ปิดรับบริจาค บุญสำเร็จแล้วค่ะ วันเสาร์ที่ 31 สค เดินทางไปถวายพระไตรปิฏกพร้อมตู้แล้วค่ะ

ในห้อง 'ธรรมทาน - วิทยาทาน' ตั้งกระทู้โดย ไข่หวานน้อย, 29 มิถุนายน 2019.

 1. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,885
  ค่าพลัง:
  +15,393
  อัพเดทวันที่ 24 กค 62
  ยังขาดอีก 21,982.35 บาท
  ---------------------------------
  1 พระนันทวุฒิ กตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดศาลาทรง ร่วมบุญ 1,000 บาท
  2 คุณพิเชษฐ์ แป้นไผ่ ร่วมบุญ 618 บาท
  3 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  4 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  5 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  6 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  7 คุณบุญชู จำปาทอง ร่วมบุญ 100 บาท
  8 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  9 คุณนาถยา ชอบไว ร่วมบุญ 100 บาท
  10 อาจารย์สิทธิศักดิ์ นิลกำแหง ร่วมบุญ 3000 บาท
  11 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  12 คุณเทียม อุดมผล พร้อมญาติมิตร ร่วมบุญ 100 บาท
  13 คุณประวิตร พลอยงาม ร่วมบุญ 100 บาท
  14 คุณสุชาธิตา นิธิสุนทรพงศ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  15 คุณสุพัตรา จอมอินทร์และครอบครัว ร่วมบุญ 480 บาท
  16 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  17 คุณเพ็ญพิชชา อรุณรุ่งโรจน์ ร่วมบุญ 50 บาท
  18 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  19 คุณปองชัย เบลว พะเยา ร่วมบุญ 30 บาท
  20 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  21 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  22 คุณสำเริง สำราญ ร่วมบุญ 10 บาท
  23 คุณสายรุ้ง Sairung ร่วมบุญ 60 บาท
  24 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100.55 บาท
  25 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  26 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  27 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  28 พระมหาฤทธิ์ชัย ฐานะจาโร เจ้าอาวาสวัดไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ ลพบุรี ร่วมบุญ 300 บาท
  29 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  30 คุณพงศ์ธร -คุณเพ็ญภา-คุณสุรดา คล้ายสุริยา ร่วมบุญ 480 บาท
  31 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  32 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  33 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  34 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  35 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  36 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 9 บาท
  37 คุณนภัสรวัลย์ กะสีวัฒน์ และครอบครัว ร่วมบุญ 480 บาท
  38 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  39 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ ร่วมบุญ 200 บาท
  40 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  41 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  42 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  43 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  44 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 11.11 บาท
  45 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  46 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 240 บาท
  47 คุณสมชาย วงศ์ไชยา ร่วมบุญ 29 บาท
  48 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 29 บาท
  49 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  50 คุณนิพนธ์ จงเจริญ ร่วมบุญ 100 บาท
  51 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  52 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 60 บาท
  53 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  54 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  55 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  56 คุณสายรุ้ง Sairung ร่วมบุญ 60 บาท
  57 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  58 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  59 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  60 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  61 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  62 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  63 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  64 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  65 คุณสุธิชา สิรวิชญ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  66 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 40 บาท
  67 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 252 บาท
  68 คุณเจษฎา รุจิสมนภาและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  69 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  70 ครอบครัวต่าย และครอบครัวเพื่อนกลางภัทรา รุจิวรรณ ร่วมบุญ 480 บาท
  71 พระปลัดอานนท์ อาภาธโร เจ้าอาวาสวัดป่าขาม อำเภอฮอด เชียงใหม่ ร่วมบุญ 500 บาท
  72 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  73 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  74 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  75 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  76 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  77 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  78 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 500 บาท
  79 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  80 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  81 คุณทนุรักษ์ สุขสว่าง ร่วมบุญ 20 บาท
  82 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์และครอบครัว ร่วมบุญ 500 บาท
  83 คุณศิริมาโนชญ์ จันทร์คุปตและครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาท
  84 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  85 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  86 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  87 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  88 คุณ tchalat ร่วมบุญ 50 บาท
  89 คุณณัฐพงศ์ โรจน์วิรัตน์ ร่วมบุญ 100 บาท
  90 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  91 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  92 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 300 บาท
  93 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  94 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  95 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  96 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 200 บาท
  97 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  98 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  99 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  100 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  101 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  102 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  103 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  104 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  105 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  106 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  107 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  108 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  109 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  110 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 25 บาท
  111 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  112 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  113 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  114 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  115 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 320 บาท
  116 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  117 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  118 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  119 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  120 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  121 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 35 บาท
  122 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  123 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  124 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  125 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  126 คุณสุภควดี จีระตระกูล ร่วมบุญ 480 บาท
  127 คุณธนกฤต ถาวราพงษ์ ร่วมบุญ 50 บาท
  128 พระมหากุลวัฒน์ธนะ ร่วมบุญ 100 บาท
  129 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  130 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  131 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  132 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  133 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 99 บาท
  134 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  135 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  136 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  137 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท
  138 ว่าที่ ร.ต.ธนพล จินตประชาและครอบครัว ร่วมบุญ 480 บาท
  139 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  140 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 200 บาท
  141 คุณชญช์ภัค ร่วมบุญ 150 บาท
  142 คุณวินัย ดาษทรัพย์ ร่วมบุญ 100 บาท
  143 คุณวีรพงษ์ เจริญสุข ร่วมบุญ 10 บาท
  144 คุณธีรวุธ เจริญสุข ร่วมบุญ 10 บาท
  145 คุณมนยพรรณ บุญยง ร่วมบุญ 100 บาท
  146 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  147 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  148 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  149 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  150 หลวงพ่อนันทวุฒิ กตธมฺโม ร่วมบุญ 111 บาท สาธุๆๆ ค่ะ ร่วมบุญ 1,000 บาท
  151 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ ร่วมบุญ 500 บาท
  152 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  153 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  154 คุณกฤษฎา สู่คุณากรวงศ์ อุทิศบุญให้ นส.สุมิตรา ทองแตง ร่วมบุญ 50 บาท
  155 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  156 คุณธนบัตร กาพล ร่วมบุญ 50 บาท
  157 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  158 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  159 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 16 บาท
  160 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  161 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  162 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  163 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  164 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 200 บาท
  165 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  166 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  167 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  168 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  169 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  170 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 9 บาท
  171 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  172 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  173 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 27 บาท
  174 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  175 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 500 บาท
  176 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  177 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  178 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  179 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  180 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  181 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  182 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 110 บาท
  183 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  184 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  185 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  186 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  187 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  188 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  189 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  190 อนุโมทนาบุญร้อยตำรวจโทเสกศักดิ์ ศรีเมือง ร่วมบุญ 200 บาท
  191 คุณศุภกร ณ ถลาง ร่วมบุญ 50 บาท
  192 คุณชลธิษา กิจเนตรี พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 99 บาท
  193 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  194 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 12 บาท
  195 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  196 พ่อหาญ-แม่แสวง ป้อมสุวรรณ์ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 1,000 บาท
  197 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 8 บาท
  198 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  199 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  200 คุณไพศิลป์ สิริเจริญไพศาลและครอบครัว ร่วมบุญ 960 บาท
  201 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  202 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  203 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  204 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  205 คุณญานาวิน พ่อน้องข้าวหอม ร่วมบุญ 88 บาท
  206 คุณธีรวัฒน์ ฉันมาลี ร่วมบุญ 20 บาท
  207 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
   
