เว็บพลังจิต ปฎิทินพลังจิตธรรมสัญจร 54

ในห้อง 'ท่องเที่ยว - อาหารการกิน' ตั้งกระทู้โดย ญ.ผู้หญิง, 17 ธันวาคม 2010.

 1. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  กิจกรรมบุญ ๒

  อ้างอิงข้อมูลจากกระทู้ เรียนเชิญร่วมกองบุญพิเศษเพื่อบูรณะ ซ่อมแซม ฟื้นฟูวัดต่าง ๆ หลังน้ำลด


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 พฤศจิกายน 2011
 2. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ตอบคำถาม เรื่องวัดถุมงคล

  [​IMG] มีสอบถามเข้ามาเข้ามาหลายท่านเกี่ยวกับวัตถุมงคล มูลค่า ๘๔,๐๐๐ บาท ว่าคืออะไร? ขออนุญาตตอบแบบสั้น ๆ เท่าที่พอจะมีขอบเขตในการตอบได้ว่า เป็นวัตถุมงคลของวัดท่าขนุน ซึ่งหลวงพ่อท่านมีโครงการจัดทำเป็นกรณีพิเศษเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา มีจำนวนเพียง ๘๔ ชิ้น ในราคาน้อมบูชาชิ้นละ ๘๔,๐๐๐ บาท ซึ่งกัลยาณธรรมท่านใดที่เป็นสมาชิกเว็บวัดท่าขนุนอาจจะเคยอ่านผ่านสายตาและพอจะทราบเลา ๆ กันมาบ้างแล้ว ขออนุญาตตอบเพียงเท่านี้ ไม่ขออนุญาตลงลึกในรายละเอียด ยกเว้นมีการเปิดเผยได้เมื่อไรจะนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เพราะฉะนั้นสมาชิกท่านใดที่ร่วมบุญทุกกองบุญในกิจกรรมบุญพิเศษในครั้งนี้อานิสงส์หลายต่อค่ะ
   
 3. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  กิจกรรมบุญ ๓

  อ้างอิงข้อมูลจากกระทู้ ทริปภูทอก ไหว้พระ-ถวายผ้าป่าสามัคคี ๑๓ วัดเมืองอีสาน จ. บึงกาฬ วันที่ ๑๐-๑๒ ธ.ค.


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 พฤศจิกายน 2011
 4. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  กิจกรรมบุญ ๔

  อ้างอิงข้อมูลจากกระทู้ ทริปงานออกนิโรธพระครูบาวิจิตร มนูญโญ จ.ตาก วันที่ 17-18 ธ.ค. 54


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 พฤศจิกายน 2011
 5. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  กิจกรรมบุญ ๕

  อ้างอิงข้อมูลจากกระทู้ ทริป ๙ พระบาท นมัสการสักการะพระพุทธบาท ๙ รอยเมืองจันท์ จ. จันทบุรี วันที่ ๒๔-๒๕ ธ.ค.


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 พฤศจิกายน 2011
 6. Miss Brown

  Miss Brown เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  1,728
  ค่าพลัง:
  +19,332
  ขอโมทนาบุญทั้งหมดทั้งมวลกับพี่หญิงค่ะ
  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนามิ
   
 7. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  อ้างอิงข้อมูลจากกระทู้ บทความเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 พฤศจิกายน 2011
 8. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  อานิสงส์การทำบุญ

  [​IMG]

  ทำบุญต้องเลือกเนื้อนาบุญ


  พระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าทำบุญให้ทานต้องเลือกเนื้อนาบุญ เหมือนทำนาปลูกข้าวในที่นาที่ดินดีอุดมสมบรูณ์ ก็ย่อมให้ผลผลิตข้าวมาก ชึ่งทรงกล่าวไว้ว่า การทำบุญที่จะได้บุญมากขึ้นอยู่กับ

  ๑. ผู้ให้มีเจตนาบริสุทธิที่จะตัดความตระหนี่ออกจากใจ
  การทำบุญที่หวังผลใน ลาภ ยศ สรรเสริญ ที่จะตามมา จะได้บุญน้อยและการทำบุญเพื่อหวังที่จะสั่งสมบุญติดตัวทุกภพชาติ ก็ถือว่าไม่ผิดแต่ประการใด แม้แต่พระพุทธองค์ก็บำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาหลายล้านๆชาติจนบุญบารมีต็ม เปี่ยม จึงตรัสรู้เข้าพระนิพพาน

