เสียงธรรม พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย Nunclub, 6 มีนาคม 2017.

 1. Nunclub

  Nunclub เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 กุมภาพันธ์ 2009
  โพสต์:
  123
  ค่าพลัง:
  +321
  พระธรรมเทศนา โดย หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท
  วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี


  เนื้อหาที่บรรจุในแผ่นมีดังนี้

  1. 01 หลวงปู่เจี๊ยะ 1 MP3 ประวัติ (44:51)

  2. 02 หลวงปู่เจี๊ยะ 2 MP3 ประวัติ (44:47)

  3. 03 หลวงปู่เจี๊ยะ ณ วัดธรรมสถิตย์ (35:11)

  4. 04 การพิจารณากาย 13 ส.ค. 24 (38:40)

  5. 05 การใคร่ครวญพิจารณาเป็นสิ่งสำคัญ 2 ส.ค. 23 (24:55)

  6. 06 ปัญญาประกอบไปด้วยสมาธิ 7 ส.ค. 26 (29:30)

  7. 07 แสงสว่างทั้งหลายสว่างเหนือปัญญาไม่มี 22 ส.ค. 26 (24:19)

  8. 08 งานหลวงปู่หลุย 28 ธ.ค. 27 (31:22)

  9. 09 ชาดกเรื่อง ตา - ยาย 12 ม.ค. 30 (46:58)

  10. 10 นึกถึงแต่คำบริกรรมพุทโธ 24 ส.ค. 26 (29:53)

  11. 11 เทศน์ที่บ้านคุณ สุวิทย์ หวั่งหลี 15 ธ.ค. 31 (25:31)

  12. 12 ธรรมและปฏิบัติสมาธิภาวนา 26 พ.ย. 30 (43:42)

  13. 13 เทศน์ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย 26 พ.ย. 30 (44:08)

  14. 14 บวชกาย - บวชใจ 13 ส.ค. 24 (39:46)

  15. 15 บวชเพื่ออะไร 16 ส.ค. 24 (24:01)

  16. 16 ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา (22:23)

  17. 17 นั่งนานว่าพุทโธมากๆ 22 ก.ย. 23 (31:23)

  18. 18 เตสํ วูปสโมสุโข (29:52)

  19. 19 รูป อนัตตา (24:46)

  20. 20 หนทางเข้าสู่อริยะมรรค (29:37)

  21. 21 จิตตํ ทนฺตํ สุขาวหนฺ (30:42)

  22. 22 รูป อนิจจัง (23:54)

  23. 23 สมโถจ วิปัสนา 2 ส.ค. 23 (24:31)

  24. 24 พูดคุยชาวโพธาราม ธ.ค. 32 (62:16)

  25. 25 ทำอย่างไรให้ใจสงบ 30 ส.ค. 24 (42:31)

  26. 26 ณ พุทธมณฑล 31 ม.ค. 31(เทปตัดต่อ) (59:29)

  27. 27 ถามปัญหาธรรมะบ้าน คุณสุวิทย์ (14:12)

  28. 28 พูดคุยทั่วไป (29:01)

  29. 29 สนทนาธรรม (27:09)

  30. 30 เตสัง วูป สโม สุโข (29:42)

  31. 31 หลวงปู่เจี๊ยะ - 31 หลวงปู่เจี๊ยะ-- (46:41)

  32. 32 ถามตอบ 26 พ.mp3

  33. 33 ถามตอบ.mp3

  34. 34 ถามตอบ (6:44)

  35. 35 12 พ.ค. 33 (31:13)

  36. 36 9 ส.ค. 23 (37:03)

  37. 37 30 ส.ค. 24 (42:31)

  38. 38 3 ก.ย. 25 (30:29)

  39. 39 24 ส.ค. 26 (28:16)

  40. 40 24 ส.ค. 26 (ไม่ซํ้า ) (21:51)