 2. T@o@T

  T@o@T เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  247
  ค่าพลัง:
  +1,898
  ผมและญาติขอร่วมบุญด้วยครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,885
  ค่าพลัง:
  +15,393
  อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 กรกฎาคม 2019
 4. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,885
  ค่าพลัง:
  +15,393
  อัพเดทวันที่ 26 กค 62
  ยังขาดอีก 19,666.35 บาท
  -------------------------------------
  207 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  208 พ.อ.อ.พงศธร พิมพ์ทอง ร่วมบุญ 100 บาท
  209 พระอดิศักดิ์ กิตฺติญาโณ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 500 บาท
  210 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  211 พ่อบุญมา แม่นางน้อย ศรีสวัสดิ์ แม่วีนัส แม่สามาตร แม่ธิรารัตน์ ศรีสวัสดิ์พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 960 บาท
  212 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  213 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  214 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  215 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  216 คุณสุรพงษ์ แพรภัทรประสิทธิ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  217 คุณสุนิสา ไพรงามพร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 500 บาท
  218 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
   
 5. James W. Preeprem

  James W. Preeprem สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +11
  ผมนายวัฒนา ปรีเปรม พร้อมคุณพ่อ นายเดิมชัย ปรีเปรม และคุณแม่ นางวันทนีย์ ปรีเปรม ขอร่วมถวายปัจจัยในการทำบุญถวายพระไตรปิฏกพร้อมตู้ 91 เล่ม ณ วัดศาลาทรง ชัยภูมิ จำนวน 1 ตู้ ยอดทำบุญ 480 บาท ครับ สขอกุศลผลบุญในครั้งนี้เกิดกับตัวข้าพเจ้า บิดา มารดา และองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์พระโพธิสัตย์กวนอิม และสิ่งศักดิ์สิทย์ทุกพระองค์ที่ปกปักษ์รักษาครอบครัวของข้าพเจ้า รวมถึงองค์จ้าวปู่ศรีสุทโธ และ จ้าวย่าศรีปทุมมา องค์พญาภุชงค์นาคราช องค์พญามุจรินทร์นาคราช องค์พญาศรีสัตตนาคราช และพญานาคทุกตระกูล รวมถึงแม่พระธรณี ขอให้ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับ

