เรื่องเด่น ปฏิทินพลังจิตธรรมสัญจร 55 ตอน ร่วมบุญสร้างลานปฏิบัติธรรมกับ คบ. วิจิตร มนฺญโญ P. 44

ในห้อง 'ท่องเที่ยว - อาหารการกิน' ตั้งกระทู้โดย ญ.ผู้หญิง, 14 ธันวาคม 2011.

 1. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  เสื้อพลังจิตธรรมสัญจร รุ่นเสาร์ ๕

  [​IMG]
  เสื้อพลังจิตธรรมสัญจร รุ่นเสาร์ ๕


  เืื้นื้อผ้านาโน สีขาว จัำดทำจำนวนจำกัด นำเข้าพิธีเป่ายันต์เกราะเพชรวัดท่าขนุน เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ รายได้จากการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายตัวละ ๕๐ บาท นำกราบถวายวัดท่าขนุน เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินในทุกกฐินที่
  ท่านพระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ) ได้รับนิมนต์เป็นองค์ประธาน สั่งซื้อได้ที่ คลิก
   
 2. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ) เป็นประธานการทอดกฐินปี ๒๕๕๕


  [​IMG]


  สืบเนื่องจากท่านพระครูวิลาศกาญจนธรรม (พระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ หรือหลวงพ่อเล็ก) เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี ได้รับนิมนต์ให้เป็นประธานทอดผ้ากฐินในปี ๒๕๕๕ จำนวน ๙ วัด ได้แก่

  ๑. วัดท่าขนุน วัดพุทธบริษัท วัดเกาะพระฤๅษี ทอดกฐินวันที่ ๓๑ ตุลาคม
  ๒. วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ ทอดกฐินวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
  ๓. วัดถ้ำป่าอาชาทอง ทอดกฐินวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
  ๔. วัดบ้านห้วยน้ำขาว ทอดกฐินวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
  ๕. วัดตะเคียนงาม วัดหนองบ้านเก่า วัดประตูด่าน ทอดกฐินวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน


  ทีมงานเว็บพลังจิต โดยพลังจิตธรรมสัญจร ได้จัดรถเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกัลยาณธรรมที่ประสงค์จะร่วมเดินทางในแต่ละกิจกรรมบุญ โดยจัดเป็นทริปกฐินในเดือนแห่งฤดูกาลกฐิน จำนวน ๕ ทริป ตามรายละเอียดด้านล่าง

  [​IMG]
  ธรรมสัญจร (๒๒) งานตักบาตรเทโว - กฐินวัดท่าขนุน - กฐินวัดพุทธบริษัท - กฐินวัดเกาะพระฤๅษี จ. กาญจนบุรี [​IMG] วันที่ ๓๐ - ๓๑ ต.ค. ๕๕
  [​IMG]
  ธรรมสัญจร (๒๓) กฐินวัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) จ. สระบุรี[​IMG] วันที่ ๕ พ.ย. ๕๕
  [​IMG]
  ธรรมสัญจร (๒๔) กฐินวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ - กฐินวัดถ้ำป่าอาชาทอง (พระขี่ม้าบิณฑบาตร) จ. ลำพูน - เชียงราย[​IMG] วันที่ ๙ - ๑๒ พ.ย. ๕๕
  [​IMG]
  ธรรมสัญจร (๒๕) กฐินวัดบ้านห้วยน้ำขาว จ. กาญจนบุรี [​IMG] วันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๕
  [​IMG]
  ธรรมเฉพาะกิจ (๙) กฐินวัดตะเคียนงาม - กฐินวัดหนองบ้านเก่า - กฐินวัดประตูด่าน - บวชเนกขัมมปฏิบัติธรรมรุ่น ๙/๕๕ วัดท่าขนุน จ. กาญจนบุรี[​IMG] วันที่ ๒๓ - ๒๕ พ.ย. ๕๕
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 ตุลาคม 2012
 3. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ธรรมสัญจร ต.ค.-พ.ย. (เดือนแห่งฤดูกาลกฐิน)

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  เงื่อนไขการร่วมเดินทาง

  ๑. ท่่านที่ประสงค์จะร่วมเดินทาง
  - ในกรณีเป็นสมาชิก
  กรุณาโพสต์หรือส่ง PM ระบุชื่อกิจกรรมบุญที่ต้องการร่วมเดินทาง พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล-เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ รวมถึงโอนเงินค่าพาหนะตามจำนวนที่กำหนดข้างต้นเข้าบัญชีตามข้างล่าง
  - ในกรณีไม่ได้เป็นสมาชิก
  โทรศัพท์หรือส่ง SMS แจ้งข้อมูลเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๓๕๙๒๖๑ (081-7359261) คุณณญาดา (หญิง)

  ตัวอย่าง แบบฟอร์มการลงชื่อจองการเดินทาง
  ๑. นามที่จอง : ญ. ผู้หญิง
  ๒. ชื่อ-สกุล : น.ส. ณญาดา ศราภัยวานิช
  โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๓๕๙๒๖๑
  ๓. ประสงค์ร่วมเดินทางในกิจกรรมบุญ
  - ธรรมสัญจร (๒๒) : ๑ ที่นั่ง เพศ หญิง
  - ธรรมสัญจร (๒๓) : ๑ ที่นั่ง เพศ หญิง
  - ธรรมสัญจร (๒๔) : ๑ ที่นั่ง เพศ หญิง
  - ธรรมสัญจร (๒๕) : ๑ ที่นั่ง เพศ หญิง
  - ธรรมเฉพาะกิจ (๙) : ๑ ที่นั่ง เพศ หญิง
  ๔. วันที่โอนชำระ : วันที่ ๕ ก.ย. ๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. จำนวน ๔,๓๕๐ บาท

  ชื่อบัญชีธนาคาร
  ชื่อบัญชี : น.ส. ณญาดา ศราภัยวานิช
  ธนาคาร : กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางบัวทอง
  เลขที่บัญชี : ๑๒๑-๐-๑๐๕๔๕-๔ (121-0-10545-4)
  โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๓๕๙๒๖๑ (081-7359261)

  ๒. การเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ สามารถรองรับสมาชิกได้จำนวน ๑๐ ที่นั่ง ให้สิทธิ์ที่นั่งตามการชำระเงินไม่ใช่ตามการลงชื่อจอง ในกรณีที่มีสมาชิกแจ้งความประสงค์ร่วมเดินทางเข้ามาเกิน จะลงชื่อเป็นที่นั่งสำรองและจัดที่นั่งทดแทนให้ในกรณีมีสมาชิกยกเลิกการเดินทาง

  ๓. ในแต่ละกิจกรรมบุญ จะมีกำหนดวันสุดท้ายของการแจ้งยกเลิกการเดินทางและการโอนชำระเงิน หากท่านชำระเงินค่าเดินทางเข้ามาแล้วและประสงค์ยกเลิกการเดินทาง ผู้จัดจะทำการเปิดรับสมาชิกทดแทนและดำเนินการคืนเงินให้หลังหักค่าธรรมเนียมการโอน ๒๕ บาทเมื่อมีผู้แจ้งความประสงค์และชำระเงินเข้ามา ยกเว้น กรณีไม่มีสมาชิกทดแทนผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าเดินทางให้หากการยกเลิกล่าช้าของท่านก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้จัด

  ๔. ในกรณีที่ขอชำระหลังวันที่ปิดรับการโอนแล้วแจ้งยกเลิกการเดินทางในภายหลัง จะต้องชำระค่าเดินทางเข้ามาเต็มจำนวนโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะเป็นการทำให้เป็นการเสียสิทธิ์ที่นั่งของผู้อื่นและผู้จัดไม่สามารถรับ ภาระค่าเดินทางทดแทนได้ เนื่องจากทุกกิจกรรมบุญจะประมาณการค่าใช้จ่ายตามจริง...... และในกรณีที่มีผู้แจ้งความประสงค์ร่วมเดินทางน้อยกว่า ๘ คน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนรถให้เหมาะสมกับจำนวนสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือพิจารณาเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มสำหรับสมาชิกคันที่ไม่เต็ม โดยจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบก่อนทุกครั้ง

