เว็บพลังจิต ประมวลภาพทริปเป่ายันต์เกราะเพชรวัดท่าขนุน-สงคราม ๙ ทัพ-โรงถ่ายพระนเรศวร P.๑๔

ในห้อง 'ท่องเที่ยว - อาหารการกิน' ตั้งกระทู้โดย ญ.ผู้หญิง, 1 เมษายน 2011.

 1. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  [​IMG]
  ยันต์เกราะเพชร  [​IMG] ทริปธรรมสัญจร (๖) พิธีบวงสรวงไหว้ครูประจำปี พุทธาภิเษกและเป่ายันต์เกราะเพชร วัดท่าขนุน-อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ-ย้อนรอยโรงถ่ายภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวร จ.กาญจนบุรี วันที่ ๗ พ.ค.๕๔ (เสาร์ ๕)


  กำหนดการเดินทาง
  โดยรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น

  วันศุกร์ที่ ๖ พ.ค.๕๔ (เที่ยงคืน)
  ๒๔.๐๐ น. จุดนัดพบปั๊มน้ำมัน ปตท.สนามเป้า
  ๐๐.๒๐ น. ล้อหมุน

  วันเสาร์ที่ ๗ พ.ค.๕๔
  ๐๕.๐๐ น. เดินทางถึงวัดท่าขนุน
  - ทำธุระส่วนตัว
  - รับประทานอาหารเช้า (โรงทาน)
  - ไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณวัด
  - ชมวิวเบื้องสูงยามเช้าของตลาดทองผาภูมิ ณ ยอดเขาพระพุทธเจติยคีรี (ตามอัธยาศัย)

  ๐๗.๓๐ น. พิธีพุทธาภิเษก
  ๑๐.๐๐ น. เป่ายันต์เกราะเพชร รอบแรก
  ๑๐.๔๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (โรงทาน)
  ๑๑.๒๐ น. พร้อมกันบนศาลา กราบลาพระอาจารย์

  ๑๑.๓๐ น. เดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ
  - ชมวีดีทัศน์ประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ
  - สักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหนาท


  ๑๔.๐๐ น. เดินทางไปโรงถ่ายภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร
  - ชมบรรยากาศ สถานที่ในการถ่ายทำ
  - แต่งกายชุดไทย ถ่ายรูป ย้อนยุคประวัติศาตร์ (ตามอัธยาศัย)


  ๑๗.๐๐ น. เดินทางไปร้านแก้ว
  - รับประทานอาหารเย็น ซื้อของฝาก (ตามอัธยาศัย)

  ๑๘.๐๐ น. เดินทางกลับ
  ๒๐.๓๐ น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่านละ ๖๐๐ บาท
  (ราคานี้ีรวมค่ารถ-ค่าธรรมเนียมเข้าชมโรงถ่าย)


  ทริปธรรมสัญจร (๖) ปิดรับจองที่นั่งรถและโอนเงินในวันเสาร์ที่ ๓๐ เม.ย.๕๔ เวลา ๒๐.๐๐ น. หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม


  ท่่านที่ประสงค์จะร่วมเดินทาง กรุณาโอนเงินค่าพาหนะเดินทางตามจำนวนที่กำหนดข้างต้นเข้าบัญชีตามข้างล่างนี้ และมาโพสต์ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และจำนวนเงินที่โอนให้ทราบด้วย

  ชื่อบัญชี : ณญาดา ศราภัยวานิช
  ธนาคาร : กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางบัวทอง
  เลขที่บัญชี : ๑๒๑-๐-๑๐๕๔๕-๔ (121-0-10545-4)
  โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๓๕๙๒๖๑ (081-7359261)


  ท่านที่โอนเงินแล้วต่อมาประสงค์จะยกเลิกการเดินทาง ขอให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนวันที่เดินทาง หากไม่แจ้งภายในกำหนดดังกล่าว ผู้จัดขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินค่าเดินทางให้หากปรากฏว่าการยกเลิกล่าช้าของท่านทำให้ตัดสิทธิของบุคคลอื่นและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้จัด

