เรื่องเด่น ประกาศผังที่นังทริปออกนิโรธฯ คบ.วิจิตร & แจกของเด็กชาวเขา วัดกูเตอร์โกล จ. ตาก 13-15 ธ.ค. P. 40

ในห้อง 'ท่องเที่ยว - อาหารการกิน' ตั้งกระทู้โดย ญ.ผู้หญิง, 17 ธันวาคม 2012.

 1. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ธรรมสัญจร (๓๖) มโนมยิทธิ วัดท่าซุง ๘ ธ.ค. (เต็ม)

  ธรรมสัญจร (๓๖)

  มโนมยิทธิเต็มกำลัง วัดจันทาราม (ท่าซุง)
  จ. อุทัยธานี

  วันที่ ๘ ธ.ค. ๕๖

  One day taip

  [​IMG]


  [​IMG] รายนามผู้ร่วมบุญ
  ๑. กองทุนบึงลับแล ๕๐๐ บาท
  ๒. หลาน ๆ สกุล "ศราภัยวานิช" ๕๐ บาท
  ๓. คุณภีมะ ๑๐๐ บาท
  ๔. คุณชาเย็น ๑๐๐ บาท
  ๕. คุณ yodchsap ๓๐๐ บาท

  รวมเงินร่วมบุญ ณ วันที่ ๖ ธ.ค. ๕๖ จำนวน ๑,๐๕๐ บาท
  [​IMG] รายนามผู้ร่วมเดินทาง
  ๑. ญ.ผู้หญิง จ่ายแล้ว ลว. ๙/๑๑/๕๖
  ๒. เกษราภรณ์ จ่ายแล้ว ลว. ๙/๑๑/๕๖*
  ๓. klu จ่ายแล้ว ลว. ๑๒/๑๑/๕๖
  ๔. kobkorn (๑) จ่ายแล้ว ลว. ๑๓/๑๑/๕๖
  ๕. kobkorn (๒) จ่ายแล้ว ลว. ๑๓/๑๑/๕๖
  ๖. Kunlaporn จ่ายแล้ว ลว. ๑๔/๑๑/๕๖
  ๗. CheshireCat จ่ายแล้ว ลว. ๑๕/๑๑/๕๖
  ๘. Ninana (๑) จ่ายแล้ว ลว. ๑๕/๑๑/๕๖
  ๙. Ninana (๒) จ่ายแล้ว ลว. ๑๕/๑๑/๕๖
  ๑๐. เดือนสาม จ่ายแล้ว ลว. ๑๖/๑๑/๕๖

  ๑๑. Nepher จ่ายแล้ว ลว. ๑๗/๑๑/๕๖
  ๑๒. cherry จ่ายแล้ว ลว. ๑๘/๑๑/๕๖
  ๑๓. Kim osk119 จ่ายแล้ว ลว. ๑๙/๑๑/๕๖
  ๑๔. มนัญญ์ปรัชญ์ (๑) จ่ายแล้ว ลว. ๒๒/๑๑/๕๖
  ๑๕. มนัญญ์ปรัชญ์ (๒) จ่ายแล้ว ลว. ๒๒/๑๑/๕๖
  ๑๖. วรวีร์ จ่ายแล้ว ลว. ๒๒/๑๑/๕๖
  ๑๗. Saowanee จ่ายแล้ว ลว. ๒๕/๑๑/๕๖
  ๑๘. สมศักดิ์ จ่ายแล้ว ลว. ๒๘/๑๑/๕๖
  ๑๙. sos1234 จ่ายแล้ว ลว. ๒๙/๑๑/๕๖ ขึ้นรถที่โลตัส รังสิต
  ๒๐. จุติญาน จ่ายแล้ว ลว. ๒๙/๑๑/๕๖

