เว็บพลังจิต ประมวลภาพเยือนภูทอก ทอดผ้าป่าวัดป่าเมืองอีสาน 10-12 ธ.ค.54 P.20

ในห้อง 'ท่องเที่ยว - อาหารการกิน' ตั้งกระทู้โดย ญ.ผู้หญิง, 28 กรกฎาคม 2011.

 1. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  [​IMG]
  [​IMG]
  พระอาจารย์จวน วัดเจติคีรีวิหาร (ภูทอก)


  ทริปธรรมเฉพาะกิจ (๙) วัด เจตียาคีรีวิหาร (ภูทอก)-ไหว้พระอริยสงฆ์-สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๖ เมืองอีสาน จ. ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ-สกลนคร-หนองบัวลำภู วันที่ ๒๖-๒๘ ส.ค. ๕๔ (๓ วัน ๒ คืน)


  กำหนดการเดินทาง
  โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP ๑๐ ที่นั่ง

  วันศุกร์ที่ ๒๖ ส.ค. ๕๔ (กรุงเทพ-ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย)
  ๐๔.๑๕ น. จุดนัดพบ ปั๊มน้ำมัน ปตท.สนามเป้า
  - ตรวจสอบรายชื่อ
  - ล้อหมุน


  เดินทางกราบนมัสการพระอริยสงฆ์ที่องค์หลวงตามหาบัวรับรองแล้ว
  <label for="rb_iconid_31">[​IMG]</label> หลวงปู่โส กสฺสโป วัดป่าคำแคนเหนือ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
  <label for="rb_iconid_31">[​IMG]</label> หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโป วัดป่าวิเวกธรรม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  <label for="rb_iconid_31">[​IMG] </label>หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺทาทีโป วัดโพธิ์สมภรณ์ จ.อุดรธานี
  <label for="rb_iconid_31">[​IMG] </label>พระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
  <label for="rb_iconid_31">[​IMG] </label>หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
  <label for="rb_iconid_31">[​IMG] </label>หลวงพ่อพระสุก วัดศรีคุณเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย

  ๒๐.๐๐ น. เข้าที่พักแก้วคูณรีสอร์ท พักผ่อนตามฺิอัธยาศัย

  วันเสาร์ที่ ๒๗ ส.ค. ๕๔ (หนองคาย-บึงกาฬ-ภูทอก-สกลนคร)
  ๐๕.๐๐ น. ตื่นทำธุระส่วนตัว
  ๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
  ๐๗.๐๐ น. ล้อหมุน

  เดินทางกราบนมัสการพระอริยสงฆ์
  <label for="rb_iconid_31">[​IMG] </label>หลวงปู่ทุย ฉนฺทกโร วัดป่าดานวิเวก อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
  <label for="rb_iconid_31">[​IMG] </label>หลวงตาแยง สุขกาโม วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
  <label for="rb_iconid_31">[​IMG] </label>หลวงปู่เนย สมจิตฺโต วัดป่าโนนแสนคำ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

  ๒๐.๐๐ น. เข้าที่พักโรงแรมชมดาวแอนด์รีสอร์ท และโรงแรมหนองคูรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย


  วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ส.ค. ๕๔ (สกลนคร-อุดรธานี-หนองบัวลำภู-กรุงเทพ)
  ๐๕.๐๐ น. ตื่นทำธุระส่วนตัว
  ๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
  ๐๗.๐๐ น. ล้อหมุน
  เดินทางกราบนมัสการพระอริยสงฆ์
  <label for="rb_iconid_31">[​IMG] </label>หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
  <label for="rb_iconid_31">[​IMG]</label><label for="rb_iconid_31"></label> หลวงปู่เสน ปญฺญาธโร วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
  <label for="rb_iconid_31">[​IMG] </label>หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล (วัดหลวงปู่ขาว อนาลโย) อ. เมือง จ.หนองบัวลำภู

  ๒๓.๐๐ น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยประมาณ

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่านละ ๒,๓๐๐ บาท
  (ราคานี้รวมค่าเดินทาง-ค่าทีี่พักรวมอาหารเช้า-ประกันอุบัติเหตุ)


  ทริปธรรมเฉพาะกิจ (๙) ปิดรับจองที่นั่งและโอนเงินในวันเสาร์ที่ ๒๐ ส.ค. ๕๔ เวลา ๒๐.๐๐ น.


