ประกาศข่าวแผ่นดินไหว(&การคาดการณ์)

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย Falkman, 28 กันยายน 2006.

 1. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Northern and Central Iran bb.png
  Time: 2017-12-01 02:32:46.4 UTC
  Magnitude: 6.1 (Mw)
  Epicenter: 57.31°E 30.74°N
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017xmlb.jpg
   
 2. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Eastern New Guinea Reg., P.N.G. bb.png
  Time: 2017-12-01 02:50:00.3 UTC
  Magnitude: 6.0 (Mw)
  Epicenter: 147.63°E 6.10°S
  Depth: 57 km
  Status: M - manually revised
  gfz2017xmlq.jpg
   
 3. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Near Coast of Ecuador bb.png
  Time: 2017-12-03 11:19:06.3 UTC
  Magnitude: 6.1 (Mw)
  Epicenter: 80.18°W 0.46°S
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017xqtl.jpg
   
 4. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: South of Kermadec Islands bb.png
  Time: 2017-12-04 00:08:06.0 UTC
  Magnitude: 5.7 (Mw)
  Epicenter: 178.72°W 32.81°S
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017xrsu.jpg
   
 5. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Minahassa Peninsula, Sulawesi bb.png
  Time: 2017-12-06 16:06:59.9 UTC
  Magnitude: 5.5 (Mw)
  Epicenter: 123.73°E 0.63°S
  Depth: 54 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017xwpl.jpg
   
 6. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: W. Caroline Islands, Micronesia bb.png
  Time: 2017-12-08 00:22:53.9 UTC
  Magnitude: 6.4 (Mw)
  Epicenter: 140.25°E 10.09°N
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017xzbh.jpg
   
 7. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Kermadec Islands, New Zealand bb.png
  Time: 2017-12-08 02:09:58.6 UTC
  Magnitude: 5.9 (Mw)
  Epicenter: 178.59°W 30.56°S
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017xzev.jpg
   
 8. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: W. Caroline Islands, Micronesia bb.png
  Time: 2017-12-08 09:51:09.2 UTC
  Magnitude: 6.3 (Mw)
  Epicenter: 140.26°E 10.03°N
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017xzub.jpg
   
 9. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Tonga Islands bb.png
  Time: 2017-12-08 23:42:13.1 UTC
  Magnitude: 5.7 (Mw)
  Epicenter: 173.95°W 16.15°S
  Depth: 153 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017yavn.jpg
   
 10. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: W. Caroline Islands, Micronesia bb.png
  Time: 2017-12-09 15:14:26.1 UTC
  Magnitude: 6.1 (Mw)
  Epicenter: 140.30°E 9.99°N
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017ycaf.jpg
   
 11. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Southeast of Loyalty Islands bb.png
  Time: 2017-12-10 17:30:01.0 UTC
  Magnitude: 5.5 (Mw)
  Epicenter: 170.31°E 21.24°S
  Depth: 10 km
  Status: M - manually revised
  gfz2017yeae.jpg
   
 12. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Tonga Islands bb.png
  Time: 2017-12-11 10:50:00.4 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 173.82°W 20.87°S
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017yfim.jpg
   
 13. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Vanuatu Islands bb.png
  Time: 2017-12-11 17:29:13.2 UTC
  Magnitude: 5.6 (Mw)
  Epicenter: 167.26°E 14.36°S
  Depth: 204 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017yfvr.jpg
   
 14. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Northern and Central Iran bb.png
  Time: 2017-12-12 08:43:17.9 UTC
  Magnitude: 6.0 (Mw)
  Epicenter: 57.28°E 30.70°N
  Depth: 9 km
  Status: M - manually revised
  gfz2017ygzv.jpg
   
 15. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Northern and Central Iran bb.png
  Time: 2017-12-12 21:41:31.6 UTC
  Magnitude: 6.0 (Mw)
  Epicenter: 57.27°E 30.79°N
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017yhzm.jpg
   
 16. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Bouvet Island Region bb.png
  Time: 2017-12-13 18:03:48.1 UTC
  Magnitude: 6.5 (Mw)
  Epicenter: 1.85°E 54.36°S
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017yjnv.jpg
   
 17. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Java, Indonesia bb.png
  Time: 2017-12-15 16:47:59.5 UTC
  Magnitude: 6.5 (Mw)
  Epicenter: 108.11°E 7.68°S
  Depth: 109 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017ynci.jpg
   
 18. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Talaud Islands, Indonesia bb.png
  Time: 2017-12-28 17:20:21.2 UTC
  Magnitude: 5.7 (Mw)
  Epicenter: 126.85°E 4.10°N
  Depth: 35 km
  Status: M - manually revised
  gfz2017zkwy.jpg
   
 19. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: Southern East Pacific Rise bb.png
  Time: 2017-12-29 21:20:52.9 UTC
  Magnitude: 5.7 (Mw)
  Epicenter: 117.78°W 53.03°S
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017znaj.jpg
   
 20. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,339
  ค่าพลัง:
  +10,050
  GEOFON Program
  F-E Region: New Britain Region, P.N.G. bb.png
  Time: 2017-12-29 23:55:55.6 UTC
  Magnitude: 5.7
  Epicenter: 150.81°E 5.49°S
  Depth: 97 km
  Status: C - confirmed
  gfz2017znfm.jpg
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ประกาศข่าวแผ่นดินไหว &การคาดการณ์
 1. แสงแข
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  0
 2. kikinlala
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1
 3. Homealond
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3
 4. engineer03
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  0
 5. engineer03
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  0

แชร์หน้านี้

Loading...