เสียงธรรม ผู้สละโลก & ผลงานที่ทรงคุณค่าของ อ.วศิน อินทสระ(90Hrs+)

ในห้อง 'วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 29 เมษายน 2018.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,334
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,324
  ajahnVasinIntasara.jpg
  หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ผลงานที่ทรงคุณค่าของ อ.วศิน อินทสระ 4 Hrs.


  ธรรม ศาสนา
  Published on Sep 15, 2012หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ผลงานที่ทรงคุณค่าของ อ.วศิน อินทสระ ปราชญ์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งสภาการศึกษา มหามกุฎราช์วิทยาลัย มหาวิทยาลัยพุทธศาสนา ได้อธิบายถึงหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด ตอบปัญหาที่คาใจ คนหลายยุคหลายสมัยไว้เกือบทุกแง่มุม เช่น คนดีทำไมจึงมีชีวิตตกต่ำ ทำบุญละลายบาปได้หรือไม่ กรรมที่พ่อแม่ทำ แต่ลูกเป็นผู้ได้รับ คนตายแล้วไปเกิดอีกเพราะอะไร เหตุที่บุคคลระลึกชาติได้ การเวียนว่ายตายเกิดจะสิ้นสุดเมื่อใด เป็นต้น เพื่อเป็นกุญแจดอกสำคัญไขไปสู่ความสว่างไสวในปัญหาชีวิต เพราะรู้แจ้งว่า ผลทุกอย่างย่อมมีมาเพราะเหตุช่วยให้ตระหนัก ได้อย่างลึกซึ้งว่าการเกิดของเรามีความหมาย และจะพัฒนาศักยภาพแห่งความดีงามในตัวเราอย่างมีเป้าหมายและ เจริญงอกงามถึงขีดสุดได้อย่างไร

  หัวข้อของหนังสือมีดังนี้
  1. หลักกรรมหรือกฏแห่งกรรม
  2. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วจริงหรือไม่?
  3. กรรมแบ่งออกเป็น ๑๒ ประเภท
  4. รายละเอียดของกรรม ๑๒
  5. การมองไม่เห็นกรรม
  6. ทำบุญละลายบาป จะได้หรือไม่?
  7. ก่อนให้ผล บุญบาปอยู่ที่ใด?
  8. การหยุดให้ผลของกรรม
  9. กรรมมีผลเนื่องถึงผู้อื่น
  10. กรรมและการให้ผลของกรรม
  11. มาตรฐานแห่งความดีความชั่ว
  12. กรรมทำให้คนแตกต่างกัน
  13. หลักกรรม
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,334
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,324
  ผู้สละโลก ธรรมลิขิตโดย อ.วศิน อินทรสระ 6 Hrs.

  ชัยชนะ 8 ประการ - อาจารย์ วศิน อินทสระ 4 Hrs.

  เรื่อง ทำอย่างไรกับความโกรธ : อาจารย์ วศิน อินทสระ

  dod946
  Published on Aug 26, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 พฤษภาคม 2018
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,334
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,324
  ธรรมบรรยาย เรื่่อง คติชีวิต ๑ โดย อ.วศิน อินทสระ

  ธรรมบรรยาย เรื่่อง คติชีวิต ๒ โดย อ.วศิน อินทสระ

  Aob Pipat
  Published on May 9, 2014

   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,334
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,324
  ทางชีวิต เล่มที่ ๑ โดย อ.วศิน อินทสระ ให้เสียงโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์

  ทางชีวิต ก้าวที่ 2 ประพันธ์โดย อ.วศิน อินทสระ

  kongkiat jittiruankarn
  Published on Oct 10, 2016

  ธรรมจะคุ้มครองผู้มีธรรมและผู้ประพฤติธรรม
  ธรรมจะ นำพาก้าวข้ามให้พ้นความทุกข์ยาก
  ไปพบแต่ความสุขสงบ..ร่มเย็น ตลอดเส้นทางเดินของผู้ประพฤติธรรม



   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,334
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,324
  แสงเทียน วศิน อินทสระ
  01 รอยจารึกจากดวงใจ

  02

  sukjai
  Published on Feb 9, 2018

   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,334
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,324
  ไตรลักษณ์ และปฏิจจสมุปบาท - (อ.วศิน อินทสระ)

