เรื่องเด่น พรหมวิหารเป็นกรรมฐานเย็น

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 15 พฤษภาคม 2018.

 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,790
  กระทู้เรื่องเด่น:
  274
  ค่าพลัง:
  +57,487
  235-5-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95-jpg.jpg


  พรหมวิหารเป็นกรรมฐานเย็น


  สำหรับพรหมวิหาร ๔ นี้บรรดาท่าน
  พุทธบริษัททั้งหลาย เป็นกรรมฐานกลาง
  จริงๆตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า พรหมวิหาร
  ๔ ย่อมเป็นกำลังของฌาน เป็นอาหารของ
  ศีล และเป็นอาหารของวิปัสสนาฌานทั้งนี้
  ก็เพราะว่า พรหมวิหาร ๔ เป็นกรรมฐานเย็น
  คือต้นเหตุของพรหมวิหาร ๔ ก็คือ
  ๑. ความรัก เมื่อมีความรักที่ไหน ต่าง
  คนต่างรักกัน ใจก็เย็น และ
  ๒. พรหมวิหาร ๔ ที่เรียกกันว่า กรุณา
  มีความสงสา ถ้าทุกคนต่างคนต่างก็มีความ
  สงสาร เกื้อกูลกันและกัน สงเคราะห์
  ซึ่งกันและกัน ก็เป็นอานมณ์เย็น ความเร้า
  ร้อนมันก็ไม่มี
  ๓. มุทิตา พรหมวิหาร ๔ มีปัจจัยให้เกิด
  ความไม่อิจฉาริษยาซึ่งกันและกัน
  มีการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และก็มีใจดี
  คือยินดีในบุคคนอื่นได้ดี เมื่อเห็นใครเขาได้ดี
  แล้วเรายินดีด้วย ดีใจด้วย พร้อมรับความดี
  ของผู้ที่ทรงความดีแล้วมาปฏิบัติ เพื่อผลของ
  ความดีของตน อันนี้อีกประการหนึ่งเป็นปัจใจ
  ให้มีความเยือกเย็น และ
  ๔. พรหมวิหาร ๔ มี อุเบกขา คำว่าอุเบกขาในที่นี้แบ่งเป็นหลายหย่าง แต่จะพูด
  สั้นๆ ไว้ก่อน นั้นก็คือมีอาการวางเฉย
  ต่ออารมฌ์ที่เข้ามากระทบใจ หมายความว่า
  ใครเขาจะด่า ใครเขาจะว่า เขาจะนินทา
  เราก็เฉย จิตสบาย ใครเขาจะชม เขาจะสรรเสริญ เราก็เฉยไม่รู้สึก คำว่าไม่รู้สึกงลอย
  ไปตามถ้อยคำของบุคคลนั้น. จิตมีความเป็น
  ปกติ. ไม่ขึ้นไม่ลง ไม่หวั่นไหว อย่างนี้
  ก็เป็นอาการของความสุข รวมความว่าพรหมวิหาร ๔ นี้เป็นอารมฌ์เป็นปัจจัยให้เกิดสุข
  นี่การบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนาเราทำ
  กันเพื่อความสุข คือสุขทั้งที่มีชีวิตอยู่
  แล้วก็สุขเมื่อตายไปแล้ว เมื่อเรา มีชีวิตอยู่
  เรามีความสุข ตายไปเกิดที่ไหนก็ตามมันก็
  มีความสุข ฉะนั้นพรหมวิหาร ๔ นี้จึงชื่อว่า
  เป็นอาหารใหญ่สำหรับใจในด้านของความดี
  คนที่มีพรหมวิหาร ๔ สมบูรณ์ ย่อม
  มีศิลบริสุทธ์
  คนที่มีพรหมวิหาร ๔ สมบูรณ์ย่อม
  มีสมาบัติตั้งมั่น
  คนที่มีพรหมวิหาร ๔ สมบูรณ์ เพราะ
  อาศัยใจเยือกเย็นปัญญาก็เกิด

  คำสอน
  พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
  จากหนังสือ พ่อรักลูก ๒ หน้า ๒๓ -๒๕

  *******************************************

   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 16 พฤษภาคม 2018

แชร์หน้านี้

Loading...