เรื่องเด่น ประมวลภาพพลังจิตธรรมสัญจร 56 ตอน...ธรรมเฉพาะกิจ (37)พระธาตุดอยหินกิ่วและวัดกูเตอร์โกล P. 51

ในห้อง 'ท่องเที่ยว - อาหารการกิน' ตั้งกระทู้โดย roongboon, 21 มกราคม 2013.

 1. roongboon

  roongboon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,039
  ค่าพลัง:
  +4,849
  ประมวลภาพพลังจิตธรรมสัญจร ๕๖


  .... กระทู้นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราว รูปภาพและบันทึกการเดินทางของกิจกรรมบุญในปี ๒๕๕๖ ของทีมงานเว็บพลังจิต โดยพลังจิตธรรมสัญจร เพื่อให้สมาชิกทุกท่านที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปได้รับชมรูปภาพและอนุโมทนาบุญในกิจกรรมบุญต่าง ๆ ร่วมกัน

  [​IMG]
  ธรรมสัญจร (๑)....ขอแจ้งยอดเงินที่ชาวคณะและกัลยาณธรรมทุกท่านร่วมบริจาคทำบุญในทริปพลังจิตธรรมสัญจร (๑) งานออกนิโรธกรรมครั้งที่ ๙ คบ. อริยชาติ อริยจิตฺโต วัดแสงแก้วโพธิญาน - ผาสามเงา - ล่องแพทะเลสาบแม่ปิงเส้นทางเขื่อนภูมิพล - เกาะวาเลนไทน์ - ปฏิบัติธรรมวัดพระพุทธบาทเขาหนาม จ. เชียงราย - ตาก วันที่ ๑๑ - ๑๓ ม.ค. ๕๖ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้

  [​IMG]
  พระครูบาอริยชาติ อริยจิตโต วัดแสงแก้วโพธิญาน ออกนิโรธกรรม วันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๖

  - ถวายพระพุทธรูป ๑ องค์
  - ถวายปัจจัยใส่บาตรพระครูบาอริยชาติ ออกนิโรธกรรม วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ หล่อพระ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ วัดแสงแก้วโพธิญาน ๔๒,๒๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายปัจจัยติดกัณฑ์เทศน์หลวงปู่สมชาย วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระพุทธบาทเขาหนาม ๒๐,๐๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดชลประทานรังสรรค์ ๕๐๐ บาท และตามอัธยาศัย

  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวาย จำนวน ๖๒,๗๐๐ บาท
  ธรรมสัญจร (๒).... ขอแจ้งยอดเงินที่ชาวคณะและกัลยาณธรรมทุกท่านร่วมบริจาคทำบุญในทริปพลังจิตธรรมสัญจร (๒) งานออกนิโรธกรรมพระครูบาเหนือชัย โหษิโต วัดถ้ำป่าอาชาทอง - พระธาตุดอยตุง - ถนนคนเดินเชียงราย - นั่งรถรางแอ่วเมืองเล่าขาน ๙ ตำนาน นครเจียงฮาย จ. เชียงราย วันที่ ๑๘ - ๒๐ ม.ค. ๕๖ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้

  [​IMG]
  พระครูบาเหนือชัย โฆษิโต วัดถ้ำป่าอาชาทอง ออกกนิโรธกรรม วันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๖


  - ถวายปัจจัยใส่บาตรพระครูบาเหนือชัย โฆษิโต ออกนิโรธกรรม วิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดถ้ำป่าอาชาทอง ๔๑,๓๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายปัจจัยพระครูวิลาศกาญจนธรรม ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายปัจจัยหลวงปู่ครูบาบุญยัง ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายปัจจัยตุ๊ป้อมหาสิงห์ ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายปัจจัยหลวงพี่สมมาศ คุณาธิโก (หลวงพี่ติงลี่) ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายปัจจัยครูบาวิฑูรย์ ชินวโร ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายปัจจัยหลวงพี่โรจน์ ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายปัจจัยหลวงพี่นิล จำนวน ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายปัจจัยหลวงพี่สมมาศ คุณาธิโก (หลวงพี่ติงลี่) ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเด็กชาวเขา อ. แม่สาย ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ พระธาตุดอยตุง ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระสิงห์ ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระแก้ว ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดดอยงำเมือง ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระธาตุดอยจอมทอง ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดมิ่งเมือง ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานศพคุณแม่ญาติธรรมในคณะพลังจิตธรรมสัญจร ๔,๓๐๐ บาท

