พระคาถาบูชาหลวงปู่โลกเทพอุดร

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย pong-sit, 5 ตุลาคม 2006.

 1. pong-sit

  pong-sit เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  3,629
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +17,779
  พระคาถาบูชาหลวงปู่โลกอุดร

  อิติ อิติ โสเส สิสุมัง

  [b-wai] [b-wai] [b-wai] [b-wai]

   
 2. sithiphong

  sithiphong เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  45,432
  ค่าพลัง:
  +141,946
  วิธีบูชาพระบรมครูพระเทพโลกอุดร

  จะเป็นภาพถ่ายหรือรูปหล่อของหลวงปู่ท่าน หรือพระพิมพ์ที่หลวงปู่ท่านได้อธิษฐานจิตไว้ย่อมใช้ได้ทั้งสิ้น หลวงปู่ท่านโปรดผู้ประพฤติอยู่ในศีลธรรม ชอบอาหารมังสะวิรัติ ชอบฟังคำสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ชอบบูชาด้วยดอกมะลิสด น้ำฝน 1 แก้ว เทียนหนักหนึ่งบาท 1 คู่ ธูปหอม 5 ดอก (คณะพระโลกอุดรมีด้วยกัน 5 พระองค์) การปฏิบัติธรรมสังวรณ์ในกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ประกอบด้วยศีล 5 เป็นอย่างน้อย ย่อมเป็นสิ่งพึงพอใจของหลวงปู่และทั้งยังให้ความสุชความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมแก่ผู้ปฏิบัติ<O:p</O:p
  <O:p</O:p


  วิธีอาราธนาพระพิมพ์<O:p</O:p


  โลกุตตะโร จะ มหาเถโร อะหัง วันทามิตัง สะทา<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  เป็นคาถาสำหรับอาราธนาพระพิมพ์ทุกพิมพ์ทรง<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  สำหรับพิมพ์อรหันต์ พิมพ์ปิดตา และพิมพ์มหากัจจายนะซึ่งเป็นองค์เดียวกันแต่ปางต่างกันหากจะอาราธนาอย่างพิศดารก็ย่อมกระทำได้ กล่าวคือพิมพ์อรหันต์ใหญ่ พิมพ์อรหันต์กลางและพิมพ์อรหันต์น้อย อยู่ในหมวดพระมหากัจจายนะรูปงามซึ่งเป็นรูปเดิมก่อนการอธิษฐานวรกายให้ต่อท้ายด้วยคาถาดังนี้<O:p</O:p
  พิมพ์อรหันต์<O:p</O:p
  อรหันติกัจจายนะเถโร มหาโภโค มหาลาโภ รูปะวะระเชยยะสิทธิเม<O:p</O:p
  (เชยยะ อ่านว่า ไชยะ ; รูปะวะระ แปลว่า รูปงาม)<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  *** โลกุตตะโร จะ มหาเถโร อะหัง วันทามิตัง สะทา อรหันติกัจจายนะเถโร มหาโภโค มหาลาโภ รูปะวะระเชยยะสิทธิเม ***<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  สำหรับสำหรับพิมพ์พระปิดตาซึ่งเป็นปางอธิษฐานวรกายให้สวดพระคาถา โลกุตตะโร จะ มหาเถโร อะหัง วันทามิตัง สะทา แล้วต่อท้ายด้วยพระคาถาต่อไปนี้<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  พิมพ์พระภควัมปติ(ปิดตา)<O:p</O:p
  ควัมปติ จะ มหาเถโร มหาโภโค มหาลาโภ เชยยะสิทธิเม<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  *** โลกุตตะโร จะ มหาเถโร อะหัง วันทามิตัง สะทา ควัมปติ จะ มหาเถโร มหาโภโค มหาลาโภ เชยยะสิทธิเม ***<O:p</O:p
  <O:p</O:p
  <O:p
  </O:p
  สำหรับพิมพ์พุงพลุ้ยที่นิยมเรียกกันว่า พระสังกัจจายน์ คำนี้ไม่มีศัพท์นี้ในภาษาบาลี ที่ถูกต้องคือ พระมหากัจจายนะ เถระเจ้าอัน<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  เป็นปางหลังจากที่นิมิตวรกายแล้ว ให้สวดพระคาถา โลกุตตะโร จะ มหาเถโร อะหัง วันทามิตัง สะทา แล้วต่อท้ายด้วย พระคาถาต่อไปนี้<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  อรหันติกัจจายนะเถโร มหาโภโค มหาลาโภ เชยยะสิทธิเม<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  ***โลกุตตะโร จะ มหาเถโร อะหัง วันทามิตัง สะทา อรหันติกัจจายนะเถโร มหาโภโค มหาลาโภ เชยยะสิทธิเม ***<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  จะเห็นว่าตัดเอาคำว่า รูปะวะระออกไปเพราะสิ้นความงดงามแล้ว พระพิมพ์ของคณะพระเทพโลกอุดรนั้นทุกรูปแบบทุกพิมพ์ทรงมีอานุภาพครอบจักรวาล อาราธนาทำน้ำมนต์ประสิทธิ์ยิ่งนัก โดยให้นำเอาพระแช่ในภาชนะที่บรรจุน้ำเรียบร้อยแล้ว บูชาด้วยดอกไม้ จุดธูปเทียน แล้วอธิษฐานตามความมุ่งหมาย เสร็จแล้วให้รีบนำพระขึ้นเช็ดน้ำด้วยสำลีหรือผ้าสะอาด ผึ่งลมให้แห้งก่อนนำไปบรรจุตลับ องค์พระจะไม่ละลายลบเลือนและไม่ควรแช่ในน้ำนานเกินควร จงทะนุถนอมให้จงดี เพราะหาไม่ได้อีกแล้ว<O:p</O:p
  สำหรับท่านที่มีพระอันเป็นทิพยสมบัติอันทรงคุณค่า โดยได้รับสืบทอดมาจากบรรพชนหรือได้รับจากทางใดทางหนึ่งก็ตาม เสมือนมีแก้วสารพัดนึกอยู่กับตัว ไม่จำเป็นต้องขวนขวายในอิทธิวัตถุอื่นอีก<O:p</O:p
  <O:p</O:p


