''ปฏิทินวันพระ'' ของเว็บพลังจิต ตลอดปี 2552

ในห้อง 'ประกาศจาก เว็บพลังจิต' ตั้งกระทู้โดย MBNY, 19 ธันวาคม 2008.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. Likely

  Likely เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  4,156
  ค่าพลัง:
  +3,821
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="100%"><tbody><tr><td bgcolor="#454545"><table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td valign="top">ปฏิทินเดือนกันยายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ปีขาล<sup>1</sup> จุลศักราช ๑๓๗๒
  คริสตศักราช ๒๐๑๐ , มหาศักราช ๑๙๓๒ , รัตนโกสนทรศก ๒๒๙ ปกติสุรทิน อธิกมาส ปกติวาร สาวนมาส โทศก
  วาร(วัน)กาลโยค ธงชัย : ๓ , อธิบดี : ๕ , อุบาทว์ : ๒ , โลกาวินาศ : ๗ ยาม(เวลา)กาลโยค ธงชัย : ๓ , อธิบดี : ๘, อุบาทว์ : ๒ , โลกาวินาศ : ๔</td> <td align="right" valign="top">กันยายน ๒๕๕๓</td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td background="_images/dot_h2.gif" height="1">
  </td> </tr> <tr> <td><table bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%"><tbody><tr style="text-align: center;"><td bgcolor="#c1c6cc">วันอาทิตย์</td><td bgcolor="#c1c6cc">วันจันทร์</td><td bgcolor="#c1c6cc">วันอังคาร</td><td bgcolor="#c1c6cc">วันพุธ</td><td bgcolor="#c1c6cc">วันพฤหัสบดี</td><td bgcolor="#c1c6cc">วันศุกร์</td><td bgcolor="#c1c6cc">วันเสาร์์</td></tr><tr><td bgcolor="#f7f7f7" width="138" height="0">
  </td><td bgcolor="#f7f7f7" width="138" height="0">
  </td><td bgcolor="#f7f7f7" width="138" height="0">
  </td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๗ ค่ำ
  เดือนเก้า(๙) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">[​IMG]</td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๘ ค่ำ
  เดือนเก้า(๙) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๙ ค่ำ
  เดือนเก้า(๙) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑๐ ค่ำ
  เดือนเก้า(๙) ปีขาล
  </center></td></tr><tr><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑๑ ค่ำ
  เดือนเก้า(๙) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑๒ ค่ำ
  เดือนเก้า(๙) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑๓ ค่ำ
  เดือนเก้า(๙) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">[​IMG]</td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑๔ ค่ำ
  เดือนเก้า(๙) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๐</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๒ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๑</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๓ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td></tr><tr><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๒</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๔ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๓</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๕ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๔</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๖ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๕</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๗ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">[​IMG]</td><td align="center">๑๖</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๘ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๗</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๙ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๘</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑๐ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td></tr><tr><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๙</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑๑ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๐</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑๒ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๑</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑๓ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๒</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑๔ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">[​IMG]</td><td align="center">๒๓</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑๕ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๔</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๕</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๒ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td></tr><tr><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๖</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๓ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๗</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๔ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๘</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๕ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๙</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๖ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๓๐</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๗ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล</center></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> <table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td width="60"><< ปีที่แล้ว</td> <td width="5">|</td> <td>มกราคม</td> <td> กุมภาพันธ์ </td> <td> มีนาคม </td> <td> เมษายน </td> <td> พฤษภาคม </td> <td> มิถุนายน </td> <td> กรกฎาคม </td> <td> สิงหาคม </td> <td> กันยายน </td> <td>ตุลาคม </td> <td>พฤศจิกายน </td> <td>ธันวาคม </td> <td width="1">|</td> <td align="center" width="40">เดือนนี้</td> <td width="1">|</td> <td align="right" width="60">ปีหน้า >> </td> </tr> </tbody></table> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="100%"><tbody><tr> <td bgcolor="#454545"><table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td valign="top">ปฏิทินเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ปีขาล<sup>1</sup> จุลศักราช ๑๓๗๒
  คริสตศักราช ๒๐๑๐ , มหาศักราช ๑๙๓๒ , รัตนโกสนทรศก ๒๒๙ ปกติสุรทิน อธิกมาส ปกติวาร ภัทรปทมาส โทศก
  วาร(วัน)กาลโยค ธงชัย : ๓ , อธิบดี : ๕ , อุบาทว์ : ๒ , โลกาวินาศ : ๗ ยาม(เวลา)กาลโยค ธงชัย : ๓ , อธิบดี : ๘, อุบาทว์ : ๒ , โลกาวินาศ : ๔</td> <td align="right" valign="top">ตุลาคม ๒๕๕๓</td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td background="_images/dot_h2.gif" height="1">
  </td> </tr> <tr> <td><table bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%"><tbody><tr style="text-align: center;"><td bgcolor="#c1c6cc">วันอาทิตย์</td><td bgcolor="#c1c6cc">วันจันทร์</td><td bgcolor="#c1c6cc">วันอังคาร</td><td bgcolor="#c1c6cc">วันพุธ</td><td bgcolor="#c1c6cc">วันพฤหัสบดี</td><td bgcolor="#c1c6cc">วันศุกร์</td><td bgcolor="#c1c6cc">วันเสาร์์</td></tr><tr><td bgcolor="#f7f7f7" width="138" height="0">
  </td><td bgcolor="#f7f7f7" width="138" height="0">
  </td><td bgcolor="#f7f7f7" width="138" height="0">
  </td><td bgcolor="#f7f7f7" width="138" height="0">
  </td><td bgcolor="#f7f7f7" width="138" height="0">