  ท่่านที่ประสงค์จะร่วมเดินทาง กรุณาโอนเงินค่าพาหนะเดินทางตามจำนวนที่กำหนดข้างต้นเข้าบัญชีตามข้างล่างนี้ และมาโพสต์ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และจำนวนเงินที่โอนให้ทราบด้วย

  ชื่อบัญชี : ณญาดา ศราภัยวานิช
  ธนาคาร : กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาบางบัวทอง
  เลขที่บัญชี : ๑๒๑-๐-๑๐๕๔๕-๔ (121-0-10545-4)
  โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๓๕๙๒๖๑ (081-7359261)


  ท่านที่สำรองที่นั่งหรือโอนเงินแล้วต่อมาประสงค์จะยกเลิกการเดินทาง ขอให้แจ้งล่วงหน้าภายในวันที่ ๘ ส.ค.๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. หากไม่แจ้งภายในกำหนดดังกล่าว ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าเดินทางให้หากปรากฏว่าการยกเลิกล่าช้าของท่านทำให้ตัดสิทธิ์ของบุคคลอื่นและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้จัด

  ในการโอนเงินคืนจะมีค่าธรรมเนียมการโอน ๒๕ บาท ซึ่งจะหักจากยอดเงินค่าเดินทางของท่าน หากมีเงินเหลือหลังจากชำระค่าใช้จ่ายทุกส่วนแล้ว ผู้จัดขออนุญาตนำเงินคงเหลือทั้งหมดเข้ากองทุนบึงลับแลเพื่อใช้ในทุกกิจกรรมบุญต่อไป  * อ่านประวัติพระอริยสงฆ์ที่จะไปกราบมัสการในกิจกรรมบุญนี้ได้ที่หน้า ๓ คคห.ที่ ๔๘ เป็นต้นไป คลิก

  ภาพประกอบ : อินเตอร์เนต
  ๑-๔ วัดเจติคีรีวิหาร (ภูทอก)
  ๕.
  พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
  ๖. หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย
  ๗. หลวงปู่เสน วัดป่าหนองแซง
  ๘-๙ ที่พักโรงแรมชมดาวแอนด์รีสอร์ท
  ๑๐. หลวงปู่จันทร์ วัดโพธิ์สมภรณ์
  ๑๑. หลวงปู่บุญเพ็ง วัดป่าวิเวกธรรม
  ๑๒.-๑๓. ที่พักแก้วคูณรีสอร์ท
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 13 ธันวาคม 2011
 2. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  รายนามผู้ร่วมบุญ-ร่วมเดินทาง

  [​IMG] รายนามผู้ร่วมบุญ
  ๑. กองทุนบึงลับแล จำนวน ๕๐๐ บาท
  ๒. หลาน ๆ สกุล "ศราภัยวานิช" จำนวน ๕๐ บาท
  ๓. คุณศรีโรจน์ กล้าสมศักดิ์ จำนวน ๓๐๐ บาท
  ๔. คุณ vietnam จำนวน ๒๔๐ บาท
  ๕. คุณพ่อโป่ง-คุณปิยราช-ปิยฤทธิ์-ปิยวัชร์-ปิยศักดิ์ แซ่อุ้ย จำนวน ๒๕๐ บาท
  ๖. คุณธรรมรัตน์ 1974 จำนวน ๑๐๐ บาท
  ๗. คุณวีรศักดิ์ และครอบครัว อุทิศให้คุณพ่อกิมซัว แซ่ตั้ง และคุณแม่จุ้ยงิ้ง แซ่เล้า จำนวน ๑๐๐ บาท
  ๘. คุณ SUTASSEE จำนวน ๒๐๐ บาท
  ๙. คุณ t1 จำนวน ๓๐๐ บาท
  ๑๐. คณะกัลยาณธรรมทริปธรรมเฉพาะกิจ (๘) และคณะกัลยาณธรรมบวชเนกขัมมะฯ รุ่นที่ ๗ วัดท่าขนุน จำนวน ๓๐๐ บาท
  ๑๑. คุณทัศนีย์ จำนวน ๒๐๐ บาท
  ๑๒. คุณชุติกาญจน์ จำนวน ๓๐๐ บาท
  ๑๓. คุณ SUTASSEE (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒,๒๐๐ บาท
  ๑๔. คุณประพจน์ และครอบครัว จำนวน ๑๐๐ บาท
  ๑๕. คุณ Komodo จำนวน ๑๐๐ บาท

