ประวัติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 24

ในห้อง 'ข่าวทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย sithiphong, 1 ตุลาคม 2006.

 1. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,431
  ค่าพลัง:
  +141,946
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=headline vAlign=baseline align=left>ประวัติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 24</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#cccccc height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left>โดย ผู้จัดการออนไลน์</TD><TD class=date vAlign=baseline align=left>1 ตุลาคม 2549 12:06 น.</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=bottom align=left height=12>[​IMG]</TD></TR><TR><TD bgColor=#cccccc><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle bgColor=#ffffff><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle width=160><TABLE cellSpacing=4 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=middle>คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle width=165 height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/images/linedot_vert3.gif>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=7 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left>เกิด - 28 สิงหาคม 2486 ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของ พ.ท.พโยม จุลานนท์ กับนางอัมโภช จุลานนท์

  สถานภาพ - สมรสกับ พ.อ.หญิง คุณหญิง จิตรวดี จุลานนท์ (สกุลเดิม "สันทัดเวช")

  การศึกษา
  ก่อนรับราชการ
  - ร.ร.เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
  - ร.ร.เซนต์คาเบียล
  - ร.ร.สวนกุหลาบ
  - ร.ร.เตรียมทหาร
  - ร.ร.นายร้อย จปร. รุ่น 12 ปี 2508

  เมื่อเข้ารับราชการแล้ว
  - หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารราบ พ.ศ. 2509
  - หลักสูตรส่งกำลังทางอากาศจู่โจม พ.ศ. 2509
  - หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารราบ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2511
  - หลักสูตรเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 52 พ.ศ. 2516
  - หลักสูตรเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2517
  - หลักสูตรการบริหารทรัพยากร กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2517
  - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2536

  ประวัติการทำงาน
  - ประจำศูนย์การทหารราบ พ.ศ. 2508
  - ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบที่ 1 กรมผสมที่ 31 พ.ศ. 2509
  - ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ กองร้อยรพิเศษ กองรบพิเศษ (พลร่ม)ที่2 พ.ศ. 2513
  - ครูโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ พ.ศ. 2515
  - ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมผสมที่ 23 พ.ศ.2521
  - ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1 กองพลรบพิเศษที่ 1 พ.ศ.2526
  - ผู้บัญชาการกองรบพิเศษที่ 1 พ.ศ.2532
  - ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พ.ศ.2535
  - แม่ทัพภาคที่ 2 พ.ศ.2537
  - ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพบก พ.ศ. 2540
  - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก พ.ศ.2540
  - ผู้บัญชาการทหารบก พ.ศ. 2541 - 2545
  - ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ.2545 -2546

  ตำแหน่งพิเศษ
  - ราชองค์รักษ์เวร พ.ศ. 2526
  - นายทหารคนสนิท นายกรัฐมนตรี (พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์) พ.ศ. 2521-2531
  - นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ พ.ศ. 2531
  - สมาชิกวุฒิสภา ครั้งที่ 1 และ 2 พ.ศ. 2535 และ 2539
  - ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกล้าหาญ
  - เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 พ.ศ. 2517
  - เหรียญกล้าหาญ รามาธิบดี (รามมาลา) พ.ศ. 2533
  - มหาวชิรมงกุฏ พ.ศ. 2535
  - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2538
  - ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ พ.ศ. 2539

  เกร็ดชีวิต

  พ.ท.พโยม จุลานนท์ บิดาของพล.อ.สุรยุทธ์ เคยดำรงตำแหน่งระดับแกนนำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และเป็นที่รู้จักกันในนาม "สหายคำตัน" โดยได้หนีเข้าป่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2492 ขณะที่พล.อ.สุรยุทธ์ เพิ่งอายุได้แค่ 6 ขวบ และเรียนอยู่ชั้น ป.2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

