ปาฏิหาริย์สมเด็จพระนเรศวร

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย WebSnow, 10 กรกฎาคม 2007.

 1. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,357
  กระทู้เรื่องเด่น:
  62
  ค่าพลัง:
  +60,506
  ปาฏิหาริย์สมเด็จพระนเรศวร


  [​IMG]
  O สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้แสดงปาฏิหาริย์ให้ผู้ปฏิบัติธรรมเห็นพระองค์ทุกส่วน

  เป็นเหตุให้ได้รู้อย่างชัดเจนว่า พระองค์ทรงมีญาณบารมี และพลังอานุภาพ สถิตอยู่

  ณ พระปรางค์หรือมหาเจดีย์ ที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ที่วัดวรเชษฐ์ (ร้าง) นอกเกาะ

  ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  O นายพรมปรีชา เคหะนารถ นักปฏิบัติธรรมจากจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ไปตามวัดต่าง ๆ

  และสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไม่มีร่องรอยหรือปรากฏการ์ณใด ที่

  แสดงถึง ญาณบารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขาได้ไปปฏิบัติธรรมที่ วัดวรเชษฐ์ (ร้าง)

  โดยตั้งใจที่จะอยู่ปฏิบัติธรรม 7 วัน เพื่อแสวงหาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต่อ ครั้นแล้วเมื่อ

  วันที่ 25 มีนาคม 2550 ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เวลาหลังเที่ยงคืน ขณะที่เขานั่งภาวนาอยู่ใต้ต้นปีบใกล้

  เจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระสังฆราชแตงโม (สมเด็จพระพนรัตน์) ก็มีเสียงบริกรรมว่า

  '' อุสุ มิตตัง มะกะฏัง ยันติ '' ครั้นเขาบริกรรมอยู่ก็ปรากฏรังสีวูบวาบ ทำให้เขาตกใจ

  จึงลืมตาเพ่งดู ก็เห็นเป็นรังสีพุ่งขึ้นข้างบน แล้วลงมาข้างล่าง เห็น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  ลอยพระองค์ แล้วจึงเสด็จลงประทับพร้อมกับรับสั่งว่า


  '' ข้าอยู่นี่ ดีแล้ว แกมาปฏิบัติธรรมอยู่นี่ ดูสิบ้านเรือนข้าเลอะเทอะสกปรกไม่มีใครมาทำความสะอาด

  ไม่อายให้เเขกต่างบ้านต่างเมืองเขาบ้างหรือ ? คนมากันมากนายทั้งต่างประเทศ ต่างแดน ครั้นเขา

  มาเห็น จะว่าอย่างไร ? ช่วยทำความสะอาดบ้านข้าให้ด้วย รีบทำนะ เดี๋ยวจะมีคนมาเป็นจำนวนมาก ''  O เมื่อได้รับฟังกระแสพระราชดำรัสดังนั้น คุณพรมปรีชา ก็เร่งเก็บกวาดด้วยตนเอง บริเวณพระเจดีย์

  และพระปรางค์ ทั้ง 4 องค์ ขณะเก็บกวาดยังไม่ทันเสร็จ ก็มีรถบัสใหญ่ 2 คันเข้ามาจอดที่ลานเจดีย์

  แล้วคนในรถก็ลงมาสักการบูชาพระเจดีย์จุดที่ สมเด็จพระนเรศวรเสด็จออกก่อนหน้านั้น ในจำนวนนั้น

  มีผู้ลงจากรถแล้วแดสดงอาการร้องไห้เสียงดัง 2 ท่าน บอกจะขออยู่ ณ ที่นี้ไม่ยอมไปไหน เพราะได้พบ

  กับพระองค์ท่านแล้ว หลังจากนั้นจึงได้ทราบชัดเจนว่า ดีใจจนร้องไห้ เพราะได้พบสมเด็จพระนเรศวร

  มหาราชจริง ๆ หลังจากนั้น ก็มีอีกหลายคณะที่ไปบวงสรวง ก็ได้ พบกับพระองค์ทุกคณะ เป็นที่น่า
  อัศจรรย์ยิ่งนัก


  O คุณพรมปรีชา เคหะนารถ ผู้ประสบสิ่งอัศจรรย์ใจ เล่าว่า พอดีในขณะที่ภาวนา มีเสียงกระซิบวา