  ในการโอนเงินคืนจะมีค่าธรรมเนียมการโอน ๒๕ บาท ซึ่งจะหักจากยอดเงินค่าเดินทางของท่าน หากมีเงินเหลือหลังจากชำระค่าบริการเช่ารถแล้ว ผู้จัดขออนุญาตนำเงินคงเหลือทั้งหมดเข้าร่วมบุญต่าง ๆ ของกองทุนบึงลับแลต่อไป
  <table><tbody><tr valign="top"><td>
  </td><td align="right">
  </td></tr></tbody></table>ภาพประกอบ
  ๑. ยันต์เกราะเพชร
  ๒. พระครูธรรมธรเล็ก สุธฺมมปฺโญ - ครูบาเหนือชัย โฆษิโต
  ๓.-๘ บรรยากาศภายในโรงถ่ายภาพยนตร์ (พระนเรศวร)
  ๙-๑๒ อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ

   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 พฤษภาคม 2011
 2. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  รายนามผู้ร่วมบุญ-ร่วมเดินทาง

  <table> <tbody><tr valign="top"> <td align="right">
  <table><tbody><tr valign="top"><td align="right">
  </td></tr></tbody></table>
  [​IMG] รายนามกัลยาณธรรมร่วมบุญ
  ๑. กองทุนบึงลับแล จำนวน ๕๐๐ บาท
  ๒. หลาน ๆ สกุล "ศราภัยวานิช" จำนวน ๔๐ บาท
  ๓. คุณคนคนนี้น่ารัก จำนวน ๑๐๐ บาท
  ๔. คุณกวง จำนวน ๑๐๐ บาท
  ๕. คุณ applegreen จำนวน ๖๐๐ บาท
  ๖. คุณกาลกตา จำนวน ๑๐๐ บาท
  ๗. คุณ bhothisata จำนวน ๕๐๐ บาท
  ๘. คุณ ug buddha จำนวน ๑๐๐ บาท
  ๙. คุณ Miss Brown จำนวน ๔๘๐ บาท
  ๑๐. คุณมหารวย จำนวน ๔๐๐ บาท
  ๑๑ คุณเกียรติศักดิ์ จำนวน ๘๐ บาท
  ๑๒. คุณอรวรรณ จำนวน ๒๐๙ บาท
  ๑๓. คุณ aya_ka จำนวน ๒๒๒.๒๒ บาท
  ๑๔. คุณคนกิเลสหนา จำนวน ๒๐๐ บาท
  ๑๕. คุณทศพร จำนวน ๒๐๐ บาท
  ๑๖. คุณ mr.tom zaa จำนวน ๕๐ บาท
  ๑๗. คุณโคมหลวง จำนวน ๑๓๓ บาท
  ๑๘. คุณ JINTAWADEE จำนวน ๕๐ บาท

  รวมเงินร่วมบุญ ณ วันที่ ๓ พ.ค. จำนวน ๔,๐๖๔.๒๒ บาท


  [​IMG] รายนามผู้ร่วมเดินทาง ประกาศผังที่นั่ง หน้าที่ ๑๓ [​IMG][/SIZE]
  ทริปเป่ายันต์เกราะเพชรวัดท่าขนุน-<wbr>อุทยานสงคราม ๙ ทัพ-โรงถ่ายตำนาน "พระนเรศวร" ๗ พ.ค.๕๔ (One day trip) [​IMG]


  </td></tr></tbody></table>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 พฤษภาคม 2011
 3. HeartofDragon

  HeartofDragon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  94
  ค่าพลัง:
  +285
  HeartofDragon จอง 1 ที่ค่ะ
   
 4. PORNPIMOL

  PORNPIMOL เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 กันยายน 2008
  โพสต์:
  139
  ค่าพลัง:
  +545
  โมทนาบุญทุกๆๆท่านค่ะ พี่ญ.จ้าไม่ให้แต่งชุดย้อนยุคสมัยกรุงศรีอยุยาด้วยล่ะค่ะ เวลาไปโรงถ่ายภาพยนต์ถ่ายรูปมาจะได้สวยๆๆๆค่ะ เสียดายที่หนิงไม่ได้ไปด้วย
  ชนกับไปบ้านสบายใจค่ะ
  ขอให้เพื่อนร่วมบุญทุกๆๆท่านสุขกายสบายใจค่ะ
   