  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวาย จำนวน ๔๗,๐๐๐ บาท

  :cool: รับชมภาพบรรยากาศ คลิก  ธรรมสัญจร (๓).... ขอแจ้งยอดเงินที่ชาวคณะและกัลยาณธรรมทุกท่านร่วมบริจาคทำบุญในทริปพลังจิตธรรมสัญจร (๓) งานพระราชทานเพลิงพระครูสันติธรรมาภิรม (หลวงปู่ครูบาอ่อน รตนวณฺโณ) วัดสันต้นหวีด - ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จ. พะเยา วันที่ ๑ - ๓ ก.พ. ๕๖ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้

  [​IMG]
  นกหัสดีลิงค์ งานพระราชทานเพลิงศพพระครูสันติธรรมาภิรม (หลวงปู่ครูบาอ่อน รตนวณฺโณ) วัดสันต้นหวีด ๒ ก.พ. ๕๖


  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดสันต้นหวีด ๑,๗๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายปัจจัยพระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมพิธีพระราชทานเพลิง ๕๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดอนาลโยทิพยาราม ๒,๕๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระธาตุจอมทอง ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดศรีโคมคำ ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดติโลกอาราม ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดศรีอุโมงค์คำ ๑,๐๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระธาตุช่อแฮ ๕๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าภัตตาหาร - น้ำปานะ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ๗๐๐ บาท และตามอัธยาศัย

  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวาย จำนวน ๗,๒๐๐ บาท

  รับชมภาพบรรยากาศ คลิก  ธรรมสัญจร (๔) .... ขอแจ้งยอดเงินที่ชาวคณะและกัลยาณธรรมทุกท่านร่วมบริจาคทำบุญในทริปพลังจิตธรรมสัญจร (๔) นมัสการพระพุทธบาทพลวง (คิชฌกูฎ) - ร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร เสริมดวงด้วยพิธีจุดเทียนกับท่านพ่อมนัส มนตฺชาโต จ. จันทบุรี วันที่ ๑๖ - ๑๗ ก.พ. ๕๖ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดีงนี้

  [​IMG]
  พระพุทธบาทพลวง (คิชฌกูฎ)

  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าเดินทางรถขึ้นเขา ผ้าป่า วัดกระทิง ๑๕,๐๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าบูชาเทียน สำนักฟื้นฟูจิตเขาแหลม ๑๔,๐๐๐ บาท และตามอัธยาศัย

  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวาย จำนวน ๒๙,๐๐๐ บาท  ธรรมสัญจร (๕)
  ธรรมสัญจร (๖)  ธรรมสัญจร (๗).... ขอแจ้งยอดเงินที่ชาวคณะและกัลยาณธรรมทุกท่านร่วมบริจาคทำบุญในทริปพลังจิตธรรมสัญจร (๗) พิธีไหว้ครูพุทธาภิเษก เป่ายันต์เกราะเพชร วัดท่าขนุน - อุทยานประวัติสงคราม ๙ ทัพ จ. กาญจนบุรี วันที่ ๑๖ มี.ค. ๕๖ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้

  [​IMG]
  ชาวคณะบางส่วนร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกกับท่านพระวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก)

  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดท่าขนุน ๖,๐๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ร่วมบุญบูรณะปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ วิทยากร ๑,๕๐๐ บาท และตามอัธยาศัย

  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวาย จำนวน ๗,๕๐๐ บาท
  ธรรมสัญจร (๘) .... ขอแจ้งยอดเงินที่ชาวคณะและกัลยาณธรรมทุกท่านร่วมบริจาคทำบุญในทริปพลังจิตธรรมสัญจร (๘) พิธีุมุฑิตาจิตพระครูบาวิจิตร มนฺญโญ - พิธีอุปสมบทหมู่ วัดกูเตอร์โกลด์ - เฉพาะกิจลำปาง - พิธีทักษิณานุปทาน ฉลองตราตั้งพระครูวิบูลสรกิจ (หลวงพี่เอก) วัดเขาแร่ จ. ตาก - ลำปาง - สุโขทัย วันที่ ๒๓ - ๒๔ มี.ค. ๕๖ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้