  ๒. ของที่ให้ทานบริสุทธิ์
  ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ ไม่ได้ลักขโมย โกง หรือปล้นเขามา

  ๓. ผู้รับทานของเราบริสุทธิ์
  ยี่งใจบริสุทธิ์มากเท่าไหร่เรายี่งได้บุญมากขึ้นตาม พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่า

  ทำบุญกับสัตว์เดรฉาน ๑๐๐ ส่วนจะได้บุญ ๑,๐๐๐ เท่า
  ทำบุญกับคนทุศีลไม่มีศีล ๑๐๐ ส่วนจะได้บุญ ๑๐,๐๐๐ เท่า
  ทำบุญกับคนมีศีล ๑๐๐ ส่วนจะได้บุญ ๑๐๐,๐๐๐ เท่า
  ทำบุญกับพระศีล ๒๒๗ ข้อ ๑๐๐ ส่วนจะได้บุญ ๑๐๐,๐๐๐ เท่า
  ทำบุญกับอริยบุคคล ได้บุญมาก ไม่สามารถคำนวนได้
  ทำบุญกับพระอรหันต์ ยี่งได้บุญมากขึ้นไปอีกมาก ๆ
  ทำบุญกับพระพุทธเจ้า ยี่งได้บุญมาก ๆๆๆๆๆๆๆ คำนวณไม่ได้

  ฉะนั้นการทำบุญทำทาน เราจะได้บุญจากข้อ ๑ และ ๒ แล้ว
  ผู้รับทานของเราไปแล้ว นั้นเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ได้บุญมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภาวะของใจของผู้ที่มารับทานของเราด้วย เช่นใส่บาตรพระ ๒ องค์ องค์หนึ่งศีลไม่ครบ อีกองค์ศีลครบถ้วนสมบรูณ์ บุญที่เราจะได้ก็ไม่เท่ากันแล้ว ศีลครบย่อมมีใจที่บริสุทธิ์กว่า ได้บุญมากกว่า ชึ่งไม่มีใครมาเป็นผู้กำหนด เป็นไปเองด้วยอานุภาพของบุญ

  การทำบุญแบ่งได้เป็น
  ๑. ทำบุญสงเคราะห์โลก
  เช่น สร้างโรงเรียน โรงพยาบาล ให้ทุนการศึกษา ให้ขอทาน สงเคราะห์ญาติพี่น้องเป็นต้น ได้บุญ แต่ได้จากตัวเราเจตนาบริสุทธิ์ ๑ ส่วน ของที่ให้บริสุทธิ์ ๑ ส่วน และได้จากผู้มารับทานนั้น ๑ ส่วน เพราะจิตใจของเขายังไม่บริสุทธิ์ ยังมีกิเลสเต็มหัวใจอยู่ นอกจากว่าคนไหนมีศีล มีความบริสุทธิ์ของใจมากกว่าคนอื่นเราถึงจะได้รับบุญเพิ่มขึ้น

  ๒. การทำบุญทำทานในพระพุทธศาสนา
  ทำบุญกับพระ เช่น สร้างศาลา โบสถ์วิหาร ตักบาตร ถวายสังฆทาน ได้บุญมากกว่าและมากขึ้นตามส่วนของใจที่บริสุทธิ์ของผู้ที่มารับทานนั้น ๆ

  ที่กล่าวมานี้เป็นสี่งที่เราชาวพุทธควรจะรู้และเข้าใจ จะได้ทำบุญให้ได้บุญมาก สะสมติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติ ชีวิตหลังความตายของเราขึ้นอยู่กับบุญเท่านั้น มีบุญมาก บุญก็จะพาเราไปเสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์ไม่มีบุญหรือมีบุญน้อยก็ไปพบกับความ ทุกข์ในอบายภูมิ

  นี่เป็นหลักพื้นฐานในการทำบุญในศาสนาพุทธ ไม่เกี่ยวกับหลักของศาสนาอื่น ๆ ชึ่งไม่ต้องมาโต้แย้ง เพราะคำสอนความเชื่อไม่เหมือนกันอยู่แล้ว

  ขอบคุณที่มา : ทำบุญต้องเลือกเนื้อนาบุญ
   
 9. diya

  diya เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มกราคม 2010
  โพสต์:
  2,415
  ค่าพลัง:
  +14,747
  ขอร่วมโมทนาสาธุในบุญกุศลของทุกๆ ท่านด้วยนะคะ
   