  รวมเงินร่วมบุญ ณ วันที่ ๒๔ ส.ค. ๕๔ จำนวน
  ๕,๒๔๐ บาท  [​IMG] รายนามผู้ร่วมเดินทาง
  . คุณ ญ.ผู้หญิง จ่ายแล้ว ลว.๕/๘/๕๔
  ๒. คุณ HeartofDragon (๑) จ่ายแล้ว ลว.๘/๘/๕๔
  ๓. คุณ HeartofDragon (๒) จ่ายแล้ว ลว.๘/๘/๕๔
  ๔. คุณ interionut จ่ายแล้ว ลว.๒๒/๘/๕๔ (มังสะวิรัติ)
  ๕. คุณ ๒๐๑๑* จ่ายแล้ว ลว.๒/๘/๕๔
  ๖. คุณ kuppa20 (๑) จ่ายแล้ว ลว.๑๙/๘/๕๔
  ๗. คุณ kuppa20 (๒)* จ่ายแล้ว ลว.๑๙/๘/๕๔
  ๘. คุณกาแฟ (๑) จ่ายแล้ว ลว.๑๙/๘/๕๔
  ๙. คุณกาแฟ (๒) จ่ายแล้ว ลว.๑๙/๘/๕๔
  ๑๐. คุณจุติญาน จ่ายแล้ว ลว.๘/๘/๕๔ (มังสะวิรัติ)
  ------------------------------
  ๑๑. คุณ Ninana (๑) จ่ายแล้ว ลว.๑๖/๘/๕๔
  ๑๒. คุณ Ninana (๒) จ่ายแล้ว ลว.๑๖/๘/๕๔
  ๑๓. คุณยุ้ย จ่ายแล้ว ลว.๘/๘/๕๔
  ๑๔. คุณรุ้ง จ่ายแล้ว ลว.๘/๘/๕๔
  ๑๕. คุณเสาวนิตย์ (๑) จ่ายแล้ว ลว.๑๗/๘/๕๔
  ๑๖. คุณเสาวนิตย์ (๒) จ่ายแล้ว ลว.๑๗/๘/๕๔
  ๑๗. คุณเสาวนิตย์ (๓) จ่ายแล้ว ลว.๑๗/๘/๕๔
  ๑๘. คุณเสาวนิตย์ (๔) จ่ายแล้ว ลว.๑๗/๘/๕๔
  ๑๙. คุณ viphard (๑) จ่ายแล้ว ลว.๑๔/๘/๕๔
  ๒๐. คุณ viphard (๒) จ่ายแล้ว ลว.๑๔/๘/๕๔
  ------------------------------
  ๒๑. คุณอรวรรณ* ขอชำระ ลว.๒๖/๘/๕๔
  ๒๒. คุณ vena* จ่ายแล้ว ลว.๓/๘/๕๔
  ๒๓. คุณทัศนีย์ จ่ายแล้ว ลว.๑๕/๘/๕๔ (มังสะวิรัติ)
  ๒๔. คุณอัสนี (๑)* จ่ายแล้ว ลว.๒๑/๘/๕๔
  ๒๕. คุณอัสนี (๒)* จ่ายแล้ว ลว.๒๑/๘/๕๔ (มังสะวิรัติ)
  ๒๖. คุณ Virach55 (๑) จ่ายแล้ว ลว.๒/๘/๕๔
  ๒๗. คุณ Virach55 (๒)* จ่ายแล้ว ลว.๒/๘/๕๔
  ๒๘. คุณปาริสุทธิ์ (๑)* จ่ายแล้ว ลว.๑๖/๘/๕๔
  ๒๙. คุณปาริสุทธิ์ (๒)* จ่ายแล้ว ลว.๑๖/๘/๕๔
  ๓๐. คุณปาริสุทธิ์ (๓)* จ่ายแล้ว ลว.๑๖/๘/๕๔
  ------------------------------
  ๓๑. คุณปาริสุทธิ์ (๔)* จ่ายแล้ว ลว.๑๖/๘/๕๔
  ๓๒. คุณปาริสุทธิ์ (๕)* จ่ายแล้ว ลว.๑๖/๘/๕๔
  ๓๓. คุณปาริสุทธิ์ (๖)* จ่ายแล้ว ลว.๑๖/๘/๕๔
  ๓๔. คุณวันเพ็ญ* จ่ายแล้ว ลว.๘/๘/๕๔
  ๓๕. คุณสุคนธ์*จ่ายแล้ว ลว.๘/๘/๕๔
  ๓๖. คุณอิ่มจิต* จ่ายแล้ว ลว.๘/๘/๕๔ ขึ้นที่ร้านห่านพะโล้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
  ๓๗. คุณ อ.เหม จ่ายแล้ว ลว.๑๑/๘/๕๔
  ๓๘. คุณศศลักษณ์ ขอชำระ ลว.๒๖/๘/๕๔
  ๓๙. คุณสัมพันธ์* จ่ายแล้ว ลว.๑๐/๘/๕๔
  ๔๐. คุณนวลกมล* จ่ายแล้ว ลว.๑๐/๘/๕๔
  ------------------------------
  ๔๑. คุณนู๋กิ๊ก (๑) จ่ายแล้ว ลว.๑๐/๘/๕๔ ขึ้นที่หน้าโรงงานโมจิ จ.สระบุรี
  ๔๒. คุณนู๋กิ๊ก (๒) (ศิษย์หลวงปู่) จ่ายแล้ว ลว.๑๐/๘/๕๔
  ๔๓. คุณเกสรซ์ (๑) จ่ายแล้ว ลว.๑๖/๘/๕๔
  ๔๔. คุณเกสรซ์ (๒)* จ่ายแล้ว ลว.๑๖/๘/๕๔
  ๔๕. คุณกาแฟ (๓) ขอชำระ ลว.๒๖/๘/๕๔ (มังสะวิรัติ)
  ๔๖. คุณ Virach55 (๓) จ่ายแล้ว ลว.๑๐/๘/๕๔
  ๔๗. คุณ Virach55 (๔) จ่ายแล้ว ลว.๑๐/๘/๕๔
  ๔๘. คุณ Virach55 (๕)* จ่ายแล้ว ลว.๑๐/๘/๕๔
  ๔๙. คุณ Virach55 (๖)* จ่ายแล้ว ลว.๑๐/๘/๕๔
  ๕๐. คุณทวิชา* จ่ายแล้ว ลว.๑๐/๘/๕๔
  ------------------------------
  ๕๑. คุณอรณา จ่ายแล้ว ลว.๑๑/๘/๕๔
  ๕๒. คุณ SUTASSEE จ่ายแล้ว ลว.๑๑/๘/๕๔ (มังสะวิรัติ)
  ๕๓. คุณเพ็ญ จ่ายแล้ว ลว.๑๒/๘/๕๔
  ๕๔. คุณลักคณา จ่ายแล้ว ลว.๑๒/๘/๕๔
  ๕๕. คุณแหลม จ่ายแล้ว ลว.๑๒/๘/๕๔ ขึ้นที่ปั้ม ปตท. NGV ถ.บายพาส จ.นครราชสีมา
  ๕๖. คุณ tsupavat (๑) จ่ายแล้ว ลว.๑๓/๘/๕๔
  ๕๗. คุณ tsupavat (๒) จ่ายแล้ว ลว.๑๓/๘/๕๔
  ๕๘. คุณนิหน่า จ่ายแล้ว ลว.๑๔/๘/๕๔
  ๕๙. คุณฐานิดา จ่ายแล้ว ลว.๑๔/๘/๕๔
  ๖๐. คุณอาหลี (๑) จ่ายแล้ว ลว.๑๔/๘/๕๔
  ๖๑. คุณอาหลี (๒) จ่ายแล้ว ลว.๑๔/๘/๕๔
  ------------------------------
  ๖๒. คุณอาหลี (๓) จ่ายแล้ว ลว.๑๔/๘/๕๔ (มังสะวิรัติ)
  ๖๓. คุณสัมพันธ์ (๒) จ่ายแล้ว ลว.๑๕/๘/๕๔
  ๖๔. คุณปาริสุทธิ์ (๗) จ่ายแล้ว ลว.๑๕/๘/๕๔
  ๖๕. คุณปาริสุทธิ์ (๘) จ่ายแล้ว ลว.๑๕/๘/๕๔
  ๖๖. คุณปาริสุทธิ์ (๙) จ่ายแล้ว ลว.๑๕/๘/๕๔
  ๖๗. คุณนฤพานนท์ จ่ายแล้ว ลว.๑๕/๘/๕๔
  ๖๘. คุณ pataster จ่ายแล้ว ลว.๑๕/๘/๕๔
  ๖๙. คุณ nan-vl760 (๑) จ่ายแล้ว ลว.๑๖/๘/๕๔
  ๗๐. คุณ nan-vl760* (๒) จ่ายแล้ว ลว.๑๖/๘/๕๔

