เสียงธรรม พญานาคกลายเป็นหญิงสาว หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 2 กุมภาพันธ์ 2018.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  หลวงปู่เปลี่ยน138 การประพฤติพรหมจรรย์ 14 ส ค 33

  หลวงปู่เปลี่ยน139 การสนทนาธรรมตามกาลเป็นมงคล 20 ส ค 33

  หลวงปู่เปลี่ยน142 การหาวิธีรักษาทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจ 12 ก ย

  หลวงปู่เปลี่ยน144 กรรมเป็นของตน อบรมโยมกรุงเทพฯ 30 ก ย 33

  JchaiJane

  Published on Mar 8, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มีนาคม 2019
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  หลวงปู่เปลี่ยน141 อารตี วิรตี ปาปา 28 ส ค 33

  หลวงปู่เปลี่ยน143 การหาวิธีคลายทุกข์ออกจากจิต 19 ก ย 33

  หลวงปู่เปลี่ยน145 การฝึกฝนอบรมจิตใจเป็นงานภายใน 4 ต ค 33

  หลวงปู่เปลี่ยน146 การทำบุญทอดกฐินและอานิสงส์ 5 ต ค 33 1

  JchaiJane
  Published on Mar 8, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 มีนาคม 2019
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  หลวงปู่เปลี่ยน148 จิตรู้เล่ห์เหลี่ยมของกิเลส 12 ต ค 33

  หลวงปู่เปลี่ยน149 ปัญญาอย่างต่ำ กลาง สูงในการละกิเลส 18 ต ค 33

  JchaiJane
  Published on Mar 8, 2019
  หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป พิสูจน์ร่างทรง


  กฎแห่งกรรม LawsofKarma
  Published on Jun 30, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 มีนาคม 2019
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  หลวงปู่เปลี่ยน151 การทำพระนิพพานให้แจ้ง 26 ต ค 33

  JchaiJane
  Published on Mar 8, 2019
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  มีของสิ่งนี้ติดตัวไว้ พญานาคจะไม่กล้าทำร้าย !! หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  ธรรมะ วัดป่า
  Published on Mar 24, 2018
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  ทุกข์เพราะอยาก ยากเพราะไม่รู้จักพอ - พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ... วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๖

  อามิสสุขและนิรามิสสุข - พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ... เทศน์เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๙

  ตามรอยธรรม พ่อแม่ครูอาจารย์
  Published on Apr 20, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 พฤษภาคม 2019
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  คนเราเกิดมาตายแล้วไปไหน - พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  การเกิดดับ กับ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร - พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  ตามรอยธรรม พ่อแม่ครูอาจารย์
  Published on May 14, 2019
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป เล่าเรื่อง สวรรค์

  บูชาธรรม พ่อแม่ครูอาจารย์

  Published on Apr 21, 2018
  นรก แสดงพระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  อารมณ์ดี สุขสงบ
  Published on Sep 13, 2015

  สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดา หลวงพ่อเปลี่ยน

  Vimuttidham

  Published on Nov 27, 2011
  พลังจิต แสดงพระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  อารมณ์ดี สุขสงบ
  Published on Sep 11, 2015
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 มิถุนายน 2019
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  กายานุปัสสนาสติปัฏฐานัง-อสุภะกัมมัฏฐาน(วิปัสสนา) - พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  พิจารณารูปขันธ์ให้เข้าใจตามความเป็นจริง - พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  ตามรอยธรรม พ่อแม่ครูอาจารย์
  Published on May 27, 2019
   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  ความสำคัญในการรักษาศีลของผู้ปฎิบัติ -พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร- พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  ตามรอยธรรม พ่อแม่ครูอาจารย์

  Published on Jun 1, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 มิถุนายน 2019
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  หลักคำสอนของพุทธศาสนา - พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  วิราคะธรรม นำความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดในขันธ์ ๕- พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  มุ่งแสวงหาทางเดินที่ถูกต้อง - พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  สมุทัยเป็นแดนเกิดแห่งกองทุกข์ - พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  ตามรอยธรรม พ่อแม่ครูอาจารย์

  Published on Jun 4, 2019


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 มิถุนายน 2019
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  เมตตา และประวัติหลวงปู่แหวน แสดงพระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  อารมณ์ดี สุขสงบ

  Published on Sep 12, 2015
  อบายภูมิ ๔ - พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  ตามรอยธรรม พ่อแม่ครูอาจารย์

  Published on Jul 28, 2016
  ละโลภโกรธหลง/ โดย หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  อารมณ์ดี สุขสงบ
  Published on Sep 15, 2015


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 มิถุนายน 2019
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  อกุศลกรรมบท ๑๐ (ภาษาเมือง) - พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เทศน์เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐

  การบำเพ็ญอุเบกขาบารมี ๓ ระดับ - พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  การได้เกิดมาเป็นมนุษย์คือผู้โชคดี - พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  ทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ - พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ... เทศน์เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๘

  ตามรอยธรรม พ่อแม่ครูอาจารย์
  Published on Jun 11, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 มิถุนายน 2019
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  ศรัทธาปสาทะ ความเชื่อความเลื่อมใส - พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  พิจารณาความเสื่อมไปของสังขาร - พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  จุดมุ่งหมายของการบวชในพระศาสนา - พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  ตามรอยธรรม พ่อแม่ครูอาจารย์
  Published on Jun 13, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 มิถุนายน 2019
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596
  ปกิณกธรรม อบรมฆราวาส (เช้าวันพระ)- พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  สอนสมมุติ บัญญัติ- พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  สัปปุริสธรรม - พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห - พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป


  ตามรอยธรรม พ่อแม่ครูอาจารย์
  Published on Jun 22, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 มิถุนายน 2019 at 05:15
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,596

แชร์หน้านี้

Loading...