ผู้ใดปราถนาอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุอาพาธเถิด

ในห้อง 'งานบุญอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย glassbuddha2009, 12 กันยายน 2011.

 1. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  28,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,428
  พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า:
  “ โย ภิกขเว มํ อุปฏฐเหยย โส คิลานํ อุปฏฐเหยย ”
  " ผู้ใดปราถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุอาพาธเถิด "

  เนื่องจากพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารอย่างยิ่ง โดยเฉพาะบนพื้นที่สูงของประเทศไทย อันประกอบด้วยพระธรรมจาริก 350 รูป พระบัณฑิตอาสา 40 รูป ในกว่า 125 อาศรมพระธรรมจาริกกระจายอยู่ทั่วไปใน 10 จังหวัดชายแดนของประเทศ อีกทั้งพระปฏิบัติกรรมฐาน พระป่า พระที่อาศัยอยู่ใกล้อาศรมพระธรรมจาริกอีกนับ 1,000 รูป และพระธุดงค์ที่เดินทางผ่านไปผ่านมาในถิ่นทุรกันดารอีกมาก ส่วนมากเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ไม่มีเงินทองเก็บสะสมแต่อย่างใด ในยามเจ็บป่วยอาพาธไม่มีค่ารักษาหรือค่าเดินทางไปโรงพยาบาล เหตุการณ์เช่นนี้พบอยู่เป็นประจำ ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ารับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล หรือ ค่าเดินทางรวมทั้งค่าใช้จ่ายในยามอาพาธ ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือ เจ็บป่วยธรรมดาที่ต้องเข้ารับการรักษา

  ดังนั้นคุณหมอ นพ. ศุภชัย โรจน์ขจรนภาลัย และผม นายสมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล ได้ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ เท่าที่มี และทราบมาว่า หน่วยงานใหญ่ที่สุดที่รับผิดชอบพระธรรมจาริกคือวัดศรีโสดา โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพโกศลเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา และเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นประธานพระธรรมจาริก เดิมมีความตั้งใจจะให้เกิดหน่วยงานนี้ขึ้นนานแล้ว บัดนี้ เมื่อมีทั้งคณะพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสผู้มีจิตอาสา ต้องการให้มีหน่วยงานรักษาพระอาพาธนี้ขึ้นมา พระเทพโกศลจึงอนุมัติให้หน่วยงานนี้ สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และตามข้อบังคับที่ระบุมา และขออนุโมทนาพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสทุกรูปทุกนามที่ร่วมบุญร่วมอนุโมทนา

  ให้ไว้ ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2554<O:p></O:p>
  <O:p</O:p
  (พระปลัดสุชาติ สุวฑฺฒโก)<O:p></O:p>
  [​IMG]
  ร่วมบุญแก่พระอาพาธได้ที่บัญชีนี้ครับ
  <!-- google_ad_section_end -->[​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]<!-- google_ad_section_end -->
  [​IMG]
  ธ. กรุงไทย สาขาสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
  เลขที่บัญชี 521-0-41254-7
  ชื่อบัญชี " ทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร "
  เวลาโอนทาง ATM ของหลายธนาคารจะขึ้น
  เลขบัญชี 5210412547
  ชื่อบัญชี MJR.
  ( ซึ่งทางธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพบอกว่า
  เป็นชื่อย่อของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
  ซึ่งเป็นที่ทำงานของพระปลัดสุชาติ )<!-- google_ad_section_end -->
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 กันยายน 2015
 2. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  28,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,428
  13-08-2011, 04:08 PM
  รูปขนาดเล็ก</LEGEND>
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]
  เจริญพรโยมสมบูรณ์และทุกท่าน