  วิธีคิด โยนิโสมนสิการ - อาจารย์ วศิน อินทสระ 6 Hrs,

  ทางแห่งความดีเล่ม 1 อ.วศิน อินทสระ 5 Hrs.

  dod946
  Published on Nov 1, 2013
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 พฤษภาคม 2018
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,334
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,324
  เรื่อง เพื่อสุขภาพจิตที่ดี - อ.วศิน อินทสระ

  เรื่อง กำจัดมลทินทีละน้อย โดย อาจารย์วศิน อินทสระ

  เรื่อง การสร้างคุณภาพชีวิต และการงานที่ดี โดย อาจารย์ วศิน อินทสระ

  เรื่อง ศรัทธากับปัญญา โดย อาจารย์ วศิน อินทสระ 4 Hrs.

  dod946
  Published on Nov 8, 2012
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,334
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,324
  เรื่อง คุณสมบัติผู้มีโชคลาภ - อาจารย์ วศิน อินทสระ 5 Hrs.

  บุญที่ได้จากการฟังธรรม อาจารย์วศิน อินทสระ

  เรื่อง วิเคราะห์ธรรม กรรม โดย อาจารย์ วศิน อินทสระ 7 Hrs.

  dod946
  Published on Dec 2, 2012
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,334
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,324
  อานุภาพของกัลยาณมิตร - อ.วศิน อินทสระ 3 Hrs.

  เรื่อง ธรรมดาของชีวิต...เป็นเช่นนี้เอง-ความพลัดพราก โดย อาจารย์ วศิน อินทสระ 3 Hrs.

  อาหาร 4 - อ.วศิน อินทสระ 5 Hrs.

  dod946
  Published on Dec 16, 2012

   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,334
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,324
  เรื่อง พุทธพยากรณ์ - อ.วศิน อินทสระ (วิทยุ) 3 Hrs.

  dod946
  Published on Oct 7, 2012
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,334
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,324
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,334
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,324
  001) นางวิสาขามหาอุบาสิกา (สตรีผู้งามพร้อม)

  002) พระนางสามาวดี (ผู้ไม่ตาย)

  ฝนฝน ผู้หญิงดินดิน
  Published on Aug 5, 2017

   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,334
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,324
  004) ธิดาช่างหูก (ผู้มีอุปนิสัยทางธรรม)..เปสการี

  005) กุณฑลเกสี (ผู้ใช้ปัญญาคุ้มครองตน)

  006) พระนางสิริมา (ผู้ต้นร้ายปลายดี)

  007) ปุณทาสี (ผู้มีโชค)


  ฝนฝน ผู้หญิงดินดิน
  Published on Aug 8, 2017



   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,334
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,324
  008) พระนางปฏาจารา (นางผู้กลับใจได้)

  009) อุตราอุบาสิกา (ผู้ใช้เมตตาเป็นอาวุธ)

  010) พระนางรูปนันทา (หนามบ่งหนาม)

  ฝนฝน ผู้หญิงดินดิน
  Published on Aug 8, 2017

   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,334
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,324
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,334
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,324
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,334
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,324
  ๑๐๘ คำถามกับ อ.วศิน อินทสระ

  Nopphadol Suwansampan
  Published on Apr 22, 2018
   
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,334
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,324
  ธรรมนิยาย จอมจักรพรรดิอโศก โดย วศิน อินทสระ ชุดที่ 1...10 Hrs.

  Voice Of Dhamma
  Published on Aug 28, 2018
  ธรรมนิยาย จอมจักรพรรดิอโศก โดย วศิน อินทสระ
  ชุดที่ 1 เสียงโดย: อ.เพ็ญศรี อินทรทัต

