พระคาถา มงคลจักรวาลใหญ่ (เสียงพระสวด พร้อม คำอ่าน)

ในห้อง 'รวมบทสวดมนต์และคาถา' ตั้งกระทู้โดย WebSnow, 12 ตุลาคม 2004.

 1. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,670
  กระทู้เรื่องเด่น:
  122
  ค่าพลัง:
  +63,783
  [music]http://palungjit.org/attachment.php?postid=4307[/music]

  ถ้าใครมี คำอ่านของคาถานี้ กรุณาโพสด้วยนะครับ

  มงคลจักรวาลใหญ่

  สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิการัสสะ
  สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  ทวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ
  อะสีตยาพยัญชะนานุภาเวนะ
  อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ
  ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ
  เกตุมาลานุภาเวนะ
  ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ
  ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ
  ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาเวนะ
  สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ
  พุทธานุภาเวนะ
  ธัมมานุภาเวนะ
  สังฆานุภาเวนะ
  เตชานุภาเวนะ
  อิทธานุภาเวนะ
  พะลานุภาเวนะ
  เญยยะธัมมานุภาเวนะ
  จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ
  นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ
  อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ
  อัฎฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ
  ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ
  จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ
  ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ
  สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ
  เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ
  สัพพะปะริตตานุภาเวนะ
  ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ
  ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาวินัสสันตุ
  สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ
  สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ
  ฑีฆายุตา ตุยหัง โหตุ
  สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทาฯ
  อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหาสะมุททา อารักขะ
  กา เทวะตา สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุฯ

  นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา,
  ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตวา เตสัง อุปัททะเว,

  นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา,
  ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตวา เตสัง อุปัททะเว,

  นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา,
  ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตวา เตสัง อุปัททะเวฯ
   
 2. chanin

  chanin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2005
  โพสต์:
  675
  ค่าพลัง:
  +1,331
  คำแปลมงคลจักรวาลใหญ่
  ด้วยอานุภาพแห่งพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง
  ผู้มีบุญญาธิการอันกำหนดมิได้ ด้วยพระฤทธิ์อันใหญ่ และพระคุณอันใหญ่
  สำเร็จด้วยพระสิริ พระปัญญาเป็นเครื่องตั้งมั่น พระปัญญาเป็นเครื่องรู้ พระเดชและพระชัย ผู้สามารถห้ามสรรพอันตราย
  ด้วยอานุภาพแห่งอนุพยัญชนะ ๘๐ ด้วยอานุภาพแห่งมงคล ๑๐๘ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งพระรัศมีมีพรรณ ๖ ประการ
  ด้วยอานุภาพแห่งพระเกตุมาลา
  ด้วยอานุภาพแห่งพระบารมี ๑๐ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งพระอุปปารมี ๑๐ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งพระปรมัตถปารมี ๑๐ ประการ
  ด้วยอานุภาพแห่งศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธรัตนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมรัตนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆรัตนะ
  ด้วยอานุภาพแห่งพระเดช ด้วยอานุภาพแห่งพระฤทธิ์ ด้วยอานุภาพแห่งพระกำลัง ด้วยอานุภาพแห่งพระเญยยธรรม
  ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ ๘ หมื่น ๔ พัน ด้วยอานุภาพแห่งโลกุตตรธรรม ๙ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งอริยมรรค ๘ ประการ
  ด้วยอานุภาพแห่พระสมาบัติ ๘ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งพระอภิญญา ๖ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณในสัจจะ ๔
  ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณมีกำลัง ๑๐ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งพระสัพพัญญุตญาณ
  ด้วยอานุภาพแห่งพระเมตตา พระกรุณา พระมุทิตา พระอุเบกขา แห่งพระปริตรทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งอันระลึกถึงพระรัตนตรัย
  แม้เหล่าโรค โศก อุปัทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปยาส ทั้งปวง ของท่าน จงสิ้นสูญไป แม้เหล่าอันตรายทั้งปวง จงสิ้นสูญไป
  สรรพดำริทั้งหลายของท่านจงสำเร็จด้วยดี ความเป็นผู้มีอายุยืนจงมีแก่ท่าน ท่านจงเป็นผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยความเป็นอยู่สิ้น ๑๐๐ ปี ทุกเมื่อ
  เทพเจ้าทั้งหลาย ผู้คุ้มครองสถิตย์อยู่ในอากาศและบรรพตไพรสณฑ์ ภูมิสถาน
  แม่น้ำคงคามหาสมุทร จงตามรักษาท่านทั้งหลายทุกเมื่อ เทอญฯ

  ....................................................................................
   
 3. takky_louis

  takky_louis สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +3
  ดีใจที่ได้สวดมนต์บทนี้

  เพราะวันว่าตัวเองนั่งสวดมนต์มีคนบอกให้สวดบทนั้นบทนี้เราก็สวดได้ทุกบท พอมาถึงอีกบทเค้าบอกให้สวดบท "สิริภควา" เราก็ถามเค้าว่าบทไหน ไม่เห็นรู้จัก เราก็ให้เค้าขึ้นท่อนหัวประโยคให้ เค้าก็สวดว่า มงคลจักรวาลใหญ่ เราก็อ๋อ เราก็สวดได้นะแต่มันติดขัดเหมือนจำไม่ได้ซะงั้นอะ เลยตื่นและตั้งใจจะหามาสวดให้ได้ขึ้นใจ พอเห็นตัวหนังสือก็จำได้สวดได้ละ
  ดีใจจังวันนี้ได้สวดมนต์บทนี้
  อนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านทุกคน:cool:
   

แชร์หน้านี้

Loading...