  ตอนนี้มีพระอุทิศ อตสุโพ พระธรรมจาริกบ้านทุ่งโค้ง ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย อายุ ๘๔ ปี ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในหมู่บ้านชาวเขานานกว่า 30 ปี นับว่าท่านได้เสียสละความสุขส่วนตัวให้กับคนส่วนมากอย่างยิ่งและทำหน้าที่ดีตลอดมา บัดนี้ท่านป่วยเป็นความดันโลหิตสูง 210 หัวใจเต้นอ่อน 30 ครั้งต่อนาที นอกจากนั้นท่านกระดูขาขวาแตก ท่านไม่สามารถเดินหรือสามารถยืนได้ ท่านที่มีจิตศรัทธาช่วยเหลือพระผู้อาพาธแจ้งวัตถประสงค์หรือโอนเงินเข้าบัญชีผ่านกองทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร หรือแจ้งไปโดยตรงพระที่ดูแลท่าน คือ พระวิเชียร อารยธมฺโม 080 - 0323086
  พระปลัดสุชาติ สุวฑฺฒโก
  ประธานกองทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร<!-- google_ad_section_end -->
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2013
 3. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  28,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,428
  18-08-2011, 09:53 PM
  โยมสมบูรณ์และทุกท่าน
  ด้วยพระครูปลัดเพชร อาภสฺสโร รองประธานทุนนิธิอภิบาลฯ ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราม 1 แพทย์วินิจัยว่าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ท่านที่มีความประสงค์ช่วยค่าใช้จ่ายในการักษา สามารถโอนเงินเข้าบัญชีทุนนิธิฯ ได้ ทางคณะกรรมการจะดำเนินการสงเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป อาตมาภาพในนามประธายทุนนิธิอภิบาลฯ ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่ไห้การสนับสนุนและอนุโมทนากับคุณโยมทุกท่านที่ได้เสียสละปัจจัยอาจจะเป็นเงินที่น้อยนิดของท่าน แต่จะมีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง เพราะลำห้วยหลายสายจะรวมกันเป็นแม่นำที่ยิ่งใหญ่ได้ แรงศรัทธาจากทุกท่านจะช่วยให้พระสงฆ์มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น ขอให้ทุกท่านจงสบายใจเงินทุกบาททุกสตังค์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

  พระปลัดสุชาติ สุวฑฺฒโก
  ประธานทุนนิธิอภิบาลพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร
  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2013
 4. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  28,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,428
  25-08-2011, 01:41 PM
  <TABLE class=tborder id=post5033571 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=thead style="BORDER-RIGHT: #ffffff 0px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid">[​IMG] วันนี้, 12:58 PM </TD><TD class=thead style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: #ffffff 0px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid" align=right>#116 </TD></TR><TR vAlign=top><TD class=alt2 style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 0px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 0px solid" width=175><!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->ROJKAJORN<!-- google_ad_section_end --><SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_5033571", true); </SCRIPT>
  สมาชิก

  [​IMG]

  วันที่สมัคร: Nov 2004
  ข้อความ: 1,179
  พลังการให้คะแนน: 359 [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


  </TD><TD class=alt1 id=td_post_5033571 style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid"><!-- google_ad_section_start -->ต้องขอโมทนากับคุณสมบูรณ์ด้วยครับที่ตามติดงานพระอาพาธอย่างดี หากไปมหาราชเชียงใหม่ น่าจะได้ผ่าตัด และหากเป็นตามสิทธิ์แล้วจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มครับ ตัวเงินบริจาคอาจนำไปใช้ในแง่เพื่ออุปกรณ์กายภาพบำบัด หรือ walker หรือเบาะกันแผลกดทับระหว่างพักฟื้นต่อที่วัด หรือ ส่งตัวไปกายภาพรพ เอกชนใกล้ๆวัดในภายหลังจากกลับจากรพมหาราชแล้ว ก็ได้ครับ<!-- google_ad_section_end -->
  __________________
  <!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->http://palungjit.org/forums/โ<!-- google_ad_section_end --> </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2013
 5. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  28,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,428
  [​IMG]
  หมายเลขโทรศัพท์
  รพ. สมเด็จพระญาณสังวร อ. เวียงชัย จ. เชียงราย
  โทร 053-603123

  รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ อ. เมือง จ. เชียงราย
  053-711009, 053-711300 และ 053-719155