  รวมสมาชิกร่วมเดินทาง จำนวน ๗๐ คน
  (เต็ม)  หมายเหตุ
  ๑.
  ปิดรับที่จำนวน ๗๐ คน
  ๒.
  สมาชิกทุกท่านจะต้องจัดส่งข้อมูลส่วนตัวพื่อใช้ในการทำประกันมายังผู้จัดภายในวันที่ ๒๑ ส.ค.๕๔ ตามรายละเอียด ดังนี้
  ๑. นามแฝงที่ใช้ในเว็บ
  ๒. ชื่อ-สกุล-หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน-อายุ
  ๓. ที่อยู่
  ๔. เบอร์โทรศัพท์
  ๕. ชื่อ-สกุล-เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

  โดยทุกท่านสามารถจัดส่งข้อมูลเข้ามาได้ ๓ ช่องทาง
  ๑. หน้ากระทู้
  ๒. PM
  ๓. E-Mail : papa3107@gmail.com
  (ข้อมูลของทุกท่านจะถูกจัดเก็บไว้เป็นความลับ ไม่มีการเผยแพร่ ยกเว้น บริษัทประกันฯ หรือผู้ที่ต้องรับรู้ข้อมูล)

  ท่านใดที่ไม่จัดส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดทำประกันให้

  ๓. โรงแรมที่พักจัดให้นอนห้องละ ๒-๔ คน (รวมอาหารเช้า) สมาชิกที่ประสงค์จะนอนคนเดียวต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม ๑,๓๐๐ บาท และสมาชิกคนใดที่ทานมังสะวิรัติ ขอให้แจ้งระบุเข้ามา
  ๔.
  ปิดรับการโอนชำระเงิน : วันเสาร์ที่ ๒๐ ส.ค. ๕๔ เวลา ๒๐.๐๐ น.
  ๕. ประกาศผังที่นั่ง : วันเสาร์ที่ ๒๐ ส.ค. ๕๔
  ๖. สมาชิกท่านใดที่โอนชำระค่าเดินทางแล้ว กรุณารักษาสิทธิ์ของท่าน โดยการโพสต์หรือส่ง SMS ที่เบอร์ ๐๘๑-๗๓๕๙๒๖๑ (081-7359261) แจ้งฃื่อ-วัน-เวลาและจำนวนเงินที่โอนให้ทราบเพื่อจะได้ทำการปรับปรุงข้อมูล

