เรื่องเด่น ประมวลภาพพลังจิตธรรมสัญจร 55

ในห้อง 'ท่องเที่ยว - อาหารการกิน' ตั้งกระทู้โดย ญ.ผู้หญิง, 9 มกราคม 2012.

 1. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  .... กระทู้นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราว รูปภาพและบันทึกการเดินทางของกิจกรรมบุญในปี ๒๕๕๕ ของทีมงานเว็บพลังจิต โดยพลังจิตธรรมสัญจร (บึงลับแล) เพื่อให้สมาชิกทุกท่านที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปได้รับชมรูปภาพและอนุโมทนาบุญในกิจกรรมบุญต่าง ๆ ร่วมกัน

  ทุกกิจกรรมบุญที่ทีมงานเว็บพลังจิตจัดทำในปีนี้ ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ใน ๔ วโรกาสสำคัญของคนไทย คือ  ๑. มหาวาระพุทธชยันตี ที่บรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้และเผยแผ่พระพุทธศาสนาครบ ๒๖๐๐ ปี

  ๒. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา

  ๓. สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

  ๔. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมมายุ ๖๐ พรรษา


  [​IMG]

  [​IMG]

  อนุโมทนาค่ะ
  ญ.ผู้หญิง
  ๙ ม.ค.๕๕  [​IMG]
  ประมวลภาพและคลังบุญ ๒๕๕๕
  $ กองคลังบุญของ..... บึงลับแล
  คลิกที่นี่

  พลังจิตธรรมสัญจร (๑) นมัสการพระธาตุดอยตุง-พระธาตุจอมกิตติ-หล่อระฆังหลวงพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ วัดแสงแก้วโพธิญาน จ. เชียงราย วันที่ ๖-๘ ม.ค. ๕๔ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้

  [​IMG]
  พระธาตุดอยตุง

  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และเครื่องกันหนาว วัดถ้ำผาจม ๒,๑๐๐ บาท
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และค่าภัตตาหาร-น้ำปานะ พระสงฆ์ ๑๙๙ รูป ปฎิบัติวิปัสนากรรมฐาน วัดพระธาตุผาเงา ๑,๐๐๐ บาท
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระธาตุจอมกิตติ ๒,๐๐๐ บาท
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระธาตุดอยตุง ๒,๑๐๐ บาท
  - ถวายปัจจัยท่านจิตโต ๒,๐๐๐ บาท
  - ถวายปัจจัยครูบาวิฑูรย์ ชินวโร ๑,๕๐๐ บาท
  - ถวายปัจจัยพระอาจารย์ธวัชชัย ชาครธมฺโม (หลวงพี่นิล) ๑,๕๐๐ บาท
  - ถวายปัจจัยหล่อระฆังหลวง "พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์" วัดแสงแก้วโพธิญาน ๑๘,๕๐๐ บาท
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดแสงแก้วโพธิญาน ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย


  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวายปัจจัยร่วมบุญ จำนวน ๓๐,๘๐๐ บาท

  ชมภาพกิจกรรมบุญ คลิกที่นี่
  ________________________________________
  พลังจิตธรรมสัญจร (๒)
  งาน สืบชะตาพระสมุห์ปรินทร์ ธมมฺสรโณ (หลวงพี่เอก) วัดเขาแร่-งานสืบชะตาครูบาอินทร ปัญญาวัฑฒโน วัดสันป่ายางหลวง -ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองหละปูน จ.สุโขทัย-ลำพูน วันที่ ๑๓-๑๕ ม.ค. ๕๕ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้


  [​IMG]
  วัดสันป่ายางหลวง

  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ เครื่องกันหนาวและทุกบุญในงานสืบชะตา วัดเขาแร่ ๖,๐๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระธาตุหริภุญชัย ๘๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดมหาวันวนาราม ๑,๔๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดจามเทวี ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ร่วมบุญค่าไฟฟ้า-น้ำประปา อนุสาวรีย์พระนางเจ้าจามเทวี ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ เครื่องกันหนาวและทุกบุญในงานสืบชะตา วัดสันป่ายางหลวง ๔,๒๐๐ บาท และตามอัธยาศัย

  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวายปัจจัยร่วมบุญ จำนวน ๑๒,๖๐๐ บาท

  ชมภาพกิจกรรมบุญ คลิกที่นี่
  ________________________________________  พลังจิตธรรมสัญจร (๓)
  งานออกนิโรธกรรมครูบาเหนือชัย โฆษิโต วัดถ้ำป่าอาชาทอง (พระขี่ม้าบิณฑบาตร)-งานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ ๕๔
  -ไหว้พระสักการะสิ่ิงศักดิ์สิทธิ์เมืองล้านนา จ. เชียงราย-เชียงใหม่ วันที่ ๒๐-๒๒ ม.ค. ๕๕ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้

  [​IMG]
  ครูบาเหนือชัย โฆษิโต

  - ถวายปัจจัยใส่บาตรวันออกนิโรธกรรมพระครูบาเหนือชัย โฆษิโต ๑๖,๐๐๐ บาท พร้อมเครื่องกันหนาวและชุดสังฆทาน
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์และปัจจัยซื้อที่ดิน วัดถ้ำป่าอาชาทอง ๔,๐๐๐ บาท
  - ถวายปัจจัยพระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็ก สุธมฺมปญฺโญ) ๒,๐๐๐ บาท
  - ถวายปัจจัยพระเถรานุเถระอธิษฐานจิตสืบชะตาหลวง ๕๐๐ บาท
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดแสงแก้วโพธิญาน ๑,๒๐๐ บาท

  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระสิงห์ ๑,๕๒๐ บาท
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดเจดีย์หลวง ๑,๓๐๐ บาท
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ๑,๖๐๐ บาท
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระธาตุหริภุญชัย ๑,๖๐๐ บาท
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระธาตุลำปางหลวง ๑,๒๐๐ บาท
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพนัญเชิง ๙๐๐ บาท

  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวายปัจจัยร่วมบุญ จำนวน ๓๑,๘๒๐ บาท

  ชมภาพกิจกรรมบุญ คลิกที่นี่
  ________________________________________  พลังจิตธรรมสัญจร (๔)
  งานบวงสรวงไหว้ครูพุทธาภิเษก เป่ายันต์เกราะเพชรวัดท่าขนุน
  จ. กาญจนบุรี วันที่ ๒๘ ม.ค. ๕๕ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้

  [​IMG]
  ถวายปัจจัยจากกองบุญพิเศษ ชุดที่ ๑ จำนวน ๘๔,๐๐๐ บาท

  - ถวายปัจจัยร่วมบุญ "พระขรรค์โสฬส ๘๔ พรรษาธรรมิกราช ชุดที่ ๑" ที่จัดสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดชมหาราช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๘๔,๐๐๐ บาท
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ ๑๒,๐๐๐ บาท และตามอัธยาศัย

  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวายปัจจัยร่วมบุญ จำนวน ๙๖,๐๐๐ บาท