  ๒๑. prapaanpong (๑) จ่ายแล้ว ลว. ๒๙/๑๑/๕๖
  ๒๒. Prapaanpong (๒) จ่ายแล้ว ลว. ๒๙/๑๑/๕๖
  ๒๓. Palilai (๑) จ่ายแล้ว ลว. ๒๙/๑๑/๕๖
  ๒๔. Palilai (๒) จ่ายแล้ว ลว. ๒๙/๑๑/๕๖
  ๒๕. เสาวนีย์วร จ่ายแล้ว ลว. ๒๙/๑๑/๕๖
  ๒๖. econcu38 จ่ายแล้ว ลว. ๑/๑๒/๕๖
  ๒๗. Lee_bangkok จ่ายแล้ว ลว. ๒/๑๒/๕๖
  ๒๘. sisne จ่ายแล้ว ลว. ๘/๑๒/๕๖
  ๒๙. Pirita (๑) จ่ายแล้ว ลว. ๘/๑๒/๕๖
  ๓๐. Pirita (๒) จ่ายแล้ว ลว. ๘/๑๒/๕๖
  ๓๑. Pirita (๓) จ่ายแล้ว ลว. ๘/๑๒/๕๖
  ๓๒. บีบี๋ จ่ายแล้ว ลว. ๘/๑๒/๕๖

  รวมผู้ร่วมเดินทาง จำนวน ๓๒ คน
  (เต็ม)

  หมายเหตุ
  ๑. เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ VIP ๓๒ ที่นั่ง
  ๒. ค่าเดินทาง ๕๐๐ บาท
  ๓. การร่วมเดินทาง : ลงชื่อสำรองที่นั่ง และโอนชำระค่าเดินทางเข้ามาำได้ทันที
  ๔. ปิดรับการร่วมเดินทาง : วันศุกร์ที่ ๒๙ พ.ย. ๕๖ เวลา ๒๐.๐๐ น. หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
  ๕. ประกาศผังที่นั่ง : วันจันทร์ที่ ๒ ธ.ค. ๕๖
  ๖. ทุกกิจกรรมบุญของพลังจิตธรรมสัญจรเดินทางโดยรถน้ำมัน ให้สิทธิ์ที่นั่งตามการชำระเงินไม่ใช่ตามการลงชื่อจอง และขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับก่อนกำหนด ถ้ามีผู้ชำระเงินเข้ามาจนเต็มคัน
  ๗. ในกรณีขอยกเลิกการเดินทางและประสงค์ขอรับเงินคืน ผู้จัดจะคืนให้ต่อเมื่อหาผู้เดินทางทดแทนได้เท่านั้น ยกเว้นกรณียกเลิกก่อนเดินทาง ๗ วัน ไม่คืนค่าเดินทางให้
  ๘. สีส้ม คือ สมาชิกที่เป็น สว. อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป
  ๙. สีเขียว คือ สมาชิกที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น เมารถ
  ๑๐. สีน้ำตาล คือ สมาชิกที่มีรูปร่างใหญ่
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 ธันวาคม 2013
 2. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ธรรมสัญจร (๓๗) ทำบุญออกนิโรธ คบ. วิจิตร ๑๔-๑๕ ธ.ค. (เต็ม)

  ธรรมสัญจร (๓๗)

  ทำบุญออกนิโรธกรรม พระครูบาวิจิตร วัดกูเตอร์โกล
  จ. ตาก

  วันที่ ๑๓ - ๑๕ ธ.ค. ๕๖

  ๓ วัน

  [​IMG]


  [​IMG] รายนามผู้ร่วมบุญ
  ๑. คุณ ญ. ผู้หญิง ๒๒,๖๐๐ บาท (มาจากการสละวัตถุมงคลส่วนตัวออกให้ร่วมบุญ และถวายปิดทองพระประธาน พระอัครสาวก รวมถึงสิ่งของที่ทางวัดขาดแคลน)
  ๒. หลาน ๆ สกุล "ศราภัยวานิช" ๕๐ บาท
  ๓. คุณผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๕๐๐ บาท
  ๔. คุณภีมะ ๒๐๐ บาท
  ๕. คุณชาเย็น ๑๐๐ บาท
  ๖. คุณ Thang-Yoo ๓๐๐ บาท
  ๗. คุณวัฐธณัฐน์ ๑,๐๐๐ บาท
  ๘. คุณต้น13 ๑,๐๐๐ บาท
  ๙. คุณธนพงศ์ ๑๐๐ บาท
  ๑๐. คุณ sisne ๕๐๐ บาท
  ๑๑. คุณเต็ง ๓๐๐ บาท
  ๑๒. คุณลือชาและคณะ ๖๐๐ บาท
  ๑๓. คุณวีรศักดิ์ ๑๐๐ บาท