  วิธีบูชาพระบรมครูพระเทพโลกอุดร
  <O:p</O:p

  <O:p</O:p
  คำบูชาบรมครูพระโลกอุดร
  <O:p</O:p

  นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯลฯ ( 3 จบ )<O:p</O:p

  โย อะริโย มะหาเถโร อะระหัง อะภิญญาธะโร ปฎิสัมภิทัปปัตโต เตวิชโช พุทธะสาวะโก พะหู เมตตาทิวาสะโน มะหาเถรา นุสาสะโก โส โลกุตตะโร นาโม อัมเหหิ อะภิปูชิโต อิฐะ ฐานูปะมาคัมมะ กุสะเล โน นิโยชะเย ปุตตะเมวะ ปิยัง เทสิ มัคคะผะลัง วะ เทสสะติ ปะระมะสาริกะธาตุ วะชิรัญจา ปิวานิตัง โส โลเก จะ อุปปันโน เอเกเนวะ หิตังกะโร อะยัง โน โข ปุญญะลาโภ อัปปะมัตโต ภะเวตัพโพ สาธุกันตัง อะนุกะริสสามะ ยัง เวเรนะ สุภาสิตัง โลกุตตะโร จะ มหาเถโร เทวะตา นะระปูชิโต โลกุตตะระคุณัง เอตัง อะหัง วันทามิ ตัง สะทา มะหาเถรา นุภาเวนะ สุขัง โสตถี ภะวันตุ เม<O:p</O:p

  <O:p</O:p


  บทสวด แบบย่อ<O:p</O:p

  โลกุตตะโร จะ มะหาเถโร อะหัง วันทามิ ตัง สะทา<O:p</O:p
  หรือ<O:p</O:p
  ภาวนา ๓ จบ , ๗ จบ , ๙ จบ (เช้า-เย็น ตื่นนอนและก่อนนอน)<O:p</O:p  โลกุตตะโร จะ มะหาเถโร อะหัง วันทามิ ตัง สะทา เมตตาลาโภ นะโสมิยะ อะหะพุทโธ<O:p</O:p
  <O:p</O:p


  หมายเหตุ : บทความที่นำมาเสนอนี้ได้รับการอนุญาตในการคัดลอกและเรียบเรียงเพื่อเผยแพรเป็นวิทยาทานจาก ท่าน อาจารย์ ประถม อาจสาคร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับเป็นพระคุณและความกรุณาอย่างยิ่ง

  หมายเหตุ


  1.การใช้พระพิมพ์ เวลาที่นำไปเลี่ยมเพื่อใช้ห้อยพระนั้น ควรเลี่ยมเปิดหรือเจาะรูที่พลาสติกบริเวณพระพักตร์ของพระพิมพ์​


  2.ห้ามนำพระพิมพ์ไปยังสถานที่อโคจร ยกเว้นแต่การเข้าไปปฎิบัติงาน ควรอธิษฐานกับหลวงปู่ก่อนว่า ข้าพเจ้าจะเข้าไปที่..(สถานที่)...เพื่อเข้าไปปฎิบัติงาน....

  3.โดยส่วนตัว ผมชอบนำพวงมาลัยไปไหว้พระพิมพ์ เพื่อบูชาหลวงปู่และเทวดาประจำองค์พระพิมพ์

  .<!-- / message --><!-- sig -->​
   
 3. Nopparat1978

  Nopparat1978 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +0
   

แชร์หน้านี้

Loading...