เรื่องเด่น "ฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น ชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้า"

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย วิริยะ13, 9 ธันวาคม 2017.

 1. วิริยะ13

  วิริยะ13 สติเป็นโล่ห์ ปัญญาเป็นอาวุธ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  1,142
  กระทู้เรื่องเด่น:
  211
  ค่าพลัง:
  +5,454
  12484145001.jpg

  "ฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น ชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้า"

  "ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควา"

  " .. สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า "ทรงทรมานฝึกหัดพระองค์จนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ" เป็น "พุทฺโธ" ผู้รู้ก่อนแล้วจึงเป็น "ภควา" ผู้ทรงจำแนกแจกธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ "สตฺถา" จึงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ เป็นผู้ฝึกบุรุษผู้มีอุปนิสัยบารมีควรแก่การทรมานในภายหลัง

  จึงทรงพระคุณปรากฏว่า "กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต" ชื่อเสียงเกียรติศัพท์อันดีงามของพระองค์ย่อมฟุ้งเฟื่องไปในจตุรทิศจนตราบเท่าทุกวันนี้

  แม้พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วก็เช่นเดียวกัน "ปรากฏว่าท่านฝึกฝนทรมานตนได้ดีแล้ว จึงช่วยพระบรมศาสดาจำแนกแจกธรรม สั่งสอนประชุมชนในภายหลัง" ท่านจึงมีเกียรติคุณปรากฏเช่นเดียวกับพระผู้มีพระภาคเจ้า

  "ถ้าบุคคลใดไม่ทรมานตนให้ดีก่อนแล้ว และทำการจำแนกแจกธรรมสั่งสอนไซร้ ก็จักเป็นผู้มีโทษ" ปรากฏว่า "ปาปโกสทฺโท" คือ เป็นผู้มีชื่อเสียงชั่วฟุ้งไปในจตุรทิศ "เพราะโทษที่ไม่ทำตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" และพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าในก่อนทั้งหลาย .. "

  "มุตโตทัย"
  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 1 ธันวาคม 2018
 2. Norawon

  Norawon สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กุมภาพันธ์ 2018
  โพสต์:
  160
  ค่าพลัง:
  +146
  สาธุครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...