 5. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  สาธุ ไปทำบุญที่ไหนก็ได้จ้ะ แยกย้ายกันไปแล้วโมทนาบุญร่วมกัน

  แหม! งานนี้ไม่ต้องจ้ะ เพราะไปร่วมงานเป่ายันต์เกราะเพชร อย่างไรพี่แต่งขาวไปอยู่แล้ว แล้วอีกอย่างทางโรงถ่ายเขามีบริการชุดไทยของนักแสดงที่ใส่ประกอบเข้าฉากให้นักท่องเที่ยวเช่าถ่าย เพราะฉะนั้นใครอยากจะใส่ชุดไหน อยากเป็นใคร ก็เรียนเชิญควักกระเป๋าจ่ายและถ่ายกันตามอัธยาศัย ส่วนพี่ขอเดินชมและซึมซับบรรยากาศของโรงถ่ายแทนจ้ะ ^-^
   
 6. kuppa20

  kuppa20 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  91
  ค่าพลัง:
  +312
  จอง 2ที่ครับ โอนเงินใกล้ๆ นะครับ
   
 7. บุตรสา

  บุตรสา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  300
  ค่าพลัง:
  +793
  จอง 1 ที่ครับพี่หญิง ค่าเดินทางจ่ายหน้างานได้ไหมครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 เมษายน 2011
 8. เอก_ekk

  เอก_ekk เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  27
  ค่าพลัง:
  +328
  ขอร่วมเดินทาง ๑ ที่ ครับ
   
 9. cmhadtong

  cmhadtong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กันยายน 2008
  โพสต์:
  429
  ค่าพลัง:
  +2,038
  จองร่วมเดินทาง 1ที่ครับ
   
 10. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  รับทราบค่ะ ไม่ต้องรีบร้อนโอนมา เพราะปิดรับโอนวันที่ ๓๐ เม.ย.ค่ะ

  ได้ค่ะ ของน้องอ้ำ พี่ให้เป็นกรณีพิเศษเนื่องจากยังเป็นนักศึกษาอยู่ หยอดเงินใส่กระปุกวันละ ๒๐ บาทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ :)<table><tbody><tr valign="top"><td>
  </td><td align="right">
  </td></tr></tbody></table>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 เมษายน 2011
 11. i-Anne

  i-Anne เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  285
  ค่าพลัง:
  +695
  จองก่อนละกัน 1 ที่ค่า
   
 12. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  มารู้จักสถานที่ ๆ จะไปในธรรมสัญจร (๖) เสาร์ ๕ กันเถิด

  ๑. วัดท่าขนุน และความรู้เรื่องยันต์เกราะเพชร

  [​IMG]


  ที่ตั้ง
  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๕ บ้านท่าขนุน ถนนกาญจนบุรี - สังขละบุรี หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

  ยันต์เกราะเพชร

  การเป่ายันต์เกราะเพชร หลวงพ่อปานท่านบอกว่าเป็น ตำราพระร่วง สำหรับยันต์เกราะเพชรนั้นก็ได้จากบท อิ ติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

  ถ้าอ่านลงตามแบบหนังสือจีน คือ อ่านตามขวาง ก็ได้ใจความว่า อิระชาคะตะระสา ติหังจะโตโรถินัง ฯลฯ อย่างนี้เป็นต้น แล้วก็ชักสูตรเป็นตาข่าย

  เวลาจะเป่ายันต์เกราะเพชร ท่านก็เขียนใส่กระดานดำ เมื่อท่านเขียนแล้ว ก็ให้คนที่จะมารับยันต์เกราะเพชร จุดธูปเทียนบูชารับศีลแล้วก็ภาวนา ว่า "พุท" "โธ" หายใจออก

  ถ้ามีลูกอยู่ในท้อง ก็ให้จุดธูปแทนลูกในท้อง ๑ ดอก เวลาคลอดบุตรออกมา ก็จะมียันต์ทั่วทั้งตัว แล้วภายในเวลา ๗ วัน ยันต์ก็จะหายเ้ข้าไปในตัว

