ประกาศข่าวแผ่นดินไหว(&การคาดการณ์)

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย Falkman, 28 กันยายน 2006.

 1. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,904
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Western Australia bb.png
  Time: 2019-07-14 05:39:24.2 UTC
  Magnitude: 6.6 (Mw)
  Epicenter: 120.28°E 18.28°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: M - manually revised
  gfz2019nqwu.jpg
   
 2. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,904
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Halmahera, Indonesia bb.png
  Time: 2019-07-14 09:10:51.2 UTC
  Magnitude: 7.1 (Mw)
  Epicenter: 128.12°E 0.53°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019nrdt.jpg
   
 3. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,904
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: New Britain Region, P.N.G. bb.png
  Time: 2019-07-15 08:21:36.1 UTC
  Magnitude: 6.3 (Mw)
  Epicenter: 149.46°E 5.96°S WMA_button2b.png
  Depth: 58 km
  Status: M - manually revised
  gfz2019nsxq.jpg
   
 4. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,904
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: South of Bali, Indonesia bb.png
  Time: 2019-07-16 00:18:36.8 UTC
  Magnitude: 5.7 (Mw)
  Epicenter: 114.47°E 9.06°S WMA_button2b.png
  Depth: 95 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019nudf.jpg
   
 5. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,904
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: South of Mariana Islands bb.png
  Time: 2019-07-16 22:03:50.3 UTC
  Magnitude: 5.6 (Mw)
  Epicenter: 144.79°E 12.34°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019nvuh.jpg
   
 6. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,904
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Eastern Xizang-India Border Reg. bb.png
  Time: 2019-07-19 09:22:15.3 UTC
  Magnitude: 5.5 (Mw)
  Epicenter: 92.78°E 27.64°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019oahr.jpg
   
 7. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,904
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: New Britain Region, P.N.G. bb.png
  Time: 2019-07-20 20:43:45.3 UTC
  Magnitude: 5.6 (Mw)
  Epicenter: 149.50°E 5.93°S WMA_button2b.png
  Depth: 60 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019oczq.jpg
   
 8. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,904
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: South of Mariana Islands bb.png
  Time: 2019-07-21 17:25:18.7 UTC
  Magnitude: 5.6 (Mw)
  Epicenter: 144.33°E 12.32°N WMA_button2b.png
  Depth: 35 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019oeop.jpg
   
 9. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,904
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Balleny Islands Region bb.png
  Time: 2019-07-23 10:33:24.5 UTC
  Magnitude: 6.1 (Mw)
  Epicenter: 154.23°E 61.26°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019ohsa.jpg
   
 10. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,904
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Philippine Islands Region bb.png
  Time: 2019-07-26 23:37:58.9 UTC
  Magnitude: 5.9 (Mw)
  Epicenter: 121.92°E 20.79°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019ooek.jpg
   
 11. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,904
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Near S. Coast of Honshu, Japan bb.png
  Time: 2019-07-27 18:31:07.8 UTC
  Magnitude: 6.3 (Mw)
  Epicenter: 137.30°E 33.11°N WMA_button2b.png
  Depth: 376 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019oppu.jpg
   
 12. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,904
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Southeast of Honshu, Japan bb.png
  Time: 2019-07-29 20:37:45.5 UTC
  Magnitude: 5.7 (Mw)
  Epicenter: 140.44°E 32.86°N WMA_button2b.png
  Depth: 69 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019otkz.jpg
   
 13. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,904
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: El Salvador bb.png
  Time: 2019-07-31 05:54:54.9 UTC
  Magnitude: 5.9 (Mw)
  Epicenter: 89.17°W 13.40°N WMA_button2b.png
  Depth: 77 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019ovyw.jpg
   
 14. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,904
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Vanuatu Islands bb.png
  Time: 2019-07-31 15:02:35.3 UTC
  Magnitude: 6.6 (Mw)
  Epicenter: 167.94°E 16.19°S WMA_button2b.png
  Depth: 195 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019owqx.jpg
   
 15. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,904
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Near Coast of Central Chile bb.png
  Time: 2019-08-01 18:28:06.3 UTC
  Magnitude: 6.7 (Mw)
  Epicenter: 72.15°W 34.22°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019oytf.jpg
   
 16. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,904
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Southwest of Sumatra, Indonesia bb.png
  Time: 2019-08-02 12:03:25.5 UTC
  Magnitude: 6.8 (Mw)
  Epicenter: 104.83°E 7.22°S WMA_button2b.png
  Depth: 34 km
  Status: M - manually revised
  gfz2019paca.jpg
   
 17. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,904
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Near East Coast of Honshu, Japan bb.png
  Time: 2019-08-04 10:23:04.7 UTC
  Magnitude: 6.3 (Mw)
  Epicenter: 141.52°E 37.72°N WMA_button2b.png
  Depth: 49 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019pdps.jpg
   
 18. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,904
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Central Mid Atlantic Ridge bb.png
  Time: 2019-08-05 00:40:45.6 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 27.79°W 1.08°N WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019pesa.jpg
   
 19. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,904
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Tonga Islands bb.png
  Time: 2019-08-05 09:01:04.5 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 174.50°W 18.45°S WMA_button2b.png
  Depth: 10 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019pfin.jpg
   
 20. UncleGee

  UncleGee เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  2,904
  ค่าพลัง:
  +10,146
  GEOFON Program
  F-E Region: Vanuatu Islands bb.png
  Time: 2019-08-06 22:14:15.9 UTC
  Magnitude: 5.8 (Mw)
  Epicenter: 168.58°E 17.95°S WMA_button2b.png
  Depth: 161 km
  Status: C - confirmed
  gfz2019piee.jpg
   

แชร์หน้านี้

Loading...