  นอกจากนี้ผมขออุทิศกุศลผลบุญในครั้งนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรของลูกทุกๆท่าน ดวงวิญญาณของญาติที่ล่วงลับไปแล้ว รวมถึงดวงวิญญาณทุกดวงที่เร่ร่อนเป็นสัมพเวสี เพื่อให้ไปเเสงสว่างไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 11230.jpg
   11230.jpg
   ขนาดไฟล์:
   143.7 KB
   เปิดดู:
   19
 6. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,885
  ค่าพลัง:
  +15,393
  อัพเดทวันที่ 26 กค 62
  บุญพระไตรปิฏกพร้อมตู้ ยังขาดอีก 19,086.35 บาท
  ------------------------------------
  1 พระนันทวุฒิ กตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดศาลาทรง ร่วมบุญ 1,000 บาท
  2 คุณพิเชษฐ์ แป้นไผ่ ร่วมบุญ 618 บาท
  3 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  4 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  5 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  6 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  7 คุณบุญชู จำปาทอง ร่วมบุญ 100 บาท
  8 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  9 คุณนาถยา ชอบไว ร่วมบุญ 100 บาท
  10 อาจารย์สิทธิศักดิ์ นิลกำแหง ร่วมบุญ 3000 บาท
  11 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  12 คุณเทียม อุดมผล พร้อมญาติมิตร ร่วมบุญ 100 บาท
  13 คุณประวิตร พลอยงาม ร่วมบุญ 100 บาท
  14 คุณสุชาธิตา นิธิสุนทรพงศ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  15 คุณสุพัตรา จอมอินทร์และครอบครัว ร่วมบุญ 480 บาท
  16 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  17 คุณเพ็ญพิชชา อรุณรุ่งโรจน์ ร่วมบุญ 50 บาท
  18 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  19 คุณปองชัย เบลว พะเยา ร่วมบุญ 30 บาท
  20 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  21 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  22 คุณสำเริง สำราญ ร่วมบุญ 10 บาท
  23 คุณสายรุ้ง Sairung ร่วมบุญ 60 บาท
  24 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100.55 บาท
  25 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  26 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  27 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  28 พระมหาฤทธิ์ชัย ฐานะจาโร เจ้าอาวาสวัดไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ ลพบุรี ร่วมบุญ 300 บาท
  29 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  30 คุณพงศ์ธร -คุณเพ็ญภา-คุณสุรดา คล้ายสุริยา ร่วมบุญ 480 บาท
  31 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  32 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  33 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  34 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  35 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  36 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 9 บาท
  37 คุณนภัสรวัลย์ กะสีวัฒน์ และครอบครัว ร่วมบุญ 480 บาท
  38 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  39 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ ร่วมบุญ 200 บาท
  40 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  41 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  42 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  43 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  44 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 11.11 บาท
  45 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  46 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 240 บาท
  47 คุณสมชาย วงศ์ไชยา ร่วมบุญ 29 บาท
  48 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 29 บาท
  49 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  50 คุณนิพนธ์ จงเจริญ ร่วมบุญ 100 บาท
  51 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  52 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 60 บาท
  53 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  54 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  55 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  56 คุณสายรุ้ง Sairung ร่วมบุญ 60 บาท
  57 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  58 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  59 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  60 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  61 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  62 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  63 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  64 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  65 คุณสุธิชา สิรวิชญ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  66 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 40 บาท
  67 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 252 บาท
  68 คุณเจษฎา รุจิสมนภาและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  69 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  70 ครอบครัวต่าย และครอบครัวเพื่อนกลางภัทรา รุจิวรรณ ร่วมบุญ 480 บาท
  71 พระปลัดอานนท์ อาภาธโร เจ้าอาวาสวัดป่าขาม อำเภอฮอด เชียงใหม่ ร่วมบุญ 500 บาท
  72 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  73 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  74 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  75 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  76 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  77 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  78 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 500 บาท
  79 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  80 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  81 คุณทนุรักษ์ สุขสว่าง ร่วมบุญ 20 บาท
  82 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์และครอบครัว ร่วมบุญ 500 บาท
  83 คุณศิริมาโนชญ์ จันทร์คุปตและครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาท
  84 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  85 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  86 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  87 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  88 คุณ tchalat ร่วมบุญ 50 บาท
  89 คุณณัฐพงศ์ โรจน์วิรัตน์ ร่วมบุญ 100 บาท
  90 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  91 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  92 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 300 บาท
  93 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  94 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  95 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  96 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 200 บาท
  97 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  98 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  99 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  100 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  101 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  102 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  103 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  104 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  105 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  106 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  107 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  108 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  109 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  110 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 25 บาท
  111 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  112 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  113 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  114 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  115 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 320 บาท
  116 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  117 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  118 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  119 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  120 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  121 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 35 บาท
  122 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  123 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  124 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  125 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  126 คุณสุภควดี จีระตระกูล ร่วมบุญ 480 บาท
  127 คุณธนกฤต ถาวราพงษ์ ร่วมบุญ 50 บาท
  128 พระมหากุลวัฒน์ธนะ ร่วมบุญ 100 บาท
  129 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  130 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  131 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  132 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  133 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 99 บาท
  134 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  135 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  136 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  137 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท
  138 ว่าที่ ร.ต.ธนพล จินตประชาและครอบครัว ร่วมบุญ 480 บาท
  139 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  140 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 200 บาท
  141 คุณชญช์ภัค ร่วมบุญ 150 บาท
  142 คุณวินัย ดาษทรัพย์ ร่วมบุญ 100 บาท
  143 คุณวีรพงษ์ เจริญสุข ร่วมบุญ 10 บาท
  144 คุณธีรวุธ เจริญสุข ร่วมบุญ 10 บาท
  145 คุณมนยพรรณ บุญยง ร่วมบุญ 100 บาท
  146 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  147 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  148 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  149 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  150 หลวงพ่อนันทวุฒิ กตธมฺโม ร่วมบุญ 111 บาท สาธุๆๆ ค่ะ ร่วมบุญ 1,000 บาท
  151 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ ร่วมบุญ 500 บาท
  152 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  153 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  154 คุณกฤษฎา สู่คุณากรวงศ์ อุทิศบุญให้ นส.สุมิตรา ทองแตง ร่วมบุญ 50 บาท
  155 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  156 คุณธนบัตร กาพล ร่วมบุญ 50 บาท
  157 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  158 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  159 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 16 บาท
  160 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  161 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  162 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  163 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  164 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 200 บาท
  165 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  166 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  167 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  168 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  169 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  170 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 9 บาท
  171 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  172 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  173 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 27 บาท
  174 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  175 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 500 บาท
  176 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  177 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  178 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  179 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  180 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  181 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  182 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 110 บาท
  183 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  184 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  185 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  186 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  187 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  188 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  189 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  190 อนุโมทนาบุญร้อยตำรวจโทเสกศักดิ์ ศรีเมือง ร่วมบุญ 200 บาท
  191 คุณศุภกร ณ ถลาง ร่วมบุญ 50 บาท
  192 คุณชลธิษา กิจเนตรี พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 99 บาท
  193 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  194 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 12 บาท
  195 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  196 พ่อหาญ-แม่แสวง ป้อมสุวรรณ์ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 1,000 บาท
  197 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 8 บาท
  198 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  199 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  200 คุณไพศิลป์ สิริเจริญไพศาลและครอบครัว ร่วมบุญ 960 บาท
  201 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  202 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  203 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  204 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  205 คุณญานาวิน พ่อน้องข้าวหอม ร่วมบุญ 88 บาท
  206 คุณธีรวัฒน์ ฉันมาลี ร่วมบุญ 20 บาท
  207 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  208 พ.อ.อ.พงศธร พิมพ์ทอง ร่วมบุญ 100 บาท
  209 พระอดิศักดิ์ กิตฺติญาโณ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 500 บาท
  210 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  211 พ่อบุญมา แม่นางน้อย ศรีสวัสดิ์ แม่วีนัส แม่สามาตร แม่ธิรารัตน์ ศรีสวัสดิ์พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 960 บาท
  212 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  213 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  214 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  215 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  216 คุณสุรพงษ์ แพรภัทรประสิทธิ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  217 คุณสุนิสา ไพรงามพร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 500 บาท
  218 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  219 นายวัฒนา ปรีเปรม พร้อมคุณพ่อ นายเดิมชัย ปรีเปรม และคุณแม่ นางวันทนีย์ ปรีเปรม ร่วมบุญ 480 บาท
  220 นายอุดมศักดิ์ อรุณมณี พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาท
   
