ประกาศข่าวแผ่นดินไหว(&การคาดการณ์)

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย Falkman, 28 กันยายน 2006.

 1. engineer03

  engineer03 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  4,961
  ค่าพลัง:
  +44,308
  แผ่นดินไหวขนาด 5.0 M.ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  วันเวลาของ
  19 พฤษภาคม 2013 22:38:50 UTC
  20 พฤษภาคม 2013 09:38:50 จุดศูนย์กลาง
  20 พฤษภาคม 2013 05:38:50 เวลาประเทศไทย
  สถานที่ 160.217E 52.359N
  ความลึก 40 กม.
  ระยะทาง
  130 กิโลเมตร (80 ไมล์) ทางทิศตะวันออกของ Petropavlovsk-Kamchatskiy, รัสเซีย
  138 กม. (85 ​​ไมล์) ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ Vilyuchinsk, รัสเซีย
  154 กิโลเมตร (95 ไมล์) ทางทิศตะวันออกของ Yelizovo, รัสเซีย
  992 กิโลเมตร (615 ไมล์) ทางทิศตะวันออกของมากาดาน, รัสเซีย
  2,459 กิโลเมตร (1,524 ไมล์) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียว, ญี่ปุ่น

  ข้อมูลจาก USGS EMSC GFZ
   
 2. engineer03

  engineer03 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  4,961
  ค่าพลัง:
  +44,308
  แผ่นดินไหวขนาด 5.3 M.ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  วันเวลาของ
  20 พฤษภาคม 2013 00:13:17 UTC
  20 พฤษภาคม 2013 11:13:17 จุดศูนย์กลาง
  20 พฤษภาคม 2013 07:13:17 เวลาประเทศไทย
  สถานที่ 160.170E 52.305N
  ความลึก 33 กม.
  ระยะทาง
  131 กม. (81 ไมล์) ทางทิศตะวันออกของ Petropavlovsk-Kamchatskiy, รัสเซีย
  138 กม. (85 ​​ไมล์) ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ Vilyuchinsk, รัสเซีย
  155 กิโลเมตร (96 ไมล์) ทางทิศตะวันออกของ Yelizovo, รัสเซีย
  996 กิโลเมตร (617 ไมล์) ทางทิศตะวันออกของมากาดาน, รัสเซีย
  2,453 กิโลเมตร (1,520 ไมล์) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียว, ญี่ปุ่น

  ข้อมูลจาก USGS EMSC GFZ
   
 3. engineer03

  engineer03 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  4,961
  ค่าพลัง:
  +44,308
  แผ่นดินไหวขนาด 5.0 M.ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  วันเวลาของ
  19 พฤษภาคม 2013 23:58:15 UTC
  20 พฤษภาคม 2013 10:58:16 จุดศูนย์กลาง
  20 พฤษภาคม 2013 06:58:15 เวลาประเทศไทย
  สถานที่ 159.952E 52.383N
  ความลึก 58 กม.
  ระยะทาง
  114 กิโลเมตร (70 ไมล์) ทางทิศตะวันออกของ Petropavlovsk-Kamchatskiy, รัสเซีย
  121 กิโลเมตร (75 ไมล์) ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ Vilyuchinsk, รัสเซีย
  138 กม. (85 ​​ไมล์) ทางทิศตะวันออกของ Yelizovo, รัสเซีย
  981 กิโลเมตร (608 ไมล์) ทางทิศตะวันออกของมากาดาน, รัสเซีย
  2,448 กิโลเมตร (1,517 ไมล์) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียว, ญี่ปุ่น

  ข้อมูลจาก USGS EMSC GFZ
   
 4. engineer03

  engineer03 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  4,961
  ค่าพลัง:
  +44,308
  แผ่นดินไหวขนาด 5.2 M.ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  วันเวลาของ
  19 พฤษภาคม 2013 23:51:35 UTC
  20 พฤษภาคม 2013 10:51:35 จุดศูนย์กลาง
  20 พฤษภาคม 2013 06:51:35 เวลาประเทศไทย
  สถานที่ 159.987E 52.365N
  ความลึก 49 กม.
  ระยะทาง
  117 กิโลเมตร (72 ไมล์) ทางทิศตะวันออกของ Petropavlovsk-Kamchatskiy, รัสเซีย
  124 กม. (76 ไมล์) ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ Vilyuchinsk, รัสเซีย
  141 กม. (87 ไมล์) ทางทิศตะวันออกของ Yelizovo, รัสเซีย
  984 กิโลเมตร (610 ไมล์) ทางทิศตะวันออกของมากาดาน, รัสเซีย
  2,448 กิโลเมตร (1,517 ไมล์) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียว, ญี่ปุ่น

