ผู้ไม่สามารถปฏิบัติบรรลุธรรมได้

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย rinnn, 25 กันยายน 2006.

 1. rinnn

  rinnn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  7,666
  ค่าพลัง:
  +24,008
  มิลินทปัญหา
  เมณฑกปัญหา วรรคที่ ๙

  ถามถึงการสำเร็จธรรมของบุคคล
  " ข้าแต่พระนาคเสน พวกที่ปฏิบัติชอบได้ธรรมาภิสมัยเหมือนกันทั้งนั้นหรือ? "

  " ขอถวายพระพร บางพวกก็ได้ บางพวกก็ไม่ได้ "

  " ใครได้ ใครไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า ? "

  " ขอถวายพระพร พวกที่ไม่ได้นั้น มีอยู่หลายจำพวกด้วยกัน คือ


  เดรัจฉาน ๑ เปรต ๑

  มิจฉาทิฏฐิ ๑ ผู้ลวงโลก ๑

  ผู้ฆ่ามารดา ๑ ผู้ฆ่าบิดา ๑

  ผู้ฆ่าพระอรหันต์ ๑ ผู้ทำสังฆเภท ๑ ( ทำสงฆ์ให้แตกกัน )

  ผู้ทำโลหิตุปบาท ๑ ( ทำพระพุทธเจ้าให้ห้อพระโลหิต )

  ผู้เป็นไถยสังวาส ๑ ผู้ไปเข้ารีตเดียรถีย์ ๑

  ผู้ประทุษร้ายนางภิกษุณี ๑ ผู้มีอาบัติสังฆาทิเสสติดตัว ๑

  บัณเฑาะก์ ๑ (กระเทย) อุภโตพยัญชนก ๑ ( คนสองเพศ )

  เด็กอายุต่ำกว่า ๗ ขวบ ๑

  พวกเหล่านี้ถึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้ธรรมาภิสมัย"


  พระเจ้ามิลินท์ตรัสแย้งว่า

  " ข้าแต่พระนาคเสน บุคคล ๑๕ จำพวกเบื้องต้น เป็นพวกทำผิด จะได้ธรรมาภิสมัยหรือไม่ก็ช่างเถอะ แต่จำพวกที่ ๑๖ คือเด็กอายุต่ำกว่า ๗ ขวบนี้แหละเป็นปัญหา เพราะเด็กอายุต่ำกว่า ๗ ขวบ ยังไม่มีราคะ โทสะ โมหะ มานะ มิจฉาทิฏฐิ อรติกามวิตกอย่างใดอย่างหนึ่ง ธรรมดาผู้ที่ห่างไกลจากิเลส สมควรจะรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งอริยสัจ ๔ ไม่ใช่หรือ ? "

  พระนาคเสนอธิบายว่า

  " ขอถวายพระพร ข้อนี้ขอจงทรงฟังเหตุผล คือถ้าเด็กอายุต่ำกว่า ๗ ขวบ รู้จักเกิดราคะ โทสะ โมหะ รู้จักมัวเมาในสิ่งที่ควรมัวเมา รู้จักยินดี ไม่ยินดี รู้จักนึกถึงกุศลอกุศล ก็จักมีธรรมาภิสมัยได้ แต่เด็กอายุต่ำกว่า ๗ ขวบนั้น จิตมีกำลังน้อย ส่วนพระนิพพานเป็นของใหญ่ ของหนัก จึงไม่อาจรู้แจ้งแทงตลอดนิพพานได้ เปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังน้อย ไม่อาจยกภูเขาสิเนรุราชได้ฉันนั้น หรือเปรียบเหมือนหยาดน้ำอันเล็กน้อย ไม่อาจซึมไปทั่วแผ่นดินใหญ่ได้ หรือเปรียบเหมือนเปลวไฟเล็กน้อยไม่อาจทำให้สว่างทั่วโลกได้ หรือเปรียบเหมือนตัวหนอนไม่อาจกลืนช้างได้ฉะนั้น "

  " ข้าแต่พระนาคเสน ตามที่พระผู้เป็นเจ้าแก้มานี้ โยมเข้าใจดีแล้ว"


  คัมภีร์มิลินทปัญหา
  http://www.dharma-gateway.com/dhamma-milin-index-page.htm
   
 2. ยอดยาหยี

  ยอดยาหยี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  576
  ค่าพลัง:
  +2,697
  ขอบคุณค่ะ อย่างเราก็มีสิทธิ์ดีจัง
   
 3. buana16

  buana16 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มีนาคม 2006
  โพสต์:
  298
  ค่าพลัง:
  +476
  เอ แล้วผู้ที่ผิดศีลห้าขั้นสูงสุดแล้วจะยังมีโอกาสกลับตัวกลับใจ ปฏิบัติธรรมได้ไหมหนอ
   

แชร์หน้านี้

Loading...