  รพ. เกษมราษฏร์ศรีบุรินทร์ อ. เมือง จ. เชียงราย
  053-910999

  รพ. โอเว่อร์บรู๊ค อ. เมือง จ. เชียงราย
  053-910100

  ห้องตรวจสำหรับพระภิกษุสงฆ์
  อาคารสงฆ์อาพาธสุจิตโต
  โทร 053-945966
  08.00 - 12.00 น.
  จันทร์ - ศุกร์
  รพ. มหาราชนครเชียงใหม่
  คณะแพทยศาสตร์ ม. เชียงใหม่
  ห้องตรวจฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี
  โทร 053-946332-3

  รพ. สงฆ์
  02-6409537 - 9

  กระทรวงสาธารณสุข 02-5919769<!-- google_ad_section_end -->
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 กันยายน 2015
 6. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  28,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,428
  25-08-2011, 08:31 PM
  <TABLE class=tborder id=post5035017 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=thead style="BORDER-RIGHT: #ffffff 0px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid">[​IMG] วันนี้, 07:47 PM </TD><TD class=thead style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: #ffffff 0px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid" align=right>#128 </TD></TR><TR vAlign=top><TD class=alt2 style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 0px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 0px solid" width=175><!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->ROJKAJORN<!-- google_ad_section_end --><SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_5035017", true); </SCRIPT>
  สมาชิก

  [​IMG]

  วันที่สมัคร: Nov 2004
  ข้อความ: 1,180
  พลังการให้คะแนน: 360 [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


  </TD><TD class=alt1 id=td_post_5035017 style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid"><!-- google_ad_section_start -->นับว่าน่าแปลกใจอย่างมากครับที่ปล่อยคนไข้ที่กระดูกสะโพกหักกลับมาโดยไม่ได้ทำการรักษาใดๆ โดยปกติแล้วหากไปตรวจที่รพ เชียงรายและศักยภาพไม่สามารถรักษาได้ ก็ควรส่งต่อผู้ป่วยด้วยรถพยาบาลของรพ ไปส่งยังที่รักษาที่ใหญ่กว่า ไม่ควรปล่อยผู้ป่วยกลับมารักษาตามยถากรรม และนี่ยิ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์ด้วยแล้ว ยิ่งไม่ควรอย่างยิ่ง
  ปกติกระดูกสะโพกหัก ถ้าไม่ผ่าตัดในทันที ต้องดึงกระดูกด้วยน้ำหนักก่อน เพื่อกันปัญหาผลแทรกซ้อนที่จะตามมาเช่นเส้นเลือดและเส้นประสาทเกิดการบาดเจ็บมากขึ้น
  แต่ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ได้อย่างคร่าวๆ จะโทษรพ ก็คงไม่เหมาะสม ไว้ได้ข้อมูลกับทางมหาราชก่อนว่าแค่ร้าว หรือไม่หักหรือเปล่าอีกทีจะดีกว่าครับ ไม่งั้นจะกลายเป็นกล่าวโทษโดยไม่ถูกต้องครับ
  ท่านที่อยากช่วยสงฆ์อาพาธ โอกาสนี้นับเป็นโอกาสพิเศษ ถือเป็นบุญพิเศษจริงๆนะครับ อานิสงส์นี้เป็นอานิสงส์พิเศษ ทำให้ผู้มีเศษกรรมเรื่องกระดูกและกล้ามเนื้อได้ทุเลาเบาบางลงได้ครับ<!-- google_ad_section_end -->
  __________________
  <!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->http://palungjit.org/forums/โ<!-- google_ad_section_end -->
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2013
 7. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  28,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,428
  26-08-2011, 10:33 AM
  <TABLE class=tborder id=post5036803 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=thead style="BORDER-RIGHT: #ffffff 0px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid">[​IMG] 26-08-2011, 10:33 AM </TD><TD class=thead style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: #ffffff 0px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid" align=right> #68 </TD></TR><TR vAlign=top><TD class=alt2 style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 0px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 0px solid" width=175><!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->glassbuddha2009<!-- google_ad_section_end --> [​IMG]<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_5036803", true); </SCRIPT>
  สมาชิก PREMIUM

  [​IMG]

  วันที่สมัคร: Nov 2008
  ข้อความ: 5,651
  พลังการให้คะแนน: 1635 [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