  ข้อมูลจาก USGS EMSC GFZ
   
 5. engineer03

  engineer03 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  4,961
  ค่าพลัง:
  +44,308
  แผ่นดินไหวขนาด 5.1 M.ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  วันเวลาของ
  19 พฤษภาคม 2013 23:50:24 UTC
  20 พฤษภาคม 2013 10:50:25 จุดศูนย์กลาง
  20 พฤษภาคม 2013 06:50:24 เวลาประเทศไทย
  สถานที่ 159.112E 52.748N
  ความลึก 70 กิโลเมตร
  ระยะทาง
  45 กิโลเมตร (27 ไมล์) ทางทิศตะวันออกของ Petropavlovsk-Kamchatskiy, รัสเซีย
  51 กิโลเมตร (31 ไมล์) ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ Vilyuchinsk, รัสเซีย
  69 กิโลเมตร (42 ไมล์) ทางทิศตะวันออกของ Yelizovo, รัสเซีย
  916 กิโลเมตร (567 ไมล์) ทางทิศตะวันออกของมากาดาน, รัสเซีย
  2,433 กิโลเมตร (1,508 ไมล์) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียว, ญี่ปุ่น

  ข้อมูลจาก USGS EMSC GFZ
   
 6. engineer03

  engineer03 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  4,961
  ค่าพลัง:
  +44,308
  แผ่นดินไหวขนาด 4.9 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/19 17:44:58.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 00:44:58.0 THA
  สถานที่ 52.86; 158.43 E
  ความลึก 100 กม.
  แผ่นดินไหวขนาด 4.7 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/19 17:47:32.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 00:47:32.0 THA
  สถานที่ 52.64; 159.51 E
  ความลึก 74 กิโลเมตร
  แผ่นดินไหวขนาด 4.9 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/19 18:33:09.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 01:33:09.0 THA
  สถานที่ 53.56; 158.57 E
  ความลึก 40 กม.
  แผ่นดินไหวขนาด 4.6 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/19 19:05:58.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 02:05:58.0 THA
  สถานที่ 52.27; 160.68 E
  ความลึก 40 กม.
  แผ่นดินไหวขนาด 4.9 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/19 19:11:58.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 02:11:58.0 THA
  สถานที่ 52.80; 158.82 E
  ความลึก 60 กิโลเมตร
  แผ่นดินไหวขนาด 4.9 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/19 19:37:30.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 02:37:30.0 THA
  สถานที่ 52.44; 160.04 E
  ความลึก 40 กม.
  แผ่นดินไหวขนาด 4.6 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/19 20:07:00.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 03:07:00.0 THA
  สถานที่ 52.70; 159.48 E
  ความลึก 80 กิโลเมตร
  แผ่นดินไหวขนาด 4.8 M. ที่ ฟิจิ
  เวลาวันที่ 2013/05/19 20:38:52.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 03:38:52.0 THA
  สถานที่ 20.99 S; 177.49 W
  ความลึก 368 กิโลเมตร

