พระนิพพานไม่ใช่อนัตตา แน่นอน โดยพระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย วงบุญพิเศษ, 26 เมษายน 2012.

 1. วงบุญพิเศษ

  วงบุญพิเศษ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  486
  ค่าพลัง:
  +648
  หลักสมถวิปัสนากัมมัฎฐาน เรื่อง หลักพิจารณาพระนิพพาน

  พิจารณาตามพระไตรปิฏก ชัดเจน

  โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี


  http://www.youtube.com/watch?v=PnxgyxxIFa8&feature=youtu.be

  ฟังให้จบ แล้วจะแจ่มแจ้ง​
   
 2. เฮียปอ ตำมะลัง

  เฮียปอ ตำมะลัง ทุกสิ่งจบสิ้นลงด้วยความตาย วุ่นวายทำไม ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  24,914
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +91,079
 3. มังคละมุนี

  มังคละมุนี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  246
  ค่าพลัง:
  +607
  อนิจจา-อนัตตา-นิพพาน

  <center>พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต</center> <table align="center" background="" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%"> <tbody><tr><td>[​IMG]</td> </tr><tr><td vspace="0" hspace="0" bgcolor="darkblue" width="100%">[​IMG]</td></tr></tbody></table>
  <center>๑. เมฆิยสูตร </center> [๘๕] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ จาลิกบรรพต ใกล้เมืองจาลิกา
  ก็สมัยนั้นแล ท่านพระเมฆิยะเป็นอุปัฏฐากพระผู้มีพระภาค

  ครั้งนั้นแล ท่านพระเมฆิยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
  ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
  .
  .
  .


  [๘๙] ดูกรเมฆิยะ ก็แลอันภิกษุนั้นตั้งอยู่ในธรรม ๕ ประการนี้แล้ว พึงเจริญธรรม ๔ ประการให้ยิ่งขึ้นไป คือ

  พึงเจริญอสุภะ เพื่อละราคะ
  พึงเจริญเมตตา เพื่อละพยาบาท
  พึงเจริญอานาปานสติ เพื่อตัดวิตก
  พึงเจริญอนิจจสัญญา เพื่อเพิกถอนอัสมิมานะ

  ดูกรเมฆิยะ อนัตตสัญญาย่อมปรากฏแก่ภิกษุผู้ได้อนิจจสัญญา ผู้ที่ได้อนัตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานอันเป็นที่เพิกถอนเสียได้ซึ่งอัสมิมานะ ในปัจจุบันเทียว ฯ ลำดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้ว ทรงเปล่งอุทาน นี้ในเวลานั้นว่า วิตกอันเลวทราม วิตกอันสุขุม ตั้งมั่นแล้วทำใจให้เย่อหยิ่ง บุคคลผู้มีจิตหมุนไปแล้วไม่ทราบวิตกแห่งใจเหล่านี้ ย่อม แล่นไปสู่ภพน้อยและภพใหญ่ ส่วนบุคคลผู้มีความเพียร มี สติ ทราบวิตกแห่งใจเหล่านี้แล้ว ย่อมปิดเสีย
  พระอริยสาวกผู้ตรัสรู้แล้ว ย่อมละได้เด็ดขาดไม่มีส่วนเหลือ ซึ่ง วิตกเหล่านี้ที่ตั้งมั่นแล้ว ทำใจให้เย่อหยิ่ง ฯ <center>จบสูตรที่ ๑
  ________________________________________________
  </center>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 เมษายน 2012
 4. <Q>

  <Q> Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 เมษายน 2011
  โพสต์:
  1,907
  ค่าพลัง:
  +80
  อนิจฺจา สพฺพสงฺขารา ทุกฺขานตฺตา จ สงฺขตา นิพฺพานญฺเจว ปณฺณตฺติ อนตฺตา อิติ นิจฺฉยา

  "สังขารทั้งปวงอันปัจจัยปรุงแต่ง ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา นิพพานและบัญญัติเป็นอนัตตา วินิจฉัยมีดังนี้"

  (วิ.ป.บาลี 8/257/194)
   