  </TD><TD class=alt1 id=td_post_5036803 style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid"><!-- google_ad_section_start -->เช้านี้พระเทเวศน์โทรมาบอกว่า เมื่อวานนี้ตั้งแต่กลับถึงวันจนกระทั่งตี 3 หลวงปู่อุทิศ จิตมณี ชักถึง 3 ครั้ง เมื่อเวลาตี 3 จึงถามหลวงปู่ว่า จะเดินทางไหวไม๊ ? หลวงปู่บอกว่าไม่ไหว พระเทเวศน์จึงนำส่งหลวงปู่เข้า รพ. สมเด็จพระญาณสังวร เพื่อรักษา ขณะนี้ทางโรงพยาบาลได้ให้น้ำเกลือและให้เข้านอนพักในโรงพยาบาลแล้ว

  หมายเลขโทรศัพท์
  รพ. สมเด็จพระญาณสังวร อ. เวียงชัย จ. เชียงราย
  โทร 053-603123
  <!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_end -->
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2013
 8. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  28,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,428
  26-08-2011, 02:40 PM
  <TABLE class=tborder id=post5037447 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=thead style="BORDER-RIGHT: #ffffff 0px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid">[​IMG] วันนี้, 01:22 PM </TD><TD class=thead style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: #ffffff 0px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid" align=right>#135 </TD></TR><TR vAlign=top><TD class=alt2 style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 0px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 0px solid" width=175><!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->ROJKAJORN<!-- google_ad_section_end --><SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_5037447", true); </SCRIPT>
  สมาชิก

  [​IMG]

  วันที่สมัคร: Nov 2004
  ข้อความ: 1,182
  พลังการให้คะแนน: 360 [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


  </TD><TD class=alt1 id=td_post_5037447 style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid"><!-- google_ad_section_start -->ถ้าได้admissionที่รพ แล้ว เท่ากับมีเตียงแล้วนะครับ ไม่ทราบว่าทางรพ จะทำการผ่าตัดเรื่องกระดูกหักไปเลยหรือไม่ ถ้าเป็นกรณีที่ไม่สามารถทำได้ คือ ไม่มีห้องผ่าตัด ไม่มีหมอกระดูก การrefer คนไข้ไปกับรถพยาบาลของรพ เพื่อส่งต่อรักษากับรพ ทางเชียงใหม่ น่าจะง่ายกว่าให้พวกเราติดต่อเองนะครับ น่าจะให้พระท่านพูดเชิงขอร้องหมอดูครับ<!-- google_ad_section_end -->
  __________________
  <!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->http://palungjit.org/forums/โ<!-- google_ad_section_end -->
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2013
 9. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  28,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,428
  26-08-2011, 02:40 PM
  <TABLE class=tborder id=post5037731 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=thead style="BORDER-RIGHT: #ffffff 0px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid">[​IMG] 26-08-2011, 02:40 PM </TD><TD class=thead style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: #ffffff 0px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid" align=right> #73 </TD></TR><TR vAlign=top><TD class=alt2 style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 0px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 0px solid" width=175><!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->glassbuddha2009<!-- google_ad_section_end --> [​IMG]<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_5037731", true); </SCRIPT>
  สมาชิก PREMIUM

  [​IMG]

  วันที่สมัคร: Nov 2008
  ข้อความ: 5,651
  พลังการให้คะแนน: 1635 [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


  </TD><TD class=alt1 id=td_post_5037731 style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid"><!-- google_ad_section_start -->ผมได้กราบเรียนพระเทเวศน์ทั้งหมดตามที่คุณหมอศุภชัยช่วยแนะนำมาแล้ว พระเทเวศน์รับทราบแล้วด้วยความขอบคุณ

  เมื่อวานนี้ที่พระเทเวศน์ไปขอใบส่งตัวนั้น พระเทเวศน์กลับไปถึงสำนักอาศรมพระธรรมจาริก ทราบจากหลวงปู่ว่า หลวงปู่บังเอิญเอาหน้าอกไปกระแทกโต๊ะอย่างไรไม่ทราบ ตรงหน้าอกมีเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจ แล้วเกิดอาการชัก ตั้งแต่กลับไปตอนบ่าย ๆ ถึงเมื่อคืนนี้ตี 3 ชักไปแล้ว 3 หน ก็ไม่ทราบว่าเกิดจากเครื่องกระตุ้นหัวใจทำงานผิดปกติหรือไม่ ?