  ๕. ทุกกิจกรรมบุญของพลังจิตธรรมสัญจร ผู้จัดไม่ได้จัดทำเป็นธุรกิจเพื่อหวังชื่อเสียงหรือผลกำไรหรือมีจุดประสงค์แอบแฝงด้านอื่น แต่จัดรถเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางให้กับสมาชิกและกัลยาณธรรมทุกท่านที่ประสงค์จะเดินทางไปทำบุญ ..... ในบางกิจกรรมผู้จัดอาจมีการยกเลิกการเดินทางไปในบางสถานที่ หรือเพิ่มเติมหน้างานได้ตามความเหมาะสม แล้วแต่ความเมตตาของครูบาอาจารย์ตามวาระ ตามธรรมะจัดสรร

  ๖. เงินคงเหลือหลังจากชำระค่าเช่ารถและค่าใช้จ่ายทุกส่วนแล้ว ผู้จัดขออนุญาตนำเงินคงเหลือทั้งหมดเข้าร่วมบุญต่าง ๆ ในทุกกิจกรรมบุญของกองทุนบึงลับแลต่อไป
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 พฤศจิกายน 2012
 4. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  รายนามผู้ร่วมบุญ
  [​IMG] รายนามผู้ร่วมบุญกฐิน
  ๑. กองทุนบึงลับแล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
  ๒. หลาน ๆ สกุล "ศราภัยวานิช" จำนวน ๒๐๐ บาท
  ๓. คุณ Piticha จำนวน ๑,๓๗๐ บาท
  ๔. คุณพรพรพรพรพ จำนวน ๓๐๐ บาท
  ๕. คุณเฉลียว จำนวน ๙๙ บาท
  ๖. คุณ dsaripan จำนวน ๒,๗๐๐ บาท
  ๗. คุณกาลกตา จำนวน ๑๐๐ บาท
  ๘. คุณอำพล จำนวน ๑๐๐ บาท
  ๙. คุณเฉลียว (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๙๙ บาท
  ๑๐. คุณเกสรมณีช์ จำนวน ๕๐๐ บาท
  ๑๑. คุณลือชา จำนวน ๖๐๐ บาท
  ๑๒. คุณ huten จำนวน ๕๐ บาท (รายได้จากการจำหน่ายเสื้อพลังจิตฯ รุ่นเสาร์ ๕)
  ๑๓. คุณเกสรมณีช์ จำนวน ๕๐ บาท (รายได้จากการจำหน่ายเสื้อพลังจิตฯ รุ่นเสาร์ ๕)
  ๑๔. คุณนิลขาว จำนวน ๑๐๐ บาท (รายได้จากการจำหน่ายเสื้อพลังจิตฯ รุ่นเสาร์ ๕)
  ๑๕. คุณ wara43 จำนวน ๕๐ บาท (รายได้จากการจำหน่ายเสื้อพลังจิตฯ รุ่นเสาร์ ๕)
  ๑๖. คุณ taroball จำนวน ๕๐ บาท
  (รายได้จากการจำหน่ายเสื้อพลังจิตฯ รุ่นเสาร์ ๕)
  ๑๗. คุณศุภฤกษ์20 จำนวน ๕๐ บาท (รายได้จากการจำหน่ายเสื้อพลังจิตฯ รุ่นเสาร์ ๕)
  ๑๘. คุณ boynarux จำนวน ๓๕๐ บาท (รายได้จากการจำหน่ายเสื้อพลังจิตฯ รุ่นเสาร์ ๕)
  ๑๙. คุณทศพร จำนวน ๕๐ บาท (รายได้จากการจำหน่ายเสื้อพลังจิตฯ รุ่นเสาร์ ๕)
  ๒๐. คุณ Nawaro จำนวน ๕๐ บาท (รายได้จากการจำหน่ายเสื้อพลังจิตฯ รุ่นเสาร์ ๕)
  ๒๑. คุณฉัตรวีริณ จำนวน ๕๐ บาท
  (รายได้จากการจำหน่ายเสื้อพลังจิตฯ รุ่นเสาร์ ๕)
  ๒๒. คุณตั๊ก-ชาย จำนวน ๑๐๐ บาท (รายได้จากการจำหน่ายเสื้อพลังจิตฯ รุ่นเสาร์ ๕)
  ๒๓. คุณ sisne จำนวน ๕๐ บาท (รายได้จากการจำหน่ายเสื้อพลังจิตฯ รุ่นเสาร์ ๕)
  [FONT=Tahoma][COLOR=navy][COLOR=Navy]๒๔. คุณเฉลียว จำนวน ๒๐๐ บาท [/COLOR][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue](รายได้จากการจำหน่ายเสื้อพลังจิต[SIZE=2]ฯ รุ่นเสาร์ ๕[/SIZE])[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/FONT][COLOR=navy][B][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=navy][B][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=navy][B][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=navy]
  [/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/COLOR]

  รวมเงินร่วมบุญ ณ วันที่ ๒๙ ต.ค. ๕๕ จำนวน
  ,๒๖๘ บาท
  *


  [SIZE=2][FONT=Tahoma][COLOR=red][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=2][B]หมายเหตุ[/B]
  [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][/SIZE]
  [COLOR=red][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]รายได้จากการจำหน่ายเสื้อมาจากกระทู้ [URL="http://palungjit.org/threads/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C-5-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-55-a.362690/"][COLOR=Red]คลิก[/COLOR][/URL][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/COLOR]
  [​IMG] รายนามผู้ร่วมบุญอาหารแห้งตักบาตรเทโว วัดท่าขนุน
  ๑. กองทุนบึงลับแล จำนวน ๕๐๐ บาท
  ๒. หลาน ๆ สกุล "ศราภัยวานิช" จำนวน ๕๐ บาท
  ๓. คุณวรานิษฐ์ จำนวน ๕๐๐ บาท
  ๔. คุณอรพินท์ จำนวน ๒๐๐ บาท
  ๕. คุณ kcboy จำนวน ๕๐๐ บาท
  ๖. คุณวิสุทธิ์ชัย จำนวน ๑๐๐ บาท
  ๗. คุณ kobkorn จำนวน ๒๐๐ บาท

  รวมเงินร่วมบุญ ณ วันที่ ๒๙ ต.ค. ๕๕ จำนวน,๐๕๐ บาท*


  [SIZE=3][SIZE=2][B]หมายเหตุ[/B]
  [/SIZE][/SIZE]
  [COLOR=RoyalBlue]เงินส่วนนี้นำไปจัดซื้อข้าวสาร น้ำตาล น้ำปลา น้ำมันพืช เครื่องปรุงรส น้ำปานะถวายตักบาตรเทโว[/COLOR]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 ตุลาคม 2012
 5. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ธรรมสัญจร (๒๒)