  [​IMG]
  พระครูบาวิจิตร มนฺญโญ และชาวคณะ

  - ถวายปัจจัยแด่หลวงพ่อกอไผ่ วัดสระมณฑล ๒,๕๐๐ บาท เพื่อร่วมบุญกับหลวงพ่อ ดังนี้
  ๑. ปล่อยปลา ๓,๐๐๐ กิโลกรัม บริเวณท่าน้ำวัดบางนมโค
  ๒. หล่อพระพุทธรูปรุ่นสิงห์ ๑ จำนวน ๒ องค์
  ๓. หล่อพระพุทธรูปนาคปรก ๑ องค์
  ๔. หล่อรูปเหมือนพระเจ้าตาก ๑ องค์
  ๕. ร่วมเป็นเจ้าภาพประดับเพชรพลอยพระอุณาโลมพระพุทธนเรศวร สูง ๑๗ เมตร


  - ถวายพวงมาลัยดอกไม้สด ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค และเครื่องอุปโภค กับตัวแทนที่ดูแลองค์พระครูบาบุญช่ม ญานสังวโร ถ้ำราชคฤห์
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ปัจจัยสร้างศาลาลานปฎิบัติธรรม เจ้าภาพร่วมอุปสมบทหมู่ วัดกูเตอร์โกลด์ ๓๐,๕๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายขนม ของเล่น เครื่องเขียน สำหรับแจกเด็กชาวเขา วัดกูเตอร์โกลด์
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดแสงแก้วโพธิญาน ๑๐๐ บาท (ฝากญาติธรรมที่มาร่วมงานมุฑิตาจิต และเดินทางต่อไปร่วมงานครูบาอริยชาติ)
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ปัจจัยพระสุปฏิปันโน ออกนิโรธสมาบัติ วัดเขาแร่ ๑,๐๐๐ บาท และตามอัธยาศัย

  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวาย จำนวน ๓๔,๒๐๐ บาท
  ธรรมเฉพาะกิจ (๙).... ขอแจ้งยอดเงินที่ชาวคณะและกัลยาณธรรมทุกท่านร่วมบริจาคทำบุญในทริปพลังจิตธรรมเฉพาะกิจ (๙) ทำบุญครบรอบวันมรณภาพปีที่ ๒๑ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง จ. เชียงใหม่ วันที่ ๑๓ - ๑๕ ส.ค. ๕๖ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้

  [​IMG]
  เจดีย์หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง ๑๓ ส.ค. ๕๖

  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดฟ่อนสร้อย ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ๖๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดศรีโสดาราม ๘๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ๖๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระบาทสี่รอย ๑,๓๕๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ๑,๖๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดถ้ำผาปล่อง ๔,๔๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดถ้ำหลวงเชียงดาว ๕๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดท่ามะเกว๋น ๑,๒๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายเครื่องอัฐบริขาร (ผ้าไตร หมวก ถุงเท้า ยารักษาโรค) วัดถ้ำผาปล่อง
  - ถวายเครื่องอัฐบริขาร (ผ้าไตร เสื้อกันหนาว หมวก ถุงเท้า ยารักษาโรค) วัดท่ามะเกว๋น


  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวายปัจจัย จำนวน ๑๑,๑๕๐ บาท
  ธรรมเฉพาะกิจ (๑๐).... ขอแจ้งยอดเงินที่ชาวคณะและกัลยาณธรรมทุกท่านร่วมบริจาคทำบุญในทริปพลังจิตธรรมเฉพาะกิจ (๑๐) ตามหลวงพ่อเล็กไปงานมุฑิตาจิต ๗๔ ปีตุ้ป้อสิงห์ วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ & ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองลี้ จ. ลำพูน ๑๖-๑๘ ส.ค. ๕๖เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้

  [​IMG]
  ตุ๊ป้อมหาสิงห์ และขาวคณะพลังจิตธรรมเฉพาะกิจ ณ วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ ๑๗ ส.ค. ๕๖

  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ ๑๐,๐๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดบ้านปาง ๕๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระพุทธบาทผาหนาม ๕๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระธาตุดวงเดียว ๑,๐๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระธาตุห้าดวง ๕๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ๕๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ เจดีย์ศรีเวียงชัย ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดท่ามะเกว๋น ๑,๐๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายปัจจัยร่วมบุญสร้างพระจุฬามณี วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ ๑๘,๐๐๐ บาท
  - ถวายปัจจัยหลวงพ่อเล็ก โปรยทานเสลี่ยง ๒๐๐ บาท
  - ถวายเครื่องอัฐบริขาร (ผ้าห่ม เทียนไข) และสับปะรดกวน วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ และวัดท่ามะเกว๋น