  รวมเงินร่วมบุญ ณ วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. จำนวน ๕,๖๐๐ บาท*
  หมายเหตุ
  * หักเงิน ๒๑,๗๕๐ บาท ที่ผู้จัดขออนุญาตนำไปจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระราชินี ตามที่พระครูบาท่านแจ้งมาให้ทราบเพื่อใช้ในงานพิธีของทางวัด รวมถึงธงชาติ ธงไตรรงค์ และสิ่งของร่วมถวาย ที่เหลือทำบุญถวายออกนิโรธ - ร่วมปิดทองพระประธานและพระอัครสาวกในพระอุโบสถ รวมถึงทุกบุญในทริปนี้

  รายการสิ่งของที่จัดซื้อแล้ว
  ๑. พระบรมฉายาลักษณ์องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินีนาถ พร้อมสแตนด์ ๑๙,๐๐๐ บาท
  ๒. ธงชาติ - ธงไตรรงค์ จำนวน ๒๐ ผืน ๖๕๐ บาท
  ๓. เสื้อกันหนาวพระ ๖ ตัว ๒,๑๐๐ บาท
  (รวม ๓ รายการเป็นเงิน ๒๑.๗๕๐ บาท)  [​IMG] รายนามผู้ร่วมเดินทาง
  ๑. Kunlaporn จ่ายแล้ว ลว. ๒๙/๑๑/๕๖
  ๒. Nepher จ่ายแล้ว ลว. ๑/๑๒/๕๖
  ๓. roongboon จ่ายแล้ว ลว. ๒/๑๒/๕๖
  ๔. JINTAWADEE จ่ายแล้ว ลว. ๒/๑๒/๕๖*
  ๕. pepsi (๑) จ่ายแล้ว ลว. ๒/๑๒/๕๖
  ๖. pepsi (๒) จ่ายแล้ว ลว. ๒/๑๒/๕๖
  ๗. Lee_bangkok จ่ายแล้ว ลว. ๒/๑๒/๕๖
  ๘. จุติญาน จ่ายแล้ว ลว. ๒/๑๒/๕๖
  ๙. อันอัน จ่ายแล้ว ลว. ๒/๑๒/๕๖
  ๑๐. นางมารน้อย จ่ายแล้ว ลว. ๒/๑๒/๕๖

  รวมผู้ร่วมเดินทาง จำนวน ๑๐ คน
  (เต็ม)

  หมายเหตุ
  ๑. เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP
  ๒. ค่าเดินทาง ๒,๐๐๐ บาท
  ๓. การร่วมเดินทาง : ลงชื่อสำรองที่นั่ง และโอนชำระค่าเดินทางเข้ามาำได้ทันที
  ๔. ปิดรับการร่วมเดินทาง : วันศุกร์ที่ ๖ ธ.ค. ๕๖ เวลา ๒๐.๐๐ น.
  ๕. ประกาศผังที่นั่ง : วันจันทร์ที่ ๙ ธ.ค. ๕๖
  ๖. ทุกกิจกรรมบุญของพลังจิตธรรมสัญจรเดินทางโดยรถน้ำมัน ให้สิทธิ์ที่นั่งตามการชำระเงินไม่ใช่ตามการลงชื่อจอง และขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับก่อนกำหนด ถ้ามีผู้ชำระเงินเข้ามาจนเต็มคัน
  ๗. ในกรณีขอยกเลิกการเดินทางและประสงค์ขอรับเงินคืน ผู้จัดจะคืนให้ต่อเมื่อหาผู้เดินทางทดแทนได้เท่านั้น ยกเว้นกรณียกเลิกก่อนเดินทาง ๗ วัน ไม่คืนค่าเดินทางให้
  ๘. สีส้ม คือ สมาชิกที่เป็น สว. อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป
  ๙. สีเขียว คือ สมาชิกที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น เมารถ
  ๑๐. สีน้ำตาล คือ สมาชิกที่มีรูปร่างใหญ่
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 ธันวาคม 2013
 3. sos1234