  [​IMG]
  ธรรมสัญจร (๒๒) ตักบาตรเทโว-กฐินวัดท่าขนุน-กฐินวัดพุทธบริษัท-กฐินสำนักสงฆ์เกาะพระฤๅษี จ. กาญจนบุรี วันที่ ๓๐ - ๓๑ ต.ค. ๕๕
  . ญ.ผู้หญิง จ่ายแล้ว ลว. ๒๖/๙/๕๕
  ๒. ภูเตศวร จ่ายแล้ว ลว. ๒๖/๙/๕๕
  . ลักษ์ จ่ายแล้ว ลว. ๒๗/๙/๕๕
  ๔. วรวีร์ จ่ายแล้ว ลว. ๓๐/๙/๕๕
  ๕. kcboy จ่ายแล้ว ลว. ๒/๑๐/๕๕
  ๖. klu จ่ายแล้ว ลว. ๔/๑๐/๕๕
  ๗. Angie_04 (๑) จ่ายแล้ว ลว. ๔/๑๐/๕๕
  ๘. Angie_04 (๒) จ่ายแล้ว ลว. ๔/๑๐/๕๕
  ๙. Vipawadee จ่ายแล้ว ลว. ๑๐/๑๐/๕๕
  ๑๐. วารุนี จ่ายแล้ว ลว. ๑๕/๑๐/๕๕
  ----------------------------
  ๑๑. เมธาสิทธิ์ จ่ายแล้ว ลว. ๑๖/๑๐/๕๕
  ๑๒. A&J (๑) จ่ายแล้ว ลว. ๑๖/๑๐/๕๕
  ๑๓. A&J (๒)
  จ่ายแล้ว ลว. ๑๖/๑๐/๕๕
  ๑๔. วรานิษฐ์ (๑) จ่ายแล้ว ลว. ๒๐/๑๐/๕๕
  ๑๕. เกศริน จ่ายแล้ว ลว. ๒๐/๑๐/๕๕
  ๑๖. Nawaro (๑) จ่ายแล้ว ลว. ๒๐/๑๐/๕๕
  ๑๗. เบญจขันธ์ (๑) จ่ายแล้ว ลว. ๒๑/๑๐/๕๕
  ๑๘. เบญจขันธ์ (๒)
  จ่ายแล้ว ลว. ๒๑/๑๐/๕๕
  ๑๙. สิรินทิพย์ (๑) จ่ายแล้ว ลว. ๒๑/๑๐/๕๕
  ๒๐. สิรินทิพย์ (๒) จ่ายแล้ว ลว. ๒๑/๑๐/๕๕
  ---------------------------------------
  ๒๑. JINTAWADEE จ่ายแล้ว ลว. ๒๒/๑๐/๕๕
  ๒๒. สรญา (๑) จ่ายแล้ว ลว. ๒๔/๑๐/๕๕
  ๒๓. Maxico
  จ่ายแล้ว ลว. ๒๔/๑๐/๕๕
  ๒๔. ต่อ จ่ายแล้ว ลว. ๒๔/๑๐/๕๕
  ๒๕. สุริยา จ่ายแล้ว ลว. ๒๔/๑๐/๕๕
  ๒๖. นวลน้อย (๑) จ่ายแล้ว ลว. ๒๕/๑๐/๕๕
  ๒๗. นวลน้อย (๒)
  จ่ายแล้ว ลว. ๒๕/๑๐/๕๕
  ๒๘. ศุภปัญญา (๑) ยืนยันการเดินทาง ขอชำระ ๓๐/๑๐/๕๕
  ๒๙. ศุภปัญญา (๒) ยืนยันการเดินทาง ขอชำระ ๓๐/๑๐/๕๕
  ๓๐[COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=Olive][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=Olive][SIZE=2][COLOR=Olive][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=black][COLOR=navy][SIZE=3][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=3][FONT=Tahoma].[/FONT][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE] วรานิษ[SIZE=3]ฐ์ (๒) [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=navy][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=2][COLOR=RoyalBlue]ยืนยันการเดินทาง ขอชำระ ๓๐/๑๐/๕๕
  [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR]---------------------------------------
  ๓๑. เกสรมณีช์ (๑) ยืนยันการเดินทาง ขอชำระ ๓๐/๑๐/๕๕
  ๓๒. เกสรมณีช์ (๒) ยืนยันการเดินทาง ขอชำระ ๓๐/๑๐/๕๕
  ๓๓. เดือนสาม ยืนยันการเดินทาง ขอชำระ ๓๐/๑๐/๕๕
  ๓๔. เอก_ekk (๑) ยืนยันการเดินทาง ขอชำระ ๓๐/๑๐/๕๕
  ๓๕. เอก_ekk (๒) ยืนยันการเดินทาง ขอชำระ ๓๐/๑๐/๕๕
  ๓๖. นวลอนงค์ ยืนยันการเดินทาง ขอชำระ ๓๐/๑๐/๕๕
  ๓๗. เต็ง
  ยืนยันการเดินทาง ขอชำระ ๓๐/๑๐/๕๕
  ๓๘. แม่ยุ้ย
  ยืนยันการเดินทาง ขอชำระ ๓๐/๑๐/๕๕
  ๓๙. พัตรพิมล
  ยืนยันการเดินทาง ขอชำระ ๒๙/๑๐/๕๕
  ๔๐. Nawaro (๒)
  ยืนยันการเดินทาง ขอชำระ ๓๐/๑๐/๕๕

  ร่วมผู้ร่วมเดินทาง จำนวน_๔๐ คน*
  (เต็ม)


  หมายเหตุ
  ๑. เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ (เชื้อเพลิงน้ำมัน) VIP ๑๐ ที่นั่ง
  .
  แจ้งยกเลิกการเดินทางภายใน : วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ต.ค. ๕๕
  ๓. ปิดรับการโอนชำระเงิน :วันศุกร์ที่ ๒๖ ต.ค. ๕๕ เวลา ๒๐.๐๐ น.
  ๔. ประกาศผังที่นั่ง : วันจันทร์ที่ ๒๙ ต.ค. ๕๕
  ๕. สีส้ม คือ สมาชิกที่เป็น สว. อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป
  ๖.
  สีเขียว คือ สมาชิกที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น เมารถ
  ๗.
  สีน้ำตาล คือ สมาชิกที่มีรูปร่างใหญ่

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 ตุลาคม 2012
 6. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ธรรมสัญจร (๒๓)

  [​IMG]
  ธรรมสัญจร (๒๓) กฐินวัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) - ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองสระบุรี จ. สระบุรี วันที่ ๔ พ.ย. ๕๕
  . ญ.ผู้หญิง จ่ายแล้ว ลว. ๒๖/๙/๕๕
  ๒. ภูเตศวร จ่ายแล้ว ลว. ๒๖/๙/๕๕
  ๓. vana จ่ายแล้ว ลว. ๑๑/๑๐/๕๕
  ๔. อ้อย-ตี๋ (๑) จ่ายแล้ว ลว. ๒๐/๑๐/๕๕
  ๕. อ้อย-ตี๋ (๒) จ่ายแล้ว ลว. ๒๐/๑๐/๕๕
  . เธียรไท (๑) จ่ายแล้ว ลว. ๒๕/๑๐/๕๕
  ๗. เธียรไท (๒)
  จ่ายแล้ว ลว. ๒๕/๑๐/๕๕
  ๘. kobkorn (๑) จ่ายแล้ว ลว. ๒๗/๑๐/๕๕
  ๙. kobkorn (๒) [SIZE=3]จ่ายแล้ว ลว. ๒๗/๑๐/๕๕[/SIZE]
  ๑๐. kobkorn (๓) จ่ายแล้ว ลว. ๒๗/๑๐/๕๕
  ---------------------------------------
  ๑๑. ศุภปัญญา (๑) ยืนยันการเดินทาง ขอชำระ ๔/๑๑/๕๕
  ๑๒. ศุภปัญญา (๒) ยืนยันการเดินทาง ขอชำระ ๔/๑๑/๕๕
  ๑๓. เมธาสิทธิ์ จ่ายแล้ว ลว. ๓๐/๑๐/๕๕
  ๑๔. JINTAWADEE (๑) [COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว ๓๑/๑๐/๕๕[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR]
  ๑๕. [COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=RoyalBlue][COLOR=RoyalBlue][COLOR=RoyalBlue][SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=3]J[SIZE=3]INTAWADEE (๒) [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/COLOR]จ่ายแล้ว ๓๑/๑๐/๕๕
  ๑๖. witoon009 (๑) ยืนยันการเดินทาง ขอชำระ ๔/๑๑/๕๕
  ๑๗. witoon009 (๒) ยืนยันการเดินทาง ขอชำระ ๔/๑๑/๕๕
  ๑๘. วรวีร์ [SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว ๓๑/๑๐/๕๕[/COLOR][/SIZE][/SIZE]
  ๑๙. เธียรไท (๓) จ่ายแล้ว ๓๑/๑๐/๕๕
  ๒๐. Pirita
  จ่ายแล้ว ๓๐/๑๐/๕๕
  ๒๑. ยุ้ย ยืนยันการเดินทาง ขอชำระ ๔/๑๐/๕๕

  ร่วมผู้ร่วมเดินทาง จำนวน ๒๑ คน*
  (เต็ม)


  หมายเหตุ
  ๑.
  เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ (เชื้อเพลิงน้ำมัน) VIP ๑๐ ที่นั่ง
  . แจ้งยกเลิกการเดินทางภายใน : วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ต.ค. ๕๕
  ๓. ปิดรับการโอนชำระเงิน : วันศุกร์ที่ ๒๖ ต.ค. ๕๕ เวลา ๒๐.๐๐ น.
  ๔. ประกาศผังที่นั่ง : วันจันทร์ที่ ๒๙ ต.ค. ๕๕
  ๕. สีส้ม คือ สมาชิกที่เป็น สว. อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป
  ๖. สีเขียว คือ สมาชิกที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น เมารถ
  ๗. สีน้ำตาล คือ สมาชิกที่มีรูปร่างใหญ่

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 พฤศจิกายน 2012
 7. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ธรรมสัญจร (๒๔)

