พระธรรมเทศนา..พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดุลย์ อุตโล)

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย rinnn, 8 กันยายน 2006.

 1. rinnn

  rinnn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  7,666
  ค่าพลัง:
  +24,008
  วิมุตติ

  การเริ่มต้นปฏิบัติวิปัสสนาภาวนานั้น จะเริ่มด้วยวิธีไหนก็ได้
  เพราะผลมันเป็นอันเดียวกันอยู่แล้ว
  ที่ท่านสอนแนวปฏิบัติไว้หลายแนวนั้น เพราะจริตของคนไม่เหมือนกัน
  จึงต้องมีวัตถุ สี แสง และคำสำหรับบริกรรม เช่น พุทโธ - อรหัง เป็นต้น
  เพื่อหาจุดใดจุดหนึ่ง ให้จิตรวมอยู่ก่อน
  เมื่อจิตรวม สงบแล้ว คำบริกรรมนั้นก็หลุดหายไปเอง
  แล้วก็ถึงรอยเดียวกัน รสเดียวกัน
  มีวิมุตติ (ความหลุดพ้น) เป็นแก่น . . . มีปัญญา เป็นยิ่ง

  กาย

  เมื่อจิตไม่สงบ . . .ก็ไม่ควรให้มันออกไปไกล
  ใช้สติระลึกไปแต่ในกายนี้
  ดูให้เห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อสุภสัญญา หาแก่นสารไม่ได้
  เมื่อจิตมองเห็นชัดแล้ว จิตก็เกิดความสลด สังเวช
  เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่าย คลายกำหนัดรักใคร่ยินดีในสิ่งทั้งหลาย
  ย่อมตัดอุปาทานความยึดมั่นในขันธ์ เสียได้

  อริยสัจแห่งชีวิต


  จิตที่ส่งออกนอกเพื่อรับสนองอารมณ์ทั้งสิ้นเป็น สมุทัย
  ผลที่เกิดจากจิตที่ส่งออกนอกแล้วหวั่นไหวเป็น ทุกข์
  จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็น มรรค
  ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็น นิโรธ

  เรื่องธรรมดา

  มัวสนใจอะไรกับสิ่งเหล่านี้
  ธรรมดา . . . แสงย่อมสว่าง ธรรมดา . . . เสียงย่อมดัง
  หน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นเอง
  เราไม่ใส่ใจฟังเสียอย่างก็หมดเรื่อง
  จงทำตัวเราไม่ให้เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อม
  เพราะมันมีอยู่อย่างนั้น เป็นอยู่อย่างนี้เอง
  เพียงแต่ทำความเข้าใจกับมันให้ถ่องแท้
  ด้วยปัญญาอันลึกซึ้งเท่านั้นเอง . . .

  วิปัสสนาญาณ

  การฟังจากคนอื่น การค้นคว้าจากตำรานั้น . . .ไม่อาจแก้ข้อสงสัยได้
  ต้องเพียรปฏิบัติ ทำวิปัสสนาญาณให้แจ้ง ความสงสัยก็หมดไปเองโดยสิ้นเชิง
  ที่จริงพระอรหันต์ทั้งหลาย. . . ท่านไม่ได้รู้อะไรมากมายเลย
  เพียงแต่เจริญจิตให้รู้แจ้งในขันธ์ห้า แทงตลอดในปฏิจจสมุปบาท
  หยุดการปรุงแต่ง หยุดการแสวงหา หยุดกิริยาจิต มันก็จบแค่นี้
  เหลือแต่บริสุทธิ์ สะอาด สว่าง ว่าง . . .มหาสุญญตา ว่างมหาศาล

  โอกาส
  ทุกอย่างรวมอยู่ที่ความประพฤติคือฤกษ์ดี ฤกษ์ร้าย โชคดี โชคร้าย
  เรื่องเคราะห์กรรม บาป บุญ อะไรทั้งหมดนี้
  ล้วนออกไปจากความประพฤติของมนุษย์ทั้งนั้น
  เมื่อมีโอกาส. . .
  หากปล่อยโอกาสให้ผ่านไป เราจะหมดโอกาสพ้นทุกข์ได้ทันในชาตินี้
  แล้วจะต้องหลงอยู่ในความเห็นผิดอีกนานแสนนาน. . .
  เพื่อจะพบธรรมอันเดียวกันนี้ !

  หลักธรรมที่แท้
  หลักธรรมที่แท้จริงนั้นคือ จิต
  ให้กำหนดดูจิต . . . ให้เข้าใจจิตตัวเองให้ลึกซึ้ง
  เมื่อเข้าใจจิตตัวเองได้ลึกซึ้งแล้ว นั่นแหละได้แล้วซึ่งหลักธรรม
  กิเลสทั้งหมดเกิดรวมอยู่ที่จิต . . .
  ให้เพ่งมองดูที่จิต อันไหนเกิดก่อน ให้ละอันนั้นก่อน
  ถ้ามีเวลาสำหรับหายใจ . . . ก็ต้องมีเวลาสำหรับภาวนา
  ความโกรธ ไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอก
  มีแต่รู้ทัน . . . เมื่อรู้ทัน . . . มันก็ดับไปเอง
   

แชร์หน้านี้

Loading...