  ชมภาพกิจกรรมบุญ คลิกที่นี่
  ________________________________________  พลังจิตธรรมสัญจร (๕)
  มโนมยิทธิเต็มกำลังวัดท่าซุง-วัดสังกัสรัตนคีรี-วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.อุทัยธานี-ชัยนาท วันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๕ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้


  [​IMG]
  สมเด็จองค์ปฐม

  - ถวายเครื่องสักการะสมเด็จองค์ปฐม วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และทุกบุญ วัดจันทาราม (ท่าซุง) ๙,๕๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดสังกัสรัตนคีรี ๒,๕๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ๒,๕๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - สมาชิกทริปพลังจิตธรรมสัญจร (๕) ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพไทยทานงานพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อพระศรีอาริยเมตไตรย์ วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) ๑๐,๐๔๐ บาท

  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวายปัจจัยร่วมบุญ จำนวน ๒๔,๕๔๐ บาท

  ชมภาพกิจกรรมบุญ คลิกที่นี่
  ________________________________________  พลังจิตธรรมสัญจร (๖)
  นมัสการสักการะพระพุทธบาทพลวง (คิชฌกูฎ)-ถวายผ้าป่าท่านพ่อเขียน วัดกระทิง-วัดเขาสุกิม จ. จันทบุรี วันที่ ๑๗-๑๘ ก.พ. ๕๕ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้


  [​IMG]
  ผ้าป่าสามัคคีถวายท่านพ่อเขียน วัดกระทิิง

  - ถวายผ้าป่าสามัคคีท่านพ่อเขียน วัดกระทิง ๑๗,๑๐๐ บาท
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดกระทิง ๒๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพลวง ๒๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดเขาสุกิม ๒,๔๐๐ บาท และตามอัธยาศัย

  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวายปัจจัยร่วมบุญ จำนวน ๑๙,๙๐๐ บาท

  ชมภาพกิจกรรมบุญ คลิกที่นี่
  _______________________________________
  _  พลังจิตธรรมสัญจร (๗)
  นมัสการสักการะพระพุทธบาทเขาวงพระจันทร์-พระพุทธบาทสระบุรี-พิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อ พระศรีอาริยเมตไตรย์ วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) จ.ลพบุรี-สระบุรี วันที่ ๒๕-๒๖ ก.พ. ๕๕ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้

  [​IMG]
  ลูกแก้วจักรพรรดิ ในพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อพระศรีอาริยเมตไตรย์ วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)

  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดเขาวงพระจันทร์ ๒,๗๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระพุทธบาทสระบุรี ๒,๔๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) ๒,๕๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - สมาชิกเว็บพลังจิตร่วมบุญเป็นเจ้าภาพไทยทานถวายพระอาจารย์ร่วมอธิษฐานจิต-เจ้าภาพพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อพระศรีอาริยเมตไตรย์-ผ้าป่าห้องน้ำพระ วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) ๑๐๘,๕๐๐ บาท

  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวายปัจจัยร่วมบุญ จำนวน ๑๑๖,๑๐๐ บาท

  ชมภาพกิจกรรมบุญ คลิกที่นี่
  ________________________________________  พลังจิตธรรมสัญจร (๘)
  กิจกรรมบุญวันมาฆบูชา เตียวขึ้นดอยพระพุทธบาทสี่รอย-ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิืเมืองล้านนา วันที่ ๖-๗ มี.ค. ๕๕ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้


  [​IMG]
  ชาวคณะร่วมกันชักลากรถบุษบกอัญเชิญพระเจ้าอินทร์สาน ในประเพณี "เตียวขึ้นดอยพระพุทธบาทสี่รอย ๕๕"

  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และผ้าป่าสามัคคี วัดฟ้าฮ่าม ๑,๐๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และผ้าป่าสามัคคี วัดแสนฝาง ๑,๐๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และผ้าป่าสามัคคี วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ๑,๐๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และผ้าป่าสามัคคี วัดเชียงมั่น ๑,๐๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และผ้าป่าสามัคคี วัดเจดีย์หลวง ๑,๐๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และผ้าป่าสามัคคี วัดหนองก๋าย ๑,๐๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระพุทธบาทสี่รอย ๓,๐๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายปัจจัยกัณฑ์เทศน์ถวายเป็นพุทธบูชาพระเจ้าอินทร์สาน และใส่บาตรพระอุปคุตตลอดเส้นทาง-ตลอดคืน ตามอัธยาศัย

  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวายปัจจัยร่วมบุญ จำนวน ๙,๐๐๐ บาท

  ชมภาพกิจกรรมบุญ คลิกที่นี่
  ________________________________________  พลังจิตธรรมสัญจร (๙)
  ร่วมงานทำบุญวัดท่าซุงบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์-ท้าวเวหน-พิธีแสดงมุฑิตาจิตสักการะท่านเจ้าคุณภาวนาวิมล-ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-อุทัยธานี วันที่ ๑๗-๑๘ มี.ค. ๕๕ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้

  [​IMG]


  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดใหญ่ชัยมงคล ๒๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ถวายผ้าห่มสมเด็จโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร ๖๖๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ ณ พุทธอุทยานมหาราช ๕๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดจันทรังษี ๓๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ๓๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพิกุลทอง ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดจันทาราม (ท่าซุง) ๒,๗๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายปัจจัย ร่วมเป็นเจ้าภาพไทยทานพระเถรานุเถระ ๓ ชุด วัดจันทาราม (่ท่าซุง) ๖,๐๐๐ บาท
  - ถวายปัจจัย ร่วมบูรณะสมเด็จองค์ปฐมที่ได้รับความเสียหายจากมหาอุทกภัย ๕๔ ประดิษฐานหลังพระอุโบสถ ๕,๐๐๐ บาท
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดสังกัสรัตนคีรี ๕๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดบางนมโค ๑,๗๐๐ บาท และตามอัธยาศัย

  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวายปัจจัยร่วมบุญ จำนวน ๑๗,๙๖๐ บาท

  ชมภาพกิจกรรมบุญ คลิกที่นี่
  ________________________________________  พลังจิตธรรมสัญจร (๑๐ )
  พิ ธึสืบชะตามุฑิตาจิตสักการะครูบาวิจิตร มนูญโญ-กิจกรรมบุญสาธารณประโยชน์ วัดกูเตอร์โกลด์ (นาแฮ)-ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองแม่สอด จ. ตาก วันที่ ๒๔-๒๕ มี.ค. ๕๕ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้


  [​IMG]

  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว (อินทร์แขวนไทย) ๕๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดมณีไพรสณฑ์ ๕๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพไทยทาน วัดกูเตอร์โกลด์ (นาแฮ) ๖,๐๐๐ บาท และตามอัธยาศัย

  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวายร่วมบุญ จำนวน ๗,๐๐๐ บาท

  ชมภาพกิจกรรมบุญ คลิกที่นี่
  ________________________________________  พลังจิตธรรมเฉพาะกิจ (๑)
  งานถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย อ. วังทรายพูน จ. พิจิตร วันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๕ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้