  [​IMG]
  ธรรมสัญจร (๒๔) กฐินวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่-กฐินวัดถ้ำป่าอาชาทอง-ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองหละปูน-ไหว้พระ ๙ วัดเมืองเจียงฮาย-ถนนคนเดินเจียงฮาย จ. ลำพูน - เชียงราย วันที่ ๙ - ๑๒ พ.ย. ๕๕
  . พระวัดพุทธบริษัท (๑) กองทุนบึงลับแล ถวายค่าพาหนะ
  ๒. [COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][COLOR=Blue]พระวัดพ[SIZE=3]ุทธบริษัท (๒)[/SIZE][/COLOR][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red] กองทุนบึงลับแล ถวายค่าพาหนะ
  [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy]๓. [/COLOR][/SIZE][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][COLOR=Blue]พระวัดท่าขนุน[SIZE=3] (๑)[/SIZE][/COLOR][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red] กองทุนบึงลับแล ถวายค่าพาหนะ
  [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy]๔. [/COLOR][/SIZE][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][COLOR=Blue]พระวัดท่าขนุน[SIZE=3] (๒)[/SIZE][/COLOR][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red] กองทุนบึงลับแล ถวายค่าพาหนะ
  [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy]๕. [/COLOR][/SIZE][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][COLOR=Blue]พระวัดท่าขนุน[SIZE=3] (๓)[/SIZE][/COLOR][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red]
  [/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][SIZE=3][COLOR=Navy]๖. [/COLOR][/SIZE][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][COLOR=Blue]พระวัดท่าขนุน[SIZE=3] (๔)[/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=black][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Red][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  . ญ.ผู้หญิง จ่ายแล้ว ลว. ๒๖/๙/๕๕
  . ภูเตศวร จ่ายแล้ว ลว. ๒๖/๙/๕๕
  ๙. อุ่นเรือน จ่ายแล้ว ลว. ๓๐/๙/๕๕
  ๑๐. เฉลียว (๑) จ่ายแล้ว ลว. ๒/๑๐/๕๕
  ---------------------------------------
  ๑๑. เฉลียว (๒) จ่ายแล้ว ลว. ๒/๑๐/๕๕
  ๑๒. เฉลียว (๓) จ่ายแล้ว ลว. ๑๐/๑๐/๕๕
  ๑๓. เฉลียว (๔) จ่ายแล้ว ลว. ๑๐/๑๐/๕๕
  ๑๔. มนูรักษ์ (๑) จ่ายแล้ว ลว. ๒/๑๐/๕๕
  ๑๕. มนูรักษ์ (๒) จ่ายแล้ว ลว. ๒/๑๐/๕๕
  ๑๖. มนูรักษ์ (๓) จ่ายแล้ว ลว. ๒/๑๐/๕๕
  ๑๗. มนูรักษ์ (๔) จ่ายแล้ว ลว. ๒/๑๐/๕๕
  ๑๘. มนูรักษ์ (๕) จ่ายแล้ว ลว. ๙/๑๐/๕๕
  ๑๙. มนูรักษ์ (๖) จ่ายแล้ว ลว. ๙/๑๐/๕๕

  ๒๐. จุติญาน (๑) จ่ายแล้ว ลว. ๔/๑๐/๕๕
  [FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=RoyalBlue][COLOR=RoyalBlue][COLOR=RoyalBlue]---------------------------------------
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  ๒๑. จุติญาน (๒) จ่ายแล้ว ลว. ๔/๑๐/๕๕
  ๒๒. แช่มวงษ์ (๑) จ่ายแล้ว ลว. ๑๐/๑๐/๕๕
  ๒๓. แช่มวงษ์ (๒) จ่ายแล้ว ลว. ๑๐/๑๐/๕๕
  ๒๔. Angie_04 (๑) จ่ายแล้ว ลว. ๑๓/๑๐/๕๕
  ๒๕. Nepher จ่ายแล้ว ลว. ๑๐/๑๐/๕๕
  ๒๖.
  dsaripan จ่ายแล้ว ลว. ๑๖/๑๐/๕๕
  ๒๗. Lawan จ่ายแล้ว ลว. ๑๖/๑๐/๕๕
  ๒๘. ขวัญ09 จ่ายแล้ว ลว. ๒๐/๑๐/๕๕
  ๒๙. น้ำนที (๑) จ่ายแล้ว ลว. ๒๐/๑๐/๕๕
  [COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=Red][SIZE=2][SIZE=3][COLOR=Navy][FONT=Tahoma]๓๐. น้ำนที (๒) [/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=Red][SIZE=2]จ่ายแล้ว ลว. ๒๐/๑๐/๕๕[/SIZE][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=Black][B][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=RoyalBlue][COLOR=RoyalBlue][COLOR=RoyalBlue]---------------------------------------
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR]
  ๓๑. ลิลลี่ จ่ายแล้ว ลว. ๒๐/๑๐/๕๕
  ๓๒[SIZE=3][FONT=Tahoma]. [COLOR=Olive]เกศริน (๑)[/COLOR] [/FONT][/SIZE][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=navy][FONT=Tahoma][COLOR=Olive][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Blue][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=Navy][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=Red][SIZE=2]จ่ายแล้ว ลว. ๒๐/๑๐/๕๕[/SIZE][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  ๓๓[SIZE=3][FONT=Tahoma].[COLOR=Olive] เกศริน (๒)[/COLOR] [/FONT][/SIZE][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=navy][FONT=Tahoma][COLOR=Olive][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Blue][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=Navy][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=Red][SIZE=2]จ่ายแล้ว ลว. ๒๐/๑๐/๕๕[/SIZE][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  ๓๔[SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=Navy][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=Olive][COLOR=navy][FONT=Tahoma][COLOR=Olive][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Blue][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=Navy][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=Olive][COLOR=navy][FONT=Tahoma][COLOR=Olive][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Blue][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma]. เกศริน (๓) [/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=navy][FONT=Tahoma][COLOR=Olive][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Blue][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=Navy][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=Red][SIZE=2]จ่ายแล้ว ลว. ๒๐/๑๐/๕๕[/SIZE][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR]
  ๓๕[SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][FONT=Tahoma][FONT=Tahoma][SIZE=3][SIZE=2][SIZE=3][FONT=Tahoma].[/FONT][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/FONT][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=Navy][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=Olive][COLOR=navy][FONT=Tahoma][COLOR=Olive][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Blue][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=Navy][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=Olive][COLOR=navy][FONT=Tahoma][COLOR=Olive][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Blue][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma] จิดาภา [/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=navy][FONT=Tahoma][COLOR=Olive][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Blue][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=Navy][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=Red][SIZE=2]จ่ายแล้ว ลว. ๒๐/๑๐/๕๕[/SIZE][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=navy][FONT=Tahoma][COLOR=Olive][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=Blue][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=Navy][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=Red][SIZE=2]
  [/SIZE][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  ๓๖. อุรุวาสี จ่ายแล้ว ๒๓/๑๐/๕๕
  ๓๗. วิรัช (๑) [SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว ๒๕/๑๐/๕๕[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE]
  ๓๘. วิรัช (๒) [SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว ๒๕/๑๐/๕๕[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE]
  ๓๙. applegreen จ่ายแล้ว ๒๖/๑๐/๕๕
  ๔๐. เสาวนิตย์ (๑) [SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[SIZE=2] ๒๕/๑๐/๕๕[/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE]
  [SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][COLOR=Black][B][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=RoyalBlue][COLOR=RoyalBlue][COLOR=RoyalBlue]---------------------------------------
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE]
  ๔๑. เสาวนิตย์ (๒) [SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[SIZE=2] ๒๕/๑๐/๕๕[/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE]
  ๔๒. เสาวนิตย์ (๓) [SIZE=3][COLOR=Navy][SIZE=2][COLOR=Red]จ่ายแล้ว[SIZE=2] ๒๕/๑๐/๕๕[/SIZE][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE]
  ๔๓. เสาวนิตย์ (๔) จ่ายแล้ว ๒๕/๑๐/๕๕
  ๔๔. อรวรรณ จ่ายมัดจำ ลว. ๗/๑๐/๕๕ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท
  ๔๕. อภิรัช (๑) จ่ายมัดจำ ลว. ๑/๑๐/๕๕
  ๔๖. อภิรัช (๒) จ่ายมัดจำ ลว. ๑/๑๐/๕๕
  ๔๗. กิ๊บ (๑) จ่ายมัดจำ ลว. ๑/๑๐/๕๕
  ๔๘. กิ๊บ (๒) จ่ายมัดจำ ลว. ๑/๑๐/๕๕
  ๔๙. กิ๊บ (๓) จ่ายมัดจำ ลว. ๑/๑๐/๕๕
  ๕๐. กิ๊บ (๔) จ่ายมัดจำ ลว. ๑/๑๐/๕๕
  [COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=RoyalBlue][COLOR=RoyalBlue][COLOR=RoyalBlue]---------------------------------------
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  ๕๑. กิ๊บ (๕) จ่ายมัดจำ ลว. ๑/๑๐/๕๕
  ๕๒. กิ๊บ (๖) จ่ายมัดจำ ลว. ๑/๑๐/๕๕
  ๕๓. กิ๊บ (๗) จ่ายมัดจำ ลว. ๑/๑๐/๕๕
  ๕๔. กิ๊บ (๘) จ่ายมัดจำ ลว. ๑/๑๐/๕๕
  ๕๕. เมธาสิทธิ์ จ่ายมัดจำ ลว. ๒/๑๐/๕๕
  ๕๖. สายท่าขนุน จ่ายมัดจำ ลว. ๒๐/๑๐/๕๕
  ๕๗.
  มุ้ย จ่ายมัดจำ ลว. ๒๐/๑๐/๕๕
  ๕๘. เยาว์ลักษณ์
  จ่ายมัดจำ ลว. ๒๐/๑๐/๕๕
  ๕๙. ยุ้ย
  จ่ายมัดจำ ลว. ๒๐/๑๐/๕๕
  ๖๐.
  wachirapol จ่ายมัดจำ ลว. ๒๐/๑๐/๕๕
  [COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=Black][B][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=RoyalBlue][COLOR=RoyalBlue][COLOR=RoyalBlue]---------------------------------------
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR]
  ๖๑. Fishjacker จ่ายมัดจำ ลว. ๒๐/๑๐/๕๕
  ๖๒. ศุภปัญญา (๑) [COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=navy][COLOR=navy][FONT=Tahoma][COLOR=Olive][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=darkred][SIZE=3][SIZE=2]จ่ายมัดจำ ลว. ๒๐/๑๐/๕๕
  [/SIZE][/SIZE][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  ๖๓. ศุภปัญญา (๒) จ่ายมัดจำ ลว. ๒๐/๑๐/๕๕
  ๖๔. JINTAWADEE จ่ายมัดจำ ลว. ๒๒/๑๐/๕๕
  ๖๕. อัสนี (๑) จ่ายมัดจำ ลว. ๒๗/๑๐/๕๕ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
  ๖๖. อัสนี (๒)
  จ่ายมัดจำ ลว. ๒๗/๑๐/๕๕ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
  ๖๗. เกสรมณีช์ (๑)

