เสียงธรรม ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า (บันทึกการปฏิบัติพระกรรมฐานโดย หลวงพ่อฤๅษีวัดท่าซุง)

ในห้อง 'สมาธิ - พระกรรมฐาน' ตั้งกระทู้โดย เสขะ บุคคล, 30 เมษายน 2015.

 1. เสขะ บุคคล

  เสขะ บุคคล บุคคลทั่วไป

  ค่าพลัง:
  +0
  ไฟล์ MP3 สามารถดาวน์โหลดได้ ด้านบน


  ฟังผ่าน YouTube ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า
  บันทึกแนวทางการปฏิบัติพระกรรมฐาน โดยหลวงพ่อฤๅษีวัดท่าซุง 26 ตอน

  (Playlist เล่นต่อเนื่อง 26 ไฟล์)


  ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ 1 (ยกตัวอย่างการปฏิบัติธรรมของรัชนี)
  https://www.youtube.com/watch?v=1YaMB65uDqQ&index=1&list=PL_4BkEyJ4ugueKDqV8XF0SUht6EPB2L7G

  ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ 2 (นิพพิทาญาณ, สังขารุเปกขาญาณ)
  https://www.youtube.com/watch?v=v_bbQe5x7PU&list=PL_4BkEyJ4ugueKDqV8XF0SUht6EPB2L7G&index=2

  ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ 3 (ฝึกจับลมหายใจแก้อารมณ์ฟุ้ง)
  https://www.youtube.com/watch?v=LX6U5RLC2DI&index=3&list=PL_4BkEyJ4ugueKDqV8XF0SUht6EPB2L7G

  ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ 4 (เกิดอารมณ์ปีติ, เริ่มปรากฎนิมิต)
  https://www.youtube.com/watch?v=v1aJ5gu1UUo&index=4&list=PL_4BkEyJ4ugueKDqV8XF0SUht6EPB2L7G

  ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ 5 (จิตเข้าสู่อุปจารสมาธิ, จับภาพโครงกระดูก)
  https://www.youtube.com/watch?v=DusrXTRvHdI&index=5&list=PL_4BkEyJ4ugueKDqV8XF0SUht6EPB2L7G

  ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ 6 (ได้สมาบัติ 8)
  https://www.youtube.com/watch?v=9REGpKGDTp8&index=6&list=PL_4BkEyJ4ugueKDqV8XF0SUht6EPB2L7G

  ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ 7 (ฝึกอภิญญาสมาบัติ)
  https://www.youtube.com/watch?v=JwQ-pFD8a4w&list=PL_4BkEyJ4ugueKDqV8XF0SUht6EPB2L7G&index=7

  ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ 8 (เข้าสู่เส้นทางความเป็นพระอริยะ)
  https://www.youtube.com/watch?v=aSWcnV8LnnQ&index=8&list=PL_4BkEyJ4ugueKDqV8XF0SUht6EPB2L7G

  ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ 9 (ไปหาหลวงพ่อเนียม)
  https://www.youtube.com/watch?v=ymTRjKzpylc&list=PL_4BkEyJ4ugueKDqV8XF0SUht6EPB2L7G&index=9

  ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ 10 (เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อเนียม)
  https://www.youtube.com/watch?v=gGaHp5GqsfU&list=PL_4BkEyJ4ugueKDqV8XF0SUht6EPB2L7G&index=10

  ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ 11 (ลาพระโพธิญาณ)
  https://www.youtube.com/watch?v=5oJh8RdCrBU&list=PL_4BkEyJ4ugueKDqV8XF0SUht6EPB2L7G&index=11

  ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ 12 (เร่งรัดการปฏิบัติ มองให้เห็นความทุกข์)
  https://www.youtube.com/watch?v=9iZvhLM4G4g&index=12&list=PL_4BkEyJ4ugueKDqV8XF0SUht6EPB2L7G

  ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ 13 (เร่งรัดการปฏิบัติ ค้นหาความทุกข์)
  https://www.youtube.com/watch?v=VhVptgXecjo&list=PL_4BkEyJ4ugueKDqV8XF0SUht6EPB2L7G&index=13

  ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ 14 (มองทุกอย่างให้เห็นทุกข์)
  https://www.youtube.com/watch?v=mnN50LvtI0A&index=14&list=PL_4BkEyJ4ugueKDqV8XF0SUht6EPB2L7G

  ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ 15 (คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า, จับนิพพานเป็นอารมณ์)
  https://www.youtube.com/watch?v=FlDNp6qFrKE&index=15&list=PL_4BkEyJ4ugueKDqV8XF0SUht6EPB2L7G

  ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ 16 (เรียนวิธีทำน้ำมนต์)
  https://www.youtube.com/watch?v=wME_1bflCsU&list=PL_4BkEyJ4ugueKDqV8XF0SUht6EPB2L7G&index=16

  ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ 17 (แนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบัน)
  https://www.youtube.com/watch?v=3nHBpNxNlpk&list=PL_4BkEyJ4ugueKDqV8XF0SUht6EPB2L7G&index=17

  ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ 18 (เข้าถึงอภิญญาผลสมาบัติ)
  https://www.youtube.com/watch?v=Ww4gqok6THU&index=18&list=PL_4BkEyJ4ugueKDqV8XF0SUht6EPB2L7G

  ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ 19 (บรรลุพระโสดาบันขั้นโกลังโกละ)
  https://www.youtube.com/watch?v=ulkETW_eTfY&index=19&list=PL_4BkEyJ4ugueKDqV8XF0SUht6EPB2L7G

  ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ 20 (คาถาเรียกจิต, บรรลุพระโสดาบันขั้นเอกพิชี)
  https://www.youtube.com/watch?v=JiIYcL_XO10&list=PL_4BkEyJ4ugueKDqV8XF0SUht6EPB2L7G&index=20

  ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ 21 (พุทธโอวาทสุดท้ายเพื่อการจบกิจ)
  https://www.youtube.com/watch?v=jT4zA302XdM&list=PL_4BkEyJ4ugueKDqV8XF0SUht6EPB2L7G&index=21

  ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ 22 (คาถาเรียกจิตตนสำหรับเทศน์ทำให้ใจคนนอบน้อม)
  https://www.youtube.com/watch?v=4gRUIC4oRuI&list=PL_4BkEyJ4ugueKDqV8XF0SUht6EPB2L7G&index=22

  ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ 23 (บรรลุพระอนาคามี)
  https://www.youtube.com/watch?v=pdu9ThBjH00&index=23&list=PL_4BkEyJ4ugueKDqV8XF0SUht6EPB2L7G

  ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ 24 (พบเจ้าคุณเทพประสิทธินายกวัดระฆังบนนิพพาน)
  https://www.youtube.com/watch?v=8cTmMraF1Ws&index=24&list=PL_4BkEyJ4ugueKDqV8XF0SUht6EPB2L7G

  ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ 25 (เข้าสู่อรหัตมรรค)
  https://www.youtube.com/watch?v=1vOvDXUyju4&list=PL_4BkEyJ4ugueKDqV8XF0SUht6EPB2L7G&index=25

  ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ตอนที่ 26 (บรรลุพระอรหันต์)
  https://www.youtube.com/watch?v=eST87xtKxIA&index=26&list=PL_4BkEyJ4ugueKDqV8XF0SUht6EPB2L7G

  ที่มา https://www.youtube.com/user/dhammaosoth


  [​IMG]

  อ่าน E-Book ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า
  ที่มา Watthasung e-Book | ����Ѻ iPhone, iPad, Android, PC, Mac, eReader
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 7 พฤษภาคม 2015

แชร์หน้านี้

Loading...