  [​IMG]

  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และปัจจัยถวายพระเถรานุเถระ วัดป่าเขาน้อย ๒๒,๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย

  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวายร่วมบุญ จำนวน ๒๒,๑๐๐ บาท

  ชมภาพกิจกรรมบุญ คลิกที่นี่
  ________________________________________


  พลังจิตธรรมเฉพาะกิจ (๒)
  ภูทอก-ภูเขาควาย-ร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณภาพ ๓๒ ปีหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ จ. บึงกาฬ-สปป. ลาว วันที่ ๒๕-๒๙ เม.ย. ๕๕ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้


  [​IMG]

  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) ๖,๐๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดภูเขาควาย ๔๑๕,๐๐๐ กีบ และตามอัธยาศัย
  - ถวายข้าวสาร-อาหารแห้ง-ธูปเทียน-ยารักษาโรค วัดภูเขาควาย มูลค่า ๕๙๔,๙๐๐ กีบ
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดสีสะเกด ๗๕,๐๐๐ กืบ และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดศรีเมือง ๗๕,๐๐๐ กีบ และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดองค์ตื้อมหาวิหาร ๗๕,๐๐๐ กีบ และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดโพธิ์ชัย ๓๐๐ บาท และตามอัธยาศัย

  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวายร่วมบุญ จำนวน ๖,๓๐๐ บาท และ ๑,๒๓๔,๙๐๐ กีบ

  ชมภาพกิจกรรมบุญ คลิกที่นี่
  ________________________________________  พลังจิตธรรมสัญจร (๑๑) พิธีสมโภชพระปัจเจกพุทธเจ้า-ทักษิณานุปทานพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤๅษีฯ และอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาวง-พิธีมุทิตาจิตสักการะและฉลองตราตั้งพระครูภาวนาพิ ลาศ (หลวงตาวัชรชัย) วัดเขาวงถ้ำนารายณ์-วัดพระพุทธบาทสระบุรี-วัดถ้ำพระธาตุเจริญธรรม จ. สระบุรี วันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๔ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้


  [​IMG]
  ชาวคณะเป็นตัวแทน น้อมกราบถวายปัจจัยพระครูภาวนาพิลาศ (หลวงตาวัชรชัย)


  - ถวายแหวนทองคำ ๑ วง - พระปิดตามหาเศรษฐีิเงินล้าน รุ่นฝังตะกรุดจตุโรบังเกิดทรัพย์ วรรณะกสินแดง พระครูภาวนาพิลาศ (หลวงตาวัชรชัย) วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) (จากชมรมโมทนาบุญ-กองทุนบึงลับแล)
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) ๑๑,๐๐๐ บาท
  - ถวายปัจจัยมุฑิตาจิตสักการะพระครูภาวนาพิลาศ (หลวงตาวัชรชัย) ๒,๐๐๐ บาท
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ๑,๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดถ้ำพระธาตุเจริญธรรม ๑,๕๐๐ บาท
  - ถวายปัจจัยพระสมุห์ปรินทร์ ธมฺมสรโณ (หลวงพี่เอก) วัดเขาแร่ ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก ๘ ศอก ๑,๔๖๐ บาท
  - ถวายพระปิดตามหาเศรษฐีเงินล้าน รุ่นฝังตะกรุดจตุโรบังเกิดทรัพย์ วรรณะกสินขาว-เหลือง พระสมุห์ปรินทร์ ธมฺมสรโณ (หลวงพี่เอก) วัดเขาแร่ (จากกองทุนบึงลับแล)
  - ถวายปัจจัยหลวงพ่อองอาจ อาภากโร วัดวีระโชติธรรมาราม ตามอัธยาศัย

  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวายปัจจัยร่วมบุญ จำนวน ๑๗,๐๖๐ บาท

  ชมภาพกิจกรรมบุญ คลิกที่นี่
  ________________________________________  พลังจิตธรรมเฉพาะกิจ (๓) พิธีถวายเพลิงสรีระองค์หลวงปู่เนย สมจิตฺโต วัดป่าโนนแสนคำ-วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก)-วัดถ้ำชัยมงคล (ภูลังกา)-วัดศิริสุธโธ (คำชะโนด)-วัดป่าวิเวกธรรม จ. สกลนคร-บึงกาฬ-อุดรธานี-ขอนแก่น วันที่ ๒๕-๒๗ พ.ค. ๕๔ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้


  [​IMG]


  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดป่าโนนแสนคำ ๗,๕๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ผ้าป่าสามัคคี วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) ๒๒,๐๐๐ บาท
  - ถวายผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาเอนกประสงค์กุลเชฎโฐ วัดป่ากุลเชฎโฐ ๘,๑๐๐ บาท
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดถ้ำชัยมงคล (ภูลังกา) ๓,๐๐๐ บาท
  - ถวายปัจจัยสร้างพระเจดีย์หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล-หลวงปู่วัง ฐิติสาโร บนภูลังกา ๑,๗๐๐ บาท
  - มอบเงินจัดซื้อข้าวสาร-อาหารแห้ง-ธูปเทียน แก่แม่ขาว วัดถ้ำชัยมงคล (ภูลังกา) ๑,๙๕๐ บาท
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดศิริสุธโธ (คำชะโนด) ๕๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายผ้าป่าสร้างพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดในโลก หน้าตัก ๑๒ เมตร วัดหนองพลับ ๑,๐๐๐ บาท

  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวายปัจจัยร่วมบุญ จำนวน ๔๕,๗๕๐ บาท*

  ชมภาพกิจกรรมบุญ คลิกที่นี่
  ________________________________________  พลังจิตธรรมสัญจร (๑๒) พิธีอุปสมบทหมู่วิสาขบูชา ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี วัดท่าขนุน จ. กาญจนบุรี วันที่ ๔ มิ.ย. ๕๕ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้


  [​IMG]


  - ถวายแหวนทองคำสักการะพระเขี้ยวแก้ว มูลค่า ๓,๕๐๐ บาท

  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดท่าขนุน ๗,๐๐๐ บาท
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพุทธบริษัท ๑,๖๐๐ บาท
  - ร่วมบุญพานดอกไม้สด ถวายพระภิกษุในพิธีเวียนเทียน ๑,๐๐๐ บาท
  - ถวายพระปิดตามหาเศรษฐีเงินล้าน รุ่น ๒ เนื้อเงิน พระศราวุธ ฐานิสโร ๑ องค์
  - ถวายปัจจัยพระภิกษุใหม่ ตามอัธยาศัย

  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวายปัจจัยร่วมบุญ จำนวน ๑๓,๑๐๐ บาท

  ชมภาพกิจกรรมบุญ คลิกที่นี่
  ________________________________________  พลังจิตธรรมสัญจร (๑๓) พิธีฉลองสมณศักดิ์พระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็ก สุธมมฺปญฺโญ) วัดท่าขนุน จ. กาญจนบุรี วันที่ ๙ มิ.ย. ๕๕ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้


  [​IMG]


  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และต้นบุญกฐินปลดหนี้ ๕๕ วัดท่าขนุน ๑๒๔,๐๐๐ บาท
  - ถวายปัจจัยพระเถรานุเถระ ตามอัธยาศัย

  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวายปัจจัยร่วมบุญ จำนวน ๑๒๔,๐๐๐ บาท

  ชมภาพกิจกรรมบุญคลิกที่นี่
  ________________________________________  พลังจิตธรรมสัญจร (๑๔) พิธีบวงสรวงไหว้ครู เป่ายันต์เกราะเพชรวัดท่าขนุน จ. กาญจนบุรี วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๕ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้


  [​IMG]
  คณะเว็บพลังจิตขอถ่ายภาพหมู่กับพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับกทม.