  ข้อมูลจาก USGS EMSC GFZ
   
 7. engineer03

  engineer03 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  4,961
  ค่าพลัง:
  +44,308
  แผ่นดินไหวขนาด 4.8 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/19 21:12:53.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 04:12:53.0 THA
  สถานที่ 52.59; 159.62 E
  ความลึก 15 กม.
  แผ่นดินไหวขนาด 4.7 M. ที่ ทะเล บันดา
  เวลาวันที่ 2013/05/19 21:20:08.4 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 04:20:08.4 THA
  สถานที่ 6.90 S; 129.66 E
  ความลึก 152 กิโลเมตร
  แผ่นดินไหวขนาด 4.0 M. ที่ ภาคเหนือของซินเจียง-จีน
  เวลาวันที่ 2013/05/19 21:33:43.9 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 04:33:43.9 THA
  สถานที่ 43.79; 83.63 E
  ความลึก 7 กม.
  แผ่นดินไหวขนาด 4.5 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/19 23:33:55.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 06:33:55.0 THA
  สถานที่ 52.93; 159.17 E
  ความลึก 88 กิโลเมตร
  แผ่นดินไหวขนาด 4.1 M. ที่ ทาจิกิสถาน
  เวลาวันที่ 2013/05/19 23:47:45.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 06:47:45.0 THA
  สถานที่ 37.95; 72.86 E
  ความลึก 200 กิโลเมตร
  แผ่นดินไหวขนาด 4.8 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/20 00:05:02.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 07:05:02.0 THA
  สถานที่ 52.59; 159.67 E
  ความลึก 10 กม.
  แผ่นดินไหวขนาด 4.9 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/20 00:22:17.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 07:22:17.0 THA
  สถานที่ 52.48; 160.00 E
  ความลึก 60 กิโลเมตร
  แผ่นดินไหวขนาด 4.6 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/20 01:23:25.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 08:23:25.0 THA
  สถานที่ 53.03; 158.71 E
  ความลึก 71 กม.
  แผ่นดินไหวขนาด 4.0 M. ที่ Kamchatka PENINSULA, รัสเซีย
  เวลาวันที่ 2013/05/20 01:33:38.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 08:33:38.0 THA
  สถานที่ 54.07; 157.72 E
  ความลึก 33 กม.

  ข้อมูลจาก USGS EMSC GFZ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 พฤษภาคม 2013
 8. engineer03

  engineer03 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  4,961
  ค่าพลัง:
  +44,308
  แผ่นดินไหวที่ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka ยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง ขณะนี้เว็ปยังมีปัญหาไม่สามารถลงรูปได้ ขอให้ทุกท่านช่วยกันติดตามข้อมูลเพื่มเติมจากที่อื่นๆด้วยครับ
   
 9. engineer03

  engineer03 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  4,961
  ค่าพลัง:
  +44,308
  แผ่นดินไหวขนาด 5.1 M.ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  วันเวลาของ
  20 พฤษภาคม 2013 01:07:39 UTC
  20 พฤษภาคม 2013 00:07:39 จุดศูนย์กลาง
  20 พฤษภาคม 2013 08:07:39 เวลาประเทศไทย
  สถานที่ 160.119E 52.415N
  ความลึก 42 กม.
  ระยะทาง
  121 กิโลเมตร (75 ไมล์) ทางทิศตะวันออกของ Petropavlovsk-Kamchatskiy, รัสเซีย
  129 กิโลเมตร (79 ไมล์) ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ Vilyuchinsk, รัสเซีย
  145 กิโลเมตร (89 ไมล์) ทางทิศตะวันออกของ Yelizovo, รัสเซีย
  984 กิโลเมตร (610 ไมล์) ทางทิศตะวันออกของมากาดาน, รัสเซีย
  2,459 กิโลเมตร (1,524 ไมล์) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียว, ญี่ปุ่น

