ประมวลภาพงานถวายสังฆาฏิแก้ว และ ตุงซาววา40เมตร ถวายพระพุทธเจ้า28พระองค์ ณ.วัดบุญเกิด จ.พะเยา

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย พชร (พสภัธ), 7 ธันวาคม 2018.

 1. พชร (พสภัธ)

  พชร (พสภัธ) ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,748
  กระทู้เรื่องเด่น:
  10
  ค่าพลัง:
  +49,853
  1543055850976.jpg YWCg1f9Gs92LLo7tdgqIj5Hx52XRTIdJTk0owgZuUKymYTZFiJHRlDLtdJt-6neI1puslSpHaZBVnQ-2RbzQDWdmoxaySR66.jpg

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายสังฆาฏิ (แก้วขาว) ถวายพระพุทธเจ้า28พระองค์ พระประธาน ณ.วัดบุญเกิด จ.พะเยา อ.ดอกคำใต้ ในพิธี(ประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้า) เปลี่ยนเครื่องทรงพระประธานในวันอาทิตย์ ที่20 ม.ค 2562 ขึ้น15ค่ำเดือนยี่

  9eG-jEkTAJqjWCH45fTzDzKptSnecY6DRlHiuxwdR30GgVrtHBfRhkz8eilSXXtBBYJHMRwTIM_gdIFJtWHkqt3UbblpWs1f.jpg


  อานิสงส์แห่งการทำบุญด้วยการถวาย ผ้าคลุมองค์พระ

  ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายผ้าคลุมองค์พระแด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ในด้านความเป็นอยู่ จะพรั่งพร้อมไปด้วยอาภรณ์เครื่องประดับ มีเครื่องใช้ไม้สอยสะดวกสบาย สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีผิวพรรณงามสะดุดตา เป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ที่พบเห็น จะเป็นที่รักใคร่ของเจ้านาย ผู้บังคับบัญชา บุตรหลานบริวารจะเกรงใจ เป็นที่นับหน้าถือตาของคนในสังคม อานิสงส์ผลบุญนี้จะส่งผลให้มีชีวิตที่สุขสบาย

  1. เป็นผู้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งดังทองคำ

  2. ปราศจากธุลี

  3. มีรัศมีผ่องใส

  4. มีเดช (อำนาจ)

  5. เนื้อตัวผิวพรรณละเอียดอ่อน

  6. เมื่อท่องเที่ยวอยู่ในภพย่อมมีผ้าขาวแสนผืน

  7. ผ้าเหลืองแสนผืน

  8. ผ้าแดงแสนผืน ทรงอยู่เหนือศีรษะ เธอย่อมได้ผ้าไหม ผ้าป่าน ผ้ากัมพล ผ้าฝ้ายในที่ทุกแห่ง นี่เป็นอานิสงส์แห่งการถวายผ้าเป็นทาน


  พระนามพระพุทธเจ้า 28 พระองค์

  1. พระตัณหังกรพุทธเจ้า

  2. พระเมธังกรพุทธเจ้า

  3. พระสรณังกรพุทธเจ้า

  4. พระทีปังกรพุทธเจ้า

  5. พระโกณฑัญญพุทธเจ้า

  6. พระมังคลพุทธเจ้า

  7. พระสุมนพุทธเจ้า

  8. พระเรวตพุทธเจ้า

  9. พระโสภิตพุทธเจ้า

  10. พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า

  11. พระปทุมพุทธเจ้า

  12. พระนารทพุทธเจ้า

  13. พระปทุมุตตรพุทธเจ้า

  14. พระสุเมธพุทธเจ้า

  15. พระสุชาตพุทธเจ้า

  16. พระปิยทัสสีพุทธเจ้า

  17. พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า

  18. พระธรรมทัสสีพุทธเจ้า

  19. พระสิทธัตถพุทธเจ้า

  20. พระติสสพุทธเจ้า

  21. พระปุสสพุทธเจ้า

  22. พระวิปัสสีพุทธเจ้า

  23. พระสิขีพุทธเจ้า

  24. พระเวสสภูพุทธเจ้า

  25. พระกกุสันธพุทธเจ้า

  26. พระโกนาคมนพุทธเจ้า

  27. พระกัสสปพุทธเจ้า

  28. พระโคตมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)


