ประกาศข่าวแผ่นดินไหว(&การคาดการณ์)

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย Falkman, 28 กันยายน 2006.

 1. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: North Korea
  Time: 2017-09-03 03:30:01.7 UTC
  Magnitude: 6.3 (mb)
  Epicenter: 129.01°E 41.30°N
  Depth: 1 km
  Status: M - manually revised
  gfz2017rfxe.jpg
   
 2. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: South Sandwich Islands Region bb.png
  Time: 2017-09-04 08:07:39.7 UTC
  Magnitude: 6.1 (Mw)
  Epicenter: 25.55°W 57.88°S
  Depth: 65 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017ribv.jpg
   
 3. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Bonin Islands, Japan Region bb.png
  Time: 2017-09-07 17:26:50.8 UTC
  Magnitude: 6.0 (Mw)
  Epicenter: 139.78°E 27.77°N
  Depth: 475 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017rogu.jpg
   
 4. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Near Coast of Chiapas, Mexico bb.png
  Time: 2017-09-08 04:49:20.0 UTC
  Magnitude: 8.1 (Mw)
  Epicenter: 93.79°W 14.98°N
  Depth: 60 km
  Status: M - manually revised
  gfz2017rpdi.jpg
   
 5. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Hokkaido, Japan Region bb.png
  Time: 2017-09-10 08:44:25.8 UTC
  Magnitude: 5.5 (Mw)
  Epicenter: 142.75°E 41.82°N
  Depth: 51 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017rtcb.jpg
   
 6. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Reykjanes Ridge bb.png
  Time: 2017-09-10 21:40:21.7 UTC
  Magnitude: 5.7 (Mw)
  Epicenter: 33.67°W 57.14°N
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017rubr.jpg
   
 7. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Volcano Islands, Japan Region bb.png
  Time: 2017-09-11 17:35:10.3 UTC
  Magnitude: 5.7 (Mw)
  Epicenter: 142.44°E 23.96°N
  Depth: 49 km
  Status: M - manually revised
  gfz2017rvpb.jpg
   
 8. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Mariana Islands bb.png
  Time: 2017-09-14 17:41:29.9 UTC
  Magnitude: 5.7 (Mw)
  Epicenter: 145.79°E 18.60°N
  Depth: 184 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017sbbu.jpg
   
 9. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: South Sandwich Islands Region bb.png
  Time: 2017-09-15 18:48:04.8 UTC
  Magnitude: 5.5 (Mw)
  Epicenter: 28.42°W 55.38°S
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  [​IMG]
   
 10. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Near Coast of Central Chile bb.png
  Time: 2017-09-18 13:47:00.0 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 71.99°W 31.81°S
  Depth: 36 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017sicb.jpg
   
 11. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Near Coast of Oaxaca, Mexico bb.png
  Time: 2017-09-18 14:19:17.8 UTC
  Magnitude: 5.6 (Mw)
  Epicenter: 94.42°W 15.36°N
  Depth: 47 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017sidd.jpg
   
 12. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Off Coast of Chiapas, Mexico bb.png
  Time: 2017-09-19 07:53:11.9 UTC
  Magnitude: 5.5 (Mw)
  Epicenter: 94.16°W 14.99°N
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017sjlx.jpg
   
 13. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Central Mexico bb.png
  Time: 2017-09-19 18:14:39.2 UTC
  Magnitude: 7.1 (Mw)
  Epicenter: 98.51°W 18.57°N
  Depth: 56 km
  Status: M - manually revised
  gfz2017skgl.jpg
   
 14. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Auckland Islands, N.Z. Region bb.png
  Time: 2017-09-20 01:43:29.9 UTC
  Magnitude: 6.1 (Mw)
  Epicenter: 162.47°E 50.51°S
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017skvf.jpg
   
 15. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Taiwan bb.png
  Time: 2017-09-20 14:29:55.2 UTC
  Magnitude: 5.3 (Mw)
  Epicenter: 121.85°E 23.27°N
  Depth: 11 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017slum.jpg
   
 16. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Off East Coast of Honshu, Japan bb.png
  Time: 2017-09-20 16:37:16.7 UTC
  Magnitude: 6.1 (Mw)
  Epicenter: 144.57°E 38.01°N
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017slys.jpg
   
 17. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Vanuatu Islands bb.png
  Time: 2017-09-20 20:09:50.0 UTC
  Magnitude: 6.4 (Mw)
  Epicenter: 169.11°E 18.72°S
  Depth: 200 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017smfs.jpg
   
 18. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Eastern New Guinea Reg., P.N.G. bb.png
  Time: 2017-09-20 22:13:35.9 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 147.91°E 5.09°S
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017smju.jpg
   
 19. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Java, Indonesia bb.png
  Time: 2017-09-20 23:59:24.7 UTC
  Magnitude: 5.7 (Mw)
  Epicenter: 112.95°E 6.11°S
  Depth: 596 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017smnh.jpg
   
 20. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Off Coast of N. California bb.png
  Time: 2017-09-22 19:50:21.5 UTC
  Magnitude: 5.6 (Mw)
  Epicenter: 126.48°W 40.61°N
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017spwc.jpg
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ประกาศข่าวแผ่นดินไหว &การคาดการณ์
 1. แสงแข
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  0
 2. kikinlala
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1
 3. Homealond
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3
 4. engineer03
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  0
 5. engineer03
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  0

แชร์หน้านี้

Loading...