ปัญหาการยึดวัดพุทธไชโย แจ้งผู้นับถือหลวงพ่อฤาษีลิงดำทราบ+เตรียมเปิดเผยการปาราชิก

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย inzee, 5 มิถุนายน 2011.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. rtpteam

  rtpteam สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +21
  ประวัติความเป็นมาวัดพุทธไชโย

  ประวัติความเป็นมาวัดพุทธไชโย​

  และศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชประสงค์ของ​

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ สาขาที่๓ ของวัดท่าซุง​

  และสงฆ์วัดพุทธไชโยบูชาพระปาราชิก เปิดเผยในเดือนมีนาคม นี้แน่นอน​

  [​IMG]


  ความเป็นมาเริ่มจากพระนิภัทรซึ่งเคารพและนับถือหลวงพ่อฤๅษี ได้ไปปักกลดในป่าที่หัวหินตั้งแต่ปี ​

  2528 ตอนนั้นยังเป็นสำนักพุทธไชโย ต่อมามีชาวบ้านมาพบจึงสร้างกระต๊อบให้อยู่ 1 หลัง และด้วย​

  ความศรัทธาในองค์หลวงพ่อฤาษีของพระนิภัทร จึงมีญาติโยมที่นับถือหลวงพ่อฤๅษีมาช่วยสร้าง​

  อาคารหลังเล็ก 1 หลัง สำหรับรับแขกและบำเพ็ญกุศล ต่อมาได้ช่วยกันสร้างมณฑปหลวงพ่อปาน และ ​

  มณฑปหลวงพ่อฤๅษีงานก่อสร้างที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตของทุกคนที่ร่วมกันสร้างคือกุฏิสำหรับหลวงพ่อ​

  ฤๅษี ขนาด 8X12 เมตร ตอนเริ่มสร้างมีเงินเพียง 16,000 บาท แต่สร้างเสร็จใช้เงินไป 5 แสนกว่า​

  บาท จึงไปนิมนต์หลวงพ่อให้มาพักได้ เพื่อสอนวิชามโนมยิทธิให้กับญาติโยมทางภาคใต้​


  [​IMG]

  หลวงพ่อทราบดีถึงความตั้งใจของคณะศิษย์ แต่บอกว่าไปพักไม่ได้หรอกมันเล็กเกินไป เพราะหลวงพ่อ​

  ไม่ได้ไปองค์เดียวมีผู้ติดตามไปอีกหลายคน (เมื่อสร้างเสร็จมีผู้มาฝึกมโนมยิทธิมากมายเต็มตึก​

  กรรมฐาน นี่คือผู้ติดตามที่หลวงพ่อได้พูดถึง) ​

  [​IMG]

  หลวงพ่อสั่งสร้างตึกกรรมฐาน “ตึกพระสุธรรมยานเถระ” ขนาด 44X24เมตร เป็นตึก 2ชั้น โดยหลวง

  พ่อได้มอบเงินในการเริ่มก่อสร้างให้กับพระนิภัทร จำนวน 370,000 บาท แต่พระนิภัทรก็หนักใจเกรง

  ว่าจะไม่สามารถทำได้เพราะลูกศิษย์ของตนเองก็มีไม่เยอะ แต่เชื่อในคำสั่งหลวงพ่อจึงปฏิบัติตามต้อง

  ทำถวายให้ได้  คณะศิษย์ร่วมทำบุญสร้างตึกพระสุธรรมยานเถระ วัดพุทธไชโย กับหลวงพ่อฤาษีที่หน้าวิหารร้อยเมตรวัดท่าซุงหลวงพ่อได้มอบเงินแก่พระนิภัทร เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างต่อไป
  [​IMG]


  วางศิลาฤกษ์
  [​IMG]

  การก่อสร้างตึกพระสุธรรมยานเถระนำโดยหลวงพ่อฤาษี
  และคณะศิษย์ทั่วสารทิศที่ติดตามหลวงพ่อไปช่วยกันสร้าง
  [​IMG]

  [​IMG]


  พระสงฆ์วัดพุทธไชโยช่วยกันก่อสร้างตึกกรรมฐาน
  มีพระไพโรจน์ พระบัญญัติ พระสุทธิ พระอารัญ เป็นต้น

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  ภาพจากหนังสือธัมมวิโมกข์ เดือนพ.ค. 2534 ฉบับที่123
  [​IMG]

  [​IMG]

  การสร้างตึกกรรมฐาน ด้วยแรงศรัทธาของญาติโยมที่มีต่อหลวงพ่อฤาษี ใช้เวลาเพียง 7 เดือนเท่านั้น
  ตึกกรรมฐานจึงได้ใช้เป็นที่ฝึกกรรมฐานและวิชามโนมยิทธิ และได้จัดพิธีเปิดป้ายตึกพระสุธรรมยานเถระ

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]

  ตึกพระสุธรรมยานเถระ ปัจจุบัน
  [​IMG]  คณะศิษย์ได้ร่วมกันสร้างตึกอภิญญา สำหรับเป็นที่พักให้กับหลวงพ่อและคณะสงฆ์ที่ติดตาม
  และสร้างวิหารแก้วบรรจุพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานไว้บนตึกที่หลวงพ่อพัก