 7. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,885
  ค่าพลัง:
  +15,393
  อัพเดทวันที่ 28 กค 62
  ยังขาดอีก 15,546 บาท
  -----------------------------------
  221 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  222 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  223 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  224 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  225 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1,000 บาท
  226 คุณรุ่งโรจน์ วิฤทธิ์ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 500 บาท
  227 คุณจิตติพงษ์ คุณสุกัญญา อรัญโสต พร้อมครอบครัว จากจังหวัดลำปาง ร่วมบุญ 2,000 บาท
   
 8. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,885
  ค่าพลัง:
  +15,393
  อนุโมทนาสาธุกับคุณใช้ชื่อเฟส
  แล้วแต่จะคิด นี่แหละชีวิตกู ร่วมบุญพระไตรปิฏกพร้อมตู้ ถวายวัดศาลาทรง ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 3,200 บาท สาธุๆๆ ค่ะ

  ยังขาดอีก 12,246.35 บาท
   
 9. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,885
  ค่าพลัง:
  +15,393
  อนุโมทนาบุญกับคุณคณะต้นไม้ ของพ่อ ร่วมบุญพระไตรปิฏกพร้อมตู้ ถวายวัดศาลาทรง ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 100 บาท
  คุณพรรพี ละดาพรพิพัฒน์ และครอบครัว 480 บาท
  ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท สาธุๆๆ ค่ะ

  ขอให้ท่านเจ้าภาพทั้งหลายได้พบพานพระพุทธศาสนา ในวัฏสงสาร และปฏิบัติธรรมให้เจริญในฌาน ในญาณมีปัญญาอันยิ่ง เพื่อมรรคผลพระนิพพานเป็นที่สุด

  ยังขาดอีก 11,566.35 บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 กรกฎาคม 2019
 10. NuuuNong

