เสียงธรรม ปฏิจจสมุปบาท

ในห้อง 'บทสวดมนต์' ตั้งกระทู้โดย patz_bkk, 25 ตุลาคม 2016.

 1. patz_bkk

  patz_bkk เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  2,743
  ค่าพลัง:
  +5,594


  attachment.php?attachmentid=77132&stc=1&d=1477647794.jpg

  บทสวด ปฏิจจสมุปบาท

  - ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมกระทำไว้ในใจ
  โดยแยบคายเป็นอย่างดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียว ดังนี้ว่า

  อิมัส๎มิง สะติ อิทัง โหติ
  - เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี

  อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ
  - เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

  อิมัส๎มิง อะสะติ อิทัง นะ โหติ
  - เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี

  อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ
  - เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป

  ยะทิทัง
  - ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ

  อะวิชชาปัจจะยา สังขารา
  - เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย

  สังขาระปัจจะยา วิญญาณัง
  - เพราะมีสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ

  วิญญาณะปัจจะยา นามะรูปัง
  - เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป

  นามะรูปะปัจจะยา สะฬายะตะนัง
  - เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ

  สะฬายะตะนะปัจจะยา ผัสโส
  - เพราะมีสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ

  ผัสสะปัจจะยา เวทะนา
  - เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา

  เวทะนาปัจจะยา ตัณหา
  - เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา

  ตัณหาปัจจะยา อุปาทานัง
  - เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน

  อุปาทานะปัจจะยา ภะโว
  - เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ

  ภะวะปัจจะยา ชาติ
  - เพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ

  ชาติปัจจะยา ชะรามะระณัง
  โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา สัมภะวันติ
  - เพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะปริเทวะทุกขโทมนัส
  อุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วน

  เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะสะมุทะโย โหติ
  - ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้

  อะวิชชายะเต๎ววะ อะเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระนิโรโธ
  - เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือ
  แห่งอวิชชานั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขาร

  สังขาระนิโรธา วิญญาณะนิโรโธ
  - เพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณ

  วิญญาณะนิโรธา นามะรูปะนิโรโธ
  - เพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูป

  นามะรูปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ
  - เพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสฬายตนะ

  สะฬายะตะนะนิโรธา ผัสสะนิโรโธ
  - เพราะมีความดับแห่งสฬายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะ

  ผัสสะนิโรธา เวทะนานิโรโธ
  - เพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนา

  เวทะนานิโรธา ตัณหานิโรโธ
  - เพราะมีความดับแห่งเวทนา จึงมีความดับแห่งตัณหา

  ตัณหานิโรธา อุปาทานะนิโรโธ
  - เพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทาน

  อุปาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ
  - เพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพ

  ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ
  - เพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติ

  ชาตินิโรธา ชะรามะระณัง
  โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา นิรุชฌันติ
  - เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแล ชรา มรณะ
  โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงดับสิ้น

  เอวะเม ตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ นิโรโธ โหตีติ
  - ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ ดังนี้
  บทสวดปฏิจจสมุปบาท

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97-mp3.4077129/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 15 กุมภาพันธ์ 2017
 2. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,926
  กระทู้เรื่องเด่น:
  177
  ค่าพลัง:
  +62,514
  พี่แพทอัพโหลดไฟล์ mp3 ไว้ด้วยนะคะ
  เอาไว้ให้เพื่อนๆโหลดไปฟัง ^_^
   
 3. kikinlala

  kikinlala เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  4,936
  ค่าพลัง:
  +8,570
  สาธุ อนุโมทนามิ กับบทสาธยายธรรมหัวข้อปฏิจจสมุปบาทนี้ค่ะ :)
   
 4. พระประดับ

  พระประดับ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 สิงหาคม 2012
  โพสต์:
  97
  ค่าพลัง:
  +35
  ขออนุโมทนา ในมนต์บทนี้ที่แสดงความเป็นไปได้ และความเป็นไปไม่ได้ของจิตใจเราเพราะเห็นความเป็นไปไม่ได้แห่งมาร จึงเห็นช่องว่างออกจากจักษุของมาร พระท่านตรัสว่าจงฉลาดในที่ ที่มารมองไม่เห็น บุคคลย่อมรู้จักฐานะของจิตที่ตั้งไว้ถูก จิตที่ตั้งไว้ถูกนามรูปก็ตั้งอยู่ไม่ได้....
   

แชร์หน้านี้

Loading...