  เจ้าภาพผ้าห่มพระเจ้า(แก้วขาว) ผืนละ 2,800บาทหรือตามกำลังศรัธราครับ

  ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

  ธ.กสิกร 012-3-77903-7

  ชื่อบัญชี ธนนท์ คุณานพรัตน์

  สอบถามรายละเอียด ติดต่อ(คุณโต) 090-9861646

  วันที่20จะมีพิธีถวายตุงพระบฏ(ตุงรูปพระพุทธเจ้า) ยาวถึง40เมตร มีรูปพระพุทธเจ้าเป็น100ๆองค์ อานิสงส์สูงมากๆครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 ธันวาคม 2018
 2. พชร (พสภัธ)

  พชร (พสภัธ) ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,748
  กระทู้เรื่องเด่น:
  10
  ค่าพลัง:
  +49,853
  พระนามพระพุทธเจ้า 28 พระองค์

  1. พระตัณหังกรพุทธเจ้า-คุณสุธิธรรม

  2. พระเมธังกรพุทธเจ้า-
  นายฉลาด กาทอง-นส.รุ่งรัศมี หวังเรืองสถิตย์
  3. พระสรณังกรพุทธเจ้า-นางสำราญ ม่วงมณี
  นางสาวกอบกุล จิระศักดิ์
  นางสาวพูลทรัพย์ จิระศักดิ์
  นางสาวนิชาภา วรอภิญญาภรณ์
  นางนงนาถ-Mr.Damir - ดช.DamainLukesic
  นายชิน อดทน และครอบครัวอดทน


  4. พระทีปังกรพุทธเจ้า-คุณสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว

  5. พระโกณฑัญญพุทธเจ้า-นางบัวกนก-นางสาวภคินี-นายชยพงษ-นางธิรดา วัชรปรีดา

  6. พระมังคลพุทธเจ้า-คุณโชติกา

  7. พระสุมนพุทธเจ้า-คุณ ทองกร วิจิตรา และโสฬส วิจิตรา

  8. พระเรวตพุทธเจ้า-คุณจุ๋ม

  9. พระโสภิตพุทธเจ้า-อาภาพร พิชัยศิริและครอบครัว

  10. พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า-คุณปิยะพงศ์ เอี่ยมวนานนทชัย

  11. พระปทุมพุทธเจ้า-คุณประกายมุกด์ วิทยานรากุล และครอบครัว

  12. พระนารทพุทธเจ้า-คุณธิญาดา สุขสมบัติ

  13. พระปทุมุตตรพุทธเจ้า-คุณภัทรทิรา อุ่ยวัฒนา คุณสมนึก อุบลจรัสกุล คุณมานพ เติมพิทยาไพสิฐ

  14. พระสุเมธพุทธเจ้า-คุณพี่Supatorn(พระบรมธาตุ)

  15. พระสุชาตพุทธเจ้า-คุณCHATCHAMON-MICHAEL GOULD AND FAMILY

  16. พระปิยทัสสีพุทธเจ้า-เจษฎาพร แก้วดอนหัน

  17. พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า-พงษ์พัฒน์ โฆษิตวรกิจกุล และครอบครัว

  18. พระธรรมทัสสีพุทธเจ้า-นางสำราญ ม่วงมณี
  นางสาวกอบกุล จิระศักดิ์
  นางสาวพูลทรัพย์ จิระศักดิ์
  นางสาวนิชาภา วรอภิญญาภรณ์
  นางนงนาถ-Mr.Damir - ดช.Damain Lukesic
  นายชิน อดทน และครอบครัวอดทน