  ๖๘.
  เกสรมณีช์ (๒)
  ๖๙.
  เดือนสาม (๑)
  ๗๐. เดือนสาม (๒)
  [SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][COLOR=Black][B][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=navy][COLOR=royalblue][COLOR=navy][SIZE=3][FONT=Tahoma][SIZE=3][COLOR=RoyalBlue][COLOR=RoyalBlue][COLOR=RoyalBlue]---------------------------------------
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE]
  ๗๑. pathikimhan
  ๗๒. ปาริสุทธิ์ (๑)
  ๗๓. ปาริสุทธิ์ (๒)
  ๗๔. toy384
  ๗๕. คุณวรวีร์ จ่ายแล้ว
  ๗๖. คุณวีรวิทย์ ล. จ่ายแล้ว
  ๗๗. คุณบัณฑิต (๑) จ่ายแล้ว
  ๗๘. คุณบัณฑิต (๒) จ่ายแล้ว
  ๗๙. คุณพสิษฐ์ (๑) จ่ายมัดจำ ๕๐๐ บาท
  ๘๐. คุณพสิษฐ์ (๒) จ่ายมัดจำ ๕๐๐ บาท.

  ร่วมผู้ร่วมเดินทาง จำนวน ๗๙ คน*
  (ว่าง ๑ ที่ ในส่วนของพระวัดพุทธบริษัท (๑) ที่ท่านติดกิจต้องไปเป็นกรรมการตรวจข้อสอบพระนิสิต)


  หมายเหตุ
  ๑.
  เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ (เชื้อเพลิงน้ำมัน) VIP ๑๐ ที่นั่ง
  ๒. รับจำนวนจำกัด ๘๐ คน สูงสุดไม่เกิน ๑๐๐ คน
  . แจ้งยกเลิกการเดินทางภายใน : วันศุกร์ที่ ๕ ต.ค. ๕๕ ๕๕
  ๔. ทริ ปนี้ตรงกับช่วงฤดูกฐินและฤดูท่องเที่ยวของภาคเหนือ ซึ่งที่พักจะหายากและราคาแพง ผู้จัดได้ติดต่อที่พักไว้เบื้องต้น ๔๐ ห้อง รองรับสมาชิกได้ ๘๐ คน เพราะฉะนั้นสมาชิกที่ประสงค์จะร่วมเดินทางในทริปนี้ต้องชำระเงินมัดจำจำนวน ๕๐๐ บาทเข้ามาทันที และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำให้ในกรณีียกเลิกการเดินทาง โดยสามารถแบ่งชำระออกเป็น ๒ งวด ดังนี้
  งวดที่ ๑ เงินมัดจำ
  ภายในวันที่ ๑๕ ต.ค. ๕๕ จำนวน ๕๐๐ บาท หรือชำระเข้ามาทันที
  งวดที่ ๒ ภายในวันศุกร์ที่ ๒ พ.ย. ๕๕ เวลา ๒๐.๐๐ น.
  ๕. ประกาศผังที่นั่ง : วันจันทร์ที่ ๕ พ.ย. ๕๕
  ๖. สีส้ม คือ สมาชิกที่เป็น สว. อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป
  ๗. สีเขียว คือ สมาชิกที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น เมารถ
  ๘. สีน้ำตาล คือ สมาชิกที่มีรูปร่างใหญ่

  ๙. โรงแรมที่พักระดับ ๔ ดาวใจกลางเมืองเชียงราย รวมอาหารเช้า พักห้องละ ๒ ท่าน
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 พฤศจิกายน 2012
 8. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ธรรมสัญจร (๒๕)

  ธรรมสัญจร (๒๕) กฐินวัดบ้านห้วยน้ำขาว-ไหว้พระธาตุวัดถ้ำเสือ-วัดถ้ำเขาน้อย-นั่งรถไฟสายมรณะ จ. กาญจนบุรี วันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๕
  [​IMG] รายนามผู้ร่วมบุญ
  ๑. กองทุนบึงลับแล ๕๐๐ บาท
  ๒. หลาน ๆ สกุล "ศราภัยวานิช" ๕๐ บาท
  ๓. dsaripan ๓๐๐ บาท
  ๔. ชาติชาย-ณัฐธิดา ๒๐๐ บาท
  ๕. เต็ง ๕๐๐ บาท
  ๖. พรศักดิ์ ๑,๐๐๐ บาท
  ๗. เกสรมณีช์ ๕๐ บาท
  ๘. chibi_maruko ๒๐๐ บาท
  ๙. suppysuppy ๔๐ บาท
  ๑๐. เด็กเมื่อวานซืน ๕๐๐ บาท
  ๑๑. บัณฑิตมหาลาภ ๑๐๐ บาท
  ๑๒. ป้าแพร ๑๐๐ บาท
  ๑๓. วิรัตน์-ปราณี ฟุ้งเฟื่องเศรษฐ / บุญ-รัตน์ศิริยาพร ขวานทอง ๑,๔๐๐ บาท
  ๑๔. ฝน ๑๐๐ บาท
  ๑๕. Fishjacker ๕๐๐ บาท
  ๑๖. ดารุณี ๒๐๐ บาท
  ๑๗. เอ็งชุน แซ่ตั้ง และครอบครัวตันกิติถนอมกุล ๗๕๐ บาท
  ๑๘. วรวีร์ ๑๐๐ บาท (ระบุวัดตองไว)

