ประชาชนหลั่งไหลชมนิทรรศการที่วัดบวรฯ

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 12 มิถุนายน 2006.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  20,112
  กระทู้เรื่องเด่น:
  335
  ค่าพลัง:
  +64,406
  ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2549
  <TABLE height=133 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=620 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=bottom width=181 height=93>[​IMG]</TD><TD vAlign=top width=427 height=93>ประชาชนหลั่งไหลชมนิทรรศการที่วัดบวรฯ

  พระราชประวัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผนวชมื่อ พ.ศ.2499 ซึ่งหาดูได้ยาก ก็ได้เปิดให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีแล้วที่วัดบวรนิเวศ
  วิหาร ขณะที่ประชาชนนับหมื่นหลั่งไหลเข้าชมจนแน่นวัด


  หลังจากเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล
  มหาสังฆปรินายก เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิม
  พระเกียรติ ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน ซึ่งเป็นอาคารสถานที่เก็บพระราช
  ประวัติและเครื่อง อัฎฐบริขาร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรง
  ผนวช ให้คนไทยได้ชื่นชมพระบารมีก็ปรากฏว่ามีประชาชนมาชมนิทรรศการ
  เป็นจำนวนมาก


  </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE height=516 cellSpacing=0 cellPadding=5 width=620 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top height=436>โดยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ แบ่งเป็น 9 ส่วน ได้แก่

  ส่วนที่ 1.ตามรอยพระบาท เสด็จทั่วหล้า ประชาราษฎร์ ร่มเย็น อยู่บริเวณห้องโถงใหญ่นำเสนอโดยใช้สื่อ “ลาดพระบาท” ตั้งแต่
  พระราชประวัติ ประมวลภาพพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ พระบรมราโชวาท
  ส่วนที่ 2 ทศพิธราชธรรม ซึ่งจัดบริเวณระเบียงทางเดินภายในอาคารมนุษยนาควิทยาทาน
  นิทรรศการ
  ส่วนที่ 3 พระผู้ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก จัดที่ห้องการพระศาสนา จัดแสดงพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช เครื่องสมณ
  ศักดิ์ ความเป็นมาของสีจีวรพระราชนิยม
  ส่วนที่ 4 ทรงผนวช จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ ”ภูมิพโลภิกขุ” ที่ประทับ ณ พระปั้นหยา และจัดแสดงเครื่องอัฏฐบริขารของ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างที่ทรงผนวช
  ส่วนที่ 5 พระราชกรณียกิจขณะทรงผนวช จัดที่ระเบียงหน้าห้องจำลองที่ประทับ ซึ่งแสดงภาพถ่ายพระจริยวัตรระหว่างที่ทรงผนวช
  ส่วนที่ 6 ฉายภาพยนตร์ทรงผนวช จะฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับข่าวที่ทรงผนวช ในปี พ.ศ.2499 ภาพยนตร์พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จ
  พระสังฆราช พ.ศ.2532 และภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง พระมหาชนก
  ส่วนที่ 7 จะเป็นพิพิธภัณฑ์อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระสังฆราช อยู่บริเวณชั้น 2 ภายในอาคารมนุษย
  นาควิทยาทาน
  ส่วนที่ 8 จัดแสดงกิจกรรมตลาดย้อนยุค เช่น อาหารไทยและขนมไทยโบราณ
  และส่วนที่ 9 จัดแสดง Unseen วัดบวรนิเวศฯ ที่จัดแสดงพระพุทธรูปและพุทธสถานสำคัญของวัด เช่น พระพุทธชินสีห์ พระไพรี
  พินาศนอกจากนั้น ภายในอาคารมนุษยนาควิทยาทานยังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี
  ประชาชนทยอยเข้าชมนิทรรศการและลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่อง


  ซึ่งประชาชนที่เข้าชมงานนิทรรศการครั้งนี้ สามารถรับภาพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงผนวชไปบูชาที่
  บ้านด้วย โดยจำหน่ายในราคาชุดละ 50 บาท รายได้ทั้งหมดทูลเกล้าถวายในหลวง ซึ่งนิทรรศการนี้จะเปิดให้เข้าชมไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.

  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 width=600 border=0><TBODY><TR><TD height=19>คลิ๊กเพื่อชมภาพประวัติศาสตร์เฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี </TD></TR></TBODY></TABLE>
  </TD></TR></TBODY></TABLE>ที่มา...
  [​IMG]
   

แชร์หน้านี้

Loading...