  ๗.
  * หมายถึง สมาชิกที่เป็น สว. หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น เมารถ

  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  <hr style="color:#FFFFFF; background-color:#FFFFFF" size="1">


  __________________
  พลังจิตธรรมสัญจร ๕๔
  ประมวลภาพพลังจิตธรรมเฉพาะกิจ (-) หล่อสมเด็จองค์ปฐมเนื้้<wbr>อทองคำ วัดสระพัง คลิก
  เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพมหากุ<wbr>ศลงานเข้า-ออกนิโรธกรรมครูบาวิ<wbr>ูรย์ ชินวโร ๑๗-๒๕ ก.ย. คลิก
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 สิงหาคม 2011
 3. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  มารู้จักสถานที่ ๆ จะไปในธรรมเฉพาะกิจ (๙) กันเถิด...

  [​IMG]


  วัดเจติยาคิรีวิหาร (วัดภูทอก)
  ตั้งอยู่ที่บ้านคำแคนพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ๔๓๒๑๐ มีฐานะเป็นวัดราษฎร์
  มีขนาดความสูง โดยวัดจากฐานถึงยอด ๔๖๐ เมตร มีบันไดเรียงขึ้นตามชั้นต่าง ๆ ๗ ชั้น และฐานชั้นที่ ๖ วัดโดยรอบได้ ๘๐๐ เมตร เป็นหน้าผาสูงชันมีที่ธรณีสงฆ์ ๗๘ ไร่ ๓งาน ๑๘ ตารางวา
  ทิศเหนือ ยาว ๑๙๒ เส้น ๑๕ วา ติดต่อกับภูทอกใหญ่
  ทิศใต้ ยาว ๑๙๐ เส้น ๑๐ วา ติดต่อกับถนนบ้านนาต้อง-บ้านศรีวิไล
  ทิศตะวันออก ยาว ๔๐ เส้น ๑๐ วา ติดกับถนน ร.พ.ช. สายบึงกาฬ-บ้านโพธิ์หมากแข้ง
  ทิศตะวันตก ยาว ๓๕ เส้น ๑๕ วา ติดกับทุ่งนาบ้านนาคำแคน-บ้านนาสะแบง

  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ โดยพระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ ได้มาบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ภูวัว อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย คืนหนึ่งได้เกิดนิมิตรขึ้นเห็นปราสาท ๒ หลัง ลักษณะสวยงามมากอยู่ทางด้านภูทอกน้อย ดังนั้นพระอาจารย์จวนกุลเชฎโฐ จึงได้เดินทางมาพิสูจน์ตามที่เกิดนิมิตร และได้พบลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามร่มรื่นเหมาะที่จะปฏิบัติธรรม จึงได้สำรวจ และปักกรดอยู่ที่ถ้ำบนภูทอก กับพระครูศริธรรมวัฒน์ ต่อมาชาวบ้านคำแคนเห็นพระอาจารย์จวน ธุดงภ์มาอยู่ที่ภูทอก จึงพร้อมใจกันอารธนาให้สร้างวัด ขึ้นที่ภูทอก

  ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ ชาวบ้านนาคำแคนได้มาช่วยกันสร้างบันได้ขึ้นภูทอก จนถึงชั้นที่ ๕-๖ และได้ปลูกสร้างเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์อยู่ถึง ๒ เดือน ๑๐ วันจึงเสร็จ

  ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๓-๒๕๑๔ พระอาจารย์จวน กุลเชตุโฐ ได้ชักชวนชาวบ้าน สร้างทำนบกั้นน้ำขึ้น ๒ แห่ง เพื่อใช้เก็บกักน้ำและจัดระบบน้ำประปาขึ้นภายในวัดภูทอก

  นอกจากนั้น กองทัพอากาศดอนเมืองได้ถวายเครื่องไฟฟ้าแรงสูง สำหรับใช้ภายในวัด ๑ เครื่อง กรมวิเทศสหการได้ถวายพระพุทธรูป หล่อขนาดใหญ่เป็นประธาน ๑ องค์ ไว้ที่วิหารชั้น ๕ และบรรดาญาติโยมได้ช่วยกันสมทบทุนสร้างโรงฉันและศาลาที่ชั้น ๑ หลัง พร้อมกับการก่อสร้างสะพานลอยฟ้าไปรอบ ๆ ภูทอกในชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖ และได้สร้างสถานที่บำเพ็ญเพียรภาวนาแทรกไว้ตามจุดต่าง ๆ โดยรอบหน้าผา สิ้นค่าก่อสร้าง ๔๕,๐๐๐ บาท ซึ่งการก่อสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะเป็นการเจาะหินทำนั่งร้านด้วยไม้เนื้อแข็ง ๒ ท่อน ผูกติดกับเสาที่ปักไม้เท้าแขนลงไปแล้วจึงพาดไม้กระดานเป็นสะพานที่ละช่วง ๆ ละประมาณ ๑ เมตรเศษ ระหว่างคาน จะมีคานรองรับอีกชั้นหนึ่ง จึงทำให้สะพานแข็งแรงมาก นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์แก่ผู้พบเห็นอย่างยิ่ง และเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๓ พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐได้รับนิมนต์ไปกรุงเทพฯ และได้ประสพอุบัติเหตุเครื่องบินตกถึงแก่มรณภาพ สิริรวมอายุได้ ๕๙ ปี ๙ เดือน ๑๘ วัน ๓๘ พรรษา

  ปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ ได้ปรับปรุงการสร้างสะพานในชั้นที่ ๕ โดยทำทางเดินให้เสมอกันและ ขยายให้กว้างขึ้น

  ปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ ได้ปรับปรุงสะพานในชั้นที่ ๖ และทำสะพานในชั้นที่ ๔ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี


  ปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ ได้จัดทำนบกั้นน้ำในเขตวัดและจัดทำถังน้ำบนภูเขาในชั้นที่ ๕ และกุฎิพระภิกษุ สามเณร กุฎิแม่ชี บนชะง่อนเขาในชั้นที่ ๕ เพื่อให้ญาติโยมได้พักอาศัยด้วย


  ปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ ได้จัดทำถนนรอบภูเขา ๓ ลูก คือ ภูทอกน้อย ภูทอกใหญ่ และภูสิงห์น้อยเพื่อ เป็นการกั้นเขตแดนวัด


  บันไดขึ้นภูทอก
  การขึ้นภูทอกนั้น ท่านพระอาจารย์จวนเริ่มก่อสร้างบันไดไม้สำหรับไต่ขึ้นไปในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งมีทั้งหมด ๗ ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง ๕ ปีเต็ม บันไดทั้ง ๗ ชั้น แตกต่างกัน ดังนี้

  ชั้นที่ ๑ เมื่อนักแสวงบุญเดินผ่านประตูสวรรค์เข้าไป แม้จะไม่มีป้ายบอก แต่ก็ถือว่าเข้ามาอยู่ในอาณาบริเวณชั้นที่ ๑ แล้ว ชั้นที่หนึ่งนี้นักแสวงบุญจะได้สัมผัสกับต้นไม้ใบหญ้าหลากชนิดนานาพันธุ์

  ชั้นที่ ๒ เป็นบันไดไม้ยาวทอดรับจากชั้นที่ ๑ เมื่อเดินตามสะพานไม้ไปเรื่อย ๆจะเห็นสถานีวิทยุชุมชนของวัดอยู่ด้านขวามือ ชั้นที่หนึ่งและสองมีทัศนียภาพที่ไม่ต่างกันมากนัก

  ชั้นที่ ๓ เป็นสะพานเวียนรอบเขา สภาพเป็นป่าเขามืดครึ้ม มีโขดหินลานหิน สุดทางชั้นที่ ๓ มีทางแยกสองทาง ทางซ้ายมือเป็นทางลัดผ่านชั้น ๔ ไปสู่ชั้นที่ ๕ ได้เลยซึ่งเป็นทางค่อนข้างชัน ผ่านซอกหินที่มีลักษณะเหมือนอุโมงค์ ส่วนทางขวามือเป็นทางขึ้นสู่ชั้นที่ ๔ แล้ววกขึ้นชั้นที่ ๕ เป็นทางอ้อม (ขอแนะนำว่าควรขึ้นทางนี้ แล้วลงทางนั้น (ทางลัด)

  ชั้นที่ ๔ เป็นสะพานลอยไต่เวียนรอบเขา มองไปเบื้องล่างจะเห็นเนินเขาเตี้ย ๆ สลับกัน เรียกว่า “ดงชมพู” ทิศตะวันออกจดกับภูลังกา เขตอำเภอเซกา ซึ่งมีสภาพเป็นป่าดิบ มีแม่น้ำลำธารหลายสายไหลผ่าน มีสัตว์ป่ามากมายอาศัยอยู่ โดยเฉพาะมีฝูงกามาอาศัยอยู่มาก จึงเรียกกันว่า ภูรังกา แล้วเพี้ยนมาเป็นภูลังกาในที่สุด ชั้นที่ ๔ นี้ จะเป็นที่พักของแม่ชี รอบชั้นมีระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร มีที่พักผ่อนระหว่างทางเป็นระยะ ๆ

  ชั้นที่ ๕ หรือชั้นกลาง เป็นชั้นที่สำคัญที่สุดแต่ไม่ได้สวยที่สุด (สวยที่สุดคือชั้น ๖) มีศาลากลางและกุฏิที่อาศัยของพระ และเป็นที่เก็บศพของพระอาจารย์จวนไว้ด้วย ตามช่องทางเดินจะมีถ้ำอยู่หลายถ้ำ เช่น ถ้ำเหล็กไหล ถ้ำแก้ว ถ้ำฤาษี ฯลฯ ตลอดเส้นทางสู่ชั้นที่ ๖ มีที่พักเป็นลานกว้างอยู่ราว ๒๐ แห่ง มีหน้าผาชื่อต่าง ๆ กัน เช่น ผาเทพนิมิตร ผาหัวช้าง ผาเทพสถิต ฯลฯ ถ้ามาทางด้านเหนือจะเห็นสะพานหินธรรมชาติทอดสู่พุทธวิหาร อันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้วย มองออกไปจะเห็นแนวของภูทอกใหญ่อย่างชัดเจน และมีบันไดเวียนขึ้นสู่ชั้นที่ ๖