  19. พระสิทธัตถพุทธเจ้า-Chuleekorn Chaiyaporn

  20. พระติสสพุทธเจ้า-พระนเรศ วัดพระแท่น

  21. พระปุสสพุทธเจ้า-คุณมี่

  22. พระวิปัสสีพุทธเจ้า-คุณมี่

  23. พระสิขีพุทธเจ้า - คุณธนิดา

  24. พระเวสสภูพุทธเจ้า-บมก.เมอร์ค ออโต้

  25. พระกกุสันธพุทธเจ้า-คุณสุเมธ-คุณเอก

  26. พระโกนาคมนพุทธเจ้า-คุณเอก คุณแมว

  27. พระกัสสปพุทธเจ้า-คุณชิดพงษื ศีติสาร

  28. พระโคตมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)-คุณม่อน

  29.พระศรีอริยเมตไตรย-คุณพรชัย-ภัทรวดี รัตนปริญญานนท์และครอบครัว

  28.พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน(ปางยืน)-คุณกัมปนาท คุณชุลีกร สุขอ้าย

  เจ้าภาพผ้าห่มพระเจ้า(แก้วขาว) ผืนละ 2,800บาทหรือตามกำลังศรัธราครับ

  ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่

  ธ.กสิกร 012-3-77903-7

  ชื่อบัญชี ธนนท์ คุณานพรัตน์

  สอบถามรายละเอียด ติดต่อ(คุณโต) 090-9861646
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 ธันวาคม 2018
 3. พชร (พสภัธ)

  พชร (พสภัธ) ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,748
  กระทู้เรื่องเด่น:
  10
  ค่าพลัง:
  +49,853
  กราบโมทนากับคุณมี่และครอบครัวร่วมถวาย 2000บาท สาะุ สาธุ สาธุ
   
 4. พชร (พสภัธ)

  พชร (พสภัธ) ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,748
  กระทู้เรื่องเด่น:
  10
  ค่าพลัง:
  +49,853
  โมทนาคุณบุญชัยร่วมทำบุญ 500 บาทสาธุๆอนุโมทามิครับ
   
 5. นาคิณี4235

  นาคิณี4235 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  69
  ค่าพลัง:
  +115
  ร่วมทำบุญและอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ TF20181208MB1210492573.png
   
 6. พชร (พสภัธ)

  พชร (พสภัธ) ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,748
  กระทู้เรื่องเด่น:
  10
  ค่าพลัง:
  +49,853
  กราบโมทนา สาธุ ๆ ๆ ครับ
   
 7. พชร (พสภัธ)

  พชร (พสภัธ) ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,748
  กระทู้เรื่องเด่น:
  10
  ค่าพลัง:
  +49,853
  กราบโมทนากับคุณจิ ด้วยครับร่วมบุญ5000บาท สาธุ สาธุ สาธุ
   
 8. พชร (พสภัธ)

  พชร (พสภัธ) ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,748
  กระทู้เรื่องเด่น:
  10
  ค่าพลัง:
  +49,853
  กราบอนุโมทนา คุณประกายมุกด์ วิทยานรากุล และครอบครัว เป็นเจ้าภาพสังฆาฏิแก้วพระปทุมพุทธเจ้า กราบสาธุๆอนุโมทามิครับ
   
 9. พชร (พสภัธ)

  พชร (พสภัธ) ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,748
  กระทู้เรื่องเด่น:
  10
  ค่าพลัง:
  +49,853
  กราบโมทนากับคุณสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว เจ้าภาพ-พระทีปังกรพุทธเจ้า สาธุ สาธุ สาธุ
   
 10. พชร (พสภัธ)

  พชร (พสภัธ) ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,748
  กระทู้เรื่องเด่น:
  10
  ค่าพลัง:
  +49,853
  กราบโมทนากับคุณสุธิธรรม เจ้าภาพเคื่องทรงผืนใหญ่-พระตัณหังกรพุทธเจ้า-5000 บาท สาธุ สาธุ สาธุ
   
 11. พชร (พสภัธ)

  พชร (พสภัธ) ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,748
  กระทู้เรื่องเด่น:
  10
  ค่าพลัง:
  +49,853
  กราบโมทนากับคุณม่อน เจ้าภาพองค์ปัจจุบัน สาธุ สาธุ สาธุ
   