  - ถวายแหวนทองคำ น้ำหนักรวม ๑ สลึง
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ปิดทองพระชำระหนี้สงฆ์-หล่อสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก ๒๑ ศอก วัดท่าขนุน ๓๒,๐๐๐ บาท
  - ถวายปัจจัยพระเถรานุเถระ ตามอัธยาศัย

  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวายปัจจัยร่วมบุญ จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท

  ชมภาพกิจกรรมบุญ คลิกที่นี่
  ________________________________________ [​IMG]
  [​IMG][​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 มิถุนายน 2012
 2. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  แจ้งสรุปเิงินร่วมบุญทริปพลังจิตธรรมสัญจร (๑)

  ขอแจ้งยอดเงินที่ชาวคณะและกัลยาณธรรมทุกท่านร่วมบริจาคทำบุญในพลังจิตธรรมสัญจร (๑) นมัสการพระธาตุดอยตุง-พระธาตุจอมกิตติ-หล่อระฆังหลวง "พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์" ใบใหญ่ที่สุดในล้านนา ในวโรกาสครบรอบ ๗๕๐ ปีเมืองเชียงราย จ. เชียงราย วันที่ ๖-๘ ม.ค. ๕๔ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้  [​IMG]
  พระธาตุดอยตุง


  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และเครื่องกันหนาว วัดถ้ำผาจม ๒,๑๐๐ บาท
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และค่าภัตตาหาร-น้ำปานะ พระสงฆ์ ๑๙๙ รูป ปฎิบัติวิปัสนากรรมฐาน วัดพระธาตุผาเงา ๑,๐๐๐ บาท
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระธาตุจอมกิตติ ๒,๐๐๐ บาท
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระธาตุดอยตุง ๒,๑๐๐ บาท
  - ถวายปัจจัยท่านจิตโต ๒,๐๐๐ บาท
  - ถวายปัจจัยครูบาวิฑูรย์ ชินวโร ๑,๕๐๐ บาท
  - ถวายปัจจัยพระอาจารย์ธวัชชัย ชาครธมฺโม (หลวงพี่นิล) ๑,๕๐๐ บาท
  - ถวายปัจจัยหล่อระฆังหลวง "พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์" วัดแสงแก้วโพธิญาน ๑๘,๕๐๐ บาท
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดแสงแก้วโพธิญาน ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย


  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวายปัจจัยร่วมบุญ จำนวน ๓๐,๘๐๐ บาท


  - กราบขอบพระคุณเว็บพลังจิต/วัดท่าขนุน/สะพานบุญ และเจ้าหน้าที่ที่ได้มอบพื้นที่สำหรับกิจกรรมบุญในครั้งนี้
  - กราบโมทนากัลยาณธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ ร่วมอนุโมทนาในครั้งนี้
  - และขอขอบคุณสมาชิกทั้ง ๓๐ ท่านที่ไ่ด้ร่วมเดินทางสืบสานต่อกิจกรรมบุญกันตามธรรมะจัดสรร


  พบกันใหม่กับกิจกรรมบุญ
  ธรรมสัญจร (๒) งานสืบชะตาพระสมุห์ปรินทร์ ธมมฺสรโณ (หลวงพี่เอก) วัดเขาแร่-งานสืบชะตาครูบาอินทร ปัญญาวัฑฒโน วัดสันป่ายางหลวง จ. สุโขทัย-ลำพูน ๑๓-๑๕ ม.ค.คลิก  ;aa59
  * เตรียมรับชมรูปภาพจากกล้องของสมาชิกได้ที่นี่เร็ว ๆ นี้
   
 3. deelek

  deelek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  6,697
  ค่าพลัง:
  +16,232
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และเครื่องกันหนาว วัดถ้ำผาจม ๒,๑๐๐ บาท
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และค่าภัตตาหาร-น้ำปานะ พระสงฆ์ ๑๙๙ รูป ปฎิบัติวิปัสนากรรมฐาน วัดพระธาตุผาเงา ๑,๐๐๐ บาท
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระธาตุจอมกิตติ ๒,๐๐๐ บาท
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระธาตุดอยตุง ๒,๑๐๐ บาท
  - ถวายปัจจัยท่านจิตโต ๒,๐๐๐ บาท
  - ถวายปัจจัยครูบาวิฑูรย์ ชินวโร ๑,๕๐๐ บาท
  - ถวายปัจจัยพระอาจารย์ธวัชชัย ชาครธมฺโม (หลวงพี่นิล) ๑,๕๐๐ บาท
  - ถวายปัจจัยหล่อระฆังหลวง "พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์" วัดแสงแก้วโพธิญาน ๑๘,๕๐๐ บาท
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดแสงแก้วโพธิญาน ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวายปัจจัยร่วมบุญ จำนวน ๓๐,๘๐๐ บาท
  - กราบขอบพระคุณเว็บพลังจิต/วัดท่าขนุน/สะพานบุญ และเจ้าหน้าที่ที่ได้มอบพื้นที่สำหรับกิจกรรมบุญในครั้งนี้
  - กราบโมทนากัลยาณธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ ร่วมอนุโมทนาในครั้งนี้

  [​IMG]
  กราบโมทนา สาธุ ๆ
  กับทุกท่านที่ได้ร่วมกัน
  ทำบุญสร้างกุศลทุกอย่าง
  เพื่อบำรุงดำรงพระพุทธศาสนา
  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตกาล
  และในกาลนี้ด้วยครับ
  กระผมได้ส่งปัจจัยไปร่วมทำบุญด้วยแล้วครับ
  อนุโมทนาบุญและร่วมทำบุญด้วยกันครับ
  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 มีนาคม 2012
 4. พิชญ์

  พิชญ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2007
  โพสต์:
  760
  ค่าพลัง:
  +3,391
  แอบ..แอบ..แอบไปมา อิอิ...

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. พิชญ์

  พิชญ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2007
  โพสต์:
  760
  ค่าพลัง:
  +3,391
  ชื่อวัดมิ่งเมือง จร๊า.... เปนวัดที่แวะทานข้าวเช้า ก่อนเดินทางเข้าเชียงแสน...

  [​IMG][​IMG]

  [​IMG][​IMG]

  บางส่วนจากวัดถ้ำผาจม ...