  หลังจากพล.อ.สุรยุทธ์ รับราชการในยศร้อยตรี ในปี พ.ศ. 2508 ได้ไปศึกษาต่อหลักสูตรเสนาธิการทหารบกที่สหรัฐอเมริกา และทำงานในหน่วยรบต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ ในขณะที่บิดาก็ยังเป็นแกนนำของพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั้น

  พลเอกสุรยุทธ์ เป็นผู้นิยมการเดินป่าชมธรรมชาติ เป็นประธานมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเป็นที่ปรึกษาของเยาวชนกลุ่ม"รักษ์เขาใหญ่" ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ในชื่อ "ลุงแอ๊ด" หลังจากเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2546 ได้อุปสมบท และออกธุดงค์ในภาคอีสาน
  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>(bb-flower (bb-flower (bb-flower
   
 2. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,431
  ค่าพลัง:
  +141,946
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=headline vAlign=baseline align=left>คำต่อคำ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เปิดใจรับตำแหน่งนายกฯ คนที่ 24</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#cccccc height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left>โดย ผู้จัดการออนไลน์</TD><TD class=date vAlign=baseline align=left>1 ตุลาคม 2549 18:50 น.</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=bottom align=left height=12>[​IMG]</TD></TR><TR><TD bgColor=#cccccc><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle bgColor=#ffffff><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle width=160><TABLE cellSpacing=4 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=middle>คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=baseline align=middle>พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีคนใหม่</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle width=165 height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/images/linedot_vert3.gif>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=7 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left>รายละเอียด คำต่อคำ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เปิดใจถึงการรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ภายหลังจากรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา


  ผมมีเป้าหมายสองประการ ประการแรกคงเป็นปัญหาเรื่องทางการเมือง ประการสองคงเป็นปัญหาในเรื่องของทางภาคใต้ ผมตระหนักดีว่าปัญหาทั้งสองปัญหานี้เป็นปัญหาที่มีความสำคัญ แล้วก็ต้องการความปรองดอง ความเข้าใจที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหา ซึ่งถือเป็นปัญหาที่สำคัญของเรา เหตุหลักๆ ที่พอจะประมวลได้ก็น่าจะเกิดจากความไม่เป็นธรรมในสังคมของเราซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาทั้งทางการเมือง และปัญหาสถานการณ์ทางภาคใต้ ดังนั้น ผมจึงขอเรียนวิงวอนต่อพี่น้องประชาชนทุกคนว่า ผมใคร่ขอความร่วมมือที่จะร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาทั้งสอง การที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาทั้งสองนี้อยู่ที่ความสามัคคี ความรักใคร่ปรองดองของพวกเราทุกคนที่จะร่วมมือกันแก้ไข

  ในหน้าที่ของผมนั้นซึ่งถือเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ก็คงจะพยายามทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถภายในกรอบระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนดไว้ นั่นก็คือประมาณ 1 ปี เมื่อจบสิ้นวาระแล้วก็เป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะได้มีการเลือกตั้งเพื่อสรรหาฝ่ายบริหารที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่ตามความต้องการของพี่น้องประชาชนทุกคน ครับก็ขอเรียนในเบื้องต้นไว้เพียงเท่านั้น หากว่าสื่อมวลชนมีคำถามผมก็คงมีเวลาให้ประมาณ 4-5 คำถาม เชิญครับ

  ถาม - ท่านมีกรอบแนวทางการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเรื่องเศรษฐกิจได้อย่างไร ตอนนี้มีใครอยู่ในใจที่จะอยู่ในทีมเศรษฐกิจแล้วหรือยัง

  พล.อ.สุรยุทธ์ - ในขณะนี้ยังไม่มี ผมจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากนี้ ในการที่จะเลือกบุคคลที่จะมาร่วมในคณะรัฐมนตรีชั่วคราว ก็จะมีการชี้แจงนโยบายในเรื่องที่จะสร้างความมั่นใจในด้านเศรษฐกิจ คงจะต้องมีการหารือกันก่อน เพราะว่าคงมิได้เป็นนโยบายของผมแต่เพียงผู้เดียว คงเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีที่จะต้องช่วยกันพิจารณาในการบริหารงานนี้