  เมื่อเช้านี้ผมได้โทรไปสอบถามพยาบาลที่ รพ. สมเด็จพระญาณสังวร ที่เวียงชัย เชียงราย พยาบาลบอกว่า หลวงปู่ตั้งแต่เข้ามาในโรงพยาบาลยังไม่ได้ชักอีกเลย ส่วนอาการชักนั้น ยังไม่ทราบสาเหตุ อาจไม่เกี่ยวกับเครื่องกระตุ้นหัวใจเลย หรืออาจจะเป็นเพราะเครื่องกระตุ้นหัวใจ ทั้งหมดต้องให้คุณหมอเป็นผู้ตรวจสอบอีกระยะหนึ่ง ระยะนี้มีการเจาะเลือด ให้น้ำเกลือ และคงพักฟื้นสักระยะหนึ่งก่อน

  ขอขอบคุณและขออนุโมทนาทุก ๆ ท่านที่ติดตามให้กำลังใจและนำข่าวในกระทู้นี้ไปเผยแพร่ในเวปพันธ์ทิพย์และ หากจะนำไปที่เวปอื่น ๆ ด้วยก็จะยิ่งเป็นการดีครับ พระคุณเจ้าคณะกรรมการและพวกเราทุกรูปทุกคนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาจริง ๆ<!-- google_ad_section_end --> <!-- google_ad_section_end -->
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2013
 10. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  28,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,428
  26-08-2011, 06:40 PM

  ทาง รพ. สมเด็จพระญาณสังวร เชียงราย แจ้งว่า การส่งคนไข้ไป รพ. มหาราชนครเชียงใหม่นั้นเป็นการส่งข้ามจังหวัด ทาง รพ. สมเด็จพระญาณสังวร ไม่สามารถส่งข้ามจังหวัดได้ จึงต้องให้เป็นธุระของพระผู้อาพาธหรือพระอุปัฏฐากหรือญาติแทน ที่จะว่าจ้างรถแอมบูล้านซ์หรือวิธีการใดที่จะย้ายคนไข้ด้วยตนเอง
   
 11. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  28,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,428
  27-08-2011, 08:00 PM
  [​IMG]
  เวลาตี 3 ของวันที่ 27 ส.ค. 2554 รถตู้ที่พระเทเวศน์ว่าจ้างไว้มาตามนัดเพื่อรับหลวงปู่อุทิศย้ายไป รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อสุ่มเสี่ยงว่า ทาง รพ. มหาราชนครเชียงใหม่จะรับองค์หลวงปู่เป็นคนไข้ในหรือไม่ ?
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2013
 12. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  28,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,428
  27-08-2011, 08:00 PM
  [​IMG]
  รถตู้มาถึง รพ. มหาราชนครเชียงใหม่เวลาประมาณ 07.00 น.
  เพื่อมาเข้ารับการตรวจแบบ O.P.D. ที่ห้องตรวจเบอร์ 10 ตึกสงฆ์อาพาธ
  รพ. มหาราชนครเชียงใหม่
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2013
 13. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  28,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,428
  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2013
 14. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  28,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,428
  27-08-2011, 08:00 PM
  [​IMG]
  ยังอยู่ในขั้นตอนการสุ่มเสี่ยงว่า ทาง รพ. มหาราชนครเชียงใหม่จะรับไว้เป็นคนไข้ในหรือไม่ ? หากไม่รับ จะต้องให้รถตู้นำองค์หลวงปู่กลับเชียงราย ซึ่งก็จะทำให้ค่อนข้างหมดหวังต่อการรักษา<!-- google_ad_section_end --> <!-- / message -->
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2013
 15. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  28,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,428
  [​IMG][​IMG]
  [​IMG][​IMG]
  ผลจากการวินิจฉัยของแพทย์ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่
  ทาง รพ. มหราชฯ รับองค์หลวงปู่ไว้เป็นคนไข้ในทันที
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2013
 16. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  28,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,428
  ไฟล์แนบข้อความ<TABLE cellSpacing=3 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>โยมสมบูรณ์02_0001.pdf (608.2 KB, 5 views)</TD></TR><TR><TD>[​IMG]</TD><TD>โยมสมบูรณ์02.pdf (608.2 KB, 4 views)</TD></TR></TBODY></TABLE>
  [​IMG][​IMG]
  หลังจาก รพ. มหาราชนครเชียงใหม่รับองค์หลวงปู่เป็นคนไข้ในแล้ว
  พระเทเวศน์และเจ้าของรถตู้ที่รับจ้างย้ายองค์หลวงปู่จึงมารับเงินจากกองทุน
  ทุนนิธิอภิบาลพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร เป็นจำนวนเงิน 4,500.- บาท
  ปัจจัยนี้ได้ช่วยพระภิกษุสงฆ์อาพาธแล้ว โดยเป็นปัจจัยค่าเดินทาง
  นับเป็นปฐมสำหรับโครงการกองทุนพระอาพาธของพวกเราครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2013
 17. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  28,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,428
  29-08-2011, 10:33 PM
  <TABLE class=tborder id=post5049428 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=thead style="BORDER-RIGHT: #ffffff 0px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid">[​IMG] วันนี้, 06:45 PM </TD><TD class=thead style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: #ffffff 0px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid" align=right>#181 </TD></TR><TR vAlign=top><TD class=alt2 style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 0px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 0px solid" width=175><!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->ROJKAJORN<!-- google_ad_section_end --><SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_5049428", true); </SCRIPT>
  สมาชิก