  [​IMG]
  [​IMG]

  บางส่วน จากพระธาตุจอมกิตติ....

  [​IMG]
  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. พิชญ์

  พิชญ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2007
  โพสต์:
  760
  ค่าพลัง:
  +3,391
  บางส่วนจาก พระธาตุดอยตุง....และงานหล่อระฆังหลวง...

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG][​IMG]

  [​IMG][​IMG]

  [​IMG][​IMG]

  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. พิชญ์

  พิชญ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2007
  โพสต์:
  760
  ค่าพลัง:
  +3,391
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG][​IMG]

  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. boontar

  boontar เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  2,718
  ค่าพลัง:
  +5,513
  ดอยตุง--พรุ่งนี้ไป (๑๐ ม.ค. )
  มาดูรูปไว้ก่อน
   
 9. บีน99

  บีน99 ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  1,516
  ค่าพลัง:
  +4,520
  ๑.มหาวาระพุทธชยันตี ที่บรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้และเผยแผ่พระพุทธศาสนาครบ ๒,๖๐๐ ปี อ่านตรงนี้ก็น้ำตาไหลแล้วไม่รู้ทำไม
  โมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุค่ะ _/\_
   
 10. อัสนี

  อัสนี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  1,401
  ค่าพลัง:
  +3,559
  -กลับมาถึงเริ่มเคลียงานเสร็จ เลยลงภาพให้ชมครับ
  -เมื่อเช้านี้อ่านหนังสือ ทิพย์ในธรรม ครูบาอริยชาติ แล้วเกิดปิติอย่างยิ่งครับ ได้ประจักษ์เห็นถึงบารมีท่าน และเมื่อได้สัมผัสท่านเป็นครั้งที่สอง ก็ได้แน่ใจว่าท่านไม่ธรรมดาครับ ครั้งแรกงานมุทิตาจิต ครูบาอ่อน ที่จ.พะเยาครั้งนั้น ท่านเมตตาเอาพัดแตะที่กระหม่อม เบาๆแต่พลังที่ได้รับเหมือนพลังงานอย่างหนึ่งที่กดเราตั้งแต่ศีรษะ จดพื้น ครั้งนี้ที่ใช้พัดอวยพรเราและญาติธรรมเบาๆสามครั้งแต่พลังที่ได้รับกลับเกิดปิติอิ่มเอิบ อย่างไรแล้ว ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ประวัติท่าน ก็ลองไปหาใน 7- 11 มาอ่านดูน่ะครับ ราคา๙๙บาท ไม่แพงแถม ได้ร่วมทำบุญกับท่าน มาชมภาพทริปนี้กันเลยครับ...
  [​IMG]

  [​IMG]
  จากการเดินทางมาเมื่อ06 มค. 2555 เวลา20.30 น.ปล่อยทิ้งความแออัดของการจราจร และผู้คนจาก กทม. สู่ที่หมายปลายทาง จ.เชียงฮาย เจ้า...
  ทั้งแวะเติมพลังงานปล่อยพลังงาน หนึ่งคืนเต็มๆ เดินทางมาถึงแวะรับประทานอาหาร เช้าที่ตัวจังหวัด เชียงฮาย เจ้า..
  [​IMG]
  [​IMG]
  รับประทานอาเสร็จแล้ว เดินทางไปต่อที่ อ.แม่สาย ผ่านตลาด มุ่งตรง วัดถ้ำผาจม ซึ่งหลวงพ่อ วิชัย เขมิโย ท่านรอรับคณะญาติธรรมอยู่ครับ
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  เมื่อมาถึงก็จัดเตรียมสังฆภัณฑ์ และปัจจัย ถวายเพื่อใช้ในกิจการของพระศาสนา
  [​IMG]

  [​IMG]
  หลวงพ่อท่านให้พร และประพรม น้ำพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งแจกของที่ระลึกแก่เพื่อนๆญาติธรรม​
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSC04995.jpg
   DSC04995.jpg
   ขนาดไฟล์:
   171.2 KB
   เปิดดู:
   2,646
  • DSC04996.jpg
   DSC04996.jpg
   ขนาดไฟล์:
   78.6 KB
   เปิดดู:
   2,561
  • DSC04997.jpg
   DSC04997.jpg
   ขนาดไฟล์:
   112.5 KB
   เปิดดู:
   2,609
  • DSC04998.jpg
   DSC04998.jpg
   ขนาดไฟล์:
   105.9 KB
   เปิดดู:
   103
  • DSC04999.jpg
   DSC04999.jpg
   ขนาดไฟล์:
   120.3 KB
   เปิดดู:
   2,611
  • DSC05000.jpg
   DSC05000.jpg
   ขนาดไฟล์:
   102.8 KB
   เปิดดู:
   2,557
  • DSC05001.jpg
   DSC05001.jpg
   ขนาดไฟล์:
   97.9 KB
   เปิดดู:
   2,595
  • DSC05002.jpg
   DSC05002.jpg
   ขนาดไฟล์:
   97.3 KB
   เปิดดู:
   2,598
  • DSC05003.jpg
   DSC05003.jpg
   ขนาดไฟล์:
   102.3 KB
   เปิดดู:
   2,531
  • DSC05004.jpg
   DSC05004.jpg
   ขนาดไฟล์:
   104.2 KB
   เปิดดู:
   2,528
 11. อัสนี

  อัสนี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  1,401
  ค่าพลัง:
  +3,559
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  แจกของที่ระลึกแล้วท่านเมตตาถ่ายรูปร่วมเพื่อนๆญาติธรรม ครับ​
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSC05005.jpg
   DSC05005.jpg
   ขนาดไฟล์:
   104.3 KB
   เปิดดู:
   2,497
  • DSC05006.jpg
   DSC05006.jpg
   ขนาดไฟล์:
   97.2 KB
   เปิดดู:
   2,497
  • DSC05007.jpg
   DSC05007.jpg
   ขนาดไฟล์:
   100.2 KB
   เปิดดู:
   2,488
  • DSC05008.jpg
   DSC05008.jpg
   ขนาดไฟล์:
   103.2 KB
   เปิดดู:
   2,472
  • DSC05009.jpg
   DSC05009.jpg
   ขนาดไฟล์:
   106.2 KB
   เปิดดู:
   2,491
  • DSC05010.jpg
   DSC05010.jpg
   ขนาดไฟล์:
   97.7 KB
   เปิดดู:
   97
  • DSC05011.jpg
   DSC05011.jpg
   ขนาดไฟล์:
   106.4 KB
   เปิดดู:
   2,465
  • DSC05015.jpg
   DSC05015.jpg
   ขนาดไฟล์:
   101.5 KB
   เปิดดู:
   2,462
  • DSC05016.jpg
   DSC05016.jpg
   ขนาดไฟล์:
   115.6 KB
   เปิดดู:
   2,454
  • DSC05013.jpg
   DSC05013.jpg
   ขนาดไฟล์:
   113.3 KB
   เปิดดู:
   2,462
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 มกราคม 2012
 12. อัสนี

