ประกาศข่าวแผ่นดินไหว(&การคาดการณ์)

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย Falkman, 28 กันยายน 2006.

 1. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,594
  ค่าพลัง:
  +10,133
  GEOFON Program
  F-E Region: Banda Sea bb.png
  Time: 2019-01-04 06:22:45.3 UTC
  Magnitude: 5.5 (Mw)
  Epicenter: 130.43°E 6.59°S WMA_button2b.png
  Depth: 126 km
  Status: C - confirmed

  gfz2019afzd.jpg
   
 2. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,594
  ค่าพลัง:
  +10,133
  GEOFON Program
  F-E Region: Andreanof Islands, Aleutian Islands bb.png
  Time: 2019-01-05 18:47:09.6 UTC
  Magnitude: 5.9 (Mw)
  Epicenter: 178.17°W 51.37°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019aitf.jpg
   
 3. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,594
  ค่าพลัง:
  +10,133
  GEOFON Program
  F-E Region: Western Brazil bb.png
  Time: 2019-01-05 19:25:38.4 UTC
  Magnitude: 6.7 (Mw)
  Epicenter: 71.58°W 8.12°S WMA_button2b.png
  Depth: 573 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019aiuk.jpg
   
 4. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,594
  ค่าพลัง:
  +10,133
  GEOFON Program
  F-E Region: Volcano Islands, Japan Region bb.png
  Time: 2019-01-05 22:54:13.2 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 144.87°E 25.79°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019ajbi.jpg
   
 5. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,594
  ค่าพลัง:
  +10,133
  GEOFON Program
  F-E Region: Iran-Iraq Border Region bb.png
  Time: 2019-01-06 13:41:58.8 UTC
  Magnitude: 5.7 (Mw)
  Epicenter: 45.64°E 34.13°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019akeq.jpg
   
 6. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,594
  ค่าพลัง:
  +10,133
  GEOFON Program
  F-E Region: Northern Molucca Sea bb.png
  Time: 2019-01-06 17:27:18.8 UTC
  Magnitude: 6.5 (Mw)
  Epicenter: 126.77°E 2.30°N WMA_button2b.png
  Depth: 38 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019akmb.jpg
   
 7. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,594
  ค่าพลัง:
  +10,133
  GEOFON Program
  F-E Region: Kyushu, Japan bb.png
  Time: 2019-01-08 12:39:30.5 UTC
  Magnitude: 6.3 (Mw)
  Epicenter: 131.08°E 30.60°N WMA_button2b.png
  Depth: 25 km
  Status: M - manually revised
  gfz2019anto.jpg
   
 8. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,594
  ค่าพลัง:
  +10,133
  GEOFON Program
  F-E Region: Kermadec Islands Region bb.png
  Time: 2019-01-10 17:00:39.9 UTC
  Magnitude: 6.0 (Mw)
  Epicenter: 175.63°W 27.00°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019artf.jpg
   
 9. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,594
  ค่าพลัง:
  +10,133
  GEOFON Program
  F-E Region: Vanuatu Islands bb.png
  Time: 2019-01-15 18:06:36.2 UTC
  Magnitude: 6.5 (Mw)
  Epicenter: 166.85°E 13.34°S WMA_button2b.png
  Depth: 49 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019bayx.jpg
   
 10. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,594
  ค่าพลัง:
  +10,133
  GEOFON Program
  F-E Region: Mindanao, Philippines bb.png
  Time: 2019-01-15 20:03:22.8 UTC
  Magnitude: 5.7 (Mw)
  Epicenter: 126.86°E 5.96°N WMA_button2b.png
  Depth: 74 km
  Status: M - manually revised
  gfz2019bbct.jpg
   
 11. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,594
  ค่าพลัง:
  +10,133
  GEOFON Program
  F-E Region: Nicobar Islands, India Region bb.png
  Time: 2019-01-17 02:53:06.3 UTC
  Magnitude: 5.4 (Mw)
  Epicenter: 94.31°E 7.30°N WMA_button2b.png
  Depth: 96 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019bdlt.jpg
   
 12. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,594
  ค่าพลัง:
  +10,133
  GEOFON Program
  F-E Region: Bismarck Sea bb.png
  Time: 2019-01-17 15:06:39.1 UTC
  Magnitude: 6.2 (Mw)
  Epicenter: 146.19°E 3.33°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  [​IMG]
   
 13. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,594
  ค่าพลัง:
  +10,133
  GEOFON Program
  F-E Region: Vanuatu Islands bb.png
  Time: 2019-01-18 13:18:30.7 UTC
  Magnitude: 6.0 (Mw)
  Epicenter: 168.75°E 19.13°S WMA_button2b.png
  Depth: 38 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019bgbx.jpg
   
 14. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,594
  ค่าพลัง:
  +10,133
  GEOFON Program
  F-E Region: Northern East Pacific Rise bb.png
  Time: 2019-01-18 16:40:43.4 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 103.42°W 8.32°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019bgio.jpg
   
 15. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,594
  ค่าพลัง:
  +10,133
  GEOFON Program
  F-E Region: Northern Peru bb.png
  Time: 2019-01-18 21:27:01.8 UTC
  Magnitude: 5.6 (Mw)
  Epicenter: 76.68°W 3.17°S WMA_button2b.png
  Depth: 108 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019bgsa.jpg
   
 16. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,594
  ค่าพลัง:
  +10,133
  GEOFON Program
  F-E Region: Near Coast of Central Chile bb.png
  Time: 2019-01-20 01:32:52.4 UTC
  Magnitude: 6.6 (Mw)
  Epicenter: 71.29°W 30.01°S WMA_button2b.png
  Depth: 59 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019bivq.jpg
   
 17. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,594
  ค่าพลัง:
  +10,133
  GEOFON Program
  F-E Region: Southeast of Loyalty Islands bb.png
  Time: 2019-01-21 01:36:35.3 UTC
  Magnitude: 5.6 (Mw)
  Epicenter: 169.23°E 21.72°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019bkrg.jpg
   
 18. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,594
  ค่าพลัง:
  +10,133
  GEOFON Program
  F-E Region: Near Coast of Oaxaca, Mexico bb.png
  Time: 2019-01-21 11:57:20.3 UTC
  Magnitude: 5.6 (Mw)
  Epicenter: 94.63°W 15.62°N WMA_button2b.png
  Depth: 32 km
  Status: M - manually revised
  gfz2019blls.jpg
   
 19. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,594
  ค่าพลัง:
  +10,133
  GEOFON Program
  F-E Region: Sumba Region, Indonesia bb.png
  Time: 2019-01-22 05:10:03.3 UTC
  Magnitude: 6.4
  Epicenter: 119.08°E 10.20°S WMA_button2b.png
  Depth: 16 km
  Status: M - manually revised
  gfz2019bmtu.jpg
   
 20. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,594
  ค่าพลัง:
  +10,133
  GEOFON Program
  F-E Region: Prince Edward Islands Region bb.png
  Time: 2019-01-22 19:01:44.5 UTC
  Magnitude: 6.6 (Mw)
  Epicenter: 42.30°E 43.11°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019bnvf.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...