  คาถาที่เจ้าได้นั้น ยังไม่จบ ต้องหาให้ได้ครบเป็นคาถา ซึ่งมีอยู่สี่บาท เมื่อคุณพรมปรีชาจดจำคาถาที่ได้

  มาเล่าให้ พระอาจาร์ย ดร.สิงห์ทน นราสโภ และคุณภิรมย์ ทองอร่าม ทราบ ในที่สุดพระอาจาร์ย ดร.สิงห์ทน

  ก็เขียนคาถาให้จนจบสี่บาท รวมเป็นคาถา มีใจความว่า

  '' อุสุ มิตตัง นะ พาลานัง อนุกัมปัง มะกะฏัง ยันติ ''

  ซึ่งมีความหมายว่า คนเราจะทำอะไรทำสำเร็จ อย่าลืมผู้มีพระคุณ วัวควายที่ช่วยให้เรามีข้าวรับประทาน

  อย่าทำตัวเป็นคนพาล อย่าคบคนพาล ต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักเพื่อนมนุษย์เหมือนกับรัก

  ตัวเอง ให้ว่องไวเหมือนลิงในการกระทำทุกอย่างด้วยปัญญา  O ก็เป็นเรื่องที่เด่นชัดเจน เมื่ออ่านจากหนังสือ '' เสียงสะท้อนจากสื่อ '' ของวัดวรเชษฐ์ มีใจความดังนี้

  เรื่องของ วัดป่าแก้ว และ วัดวรเชษฐ์ ที่แท้จริง ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานแห่ง สมเด็จพระพนรัตน์

  (สมเด็จพระสังฆราช แตงโม) และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้กอบกู้เอกราชช่วยให้คนไทยมีแผ่น

  ดินอยู่อาศัย มีพระรัตนตรัยเป็นที่เคารพนับถือ ถูกทอดทิ้งเป็นวัดร้างที่ทรุดโทรม ให้เป็นไปตามเจตนา

  ของผู้ที่คิดร้ายต่อทั้ง 2 พระองค์  เปลี่ยนชื่อ วัดเจ้าชาย คืออนุสรณ์พระเอกาทศรถ เป็น วัดกระชาย เปลี่ยน วัดเชษฐ์ ซึ่งพระเอกาทศรถ

  สร้างเป็นอนุสรณ์แด่พี่ชายผู้ประเสริฐ เป็น วัดประเชด เปลี่ยน วัดพระมหาเถรคันฉ่อง ซึ่งเป็นพระอาจาร์ย

  ที่ทั้ง 2 พระองค์นับถือเทิดทูนบูชาเป็น วัดลองช่อง

  เป็นการทำลายวัดสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยให้สูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทย ไม่ให้ใครได้รับรู้

  ความสำคัญของวัดทั้ง 3 ทั้งนี้ คงเป็นผลมาจากยุคหลัง จาก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นยุค เสวย

  บุญเก่า ที่ได้สร้างมาโดย พระนเรศวรมหาราช พระเอกาทศรถ สมเด็จพระพนรัตน์ และพระมหาเถรคันฉ่อง

  วัดทั้ง 3 นี้จึงเป็นที่สถิตของเทพ พรหม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พวกใจบาปหยาบช้า จึงมีความหวาดกลัวต่อ

  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเทพ พรหม จะมาลงโทษ จึงร่วมกันทำลายเสียเลย

  ความจริงสิ่งที่ลำลายได้มันเป็นวัตถุเท่านั้น พลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังเทพพรหมไม่สามารถทำลายได้

  มันเป็นพลังสถิตที่คงอยู่ตามสภาวะของมันเอง เมื่อมีเหตุปัจจัยถึงพร้อมมันก็จะแสดงออกมา ดังเช่นพลัง

  สถิตทั้ง 3 วัดเป็นตัวอย่าง ซึ่งเป็นรูปพีรามิด เมื่อแห่งหนึ่งถูกเปิดเผย ที่อื่น ๆ ก็จะถูกเปิดเผยตามกันมา


  ศูนย์พลังที่ชัดเจนที่สุดก็คือ บริเวณพระอุโบสถ จนกระทู้ทั่งถึงเจดีย์ โดยเฉพาะตรงจุดที่มีหินศักดิ์สิทธิ์อยู่

