ปริศนาพรหมลูกฟักชั้นที่11???

ในห้อง 'กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ' ตั้งกระทู้โดย เทพสำราญ, 17 ธันวาคม 2010.

 1. เทพสำราญ

  เทพสำราญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  308
  ค่าพลัง:
  +887
  ตามความคิดเห็นส่วนตัวของบางคนอาจคิดไปต่างๆ นานาว่า
  พรหมลูกฟักที่ตั้งขึ้นหรือเขบเขตแห่งภูมิของชั้นพรหมโลกนี้ มีลักษณะอย่างไรนั้น
  โดยคติแล้วในชั้นพรหมนี้กายละเอียด(นามธรรมอันละเอียดอ่อน) ละขันธ์ 5 ไปแล้ว
  แต่ยังดำรงอยู่ด้วย ความคิดและตัวแทนแห่งนามอันลึกซึ้ง
  ซึ่งในพระไตรปิฏกได้ใช้บาลีในการกำหนดและให้ความหมายไว้แล้ว .........
  ท่านคิดว่าในแดน พรหมนี้ มีพรหมกี่ท่านและใครเป็นผู้นำในการ บำเพ็ญธรรมในขั้นสูงนี้???......
  โมทนาธรรมคับ...
   
 2. ธรรมภัฎ

  ธรรมภัฎ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กันยายน 2009
  โพสต์:
  463
  ค่าพลัง:
  +733
  รู้ไปเพื่ออะไรหรอครับ เพื่อไปอยู่ หรือรู้ไว้เฉยๆ ผมไปเที่ยวบ่อยนะที่นี่น่ะ กว่าจะได้ลงมาก็เกือบไม่ทันองค์สมณโคดมแน่ะ แต่ไม่น่าอยู่เท่าพระนิพพานหรอก พระนิพพานสบายกว่าเยอะ สวยกว่าเยอะ สุขกว่าเยอะ อยากไปมะ ป่ะ ไปพระนิพพานกัน อิอิ
   
 3. สูร

  สูร Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  60
  ค่าพลัง:
  +31
  พรหมลูกฟัก ก็คืออรูปะพรหมที่ได้อะรูปฌาน
  จิตกำหนดความไม่มีรูปเป็นอารมณ์ จึงทำให้ไม่มีรูปกาย
  มีเพียงแต่จิตล้วนๆ จึงมีลักษณะกายเป็นรูปจิตคือคล้ายๆฟัก
  ลักษณะของอะรูปฌานมีความใกล้เคียงกับวิปัสนาอย่างมาก
  และจิตมีความละเอียดสูงมาก จึงทำให้อายุของอะรูปะพรหม
  ยาวนานมาก แต่ก็ยังมีวันหมดอายุอยู่ดี ท่านว่า อะรูปะฌาน
  แค่เอาวิปัสนามาสะกิตนิดเดียวก็บรรลุธรรม
  เพราะอะรูปะฌานใกล้เคียงวิปัสนามาก แต่อะรูปะพรหม ทำวิปัสนาลำบาก
  หรืออาจทำวิปัสนาไม่ได้เลย
  เนื่องจากจิตสงบนิ่งสูงมาก ทำให้ไม่มีสะภาวะที่จะพิจารณาวิปัสนาได้
  พระพุทธเจ้าท่านว่า ฤษีอาจารย์ทั้งสองของท่านได้อรูปฌาน
  ถ้าเดินวิปัสนานิดเดียวก็บรรลุ แต่ท่านตายไปก่อนเสียแล้ว
  เป็นอะรูปะพรหม เป็นพรหมรูปฟัก จึงไม่สามารถสอนได้นั่นเอง
   
 4. เฉยฉิบ

  เฉยฉิบ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  83
  ค่าพลัง:
  +251
  สวรรค์ หรือ เทวโลก คือภพภูมิอันเป็นที่อยู่ของเทวดา เป็นโลกที่อยู่อาศัยของกายละเอียด เป็นภพภูมิอันมีแต่ความสุข สมบูรณ์ด้วยทิพยสมบัติต่างๆ ซึ่งมีอยู่ 6 ชั้น ผู้ที่จะไปจุติบนสวรรค์ได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบบุญกุศลอันดีงาม
  พรหมโลก นั้นเป็นภพภูมิที่อยู่ของผู้ที่เจริญสมาธิจนได้ ฌาณ ซึ่งมีอยู่อีก 20 ชั้น