  </td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">[​IMG]</td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๘ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๙ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td></tr><tr><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑๐ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑๑ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑๒ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑๓ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑๔ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">[​IMG]</td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑๕ ค่ำ
  เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td></tr><tr><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๐</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๒ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๑</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๓ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๒</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๔ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๓</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๕ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๔</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๖ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๕</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๗ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">[​IMG]</td><td align="center">๑๖</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๘ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td></tr><tr><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๗</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๙ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๘</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑๐ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๙</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑๑ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๐</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑๒ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๑</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑๓ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๒</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑๔ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td><td background="_images/moon_puk/day_vassa_out.gif" bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">วันปิยมหาราช,วันออกพรรษา</td></tr><tr><td width="16" height="16">[​IMG]</td><td align="center">๒๓</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑๕ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td></tr><tr><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๔</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๕</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๒ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๖</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๓ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๗</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๔ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๘</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๕ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๙</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๖ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๓๐</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๗ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td></tr><tr><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">[​IMG]</td><td align="center">๓๑</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๘ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#f7f7f7" width="138" height="0">
  </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="100%"><tbody><tr><td bgcolor="#454545"><table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td valign="top">ปฏิทินเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ปีขาล<sup>1</sup> จุลศักราช ๑๓๗๒
  คริสตศักราช ๒๐๑๐ , มหาศักราช ๑๙๓๒ , รัตนโกสนทรศก ๒๒๙ ปกติสุรทิน อธิกมาส ปกติวาร อาสยุชมาส โทศก
  วาร(วัน)กาลโยค ธงชัย : ๓ , อธิบดี : ๕ , อุบาทว์ : ๒ , โลกาวินาศ : ๗ ยาม(เวลา)กาลโยค ธงชัย : ๓ , อธิบดี : ๘, อุบาทว์ : ๒ , โลกาวินาศ : ๔</td> <td align="right" valign="top">พฤศจิกายน ๒๕๕๓</td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td background="_images/dot_h2.gif" height="1">
  </td> </tr> <tr> <td><table bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%"><tbody><tr style="text-align: center;"><td bgcolor="#c1c6cc">วันอาทิตย์</td><td bgcolor="#c1c6cc">วันจันทร์</td><td bgcolor="#c1c6cc">วันอังคาร</td><td bgcolor="#c1c6cc">วันพุธ</td><td bgcolor="#c1c6cc">วันพฤหัสบดี</td><td bgcolor="#c1c6cc">วันศุกร์</td><td bgcolor="#c1c6cc">วันเสาร์์</td></tr><tr><td bgcolor="#f7f7f7" width="138" height="0">
  </td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๙ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑๐ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑๑ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑๒ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑๓ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">[​IMG]</td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑๔ ค่ำ
  เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
  </center></td></tr><tr><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๒ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๓ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๐</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๔ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๑</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๕ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๒</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๖ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๓</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๗ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td></tr><tr><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">[​IMG]</td><td align="center">๑๔</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๘ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๕</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๙ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๖</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑๐ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๗</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑๑ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๘</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑๒ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๙</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑๓ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๐</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑๔ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td></tr><tr><td background="_images/moon_puk/day_loykratong.gif" bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">วันลอยกระทง</td></tr><tr><td width="16" height="16">[​IMG]</td><td