 10. pat3112

  pat3112 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 สิงหาคม 2005
  โพสต์:
  373
  ค่าพลัง:
  +2,904
  โมทนากับพี่หญิงกับทุกท่านด้วยครับ ได้โอนเงินจำนวน ๓๐๐๐ บาท เข้าบัญชีชื่อบัญชี : ณญาดา ศราภัยวานิช
  ธนาคาร : กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางบัวทอง

  เลขที่บัญชี : ๑๒๑-๐-๑๐๕๔๕-๔ (121-0-10545-4)
  โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๓๕๙๒๖๑ (081-7359261
  ในวันที่ ๑๔ พย ๕๔ เวลา ๑๔๐๐ โดยขอเข้ากองทุนลับแล ๑๐๐๐ บาท(ร่วมทุกทริป) และ ร่วมถวายปัจจัย สิ่งของใส่บาตรองค์พระครูบาวิจิตรวันออกนิโรธ ๒๐๐๐ บาท โมทนาทุกท่านและพี่หญิงอีกครั้งครับ
   
 11. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  [​IMG]
   
 12. t1

  t1 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  72
  ค่าพลัง:
  +673
  กิจกรรมบุญ ๒ เรียนเชิญร่วมบุญพิเศษเพื่อบูรณะวัดหลังน้ำลด ชดที่ ๑ น้อมรับวัตถุมงคล วันที่ ๑๖ ม.ค.๕๕
  ร่วมทำบุญด้วยครับ 300 บาท ชุดละ 100 บาท

  กิจกรรมบุญ ๓ ทริปเยือนภูทอก ไหว้พระ-ถวายผ้าป่าสามัคคี ๑๓ วัดเมืองอีสาน จ.บึงกาฬ วันที่ ๑๐-๑๒ ธ.ค.
  ร่วมทำบุญด้วยทุกอย่าง 200 บาท

  กิจกรรมบุญ ๔ ทริปงานออกนิโรธพระครูบาวิจิตร จ.ตาก วันที่ ๑๗-๑๘ ธ.ค.
  ร่วมทำบุญด้วยทุกอย่าง 200 บาท

  กิจกรรมบุญ ๕ ทริป ๙ พระบาท นมัสการสักการะพระพุทธบาท ๙ รอยเมืองจันท์ จ.จันทบุรี วันที่ ๒๔-๒๕ ธ.ค.
  ร่วมทำบุญด้วยทุกอย่าง 300 บาท

  รวมทั้งสิ้น 1000 บาท
  โอนแล้วเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)1210105454 - ณญาดา ศราภัยวานิช
  โอนเมื่อ 16/11/2554 - 08:28:06

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยครับ
   
 13. พิชญ์

  พิชญ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2007
  โพสต์:
  760
  ค่าพลัง:
  +3,391
  ข่าวสารจาก..เสี่ยว ญ...

  เนื่องจาก ขณะนี้ ตู้เคเบิ้ลที่เชื่อมต่อจากอินเตอร์เน็ทของบางบัวทองได้ถูกน้ำท่วม ทำให้ไม่สามารถเข้ามาในกระทู้ได้ ดังนั้น หลังจากซ่อมแล้วเสร็จ หรือ อาจย้ายบ้านหนีอีกเปนรอบที่ 2 จะเข้ามาทำการอัพเดทความคิดเหนของเพื่อนสมาชิกในทุกกระทู้ให้

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และไม่ต้องเหนใจ...อิ อิ (k)
   
 14. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  [​IMG]

  ๕๕๕ แหมประโยคสุดท้ายนี่ อ่านแล้ว..... แต่ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนมาก ตอนนี้ใช้มือถือเชื่อมต่อแทน อาจจะทำให้ล่าช้าไปบ้าง แต่จะพยายามเข้ามาอัพเดทข้อมูลทุกวันค่ะ
   
 15. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  กิจกรรมบุญธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา

  [​IMG]
  หลวงปู่ำคำสุข วัดป่าซับคำกอง และชาวคณะฯ ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย.๕๔
  อ้างอิงภาพจาก คลิก  หลาย ๆ กิจกรรมบุญในเดือน พ.ย. ได้ถูกผลกระทบจากวิกฤติมหาอุทุกภัยใหญ่ปี ๒๕๕๔ ทำให้ต้องเลื่อนการเดินทางออกไป หรือฝากปัจจัยให้กัลยาณธรรมหลายท่านไปกราบถวายแทนก็หลายทริป แต่ทริปนี้เดิมทีแจ้งข่าวเป็นการวงใน แต่เนื่องจากมีสมาชิกหลายท่านต้องการทราบกำหนดการเดินทางผ่านทางเว็บ จึงต้องขออนุญาตนำมาแจ้งให้ทราบ ดังนี้

  ทริปกราบสรีระสังขารองค์หลวงปู่คำสุข ญานสุโข วัดป่าซับคำกอง จ.เพชรบูรณ์ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๔ (One day trip)


  กำหนดการเดินทาง
  โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP ๑๐ ที่นั่ง

  วันเสาร์ที่ ๒๖ พ.ย.๕๔
  ๐๖.๓๐ น. จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมัน ปตท.สนามเป้า
  - ตรวจสอบรายชื่อ
  - ล้อหมุน


  เดินทางกราบสรีระสังขารองค์หลวงปู่คำสุข วัดป่าซับคำกอง จ.เพชรบูรณ์


  ๑๘
  .๐๐ น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยประมาณ

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๕๐๐-๖๐๐ บาท*
  (โดยการประมาณ เก็บหารหน้างาน)
  ;aa59

  [​IMG]


  องค์หลวงปูคำสุข ญานสุโข ได้เริ่มอาพาธด้วยโรคมะเร็งกรวยไต และละสังขารเมื่อวันขึ้น ๑ ค่ำ เืดือน ๑๒ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๒๐.๓๖ น. สิริรวมอายุ ๘๗ ปี ๕๘ พรรษา

  กำหนดการเผาสรีระสังขาร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ เมรุวัดป่าซับคำกอง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์


   
 16. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  รายนามผู้ร่วมบุญ-ร่วมเดินทางกราบสรีระสังขารองค์หลวงปู่

  [​IMG] รายนามผู้ร่วมบุญ
  ๑. กองทุนบึงลับแล จำนวน ๕๐๐ บาท
  ๒. หลาน ๆ สกุล "ศราภัยวานิช" จำนวน ๕๐ บาท
  ๓. คุณวารุนี และครอบครัว จำนวน ๑๑๑ บาท
  ๔. คุณ pat3112 จำนวน ๑๐๐ บาท
  ๕. คุณพีระสันห์-สมจิตร พิทักษ์ และครอบครัว จำนวน ๑๐๐ บาท
  ๖. คุณเดือนสาม จำนวน ๑๐๐ บาท

  ๗. สมาชิกทริปกราบสรีระสังขารฯ จำนวน ๒,๕๓๙ บาท

  รวมเงินร่วมบุญถวายวัดป่าซับคำกอง ณ วันที่ ๒๖ พ.ย.๕๔ จำนวน ๓.๕๐๐ บาท  [​IMG] รายนามผู้ร่วมเดินทาง
  ๑. คุณ ญ.ผู้หญิง
  ๒. คุณ Odinid

  ๓. คุณ pete_thailand
  ๔. คุณ HeartofDragon
  ๕. คุณ ๒๐๑๑*
  ๖. คุณ itipizo
  ๗. คุณเดือนสาม*
  คุณพรทิพย์
  ๙ คุณปาริสุทธิ์ (๑)*
  ๑๐. คุณปาริสุทธิ์ (๒)

  (เต็ม)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 พฤศจิกายน 2011
 17. ปาริสุทธิ์

  ปาริสุทธิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  125
  ค่าพลัง:
  +817
  ขอจอง 2 ที่ที่เหลือค่ะ
   
 18. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  แจ้งสรุปความคืบหน้าของทริปกราบสรีระสังขารองค์หลวงปู่คำสุข

  ... เรียนสมาชิกร่วมเดินทางทุกท่านทราบ ขออนุญาตแจ้งความคืบหน้าเรื่องทริปกราบสรีระสังขารองค์หลวงปู่คำสุข ญานสุโข วัดป่าซับคำกอง ต.เพชรละคร อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๔ (One day trip) ให้ทุกท่านทราบโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