  NuuuNong Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 กันยายน 2009
  โพสต์:
  33
  ค่าพลัง:
  +33
  ขอร่วมบุญถวายพระไตรปิฏกพร้อมตู้ 91 เล่ม ณ วัดศาลาทรง ชัยภูมิ
  ชื่อ พรรพี ละดาพรพิพัฒน์ และครอบครัว
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,885
  ค่าพลัง:
  +15,393
  อัพเดทรายชื่อเจ้าภาพ ท่านใดโอนมาแล้วแต่ไม่ได้แจ้งชื่อ ช่วยแจ้งชื่อให้ทราบด้วยนะคะ จะได้นำชื่อใส่ในหนังสือค่ะ
  --------------------------------
  1 พระนันทวุฒิ กตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดศาลาทรง ร่วมบุญ 1,000 บาท โอนวันที่ 29 มิย 62 15.20 น
  2 คุณพิเชษฐ์ แป้นไผ่ ร่วมบุญ 618 บาท โอนวันที่ 29 มิย 62
  3 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 29 มิย 62
  4 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 29 มิย 62
  5 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 29 มิย 62
  6 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท โอนวันที่ 29 มิย 62
  7 คุณบุญชู จำปาทอง ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 29มิย 62 23.16 น
  8 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 01.09 น
  9 คุณนาถยา ชอบไว ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 09.29 น
  10 อาจารย์สิทธิศักดิ์ นิลกำแหง ร่วมบุญ 3000 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 10.14 น
  11 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62
  12 คุณเทียม อุดมผล นาย บุญธรรม อุดมผล นาง จวน อุดมผล นาย สุเทพ. อุดมผล นาย ทับทิม. อุดมผล ด.ญ.วรนุช. อุดมผล น..ส จิรภัทร์. ทวีผล นาย เติยม เข็มเพชร นาง ผิน. แจ่มจำรัจ นาง สนม. แจ่มจำรัจ นายพรหมา จับอันชอบ นางวันดี จับอันชอบ น.ส.โสภา จับอันชอบและครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 10.34 น
  13 คุณประวิตร พลอยงาม ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 10.48 น
  14 คุณสุชาธิตา นิธิสุนทรพงศ์ ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 11.31 น
  15 คุณสุพัตรา จอมอินทร์และครอบครัว ร่วมบุญ 480 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 11.13 น
  16 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 11.45 น
  17 คุณเพ็ญพิชชา อรุณรุ่งโรจน์ ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 11.52 น
  18 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 11.54 น
  19 คุณปองชัย เบลว พะเยา ร่วมบุญ 30 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 12.00 น
  20 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 13.44 น
  21 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 13.47 น
  22 คุณสำเริง สำราญ ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 14.31 น
  23 คุณสายรุ้ง Sairung ร่วมบุญ 60 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 15.54 น
  24 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100.55 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 16.29 น
  25 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 17.35 น
  26 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 18.07 น
  27 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 19.16 น
  28 พระมหาฤทธิ์ชัย ฐานะจาโร เจ้าอาวาสวัดไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ ลพบุรี ร่วมบุญ 300 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 19.31 น
  29 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 19.31 น
  30 คุณพงศ์ธร -คุณเพ็ญภา-คุณสุรดา คล้ายสุริยา ร่วมบุญ 480 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 20.25 น
  31 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 21.24 น
  32 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 21.25 น
  33 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 21.28 น
  34 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 21.31 น
  35 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 22.20 น
  36 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 9 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 22.44 น
  37 คุณนภัสรวัลย์ กะสีวัฒน์ และครอบครัว ร่วมบุญ 480 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 23.38 น
  38 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท โอนวันที่ 30 มิย 62 23.56 น
  39 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ ร่วมบุญ 200 บาท โอนวันที่ 1 กค 62 00.14 น
  40 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท โอนวันที่ 1 กค 62 07.04 น
  41 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 1 กค 62 07.24 น
  42 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท โอนวันที่ 1 กค 62 08.28 น
  43 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 1 กค 62 09.07 น
  44 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 11.11 บาท โอนวันที่ 1 กค 62 09.43 น
  45 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท โอนวันที่ 1 กค 62 09.51 น
  46 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 240 บาท โอนวันที่ 1 กค 62 10.27 น
  47 คุณสมชาย วงศ์ไชยา ร่วมบุญ 29 บาท โอนวันที่ 1 กค 62 10.29 น
  48 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 29 บาท โอนวันที่ 1 กค 62 10.35 น
  49 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 1 กค 62 10.38 น
  50 คุณนิพนธ์ จงเจริญ ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 1 กค 62 10.59 น
  51 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 1 กค 62 12.06 น
  52 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 60 บาท โอนวันที่ 1 กค 62 12.13 น
  53 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท โอนวันที่ 1 กค 62 14.56 น
  54 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท โอนวันที่ 1 กค 62 15.24 น
  55 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท โอนวันที่ 1 กค 62 16.31 น
  56 คุณสายรุ้ง Sairung ร่วมบุญ 60 บาท โอนวันที่ 1 กค 62 17.08 น
  57 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท โอนวันที่ 1 กค 62 18.59 น
  58 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 1 กค 62 20.03 น
  59 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 2 กค 62 02.49 น
  60 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 2 กค 62 08.02 น
  61 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 2 กค 62 09.55 น
  62 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 2 กค 62 10.11 น
  63 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 2 กค 62 10.25 น
  64 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 2 กค 62 13.36 น
  65 คุณสุธิชา สิรวิชญ์ ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 2 กค 62 17.29 น
  66 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 40 บาท โอนวันที่ 2 กค 62 17.30 น
  67 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 252 บาท โอนวันที่ 2 กค 62 17.39 น
  68 คุณเจษฎา รุจิสมนภาและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 2 กค 62 21.26 น
  69 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 3 กค 62 06.50 น
  70 ครอบครัวต่าย และครอบครัวเพื่อนกลางภัทรา รุจิวรรณ ร่วมบุญ 480 บาท โอนวันที่ 3 กค 62 19.19 น
  71 พระปลัดอานนท์ อาภาธโร เจ้าอาวาสวัดป่าขาม อำเภอฮอด เชียงใหม่ ร่วมบุญ 500 บาท โอนวันที่ 3 กค 62 19.53 น
  72 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท โอนวันที่ 3 กค 62 09.01 น
  73 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท โอนวันที่ 3 กค 62 09.24 น
  74 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 3 กค 62 10.57 น
  75 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท โอนวันที่ 3 กค 62 15.38 น
  76 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 3 กค 62 16.41 น
  77 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 3 กค 62 17.11 น
  78 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 500 บาท โอนวันที่ 3 กค 62 17.52 น
  79 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 4 กค 62 01.13 น
  80 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 4 กค 62 05.10 น
  81 คุณทนุรักษ์ สุขสว่าง ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 4 กค 62 10.35 น
  82 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์และครอบครัว ร่วมบุญ 500 บาท โอนวันที่ 4 กค 62 13.54 น
  83 คุณศิริมาโนชญ์ จันทร์คุปตและครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 4 กค 62 14.52 น
  84 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 4 กค 62 15.34 น
  85 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 5 กค 62 07.22 น
  86 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 5 กค 62 10.05 น20
  87 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 6 กค 62 11.16 น
  88 คุณ tchalat ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 6 กค 62 20.15 น
  89 คุณณัฐพงศ์ โรจน์วิรัตน์ ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 7 กค 62 00.06 น
  90 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 7 กค 62 07.16 น
  91 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท โอนวันที่ 7 กค 62 07.27 น
  92 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 300 บาท โอนวันที่ 7 กค 62 08.37 น
  93 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 7 กค 62 10.29 น
  94 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท โอนวันที่ 7 กค 62 13.13 น
  95 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 7 กค 62 14.40 น
  96 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 200 บาท โอนวันที่ 7 กค 62 16.22 น
  97 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท โอนวันที่ 7 กค 62 17.51 น
  98 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท โอนวันที่ 7 กค 62 20.05 น
  99 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 7 กค 62 20.16 น
  100 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท โอนวันที่ 7 กค 62 21.20 น
  101 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท โอนวันที่ 7 กค 62 22.34 น
  102 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 7 กค 62 23.11 น
  103 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 7 กค 62 23.14 น
  104 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 8 กค 62 01.28 น
  105 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 8 กค 62 02.09 น
  106 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 8 กค 62 02.28 น
  107 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 8 กค 62 05.28 น
  108 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท โอนวันที่ 8 กค 62 08.08 น
  109 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท โอนวันที่ 8 กค 62 08.31 น
  110 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 25 บาท โอนวันที่ 8 กค 62 10.22 น
  111 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 8 กค 62 12.55 น
  112 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 8 กค 62 13.06 น
  113 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 9 กค 62 15.07 น
  114 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท โอนวันที่ 9 กค 62 17.38 น
  115 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 320 บาท โอนวันที่ 9 กค 62 17.49 น
  116 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 9 กค 62 20.58 น
  117 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 10 กค 62 00.04 น
  118 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 10 กค 62 09.11 น