  [​IMG]

  [​IMG]

  ญาติโยมต่างร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเพื่อถวายหลวงพ่อฤาษี
  [​IMG]

  [​IMG]

  วิหารแก้วบนตึกอภิญญา
  [​IMG]


  คณะศิษย์ร่วมทำบุญกับหลวงพ่อ รวมเป็นเงิน 510,407 บาท
  หลวงพ่อให้พระนิภัทรไว้ใช้ในการก่อสร้างต่อไป
  [​IMG]

  ในขณะที่การก่อสร้างวัดพุทธไชโย หลวงพ่อได้ให้ลงข่าวในหนังสือธัมมวิโมกข์ซึ่งลูกศิษย์หลวงพ่อทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นสมาชิก ได้รับทราบถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างวัดพุทธไชโย
  และพระนิภัทรเป็นผู้ทำรายงานส่งหลวงพ่อทุกเดือน
  [​IMG]


  [​IMG]  หลวงพ่อสั่งสร้างตึกกองทุนมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระถาวโร
  ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร
  ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
  เป็นสาขาที่๓ ของวัดท่าซุง ไว้ที่วัดพุทธไชโย

  [​IMG]

  [​IMG]

  พระสงฆ์วัดพุทธไชโย อาทิ
  พระไพโรจน์ พระบัญญัติ พระสุทธิ พระอรัญ เป็นผู้นำการก่อสร้าง ทั้งระเบิดหิน
  แบกปูน แผ่นฝ้า ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อถวายหลวงพ่อ เพื่องานศูนย์สงเคราะห์ตามพระราชประสงค์
  [​IMG]

  ป้ายศูนย์สงเคราะห์ ป้ายแรกที่วัดพุทธไชโย
  [​IMG]

  [​IMG]

  คณะศิษย์น้อมจิต น้อมกายถวายงานเพื่อหลวงพ่อ และพ่อหลวง
  งานสาธารณะประโยชน์ที่พ่อทำ ขอเดินตามรอยเท้าพ่อ
  [​IMG]

  ป้ายศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ด้านหน้าทางเข้าวัดพุทธไชโย
  [​IMG]

  ตึกกองทุนมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร ที่ตั้งศูนย์สงเคราะห์ฯ สาขาที่ 3 ปัจจุบัน
  [​IMG]

  ประมวลภาพ งานศูนย์สงเคราะห์ฯ บางส่วน
  [​IMG]

  [​IMG]


  [​IMG]

  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]  สร้างหลวงพ่อพุทธไชโย นำการก่อสร้างโดย พระไพโรจน์ พระบัญญัติ พระสุทธิ พระอรัญ
  [​IMG]

  [​IMG]

  หลวงพ่ออาจินต์ จากวัดท่าซุง และหลวงตาวัชระชัย(ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดเขาวง)
  มาช่วยงานก่อสร้างด้วย
  [​IMG]

  พระสงฆ์จากวัดท่าซุงมาช่วยงานก่อสร้างวัดพุทธไชโย
  ขวาสุดหลวงพ่อชัยวัฒน์ ผู้ดูแลวิหารสมเด็จองค์ปฐม ที่วัดท่าซุง
  [​IMG]


  คุณแสงเดือน แม้นวงศ์ และ คุณขวัญ แม่ไม้เพลงไทย (เยาวลักษณ์ มิตรศรัทธา)
  ร่วมเทปูนหล่อหลวงพ่อพุทธไชโย
  [​IMG]

  หลวงพ่อพุทธไชโย สร้างเสร็จด้วยแรงศรัทธาของคณะศิษย์หลวงพ่อฤาษีทั่วสารทิศ
  [​IMG]


  สร้างและปิดทอง พระพุทธรูป หน้าตัก 4 ศอก
  [​IMG]

  [​IMG]


  สร้างศาลาทรงไทย
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  สร้างศาลาหลวงพ่อขาว
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  สร้างอุโบสถบนตึกกรรมฐาน “ตึกพระสุธรรมยานเถระ”
  [​IMG]

  [​IMG]


  พระผู้ใหญ่วัดท่าซุง นำโดยหลวงพ่ออนันต์ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง ทำพิธีบวงสรวง
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  - คณะศิษย์ที่ติดตามหลวงพ่อได้ทำบุญถวายหลวงพ่อเพื่อการสร้างวัดพุทธไชโยหลายสิ่งเช่น
  จ.ส.ต.ปัญญา-บังเอิญ อ่องคล้าย ถวายรถกับหลวงพ่อ (ภาพจากหนังสือธัมมวิโมกข์)
  [​IMG]

  - คุณขวัญ มิตรศรัทธา เจ้าของบริษัทแม่ไม้เพลงไทย บอกบุญซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าถวายหลวงพ่อให้ไว้ใช้ที่วัดพุทธไชโย