  พุทธวิหาร แปลว่า สถานที่พักผ่อนของท่านผู้ตรัสรู้แล้ว เป็น สถานที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่พระอริยหลายองค์มาพักผ่อนและละ สังขารที่นี่ มีลักษณะที่แปลกและน่าอัศจรรย์ที่สุด คล้ายกับพระธาตุอินทร์แขวนที่ประเทศพม่า ปัจจุบันมีสะพานไม้เชื่อมต่อระหว่างสะพานหินกับพุทธวิหาร

  ในอดีตก่อนที่จะมีการสร้างสะพานไม้เชื่อมต่อ บุคคลธรรมดาไม่อาจข้ามมาที่พุทธวิหารได้ เพราะมีหุบเหวขวางกั้น แต่มีบุคคลอยู่ประเภทหนึ่งที่สามารถปรากฎตัวที่พุทธวิหารได้ คือพระอรหันต์และท่านผู้ทรงอภิญญา ท่านเหล่านี้จะมาพักผ่อนที่พุทธวิหารเองโดยการเดินบนอากาศหรือเหาะข้ามมา เพราะต้องการปลีกวิเวกและไม่ให้ใครมารบกวนได้ ดังนั้น หินประหลาดก้อนนี้จึงถูกเรียกว่า พุทธวิหาร ซึ่งแปลว่า สถานที่พักผ่อนของท่านผู้บรรลุแล้ว

  ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีสะพานไม้เชื่อมต่อระหว่างสะพานหินกับพุทธวิหารแล้วก็ตาม แต่นักแสวงบุญทั่วไปก็ไม่อาจเข้าไปสัมผัสพุทธวิหารใกล้ชิดกว่านี้ได้เพราะทางวัดปิดประตูไว้เนื่องจากเทวดาที่รักษาพระบรมสารีริกธาตุทนเหม็นกลิ่นสาบมนุษย์ไม่ไหว ทางวัดจึงอนุญาตให้นักแสวงบุญมาได้แค่ปากประตูเท่านั้น

  ความอัศจรรย์ของพุทธวิหาร คือหินก้อนนี้แยกตัวออกมาจากหินก้อนใหญ่แล้ว แต่ไม่ตกลงมาเพราะตั้งอยู่ได้ฉากกับพื้นโลกพอดี ข้อนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่รู้ เพราะไม่ค่อยสังเกต หากอยากเห็นชัด ๆ ให้เดินมาที่ฐานของพุทธวิหาร จะเห็นได้ชัดหรือสังเกตุดูที่ภาพถ่ายก็ได้ การที่พุทธวิหารตั้งอยู่ได้โดยไม่ตกลงมาถือได้ว่าน่าอัศจรรย์พอ ๆ กันกับพระธาตุอินทร์แขวน

  สะพานหิน ยาวทอดตัวออกมาจากภูทอกยื่นออกมาทางพุทธวิหาร เมื่อยืนบนสะพานหินจะสามารถมองเห็นภูทอกใหญ่และมองเห็นทัศนียภาพสองฟากฝั่งได้อย่างชัดเจนรวมทั้งสูดอากาศที่บริสุทธิ์ด้วยคล้ายกับอยู่บนสรวงสวรรค์ก็มิปาน

  สะพานไม้ มีความยาวประมาณ ๑๐ เมตร เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างสะพานหินและพุทธวิหาร เป็นดุจสิ่งที่เชื่อมต่อโลกสวรรค์และแดนนิพพานเข้าด้วยกัน เมื่อยืนอยู่บนสะพานไม้แล้วมองลงไปด้านล่าง จะเห็นแต่ต้นไม้และหุบเหวที่ลึกสุดหยั่งจะทำให้ทราบว่า บุคคลที่สามารถข้ามจากสะพานหินเพื่อไปบำเพ็ญเพียรหรือพักผ่อนที่พุทธวิหารได้ ต้องมิใช่บุคคลธรรมดา


  ขอบคุณที่มา : วิกิพีเดีย/ภูทอก
   
 4. ติงติง

  ติงติง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  38,284
  ค่าพลัง:
  +82,578
  สถานที่น่าไปมากนะคะ โดยเฉพาะภูทอก แต่ไม่ทราบว่าปรับปรุงเสร็จหรือยัง
   