align="center">๒๑</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑๕ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๒</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๓</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๒ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๔</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๓ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๕</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๔ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๖</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๕ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๗</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๖ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td></tr><tr><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๘</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๗ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">[​IMG]</td><td align="center">๒๙</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๘ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๓๐</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๙ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="100%"><tbody><tr><td bgcolor="#454545"><table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td valign="top">ปฏิทินเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ปีขาล<sup>1</sup> จุลศักราช ๑๓๗๒
  คริสตศักราช ๒๐๑๐ , มหาศักราช ๑๙๓๒ , รัตนโกสนทรศก ๒๒๙ ปกติสุรทิน อธิกมาส ปกติวาร กัตติกมาส โทศก
  วาร(วัน)กาลโยค ธงชัย : ๓ , อธิบดี : ๕ , อุบาทว์ : ๒ , โลกาวินาศ : ๗ ยาม(เวลา)กาลโยค ธงชัย : ๓ , อธิบดี : ๘, อุบาทว์ : ๒ , โลกาวินาศ : ๔</td> <td align="right" valign="top">ธันวาคม ๒๕๕๓</td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td background="_images/dot_h2.gif" height="1">
  </td> </tr> <tr> <td><table bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%"><tbody><tr style="text-align: center;"><td bgcolor="#c1c6cc">วันอาทิตย์</td><td bgcolor="#c1c6cc">วันจันทร์</td><td bgcolor="#c1c6cc">วันอังคาร</td><td bgcolor="#c1c6cc">วันพุธ</td><td bgcolor="#c1c6cc">วันพฤหัสบดี</td><td bgcolor="#c1c6cc">วันศุกร์</td><td bgcolor="#c1c6cc">วันเสาร์์</td></tr><tr><td bgcolor="#f7f7f7" width="138" height="0">
  </td><td bgcolor="#f7f7f7" width="138" height="0">
  </td><td bgcolor="#f7f7f7" width="138" height="0">
  </td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑๐ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑๑ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑๒ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑๓ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td></tr><tr><td background="_images/moon_puk/day_father.gif" bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">วันพ่อ</td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑๔ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">[​IMG]</td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑๕ ค่ำ
  เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑ ค่ำ
  เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๒ ค่ำ
  เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center"></td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๓ ค่ำ
  เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  </center></td><td background="_images/moon_puk/day_ratthamnoon.gif" bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">วันรัฐธรรมนูญ</td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๐</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๔ ค่ำ
  เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๑</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๕ ค่ำ
  เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  </center></td></tr><tr><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๒</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๖ ค่ำ
  เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๓</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๗ ค่ำ
  เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">[​IMG]</td><td align="center">๑๔</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๘ ค่ำ
  เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๕</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๙ ค่ำ
  เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๖</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑๐ ค่ำ
  เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๗</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑๑ ค่ำ
  เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๘</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑๒ ค่ำ
  เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  </center></td></tr><tr><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๑๙</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑๓ ค่ำ
  เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๐</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑๔ ค่ำ
  เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">[​IMG]</td><td align="center">๒๑</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>ขึ้น ๑๕ ค่ำ
  เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๒</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑ ค่ำ
  เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๓</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๒ ค่ำ
  เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๔</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๓ ค่ำ
  เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๕</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๔ ค่ำ
  เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  </center></td></tr><tr><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๖</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๕ ค่ำ
  เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๗</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๖ ค่ำ
  เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๒๘</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๗ ค่ำ
  เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">[​IMG]</td><td align="center">๒๙</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๘ ค่ำ
  เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">
  </td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๓๐</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๙ ค่ำ
  เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  </center></td><td background="_images/moon_puk/day_end_year.gif" bgcolor="#e5e5e5" width="138" height="90" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="3" align="center" height="16">วันสิ้นปี</td></tr><tr><td width="16" height="16">
  </td><td align="center">๓๑</td><td width="16"> </td></tr></tbody></table><center>แรม ๑๐ ค่ำ
  เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
  </center></td><td bgcolor="#f7f7f7" width="138" height="0">
  </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
  ขอขอบพระคุณ
   