  เรื่องสิ่งศักดิ์จะเกิดก็ต่อเมื่อมีศรัทธาเท่านั้น เป็นเสมือนเป็นการเปิดเครื่องรับกระแสพลัง


  ผู้ที่เป็นต้นเหตุเปิดเผยมีทั้งฝรั่ง และคนไทย เริ่มจากมีผู้เอาพระเครื่องวัดกระชาย ไปให้พระอาจาร์ย

  สิงห์ทน อาจาร์ยจึงให้ฝรั่งจับดูเพื่ออยากรู้ประวัติความเป็นมา ก็มีเสียงสะท้อนมาว่า พระนี้ข้าฯ เป็นผู้สร้าง

  ข้าฯ คือใครฯ ข้าฯ คือ ผู้สร้างวัดนี้ (ขณะนั้นอยู่ที่หอสวดมนต์นเรศวร) ใครคือผู้สร้างวัดนี้ ? ไม่รู้จักพระ

  เอกาทศรถ หรือ ?

  บางท่านอาจมีความสงสัยว่า พระเอกาทศรถยังไม่ไปผุดไปเกิดหรือ ? ตามความเป็นจริงพระองค์ได้ไป

  เกิดทันที่ที่สวรรคต ไม่ว่าไปเกิดในภพภูมิไหนก็ตาม จะมีกายเนื้อและกายทิพย์ ที่มาแสดงตามที่ปรากฏ

  เป็นกายทิพย์ เรื่องนี้ฝรั่งเขามีเครื่องพิสูจน์ได้แล้ว เขาจึงเชื่อกัน


  ครั้นแล้ว ท่านก็รับสั่งต่อว่า คนไทยอกตัญญูต่อข้าฯ และพี่ชาย ดูซิ วัดของข้าฯ และ พี่ชาย ถูกทอด

  ทิ้งเป็นวัดร้าง ที่ดินของวัดก็ถูกนำไปขายหมด คนไทยอกตัญญูต่อข้าฯ และพี่ชาย อย่างนี้ มีอะไรก็ขอให้ข้าฯ
  และพี่ชายช่วย สมควรจะช่วยหรือไม่ ? ดูต่อไปซิ อะไรจะเกิดขึ้นกับเมืองไทย ?


  อาจมีความสงสัยกันว่า พระสิงห์ทน อวดอุตริมนุสสธรรม ท่านได้อธิบายว่า ท่านมิได้พูดเอง

  ฝรั่งกับเพื่อนของเขาพูดเหมือนกัน พวกเขาล้วนแต่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่า มีอภิญญาจริง

  สิ่งที่จะสืบทอดญาณและเก็บสั่งสมพลังงานคืออัฐิ ดังที่เราเคารพบูชาพระบรมอัฐิของพระพุทธเจ้า

  หรือเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุ อรหันตธาตุ พระธาตุของพระเกจิฯ แต่แล้วที่บรรจุพระบรมอัฐิของ

  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กลับถูกลืม


  [​IMG]


  เมื่อรับรู้กระแสรับสั่งเช่นนี้ ต่างก็ขวนขวายช่วยกันกระจายข่าวสารนี้ออกไป จึงเป็นเหตุให้เกิดการ

  บวงสรวงขึ้นที่วัดวรเชษฐ์นอกเกาะ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2549


  หลังจากนั้น ก็เหมือนกับการเปิดวัดใหม่ ได้มีผู้คนทั้งชาวไทย และต่างประเทศ ได้พากัน มาเยี่ยมชม

  มาสักการบูชา เทิดทูน บุญคุณของผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติ และพระศาสนา  พระอาจาร์ยสิงห์ทน ยกตัวอย่างให้ฟังว่า มีสตรีผู้หนึ่งที่เชียงใหม่ได้ไปศึกษาต่อที่เท็กซัส สหรัฐอเมริกา

  แล้วได้แต่งงานกับฝรั่ง พอดีพ่อเสียชีวิตจึงได้ชวนสามีฝรั่งมาเผาศพพ่อ ที่เมืองไทย เสร็จจากการเผา

  ก็พากันไปเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา พอไปถึงจุดหนึ่งสามีฝรั่งร้องไห้พร้อมกับไม่ยอมไปจาก

  ที่นั่น เขาบอกให้ภรรยาทราบว่า เขาตายตรงนั้น และร่างของเขาก็อยู่ที่นั่น ภรรยาจึงจ้างคนมาขุดก็เจอร่าง