  sos1234 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 เมษายน 2011
  โพสต์:
  467
  ค่าพลัง:
  +2,131
  ขอจองร่วมทริปธรรมสัญจร (๓๕) และ ทริปธรรมสัญจร (๓๖) ทริปละ ๑ ที่นั่ง ครับ
   
 4. เสาวนีย์ วรสิริ

  เสาวนีย์ วรสิริ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  70
  ค่าพลัง:
  +366
  จองทริปวัดท่าซุง8ธันวาคม 1ที่นั่งค่ะ ขึ้นที่อเมซอนปั๊มปตท สนามเป้า ค่ะ ขอโอนเงิน1ธันวาคมนะคะ เสาวนีย์ วรสิริรัชร์ ชะอำ ค่ะ สั่งซื้อเสื้อยืด1ตัว สีเหลืองมีไหมคะหรือชมพูขนาดอก42ค่ะ รอรับวันไปวัดท่าซุงค่ะtel 0871711899
   
 5. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  รับทราบค่ะ เสื้อยืดสีเหลืองไม่มี ตอนนี้กำลังจะจัดทำเสื้อพลังจิตธรรมสัญจร รอให้แบบเสร็จก่อน จะจัดทำให้เสร็จก่อนเสาร์ ๕ เพื่อนำไปเข้าพิธี เป็นสียืดคอกลมสีเขียวขี้ม้า เพื่อใช้สำหรับสวมใส่ไปวัดและเดินทางในทริปที่ออกแนวแอดเวนเจอร์ค่ะ
   
 6. อนัตตา99

  อนัตตา99 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  13
  ค่าพลัง:
  +51
  จอง ทริป เป่ายันต์เกราะเพชร 1 ที่ครับ โอนเงินให้แล้ว วันที่ 28/11/13 เวลา 18.11 น. จำนวน 500 บาท ครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 28 พฤศจิกายน 2013
 7. พี่ติ้ง-พี

  พี่ติ้ง-พี สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +14
  พี่ติ้ง-พี จองทริปงานเป่ายันต์เกราะเพชรวัดท่าขนุน วันที่ ๗ ธันวา ๒๕๕๖ โอนเงินแล้ว ๒๘/๑๑/๕๖ เวลาประมาณ ๑๕.๑๐ น. จำนวน ๒ ที่นั่ง ๑,๐๐๐ บาท (น้องพีมีปัญหาเรื่องหัวเข่าใส่เหล็กรบกวนขอที่นั่ง เบาะสุดท้ายติดบันไดทางลงด้านประตูกลางรถดังที่แจ้งไว้แล้วเบื้องต้น ขอบคุณค่ะ)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_6247.JPG
   IMG_6247.JPG
   ขนาดไฟล์:
   1 MB
   เปิดดู:
   19
 8. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  รับทราบและจัดให้ตามที่แจ้งไว้ สมาชิกท่านใดมีปัญหาสุขภาพ หรือเป็น สว. อย่าลืมแจ้งเข้ามาเพื่อทราบเพื่อที่จะได้จัดผังที่นั่งที่เหมาะสมใ้ห้ค่ะ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 ธันวาคม 2013
 9. Kunlaporn