  ข้อมูลจาก USGS EMSC GFZ
   
 10. engineer03

  engineer03 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  4,961
  ค่าพลัง:
  +44,308
  แผ่นดินไหวขนาด 4.6 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/20 01:23:25.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 08:23:25.0 THA
  สถานที่ 53.03; 158.71 E
  ความลึก 71 กม.
  แผ่นดินไหวขนาด 4.6 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/20 01:33:34.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 08:33:34.0 THA
  เวลาวันที่ 2013/05/20
  สถานที่ 53.00; 158.97 E
  ความลึก 91 กม.
  แผ่นดินไหวขนาด 4.6 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/20 03:38:50.3 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 10:38:50.3 THA
  สถานที่ 51.61; 160.46 E
  ความลึก 15 กม.
  แผ่นดินไหวขนาด 4.7 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/20 03:42:40.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 10:42:40.0 THA
  สถานที่ 52.24; 160.23 E
  ความลึก 60 กิโลเมตร
  แผ่นดินไหวขนาด 4.6 M. ที่ ทางใต้ของอิหร่าน
  เวลาวันที่ 2013/05/20 07:02:35.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 14:02:35.0 THA
  สถานที่ 26.83; 57.83 E
  ความลึก 60 กิโลเมตร
  แผ่นดินไหวขนาด 4.9 M. ที่ มินดาเนา, ฟิลิปปินส์
  เวลาวันที่ 2013/05/20 07:26:52.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 14:02:52.0 THA
  สถานที่ 5.88; 126.95 E
  ความลึก 113 กิโลเมตร
  แผ่นดินไหวขนาด 4.8 M. ที่ทางใต้ของอิหร่าน
  เวลาวันที่ 2013/05/20 09:16:30.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 16:16:30.0 THA
  สถานที่ 26.81; 57.77 E
  ความลึก 10 กิโลเมตร
  แผ่นดินไหวขนาด 4.7 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/20 10:54:27.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 17:54:27.0 THA
  สถานที่ 52.50; 159.86 E
  ความลึก 80 กิโลเมตร

  ข้อมูลจาก USGS EMSC GFZ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 พฤษภาคม 2013
 11. baitouy

  baitouy เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  94
  ค่าพลัง:
  +179
  ตอนนี้เวปไม่เห็รรูปและลงไม่ได้ เลยไปดูว่าเกิดไรขึ้นที่รัสเซียจากusgs หึยน่ากลัวแผ่นแปซิฟิกขยับตัวเขย่ารอบตัวเลยต้องคอยตามดู ส่วนทางอินโดกลับเงียบสงบน่าแปลกจัง
   
 12. Falkman

  Falkman พลังจิตนานาชาติ ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  19,729
  ค่าพลัง:
  +77,761
  วันนี้ pattern แผ่นดินไหวแปลกๆ ชอบกล แฮ๊ะ เหมือนไหวไปรอบโลกเลย...
   
 13. kiatp123

  kiatp123 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  3,490
  ค่าพลัง:
  +19,615
 14. Spammer

  Spammer เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  983
  ค่าพลัง:
  +3,527
  M6.5 - Off the coast of Aisen, Chile
  2013-05-20 16:49:04 TH
  [​IMG]

  ช่วงนี้ Alaska กับ California เกิดถี่ยิบ แต่ไม่แรงอะไรมาก
  ฝั่งเราเงียบจังนิ

  Kamchatka นี่ก็ถี่ๆๆๆ
  [​IMG]

  ที่เพิ่งผ่านไปเล่นทำเอาขั้วโลกเหนือป่วนเลย
  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 พฤษภาคม 2013
 15. engineer03

  engineer03 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  4,961
  ค่าพลัง:
  +44,308
  แผ่นดินไหวขนาด 4.7 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/20 12:43:35.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 19:43:35.0 THA
  สถานที่ 52.20; 160.44 E
  ความลึก 46 กม.
  แผ่นดินไหวขนาด 4.3 M. ที่ ทะเล Okhotsk
  เวลาวันที่ 2013/05/20 12:44:19.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 19:44:19.0 THA
  สถานที่ 57.21; 154.02 E
  ความลึก 33 กม.
  แผ่นดินไหวขนาด 4.7 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/20 13:57:07.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 20:57:07.0 THA
  สถานที่ 52.52; 159.68 E
  ความลึก 60 กิโลเมตร
  แผ่นดินไหวขนาด 4.7 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/20 14:12:47.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 21:12:47.0 THA
  สถานที่ 52.49; 159.99 E
  ความลึก 60 กิโลเมตร
  แผ่นดินไหวขนาด 4.3 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/20 14:27:33.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 21:27:33.0 THA
  สถานที่ 52.38; 160.07 E
  ความลึก 60 กิโลเมตร
  แผ่นดินไหวขนาด 4.1 M. ที่ ทิศใต้ของเกาะชวาประเทศอินโดนีเซีย
  เวลาวันที่ 2013/05/20 16:54:29.8 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/20 23:54:29.8 THA
  สถานที่ 10.02 S; 111.58 E
  ความลึก 10 กม.