 12. พชร (พสภัธ)

  พชร (พสภัธ) ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,748
  กระทู้เรื่องเด่น:
  10
  ค่าพลัง:
  +49,853
  กราบอนุโมทนา คุณธิญาดา สุขสมบัติ เป็นเจ้าภาพสังฆาฏิแก้วพระนารทพุทธเจ้า กราบสาธุๆอนุโมทามิครับ
   
 13. พชร (พสภัธ)

  พชร (พสภัธ) ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,748
  กระทู้เรื่องเด่น:
  10
  ค่าพลัง:
  +49,853
  กราบอนุโมทนา นายปิยะพงศ์ เอี่ยมวนานนทชัยเจ้าภาพสังฆาฏิแก้วพระอโนมทัสสีพุทธเจ้า กราบสาธุๆอนุโมทามิครัับ
   
 14. manote

  manote เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มกราคม 2006
  โพสต์:
  790
  ค่าพลัง:
  +5,217
  ถวายผ้าห่มคลุมองค์พระพุทธเจ้า.jpg ขอเป็นเจ้าภาพถวายผ้าสังฆาฏิแก้วแก่ 13. พระปทุมุตตรพุทธเจ้า
  โดยมีรายนามเจ้าภาพร่วม 3 ท่าน
  1.คุณภัทรทิรา อุ่ยวัฒนา
  2.คุณสมนึก อุบลจรัสกุล
  3.คุณมานพ เติมพิทยาไพสิฐ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 ธันวาคม 2018
 15. พชร (พสภัธ)

  พชร (พสภัธ) ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,748
  กระทู้เรื่องเด่น:
  10
  ค่าพลัง:
  +49,853
  รับทราบครับ กราบอนุโมทนา
  คุณภัทรทิรา อุ่ยวัฒนา
  คุณสมนึก อุบลจรัสกุล
  คุณมานพ เติมพิทยาไพสิฐ
  เป็นเจ้าภาพสังฆาฏิแก้ว พระปทุมุตตรพุทธเจ้า ครับ กราบสาธุๆอนุโมทามิ
   
 16. พชร (พสภัธ)

  พชร (พสภัธ) ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,748
  กระทู้เรื่องเด่น:
  10
  ค่าพลัง:
  +49,853
  กราบโมทนากับ(พี่ภัทร) คุณพรชัย-ภัทรวดี รัตนปริญญานนท์และครอบครัว เจ้าภาพพระศรี กราบโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ
   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,454
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,537
  ขอเป็นเจ้าภาพถวายผ้าสังฆาฏิแก้วแด่
  23. พระสิขีพุทธเจ้า
  ส่งมาร่วมบุญค่ะ อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านค่ะ

  ฿2,900.00 THB
  Transaction ID: 719083737X725614S
  12 December 2018
   
 18. อาร์ตวัดป่า

  อาร์ตวัดป่า ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  86
  ค่าพลัง:
  +213
  จององค์ที่ 16.ครับ พระพุทธเจ้าปิยทัสสี

  ถ้าโอนแล้วจะโพสแจ้งให้ทราบในกระทู้นี้นะครับ

  นายเจษฎาพร แก้วดอนหันครับ
   
 19. เหม่ยฮัว

  เหม่ยฮัว สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2017
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +5
  จองเป็นเจ้าภาพ 2 องค์ค่ะ
  องค์ที่ 6. พระมังคลพุทธเจ้า - คุณโชติกา
  องค์ที่ 23. พระสิขีพุทธเจ้า - คุณธนิดา

  โอนเงินไม่เกินวันพรุ่งนี้ค่ะ
   
 20. พชร (พสภัธ)

  พชร (พสภัธ) ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  5,748
  กระทู้เรื่องเด่น:
  10
  ค่าพลัง:
  +49,853
  รับทราบครับ สาธุ สาธุ สาธุ
   

แชร์หน้านี้

Loading...