  รวมเงินร่วมบุญ จำนวน ๖,๕๙๐ บาท


  [​IMG] รายนามผู้ร่วมเดินทาง
  ชุดที่ ๑ กฐินวัดบ้านห้วยน้ำขาว
  ๑. vana จ่ายแล้ว ลว. ๑๑/๑๐/๕๕
  ๒. applegreen จ่ายแล้ว ลว. ๒๖/๑๐/๕๕
  ๓. kobkorn จ่ายแล้ว ลว. ๒๗/๑๐/๕๕
  ๔. เฉลียว (๑) จ่ายแล้ว ลว. ๓๑/๑๐/๕๕
  ๕. เฉลียว (๒) จ่ายแล้ว ลว. ๓๑/๑๐/๕๕
  ๖. เฉลียว (๓) จ่ายแล้ว ลว. ๓๑/๑๐/๕๕
  ๗. เฉลียว (๔) จ่ายแล้ว ลว. ๓๑/๑๐/๕๕
  ๘. เฉลียว (๕) จ่ายแล้ว ลว. ๓๑/๑๐/๕๕
  ๙. เฉลียว (๖) จ่ายแล้ว ลว. ๓๑/๑๐/๕๕
  ๑๐. เฉลียว (๗) จ่ายแล้ว ลว. ๓๑/๑๐/๕๕
  ๑๑. เฉลียว (๘) จ่ายแล้ว ลว. ๓๑/๑๐/๕๕
  ๑๒. เฉลียว (๙) จ่ายแล้ว ลว. ๓๑/๑๐/๕๕
  ๑๓. เฉลียว (๑๐) จ่ายแล้ว ลว. ๓๑/๑๐/๕๕
  ๑๔. taroball จ่ายแล้ว ลว. ๙/๑๑/๕๕
  ๑๕. หนุ่มเวียดนาม ขอชำระ ๑๗/๑๑/๕๕
  ๑๖. เฉลียว (๑๑) ขอชำระ ๑๗/๑๑/๕๕

  รวมผู้ร่วมเดินทาง จำนวน ๑๖ คน*
  (ว่าง ๔ ที่)  ชุดที่ ๒ กฐินวัดบ้านห้วยน้ำขาว - กฐินวัดตองไว (ประเทศสหภาพพม่า)
  ๑. ญ. ผู้หญิง จ่ายแล้ว ๔/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ XS (หญิง)
  ๒. ภูเตศวร จ่ายแล้ว ๔/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ S (ชาย)
  ๓. ภีมะ (๑) จ่ายแล้ว ๔/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ XS (หญิง)
  ๔. ภีมะ (๒) จ่ายแล้ว ๔/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ M (ชาย)
  ๕. อารีย์ (๑) จ่ายแล้ว ๔/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ S (หญิง)
  ๖. อารีย์ (๒) จ่ายแล้ว ๔/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ L (ชาย)
  ๗. ครูอรนุช (๑) จ่ายแล้ว ๖/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ M (หญิง) /ขึ้นรถที่สถานีรถไฟกาญจนบุรี
  ๘. ครูอรนุช (๒) จ่ายแล้ว ๖/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ M (หญิง) /ขึ้นรถที่สถานีรถไฟกาญจนบุรี
  ๙. ครูอรนุช (๓) จ่ายแล้ว ๙/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ S (ชาย) /ขึ้นรถที่สถานีรถไฟกาญจนบุรี
  ๑๐. ครูอรนุช (๔) จ่ายแล้ว ๑๐/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ M (ชาย) /ขึ้นรถที่สถานีรถไฟกาญจนบุรี
  -------------------------------------
  ๑๑. Pirita จ่ายแล้ว ๖/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ S (หญิง)
  ๑๒. จุติญาน (๑) จ่ายแล้ว ๖/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ S (ชาย)
  ๑๓. จุติญาน (๒) จ่ายแล้ว ๖/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ L (หญิง)
  ๑๔. พักตร์พิมล จ่ายแล้ว ๗/๑๑/๕๕ ขอถอนตัว ๑๖/๑๑/๕๕ เนืองจากปัญหาสุขภาพ เปิดรับทดแทน ๑ ที่
  ๑๕. สายท่าขนุน จ่ายแล้ว ๗/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ L (ชาย)
  ๑๖. ชาติชาย จ่ายแล้ว ๘/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ XL (ชาย) /ขึ้นรถที่วัดท่าขนุน
  ๑๗. ณัฐธิดา จ่ายแล้ว ๘/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ L (หญิง) /ขึ้นรถที่วัดท่าขนุน
  ๑๘. สุรีวัลย์ จ่ายแล้ว ๘/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ M (หญิง) /ขึ้นรถที่วัดท่าขนุน
  ๑๙. มนูรักษ์ (๑) จ่ายแล้ว ๘/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ XS (หญิง)
  ๒๐. มนูรักษ์ (๒) จ่ายแล้ว ๘/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ M (หญิง)
  -------------------------------------
  ๒๑. มนูรักษ์ (๓) จ่ายแล้ว ๘/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ L (หญิง)
  ๒๒. มนูรักษ์ (๔) จ่ายแล้ว ๘/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ L (หญิง)
  ๒๓. มนูรักษ์ (๕) จ่ายแล้ว ๘/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ XL (ชาย)
  ๒๔. วรานิษฐ์ จ่ายแล้ว ๘/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ M (หญิง)
  ๒๕. ชม้อย จ่ายแล้ว ๙/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ M (หญิง) ขอถอนตัว ๑๖/๑๑/๕๕ เนืองจากปัญหาสุขภาพ เปิดรับทดแทน ๑ ที่
  ๒๖. sarajao (๑) จ่ายแล้ว ๙/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ M (หญิง)
  ๒๗. sarajao (๒) จ่ายแล้ว ๙/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ M (หญิง)
  ๒๘. sarajao (๓) จ่ายแล้ว ๙/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ XL (หญิง)
  ๒๙. sarajao (๔) จ่ายแล้ว ๙/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ XL (ชาย)
  ๓๐. สุพจน์ จ่ายแล้ว ๙/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ L (ชาย)
  -------------------------------------
  ๓๑. ลิลลี่ จ่ายแล้ว ๙/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ S (หญิง)
  ๓๒. เกศริน (๑) จ่ายแล้ว ๙/๑๑/๕๕เสื้อไซส์ M (หญิง)
  ๓๓. เกศริน (๒) จ่ายแล้ว ๙/๑๑/๕๕เสื้อไซส์ L (ชาย)
  ๓๔. รินนา จ่ายแล้ว ๙/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ S (หญิง)
  ๓๕. คุณโอครับ (๑) จ่ายแล้ว ๑๐/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ L (ชาย)
  ๓๖. คุณโอครับ (๒) ขอชำระ ๑๗/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ XXL (ชาย)
  ๓๗. คุณโอครับ (๓) ขอชำระ ๑๗/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ M (หญิง)
  ๓๘. ปาฏิหารย์ จ่ายแล้ว ๑๒/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ S (ชาย)
  ๓๙. Nawaro จ่ายแล้ว ๑๒/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ 3L (ชาย)
  ๔๐. ดวงหทัย จ่ายแล้ว ๑๔/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ S (หญิง)
  -------------------------------------
  ๔๑. Kunlaporn จ่ายแล้ว ๑๔/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ 3L (ชาย)
  ๔๒. ศุภปัญญา (๑) ขอชำระ ๑๗/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ L (ชาย)
  ๔๓. ศุภปัญญา (๒) ขอชำระ ๑๗/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ L (หญิง)
  ๔๔. อ้อย-ตี๋ (๑) ขอชำระ ๑๗/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ M (หญิง)
  ๔๕. อ้อย-ตี๋ (๒) ขอชำระ ๑๗/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ L (ชาย)
  ๔๖. เกสรมณีช์ (๑) ขอชำระ ๑๗/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ XS (หญิง)
  ๔๗. เกสรมณีช์ (๒) ขอชำระ ๑๗/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ S (หญิง)
  ๔๘. ยุ้ย ขอชำระ ๑๗/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ L (หญิง)
  ๔๙. เยาวลักษณ์ ขอชำระ ๑๗/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ M (หญิง)
  ๕๐. ขวัญ09 ขอชำระ ๑๗/๑๑/๕๕ เสื้อไซส์ M (หญิง)

  รวมผู้ร่วมเดินทาง จำนวน ๔๘ คน
  (เปิดรับทดแทน ๒ ที่)


  หมายเหตุ
  ๑. สมาชิกที่ร่วมเดินทาง ๒ วัน (กฐินวัดบ้านห้วยน้ำขาว - กฐินวัดตองไว) ผู้จัดขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเิติม ดังนี้
  - จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมอบให้ผู้จัดในวันเดินทาง เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการผ่านแดน ในกรณีที่ทางการไทย-พม่า ขอตรวจสอบ
  - แจ้งขนาดเสื้อที่ใส่มาให้ทราบ เพื่อที่ผู้จัดจะได้มอบเสื้อสำหรับสวมใส่ในวันเดินทางเข้าพม่า คนละ ๑ ตัว (รับเสื้อในวันเดินทาง) โดยตรวจสอบไซส์เสื้อได้ที่ตารางด้านล่าง

  [​IMG]