 2. chaivat chinkidjakar

  chaivat chinkidjakar เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  1,460
  ค่าพลัง:
  +19,003
  ขออนุโมทนาแทนผู้ที่อยู่ต่างประเทศและไม่มีปฎิทินด้วยครับ จากอเมริกาครับ
   
 3. MBNY

  MBNY Administrator ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กรกฎาคม 2003
  โพสต์:
  6,816
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +22,369
  ขอโมทนาด้วยค่ะ ทุกๆท่าน คุณญ.ผู้หญิง น้องอั้งไล้

  ปฏิทินวันพระ ได้ใช้จะหมดปีแล้ว ไวจริงๆ

  ถ้าท่านใด มีแบบพิมพ์ปฏิทิน ๒๕๕๓ ปีหน้านี้ รบกวนให้ตั้งกระทู้ใหม่ ได้เลยนะคะ

  เพราะจำเป็นต้องใช้ค่ะ อยากได้แนวพิมพ์แบบที่คุณญ.ผู้หญิงเคยทำไว้ค่ะ โมทนาค่ะ


  <TABLE class=tborder id=post1741727 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD class=alt2 style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 0px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 0px solid" width=175><!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->ญ.ผู้หญิง<!-- google_ad_section_end --><SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_1741727", true); </SCRIPT>
  ผู้สนับสนุนบริจาค

  [​IMG]

  วันที่สมัคร: Jul 2008
  สถานที่: ในดวงจิต
  ข้อความ: 1,773
  Groans: 1
  Groaned at 6 Times in 6 Posts
  ได้ให้อนุโมทนา: 8,533
  ได้รับอนุโมทนา 13,762 ครั้ง ใน 1,482 โพส
  พลังการให้คะแนน: 312 [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


  </TD><TD class=alt1 id=td_post_1741727 style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid"><!-- google_ad_section_start -->
  ปฏิทินวันพระ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดปี ๒๕๕๒

  ๑. เดือนมกราคม
  วัน เสาร์ ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๒

  วัน เสาร์์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒

  วัน อาทิตย์ ที่่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๒

  วัน อาทิตย์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒
  ๒. เดือนกุมภาพันธ์
  วัน จันทร์์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓

  วัน จันทร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
  (วันมาฆบูชา)

  วัน อังคาร ที่่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เป็น วันพระ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๓

  วัน จันทร์์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เป็น วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๓
  ๓. เดือนมีนาคม
  วัน อังคาร ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๔

  วัน อังคาร ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔

  วัน พุธ ที่่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๔

  วัน พุธ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔
  ๔.เดือนเมษายน
  วัน พฤหัสบดี ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕

  วัน พฤหัสบดี ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕

  วัน ศุกร์ ที่่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๒ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๕

  วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ เป็น วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕
  ๕. เดือนพฤษภาคม
  วัน ศุกร์์ ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖

  วัน ศุกร์์ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
  (วันวิสาขบูชา)

  วัน เสาร์์ ที่่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖

  วัน เสาร์ ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

  วัน อาทิตย์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๗  ๖. เดือนมิถุนายน
  วัน อาทิตย์์์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗

  วัน จันทร์ ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗

  วัน จันทร์ ที่่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เป็น วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๗

  วัน อังคาร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ่ำ เดือน ๘
  ๗. เดือนกรกฎาคม
  วัน อังคาร ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
  (วันอาสฬาหบูชา)

  วัน พุธ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็น วัน แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘
  (วันเข้าพรรษา)