  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวายปัจจัย จำนวน ๓๒,๓๐๐ บาท*
  ธรรมสัญจร (๒๒).... ขอแจ้งยอดเงินที่ชาวคณะและกัลยาณธรรมทุกท่านร่วมบริจาคทำบุญในทริปพลังจิตธรรมสัญจร (๒๒) พิธีหล่อสมเด็จองค์ปฐมเนื้อทองคำ สมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก ๘๐ นิ้ว ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป วัดสระพัง & กราบหลวงปู่แ้ผ้ว ปวโร วัดรางหมัน จ. นครปฐม ๒๕ ส.ค. ๕๖ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้

  [​IMG]
  ท่านพระครูไพโรจน์ภัทรคุณ (หลวงพ่อไพโรจน์) และชาวคณะพลังจิตธรรมสัญจร ณ วัดสระพัง ๒๕ ส.ค. ๕๖

  - ถวายแหวนทองคำร่วมหล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ มูลค่า ๓,๖๐๐ บาท
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และหล่อพระ-เจ้าภาพภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ ๑,๐๐๐ รูป วัดสระพัง ๗,๐๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ และภัตตาหารเพลหลวงปู่แผ้ว วัดรางหมัน ๑,๔๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายปัจจัยใส่ย่ามพระเถรานุเถระที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ๑,๐๐๐ บาท และตามอัธยาศัย

  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวายปัจจัย จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท


  จำนวนพระพุทธรูปที่พุทธศาสนิกชนทุกสารทิศร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหล่อพระ วัดสระพังในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้
  ๑. สมเด็จองค์ปฐมเนื้อทองคำ น้ำหนักทองคำ ๑๔ บาท ๖ องค์
  ๒. สมเด็จองค์ปฐมเนื้อเงิน หน้าตัก ๑๔ นิ้ว ๑ องค์
  ๓. สมเด็จองค์ปฐมเนื้อทองเหลือง หน้าตัก ๘๐ นิ้ว ๑ องค์
  ๔. หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด หน้าตัก ๓๐ นิ้ว ๑ องค์
  ๕. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) หน้าัตัก ๓๐ นิ้ว ๑ องค์
  ๖. หลวงปู่แผ้ว ปวโร หน้าตัก ๓๐ นิ้ว ๑ องค์
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 ธันวาคม 2013
 2. roongboon

  roongboon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,039
  ค่าพลัง:
  +4,849
  ต่อไปเรื่อยๆ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. roongboon

  roongboon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,039
  ค่าพลัง:
  +4,849
  ยังคงอยู่ที่วัดอาชาทอง
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 4. roongboon

  roongboon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,039
  ค่าพลัง:
  +4,849
  ที่พระธาตุดอยตุงกับวัดห้วยปลากั้ง ส่องกระจกเงาพยากรณ์แล้วเห็นเทวดาในกระจก
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 มกราคม 2013
 5. roongboon

  roongboon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,039
  ค่าพลัง:
  +4,849
  Shopping เจอนางแบบแค่นี้
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 6. roongboon

  roongboon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,039
  ค่าพลัง:
  +4,849
  อนุสาวรีย์พญาเม็งราย
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. roongboon

  roongboon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,039
  ค่าพลัง:
  +4,849
  เทพบุตรเทพธิดาและมาดตากล้อง
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. roongboon

  roongboon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,039
  ค่าพลัง:
  +4,849
  ระหวางนั่งรถรางชมเมือง
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 9. roongboon

  roongboon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,039
  ค่าพลัง:
  +4,849
  รูปพระสุปฏิปันโน มีรูปเณรด้วย
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 10. roongboon

  roongboon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,039
  ค่าพลัง:
  +4,849
  ไปพิธีครูบาอริยชาติ เห็นแสงตะวันยามรุ่งอรุณสวยงาม เหมือนนิมิตของงานบุญ
  พอมาพิธีครูบาเหนือชัย ก็เดินไปทั่วๆมืดๆเผื่อจะเห็นนิมิตอะไรบ้าง ลองเดินขึ้นเนินช้างสามเศียร ที่เขาใช้เป็นที่ปล่อยโคมลอย บูชาครูบา
  หันมามองบริเวณ เต๊นท์โรงทานและทางขึ้นวัด
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 มกราคม 2013
 11. roongboon