  อัสนี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  1,401
  ค่าพลัง:
  +3,559
  [​IMG]


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  หลวงพ่อท่านแสดงธรรมและข้อคิดในการดำรงค์ตนในชีวิตปัจจุบันที่ต้องผจญภาวะการณ์ต่างๆ
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  พระพุทธรูปบนศาลา
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSC05017.jpg
   DSC05017.jpg
   ขนาดไฟล์:
   113.9 KB
   เปิดดู:
   2,449
  • DSC05018.jpg
   DSC05018.jpg
   ขนาดไฟล์:
   106.8 KB
   เปิดดู:
   2,429
  • DSC05019.jpg
   DSC05019.jpg
   ขนาดไฟล์:
   102.4 KB
   เปิดดู:
   2,441
  • DSC05020.jpg
   DSC05020.jpg
   ขนาดไฟล์:
   89.1 KB
   เปิดดู:
   2,429
  • DSC05021.jpg
   DSC05021.jpg
   ขนาดไฟล์:
   115.7 KB
   เปิดดู:
   2,431
  • DSC05024.jpg
   DSC05024.jpg
   ขนาดไฟล์:
   100.4 KB
   เปิดดู:
   2,427
  • DSC05025.jpg
   DSC05025.jpg
   ขนาดไฟล์:
   99.7 KB
   เปิดดู:
   2,433
  • DSC05026.jpg
   DSC05026.jpg
   ขนาดไฟล์:
   95.6 KB
   เปิดดู:
   2,416
  • DSC05028.jpg
   DSC05028.jpg
   ขนาดไฟล์:
   89.7 KB
   เปิดดู:
   2,414
  • DSC05029.jpg
   DSC05029.jpg
   ขนาดไฟล์:
   125.7 KB
   เปิดดู:
   2,402
 13. อัสนี

  อัสนี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  1,401
  ค่าพลัง:
  +3,559
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  หลวงพ่อท่านแสดงธรรมแล้ว ญาติธรรม นมัสการ องค์พระบรมธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่อยู่ที่ถ้ำผาจม
  [​IMG]
  เศียร พระพุทธรูปที่หลวงพ่อท่านเตรียมสร้างพระที่บริเวณวัด

   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSC05027.jpg
   DSC05027.jpg
   ขนาดไฟล์:
   120.1 KB
   เปิดดู:
   2,360
  • DSC05032.jpg
   DSC05032.jpg
   ขนาดไฟล์:
   126.5 KB
   เปิดดู:
   2,396
  • DSC05033.jpg
   DSC05033.jpg
   ขนาดไฟล์:
   103.4 KB
   เปิดดู:
   2,399
  • DSC05034.jpg
   DSC05034.jpg
   ขนาดไฟล์:
   101.8 KB
   เปิดดู:
   2,381
  • DSC05037.jpg
   DSC05037.jpg
   ขนาดไฟล์:
   95.3 KB
   เปิดดู:
   2,390
  • DSC05035.jpg
   DSC05035.jpg
   ขนาดไฟล์:
   213.9 KB
   เปิดดู:
   2,368
  • DSC05038.jpg
   DSC05038.jpg
   ขนาดไฟล์:
   96 KB
   เปิดดู:
   2,386
  • DSC05039.jpg
   DSC05039.jpg
   ขนาดไฟล์:
   106.4 KB
   เปิดดู:
   2,377
  • DSC05040.jpg
   DSC05040.jpg
   ขนาดไฟล์:
   94.8 KB
   เปิดดู:
   2,371
  • DSC05042.jpg
   DSC05042.jpg
   ขนาดไฟล์:
   149.1 KB
   เปิดดู:
   2,373
 14. อัสนี

  อัสนี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  1,401
  ค่าพลัง:
  +3,559
  [​IMG]
  องค์พระฤาษีที่หน้าถ้ำพร้อมกุมาร
  [​IMG]
  เห็นกระดาษแผ่นหนึ่งติดที่ผนังถ้ำอ่านแล้วได้ใจความเตือนสติดีมากๆ เผื่อบางท่านที่คิดไม่ถึงเวลาไปวัด ทำความดี กลับได้ทำบาปโดยไม่รู้ตัว ครับ
  [​IMG]

  [​IMG]
  อาจารย์ใหญ่ ท่านที่อุทิศร่างกายเป็นเครื่องเตือนสติ ว่าคนเรา เมื่อลอกเปลือกนอกออกแล้วทุกท่าน มีอยู่แค่นี้ ไม่ว่าหญิง และชาย ขออนุโมทนาคุณแม่ท่านที่อุทิศร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วยน่ะครับ
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  ทำบุญพร้อมทั้งรับพรแล้ว เดินทางเท้ามาตลาดแม่สาย ตลาดชายแดน แต่ดูแล้วเหมือนตลาด คลองถม อย่างไรอย่างนั้น ครับ ราคาของก็ไม่แตกต่างกัน ถ้าจะซื้อต้องต่อราคาของให้สุดๆไปเลย สินค้าส่วนใหญ่มาจากจีน โดยขึ้นที่ท่าเรือ บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ แล้วกระจายสินค้า มาแม่สายและ ทุกจังหวัดในไทยครับ

   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSC05031.jpg
   DSC05031.jpg
   ขนาดไฟล์:
   353.2 KB
   เปิดดู:
   2,368
  • DSC05030.jpg
   DSC05030.jpg
   ขนาดไฟล์:
   235.7 KB
   เปิดดู:
   2,422
  • DSC05045.jpg
   DSC05045.jpg
   ขนาดไฟล์:
   174.5 KB
   เปิดดู:
   2,355
  • DSC05046.jpg
   DSC05046.jpg
   ขนาดไฟล์:
   115 KB
   เปิดดู:
   2,344
  • DSC05047.jpg
   DSC05047.jpg
   ขนาดไฟล์:
   109.9 KB
   เปิดดู:
   2,336
  • DSC05048.jpg
   DSC05048.jpg
   ขนาดไฟล์:
   76.3 KB
   เปิดดู:
   2,319
  • DSC05049.jpg
   DSC05049.jpg
   ขนาดไฟล์:
   96 KB
   เปิดดู:
   2,327
  • DSC05050.jpg
   DSC05050.jpg
   ขนาดไฟล์:
   92.9 KB
   เปิดดู:
   2,315
 15. อัสนี

  อัสนี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  1,401
  ค่าพลัง:
  +3,559
  ช๊อพปิ้งกันจนอิ่ม(ชิมแหลกเรียกได้ว่าจะทุกร้าน)ถึงเวลานัดหมายก็ขึ้นรถมุ่งหน้าสู่ สามเหลี่ยมทองคำ เชียงแสน เพื่อไป วัดพระธาตุผาเงา ระหว่างทางใกล้จะถึงพระธาตุผาเงา เพื่อนคุณหญิงก็ออนไลน์มาแจ้งให้รีบไปพระธาตุจอมกิตติเลยพิธี จะเริ่มแล้ว ว่าแล้วเนวิเกเตอร์ก็เบรกกลับลำรถ มุ่งหน้า วัดพระธาตุจอมกิตติทันท่วงที ​
  [​IMG]