  ๑. การเดินทาง
  รถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน

  รวมสมาชิกร่วมเดินทาง ๑๐ คน

  ๒. วัน, เวลา/สถานที่ขึ้นรถ
  วันเสาร์ที่ ๒๖ พ.ย. ๕๔
  เวลา ๐๖.๓๐ น. จุดนัดพบ ร้านกาแฟอเมซอน ปั๊มน้ำมัน ปตท.สนามเป้า
  - ตรวจสอบรายชื่อ

  เวลา ๐๖.๔๕ น. ล้อหมุน

  *** ค่าใช้จ่ายเก็บหารหน้างานตามความจริง จากจำนวนสมาชิก ๑๐ คน สมาชิกท่านใดที่มีที่พักอยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS สามารถโดยสารรถเที่ยวแรกมาลงที่สถานีสนามเป้าได้  [​IMG]
  แผนที่จุดขึ้นรถ ปั้มน้ำมัน ปตท. สนามเป้า


  ๓. ผังที่นั่ง
  สมาชิกทุกท่านจะต้องจดจำผังที่นั่งของตัวเอง และเมื่อเดินทางถึงจุดนัดพบ ขอให้แจ้งชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อตรวจสอบรายชื่อก่อนขึ้นรถ


  [​IMG]


  ๔. การแต่งกาย

  - ชุดขาว

  ๕. อาหารและน้ำดื่ม

  ตามอัธยาศัย

  ๖. กิจกรรมบุญในทริปนี้
  ร่วมน้อมกราบสรีระสังขารองค์หลวงปู่เป็นครั้งสุดท้าย


  ๗. ยอดเงินรวมบุญ ณ วันที่ ๒๒ พ.ย. ๕๔ จำนวน ๗๖๑ บาท


   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 19. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ทุกกิจกรรมบุญที่ผู้จัดและคณะกัลยาณธรรมทุกท่านจากเว็บพลังจิต-เว็บวัดท่าขนุน-เว็บสะพานบุญ-กองทุนบึงลับแล ได้พึงกระทำร่วมกันมาตลอดปีนี้ ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นหลักชัยของดวงใจไทยทั้งผองตลอดกาลนานเทอญ

  [​IMG]
   
 20. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  กิจกรรมบุญประจำเดือนธันวาคม (เดือนของพ่อ) และภาพทุกกิจกรรมบุญตลอดปี

  [​IMG] <table><tbody><tr valign="top"><td align="right"> [​IMG]</td></tr></tbody></table>​

  ปฏิทินพลังจิตธรรมสัญจร

  ปี ๒๕๕๔


  อัพเดท กิจกรรมบุญใหญ่ส่งท้ายปี หลังวิกฤติมหาอุทกภัย ๕๔


  ยบาร<wbr>มี[/COLOR][/COLOR][/B][/SIZE]
  ๑๐-๑๒ ธ.ค. เยือนภูทอก ไหว้พระอริยสงฆ์ ผ้าป่าสามัคคี ๑๓ วัด ๖ เมืองอีสาน จ.บึงกาฬ
  ๑๗-๑๘ ธ.ค. งานออกนิโรธกรรมพระครูบาวิจิตร มนูญโญ จ.ตาก
  ๒๔-๒๕ ธ.ค. ๙ พระบาท นมัสการสักการะพระพุทธบาท ๙ รอยเมืองจันท์ จ.จันทบุรี
  เรียนเชิญร่วมบุญพิเศษเพื่อบูรณะวัดหลังน้ำลด ชดที่ ๑ น้อมรับวัตถุมงคล วันที่ ๑๖ ม.ค.๕๕
  :cool: ร่วมรับชมภาพและบันทึกการเดินทางทุกกิจกรรมบุญตลอดปี

  ๑. มกราคม
  ๗-๙ มุทิตาจิตสักการะ-ถวายสังฆทานพระอาจารย์ บ้านอนุสาวรีย์
  ๑๔-๑๕ ธรรมสัญจร (๑) พิธียกยอดฉัตรเรือพระราชพรหมยาน-สืบชะตาพระสมุ<wbr>ห์ปรินทร์ ธมมฺสรโณ (หลวงพี่เิอก) วัดเขาแร่-หลวงพ่อศิลา-พระพุทธรูปทองคำ-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย (๒ วัน ๑ คืน) รับชมภาพและบันทึกการเดินทาง
  ๒๑-๒๔ ธรรมสัญจร (๒) งานออกนิโรธกรรมครูบาเหนือชัย โฆษิโต วัดถ้ำป่าอาชาทอง (พระขี่ม้าบิณฑบาตร)-พระธาตุ ๙ จอม-วัดร่องขุ่น- ดอยตุง- ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า-ชมวิวแม่น้ำโขง จ.เชียงราย (๔ วัน ๓ คืน) รับชมภาพและบันทึกการเดินทาง
  ๓๐ ปฏิบัติธรรม (๑) วัดท่าซุง-กราบท่านจิตโต-ปรียานันท์ธรรมสถาน