  roongboon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,039
  ค่าพลัง:
  +4,849
  ลองถ่ายรูปอีกที เห็น Orb สวยงาม หนึ่งดวง ที่มุมซ้ายบน ปกติ Orbเกิดเพราะฝุ่นลอยอยู่ใกล้เล็นส์ พอโดนแสงแฟลชก็กลายเป็นดวงกลมๆ อธิบายด้วยวิชาแสงได้
  แต่ Orb ดวงนี้(ไม่ใช่พระจันทร์)เกิดในตำแหน่ง,เวลาและลวดลาย ที่เหมาะเจาะมาก อยู่บนยอดเสาธงพอดี เด่นขาวอยู่ดวงเดียว ลวดลายสวยพอสมควร เหมือนเจ้าถิ่นมาส่งสัญญาณ ว่า"welcome" ผมกำลังตามหานิมิต ก็ตอบว่า "ผมมาทำบุญ ขอเชิญอนุโมทนาครับ" ขยายภาพดูลวดลายกันหน่อย
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 มกราคม 2013
 12. roongboon

  roongboon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,039
  ค่าพลัง:
  +4,849
  ภาพทั่วไปวัดอาชาทอง
  ๑ พ่นไฟนำขบวน หลวงพี่เล็กและครูบาเหนือชัย
  ๒ ซุ้มสืบชะตา
  ๓ โคมลอย
  ๔ โคมร่วง(กลัวไฟไหม้หญ้า)
  ๕ เทียนทองคำในพิธีสืบชะตา
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. roongboon

  roongboon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,039
  ค่าพลัง:
  +4,849
  การจำลอง พระธาตุดอยตุงที่สร้างครอบพระธาตุดอยตุงองค์เดิม(องค์ที่ครอบไม่เหมือนองค์ข้างใน)
  ตอนนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบกลับไปเหมือนของเดิมสมัยครูบาศรีวิชัยแล้ว
  มีรูปปั้นครูบาศรีวิชัยอยู่ใกล้ๆด้วย
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 14. roongboon

  roongboon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,039
  ค่าพลัง:
  +4,849
  เจ้าแม่กวนอิม ไม้หอมแกะสลัก วัดห้วยปลากั้ง
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 15. roongboon

  roongboon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,039
  ค่าพลัง:
  +4,849
  ระหว่างทางที่นั่งรถราง
  ๑ พระเจ้าล้านทอง ที่วัดพระสิงห์
  ๒ วัดมิ่งเมือง
  ๓ บนหลังคาโบสถ์วัดมิ่งเมือง มี ๑๗ เสา หมายความว่า กษัตริย์ เป็นผู้สร้าง
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 มกราคม 2013
 16. roongboon

  roongboon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,039
  ค่าพลัง:
  +4,849
  วัดพระแก้วมรกต ภาพองค์พระแก้วมรกต ทั้งที่วัดและที่พิพิธภัณฑ์
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 มกราคม 2013
 17. roongboon

  roongboon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,039
  ค่าพลัง:
  +4,849
  รูปพญาเม็งรายและพระชายา
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 18. roongboon

  roongboon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,039
  ค่าพลัง:
  +4,849
  อยากทำบุญใหญ่ อยากเดินทางปลอดโปร่งสะบายใจ อยากไปชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่สวยๆงามๆ คลิกลิงค์ข้างล่างตาม"ธรรมสัญจร"ไปเลยครับ
  http://palungjit.org/threads/ทริปพร...-กพ-ทริปวันมาฆบูชาวัดท่าขนุน-22-25-กพ.401476/
   
 19. ภีมะ

  ภีมะ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +137
  นอกจากมีภาพสวยๆสบายตาแล้ว
  ช่างภาพยังปล่อยมุขเด็ดๆให้น้องๆฮากันทั้งรถเดินทางกันด้วยความสบายใจอีกด้วย

  อนุโมทนากับทุกบุญและทุกท่านด้วยค่ะ
  :cool:
   
 20. roongboon

  roongboon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มกราคม 2013
  โพสต์:
  1,039
  ค่าพลัง:
  +4,849
  ประมวลภาพพลังจิตธรรมสัญจร (๓)