 5. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  ได้กราบเรียนสอบถามพระวัดเจติยาคีรีวิหารแล้วท่านแจ้งว่าปรับปรุงเสร็จแล้ว แต่ที่วัดจะมีการซ่อมแซมทุกปีเนื่องจากเป็นไม้และมีคนมาเที่ยวเยอะ ไปในครั้งนี้ก็กราบเรียนไปแล้วว่าจะจัดทำผ้าป่าไปกราบถวายหลวงตาค่ะ


   
 6. interionut

  interionut เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  348
  ค่าพลัง:
  +619
  ขอจอง 1 ที่คร้าบบบบบบพี่หญิง

  ทริปแรกหลังลาสิกขาเลยนะเนี่ย ^_^
   
 7. ติงติง

  ติงติง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  38,284
  ค่าพลัง:
  +82,578
  สาธุค่ะ ยินดีด้วยนะคะ เพราะได้มีโอกาสสนทนากับคณะที่ไปถวายเทียนของพระอาจารย์วิภังค์ที่ภูสูง เห็นบอกว่าขึ้นไปไม่ถึงชั้นสุดท้ายเพราะปิดปรับปรุง ก็เลยคิดเป็นห่วงค่ะ
   
 8. kuppa20

  kuppa20 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  91
  ค่าพลัง:
  +312
  จอง 2 ที่ครับ โอนเงินใกล้ๆครับ
   
 9. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  สาธุและขอบคุณค่ะครูติง :)

  รับทราบและปรับปรุงรายชื่อให้แล้วค่ะ

  (ว่าง ๔ ที่)
   
 10. kacher

  kacher เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กุมภาพันธ์ 2005
  โพสต์:
  505
  ค่าพลัง:
  +234
  พี่กาแฟจองสองที่จร้า^^
   
 11. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925
  รับทราบและปรับปรุงรายชื่อให้แล้วค่ะ

  (ว่าง ๒ ที่)
   
 12. HeartofDragon

  HeartofDragon เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  94
  ค่าพลัง:
  +285
  ขอจองเพิ่มอีกหนึ่งที่จ้า สว. (สวยไม่วอกแวก) HeartofDragon
   
 13. Ninana

  Ninana เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  318
  ค่าพลัง:
  +1,635
  พี่หญิงค่ะ จองไปร่วมทริปภูทอก 2 ที่ค่ะ นินันท์ + สุวัฒน์ ค่ะ
  ดีใจจังได้กลับไปทำบุญและเยี่ยมชมภูทอกอีกครั้ง (เพิ่งไปทอดกฐินที่ภูทอกมาเมื่อปีที่แล้วค่ะ) และดีใจเป็นหลายเท่าที่พี่หญิงจัดทริปไปทำบุญไหว้พระแถวอีสาน เพราะอยากไปอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะ กำลังจะบอกให้พี่หญิงจัดทริปไปทำบุญไหว้พระแถวอีสานอยู่พอดีค่ะ (แอบอ่านใจได้หรือเปล่าเนี๊ยะ) :z8
   
 14. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925

  รับทราบและปรับปรุงรายชื่อให้แล้วค่ะ


  รับทราบและปรับปรุงรายชื่อให้แล้วค่ะ [​IMG]


  (ว่าง ๙ ที่)
   
 15. จุติญาณ

  จุติญาณ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 กรกฎาคม 2011
  โพสต์:
  29
  ค่าพลัง:
  +91
  ขอจอง ๑ ที่ครับผม ใฝ่ฝันอยากจะไปภูทอกมานานแล้วครับ
   
 16. deelek

  deelek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  6,697
  ค่าพลัง:
  +16,232
  [​IMG]
  กับท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมกันทำบุญ
  สร้างกุศลทุกอย่างด้วยครับ
  นิพพานัง ปัจจโย โหตุ
   
 17. viphard

  viphard เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2010
  โพสต์:
  954
  ค่าพลัง:
  +1,880
  ไปด้วยครับ 1 ที่แน่ๆ และ อีกมากกำลังรอ confirm เพิ่มอีก 1 ที่ครับเป็น 2 ที่
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 สิงหาคม 2011
 18. นู๋กิ๊ก

  นู๋กิ๊ก สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  11
  ค่าพลัง:
  +1
  พี่หญิงคะ จอง 2 ที่ค่ะ

  โอนเงินให้แล้ว จะแจ้งให้ทราบนะคะ (deejai)
   
 19. ญ.ผู้หญิง

  ญ.ผู้หญิง ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,419
  ค่าพลัง:
  +26,925

  รับทราบและปรับปรุงรายชื่อให้แล้วค่ะ
   
 20. นู๋กิ๊ก

  นู๋กิ๊ก สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  11
  ค่าพลัง:
  +1
  เย้..... ได้ไปกับพี่หญิงซะที

  ครั้งที่แล้วอยากไปบึงลับแลมากเลยค่ะ

  แต่อด เพราะเจ้าน้องชายตัวดี (พจน์) บอกคราวหน้าแล้วกัน

  พี่หญิงจะจัดไปบึงลับแลอีกเมื่อไหร่คะ อยากไปมากค่ะ
   

แชร์หน้านี้

Loading...