  ๒. กุมภาพันธ์
  -๖ ถวายสังฆทานพระอาจารย์
  ๑๒-๑๓ ธรรมสัญจร (๓) พิธีสมโภชพระเจดีย์ศรีชัยผาผึ้ง -พระพุทธบาทเขาวงพระจันทร์-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ชัยภูมิ-ลพบุรี (๒ วัน ๑ คืน) รับชมภาพและบันทึกการเดินทาง
  ๑๘-๒๐ บวชเนกขัมมะ ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติรุ่นที่ ๓ วัดท่าขนุน

  ๓. มีนาคม

  -๖ ถวายสังฆทานพระอาจารย์
  ๔-๖ เฉพาะกิจ (๑) พิธีพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขารองค์หลวงตามหาบัว ญานสัมปันโน จ.อุดรธานี (๒ วัน ๑ คืน) รับชมภาพและบันทึกการเดินทาง
  ปฏิบัติธรรม (๒) วัดท่าซุง-กราบท่านจิตโต
  ๑๘-๑๙ เฉพาะกิจ (๒) ประเพณีเตียวขึ้นดอย สรงน้ำพระพุทธบาท ๔ รอย-พระธาตุลำปางหลวง-พระธาตุหริภุญชัย จ.เชียงใหม่-ลำปาง-ลำพูน (๒ วัน ๑ คืน) รับชมภาพและบันทึกการเดินทาง
  ๒๐ ปฏิบัติธรรม (๓) วัดท่าซุง-กราบท่านจิตโต
  ๒๕-๒๖ ธรรมสัญจร (๔) นมัสการสักการะพระพุทธบาทพลวง (คิชฌกูฎ)-ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองจันทบูร จ.จันทบุรี (๒ วัน ๑ คืน) รับชมภาพและบันทึกการเดินทาง
  ๓๑ พิธีฉลองเปิดบ้านวิริยบารมี

  ๔. เมษายน
  -๓ ถวายสังฆทานพระอาจารย์
  ธรรมสัญจร (๕) ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย ณ วัดเขาวงถ้ำนารายณ์-พระพุทธบาทเบื้องซ้าย-เบื้องขวา-พระพุทธฉาย จ.สระบุรี (One day trip) รับชมภาพและบันทึกการเดินทาง
  ๑๓-๑๗ บวชเนกขัมมะ ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติรุ่นที่ ๕ วัดท่าขนุน
  ๒๔ ปฏิบัติธรรม (๔) วัดท่าซุง-กราบท่านจิตโต

  ๕. พฤษภาคม
  ๒๙-๓๐ เม.ย. ๑ ถวายสังฆทานพระอาจารย์
  ธรรมสัญจร (๖) พิธีบวงสรวงไหว้ครูประจำปี เป่ายันต์เกราะเพชรวัดท่าขนุน-อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ-ย้อนรอยโรงถ่ายสมเด็จพระนเรศวร จ.กาญจนบุรี (One day trip) รับชมภาพและบันทึกการเดินทาง
  ปฏิบัติธรรม (๕) วัดท่าซุง-กราบท่านจิตโต
  ๑๓-๑๗
  บวชเนกขัมมะ ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติรุ่นพิเศษ วัดท่าขนุน