  - สมเด็จวัดสามพระยาได้มอบรถบรรทุกน้ำให้กับหลวงพ่อให้ไว้ใช้ที่วัดพุทธไชโย

  - หลวงพ่อฤๅษีและคณะศิษย์หล่อพระพุทธชินราชที่วัดท่าซุง เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ที่โบสถ์วัดพุทธไชโย สาขาของวัดท่าซุง และอีกหลายรายการที่คณะศิษย์ของหลวงพ่อฤๅษีได้ถวายเฉพาะเจาะจงต่อหลวงพ่อเป็นต้น


  สมเด็จวัดสระเกศมาเป็นประธานงานหล่อสมเด็จองค์ปฐมที่วัดพุทธไชโย และงานยกช่อฟ้า
  [​IMG]


  [​IMG]


  พระสงฆ์รุ่นแรก ที่บุกเบิกสร้างวัดพุทธไชโย และถูกขับไล่โดย เจ้าอาวาสนิภัทร
  [​IMG]

  ในรูปขวาสุดคือ พระบัญญัติ อตุโล ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธไชโย
  และเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างวัดทั้งหมดร่วมกับพระไพโรจน์
  (ปัจจุบัน พระบัญญัติ เป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง สาขาป่าละอู)

  ถัดจากพระบัญญัติแถวบน คือพระสุทธิ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธไชโย ดูแลเรื่องบัญชีวัด
  ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนเสือมอบ

  ถัดจากพระสุทธิแถวบน คือ พระไพโรจน์ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธไชโย
  ปัจจุบันเป็นพระธรรมฑูต สังกัดวัดประยูร

  -----------------------------------------------------------------

  คำทำนายของหลวงพ่อฤๅษีเกี่ยวกับวัดพุทธไชโย
  ที่บอกเล่าให้กับคณะศิษย์และพระในวัด รวบรวมมาดังนี้​

  1.หลวงพ่อบอกกับศิษย์และพระหลายรูปว่า
  “ต่อไปวัดพุทธไชโย จากขาวจะเป็นดำ และจากดำจะกลับมาขาว”

  2.หลวงพ่อเรียกพระนิภัทรว่า “ไอ้เป๋ เอ็งมันไม่ซื่อ”

  3.หากวัดพุทธไชโยถูกปกครองโดยอลัชชี เจ้าอาวาสจะมีอันเป็นไป 3 ราย
  เพราะดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนพระอริยะเจ้า

  4.ก่อนมาสร้างวัดพุทธไชโยหลวงพ่อบอกกลับลูกศิษย์ว่า เราจะไปยังดินแดนที่ศรัตรูมาอยู่

  5.หลวงพ่อบอกกับลูกศิษย์ว่า หากใครคิดที่จะทำดี ในขณะนั้นท่านจะสนับสนุนช่วยเหลือให้เขาได้ทำดี


  คำทำนายจากสมเด็จปู่ จากคำบอกเล่าของคณะศิษย์หัวหิน

  1.ต่อไปวัดพุทธไชโยจะตกต่ำอยู่พักหนึ่ง และจะเจริญรุ่งเรื่อง

  2.ท่านบอกว่า“ช้างเผือกเกิดจากป่านะลูก แต่ต้องมีหน้าที่คู่บ้าน คู่เมือง มาอยู่ในเมืองที่หลัง”
  ให้พวกเราดูแลรักษาวัดที่หลวงพ่อสร้างมาให้ดี

  ------------------------------------------------------------

  การปาราชิก ติดตามตอนต่อไป ในเดือนมีนาคม 2555 นี้แน่นอน
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 19 มีนาคม 2012
 2. rtpteam

  rtpteam สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +21
  สรุปปัญหาทั้งหมด ขอให้ติดตามไปที่กระทู้ใหม่

  สรุปปัญหาทั้งหมด ขอให้ติดตามไปที่กระทู้ใหม่

  สงฆ์วัดพุทธไชโย บูชาพระปาราชิก  เจ้าอาวาสวัดพุทธไชโยปาราชิกแน่นอน และมีการบวชใหม่ถึง 4 ครั้ง จากหลักฐานที่พบ และได้รับการสืบสวนสอบสวนจากตำรวจแล้วว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง

  ดังนั้นนายนิภัทร หรือพระครูนิภัทร อัคคธัมโม ได้พ้นจากความเป็นพระ พ้นจากความเป็นเจ้าอาวาส พ้นจากการเป็นพระครู

  และเจ้าคณะจังหวัดประจวบ เจ้าคณะอำเภอหัวหิน เจ้าคณะตำบลหนองแก
  ลงชื่อรับกับตำรวจแล้วว่าการแต่งตั้งเจ้าอาวาสใหม่นั้น เป็นการแต่งตั้งที่ผิด

  รบกวนเจ้าของกระทู้ปิดกระทู้นี้เพื่อไม่ให้กระทู้ยาวเกินไปกว่านี้
  และรักษากระทู้นี้ไว้เพื่ออ้างอิงในเรื่องที่เกิดขึ้น
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 21 มีนาคม 2012
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...