  สำหรับผู้ใหญ่นั้นย่อมไม่เห็นยันต์ ถ้าใครรักษาไว้ด้วยดี เมื่อเวลาตายเขาเอาไปเผา จะเห็นมีรูปยันต์ที่กระดูก

  ยันต์เกราะเพชรของหลวงพ่อปานนี้ ท่านกล่าวว่าท่านได้มาจาก ยอดธงมหาพิชัยสงคราม เป็นธงออกศึก ท่านตัดเศียรเอามาโดยเฉพาะ แบ่งจากยอดธง คือ ธงนั้นมียันต์มาก ทีนี้เอายันต์หนึ่งในยอดธงมหาพิชัยสงคราม ท่านให้ชื่อว่า ยันต์เกราะเพชร

  เวลาที่ท่านจะเป่าให้ ท่านอธิบายว่า ของท่านไม่รับรองเรื่องคงกระพันชาตรี รับรองแต่เพียงว่า ใครรับยันต์เกราะเพชรแล้ว
  ๑. จะไม่ตายโหง
  ๒. จะไม่ถูกคุณผี คุณคน จะป้องกันสรรพอันตรายที่บุคคลทั้งหลายทำมาด้วยวิชาการต่าง ๆ
  ๓. จะไม่ตายด้วยพิษของสัตว์พิษ อย่างนี้เป็นต้น

  และบุคคลทั้งหลาย ถ้าได้รับยันต์เกราะเพชรไปแล้ว ถ้าบูชาไว้ด้วยดี ใครก็ตามจะกลั่นแกล้งบุคคลที่ได้รับยันต์เกราะเพชรไปแล้ว ท่านห้ามไม่ให้โกรธตอบ ให้ทำเฉยแล้วบุคคลนั้นจะได้รับผลกรรมที่ตัวทำนั้น หมายความว่า เราไม่ต้องทำตอบ เมื่อเขาแกล้งเราด้วยวิธีใด ก็วิธีนั้นแหละจะลงโทษเขา ถ้าเขาคิดจะฆ่าเรา เขาก็ตายเอง ถ้าเขาจะกลั่นแกล้งเราให้ย่อยยับ เขาก็ย่อยยับเอง ถ้าเขาจะทำให้เราลำบาก เขาก็ลำบากเอง อันนี้เป็นวิธีการอันหนึ่งที่ไม่ใช่ทำให้เขาลำบาก ถ้าเขาทำ ผลนั้นเขาจะพึงได้รับเอง เราไม่บาป

  แต่มีเงื่อนไขอยู่ว่า
  ๑. ห้ามดื่มสุราเมรัยเด็ดขาด
  ๒. ห้ามทุจริตโดยการลักขโมย ฉ้อโกง อย่างนี้เป็นต้น


  ถ้าใครประพฤติปฏิบัติในศีล ๒ ประการได้ ยันต์เกราะเพชรก็จะคุ้มครองบุคคลผู้นั้น ถ้าใครรักษาศีลไม่ได้ ยันต์เกราะเพชรจะไม่คุ้มครอง อันนี้เป็นความจริง


  ทีนี้วิธีเป่ายันต์ ท่านเป่าทีละศาลา คือ นั่งกันเต็มศาลาแล้วท่านให้จุดธูปเทียนบูชารับศีลแล้วก็ภาวนา ว่า "พุทโธ" ท่านที่นั่งภาวนาบางคนมีอาการหนักศีรษะบ้าง เหมือนไรไต่อยู่ที่ศีรษะบ้าง มีอาการร้อนหู ร้อนหน้าบ้าง อย่างนี้เรียกว่า ยันต์เกราะเพชรเข้าถึงตัว อาการอย่างนี้จะทรงอยู่ ๒-๓ วัน ก็จะหาย ทั้งนี้เพราะยันต์เกราะเพชรจะค่อย ๆ ซึมเ้ข้าไปทีละนิด จนกระทั่งทั่วร่างกาย แล้วอาการนี้จึงจะหาย