  ๖. มิถุนายน
  ๓-๕ ถวายสังฆทานพระอาจารย์
  ปฏิบัติธรรม (๖)
  วัดท่าซุง-กราบท่านจิตโต
  ๑๐-๑๒ ธรรมสัญจร (๗) เสียงเพรียกจากลับแล ตอน... ลึกลับที่ลับแล วาระพิเศษ จ.กาญจนบุรี (๓ วัน ๒ คืน) รับชมภาพและบันทึกการเดินทาง
  ๒๑ เฉพาะกิจ (๔) ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ รุ่นพิเศษ วัดท่าขนุน-วัดพระแท่นดงรัง จ.กาญจนบุรี (One day trip) รับชมภาพและบันทึกการเดินทาง
  ๒๕ เฉพาะกิจ ร่วมพิธีเททอง หล่อพระประธานในอุโบสถ ปางสมเด็จองค์ปฐม พร้อมพระอัครสาวก วัดธรรมยาน-ไหว้พระอริสงฆ์เมืองมะขามหวาน จ.เพชรบูรณ์ (One day trip) รับชมภาพและบันทึกการเดินทาง
  กิจกรรมบุญ โครงการพระพุทธศาสนาสงเคราะห์ฯ (๔) เพื่อทหารในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ (ปิดรับบริจาค)

  ๗. กรกฎาคม

  ๑-๓ ถวายสังฆทานพระอาจารย์
  ปฎิบัติธรรม (๗) ที่วัดท่าซุง-กราบท่านจิตโต
  ๘-๑๐ เฉพาะกิจ (๕) แอ่วหละปูน อิ่มบุญอิ่มรัก ตามรอยพระแม่เจ้าจามเทวี จ.ลำพูน-ลำปาง (๓ วัน ๒ คืน) รับชมภาพและบันทึกการเดินทาง
  ๑๕-๑๗ บวชเนกขัมมะ ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติรุ่นที่ ๖ วัดท่าขนุน
  ๒๔ เฉพาะกิจ (๗) พิธีฉลองยกฉัตร "สมเด็จองค์ปฐม" หน้าตัก ๒๐ เมตร-ฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๓ ปีหลวงพ่อโนรี วัดหนองหญ้าปล้อง-อาบน้ำแร่วัดวังขนาย จ.กาญจนบุรี (One day trip) รับชมภาพและบันทึกการเดินทาง
  ๓๑ เฉพาะกิจ (๖) พิธีเททอง-หล่อพระ "หลวงพ่อเหลือ" วัดธรรมยาน-ไหว้พระอริยสงฆ์เมืองมะขามหวาน (วาระ ๒) จ.เพชรบูรณ์ (One day trip) รับชมภาพและบันทึกการเดินทาง

  ๘. สิงหาคม
  ๔-๖ ถวายสังฆทานพระอาจารย์
  ๑๒ เฉพาะกิจ (๘) กิจกรรมวันแม่วัดท่าขนุน-กราบพระอริยสงฆ์ จ.กาญจนบุรี (One day trip) รับชมภาพและบันทึกการเดินทาง
  ๑๒-๑๔ บวชเนกขัมมะ ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ ๗ วัดท่าขนุน
  ๒๑ เฉพาะกิจ (-) หล่อสมเด็จองค์ปฐมเนื้อทองคำ ๙ องค์ และสมเด็จองค์ปฐม หน้าตักกว้าง ๘๐ นิ้ว ๒ องค์ วัดสระพัง จ.นครปฐม (One day trip) รับชมภาพและบันทึกการเดินทาง
  ๒๖-๒๘ เฉพาะกิจ (๙) วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก)-ไหว้พระอริยสงฆ์-สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๖ เมืองอีสาน จ. ขอนแก่น-หนองบัวลำภู-อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ-สกลนคร (๓ วัน ๒ คืน) รับชมภาพและบันทึกการเดินทาง
  ๒๘ ปฏิบัติธรรม (๘) วัดท่าซุง-กราบท่านจิตโต