  :cool: อ่านและทำความรู้จักกับวัดตองไว ประเทศสหภาพพม่าได้ที่ ล่องแก่งมหาภัย ๑ คลิก[/COLOR]

  หมายเหตุ
  ๑. เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ (เชื้อเพลิงน้ำมัน) VIP ๑๐ ที่นั่ง /รถไฟสายกาญจนบุรี - น้ำตก
  . แจ้งยกเลิกการเดินทางภายใน : วันพฤหัสบดีที่ ๘ พ.ย. ๕๕
  ๓. ปิดรับการโอนชำระเงิน : วันศุกร์ที่ ๙ พ.ย. ๕๕ เวลา ๒๐.๐๐ น.
  ๔. ประกาศผังที่นั่ง : วันจันทร์ที่ ๑๒ พ.ย. ๕๕
  ๕. สีส้ม คือ สมาชิกที่เป็น สว. อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป
  ๖. สีเขียว คือ สมาชิกที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น เมารถ
  ๗. สีน้ำตาล คือ สมาชิกที่มีรูปร่างใหญ่

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 พฤศจิกายน 2012
 9. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  เสื้อพลังจิตธรรมสัญจร รุ่นเสาร์ ๕

  [​IMG]
  เสื้อพลังจิตธรรมสัญจร รุ่นเสาร์ ๕


  เืื้นื้อผ้านาโน สีขาว จัำดทำจำนวนจำกัด นำเข้าพิธีเป่ายันต์เกราะเพชรวัดท่าขนุน เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ รายได้จากการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายตัวละ ๕๐ บาท นำกราบถวายวัดท่าขนุน เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินในทุกกฐินที่
  ท่านพระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ) ได้รับนิมนต์เป็นองค์ประธาน สั่งซื้อได้ที่ คลิก
   
 10. applegreen

  applegreen เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 เมษายน 2008
  โพสต์:
  233
  ค่าพลัง:
  +555
  applegreen

  โอนเงินแล้วนะคะ 2500 บาท ทริป ๒๔,๒๕

  ปล. เอ่อ....กระทู้เยอะจนตาลาย ไม่รู้จะแจ้งโอนเงินหน้าไหน
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. witoon009

  witoon009 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2009
  โพสต์:
  365
  ค่าพลัง:
  +783
  ๑. นามที่จอง : witoon009
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 มิถุนายน 2014
 12. ธ.เธียรไท

  ธ.เธียรไท เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  612
  ค่าพลัง:
  +1,735
  เเจ้งโอนเงินไปวัดเขาวง (๒๓)
  ๒ที่ ๑,๐๐๐ บาท
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • img004.jpg
   img004.jpg
   ขนาดไฟล์:
   271.4 KB
   เปิดดู:
   20
 13. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  แจ้งความคืบหน้า และประกาศผังที่นั่งพลังจิตธรรมสัญจร (๒๒)

  [​IMG]


  ..... เรียนสมาชิกร่วมเดินทางทุกท่านทราบ ขออนุญาตแจ้งความคืบหน้าเรื่อง ทริปธรรมสัญจร (๒๒) ประเพณีตักบาตรเทโว - กฐินวัดท่าขนุน - วัดพุทธบริษัท - สำนักสงฆ์เกาะพระฤๅษี จ. กาญจนบุรี วันที่ ๓๐ - ๓๑ ต.ค. ๕๕ ให้ทุกท่านทราบโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

  ๑. การเดินทาง
  รถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน
  พลังจิต ๑ จำนวน ๑๐ คน
  พลังจิต ๒ จำนวน ๑๐ คน
  พลังจิต ๓ จำนวน ๑๐ คน
  พลังจิต ๔ จำนวน ๑๐ คน

  รวมสมาชิกร่วมเดินทาง ๔๐ คน*
  (เต็ม)

  ๒. วัน, เวลา/สถานที่ขึ้นรถ
  วันอังคารที่ ๓๐ ต.ค. ๕๕ (เวลาเที่ยงคืน)

  ๒๔.๐๐ น. จุดนัดพบ ร้านกาแฟอเมซอน ปั้มน้ำมัน ปตท. สนามเป้า
  - ตรวจสอบรายชื่อ
  ๐๐.๑๕ น. ล้อหมุน

  หมายเหตุ
  - สมาชิกทุกท่านควรมาถึงก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย ๑๕ นาที
  - จุดที่ ๒ ป้ายรถโดยสารประจำทางหน้าห้างสรรพสินค้าตั้งฮัวเส็ง นบุรี จำนวน ๒ คน

  ๓. ผังที่นั่ง

  เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน ขอให้สมาชิกทุกท่านโปรดจดจำว่ารายชื่อของท่านอยู่ในรถคันที่เท่าไร และที่นั่งแถวไหน เมื่อเดินทางถึงจุดนัดพบ ขอให้แจ้งชื่อ-หมายเลขรถ (พลังจิต ๑-๔) และหมายเลขแถวที่นั่งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทราบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  ๔. การแต่งกาย
  - เสื้อพลังจิตธรรมสัญจร กางเกงตามอัธยาศัย
  - ผ้าไทย
  - ตามอัธยาศัย งดเสื้อสายเดี่ยว กางเกงขาสั้น โดยเด็ดขาด


  ๕. อาหารและน้ำดื่ม
  โรงทานและตามอัธยาศัย

  ๖. กิจกรรมบุญ
  - ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง โดยใช้เงินจากกัลยณธรรมร่วมถวาย และเงินจากกองทุนบึงลับแล
  - ถวายกฐินสามัคคี ๓ วัด ได้แก่
  วัดท่าขนุน วัดพุทธบริษัท สำนักสงฆ์เกาะพระฤๅษี

  ๗. ทั่วไป
  - ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ขอให้สมาชิกจัดเตรียมอุปกรณ์กันแดด - กันฝน อาทิ หมวก แว่นกันแดด ร่มไปด้วย

  การปฎิบัติตัวเมื่อเดินทางถึงวัดท่าขนุน
  ช่วงเช้า
  - เมื่อเดินทางถึงวัด ให้สมาิชิกทุกท่านขึ้นศาลา เพื่อร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า เสร็จจากการสวดมนต์ทำวัตรเช้า ส่วนหนึ่งให้พร้อมกันที่รถ เพื่อเดินทางไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งที่ตลาดทองผาภูมิ ส่วนที่เหลือจัดเตรียมโต๊ะสำหรับใส่บาตร

  ช่วงบ่าย
  เวลา ๑๒.๐๐ น. พร้อมกันบนศาลา ถวายผ้ากฐิน และปัจจัย

  สถานที่อื่น ๆ
  - จุดพักเข้าห้องน้ำ ให้เวลา ๑๕ นาที
  - การตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสำคัญมาก ขอให้ทุกท่านพึงบริหารเวลาในแต่ละสถานที่ เพราะถ้าท่านไม่รักษาเวลา นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสมาชิกโดยส่วนรวมแล้ว ท่านอาจจะพลาดการเดินทางและประการที่สำคัญ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รอโดยเด็ดขาด
  -
  กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมบุญของเว็บพลัง จิต ที่ดูแลโดยพลังจิตธรรมสัญจร จขกท. ในนามผู้จัดและทีมงาน ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ ร่วมโมทนาและร่วมเดินทางในครั้งนี้เป็นอย่างสูง


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 ตุลาคม 2012
 14. toy384

  toy384 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  25
  ค่าพลัง:
  +38
  ๑. นามที่จอง : toy384
  ๒. ชื่อ-สกุล : สัมพันธ์ บุญปลื้ม
  โทรศัพท์ : 081-925-8330
  ๓. ประสงค์ร่วมเดินทางในกิจกรรมบุญ

  - ธรรมสัญจร (๒๔) : ๑ ที่นั่ง เพศ หญิง ส.ว. ค่ะ

  ๔. วันที่โอนชำระ : ???
  ไม่ทราบยังจองได้ไหมค่ะ
   
 15. toy384

  toy384 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  25
  ค่าพลัง:
  +38
  โอนเงินค่าทริป ธรรมสัญจร24 ให้แล้วนะคะ วันที่30 เวลา18.53

  สัมพันธ์
   
 16. Pirita

  Pirita เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  245
  ค่าพลัง:
  +462
  ธรรมสัญจร (๒๓) กฐินวัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) - ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองสระบุรี จ. สระบุรี วันที่ ๔ พ.ย. ๕๕

