บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอะไรดีที่สุด???

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย บ้องแบ้ว, 1 กันยายน 2016.

 1. บ้องแบ้ว

  บ้องแบ้ว นางฟ้าผู้น่ารัก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  3,312
  กระทู้เรื่องเด่น:
  105
  ค่าพลัง:
  +5,288
  บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอะไรดีที่สุด???

  เมื่อเราได้สร้างบุญของตน ทำการเชื่อมบุญแล้ว เชื่อว่าหลายคนคงกังวลว่าจะเอาอะไรไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีที่สุด

  ในทางพระพุทธศาสนานั้น “การบูชา” นั้นหมายถึง การแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และผู้บรรลุธรรมซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนา จะมีการบูชาทั้งสองแบบ

  คือ “ปฏิบัติบูชา” กับ “อามิสบูชา”

  ดังที่พระพุทธองค์ ได้ทรงตรัสเอาไว้ก่อนที่จะปรินิพพาน ด้วยมีบุคคลจำนวนมากเดินทางมาเข้าเฝ้า เมื่อ พระพุทธองค์เห็นเหตุการณ์นั้นแล้ว จึงตรัสกับพระอานนท์ว่า

  “ อานนท์ พุทธบริษัททั้ง 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทำการสักการะเราด้วยเครื่องบูชาสักการะทั้งหลาย อันเป็นอามิส เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน เป็นต้น หาชื่อว่า บูชาตถาคตด้วยการบูชาอันยิ่งไม่ อานนท์เอย

  ผู้ใดปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติตนให้ชอบยิ่ง ปฏิบัติธรรมอันเหมาะสม
  ผู้นั้น แลชื่อว่า สักการบูชาเรา ด้วยการบูชาอันยอดเยี่ยมและสูงสุด”

  ปฏิบัติบูชา
  การปฏิบัติบูชา หมายถึงการบูชาด้วยการปฏิบัติตามแบบที่ พระพุทธเจ้า ได้ทรงปฏิบัติ ปฏิบัติตามคำที่ท่านสอน คือ พระองค์ ปฏิบัติมาอย่างไรก็ปฏิบัติตาม พระองค์สอนอย่างไร แนะนำอย่างไร ก็ทำตามด้วยความเต็มใจ ด้วยความเชื่อมั่นไม่สั่นคลอนในการลด ละ เลิก และการทำความดีทั้งหลาย ชำระจิตใจให้ผ่องใสอยู่เป็นนิจ

  และการทำความดีในระดับสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ การเจริญวิปัสสนา เพื่อให้จิตเข้าสู่สมาธิเป็นการบูชาด้วยจิต เพราะว่าจิตเป็นผู้ สั่งการแก่ ตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย และใจ เมื่อเราใช้จิตบูชาจะเป็นการเผาผลาญให้กิเลสของตนเอง ให้เบาบางหรือหมดสิ้นไป

  การปฏิบัติบูชาหากเป็นในบุคคลธรรมดา หมายถึง ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนทางกายวาจาใจ ตามพระธรรมคำสั่งสอน การพยายามประกอบกิจการงานใด ๆ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตนนั้นเป็นที่พึ่งกับตนเอง

  อามิสบูชา
  อามิสบูชาในทางพระพุทธศาสนาคือ วัตถุทานที่สามารถนำมาถวายได้แก่ ข้าว น้ำ ผ้า กำยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่อาศัย และ ประทีปดวงไฟ ด้วยวัตถุทานทั้ง 10 ประการนี้ เป็น “สิ่งที่จำเป็น” ต่อการดำรงชีวิตของพระสมณะ ผู้ปฎิบัติธรรมทั้งหลาย ให้สามารถสะดวกต่อการมีชีวิตและปฏิบัติธรรมได้ แต่การบูชานี้ต้องไม่ก่อกิเลสเหมือนดังที่เป็นกันทุกวันนี้

  สำหรับของบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อามิสทานที่นำมาถวาย เพื่อเป็นการ “แสดงความเคารพ” ต่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราต้องการไปบูชา ซึ่งเรา องพิจารณาการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดี หากท่านเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์

  ให้บูชาด้วย “การปฏิบัติบูชา” ดีที่สุด

  สำหรับอามิสบูชา และสิ่งของต่างๆ ที่ใส่ถาดไปไหว้ขอพรกันสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในระดับต่างๆ ที่ท่านยังไม่หมดกิเลสนั้นนอกจากต้องการบุญกุศลที่ต้องอุทิศถวายแล้ว ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า ของเหล่านี้อาจจะจำเป็นต่อบางดวงจิต หรือดวงวิญญาณบางดวง

  เพราะท่านอาจจะยังไม่ไปเกิด เพราะยังมีหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่หรือเป็นด้วยแรงอธิษฐานที่จะขออยู่ช่วยมนุษย์ สัตว์และดวงจิตวิญญาณทั้งหลายที่ได้ทุกข์ ก็ต้องลองถามผู้รู้ ผู้ดูแลสถานที่นั้นดู แต่จะทำหรือไม่ทำอยู่ที่ตัวท่านเองไม่มีใครสั่งหรือห้ามท่านได้

  ถ้าทำเพราะเพื่อเป็นอามิสบูชา ขอแนะนำว่า สิ่งของที่ไปถวายแล้วนำเมื่อธูปหมดหรือไหว้ขอพรเสร็จแล้ว ให้นำไปสร้างบุญด้วยให้ทานแจกจ่ายคนทั่วไปหรือคนที่ยากไร้แล้วอุทิศบุญที่ทำนั้นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไปไหว้ขอพร

  จะเป็นการเพิ่มบุญให้กับตัวท่านเองและเชื่อมบุญกับสิ่งศักดิ์ด้วย

  **********
  สนพ. เสบียงบุญ
   

แชร์หน้านี้

Loading...