  [​IMG]
  เมื่อไปถึงข้างบนที่รถจอดญาติธรรมมาร่วมบุญกันเยอะมากๆ จนลานวัดแน่นถนัดตา
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  พิธียังไม่เริ่ม พาชมอุโบสถ์ และเจดีย์พระธาตุเก่าแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด​
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSC05068.jpg
   DSC05068.jpg
   ขนาดไฟล์:
   124.9 KB
   เปิดดู:
   828
  • DSC05069.jpg
   DSC05069.jpg
   ขนาดไฟล์:
   133.6 KB
   เปิดดู:
   837
  • DSC05065.jpg
   DSC05065.jpg
   ขนาดไฟล์:
   178.8 KB
   เปิดดู:
   832
  • DSC05066.jpg
   DSC05066.jpg
   ขนาดไฟล์:
   139.2 KB
   เปิดดู:
   826
  • DSC05067.jpg
   DSC05067.jpg
   ขนาดไฟล์:
   94.2 KB
   เปิดดู:
   831
  • DSC05054.jpg
   DSC05054.jpg
   ขนาดไฟล์:
   102.4 KB
   เปิดดู:
   823
  • DSC05061.jpg
   DSC05061.jpg
   ขนาดไฟล์:
   177.4 KB
   เปิดดู:
   828
  • DSC05063.jpg
   DSC05063.jpg
   ขนาดไฟล์:
   138.6 KB
   เปิดดู:
   828
  • DSC05056.jpg
   DSC05056.jpg
   ขนาดไฟล์:
   187.6 KB
   เปิดดู:
   822
  • DSC05055.jpg
   DSC05055.jpg
   ขนาดไฟล์:
   92.3 KB
   เปิดดู:
   822
  • DSC05060.jpg
   DSC05060.jpg
   ขนาดไฟล์:
   165 KB
   เปิดดู:
   825
 16. อัสนี

  อัสนี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  1,401
  ค่าพลัง:
  +3,559
  [​IMG]
  ออกจากอุโบสถ์ มาพบภาพนี้ ญาติธรรมกำลังสนธนากับพระสงฆ์เจ้า ที่มองเห็นลิบๆเป็นภูเขาสูงนั้นประเทศลาว ครับโดยมีแม่น้ำโขงคั่นกลาง ไทย กับ ลาว
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  พระบรมเจ้าพรหมมหาราชครับ
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  เมื่อถึงเวลา พระสงฆ์ท่านเจริญชัยมงคลคาถาบวงสรวง และเวียนรอบ องค์พระบรมพระธาตุ

   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSC05064.jpg
   DSC05064.jpg
   ขนาดไฟล์:
   96.1 KB
   เปิดดู:
   815
  • DSC05059.jpg
   DSC05059.jpg
   ขนาดไฟล์:
   126.9 KB
   เปิดดู:
   824
  • DSC05057.jpg
   DSC05057.jpg
   ขนาดไฟล์:
   120.5 KB
   เปิดดู:
   813
  • DSC05058.jpg
   DSC05058.jpg
   ขนาดไฟล์:
   177.5 KB
   เปิดดู:
   804
  • DSC05070.jpg
   DSC05070.jpg
   ขนาดไฟล์:
   144.7 KB
   เปิดดู:
   826
  • DSC05073.jpg
   DSC05073.jpg
   ขนาดไฟล์:
   151.5 KB
   เปิดดู:
   801
  • DSC05074.jpg
   DSC05074.jpg
   ขนาดไฟล์:
   143.6 KB
   เปิดดู:
   807
  • DSC05075.jpg
   DSC05075.jpg
   ขนาดไฟล์:
   116.8 KB
   เปิดดู:
   809
  • DSC05078.jpg
   DSC05078.jpg
   ขนาดไฟล์:
   142.9 KB
   เปิดดู:
   811
  • DSC05079.jpg
   DSC05079.jpg
   ขนาดไฟล์:
   153.1 KB
   เปิดดู:
   809
 17. อัสนี

  อัสนี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  1,401
  ค่าพลัง:
  +3,559
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  องค์พระบรมธาตุ ซึ่งอยู่ในระหว่างการบูรณะเนื่องจาก แผ่นดินไหวในประเทศพม่าที่ผ่านมา ทำให้องค์พระธาตุเกิดรอยร้าว และยอดได้หักโค่นมาครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSC05082.jpg
   DSC05082.jpg
   ขนาดไฟล์:
   146.3 KB
   เปิดดู:
   800
  • DSC05083.jpg
   DSC05083.jpg
   ขนาดไฟล์:
   140 KB
   เปิดดู:
   801
  • DSC05087.jpg
   DSC05087.jpg
   ขนาดไฟล์:
   144.6 KB
   เปิดดู:
   799
  • DSC05088.jpg
   DSC05088.jpg
   ขนาดไฟล์:
   148.7 KB
   เปิดดู:
   801
  • DSC05089.jpg
   DSC05089.jpg
   ขนาดไฟล์:
   147.2 KB
   เปิดดู:
   806
  • DSC05091.jpg
   DSC05091.jpg
   ขนาดไฟล์:
   146.4 KB
   เปิดดู:
   796
  • DSC05092.jpg
   DSC05092.jpg
   ขนาดไฟล์:
   152.8 KB
   เปิดดู:
   802
  • DSC05093.jpg
   DSC05093.jpg
   ขนาดไฟล์:
   179.1 KB
   เปิดดู:
   795
  • DSC05095.jpg
   DSC05095.jpg
   ขนาดไฟล์:
   139.8 KB
   เปิดดู:
   796
  • DSC05096.jpg
   DSC05096.jpg
   ขนาดไฟล์:
   130 KB
   เปิดดู:
   796
 18. อัสนี

  อัสนี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  1,401
  ค่าพลัง:
  +3,559
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  พระสงฆ์ท่านแสดงธรรมแก่ญาติโยม เรียกได้ว่าสายธารแห่งการสร้างกุศลผลบุญไม่ขาดสายเลย จริงๆ​
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSC05097.jpg
   DSC05097.jpg
   ขนาดไฟล์:
   118.8 KB
   เปิดดู:
   799
  • DSC05100.jpg
   DSC05100.jpg
   ขนาดไฟล์:
   147.6 KB
   เปิดดู:
   783
  • DSC05103.jpg
   DSC05103.jpg
   ขนาดไฟล์:
   144.8 KB
   เปิดดู:
   779
  • DSC05105.jpg
   DSC05105.jpg
   ขนาดไฟล์:
   110.1 KB
   เปิดดู:
   779
  • DSC05106.jpg
   DSC05106.jpg
   ขนาดไฟล์:
   144.5 KB
   เปิดดู:
   789
  • DSC05107.jpg
   DSC05107.jpg
   ขนาดไฟล์:
   149.2 KB
   เปิดดู:
   785
  • DSC05109.jpg
   DSC05109.jpg
   ขนาดไฟล์:
   106 KB
   เปิดดู:
   790
  • DSC05111.jpg
   DSC05111.jpg
   ขนาดไฟล์:
   112.2 KB
   เปิดดู:
   58
  • DSC05112.jpg
   DSC05112.jpg
   ขนาดไฟล์:
   168.2 KB
   เปิดดู:
   782
  • DSC05113.jpg
   DSC05113.jpg
   ขนาดไฟล์:
   156.8 KB
   เปิดดู:
   774
 19. อัสนี