  สามีเมื่อจัดการทำบุญตามธรรมเนียมไทย จึงเดินทางออกจากที่นั่นได้ การที่ระลึกได้อย่างนี้เรียกว่า

  ชาติอนุสสรญาณ จะเกิดเกิดเมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อม ซึ่งผิดกับปุพเพนิวาสานุสติญาณ ซึ่งได้จากการ

  บำเพ็ญเพียรภาวนาตามระบบ ฝรั่งยังเล่ารายละเอียดว่า ชาติก่อนเขาเป็นคนไทยอยู่ที่อยุธยาตอนนั้นฝรั่ง

  ได้รับเกียรติได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี จึงคิดอยากเกิดเป็นฝรั่ง พอดีนักเลงสองพวกตะลุมบอลกัน เขาอยู่

  ท่ามกลางจึงถูกฆ่าตาย แล้วร่างของเขาจึงถูกฝังอยู่ตรงนั้น ส่วนต่าง ๆ ของกายเท่านั้นที่สามารถบรรจุญาณ

  และพลังสถิตไว้ได้ดังเช่น เกสาธาตุ ทันตธาตุ เป็นต้น เพราะฉนั้นญาณและพลังของสมเด็จพระนเรศวร

  มหาราชจะสถิตอยู่ ณ ชิ้นส่วนพระวรกายเท่านั้น ขณะนี้ผู้ที่ระลึกชาติได้แบบนี้ ต่างก็หลั่งไหลกันมาที่วัด

  วรเชษฐ์นอกเกาะ วันเสาร์ วันอาทิตย์แทบจะไม่มีที่จอดรถ.

  ที่มา : พิมพ์จากเอกสารเรื่อง ''ปาฏิหาร์ยสมเด็จพระนเรศวร ''
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. [-Mer|in-]

  [-Mer|in-] เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  78
  ค่าพลัง:
  +657
  อนุโมทนาสาธุครับ


  "อันอังคารสังขารของกูนี้
  บัดนี้หาสี่ร้อยปีหามิไม
  ถึงกายกู ตัวกูจะจากไป
  วิญญาณไซร้ยังอยู่คู่แผ่นดิน
  ก็แผ่นดินผืนนี้หรือมิใช่
  ที่กูสู้ กู้ไว้ให้ลูกหลาน
  บัดนี้เหลนโหลนอยู่สุขมานาน
  ถึงปราศปราณญาณยังอยู่คู่พวกมึง
  กูสู้ กู้แผ่นดินไว้ให้อิสระ
  นำคนไทยชนะมิรู้สิ้น
  ถึงตัวตายไปรักษ์ไว้ซึ่งแผ่นดิน
  ปฏิธาณมิเลือนถึงสิ้นปราณ
  แผ่นดินผืนนี้มีความศักดิ์สิทธ์
  แม้มันผู้ใดคิดมุ่งร้ายต้องตายสิ้น
  เหตุเพราะกูผู้กอบกู้..กู้แผ่นดิน
  ยังดูแลตราบสิ้นทั่วกาลนาน
  กรุงศรีฯ เคยคลุกคลีด้วยสีเลือด
  แผ่นดินเคยลุกเดือดเลือดโลมไหล
  แต่ไทยต้องคงนามความเป็นไทย
  ถึงไม่มีใครวิญญาณกูจะสู้เอง"

  พล ฐาปนพันธ์นิติกุล แต่งถวาย ๒๖ เมษายน ๒๕๔๗ ปรับปรุงจาก บทกลอน นิรนาม ศาล สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ. พระแท่น จ. กาญจนบุรี

  ผมเชื่อว่าพระองค์ท่านยังคงดูแลประเทศไทยเราอยู่เหมือนเดิมแน่นอนครับ ^^

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 กรกฎาคม 2007
 3. บุษบากาญจ์

  บุษบากาญจ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 พฤษภาคม 2007
  โพสต์:
  9,484
  ค่าพลัง:
  +20,281
  แล้วพวกที่ก่อเรื่องทาง 3 จังหวัดชายแดน จะสำเนียกบ้างหรือเปล่านะ จะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านบ้างหรือเปล่านะ ขออำนาจพระบารมีของพระองค์ท่านช่วยปกปักรักษาให้ไทยยังคงเป็นไทยอยู่ตราบนานเท่านานด้วยเทอญ ขอกราบอนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ
  [​IMG][​IMG][​IMG]
   