  Kunlaporn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2011
  โพสต์:
  59
  ค่าพลัง:
  +408
  โอนเงินแล้วค่ะ ยอด 2300.08 วันที่ 29 พ.ย. 2556 เวลาประมาณ 10.28 น.
  รายละเอียยด
  ธรรมสัญจร (๓๗) -ทำบุญพระครูบาวิจิตร มนฺญโญ ออกนิโรธกรรม วัดกูเตอร์โกล ==> 2000 บาท
  กองบุญชุดพิเศษ 6 เบอร์ 22 ==> 300 บาท

  กุลค่ะ
   
 10. sos1234

  sos1234 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 เมษายน 2011
  โพสต์:
  467
  ค่าพลัง:
  +2,131

  แจ้งโอนเงินร่วมทริป จำนวน ๑๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้วครับตามสลิบข้างล่าง
  ขอสอบถามครับ สำหรับทริปวันที่ ๘ ธ.ค. ๕๖ จะขอขึ้นรถที่แถวๆโลตัสรังสิตได้หรือไม่ เพราะจะได้ไม่ย้อนไปย้อนมา ผมอยู่คลอง๔ ธัญบุรี ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMAG0456.jpg
   IMAG0456.jpg
   ขนาดไฟล์:
   503.4 KB
   เปิดดู:
   25
 11. speed

  speed Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  79
  ค่าพลัง:
  +73
  ธรรมสัญจร (๓๕) เป่ายันต์เกราะเพชร วัดท่าขนุน วันที่ ๗ ธ.ค.
  นายโสภณ โอน 29/11/56 เวลา 10.26 `จำนวน 2 ที่นั่ง 1000 บาท
  ของคุณครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMAG1540.jpg
   IMAG1540.jpg
   ขนาดไฟล์:
   1.4 MB
   เปิดดู:
   25
 12. prapaanpong

  prapaanpong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  891
  ค่าพลัง:
  +7,986
  ธรรมสัญจร (๓๖) มโนยิทธิวัดท่าซุง วันที่ ๘ ธ.ค.
  โอนเงินสำหรับ 2 ที่ จำนวน 1000 บาท
  วันที่ 29/11/2556 เวลา 19.02 น ครับ
  มีส่ง SMS แจ้งนะครับ
   
 13. econcu38

  econcu38 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  361
  ค่าพลัง:
  +1,651
  จองไปวัดท่าซุง วันที่ 8 ธันวาคม ครับ
  โอนเเล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม วันมหาวิปโยค
  เมื่อเวลา 16.55 น.
  1 ที่ 500 บาท ชายตัวใหญ่(อัวนดำ)
   
 14. macus

  macus Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  20
  ค่าพลัง:
  +63
  จอง 1ที่ งานเป่ายันเกาะเพชร โอนแล้ว 20.38
   
 15. โพธิทาส

  โพธิทาส เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มีนาคม 2013
  โพสต์:
  29
  ค่าพลัง:
  +109
  โอนไปให้แล้วนะครับพี่ ตอน2ทุ่มครับ ขอบคุณครับ^^
   
 16. เสาวนีย์ วรสิริ

  เสาวนีย์ วรสิริ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  70
  ค่าพลัง:
  +366
  จองทริปไปวัดพระธาตุจอมกิตติวันที่11/01/2014 พระธาตุดอยตุง12/01/2014 ไม่ทราบมีจัดไปบวงสรวงด้วยไหมคะ ถ้ามีพี่จอง 1ที่นั่งค่ะ เสาวนีย์ วรสิริรัชร์ 0871711899
   
 17. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  พอดีหญิงเพิ่งออกจากโรงพยาบาลและอยู่ในช่วงพักฟื้นหลังการผ่าตัด งดการเดินทางไกล ขอดูกำลังของตัวเองสักนิดแล้วค่อยแจ้งให้ทราบค่ะ
   
 18. เสาวนีย์ วรสิริ

  เสาวนีย์ วรสิริ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  70
  ค่าพลัง:
  +366
  ให้น้องหญิงแข็งแรงเร็ววันนะคะ
   
 19. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  เล่าสู่กันฟัง

  [​IMG]