  อัสนี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  1,401
  ค่าพลัง:
  +3,559
  -เมื่อพิธีเสร็จแล้ว กระผมได้ลงบันไดพญานาคมารอคณะเอ๋..ทำไมไม่มีใครมาเลย คือบันไดพญานาคมีสองเส้นทาง อีกด้านที่กระผมลงมาระยะทางสั้น แต่อีกเส้นทางหนึ่งยาวหลายขั้น แต่คุณหญิงพาญาติธรรมของกระผมลงทางที่ยาวที่สุด เรียกได้ว่าขาแทบพันกันเลย มีนัยะอะไรหรือปล่าวหรือซ้อมไว้ก่อน​
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  พอลงมาถึงข้างล่างก็กดชัตเตอร์กันใหญ่ ญาติธรรมกระผมใจยังสู้อยู่ถึงแม้นจะเป๋ไปเล็กน้อย แต่ก็ยังชูสองนิ้ว ครับ
  -เสร็จจากงานพระบรมธาตุจอมกิตติ ก็รีบบึ่งขึ้นที่วัดพระธาตุดอยตุง เวลารวดเร็วจริงๆ ก่อนขึ้นพระธาตุสมาชิกได้ลงไปรับประทานอาหารกันก่อนที่ทางแยกเข้า บางท่านก็เตรียมความพร้อม โดยทานยากันเมา(กันเมารถหรือให้เมาก็ไม่รู้)เมื่อรัปประทานอาหารเรียบร้อยแล้วรถก็บึ่งขึ้นที่วัดพระธาตุดอยตุง โยกซ้ายบ้างขวาบ้าง หน้า-หลัง พักเดียวหลายคนก็เริ่มออกอาการ เมาค้างกันเป็นแถว คำเตือน เวลารถถ้าจะขึ้นเขาให้สั่งอาหารใส่กล่องไปแล้วค่อยรัปประทานทีหลังมิฉะนั้น อาจจะเกิดอาการใส่ท้องไปแล้วรีเพลย์ออกมาที่หลัง ไปถึงวัดพระธาตุ เพื่อนๆหลายคณะจุดมุ่งหมายเดียวกัน มาพักที่วัดพระธาตุหลายคณะ ทำให้วัดดูแคบถนัดตา แต่ก็เพียงพอต่อการพักพิง ช่วงเช้าตีสี่ตื่นชำระร่างกาย ความเย็นฉ่ำของน้ำที่ห้องน้ำด้านนอน น่าจะประมาณ สี่หรือห้าองศานี่แหละ เมื่อชำระร่างกายแล้วเตรียมตัวเดินขึ้นไปองค์พระธาตุดอยตุงจากวัดประมาณ หนึ่ง กิโลเมตร
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  พิธีบวงสรวงองค์พระธาตุ ตั้งแต่เช้ามือไม่เห็นแสงตะวันพอเริ่มสว่างจะเห็นความสวยงามของบรรยากาศรอบๆพระธาตุดอยตุง จะเห็นซากุระเมืองไทย(ดอกพญาเสือโคร่ง)แซมกับไม้อื่นๆประปราย   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSC05114.jpg
   DSC05114.jpg
   ขนาดไฟล์:
   180.6 KB
   เปิดดู:
   778
  • DSC05115.jpg
   DSC05115.jpg
   ขนาดไฟล์:
   133.4 KB
   เปิดดู:
   768
  • DSC05116.jpg
   DSC05116.jpg
   ขนาดไฟล์:
   141.4 KB
   เปิดดู:
   812
  • DSC05117.jpg
   DSC05117.jpg
   ขนาดไฟล์:
   139.6 KB
   เปิดดู:
   776
  • DSC05118.jpg
   DSC05118.jpg
   ขนาดไฟล์:
   103.9 KB
   เปิดดู:
   780
  • DSC05119.jpg
   DSC05119.jpg
   ขนาดไฟล์:
   116.1 KB
   เปิดดู:
   778
  • DSC05121.jpg
   DSC05121.jpg
   ขนาดไฟล์:
   93.2 KB
   เปิดดู:
   773
  • DSC05123.jpg
   DSC05123.jpg
   ขนาดไฟล์:
   91 KB
   เปิดดู:
   765
  • DSC05126.jpg
   DSC05126.jpg
   ขนาดไฟล์:
   113 KB
   เปิดดู:
   776
  • DSC05128.jpg
   DSC05128.jpg
   ขนาดไฟล์:
   107.5 KB
   เปิดดู:
   770
  • DSC05129.jpg
   DSC05129.jpg
   ขนาดไฟล์:
   86.4 KB
   เปิดดู:
   768
  • DSC05132.jpg
   DSC05132.jpg
   ขนาดไฟล์:
   132.9 KB
   เปิดดู:
   777
 20. อัสนี

  อัสนี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  1,401
  ค่าพลัง:
  +3,559
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  บันไดขึ้นสู่พระธาตุ ซึ่งนับได้198ขั้น ลานบริเวณทางขึ้น เทวา อารักษ์ที่ปกปักรักษาพื้นที่บริเวณพระธาตุ
  เมื่อพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุเสร็จแล้ว เพื่อนๆบางท่านก็ขึ้นรถกลับ บางท่านก็เดินกลับมาชมบรรยากาศข้างทางกันครับ
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSC05134.jpg
   DSC05134.jpg
   ขนาดไฟล์:
   117.5 KB
   เปิดดู:
   770
  • DSC05135.jpg
   DSC05135.jpg
   ขนาดไฟล์:
   107.5 KB
   เปิดดู:
   763
  • DSC05133.jpg
   DSC05133.jpg
   ขนาดไฟล์:
   138.2 KB
   เปิดดู:
   759
  • DSC05136.jpg
   DSC05136.jpg
   ขนาดไฟล์:
   80.9 KB
   เปิดดู:
   758
  • DSC05137.jpg
   DSC05137.jpg
   ขนาดไฟล์:
   83 KB
   เปิดดู:
   758
  • DSC05140.jpg
   DSC05140.jpg
   ขนาดไฟล์:
   98.6 KB
   เปิดดู:
   758
  • DSC05141.jpg
   DSC05141.jpg
   ขนาดไฟล์:
   84.9 KB
   เปิดดู:
   750
  • DSC05143.jpg
   DSC05143.jpg
   ขนาดไฟล์:
   136.2 KB
   เปิดดู:
   763

แชร์หน้านี้

Loading...