 4. tamsak

  tamsak ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 กันยายน 2004
  โพสต์:
  7,846
  กระทู้เรื่องเด่น:
  12
  ค่าพลัง:
  +161,027
  ขอโมทนากับเรื่องดีๆ ที่นำมาให้อ่านกันครับ โดยส่วนตัวผมคิดว่า ท่านที่มาแสดงปาฏิหารย์ให้ปรากฏน่าจะเป็นพรหมหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งที่มีบารมีใกล้เคียงกันมาทำหน้าที่ปกปักรักษาพระบรมอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแทนพระองค์ที่วัดวรเชษฐ์ เพราะเคยได้อ่านเรื่องเล่าของครูบาอาจารย์หลายองค์ที่กล่าวไว้ว่า สมเด็จพระนเรศวรท่านมาเกิดแล้ว เกิดคราวนี้พระองค์ก็ยังคงทำสงครามอยู่ตลอดชีวิตของท่าน สงครามคราวนี้ไม่ใช่สงครามที่ใช้อาวุธรบราฆ่าฟันกัน แต่เป็นการทำสงครามที่ต่อสู้กับความยากจนของประชาชนซึ่งเป็นพสกนิกรของพระองค์ท่าน...


  .
   
 5. T D-Da

  T D-Da เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กันยายน 2005
  โพสต์:
  64
  ค่าพลัง:
  +286
  ขอชัดๆ หน่อยค่ะ

  หมายถึงใครเหรอคะ ขอชัดๆ หรือใบ้แบบชัดๆ ได้ไหมคะ
  ขอบคุณค่ะ
   
 6. MOUNTAIN

  MOUNTAIN เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  15,035
  ค่าพลัง:
  +131,973
  ขอโมทนาครับ
  ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่ทราบ
  การนำมาเผยแพร่ครั้งนี้นับว่าเป็นบุญกุศลจริงๆ
  มีโอกาสได้ไปอยุธยา ต้องหาเวลาไปกราบพระองค์ท่าน
   
 7. จิตต์ปภัสสร

  จิตต์ปภัสสร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 มกราคม 2007
  โพสต์:
  672
  ค่าพลัง:
  +4,541
  "โยเธถ มารํ ปญฺญาวุเธน" พึงรบข้าศึกโดยใช้ปัญญาเป็นอาวุธ

  "ราชามุขํ มนุสฺสานํ" พระราชาทรงเป็นประธานของมนุษย์ทั้งหลาย

  ขออนุโมทนากับคุณ WebSnow เราศรัทธาและเชื่อว่าพระบารมีขององค์พระนเรศวรมหาราช พระเอกาทศรถและพระสุพรรณกัลยา ยังแผ่พระบารมีอยู่กับผืนแผ่นดินไทยจนกว่าจะหมดสิ้นคำว่าไทยออกไปจากใจและความทรงจำของคนทั่วโลก
  ได้รับฟังเรื่องราวของพระองค์ตั้งแต่เด็ก เพราะคุณแม่เป็นคนกรุงศรีอยุธยาจะได้ฟังเวลาก่อนนอนบ้าง หรือตอนค่ำบ้างเพราะสมัยก่อนยังไม่มีโทรทัศน์ นอกจากวิทยุธานิน แต่พอโตขึ้นได้กลับไปอยูธยาจะรู้สึกว่าคนที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้กับวัด หรือโบราณสถานต่าง ๆ เช่นบางบ้านมีสถูป เจดีย์ แต่ไม่ได้รับการดูแล
  เขาไม่มีความรู้สึกว่าจะอนุรักษ์ไว้ คงเป็นเพราะเกิดมาแล้วเห็น
  จนชินตาไม่รู้สึกอะไร แต่เวลาที่คนกรุงเทพฯหรือต่างจังหวัดได้ไปเยี่ยมสถานที่นั้น ๆ จะรู้สึกทำไมคุณไม่รักษาไว้ อยู่คู่กันได้ทั้งเราและเขา จริงอยู่ทุกอย่างย่อมเสื่อมไปตามกาลเวลา แต่น่าจะรักษาไว้ให้นานเท่านานที่สุด มิใช่ปล่อยให้พังลงไปต่อหน้าต่อตาโดยมิได้ลงมือทำนุบำรุงรักษา