  ๙. กันยายน
  ๒-๔ ถวายสังฆทานพระอาจารย์
  ๑๗-๑๘
  ธรรมสัญจร (๘) งานเข้านิโรธกรรมครูบาวิฑูรย์ ชินวโร-งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี หลวงปู่ครูบาอ่อนรตนวณุโณ จ.นครสวรรค์-พะเยา (๒ วัน ๑ คืน) รับชมภาพและบันทึกการเดินทาง
  ๒๔ ปฎิบัติธรรม (๙) วัดท่าซุง & บ้านสบายใจ (ท่านจิตโต) จ.อุทัยธานี (One day trip) ยกเลิก เนื่องจากน้ำท่วม
  ๒๕ ธรรมสัญจร (๘) งานออกนิโรธกรรมครูบาวิฑูรย์ ชินวโร-ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ (One day trip) รับชมภาพและบันทึกการเดินทา ๓๐ ก.ย.-๑-๒ ต.ค. ถวายสังฆทานพระอาจารย์
  ๑๔-๑๖ ธรรมสัญจร (๙) กฐินสร้างพระอุโบสถวัดรัตนานุ<wbr>ภาพ (กฐินปลดหนี้ ๕๔) จ.นราธิวาส (๔ วัน ๓ คืน) รับชมภาพและบันทึกการเดินทาง
  ๒๓ ธรรมสัญจร (๑๐) กฐินวัดท่าขนุน ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดถ้ำเบญจรัตน์นคร อาบน้ำแร่วัดวังขนาย จ.กาญจนบุรี (One day trip) รับชมภาพและบันทึกการเดินทาง
  ๒๒-๒๔ งานกฐิน-บวชเนกขัมมะ ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ ๘ วัดท่าขนุน
  ๒๘-๓๐ เฉพาะกิจ (๑๐) กฐินเมืองอีสาน วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) วาระ ๒ จ.บึงกาฬ (๓ วัน ๒ คืน) (เลื่อนการเดินทางเนื่องจากสถาณการณ์น้ำท่วม)
  กิจกรรมบุญ เรียนเิชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ๔ ภาค กับพลังจิตธรรมสัญจร (ปิดรับ ๔ พ.ย.๕๔)


  ๑๑. พฤศจิกายน
  ๔-๖ ถวายสังฆทานพระอาจารย์
  ๒๐ ทริปทำความสะอาดวัดท่าซุง

  ๒๔ เฉพาะกิจ (พิเศษ) กราบสรีระสังขารองค์หลวงปู่คำสุข ญานสุโข วัดป่าซับคำกอง จ.เพชรบูรณ์ (One day trip) อ่านกำหนดการเดินทาง
  กิจกรรมบุญ เรียนเชิญร่วมบุญพิเศษเพื่อบูรณะวัดหลังน้ำลด น้อมรับวัตถุมงคลวัดท่าขนุนเป็นที่ระลึก (ตามเงื่อนไข)

  ๑๒. ธันวาคม [​IMG]
  ๙-๑๑ ถวายสังฆทานพระอาจารย์
  ๓-๕ บวชเนกขัมมะ ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติรุ่นที่ ๙ วัดท่าขนุน
  ๑๐-๑๒ เฉพาะกิจ (๑๑) วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) ถวายผ้าป่าสามัคคี ๑๓ วัดเมืองอีสาน จ.บึงกาฬ (๓ วัน ๒ คืน) อ่านกำหนดการเดินทาง [​IMG]
  ๑๗-๑๘ เฉพาะกิจ (๑๒) งานออกนิโรธกรรมครูบาวิจิตร มนูญโญ จ.ตาก ( วัน ๑ คืน) กำหนดการเดินทาง
  ๒๔-๒๕ เฉพาะกิจ (๑๓) ๙ พระบาท นมัสการสักการะพระพุทธบาท ๙ รอย จ.จันทบุรี (๒ วัน ๑ คืน) กำหนดการเดินทาง
  [​IMG] หมายเหตุ
  ๑. ทริปธรรมสัญจร/ธรรมเฉพาะกิจ ดูแลโดย คุณ ญ.ผู้หญิง (หญิง) โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๓๕๙๒๖๑ (081-7359261)
  ๒. ทริปปฎิบัติธรรม/บวชเนกขัมมฯ ดูแลโดย คุณ Komodo (คมน์) โทรศัพท์ : ๐๘๖-๘๘๐๑๒๑๓ (086-8801213)
  ๓.
  แหล่งเก็บรวบรวมกำหนดการ รูปภาพ บันทึกการเดินทาง ทุกกิจกรรมบุญ
  Link บล็อกส่วนตัวของ ญ.ผู้หญิง
  Link facebook ของ ญ.ผู้หญิง
  Link
  กองคลังบุญ...ของบึงลับแล

  Link รวมบันทึกการเดินทางกิจกรรมบุญปี ๒๕๕๑
  Link รวมบันทึกการเดินทางกิจกรรมบุญปี ๒๕๕๒
  Link รวมบันทึกการเดินทางกิจกรรมบุญปี ๒๕๕๓
  Link รวมบันทึกการเดินทางกิจกรรมบุญปี ๒๕๕๔
   

แชร์หน้านี้

Loading...