ผลที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ล้วนมาจาก “กรรม” ทั้งสิ้น

ในห้อง 'กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 26 สิงหาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
  laws ofkarma.jpg
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
  ความมหัศจรรย์แห่งกรรม

  สารคดี วัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อ
  57,443 views Oct 2, 2021
  เรื่องเล่าพระ
  ความมหัศจรรย์แห่งกรรม เป็นเทศนาธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ซึ่งได้เกริ่นนำ ว่ามนุษย์เกิดจาก อวิชชา ตัณหา กรรม อาหาร ปัจจัย 4 อย่างนี้ทำให้มนุษย์เกิดขึ้นในโลก กรรมเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในความมหัศจรรย์ กรรมบางอย่างให้ผลในปัจจุบันทันตาเห็น กรรมบางอย่างก็รอเวลาให้ผลในอนาคต บางทีตั้งหลายชาติกว่าจะให้ผล ทั้งหมดขึ้นอยู่กับต้นเหตุแห่งกรรมเหล่านั้น ว่าเหมาะสมที่จะส่งผลเมื่อไหร่ เวลาใด พระศาสดาตรัสว่า กรรมเป็นเรื่องอจินไตย บุคคลไม่ควรคิดให้มาก เพราะเงื่อนไขที่ผลของกรรมจะแสดงออกมา มีความสลับซับซ้อนเหลือประมาณ และตราบใดที่จิตใจมนุษย์ยังมีกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง ฝังแน่นในกมลสันดาน วันหนึ่งๆ ก็พากันสร้างทั้งบุญ สร้างทั้งบาป มีทั้งกรรมที่ไม่ใช่บุญ ไม่ใช่บาป คลุกเคล้ากันอยู่ไม่จบสิ้น ชนิดของกรรม 1. กรรมชนิดที่บีบคั้น ภาษาบาลีเรียกว่า อุปปีฬกกรรม (อุบ-ปะ-ปี-ละ-กะ-กำ) 2.กรรมตัดรอน ภาษาบาลีเรียกว่า อุปฆาตกรรม หมายถึงกรรมรีบเร่งเร็วด่วน เป็นกรรมที่ให้ผลเฉียดขาดไปเลย เช่น คนตายโหง หรือถูกฆาตกรรม 3.กรรมที่ให้ผลช้า ค่อยๆตามส่งผลไปทีละภพ ทีละชาติ ภาษาบาลี เรียกว่า อุปราปรเวทนียกรรม (อุป-ปะ-รา-ปะ-ระ-เว-ทะ-นี-ยะ-กรรม) กฏแห่งกรรม มีความสลับซับซ้อนมาก แต่ก็มีความละเอียดประณีต จัดลำดับการให้ผล-ก่อน -หลัง อย่างยุติธรรม กรรมอย่างใดมีกำลังแรงมากกว่า ก็ต้องส่งผลก่อนเป็นธรรมดา ต่อเมื่อกรรมนั้นอ่อนแรง หรือหมดสิ้นไป กรรมชั่วถึงจะแสดงตัวให้ผลเป็นความทุกข์เดือดร้อน ความละเอียดประณีตของกรรมดังกล่าว ทำให้ปุถุชน เกิดความเข้าใจไขว้เขว ถึงกับมีคำพังเพยประชดประชันว่า ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีถมไป อันเป็นเรื่องเข้าใจได้ยาก พระศาสดาจึงทรงตรัสว่า กรรมเป็นเรื่องอจินไตย อันบุคคลไม่ควรคิดมาก เพียงรักทำดี เกลียดทำชั่วก็เพียงพอที่จะเสวยสุขจากกรรมดี การศึกษาหลักธรรมในพุทธศาสนา ควรเรียนรู้เรื่องกรรม และเรื่องผลของกรรมให้มากเข้าไว้ ว่ากรรมดี และกรรมชั่ว ส่งผลเช่นไร ทั้งนี้ไม่ใช่ศึกษาเพื่อผู้ใดใครอื่น ความจริงศึกษาเพื่อตัวเราเองโดยแท้ และท่านทรงตรัสสอนมิให้พอใจแต่เพียงบุญกุศลในส่วนโลกีย์ อันให้ได้สมบัติ 3 ประการ คือ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และการเป็นพรหมบนพรหมโลก ทรงสอนให้เร่งบำเพ็ญ ศีล สมาธิ ปัญญา มรรคมีองค์ 8 ให้บริบูรณ์ เพื่อบรรลุอริยมรรค อริยผล ตั้งแต่โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี จนถึงอรหันต์ จึงจะส่งผลให้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร ไม่ต้องย้อนกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก

   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
  บ้านแตก (กรรมบันดาล)

  หลวงตา
  20,846 views Jul 7, 2022
   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843
  อาจารย์ยอด : พระนิกร ธรรมวาที [พระ][กรรม]

  อาจารย์ยอด
  1,831,854 views Nov 16, 2016
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  27,412
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +29,843

แชร์หน้านี้

Loading...