  [​IMG]

  วันที่สมัคร: Nov 2004
  ข้อความ: 1,187
  พลังการให้คะแนน: 360 [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]  </TD><TD class=alt1 id=td_post_5049428 style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid"><!-- google_ad_section_start -->ตามที่พี่สมบูรณ์post ข้อมูลมานั้นผมสรุปให้ฟังคร่าวๆตามข้อมูลที่มีดังนี้นะครับ
  1. กระดูกส่วนสะโพกหักด้านขวา(ตำแหน่งตามรูปคงประมาณที่ผมแนบรูปมาครับ) คงรอการผ่าตัดเพื่อใส่เหล็กดาม ระหว่างนี้ใช้วิธีถ่วงน้ำหนักรอก่อนครับ
  2. หลวงปู่ท่านน่าจะมีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นช้าและได้ฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจไว้กับตัวแล้วครับ หัวใจเต้นด้วยเครื่องตลอด จึงอยู่ที่ 60 ครั้งต่อนาที
  3. น่าจะค่อนข้างสบายใจครับ เพราะหมอกระดูกได้ปรึกษาหมออายุรกรรมเพื่อร่วมดูเรื่องความดันและหัวใจด้วยครับ
  4. หลังการผ่าตัดคงต้องได้รับการกายภาพบำบัดต่อครับเพื่อให้กลับมาเดินได้ดังเดิม
  โมทนากับผู้มีส่วนร่วมบุญครั้งนี้ทุกท่านนะครับ<!-- google_ad_section_end -->


  __________________
  <!-- google_ad_section_start(weight=ignore) -->http://palungjit.org/forums/โ
  </TD></TR></TBODY></TABLE>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2013
 18. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  28,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,428
  โยมสมบูรณ์03.jpg [​IMG] No virus threat detected

  File: โยมสมบูรณ์03.jpg<NOBR _yuid="yui_3_1_1_9_131475507882845">Download File</NOBR>

