ สมจิตร์ ร่วมบุญ 199 บาท
  73 คุณป๋าเติ้ล ใจดี ร่วมบุญ 10 บาท
  74 คุณณัฎฐาภรณ์ บุญจังหุน ร่วมบุญ 50 บาท
  75 คุณมุกดา อนันต์นสุข ร่วมบุญ 20 บาท
  76 คุณนรวีร์ ศรีสรรค์วิรัช ร่วมบุญ 20 บาท
  77 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  78 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  79 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  80 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 300 บาท
  81 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 350 บาท
  82 คุณวัฒนดิษฐ์ ศรีวิไลเลิศ ร่วมบุญ 100 บาท
  83 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  84 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  85 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  86 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 23 บาท
  87 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  88 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  89 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  90 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  91 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  92 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  93 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  94 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  95 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  96 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  97 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  98 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  99 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  100 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 6 บาท
  101 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  102 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  103 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  104 คุณพัชรา อัสสรัตนานนท์ ร่วมบุญ 15 บาท
  105 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  106 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 129 บาท
  107 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 9 บาท
  108 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  109 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  110 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  111 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  112 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 33 บาท
  113 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์ ร่วมบุญ 1,000 บาท
  114 คุณปฐพร คงใจชนวิท ร่วมบุญ 100 บาท
  115 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  116 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  117 คุณ บูรณี สุวัณณะสังข์และครอบครัว ร่วมบุญ 29 บาท
  118 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  119 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  120 พี่บุญชู จำปาทอง ร่วมบุญ 100 บาท
  121 คุณนรวีร์ ศรีสรรค์วิรัช ร่วมบุญ 30 บาท
  122 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
   
 10. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,479
  ค่าพลัง:
  +14,592
  กุฏิเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว บุญนี้สำเร็จแล้วค่ะ
  20190223_112019.jpg 20190223_112025.jpg
   
 11. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  8,479
  ค่าพลัง:
  +14,592
  วันที่ 14 เมย 62 เดินทางไปร่วมงานทอดผ้าป่าบูรณะกุฏิและศาลาการเปรียญ วัดไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ลพบุรี ได้นำปัจจัยไปถวายเรียบร้อยแล้วค่ะ ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญมาในครั้งนี้ ขอนำบุญมาฝากแด่เพื่อนๆได้มีส่วนแห่งบุญนี้ทุกประการค่ะ
  56938300_2344923099119962_6869045632917569536_n.jpg 57009216_2344923192453286_930708082919473152_n.jpg 57114768_2344923339119938_6838432166888603648_n.jpg 57390206_2344923222453283_5115786488872697856_n.jpg 57403785_2344923275786611_5770231696809000960_n.jpg 57546498_2344923149119957_4671544659804160000_n.jpg
  56942537_2343379539274318_2516355170460237824_n.jpg 57023948_2343379542607651_6499947293234429952_n.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 เมษายน 2019

แชร์หน้านี้

Loading...