  119 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 10 กค 62 17.00 น
  120 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท โอนวันที่ 10 กค 62 23.34 น
  121 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 35 บาท โอนวันที่ 10 กค 62 23.34 น
  122 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 11 กค 62 15.33 น
  123 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท โอนวันที่ 12 กค 62 02.09 น
  124 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 12 กค 62 07.32 น
  125 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท โอนวันที่ 12 กค 62 09.12 น
  126 คุณสุภควดี จีระตระกูล ร่วมบุญ 480 บาท โอนวันที่ 12 กค 62 16.16 น
  127 คุณธนกฤต ถาวราพงษ์ ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 12 กค 62 17.05 น
  128 พระมหากุลวัฒน์ธนะ ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 12 กค 62 17.19 น
  129 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 12 กค 62 22.50 น
  130 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท โอนวันที่ 13 กค 62 19.44 น
  131 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 15 กค 62 07.42 น
  132 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 15 กค 62 09.05 น
  133 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 99 บาท โอนวันที่ 15 กค 62 09.17 น
  134 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 15 กค 62 09.25 น
  135 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 15 กค 62 11.20 น
  136 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 15 กค 62 18.56 น
  137 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท โอนวันที่ 16 กค 62 01.56 น
  138 ว่าที่ ร.ต.ธนพล จินตประชาและครอบครัว ร่วมบุญ 480 บาท โอนวันที่ 16 กค 62 05.57 น
  139 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 16 กค 62 06.13 น
  140 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 200 บาท โอนวันที่ 16 กค 62 12.50 น
  141 คุณชญช์ภัค ร่วมบุญ 150 บาท โอนวันที่ 16 กค 62 16.09 น
  142 คุณวินัย ดาษทรัพย์ ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 17 กค 62 10.23 น
  143 คุณวีรพงษ์ เจริญสุข ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 17 กค 62 11.46 น
  144 คุณธีรวุธ เจริญสุข ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 17 กค 62 12.57 น
  145 คุณมนยพรรณ บุญยง ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 17 กค 62 13.42 น
  146 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 17 กค 62 19.43 น
  147 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 17 กค 62 20.10 น
  148 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 18 กค 62 04.53 น
  149 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 18 กค 62 08.28 น
  150 หลวงพ่อนันทวุฒิ กตธมฺโม ร่วมบุญ 1,000 บาท โอนวันที่ 18 กค 62 08.41 น
  151 คุณเกรียงศักดิ์ ภูติวรนาถ ร่วมบุญ 500 บาท โอนวันที่ 18 กค 62 09.12 น
  152 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 18 กค 62 10.21 น
  153 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 18 กค 62 12.42 น
  154 คุณกฤษฎา สู่คุณากรวงศ์ อุทิศบุญให้ นส.สุมิตรา ทองแตง ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 18 กค 62 12.52 น
  155 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 18 กค 62 13.06 น
  156 คุณธนบัตร กาพล ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 18 กค 62 15.11 น
  157 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 18 กค 62 15.58 น
  158 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 18 กค 62 17.18 น
  159 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 16 บาท โอนวันที่ 18 กค 62 18.54 น
  160 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 18 กค 62 20.18 น
  161 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 18 กค 62 20.36 น
  162 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 18 กค 62 21.44 น
  163 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 18 กค 62 23.02 น
  164 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 200 บาท โอนวันที่ 18 กค 62 23.24 น
  165 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 19 กค 62 00.12 น
  166 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 19 กค 62 02.18 น
  167 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 19 กค 62 02.43 น
  168 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 19 กค 62 05.01 น
  169 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท โอนวันที่ 19 กค 62 08.31 น
  170 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 9 บาท โอนวันที่ 19 กค 62 09.47 น
  171 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 19 กค 62 10.26 น
  172 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 19 กค 62 11.42 น
  173 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 27 บาท โอนวันที่ 19 กค 62 12.26 น
  174 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท โอนวันที่ 19 กค 62 13.13 น
  175 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 500 บาท โอนวันที่ 19 กค 62 21.22 น
  176 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 19 กค 62 22.27 น
  177 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 20 กค 62 04.49 น
  178 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท โอนวันที่ 20 กค 62 05.22 น
  179 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 20 กค 62 05.24 น
  180 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 20 กค 62 05.44 น
  181 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 20 กค 62 13.05 น
  182 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 110 บาท โอนวันที่ 20 กค 62 14.58 น
  183 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 20 กค 62 15.28 น
  184 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท โอนวันที่ 20 กค 62 22.44 น
  185 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 21 กค 62 08.33 น
  186 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 21 กค 62 20.51 น
  187 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท โอนวันที่ 21 กค 62 21.14 น
  188 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 22 กค 62 04.57 น
  189 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 22 กค 62 07.06 น
  190 ร้อยตำรวจโทเสกศักดิ์ ศรีเมือง ร่วมบุญ 200 บาท โอนวันที่ 22 กค 62 07.40 น
  191 คุณศุภกร ณ ถลาง ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 22 กค 62 10.05 น
  192 คุณชลธิษา กิจเนตรี พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 99 บาท โอนวันที่ 22 กค 62 10.20 น
  193 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 22 กค 62 10.58 น
  194 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 12 บาท โอนวันที่ 22 กค 62 11.11 น
  195 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท โอนวันที่ 22 กค 62 13.06 น
  196 พ่อหาญ-แม่แสวง ป้อมสุวรรณ์ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 1,000 บาท โอนวันที่ 22 กค 62 14.50 น
  197 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 8 บาท โอนวันที่ 22 กค 62 17.45 น
  198 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท โอนวันที่ 22 กค 62 23.17 น
  199 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 23 กค 62 06.10 น
  200 คุณไพศิลป์ สิริเจริญไพศาลและครอบครัว ร่วมบุญ 960 บาท โอนวันที่ 23 กค 62 08.42 น
  201 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 23 กค 62 14.45 น
  202 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 23 กค 62 16.18 น
  203 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 24 กค 62 04.28 น
  204 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 24 กค 62 07.24 น
  205 คุณญานาวิน พ่อน้องข้าวหอม ร่วมบุญ 88 บาท โอนวันที่ 24 กค 62 09.08 น
  206 คุณธีรวัฒน์ ฉันมาลี ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 24 กค 62 14.33 น
  207 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท โอนวันที่ 24 กค 62 15.42 น
  208 พ.อ.อ.พงศธร พิมพ์ทอง ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 24 กค 62 20.43 น
  209 พระอดิศักดิ์ กิตฺติญาโณ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 500 บาท โอนวันที่ 25 กค 62 16.19 น
  210 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 25 กค 62 16.19 น
  211 พ่อบุญมา แม่นางน้อย ศรีสวัสดิ์ แม่วีนัส แม่สามาตร แม่ธิรารัตน์ ศรีสวัสดิ์พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 960 บาท โอนวันที่ 25 กค 62 15.46 น
  212 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท โอนวันที่ 25 กค 62 14.13 น
  213 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 25 กค 62 08.31 น
  214 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 25 กค 62 08.25 น
  215 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 25 กค 62 07.34 น
  216 คุณสุรพงษ์ แพรภัทรประสิทธิ์ ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 25 กค 62 19.30 น
  217 คุณสุนิสา ไพรงามพร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 500 บาท โอนวันที่ 25 กค 62 21.25 น
  218 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 25 กค 62 23.56 น
  219 คุณวัฒนา ปรีเปรม พร้อมคุณพ่อ นายเดิมชัย ปรีเปรม และคุณแม่ นางวันทนีย์ ปรีเปรม ร่วมบุญ 480 บาท โอนวันที่ 26 กค 62 09.11 น
  220 คุณอุดมศักดิ์ อรุณมณี พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 26 กค 62 12.17 น
  221 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 26 กค 62 13.41 น
  222 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 27 กค 62 06.20 น
  223 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 28 กค 62 06.37 น
  224 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 28 กค 62 12.50 น
  225 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1,000 บาท โอนวันที่ 28 กค 62 14.08 น
  226 คุณรุ่งโรจน์ วิฤทธิ์ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 500 บาท โอนวันที่ 28 กค 62 18.46 น
  227 คุณจิตติพงษ์ คุณสุกัญญา อรัญโสต พร้อมครอบครัว จากจังหวัดลำปาง ร่วมบุญ 2,000 บาท โอนวันที่ 28 กค 62 20.56 น
  228 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 28 กค 62 21.56 น
  229 คุณชีวานนท์ ขันทอง ร่วมบุญ 3,200 บาท โอนวันที่ 28 กค 62 23.03 น
  230 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 29 กค 62 07.13 น
  231 คณะต้นไม้ของพ่อ ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 29 กค 62 08.22 น
  232 คุณพรรพี ละดาพรพิพัฒน์ และครอบครัว ร่วมบุญ 480 บาท โอนวันที่ 29 กค 62 08.33 น
  233 คุณวิษณุ พวงมาลัย และครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 29 กค 62 10.51 น
  234 คุณชาตรี ตรีอรุณ ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 29 กค 62 15.28 น
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 กรกฎาคม 2019
 12. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,885
  ค่าพลัง:
  +15,393
  อัพเดทวันที่ 30 กค 62
  --------------------------------
  235 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 220 บาท โอนวันที่ 29 กค 62 20.34 น
  236 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท โอนวันที่ 30 กค 62 02.10 น
  237 คุณนิชานันท์ อรัญนารถ ร่วมบุญ 249 บาท โอนวันที่ 30 กค 62 11.00 น
  238 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 30 กค 62 20.29 น
   