  สวรรค์ หรือ เทวโลก มี 6 ชั้น ซึ่งเรียกว่า ฉกามาพจร มีดังนี้
  1. จาตุมหาราชิกา มีท้าวมหาราชทั้ง 4 เป็นผู้ปกครอง คือ
  -1. ท้าวธตรฐ ปกครองเทวดา 3 พวก ได้แก่ คนธรรพ์ วิทยาธร กุมภัณฑ์
  -2. ท้าววิรุฬหก ปกครองพวกครุฑ
  -3. ท้าววิรูปักษ์ ปกครองพวกนาค
  -4. ท้าวเวสสุวรรณ ปกครองพวกยักษ์
  2. ดาวดึงส์ มีพระอินทร์ เป็นผู้ปกครอง
  3. ยามา มีท้าวสุยามเทวราช เป็นผู้ปกครอง
  4. ดุสิต มีท้าวสันดุสิตเทวราช เป็นผู้ปกครอง
  5. นิมมานรดี มีท้าวสุนิมมิตเทวราช เป็นผู้ปกครอง
  6. ปรนิมมิตวสวัตดี มีท้าวปรนิมมิตวสวัตตีมาราธิราช เป็นผู้ปกครอง
  พรหมโลกมีทั้งหมด 20 ชั้น แบ่งเป็น รูปพรหม 16 ชั้น และ อรูปพรหม 4 ชั้น
  รูปพรหม 16 ชั้น
  1. พรหมปาริสัชชาภูมิ
  2. พรหมปุโรหิตาภูมิ
  3. มหาพรหมาภูมิ
  4. ปริตตาภาภูมิ
  5. อัปปมาณาภาภูมิ
  6. อาภัสราภูมิ
  7. ปริตตสุภาภูมิ
  8. อัปปมาณสุภาภูมิ
  9. สุภกิณหาภูมิ
  10. เวหัปผลาภูมิ
  11. อสัญญีสัตตาภูมิ
  12. อวิหาสุทธาวาสพรหมภูมิ
  13. อตัปปาสุทธาวาสพรหมภูมิ
  14. สุทัสสาสุทธาวาสพรหมภูมิ
  15. สุทัสสีสุทธาวาสพรหมภูมิ
  16. อกนิฏฐสุทธาวาสพรหมภูมิ
  อรูปพรหม 4 ชั้น
  1. อากาสานัญจายตนภูมิ
  2. วิญญาณัญจายตนภูมิ
  3. อากิญจัญญายตนภูมิ
  4. เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ
   
 5. โลกุตตระ

  โลกุตตระ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2010
  โพสต์:
  448
  ค่าพลัง:
  +2,624
  ถ้าจำไม่ผิดพรหมลูกฟัก คือผู้ปฏิบัติจนจิตดับ(จิตไม่มีการรับรู้ใดๆทั้งสิ้น)
  เหลือแต่เพียงรูปขันธ์อย่างเดียว ส่วนนามขันธ์ทั้งสี่ คือ เวทนา สัญญา
  สังขาร วิญญาณ ไม่มีการรับรู้ พวกฤาษี โยคีนอกศาสนาปฏิบัติกันได้เยอะมาก
  ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่ทางที่พ้นทุกข์ ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
  ในสังสารวัฏอีก เมื่อตายแล้วจะไปเกิดในพรหมชั้นดังกล่าว...

  ถูกผิดอย่างไรก็พิจารณากันดูนะครับ..
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 ธันวาคม 2010
 6. เทพสำราญ

  เทพสำราญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  308
  ค่าพลัง:
  +887
  โมทนาต่อ ข้อมูลเพิ่มเติมและขอบคุณที่แวะมาคับ
   
 7. ถิ่นธรรม

  ถิ่นธรรม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  1,827
  ค่าพลัง:
  +5,397
  พรหมลูกฟักยังเป็นรูปพรหมอยู่ เกิดจากฤาษีที่บำเพ็ญภาวนาจนได้สมาธิชั้นสูง ต่อมาเกิดความคิดว่า ที่คนเป็นทุกข์ก็เพราะมีจิตอยู่นี่เอง จึงภาวนาว่า ตูอย่ามีจิตเลย พอตายไปก็จึงไปเกิดเป็นพรหมชั้นนี้ ซึ่งก็มีรูปกายแต่เหมือนไม่มีจิต แต่จริงๆยังมีอยู่แต่ถูกกดไว้ไม่สำแดงออกจึงไม่รับรู้สิ่งใดๆ จนกว่าจะหมดอายุขัยถึงไปเกิดยังภพภูมิอื่นๆต่อไป
  ส่วนอรูปพรหมไม่ใช่พรหมที่ไม่มีรูป สรรพสัตว์ในภพสามต้องมีรูปและนามทั้งสิ้น แต่กายของอรูปพรหมนั้นประกอบจากธาตุที่ละเอียดสุขุมมากจนกระทั่งไม่มีใครเห็นแม้แต่อรูปพรหมเองก็มองไม่เห็นกายของตนเอง ยกเว้นธรรมจักขุของพระอริยเจ้าที่เห็นอรูปพรหมได้
   

แชร์หน้านี้

Loading...