เสียงธรรม ปฏิจจสมุปบาท

ในห้อง 'เพลงธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 24 พฤศจิกายน 2009.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,931
  กระทู้เรื่องเด่น:
  180
  ค่าพลัง:
  +62,570
  maxresdefault.jpg

  ป ฏิ จ จ ส มุ ป บ า ท

  อวิชชาปัจจะยา สังขารา ( เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี )
  สังขาระปัจจะยา วิญญานัง ( เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี )
  วิญญาณะปัจจะยา นามะรูปัง ( เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี )
  นามะรูปะปัจจะยา สะฬายะตะนัง ( เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี )
  สะฬายะตะนะปัจจะยา ผัสโส ( เพราะสฬายตนเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี )
  ผัสสะปัจจะยา เวทนา ( เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี )
  เวทะนายะปัจจะยา ตัณหา ( เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี )
  ตัณหาปัจจะยา อุปาทานัง ( เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี )
  อุปาทานะปัจจะยา ภะโว ( เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี )
  ภะวะปัจจะยา ชาติ ( เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี )
  ชาติปัจจะยา ชะรามะระณัง ( เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี )
  โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา สัมภะวันติ
  ( ความโศก ความคร่ำครวญ ทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นใจ ก็มีพร้อม )
  เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ สะมุทะโย โหติ
  ( การเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้ จึงมีด้วยประการฉะนี้ ฯ )


  อวิชชายะ เตววะ อะเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระนิโรโธ
  ( เพราะอวิชชาสำรอกดับไปไม่เหลือ สังขารจึงดับ )
  สังขาระนิโรธา วิญาณะนิโรโธ ( เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ )
  วิญญาณะนิโรธา นามรูปะนิโรโธ ( เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ )
  นามะรูปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ ( เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ )
  สะฬายะตะนะนิโรธา ผัสสะนิโรโธ ( เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ )
  ผัสสะนิโรธา เวทนานิโรโธ ( เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ )
  เวทนานิโรธา ตัณหานิโรโธ ( เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ )
  ตัณหานิโรธา อุปาทานะนิโรโธ ( เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ )
  อุปาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ ( เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ )
  ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ ( เพราะภพดับ ชาติจึงดับ )
  ชาตินิโรธา ชะรามะระณัง ( เพราะชาติดับ ชรามรณะจึงดับ )
  โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา นิรุชฌันติ
  ( ความโศก ความคร่ำครวญ ทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นใจจึงดับ )
  เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ นิโรโธ โหติ
  ( การดับแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้ จึงมีด้วยประการฉะนี้ ฯ )


  ...

  ปฏิจจสมุปบาท เป็นหลักธรรมข้อหนึ่งในพุทธศาสนา
  อธิบายถึง การเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน,
  การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกัน จึงเกิดมีขึ้น

  การที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยต่อเนื่องกันมา มีองค์หรือหัวข้อ 12 ดังนี้
  คือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปทาน ภพ ชาติ ชรามรณะ

  ขอบคุณ www.oknation.net

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B8%9B-%E0%B8%8F%E0%B8%B4-%E0%B8%88-%E0%B8%88-%E0%B8%AA-%E0%B8%A1%E0%B8%B8-%E0%B8%9B-%E0%B8%9A-%E0%B8%B2-%E0%B8%97-mp3.4041694/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 สิงหาคม 2017
 2. ชัยยะ

  ชัยยะ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  30
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +35
  [​IMG]อนุโทนา
   
 3. amodifly

  amodifly Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  39
  ค่าพลัง:
  +30
  อนุโมทนา ครับ
   
 4. อิทธิปาฏิหาริย์

  อิทธิปาฏิหาริย์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  1,833
  ค่าพลัง:
  +1,459
 5. ติงติง

  ติงติง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  38,294
  ค่าพลัง:
  +82,583
  อนุโมทนาค่ะ
   
 6. walaphako

  walaphako ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  1,165
  ค่าพลัง:
  +1,595
  อนุโมทนาสาธุค่ะ
   
 7. pop024

  pop024 ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  419
  ค่าพลัง:
  +528
  อนุโมทนาสาธุ ครับ
   
 8. tutpon

  tutpon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  42
  ค่าพลัง:
  +120
  ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลักษณะของวัฏฏะคือวนไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุด ตัดวัฏฏะได้มีการสิ้นสุดของทุกๆอย่างบังเกิดสู่นิพานแห่งจิตพุทธ
   
 9. tanakorn_ss

  tanakorn_ss ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  1,824
  ค่าพลัง:
  +5,836
  ขออนุโมทนาสาธุ ขออนุญาติโหลดไฟล์ไปฟังนะครับ
   
 10. ใจหม่น

  ใจหม่น เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2008
  โพสต์:
  362
  ค่าพลัง:
  +1,926
  เพราะดีค่ะ ฟังแล้วจิตใจสงบขึ้นค่ะ
  อนุโมทนาด้วยค่ะ
   
 11. อิทธิปาฏิหาริย์

  อิทธิปาฏิหาริย์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2007
  โพสต์:
  1,833
  ค่าพลัง:
  +1,459
 12. เจได

  เจได เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  26
  ค่าพลัง:
  +118
  อนุโมทนา
   
 13. singhol

  singhol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  1,365
  ค่าพลัง:
  +1,862
  ขออนุโมทนาสาธุครับ
   
 14. เจ้าสัว

  เจ้าสัว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  522
  ค่าพลัง:
  +353
  สาธุ.....
   
 15. เทอดธรรม

  เทอดธรรม สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มกราคม 2008
  โพสต์:
  6
  ค่าพลัง:
  +2
  อนุโมทนา สาธุ ครับ<!-- google_ad_section_end -->
   
 16. tarn1123

  tarn1123 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  19
  ค่าพลัง:
  +21
  อนุโมทนา สาธุ คะ
   
 17. tawat007

  tawat007 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  83
  ค่าพลัง:
  +0
  อนุโมทนาสาธุ
   
 18. พระประดับ

  พระประดับ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 สิงหาคม 2012
  โพสต์:
  97
  ค่าพลัง:
  +35
  ขออนุโมทนา
   

แชร์หน้านี้

Loading...