  จอง 1 ที่นะคะ
   
 17. ธ.เธียรไท

  ธ.เธียรไท เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  612
  ค่าพลัง:
  +1,735
  ๑. นามที่จอง : ธ.เธียรไท
  ๒. ชื่อ-สกุล : นายเธียรไท รักคง
  โทรศัพท์ : ๐๘๖-๐๐๕๑๒๘๖
  ๓. ประสงค์ร่วมเดินทางในกิจกรรมบุญ
  - ธรรมสัญจร (๒๓) กฐินวัดเขาวง ถ้ำนารายณ์ สระบุรี : ๓ ที่นั่ง เพศ หญิง๑ ชาย๒(เพิ่ม๑ที่)
  ๔. วันที่โอนชำระ : วันที่ ๑ พ.ย. ๕๕ จำนวน๕๐๐ บาท(ชำระเเล้ว ๑,๐๐๐บาท)
   
 18. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  แจ้งสรุปเงินร่วมบุญทริปพลังจิตธรรมสัญจร (๒๒)

  ... ขอแจ้งยอดเงินที่ชาวคณะและกัลยาณธรรมทุกท่านร่วมบริจาคทำบุญในพลังจิตธรรมสัญจร (๒๒) งานตักบาตรเทโว - กฐินวัดท่าขนุน - กฐินวัดพุทธบริษัท - กฐินสำนักสงฆ์เกาะพระฤๅษี จ. กาญจนบุรี วันที่ ๓๐ - ๓๑ ต.ค. ๕๕ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้

  [​IMG]
  คณะพลังจิตธรรมสัญจร เตรียมใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้งในงานตักบาตรเทโว วัดท่าขนุน ๓๑ ต.ค. ๕๕


  - จัดซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส น้ำปานะ ตักบาตรเทโว ๖,๖๑๓ บาท
  - ถวายผ้าไตร - ปัจจัยกฐิน ๑๘,๐๐๐ บาท

  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทน และจัดซื้อของถวาย จำนวน ๒๔,๖๑๓ บาท

  - กราบขอบพระคุณเว็บพลังจิต/วัดท่าขนุน/สะพานบุญ และเจ้าหน้าที่ที่ได้มอบพื้นที่สำหรับกิจกรรมบุญในครั้งนี้
  - กราบโมทนากัลยาณธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ ร่วมอนุโมทนาในครั้งนี้
  - และขอขอบคุณสมาชิกทั้ง ๔๐ ท่านที่ไ่ด้ร่วมเดินทางสืบสานต่อกิจกรรมบุญกันตามธรรมะจัดสรร  พบกันใหม่กับกิจกรรมบุญพลังจิตธรรมสัญจร
  กิจกรรมบุญ (๑) ขอเชิญร่วมบุญกองทุนบึงลับแลกองละ ๕๐๐ บาท ลุ้นรับพระขรรค์โสฬส เนื้อสำริด วัดท่าขนุน ๒ เล่ม ชุด ๙ กฐิน และทุกกิจกรรมบุญ ประกาศผล ๑ พ.ย.
  กิจกรรมบุญ (๒) ขอเชิญมหาชนร่วมอภิมหาบุญใหญ่ส่งท้ายปี ๕๕ กับพลังจิตธรรมสัญจร


  ถวายสังฆทานพระอาจารย์ บ้านวิริยบารมี วันที่ ๒ - ๔ พ.ย. ๕๕
  ธรรมสัญจร (๒๓) กฐินวัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) จ. สระบุรี วันที่ ๕ พ.ย. ๕๕
  ธรรมสัญจร (๒๔) กฐินวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ - กฐินปลดหนี้วัดถ้ำป่าอาชาทอง จ. ลำพูน - เชียงราย วันที่ ๙ - ๑๒ พ.ย. ๕๕
  ธรรมสัญจร (๒๕) กฐินนวัดบ้านห้วยน้ำขาว จ. กาญจนบุรี วันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๕
  ธรรมเฉพาะกิจ (๙) กฐินวัดตะเคียนงาม - กฐินวัดหนองบ้านแก่า - กฐินวัดประตูด่าน - บวชเนกขัมมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติรุ่น ๙ จ. กาญจนบุรี วันที่ ๒๓ - ๒๕ พ.ย. ๕๕


  * รับชมภาพกิจกรรมบุญจากกล้องของคุณ aemie ได้ที่ คลิก
   
 19. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  แจ้งความคืบหน้า และประกาศผังที่นั่งพลังจิตธรรมสัญจร (๒๓)

  [​IMG]


  ..... เรียนสมาชิกร่วมเดินทางทุกท่านทราบ ขออนุญาตแจ้งความคืบหน้าเรื่อง ทริปธรรมสัญจร (๒๓) กฐินวัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) จ. สระบุรี วันที่ ๔ พ.ย. ๕๕ ให้ทุกท่านทราบโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

  ๑. การเดินทาง
  รถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน
  พลังจิต ๑ จำนวน ๑๑ คน
  พลังจิต ๒ จำนวน ๑๐ คน

  รวมสมาชิกร่วมเดินทาง ๒๑ คน*
  (เต็ม)

  ๒. วัน เวลา/สถานที่ขึ้นรถ
  วันอาทิตย์ที่ ๔ พ.ย. ๕๕

  ๐๖.๕๐ น. จุดนัดพบ ร้านกาแฟอเมซอน ปั้มน้ำมัน ปตท. สนามเป้า
  - ตรวจสอบรายชื่อ
  ๐๗.๐๐ น. ล้อหมุน

  หมายเหตุ
  - สมาชิกทุกท่านควรมาถึงก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย ๑๕ นาที


  ๓. ผังที่นั่ง

  ผู้จัดจะแจ้งให้ทราบ ณ วันเดินทาง


  ๔. การแต่งกาย
  - เสื้อพลังจิตธรรมสัญจร* กางเกงตามอัธยาศัย และหรือตามอัธยาศัย
  (สมาชิกสามารถสั่งซื้อพลังจิตฯ รุ่นเสาร์ห้า และรับเสื้อในวันเดินทางได้)

  ๕. อาหารและน้ำดื่ม
  โรงทานและตามอัธยาศัย

  ๖. กิจกรรมบุญ
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดสูง
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพะเยาว์

  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดอัมพวัน
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

  - ถวายกฐิน วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดศรีบุรีรัตนาราม
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระพุทธฉาย  ๗. ทั่วไป
  - ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ขอให้สมาชิกจัดเตรียมอุปกรณ์กันแดด - กันฝน อาทิ หมวก แว่นกันแดด ร่มไปด้วย

  การปฎิบัติตัวเมื่อเดินทางถึงวัดต่าง ๆ
  - ในทุกสถานที่ ๆ เดินทางไป ผู้จัดจะมีการจัดเตรียมปัจจัยทำบุญโดยใช้เงินจากกองทุนบึงลับแล ๑ ส่วน จากกัลยาณธรรมร่วมบุญทางหน้ากระทู้ ๑ ส่วน และจากสมาชิกร่วมเดินทางอีก ๑ ส่วน รวมเป็น ๓ ส่วนก่อนชาวคณะจะเป็นตัวแทนนำกราบถวาย หรือส่งตัวแทนนำกราบถวายตามแต่ละสถานที่ ส่วนการน้อมบูชาวัตถุมงคลให้เป็นไปตามอัธยาศัย

  สถานที่อื่น ๆ
  - จุดพักเข้าห้องน้ำ ให้เวลา ๑๕ นาที
  - การตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสำคัญมาก ขอให้ทุกท่านพึงบริหารเวลาในแต่ละสถานที่ เพราะถ้าท่านไม่รักษาเวลา นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสมาชิกโดยส่วนรวมแล้ว ท่านอาจจะพลาดการเดินทางและประการที่สำคัญ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รอโดยเด็ดขาด
  - กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมบุญของเว็บพลังจิต ที่ดูแลโดยพลังจิตธรรมสัญจร จขกท. ในนามผู้จัดและทีมงาน ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ ร่วมโมทนาและร่วมเดินทางในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

   
 20. เกสรมณีช์

  เกสรมณีช์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  88
  ค่าพลัง:
  +573
  พี่หญิงคะ

  เกรซโอนเงินร่วมบุญทุกอย่างกองทุนบึงลับแล ธ.กสิกรไทย
  ๐๒/๑๑/๕๕ เวลา ๒๐.๒๒ น.
  ๕๐๐ บาท


  โมทนาสาธุค่ะ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 พฤศจิกายน 2012

แชร์หน้านี้

Loading...