  ข้อมูลจาก USGS EMSC GFZ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 พฤษภาคม 2013
 16. engineer03

  engineer03 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  4,961
  ค่าพลัง:
  +44,308
  รายงานแผ่นดินไหวระดับ 4+ ประจำวันที่ 21-05-2013 ตามเวลา ประเทศไทย  แผ่นดินไหวขนาด 5.0 M.ที่ ฮินดูกูชภาคอัฟกานิสถาน
  วันเวลาของ
  20 พฤษภาคม 2013 17:18:11 UTC
  20 พฤษภาคม 2013 21:48:12 จุดศูนย์กลาง
  21 พฤษภาคม 2013 00:18:11 เวลาประเทศไทย
  สถานที่ 70.429E 36.493N
  ความลึก ทาง 207
  ระยะทาง
  51 กิโลเมตร (31 ไมล์) E.จาก Farkhar อัฟกานิสถาน
  54 กม. (33 ไมล์) ตะวันตกเฉียงใต้ของ Jarm อัฟกานิสถาน
  70 กิโลเมตร (43 ไมล์) S.Fayzabad อัฟกานิสถาน
  84 กม. (52 ไมล์) ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ Taloqan อัฟกานิสถาน
  246 กิโลเมตร (152 ไมล์) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถาน

  [​IMG]

  ข้อมูลจาก USGS EMSC GFZ
   
 17. engineer03

  engineer03 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  4,961
  ค่าพลัง:
  +44,308
  แผ่นดินไหวขนาด 5.0 M.ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka, รัสเซีย
  วันเวลาของ
  20 พฤษภาคม 2013 20:13:54 UTC
  21 พฤษภาคม 2013 07:13:55 จุดศูนย์กลาง
  21 พฤษภาคม 2013 03:13:54 เวลาประเทศไทย
  สถานที่ 160.315E 52.319N
  ความลึก 32 กิโลเมตร
  ระยะทาง
  138 กม. (85 ​​ไมล์) ทางทิศตะวันออกของ Petropavlovsk-Kamchatskiy, รัสเซีย
  146 กิโลเมตร (90 ไมล์) ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ Vilyuchinsk, รัสเซีย
  162 กิโลเมตร (100 ไมล์) ทางทิศตะวันออกของ Yelizovo, รัสเซีย
  1,000 กิโลเมตร (620 ไมล์) ทางทิศตะวันออกของมากาดาน, รัสเซีย
  2,462 กิโลเมตร (1,526 ไมล์) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียว, ญี่ปุ่น

  [​IMG]

  ข้อมูลจาก USGS EMSC GFZ
   
 18. engineer03

  engineer03 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  4,961
  ค่าพลัง:
  +44,308
  แผ่นดินไหวขนาด 5.3 M.ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka, รัสเซีย
  วันเวลาของ
  20 พฤษภาคม 2013 23:01:25 UTC
  21 พฤษภาคม 2013 10:01:25 จุดศูนย์กลาง
  21 พฤษภาคม 2013 06:01:25 เวลาประเทศไทย
  สถานที่ 160.223E 52.426N
  ความลึก 17 กม.
  ระยะทาง
  126 กม. (78 ไมล์) ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ Petropavlovsk-Kamchatskiy, รัสเซีย
  135 กิโลเมตร (83 ไมล์) ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ Vilyuchinsk, รัสเซีย
  150 กิโลเมตร (93 ไมล์) ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ Yelizovo, รัสเซีย
  986 กิโลเมตร (611 ไมล์) ทางทิศตะวันออกของมากาดาน, รัสเซีย
  2,465 กิโลเมตร (1,528 ไมล์) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียว, ญี่ปุ่น

  [​IMG]