  ถ้าหากว่ายันต์เกราะเพชรยังไหลไม่ทั่วร่างกายเพียงใด ความรู้สึกหนัก หรือร้อนหน้าร้อนตา หรือคล้ายไรไต่ตามหน้าตาก็จะยังปรากฏอยู่

  การเป่ายันต์เกราะเพชรแต่ละคราว ต้องเป่าเฉพาะวันเสาร์ ๕ คือ วันเสาร์ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ำ จะเป็นเดือนอะไรก็ได้

  การเป่ายันต์์เกราะเพชรของท่านไม่มีค่าครู ไม่มีค่าวิชา ไม่มีค่าป่วยการ คือ หลวงพ่อทำอะไรทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทน ทำเพื่อเมตตาสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะวันเป่ายันต์เกราะเพชรของท่านถือเป็น วันไหว้ครู ซึ่งบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายจะต้องมาพร้อมกันเวลาในเพล ก่อนเพล หรือหลังเที่ยง ตั้งแต่เช้าประมาณ ๒ โมงเช้า จะรวบรวมสรรพสิ่งทั้งหลายที่บรรดาศิษยานุศิษย์นำมาเป็นการคารวะครูแล้วก็ทำ พิธีไหว้ครูเสร็จภายในเพล

  ตอนนั้นใครจะลงตะกรุดพิสมร ผ้ายันต์ ก็เขียนเอาไป ใครชอบใจยันต์อะไร ชอบตะกรุดอะไรก็เขียนลงไป เอาไปวางในสถานที่ท่านไหว้ครู

  เมื่ออัญเชิญครูเสร็จ ท่านก็จะปลุกเสกของเหล่านั้นเสร็จไปด้วยกัน แล้วต่างคนต่างนำกลับ อันนี้ก็ไม่มีค่าครูเหมือนกัน ไม่มีค่าป่วยการ

  บรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายท่านก็ไม่บังคับว่าใครจะมาหรือไม่มา มาแล้วจะนำของอะไรมา หรืือไม่นำมาท่านไม่บังคับ สิ่งของสิ่งใดจำเป็นในการไหว้ครู ท่านจะนำทำของท่านเสร็จครบถ้วนบริบูรณ์ ถือว่าเป็นกิจของท่าน ถ้าบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายจะร่วมในการไหว้ครูก็เป็นสิทธิของศิษย์ที่มี คารวะในครูบาอาจารย์

  เวลาไหว้ครู ท่านเลี้ยงอาหารด้วย เวลาเป่ายันต์คนเป็นหมื่น ท่านก็เลี้ยงอาหารหุงข้าวเลี้ยง หุงด้วยกะทะ ข้าวต้มข้าวแกง ตามที่ท่านจะทำได้ เรียกว่า บุคคลใด ใครจะกินอย่างไรท่านไม่รู้ ท่านรู้แต่เพียงว่ามีอาหารให้บริโภค เพราะท่านถือตามแบบพระว่า พระจะต้องทำตนเป็นคนเลี้ยงง่าย ถ้าใครเป็นคนกินยากที่มนุษย์ธรรมดากินไม่ได้ ก็ไปหากินเอาเอง ท่านทำอาหารตามที่มนุษย์ธรรมดากินได้ คือ เอาชาวบ้านมาทำครัว มาต้มมาแกง

  ยันต์เกราะเพชรของท่าน เป่าคราวหนึ่งเป็นพันคน ศาลาของท่านจุคนประมาณ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ คนในแต่ละคราว แต่ก็ต้องทำเป็นรุ่น ๆ อย่างน้อยที่สุดก็ ๕ - ๖ รุ่นต่อ ๑ คราว ต่อหนึ่งวาระ (หมายถึง เสาร์ ๕ ครั้งหนึ่ง)

  นี่เราจะเห็นได้ว่าคนที่รับยันต์เกราะเพชรของหลวงพ่อปานนะ ครั้งหนึ่งก็ไม่น้อยกว่าหมื่นคน


  ขอบคุณที่มา : ตำราพระบูรพาจารย์
  (คัดลอกอีกที จากหนังสือ สมบัติพ่อให้ พิมพ์ครั้งที่ ๒ หน้า ๑๓๘ - ๑๔๐)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 เมษายน 2011
 13. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ๒. อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ

  [​IMG]
  อาคารนิทรรศการ


  ที่ตั้ง
  บริเวณทุ่งลาดหญ้า ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง สถานที่นี้เคยเป็นสมรภูมิการรบระหว่างกองทัพของไทยในสมัยของพระบาทสมเด็จพระ พุทธ ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และกองทัพพระเจ้าปดุงกษัตริย์พม่าในพม่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๘ โดยกองทัพไทยซึ่งมีเพียง ๔ กองทัพได้ต้านทานการบุกและตัดการลำเลียงเสบียงอาหารและกระสุนปืนใหญ่ของฝ่าย ทัพพม่า โดยใช้เวลาทั้งสื้น ๑๐ เดือน กว่าสงครามจะยุติลง โดยทัพไทยเป็นฝ่ายชนะและรักษาเอกราชของชาติไว้ได้ สงครามครั้งนี้มีชื่อเรียกว่า “สงคราม ๙ ทัพ”

  ภายในอุทยานฯ มีอาคารจัดนิทรรศการบอกเล่าประวัติของสงครามเก้าทัพ ตัวอาคารเมื่อดูจากภายนอกจะมีลักษณะเหมือนหมวกนักรบโบราณ ซึ่งออกแบบโดยกรมศิลปากร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๒๗ ล้านบาท

  ภายในอาคารมีรูปปั้นของ “ปู่ มั่น” และ “ปู่คง” ซึ่งเป็นทหารและชาวบ้านอาสามาสู้รบกับพม่าเมื่อสองร้อยกว่าปีก่อน มีตู้จำลองขนาดย่อและโต๊ะทรายแสดงภูมิประเทศจำลองเส้นทางการเดินทัพของข้า ศึก และการตั้งรับของกองทัพไทยพร้อมคำอธิบายอยู่บริเวณโดยรอบอาคารตรงกลางอาคาร เป็นแผนที่นูนต่ำ บอกตำบลต่าง ๆ ของการรบ การจัดทัพของไทยและพม่า มีทีวีซึ่งจัดฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับสงครามเก้าทัพ เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักชาติ และทำประโยชน์ให้แก่ผืนดินบ้านเกิด ซึ่งครั้งหนึ่งบรรพบุรุษของไทยได้สละเลือดเนื้อและชีวิตชะโลมผืนแผ่นดินแห่งนี้เพื่อปกป้องเอกราชของชาติไทย

  นอกจากนี้ยังมีหอสังเกตการณ์ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาลาดกระทิง ภายในอุทยานฯ เป็นป้อมที่สร้างขึ้นเลียนแบบป้อมพระกาฬในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจประวัติศาสตร์เดินขึ้นไปสังเกตุภูมิประเทศต่าง ๆ หลังฟังคำบรรยาย เพื่อจะได้เข้าใจการเลือกใช้ภูมิประเทศในการเดินทัพและจุดสกัดกั้นทัพพม่า ทำให้สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น และมีความเข้าใจมากขึ้น

  ป้ายอุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ ถือเป็นอนุสรณ์ที่มีความหมาย โดยมีเสาธงชาติไทย ๔ เสา ซึ่งหมายถึงกองทัพไทยทั้ง ๔ กองทัพ ตั้งอยู่เหนือตอไม้ ๙ ตอ ซึ่งหมายถึงทัพพม่าทั้ง๙ ทัพ นั่นหมายถึงว่าทัพไทยมีชัยชนะเหนือกองทัพพม่าด้าน หน้าของอุทยาน ฯ มีอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหนาท ผู้ทรงเป็นแม่ทัพ สามารถรบชนะข้าศึกซึ่งมีกำลังมากกว่าได้อย่างราบคาบ