  00.(บทนำ) 1 00:00
  01.ณ.ท้องพระโรงแห่งเมืองปาตลีบุตร 15:37
  02.อโศกกุมารขึ้นครองราช 33:28
  03.ความเป็นมาแห่งผู้สร้างนครปาตลีบุตร 51:56
  04.เดินเช้าสู่หลุมพลาง 01:10:57
  05.ทางสองแพร่ง 01:34:54
  06.ขึ้นครองราช 01:56:23
  07.ภายในพันธนาคารแห่งเบญจคีรีนคร 02:19:23
  08.ปลงพระชนม์ 02:38:23
  09.ย้ายราชธานี 03:08:49
  10.ปฐมวัยของอโศก 03:30:46
  11.อโศกกับวิเนตา 03:58:10
  12.เดินทาง 04:28:49
  13.ณ.ตำหนักตักศิลา 04:59:49
  14.มิตรใหม่ 05:24:15
  15.กุหลาบดอกนั้น 05:52:06
  16.บ้านป่าเรือนใจ 06:21:05
  17.พาวรีสหายแห่งบิดา 06:50:32
  18.มารดาของชโรธรา 07:13:37
  19.ลิ้นคน 07:43:43
  20.สู่อ้อมกอดแห่งมารดา 08:19:05
  21.คนเลี้ยงนกยูงกับธิดาเศรษฐีเมืองเวธิต 08:44:04
  22.แผ่นทองในกล่องงา 09:09:06
  23.นางกาในร่างหงษ์ 09:34:24
  24.เวธิสาคู่บารมีแห่งจอมจักรพรรดิ์ 10:03:09

  *********************
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 สิงหาคม 2018
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,334
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,324
  ธรรมนิยาย จอมจักรพรรดิอโศก โดย วศิน อินทสระ ชุดที่ 2..10 Hrs.

  Voice Of Dhamma
  Published on Aug 29, 2018

  25.ภารดรภาพ 00:00
  26.ประพาสป่า 23:04
  27.โสมาวิกา 47:43
  28.ศัตรูร่วมทัพมิตรรักร่วมใจ 01:09:17
  29.ผู้ปองร้ายสหายรัก 01:30:29
  30.การทำศัตรูให้เป็นมิตร 01:57:26
  31.ปราบดาภิเษก 02:19:59
  32.ดอกเฟื้องฟ้ากับนางละคร 02:45:20
  33.กลับพระทัย 03:09:52
  34.สามมหาอำนาจ 03:35:53
  35.อโศกปัญหา 04:02:06
  36.อโศกปัญหา (ต่อ) 04:22:10
  37.กฏแห่งกรรมและการเกิดใหม่ 04:46:02
  38.กฏแห่งกรรมและการเกิดใหม่ (ต่อ) 05:04:24
  39.อโศกปัญหา 05:23:36
  40.วีตโศกพระอนุชา 05:47:41
  41.วีตโศกพระอนุชา (ต่อ) จบ 06:14:43
  42.วีตโศกเลื่อมใสพระพุทธศาสนา 06:39:36
  43.วีตโศกผนวช 07:02:51
  44-1.ทิฏฺฐานุคติ พระเจ้าสุตโสม 07:23:18
  44-2.พระเจ้าสุตโสม-โจรโปริสาท (ต่อ) 07:53:07
  44-3 พระเจ้าสุตโสม-โจรโปริสาท (ต่อ) จบ 08:24:57

  45-1.ศิลาจารึก 08:59:16
   
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  13,334
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,324
  จอมจักรพรรดิอโศก โดย วศิน อินทสระ ชุดที่ 3..6 Hrs.

  Voice Of Dhamma
  Published on Aug 30, 2018

  44-2.พระเจ้าสุตโสม-โจรโปริสาท (ต่อ) 00:00
  44-3 พระเจ้าสุตโสม-โจรโปริสาท (ต่อ) จบ 31:49
  45-1.ศิลาจารึก 01:06:09
  45-2.พุทธศิลปยุคพระเจ้าอโศก 01:37:52
  45-3.ธรรมฑูตกรรม 02:04:47
  46.เจ้าชายกุนาระกับพระเนตร 02:25:40
  47.หญิงร้ายชายงาม 02:46:54
  48.หญิงร้ายชายงาม (ต่อ) จบ 03:14:01
  49.ปัญญาจักษุ 03:39:50
  50.ลูกรักเมียงาม 04:02:29
  51.รอยแห่งความดี 04:27:55
  52.ผู้ทรงใช้ตราธรรมจักรเป็นตราแผ่นดิน 04:44:18
  53.เกิดมาเพื่ออะไรทำความดีเพื่ออะไร 04:59:41
  54.ใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนา 05:17:36

  55.แม้จะทรงพระนามว่าอโศกก็ต้องถึงแล้วซึ่งความโศก 05:35:02

   

แชร์หน้านี้

Loading...