เรื่องเด่น ฝึกเด็กอาชีวะอีสานรู้ทันสังคมออนไลน์วิถีพุทธ

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 1 กุมภาพันธ์ 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  1,360
  กระทู้เรื่องเด่น:
  735
  ค่าพลัง:
  +2,197
  ฝึกเด็กอาชีวะอีสานรู้ทันสังคมออนไลน์วิถีพุทธ

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณี จ.ศรีสะเกษ นิมนต์พระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดีฝึกเด็กอาชีวะกว่า 300 คนภาคอีสาน รู้ทันสังคมออนไลน์วิถีพุทธ
  e0b881e0b8ade0b8b2e0b88ae0b8b5e0b8a7e0b8b0e0b8ade0b8b5e0b8aae0b8b2e0b899e0b8a3e0b8b9e0b989e0b897.jpg
  วันที่ 1 ก.พ.2561 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณี จ.ศรีสะเกษ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท พระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า เป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาอาชีวศึกษา 12 สถาบันในภาคอีสาน จำนวน 300 คน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ วิทยาลัยต้นแบบด้านวิถีพุทธที่นำคำสอนทางพระพุทธศาสนาลงสู่วิถีชีวิตวิถีปฏิบัติ ทำให้มีนักศึกษาจำนวนมากเข้ามาเรียนเพราะได้ทั้งวิชาชีพ วิชาการ วิชาชีวิต ซึ่งดำเนินกิจกรรมโดยอุบาสิกา ดร.ระเบียบ ถิรญาณี ในฐานะผู้บริหาร ถือว่าเป็นวิทยาลัยต้นแบบของอาชีวศึกษาที่นำวิถีพุทธมาสู่ผู้บริหาร ครูและนักศึกษาอย่างแท้จริง

  “มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการได้รับการพัฒนาที่ถูกต้อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีใช้การพัฒนาผ่านไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา และกระบวนการพัฒนาผ่านภาวนา 4 คือ กาย ศีล จิต ปัญญา ถือว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีให้โอกาสเด็กทุกรูปแบบ ซึ่งในอดีตเด็กจะผ่านเหตุการณ์ใดมาก็มาแต่ที่นี่ให้โอกาสทุกคนในการเรียนรู้ ให้โอกาสเพื่อมีที่ยืนในสังคม ด้วยการเข้ามาพัฒนาตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยพระพุทธเจ้าทำเป็นแบบอย่างด้วยการให้โอกาสทุกคนได้เข้ามาบวชหรือศึกษาธรรม การศึกษาเท่านั้นจะสามารถยกระดับชีวิตและจิตใจให้สูงขึ้น การเรียนรู้จึงสร้างให้เขาได้ตระหนักรู้ด้วยตัวของเขาเองผ่านการเจริญสติ ด้วยการเริ่มด้วยความสงบ จบด้วยความฉลาด” พระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี กล่าวและว่า

  ดังนั้น การพัฒนาจิตใจจึงมีความสำคัญสำหรับนักศึกษาในยุคปัจจุบัน เพื่อการรู้ทันสิ่งที่เข้ามาในชีวิต จึงมีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ตระหนักรู้ด้วยตนเอง หมายถึงการมีสติและโยนิโสมนสิการนั่นเอง จึงขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่อุบาสิกา ดร.ระเบียบ ถิรญาณี ในการมุ่งมั่นพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ด้านกาย พฤติกรรม จิตใจและปัญญา มีพลังในการเบิกบานรับใช้เพื่อนมนุษย์เปลี่ยนแปลงสังคมในจุดที่ยืน
  …………

  (หมายเหตุ : ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Pramote OD Pantapat)

  ขอขอบคุณที่มา
  http://www.banmuang.co.th/news/education/101736
   
 2. Apinya Smabut

  Apinya Smabut นิพพานังสุขัง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มิถุนายน 2014
  โพสต์:
  665
  กระทู้เรื่องเด่น:
  19
  ค่าพลัง:
  +1,031
  สาธุ สาธุ สาธุ ครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...