ประกาศข่าวแผ่นดินไหว(&การคาดการณ์)

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย Falkman, 28 กันยายน 2006.

 1. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,827
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Komandorskiye Ostrova Region bb.png
  Time: 2019-06-25 09:05:41.6 UTC
  Magnitude: 6.4 (Mw)
  Epicenter: 164.21°E 56.23°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019mila.jpg
   
 2. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,827
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Solomon Islands bb.png
  Time: 2019-06-26 03:18:15.6 UTC
  Magnitude: 5.6 (Mw)
  Epicenter: 157.62°E 9.45°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019mjvc.jpg
   
 3. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,827
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Panama-Costa Rica Border Region bb.png
  Time: 2019-06-26 05:23:50.3 UTC
  Magnitude: 6.3 (Mw)
  Epicenter: 82.70°W 8.48°N WMA_button2b.png
  Depth: 34 km
  Status: M - manually revised
  gfz2019mjzf.jpg
   
 4. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,827
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Komandorskiye Ostrova Region bb.png
  Time: 2019-06-27 04:20:49.2 UTC
  Magnitude: 5.6 (Mw)
  Epicenter: 164.30°E 56.19°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019mlsq.jpg
   
 5. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,827
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Kermadec Islands Region bb.png
  Time: 2019-06-27 11:04:57.3 UTC
  Magnitude: 6.3 (Mw)
  Epicenter: 179.28°W 30.33°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019mmfz.jpg
   
 6. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,827
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Mariana Islands bb.png
  Time: 2019-06-28 15:51:32.7 UTC
  Magnitude: 6.4 (Mw)
  Epicenter: 144.42°E 19.88°N WMA_button2b.png
  Depth: 441 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019moky.jpg
   
 7. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,827
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Vanuatu Islands bb.png
  Time: 2019-07-01 17:13:31.4 UTC
  Magnitude: 6.0 (Mw)
  Epicenter: 167.49°E 15.47°S WMA_button2b.png
  Depth: 115 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019muad.jpg
   
 8. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,827
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Santa Cruz Islands bb.png
  Time: 2019-07-02 08:00:11.6 UTC
  Magnitude: 5.6 (Mw)
  Epicenter: 166.10°E 11.37°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019mvdk.jpg
   
 9. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,827
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Carlsberg Ridge bb.png
  Time: 2019-07-02 09:44:35.5 UTC
  Magnitude: 5.9 (Mw)
  Epicenter: 67.53°E 1.28°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019mvgv.jpg
   
 10. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,827
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: South of Australia bb.png
  Time: 2019-07-02 19:51:48.5 UTC
  Magnitude: 5.7 (Mw)
  Epicenter: 123.87°E 43.65°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019mwaw.jpg
   
 11. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,827
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Central California bb.png
  Time: 2019-07-04 17:33:50.6 UTC
  Magnitude: 6.4 (Mw)
  Epicenter: 117.50°W 35.68°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: M - manually revised
  [​IMG]
   
 12. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,827
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Queen Charlotte Islands Region bb.png
  Time: 2019-07-05 12:58:29.5 UTC
  Magnitude: 5.6 (Mw)
  Epicenter: 130.65°W 51.14°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019nazt.jpg
   
 13. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,827
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Central California bb.png
  Time: 2019-07-06 03:19:57.9 UTC
  Magnitude: 7.0 (Mw)
  Epicenter: 117.58°W 35.76°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019ncce.jpg
   
 14. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,827
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Solomon Islands bb.png
  Time: 2019-07-06 09:44:29.7 UTC
  Magnitude: 5.6 (Mw)
  Epicenter: 154.79°E 6.26°S WMA_button2b.png
  Depth: 50 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019ncow.jpg
   
 15. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,827
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Northern Molucca Sea bb.png
  Time: 2019-07-07 15:08:40.5 UTC
  Magnitude: 6.8 (Mw)
  Epicenter: 126.15°E 0.54°N WMA_button2b.png
  Depth: 29 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019nevb.jpg
   
 16. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,827
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Mindanao, Philippines bb.png
  Time: 2019-07-09 12:37:01.3 UTC
  Magnitude: 5.5 (Mw)
  Epicenter: 125.13°E 6.76°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019nihb.jpg
   
 17. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,827
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Solomon Islands bb.png
  Time: 2019-07-11 17:08:39.6 UTC
  Magnitude: 6.0 (Mw)
  Epicenter: 155.17°E 4.71°S WMA_button2b.png
  Depth: 515 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019nmha.jpg
   
 18. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,827
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Mindanao, Philippines bb.png
  Time: 2019-07-12 20:42:55.8 UTC
  Magnitude: 5.7 (Mw)
  Epicenter: 126.05°E 9.34°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019nojp.jpg
   
 19. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,827
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Northwest of Ryukyu Islands bb.png
  Time: 2019-07-13 00:57:43.9 UTC
  Magnitude: 6.1 (Mw)
  Epicenter: 128.08°E 29.46°N WMA_button2b.png
  Depth: 248 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019norz.jpg
   
 20. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,827
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Southern East Pacific Rise bb.png
  Time: 2019-07-13 07:59:33.5 UTC
  Magnitude: 5.7 (Mw)
  Epicenter: 116.78°W 49.63°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019npfy.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...