  ข้อมูลจาก USGS EMSC GFZ
   
 19. engineer03

  engineer03 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  4,961
  ค่าพลัง:
  +44,308
  แผ่นดินไหวขนาด 4.8 M. ที่ ฮินดูกูช-อัฟกานิสถาน
  เวลาวันที่ 2013/05/20 17:18:11.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/21 00:17:11.0 THA
  สถานที่ 36.57; 70.44 E
  ความลึก 200 กิโลเมตร
  แผ่นดินไหวขนาด 4.5 M. ที่ ทางใต้ของเปรู
  เวลาวันที่ 2013/05/20 17:42:34.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/21 00:42:34.0 THA
  สถานที่ 16.65 S; 70.25 W
  ความลึก 200 กิโลเมตร
  แผ่นดินไหวขนาด 4.8 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/20 18:08:46.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/21 01:08:46.0 THA
  สถานที่ 52.45; 160.38 E
  ความลึก 10 กม.
  แผ่นดินไหวขนาด 4.4 M. ที่ ใกล้ฝั่งตะวันออกของเกาะฮอนชูญี่ปุ่น
  เวลาวันที่ 2013/05/20 18:48:17.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/21 01:48:17.0 THA
  สถานที่ 37.38; 141.24 E
  ความลึก 20 กม.
  แผ่นดินไหวขนาด 4.9 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/20 20:13:51.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/21 03:13:51.0 THA
  สถานที่ 52.29; 160.42 E
  ความลึก 10 กม.
  แผ่นดินไหวขนาด 4.1 M. ที่ ทางใต้ของอิหร่าน
  เวลาวันที่ 2013/05/20 20:33:48.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/21 03:33:48.0 THA
  สถานที่ 26.79; 57.71 E
  ความลึก 1 กิโลเมตร
  แผ่นดินไหวขนาด 4.6 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/20 22:36:29.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/21 05:36:29.0 THA
  สถานที่ 52.43; 160.03 E
  ความลึก 60 กิโลเมตร
  แผ่นดินไหวขนาด 4.2 M. ที่ ใกล้ชายฝั่งประเทศนิการากัว
  เวลาวันที่ 2013/05/20 22:48:18.4 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/21 05:48:18.4 THA
  สถานที่ 11.02; 86.69 W
  ความลึก 41 กม.

  ข้อมูลจาก USGS EMSC GFZ
   
 20. engineer03

  engineer03 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  4,961
  ค่าพลัง:
  +44,308
  แผ่นดินไหวขนาด 4.2 M. ที่ ครีต, กรีซ
  เวลาวันที่ 2013/05/20 22:48:38.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/21 05:48:38.0 THA
  สถานที่ 35.54; 26.48 E
  ความลึก 2 กิโลเมตร
  แผ่นดินไหวขนาด 4.8 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/20 22:51:46.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/21 05:51:46.0 THA
  สถานที่ 52.37; 160.22 E
  ความลึก 40 กม.
  แผ่นดินไหวขนาด 4.7 M. ที่ Halmahera อินโดนีเซีย
  เวลาวันที่ 2013/05/20 23:07:37.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/21 06:07:37.0 THA
  สถานที่ 2.76; 128.76 E
  ความลึก 263 กิโลเมตร
  แผ่นดินไหวขนาด 4.7 M. ที่ แองกวิลลา-เกาะลม
  เวลาวันที่ 2013/05/20 23:33:44.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/21 06:33:44.0 THA
  สถานที่ 18.59; 62.78 W
  ความลึก 30 กิโลเมตร
  แผ่นดินไหวขนาด 4.6 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/21 00:01:13.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/21 07:01:13.0 THA
  สถานที่ 53.63; 159.03 E
  ความลึก 30 กิโลเมตร
  แผ่นดินไหวขนาด 4.9 M. ที่ ฝั่งตะวันออกของเกาะฮอนชูญี่ปุ่น
  เวลาวันที่ 2013/05/21  01:04:13.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/21 08:04:13.0 THA
  สถานที่ 39.18; 144.44 E
  ความลึก 10 กิโลเมตร
  แผ่นดินไหวขนาด 4.9 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013-05-21 02:02:45.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013-05-21 09:02:45.0 THA
  สถานที่ 52.40; 160.49 E
  ความลึก 47 กม.
  แผ่นดินไหวขนาด 4.7 M. ที่ ชายฝั่งตะวันออก Kamchatka
  เวลาวันที่ 2013/05/21 04:04:22.0 UTC
  เวลาวันที่ 2013/05/21 11:04:22.0 THA
  สถานที่ 53.71; 158.47 E
  ความลึก 33 กม.


  ข้อมูลจาก USGS EMSC GFZ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 พฤษภาคม 2013

แชร์หน้านี้

Loading...