  วันนี้ (๕ ธ.ค. ๕๖) นั่งดูการถ่ายทอดสดพิธีออกมหาสมาคมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้รับฟังพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน กำลังใจมีขึ้นมากมาย รู้ว่าเรื่องความเจ็บป่วยของตัวเองนั้นกลายเป็นเรื่องเล็กน้อย จากเดิมที่จะงดเดินทางเพราะเกรงจะกระทบกระเทือนแผลผ่าตัดที่อาจจะปริได้ กลายเป็นว่าพรุ่งนี้จะคุมรถบัสพาสมาชิกทุกคนขึ้นไปทำบุญกับหลวงพ่อ พร้อมกับน้อง ๆ ทีมงานโดยพยายามถนอมร่างกายตัวเองให้มากที่สุด สมาชิกท่านใดที่ลงชื่อร่วมเดินทางในทริปพลังจิตธรรมสัญจร (๓๕) เป่ายันต์เกราะเพชร - ถ้ำกระแซไว้ สามารถเข้าไปตรวจสอบผังที่นั่งได้ที่ คลิก
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 ธันวาคม 2013
 20. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  แจ้งสรุปความคืบหน้า และประกาศผังที่นั่งธรรมสัญจร (๓๕)


  [​IMG]
  ...... เรียนสมาชิกร่วมเดินทางทุกท่านทราบ ขออนุญาตแจ้งความคืบหน้าเรื่อง ทริปธรรมสัญจร (๓๕) พิธีพุทธาภิเษก เป่ายันต์เกราะเพชร วัดท่าขนุน - ย้อนรอยเส้นทางรถไฟสายมรณะ ถ้ำกระแซ จ. กาญจนบุรี วันที่ ๗ ธ.ค. ๕๖ (ฤกษ์เสาร์ห้าอมฤตโชคและเสาร์ห้า) ให้ทุกท่านทราบโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้


  ๑. การเดินทาง
  รถบัสปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน
  - คันที่ ๑ จำนวน ๕๒ คน
  - คันที่ ๒ จำนวน ๕๒ คน
  - คันที่ ๓ จำนวน ๕๑ คน

  รวมสมาชิกร่วมเดินทาง ๑๕๕ คน
  (เต็ม)

  ๒. วัน, เวลา/สถานที่ขึ้นรถ
  วันศุกร์ ที่ ๖ ธ.ค. ๕๖

  จุดที่ ๑ เวลา ๒๓.๐๐ น. (ห้าทุ่ม)
  สถานที่ ปั้มน้ำมัน ปตท. สนามเป้า
  จำนวน ๑๓๒ คน

  - ตรวจสอบรายชื่อ
  - นำสัมภาระขึ้นรถ

  ๒๔.๐๐ น. ล้อหมุน

  จุดที่ ๒ เวลา ๐๐.๑๕ น.
  สถานที่ ป้ายรถโดยสารรถประจำทาง ขสมก. หน้าห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง
  จำนวน ๔ คน

  จุดที่ ๓
  เวลา ๐๐.๒๐ น.
  สถานที่ ป้ายรถโดยสารรถประจำทาง ขสมก. หน้าสถานีขนส่งสายใต้ใหม่
  จำนวน ๑๘ คน

  จุดที่ ๔ เวลา ๐๑.๐๐ น.
  สถานที่ สะพานลอย ตรงข้ามห้างสรรพสินค้า Big C นครปฐม
  จำนวน ๑ คน  หมายเหตุ
  - สมาชิกทุกท่านควรมาถึงก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย ๑๕ นาที
  - เพื่อความสะดวกในการดูแล จัดให้สมาชิกที่ขึ้นรถจุดที่ ๒-๓ อยู่ในคันพลังจิต ๑