  โดยส่วนตัวในระยะเวลาสองปีกว่าได้กลับไปพิษณุโลก
  ไปสร้างกุศลโดยการทอดกฐิน ทอดผ้าป่าสามัคคี ได้ไปตามสถานที่ต่างที่พระองค์เคยประทับหรือเสด็จไปโดยที่ตัวเองไม่มีความรู้ทางด้านนี้มาก่อน อาทิเช่น พระราชวังสนามจันทร์ซึ่งเป็นโรงเรียนในปัจจุบัน และได้ไปกราบไหว้องค์พระราชบิดาและพระราชมารดาของพระองค์ที่พลับพลาตั้งอยู่ข้างวัดนางพญา รวมแล้วประมาณ
  3 ครั้ง เวลาไปรู้สึกมีความสุข สดชื่นหัวใจ แม้ในขณะนั้นเราเองก็มีความทุกข์อยู่
  ที่อำเภอบางระกำเคยเป็นสถานที่พักกองทัพของท่านและได้มีการขุดพบโครงกระดูกมากมาย เคยเป็นข่าวดังขี้นหน้ามาแล้ว
  ที่อำเภอวังทอง วัดเขาพนมสัจจฉัพพรรณรังสี
  เวลาได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับพระองค์ท่านจะรู้สึกว่าหัวใจพองโต
  รู้สึกหึกเหิมอยู่ในร่างกายเหมือนร่างกายมันพองขึ้น มันเกิดความ
  ปิติขึ้นในหัวใจ

  คาถาอัญเชิญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คุ้มภัย ประทานลาภ

  ตั้งนะโม 3 จบ (ก่อนทุกครั้ง)

  "อิติจิตตัง เอหิ,เทวะตาหิ,จะมหาเตโช,นะระปูชิโตโสระโส,ปัจจะยา ทิปปะติ,นะเรโส จะมหาราชา เมตตา จะ กะโรติ,มหาลาภัง,จะ สะทาโสตถี
  ภะวันตุเม"
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 กรกฎาคม 2007
 8. DAN

  DAN เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  27
  ค่าพลัง:
  +240
  ครับคือบุคคลที่สร้างความสุขแก่ชาวโลกและประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงครับ
  ..ขอโมทนาครับ:cool:
   
 9. อธิมุตโต

  อธิมุตโต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  4,741
  ค่าพลัง:
  +13,081
  ร่วม [​IMG] อนุโมทนาบุญด้วยครับ.^./|\.^. [​IMG]
   
 10. countdown

  countdown เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  1,018
  ค่าพลัง:
  +3,150
  นี่หรือคนไทยที่ยังลืมได้แม้กระทั่งผู้กอบกู้แผ่นดินให้เราอยู่ ไอ้พวกขายที่ดินวัด แอบอ้าง โกง มันจักฉิบหาย กลายเป็นเปรต เทวดาจักสาปแช่งให้มันจมทรณี
   
 11. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  11,965
  ค่าพลัง:
  +51,106
  *** สิ่งที่คงอยู่ ****

  สิ่งที่ยังคงอยู่ไม่สูญสลาย....คือ "ตัวกระทำ" ของท่าน
  ตัวกระทำ...ที่ทำเพื่อศาสนา และชาติบ้านเมือง
  สิ่งที่เห็น....เสียงที่ได้ยิน...คือ "ตัวกระทำ"

  สิ่งนี้พิสูจน์... "หลักสัจจะธรรม" ที่พระพุทธเจ้าค้นพบ
  " ตัวกระทำมีจริง ตัวกระทำไม่ตาย ตัวกระทำมีผลตอบแทน "

  การปฏิบัติที่ส่งผลเที่ยงที่สุด คือ..."สัจจะ"
  จะสร้าง "กรรมเที่ยง" ให้กับผู้ทำได้จริงตาม สัจจะ

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 12. หนุมาน ผู้นำสาร

  หนุมาน ผู้นำสาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  11,965
  ค่าพลัง:
  +51,106
  ขอถาม หาความรู้....
  ใคร คือทหารผู้ที่คอยช่วยเหลือ พระนเรศวร ...รบบนหลังช้าง จนถูกปืนยิงตาย !!!!
  เขา คือใคร...มาเกิดแล้วหรือยัง ????