  Note: ไฟล์ทั้งนำมาจาก http://www.jozho.net/articles/73432/
  1. ผมได้ทำการเปลื่ยนชื่อไฟล์จากเลขรหัสไปเป็นเนื้อหาที่เทศน์ ตามไฟล์แนบจากต้นฉบับ
  2. ทำการแปลงไฟล์ จาก .wma ไปเป็น .mp3 เพื่อให้สามารถนำไปฟังในรถ และ iphone ได้


  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/01-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B0-1-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-mp3.4097532/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/02-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B0-2-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-mp3.4097533/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/03-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B0-%E0%B8%93-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C-mp3.4097535/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/04-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2-13-%E0%B8%AA-%E0%B8%84-24-mp3.4097536/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/05-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D-2-%E0%B8%AA-%E0%B8%84-23-mp3.4097537/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/06-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4-7-%E0%B8%AA-%E0%B8%84-26-mp3.4097538/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/07-%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5-22-%E0%B8%AA-%E0%B8%84-26-mp3.4097539/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/08-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2-28-%E0%B8%98-%E0%B8%84-27-mp3.4097540/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/09-%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%95%E0%B8%B2-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2-12-%E0%B8%A1-%E0%B8%84-30-mp3.4097541/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/10-%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%98-24-%E0%B8%AA-%E0%B8%84-26-mp3.4097542/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/11-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5-15-%E0%B8%98-%E0%B8%84-31-mp3.4097543/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/12-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2-26-%E0%B8%9E-%E0%B8%A2-30-mp3.4097545/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/13-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-26-%E0%B8%9E-%E0%B8%A2-30-mp3.4097546/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/14-%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B9%83%E0%B8%88-13-%E0%B8%AA-%E0%B8%84-24-mp3.4097547/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/15-%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-16-%E0%B8%AA-%E0%B8%84-24-mp3.4097548/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/16-%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2-mp3.4097549/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/17-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%86-22-%E0%B8%81-%E0%B8%A2-23-mp3.4097550/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/18-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8D-%E0%B8%A7%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82-mp3.4097551/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/19-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2-mp3.4097552/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/20-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84-mp3.4097553/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/21-%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8D-%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%BA%E0%B8%95%E0%B9%8D-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%BA-mp3.4097554/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/22-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87-mp3.4097555/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/23-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%96%E0%B8%88-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-2-%E0%B8%AA-%E0%B8%84-23-mp3.4097556/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/24-%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%98-%E0%B8%84-32-mp3.4097557/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/25-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A-30-%E0%B8%AA-%E0%B8%84-24-mp3.4097558/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/26-%E0%B8%93-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5-31-%E0%B8%A1-%E0%B8%84-31-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD-mp3.4097559/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/27-%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-mp3.4097560/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/28-%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B-mp3.4097561/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/29-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-mp3.4097562/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/30-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%A7%E0%B8%B9%E0%B8%9B-%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82-mp3.4097563/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/31-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B0-mp3.4097564/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/32-%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A-26-%E0%B8%9E-mp3.4097565/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/33-%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A-mp3.4097566/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/34-%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A-mp3.4097567/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/35-12-%E0%B8%9E-%E0%B8%84-33-mp3.4097568/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/36-9-%E0%B8%AA-%E0%B8%84-23-mp3.4097569/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/37-30-%E0%B8%AA-%E0%B8%84-24-mp3.4097570/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/38-3-%E0%B8%81-%E0%B8%A2-25-mp3.4097571/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/39-24-%E0%B8%AA-%E0%B8%84-26-mp3.4097572/][/AUDIOPLUS]

  [AUDIOPLUS=http://palungjit.org/attachments/40-24-%E0%B8%AA-%E0%B8%84-26-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%8B%E0%B9%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2-mp3.4097573/][/AUDIOPLUS]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 มีนาคม 2017
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,706
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,584
  หลวงปู่เจี๊ยะ08-งานท่านพ่อลี.

  JchaiJane
  Published on Sep 29, 2012

  เทศนาธรรม หลวงปู่เจี๊ยะ08-งานท่านพ่อลี 24 เม.ย. 2535
  หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท พระครูสุทธิธรรมรังษี
  วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม
  ปทุมธานี
   

แชร์หน้านี้

Loading...