  ๓. ผังที่นั่ง
  เมื่อสมาชิกเดินทางถึงจุดนัดพบ หลังจากทำธุระส่วนตัวและซื้อของที่ ๗/๑๑ เรียบร้อยแล้วให้เดินไปที่จุดจอดรถบัสปรับอากาศฝั่งสะพานลอยหน้า ททบ. ๕ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-หมายเลขรถ (พลังจิต ๑-๓) และหมายเลขแถวที่นั่งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทราบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบรายชื่อก่อนขึ้นรถ

  ตัวอย่าง
  นามที่ใช้จอง : ญ.ผู้หญิง พลังจิต ๑ ที่นั่ง โซฟา


  รถที่จัดไว้รองรับ เป็นรถบัสปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น
  ชั้นบน ๔๓ ที่นั่ง
  ชั้นล่าง ๘ ที่นั่ง (เป็นเก้าอี้ ๘ ที่ และโซฟารูปตัวไอ)


  [​IMG]
  [​IMG]  ๔. การแต่งกาย

  - เสื้อพลังจิตธรรมสัญจร (ถ้ามี) หรือเสื้อสีขาว หรือเสื้อสีสุภาพ
  - กางเกง กระโปรงตามอัธยาศัย


  ๕. อาหารและน้ำดื่ม
  โรงทาน และตามอัธยาศัย

  ๖. กิจกรรม
  วัดท่าขนุน
  - ถวายปัจจัยทำบุญ (ตามอัธยาศัย)
  - บูชาวัตถุมงคล (ตามอัธยาศัย)
  - พิธีบวงสรวงไหว้ครู พุทธาภิเษก เป่ายันต์เกราะเพชร

  - การเตรียมการเรื่องวัตถุมงคล
  - กรณีนำวัตถุมงคลไปเข้าพิธีพุทธาภิเษก
  ให้บรรจุลงกระเป๋าหรือกล่องให้แน่นหนา เขียนชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ติดไว้หน้ากระเป๋าหรือหน้ากล่อง เมื่อเดินทางถึงวัด ให้ไปส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลในบริเวณพิธีพุทธาภิเษก และรับหมายเลขประจำตัว


  - กรณีบูชาวัตถุมงคล
  ให้ติดต่อบูชาได้ที่ตู้วัตถุมงคลที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้


  ทางรถไฟสายมรณะ ถ้ำกระแซ

  นั่งสมาธิ ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำกระแซ และชมความงดงามของสะพานไม้ซุงของเส้นทางรถไฟช่วงเลียบหน้าผา


  ๗. ทั่วไป
  - ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ขอให้ท่านเตรียมเสื้อผ้า และอุปกรณ์สำหรับกันร้อน-กันหนาว อาทิ หมวก แว่นกันแดด ร่ม เสื้อก้นหนาว ฯลฯ รวมถึงท่านที่มีโรคประจำตัวเช่น เมารถ อย่าลืม นำยาของท่านไปด้วย

  - ทริปนี้มีสมาิชิกใหม่ร่วมเดินทางเป็นครั้งแรกหลายท่าน การเดินทางที่เป็นคณะใหญ่ ขอแจ้งให้ทราบว่า กฎสำคัญของผู้จัดคือ คือ การตรงต่อเวลา และรักษาเวลาของหมู่คณะในทุกสถานที่ ๆ ไป เพราะถ้าท่านไม่รักษาเวลา นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปในสถานที่ต่อไปแล้ว ท่านอาจจะพลาดการเดินทางและพลัดหลงจากหมู่คณะได้

  -
  กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมบุญของเว็บพลังจิต ที่ดูแลโดยพลังจิตธรรมสัญจร จขกท. ในนามผู้จัดและทีมงาน ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ ร่วมโมทนาและร่วมเดินทางในครั้งนี้เป็นอย่างสูง


  :cool: ผู้ดูแลทุกท่าน พบกันวันศุกร์ที่ ๖ ธ.ค. ๕๖ ตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ที่ชั้นล่างรถบัสปรับอากาศคันพลังจิต ๑ หน้าปั้มน้ำมัน ปตท. สนามเป้า
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 ธันวาคม 2013

แชร์หน้านี้

Loading...