  - " หนุมาน ผู้นำสาร "
   
 13. DAN

  DAN เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  27
  ค่าพลัง:
  +240

  มาเกิดแล้วครับ.....เกิดที่หลังพระนเรศวรครับ(bb-flower
   
 14. mmie

  mmie เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  467
  ค่าพลัง:
  +1,989
  ขอร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะ โดยส่วนตัวแล้วเคยฝันถึงกรุงศรีอยุธยาบ่อยมาก ฝันเป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับไทยและพม่าบ้าง เกี่ยวกับพระนางสุพรรณกัลยาบ้าง เกี่ยวกับบทแผ่เมตตาโบราณบ้าง ตั้งใจไว้หลายครั้งว่าจะไป แต่ก็ต้องมีเหตุที่จะต้องไม่ได้ไปทุกครั้ง ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
  จะว่าฝันเพ้อเจ้อ แต่ทำไมถึงฝันมาร่วม 2-3 ปีแล้ว ทั้ง ๆ ที่ก็ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอยู่ประจำ
   
 15. พระหลวงพ่อ

  พระหลวงพ่อ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  514
  ค่าพลัง:
  +892
  อนุโมทนาครับ สำหรับตัวผมเองก็มีความรู้สึกเหมือนท่านยังดูแล คุ้มครองประเทศไทยและประชาชนของท่านอยู่ครับ
   
 16. hippopo1

  hippopo1 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  42
  ค่าพลัง:
  +302
  เคยไปอยุธยาครั้งแรกเมื่อ 20ปีที่แล้ว ที่วัดหลวงพ่อมงคลบพิตร พอเห็นซากเมืองเก่าแล้วจู่ ๆ ก็เกิดความเศร้าอยากร้องไห้ขึ้นมาทันที ต่อมาได้ไปอยุธยาบ่อย ๆ รู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน
   
 17. nitis

  nitis เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 พฤษภาคม 2006
  โพสต์:
  40
  ค่าพลัง:
  +137
  ขอพระบารมีปกเกล้า ป้องเกศเหล่าอาณาประชาสยามทั่วทุกเขตคามด้วยเทอญ พระพุทธเจ้าข้า
   
 18. อ้างว้าง

  อ้างว้าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  430
  ค่าพลัง:
  +577
  ขอพระองค์ผู้ทรงสร้าง....ทรงพระเจริญ...

  "แผ่นดินพื้นนี้ มิเคยสิ้นคนดี"
   
 19. jue

  jue Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มิถุนายน 2007
  โพสต์:
  9
  ค่าพลัง:
  +41
  เท่าที่ได้ยินมาพระเอกา มาเกิด ช่วยชาติ อีกหลายครั้งแล้ว อันนี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลครับ
  ญาณ องค์พ่อนเรศวร ท่านลงมาช่วยลูกหลาน ลูกศิษย์ ตำหนักของท่านอยู่ที่ บางแสน ครับ
   
 20. ธัมมนัตา

  ธัมมนัตา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  1,518
  ค่าพลัง:
  +9,761
  ทำบุญถวายให้ท่านด้วยธรรมทานสร้างหนังสือสวดมนตร์อาการะวัตตาสูตรแล้วได้อธิษฐานอุทิศไว้ว่า
  ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศบุญกุศลจากการสร้างหนังสือ สวดมนตร์นี้ จงมีแด่พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย เทวดา พรหม รวมทั้งสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งปวง ใน 31 ภูมิ ทั้งหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล พระมหากษัตริย์และบรรพชนไทยที่ได้กอบกู้และสร้างชาติไทย บรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายบิดา มารดาบุพการีฝ่ายบิดา มารดาเครือญาติชาติตระกูลญาติสนิทมิตรสหายผู้มีพระคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์เจ้ากรรมนายเวร-เจ้ากรรมนายเวรสัมมาชีวะทุกภพชาติ ศัตรูหมู่มารทุกภพชาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ได้รับในบุญกุศลนี้โดยทั่วหน้ากัน ฯ
  ถ้าท่านมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์
  ถ้าท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
  <O:p</O:p
  <O:pฯ></O:p>
  คณะผู้จัดพิมพ์ฯ


  ใครที่ระลึกถึงท่านก็ทำบุญถวายท่านนะครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 กรกฎาคม 2007

แชร์หน้านี้

Loading...