  .... ขอแจ้งยอดเงินที่ชาวคณะและกัลยาณธรรมทุกท่านร่วมบริจาคทำบุญในทริปพลังจิตธรรมสัญจร (๓) งานพระราชทานเพลิงพระครูสันติธรรมาภิรม (หลวงปู่ครูบาอ่อน รตนวณฺโณ) วัดสันต้นหวีด - ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จ. พะเยา วันที่ ๑ - ๓ ก.พ. ๕๖ เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกัน ดังนี้


  [​IMG]
  นกหัสดีลิงค์ งานพระราชทานเพลิงศพพระครูสันติธรรมาภิรม (หลวงปู่ครูบาอ่อน รตนวณฺโณ) วัดสันต้นหวีด ๒ ก.พ. ๕๖  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดสันต้นหวีด ๑,๗๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายปัจจัยพระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมพิธีพระราชทานเพลิง ๕๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดอนาลโยทิพยาราม ๒,๕๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระธาตุจอมทอง ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดศรีโคมคำ ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดติโลกอาราม ๑๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดศรีอุโมงค์คำ ๑,๐๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ วัดพระธาตุช่อแฮ ๕๐๐ บาท และตามอัธยาศัย
  - ถวายวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์ ค่าภัตตาหาร - น้ำปานะ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ๗๐๐ บาท และตามอัธยาศัย

  รวมเงินที่ชาวคณะเป็นตัวแทนถวาย จำนวน ๗,๒๐๐ บาท

  - กราบขอบพระคุณเว็บพลังจิต/วัดท่าขนุน/สะพานบุญ และเจ้าหน้าที่ที่ได้มอบพื้นที่สำหรับกิจกรรมบุญในครั้งนี้
  - กราบโมทนากัลยาณธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ ร่วมอนุโมทนาในครั้งนี้
  - และขอขอบคุณสมาชิกทั้ง ๑๐ ท่านที่ไ่ด้ร่วมเดินทางสืบสานต่อกิจกรรมบุญกันตามธรรมะจัดสรร  พบกันใหม่กับกิจกรรมบุญพลังจิตธรรมสัญจร

  บุญถวายครูบาอาจารย์.
  กิจกรรมบุญ (๑) : ร่วมบุญ ๗๐๐ บาท เป็นเจ้าภาพเทคอนกรีตลานสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก ๒๑ ศอก วัดท่าขนุน น้อมรับพระนาคปรกเนื้อทองคำ และพระปิดตามหาเศรษฐีเงินล้าน รุ่นฝังตะกรุดจตุโรบังเกิดทรัพย์ (เหลือง) เป็นที่ระลึก ชุด ๒ ประกาศผล ๑ มี.ค.คลิก
  กิจกรรมบุญ (๒) : ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างสมเด็จองค์ปฐม วัดหนองบ้านเก่า จ. กาญจนบุรี คลิก
  กิจกรรมบุญ (๓) : ร่วมบุญสรัางศาลา และลานปฏิบัติธรรมกับพระครูบาวิจิตร มนูญโญ วัดกูเตอร์โกลด์ (นาแฮ) มูลค่าการก่อสร้างประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจัยนำกราบถวายงานมุฑิตาจิต ๒๔ มี.ค. ๕๖ คลิก
  สั่งซื้อเสื้อพลังจิตธรรมสัญจร รุ่นเสาร์ห้า เนื้อผ้านาโน สีขาว คลิก


  เดือน ก.พ.
  ธรรมสัญจร (๔) นมัสการพระพุทธบาทพลวง (คิชฌกูฎ) - ร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร เสริมดวงด้วยพิธีจุดเทียนกับท่านพ่อมนัส มนตฺชาโต จ. จันทบุรี วันที่ ๑๖ - ๑๗ ก.พ. ๕๖ คลิก
  ธรรมสัญจร (๕) พิธีอุปสมบทหมู่วันมาฆบูชา - บวชเนกขัมมฯ - ตามประทีป - ปล่อยโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดท่าขนุน จ. กาญจนบุีรี วันที่ ๒๒ - ๒๕ ก.พ. ๕๖ คลิก


  :cool: รับชมรูปภาพบรรยากาศงานพระราชทานเพลิงหลวงปู่ครูบาอ่อน วัดสันต้นหวีด จากกล้องของคุณ roongboon ได้ที่ คลิก
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 5 กุมภาพันธ์ 2013

แชร์หน้านี้

Loading...