  ถาม - คิดว่า ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่จะร่วมทีมไหมครับ

  พล.อ.สุรยุทธ์ - ขอพิจารณานะครับ ผมตอบได้เพียงแค่นั้น เชิญครับเป็นคำถามที่ 2

  ถาม - จากหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นอาซาฮีค่ะ ท่านคะ ก่อนหน้านี้ท่านเคยประกาศว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง อะไรคือเหตุผลที่ทำให้ท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีคะ

  พล.อ.สุรยุทธ์ - ที่ผมได้รับหน้าที่ในฐานะผู้บริหารนี้ก็เนื่องจากทางหัวหน้า หรือว่าประธานคณะมนตรีความมั่นคงฯ ได้มาพบกับผม แล้วก็อธิบายถึงเหตุผลที่จำเป็นจะต้องดำเนินการในการเข้ามาปฏิรูปการปกครองในช่วงนี้ ผมก็ได้รับฟังแล้วก็ได้มีการหารือกันว่าความเหมาะสมเป็นอย่างไรบ้าง มีบุคคลอื่นที่ทางประธานคณะมนตรีฯ ได้ไปพบหรือว่าได้หารือไว้ในใจอย่างไรบ้าง นั่นก็เป็นเรื่องที่ท่านประธานได้บอกผมว่าในทุกๆ ด้านแล้วก็อยากจะให้ผมเข้ามารับภาระ ถ้าจะตอบตรงๆ ผมเองไม่ได้มีความคิดที่จะรับหน้าที่ในการบริหารนี้ แต่ว่าด้วยความจำเป็นก็จำเป็นต้องรับ เพื่อแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง ผมมองถึงปัญหาในระยะยาวของบ้านเมืองของเรา ถ้าหากว่าเราร่วมมือกัน และแก้ไขได้ ก็เหมือนกับว่าเราผ่านช่วงเวลาวิกฤตอันนี้ไปแล้ว แล้วก็สามารถที่จะฟันฟ่าอุปสรรค เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของบ้านเมืองของเรา

  ถาม - การพิจารณาสรรหาบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งคณะรัฐมนตรีครั้งนี้จะเน้นในเรื่องอะไรเป็นพิเศษ

  พล.อ.สุรยุทธ์ - ครับ คงจะเรียนได้ว่าผมจะพยายามเลือกบุคคลที่จะมาร่วมงานในลักษณะที่มีความเป็นกลาง มีความรู้ มีความสามารถ และมีความเต็มใจที่จะมาร่วมกันแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง

  ถาม - ท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีแบบไหนของประเทศไทย

  พล.อ.สุรยุทธ์ - ก็คงเป็นแบบของตัวของผมเอง ก็คือพยายามที่จะเป็นกันเองกับทุกๆ ส่วน พยายามที่จะลงไปรับข้อมูลจากทุกๆ ภาค ทุกๆ ส่วน และถ้าเป็นไปได้ก็คงมีโอกาสไปพบปะกับพี่น้องประชาชนในทุกๆ ภาค ทุกๆ ส่วนให้มากที่สุดเท่าที่เวลาของผมจะอำนวย

  ถาม - ใน 1 ปีของการบริหารงานคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยบ้าง

  พล.อ.สุรยุทธ์- ผมคงยังไม่สามารถที่จะพูดถึงอนาคตข้างหน้าได้ แต่อยากจะเรียนว่าผมขอความร่วมมือจากทุกๆ ท่านเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าในปัจจุบัน คงตอบได้เพียงเท่านี้ว่าเราอยากเห็น อยากได้รับสิ่งที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

  ถาม - ที่ผ่านมาข้าราชการมีปัญหาในการทำงานในส่วนของรัฐบาลชุดที่แล้ว ภายใต้การบริหารงานของท่านข้าราชการจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไร

  พล.อ.สุรยุทธ์ - ผมจะยืนอยู่บนระบบของคุณธรรม สร้างความเป็นธรรมในระบบการบริหารงานเป็นหลัก ซึ่งระบบคุณธรรมนี้หมายถึงว่าเราจะดูในเรื่องของความสามารถ เรื่องของประสิทธิภาพ เรื่องของความซื่อตรงเป็นหลักที่สำคัญ

  ถาม - ในส่วนของเศรษฐกิจ รัฐบาลชุดที่แล้วเน้นตัวเลขของเศรษฐกิจเป็นอันดับแรก ในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านจะเน้นอะไร

  พล.อ.สุรยุทธ์ - ถ้าจะเรียนในเรื่องนี้คงจะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน เราคงไม่ได้มุ่งในเรื่องของตัวเลขจีดีพีมากนัก แต่คงจะดูในเรื่องของตัวที่วัดความผาสุกของพี่น้องประชาชนมากกว่า ขอเชิญเป็นคำถามสุดท้ายครับ

  ถาม - หนักใจไหมที่ต้องมารับตำแหน่งในช่วงเวลานี้

  พล.อ.สุรยุทธ์ - ขออนุญาตให้ท่านอื่นได้บ้างไหมครับ

  ถาม - เรื่องการปราบทุจริตในรัฐบาลชุดที่ผ่านมา ท่านมีนโยบายอย่างไรบ้าง

  พล.อ.สุรยุทธ์ - ในส่วนของฝ่ายบริหารเราจะให้ความร่วมมือมากที่สุด เพราะว่าในเรื่องของการดำเนินการนั้นคงจะยืนอยู่บนหลักของความยุติธรรม โดยใช้กฎหมาย แล้วก็องค์กรอิสระหรือว่าหน่วยงานทางด้านความยุติธรรมต่างๆ นั้นก็คงมีหน้าที่ดำเนินการไป ถ้าหากว่าต้องการการสนับสนุน เช่นว่า หลักฐาน เช่นว่า เอกสารต่างๆ เราก็พร้อมให้การสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง คงจะขอเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ
  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   
 3. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,431
  ค่าพลัง:
  +141,946
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=headline vAlign=baseline align=left>ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD bgColor=#cccccc height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left>โดย ผู้จัดการออนไลน์</TD><TD class=date vAlign=baseline align=left>1 ตุลาคม 2549 17:43 น.</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=4 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=bottom align=right width=1 height=1>[​IMG]</TD><TD vAlign=bottom align=middle background=/images/linedot_hori.gif height=1>[​IMG]</TD><TD vAlign=bottom align=left width=1 height=1>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=center align=middle width=1 background=/images/linedot_vert.gif>[​IMG]</TD><TD><TABLE cellSpacing=5 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD vAlign=center align=middle width=1 background=/images/linedot_vert.gif>[​IMG]</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=right width=1 height=1>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=middle background=/images/linedot_hori.gif height=1>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=left width=1 height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
  </TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=bottom align=left height=12>[​IMG]</TD></TR><TR><TD bgColor=#cccccc><TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle bgColor=#ffffff><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle width=160><TABLE cellSpacing=4 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=middle>คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE>
  <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=center align=middle width=165 height=1>[​IMG]</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD width=4 background=/images/linedot_vert3.gif>[​IMG]</TD><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=7 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=body vAlign=baseline align=left>เมื่อเวลาประมาณ 16.45 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ได้มีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดย พล.อ.วินัย ภัททิยกุล เลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้อัญเชิญพระบรมราชโองการ และต่อมา พล.อ.สุนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้อ่านพระบรมราชโองการ ความว่า

  ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2549 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซึ่งสภาร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต่อไปนั้น

  บัดนี้ ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ สมควรได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2549 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี บริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2549 เป็นปีที่ 61 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

  จากนั้นพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ถวายคำนับพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อรับสนองพระบรมราชโองการ และเปิดกรวยหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายคำนับและกลับมาประจำที่เดิม และถวายคำนับอีกครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี

  **ประวัติ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 24**
  </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
   

แชร์หน้านี้

Loading...