  <STYLE>#yiv1542767411 .yiv1542767411hmmessage P { PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px}#yiv1542767411 .yiv1542767411hmmessage { FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma}</STYLE>โยมสมบูรณ์และทุกท่าน
  หลังจากที่ได้ช่วยเหลือหลวงปู่อุทิศเข้า รพ.สงฆ์เชียงใหม่แล้ว ได้ไปเยี่ยมท่านๆ โทรมลงมาก ปรกติท่านคุยสนุก ร่างเริง เรียกเสียงหัวเราะได้ทุกเมื่อยามสนทนา วันนี้หลวงปู่ผอมแห้ง ไม่มีแรงแม้จะลุกนั่งด้วยตนเอง รอยยิ้มปนความเศร้า แววตาขุ่นมัว ท่านคงเจ็ยปวดร่างกายมิใช่น้อย พบาบาลให้บริหารปอดโดยการเป่าตามที่แพทย์สั่งมา อนิจัง หลวงปู่ไม่เห็นลูกที่อยู่ในหลอดกระดิกเลยแม้แต่น้อย ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนามานานนับ 30 ปี เป็นพระพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชาวเขา วันนี้สังขารหลวงปู่ไม่ไหวแล้ว แต่ดีที่มีลูกศิษย์ไม่กี่คนที่สับเปลี่ยนมาดูแล ชาวบ้านเองอยู่ไกล มาหาท่านลำบาก ไม่มีค่าเดินทาง ดูเตียงข้างๆ มีแต่หลวงพ่อ หลวงปู่ที่นอนเรียงรายกันอย่างไร้คนมาเยี่ยม (พระสงฆ์ที่ไม่มีลาภสักการะ ไม่มียศถาบรรศักดิ์ อย่างเราๆ ท่านต้องเป็นเช่นนี้ทุกนามหรือ) ต้องทำใจ เพราะแม้ว่าจะรู้จักโยมมากและโยมมากคงไม่มีดูแลเรามากหรอก ยิ่งเราเป็นพระบนพื้นที่สูง อนาคตอาพาธเห็นทีลำบาก ทำใจไว้เถิดน้องพี่ แม้แต่ผู้เขียนเองมีความเป็นอยู่ลำบาก
  แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้พวกเราทำหน้าที่ต่อไป เพราะเชื่อเหลือเกินว่าบนเส้นทางที่มืดมิด คงมีแสงสว่างที่ริบรี่ส่องมาให้เห็นแสงสว่างบ้าง สักวันผู้ใจบุญจะมองเห็นผลงานของพวกเราและเมตตาช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์ให้เบาบางลงไปได้ ขอใช้สวรรค์มีตาเถิด
  ขอเป็นกพลังใจและขอทำงานเคียงบ่าเคียงใหล่กับพระนักเผยแผ่นบนพื้นที่ทุกรูปและอนุโมทนากับผู้มีจิตศรัทธาในการดูแลช่วยเหลือพระเหล่านี้

  เจริญธรรม
  พระปลัดสุชาติ สุวฑฺฒโก
  ปธ.ทุนนิธิเผยแผ่พระพุทธศาสานาฯ​
   
 19. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  28,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,428
  รายการรับ/จ่ายเงินของทุนนิธิพระเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร
  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2013
 20. glassbuddha2009

  glassbuddha2009 087-7459995 สมบูรณ์ ติยะวงศ์สกุล

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  28,646
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +53,428
  05-09-2011, 04:26 PM
  พระเทเวศน์ ( พระอุปัฏฐาก ) กลับมาถึงวัดพร้อมเบอร์บัญชีธนาคารแล้วครับ

  ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาเวียงชัย จ. เชียงราย
  เลขบัญชี 701-8-02134-6
  ชื่อบัญชี " พระเทเวศน์ หล้าเป็ง "

  ท่านที่ต้องการถวายปัจจัยเป็นสังฆทานแด่พระอาพาธครั้งนี้ คือ หลวงปู่อุทิศ สามารถโอนได้เลยนะครับ

  พระเทเวศน์ ( พระอุปัฏฐากหลวงปู่อุทิศ ) เบอร์โทร 089-5587916

  <!-- google_ad_section_end -->มีท่านผู้ใจบุญโอนเข้าบัญชีพระเทเวศน์บัญชีนี้แล้วประมาณ 6,900.- บาท เพื่อให้พระเทเวศน์ใช้จ่ายเป็นค่าใด ๆ ก็ตามในกรณีหลวงปู่อุทิศอาพาธครั้งนี้ครับ รวมทั้งหลังการผ่าตัดด้วย
  <!-- google_ad_section_end -->
   

แชร์หน้านี้

Loading...