 13. neetum

  neetum เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 กุมภาพันธ์ 2013
  โพสต์:
  315
  ค่าพลัง:
  +1,262
  ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหนังสือพร้อมตู้พระไตรปิฎก วัดศาลาทรง บ้านหนองแวง สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 17 ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 20 บาท โอนเมื่อครู่ค่ะ

  ขออนุโมทนาบุญร่วมกับทุกท่านด้วยค่ะ
   
 14. Parman68

  Parman68 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  69
  ค่าพลัง:
  +345
  นาย เชี่ยวชาญ พันธ์ศรี ร่วมทำบุญ 100 บาท
  น.ส. เปรมฤดี ชาญวงษ์ตระกูล ร่วมทำบุญ 100 บาท
  ด.ช. เปรมทรัพย์ พันธ์ศรี ร่วมทำบุญ 100 บาท
  ด.ญ. ปุณิกา พันธ์ศรี ร่วมทำบุญ 100 บาท
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 15. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,885
  ค่าพลัง:
  +15,393
  244 คุณอัครินทร์ แย้มสีใส ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 1 สค 62 23.59 น
  245 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 2 สค 62 07.54 น
  246 คุณ neetum ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 2 สค 62 12.08 น
  247 นาย เชี่ยวชาญ พันธ์ศรี ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 2 สค 62 12.29 น
  248 น.ส. เปรมฤดี ชาญวงษ์ตระกูล ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 2 สค 62 12.29 น
  249 ด.ช. เปรมทรัพย์ พันธ์ศรี ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 2 สค 62 12.29 น
  250 ด.ญ. ปุณิกา พันธ์ศรี ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 2 สค 62 12.29 น
  251 คุณ เครือวัลย์ เอื้อวศินธร ร่วมบุญ 200 บาท โอนวันที่ 2 สค 62 13.48 น
  252 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 3 สค 62 03.45 น
  253 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 3 สค 62 21.21 น
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 สิงหาคม 2019
 16. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,885
  ค่าพลัง:
  +15,393
  อนุโมทนาสาธุกับคุณอภิญญา ชื่นศิริ ร่วมบุญ 60 บาท
  สาธุๆๆ ค่ะ
  -----------------------------------------
  ยังขาดอีก 9,020 บาท