  วัน พุธ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘

  วัน พุธ ที่่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

  วัน พฤหัสบดี ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙  ๘. เดือนสิงหาคม

  วัน พฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙

  วัน ศุกร์ี์ ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙

  วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙

  วัน ศุกร์ี ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐
  ๙. เดือนกันยายน
  วัน ศุกร์ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

  วัน เสาร์ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๒ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐

  วัน เสาร์ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๒ เป็น วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

  วัน อาทิตย์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๑  ๑๐. เดือนตุลาคม

  วัน อาทิตย์ ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑
  (วันปวารณาออกพรรษา)

  วัน จันทร์ ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑

  วัน อาทิตย์ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑

  วัน จันทร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒  ๑๑. เดือนพฤศจิกายน
  วัน จันทร์ ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

  วัน อังคาร ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒

  วัน อังคาร ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็น วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

  วัน พุธ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑
  ๑๒. เดือนธันวาคม
  วัน พุธ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เืดือน ๑

  วัน
  พฤหัสบดี ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑

  วัน
  พุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑

  วัน
  พฤหัสบดีี ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๒

  วัน
  พฤหัสบดี ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒


  <!-- google_ad_section_end -->
  __________________
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 4. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ปฏิทินวันพระ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดปี ๒๕๕๓


  ๑. เดือนมกราคม
  วัน ศุกร์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๒

  วัน ศุกร์ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒

  วัน เสาร์ ที่่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓

  วัน เสาร์ ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
  ๒. เดือนกุมภาพันธ์
  วัน อาทิตย์ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๓

  วัน เสาร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เป็น วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๓


  วัน อาทิตย์ ที่่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๔

  วัน อาทิตย์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔

  (วันมาฆบูชา)  ๓. เดือนมีนาคม
  วัน จันทร์ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๔

  วัน จันทร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔

  วัน อังคาร ที่่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕

  วัน อังคาร ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕
  ๔.เดือนเมษายน
  วัน พุธ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๕

  วัน อังคาร ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓ เป็น วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕

  วัน พุธ ที่่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖

  วัน พุธ ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
  ๕. เดือนพฤษภาคม
  วัน พฤหัสบดี ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖

  วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

  วัน ศุกร์ ที่่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๗

  วัน ศุกร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗
  (วันวิสาขบูชา)

  วัน อาทิตย์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๗  ๖. เดือนมิถุนายน
  วัน เสาร์ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗

  วัน ศุกร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็น วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗

  วัน เสาร์ ที่่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ เดือน ๘

  วัน เสาร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ่ำ เดือน ๘
  ๗. เดือนกรกฎาคม
  วัน อาทิตย์ ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘

  วัน อาทิตย์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็น วัน แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

  วัน จันทร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘/๘

  วัน จันทร์ ที่่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘/๘
  (วันอาสาฬหบูชา)

  วัน อังคาร ที่่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็น วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘/๘
  (วันเข้าพรรษา)
  ๘. เดือนสิงหาคม

  วัน อังคาร ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘/๘

  วัน อังคาร ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘/๘

  วัน พุธ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙

  วัน พุธ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙
  ๙. เดือนกันยายน
  วัน พฤหัสบดี ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙

  วัน พุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ เป็น วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙

  วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ เป็น วันพระ ขึ้น ๘
  ค่ำ เดือน ๑๐

  วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐  ๑๐. เดือนตุลาคม

  วัน ศุกร์ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐

  วัน ศุกร์ ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

  วัน เสาร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๑

  วัน เสาร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑
  (วันปวารณาออกพรรษา วันปิยะมหาราช)


  วัน เสาร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑  ๑๑. เดือนพฤศจิกายน

  วัน เสาร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็น วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑

  วัน อาทิตย์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒

  วัน อาทิตย์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
  (วันลอยกระทง)

  วัน จันทร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒
  ๑๒. เดือนธันวาคม
  วัน จันทร์ ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เืดือน ๑๒

  วัน อังคาร
  ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑

  วัน
  อังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑

  วัน
  พุธ ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็น วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑


   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...