  ขอบคุณที่มา : http://www.oknation

  ๓. โรงถ่ายพร้อมมิตร สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวร

  [​IMG]
  สีหสาสนบัลลังก์​

  ที่ตั้ง
  กองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี บนเนื้อที่กว่า ๑, ๕๐๐ ไร่ ด้วยงบประมาณการสร้างกว่า ๗๐๐ ล้านบาท เนรมิตพื้นที่โล่งแจ้งให้กลายเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่ทั้งฝั่งไทยและพม่า ทีมงานศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างเจาะลึก พร้อมบรรจงสร้างทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม อย่างพิถีพิถัน ให้ผู้เข้าชมสามารถเดินเที่ยวชมสถานที่การถ่ายทำ รวมถึงการร่วมกิจกรรมสนุก ๆ สุดประทับใจได้ตลอดทั้งวัน

  สถานที่ชมภายในโรงถ่าย ประกอบด้วย หมู่บ้านโยเดีย กุฏิมหาเถรคันฉ่อง โบสถ์วัดมหาเถรคันฉ่อง กำแพงเมืองหงสาวดี สีหสาสนบัลลังก์ คุกใต้ดิน ตำหนักพระนเรศวร ยิงปืนไฟโปรตุเกส สรรเพชรปราสาท นั่งช้าง นั่งเกวียน ขี่ม้า กำแพงเมืองอโยธยา หมู่บ้านอโยธยา ตำหนักบุเรงนอง หมู่บ้านริมน้ำอโยธยา ท่าเรืออโยธยา ค่ายต้นตาล ตำหนักพระสุพรรณกัลยา ถนนบ่อนไก่ (โรงชำเราชาย) โรงช้างหลวง ค่ายทหารริมน้ำพระเจ้านันทบุเรง อาคารแสดงนิทรรศการ และห้องเก็บศาสตราวุธ

  นอกจากนี้ ในอนาคตก็จะมีการสร้างโรงถ่ายภาพยนตร์ขึ้น ๔ โรง มีศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา พิพิธภัณฑ์ศิลปินแห่งชาติสาขาภาพยนตร์ บ้านพักแบบเรือนไทยโบราณ และที่สำคัญจะมีฉากที่จะใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเพชรพระอุมาด้วย

  ขอบคุณที่มา : http://www.thaicinema.org


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 เมษายน 2011
 14. ใจหม่น

  ใจหม่น เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2008
  โพสต์:
  362
  ค่าพลัง:
  +1,926
  ไปด้วยคนจ้า...1 ที่
  อิ อิ งานนี้ได้ย้อนอดีตด้วย
   
 15. พัชรกันย์

  พัชรกันย์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2008
  โพสต์:
  263
  ค่าพลัง:
  +622
  ขอร่วมเดินทาง 2 ที่นะคะ
   
 16. baku

  baku สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  54
  ค่าพลัง:
  +18
  เดี๋ยวจะส่งเพื่อนไปแทนครับ

  ขออนุโมทนากับทุกๆท่านด้วยครับ
   
 17. อวยชัย จิรชัยธร

  อวยชัย จิรชัยธร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  235
  ค่าพลัง:
  +662
  พี่หญิงครับ จองให้ผม 1 ที่ด้วยครัีบ(deejai)(deejai)(deejai)
   
 18. itipizo

  itipizo Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  178
  ค่าพลัง:
  +86
  จะรีบนับไปไหนครับแม่เจ้า ...:'(
  น้องแทนยังไม่ได้ลงชื่อเลย

  ครั้งก่อนไปรับมา ร้อนทั้งเนื้อทั้งตัว
  เวทนากล้ามาก แถมนานเป็นพิเศษ
  ภายหลังพระอาจารย์บอกว่ามีคนยันต์เข้าช้า เนื่องจากตื่นเต้น
  คงมาครั้งแรก

  คราวนี้สงสัยโดนย่างสดอีกรอบ เอิก้ ๆ

  ปล. ลงชื่อไปด้วย 1 ที่ครับ รายละเอียดจะส่งให้ทาง PM ครับพี่หญิง

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 เมษายน 2011
 19. coco_en

  coco_en สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  4
  ค่าพลัง:
  +8
  จอง1ที่คะ ชื่อจอง ''มัทนา'' แล้วจะโอนเงินภายในอาทิตย์นี้คะ
   
 20. โคมหลวง

  โคมหลวง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  1,152
  ค่าพลัง:
  +6,383
  2ที่ครับผม ขอบพระคุณครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...