  เมื่อได้ปัจจัยครบ ก็จะประกาศรายชืี่อให้ทุกท่านได้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ ก่อนจะส่งเข้าโรงพิมพ์ค่ะ ซึ่งจะแจ้งเจ้าภาพให้ทราบล่วงหน้าก่อน 3 วัน
  ขั้นตอนต่อไป เมื่อตรวจสอบแล้วก็จะทำการแก้ไขชื่อสกุลให้ถูกต้อง แล้วจึงสั่งหนังสือจากโรงพิมพ์ให้เขาพิมพ์รายชื่อทุกเล่ม ค่ะ
  จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
   
 17. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,885
  ค่าพลัง:
  +15,393
  อัพเดทวันที่ 6 สค 62
  ขาดอีก 8,950 บาท
  -----------------------------

  254 คุณพจนาจ ทับลอย ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 3 สค 62 21.55 น
  255 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 3 สค 62 23.44 น
  256 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 4 สค 62 05.02 น
  257 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 4 สค 62 12.12 น
  258 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 4 สค 62 12.37 น
  259 คุณดวงพร พร้อมเพรียง ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 4 สค 62 12.47 น
  260 คุณเอกสิทธิ์ ร่วมบุญ 140.77 บาท โอนวันที่ 4 สค 62 14.19 น
  261 คุณอาภากรณ์ ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 4 สค 62 12.12 น
  262 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 12 บาท โอนวันที่ 4 สค 62 17.57 น
  263 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 4 สค 62 19.30 น
  264 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 4 สค 62 19.45 น
  265 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 70 บาท โอนวันที่ 4 สค 62 23.00 น
  266 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 5 สค 62 05.36 น
  267 คุณ สุทธิรักษ์ โชติมน-วันมงคล โปร่งหลวง ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 5 สค 62 06.15 น
  268 คุณชนินทร สิขัณฑกนาค ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 5 สค 62 06.25 น
  269 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 5 สค 62 06.27 น
  270 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 5 สค 62 06.47 น
  271 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 40 บาท โอนวันที่ 5 สค 62
  272 คุณกัญญานาค สิงห์พร้อม พร้อมลูกหลานและญาติมิตร ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 5 สค 62 09.41 น
  273 คุณอภิญญา ชื่นศิริ ร่วมบุญ 60 บาท โอนวันที่ 5 สค 62 19.02 น
  274 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 5 สค 62 19.58 น
  275 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 6 สค 62 00.40 น
  276 คุณสำเริง สำราญ ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 6 สค 62 06.11 น
  277 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 6 สค 62 06.25 น
  278 คุณณัฐกิจ บุญมี ร่วมบุญ 200 บาท โอนวันที่ 6 สค 62 07.17 น
  279 นายวัชระชัย ศิลาคม ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 6 สค 62 08.08 น
  280 ด.ญ.ปฐพร ศิลาคม ร่วมบุญ 25 บาท โอนวันที่ 6 สค 62 08.08 น
  281 ด.ญ.ภัทรธิดา ศิลาคม ร่วมบุญ 25 บาท โอนวันที่ 6 สค 62 08.08 น
  282 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 6 สค 62 09.59 น
  283 คุณสมชาย วงศ์ไชยา ร่วมบุญ 29 บาท โอนวันที่ 6 สค 62 10.07 น
  284 คุณ Weerakiat Wattanasuksopol ร่วมบุญ 30 บาท โอนวันที่ 6 สค 62 11.44น
  285 คุณศุภชัย บาลโสง ร่วมบุญ 212 บาท โอนวันที่ 6 สค 62 13.02 น
  286 คุณโชติกา ยมจินดา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 6 สค 62 13.10 น
  287
  คุณนพดา กันทะวัง ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 6 สค 62 14.07 น
  288 บจก. เปรมทรัพย์ เพอร์เฟค ร่วมบุญ 500 บาท โอนวันที่ 6 สค 62 15.49 น
  289 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 6 สค 62 15.55 น
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 สิงหาคม 2019
 18. Parman68

  Parman68 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  69
  ค่าพลัง:
  +345
  บจก. เปรมทรัพย์ เพอร์เฟค ร่วมทำบุญ 500 บาท
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • .png
   .png
   ขนาดไฟล์:
   897.4 KB
   เปิดดู:
   19
 19. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,885
  ค่าพลัง:
  +15,393
  อนุโมทนาสาธุค่ะ
   
 20. Boon bundaan

  Boon bundaan สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 พฤศจิกายน 2018
  โพสต์:
  9
  ค่าพลัง:
  +27
  ร่วมบุญถวายพระไตรปิฏก91เล่มพร้อมตู้ วัดศาลาทรง จ.ชัยภูมิ
  นายวัชระชัย ศิลาคม ร่วมบุญ50บาท
  ด.ญ.ปฐพร ศิลาคม ร่วมบุญ25บาท
  ด.ญ.ภัทรธิดา ศิลาคม ร่วมบุญ25บาท
  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ สาธุ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...