 5. Kraiwit_Su

  Kraiwit_Su สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +0
  นิพพานจะเป็นอนันตาหรือว่าอัตตาก็ชั่ง เรายังไม่รู้เพราะว่าเรายังปฏิบัติไม่ถึงนิพพาน ขอแค่ว่าเรามีความเชื่อว่า นรกมี สวรรค์มี พรหมโลกมี นิพพานมี เชื่อในกฏแห่งกรรม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสักวันเราก็จะรู้และจะถึงเองสักวัน
   
 6. รวยน้อยไป

  รวยน้อยไป สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2011
  โพสต์:
  16
  ค่าพลัง:
  +21
  สาธุ สาธุ สาธุครับท่านวงบุญพิเศษ

  เท่าที่ศึกษามา ในพระไตรปิฏก ไม่มีที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าพระนิพพานเป็นอัตตาหรือแนัตตา แต่โดยแนวโน้มแล้ว จะเป็นอัตตามากกว่า เหตุผลที่ว่าพระนิพพานนั้นเที่ยง เป็นสุข แต่เป็นอนัตตานั้นฟังไม่ขึ้น ทั้งๆที่พระพุทธเจ้ากล่าวชัดเจนว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา
   
 7. Phanudet

  Phanudet เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  8,441
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +15,644
  เรื่องนิพพานนี่นะครับ....เถียงกันมาเป็นพันๆปีแล้ว...หาข้อสรุปไม่ได้....

  ถ้าตอบว่านิพพานมีก็ไม่ค่อยจะถูกใจพวกนิพพานสูญ ตอบนิพพานสูญก็ไม่ถูกใจพวกนิพพานมี....
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 เมษายน 2012
 8. มังคละมุนี

  มังคละมุนี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  246
  ค่าพลัง:
  +607
  บ๊าย บาย

  ธรรมะเพื่อติดในวัฏฏะ กับ ธรรมะเพื่อหลุดออกจากวัฏฏะ

  ก็มีมาคู่กันเป็นพันๆปีแล้ว (มากกว่าพันๆปีด้วย)

  จะเหลือก็แต่ ผู้ที่สมัครจะติดอยู่ในวัฏฏะ ต่อไป  ทบทวนอีกครั้ง
  ๑.ความทุกข์มีอยู่ (วัฏฏะมีอยู่)
  ๒.เหตุแห่งทุกข์มีอยู่ (เหตุที่ติดในวัฏฏะมีอยู่)
  ๓.ความดับทุกข์มีอยู่ (การสิ้นไปในวัฏฏะมีอยู่)
  ๔.หนทางแห่งความดับทุกข์มีอยู่ (วิธีทำให้สิ้นวัฏฏะมีอยู่)

  อริยสัจจ์ ๔ เป็นธรรม ที่ยอดเยี่ยม อกาลิโล ไม่เคยล้าสมัยเลยจริงๆ ต่อให้อีก พันล้านปี


  พวกหลุดคงต้อง โบกมือ บ๊าย บาย พวกที่สมัครจะอยู่ต่อนะ บ๊าย บาย

  นี่เป็น ความเห็น ของ ข้าพเจ้าครับ บ๊าย บาย...

  .
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 เมษายน 2012
 9. <Q>

  <Q> Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 เมษายน 2011
  โพสต์:
  1,907
  ค่าพลัง:
  +80
  บาย ก็ บาย

  จะไปแล้วเหรอ ^^

  ที่ที่จะไปต้องเอาตัวไปด้วยหรอ

  ที่ที่จะไปต้องเอาจิตไปด้วยหรอ

  ที่ที่จะไป หากไม่มีตัว ไม่มีจิต แล้วจะเรียกว่าไปได้หรอ

  ใครกันหนอที่ไป ^^
   
 10. มังคละมุนี

  มังคละมุนี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  246
  ค่าพลัง:
  +607
  ไป ไป๊

  ปล่อยให้ พวกเขา งง กันไปเถอะ เราไป ดีกว่า อยู่ไป เกะกะ พวกเขาเปล่าๆ

  ธรรมะเป็น อกาลิโก พวกเขาคงหาย งง สักวันละน่า

  ให้ธรรมะคอยพวกเขาเถอะ ไป ไป๊ เราไปกัน

  นี่ๆ ไม่ต้องแกล้งลืมหยิบเอาอะไรไปอีกนะ เดี๋ยวจะหนักอีก ทิ้งไว้นี่ให้หมดเลย เอ้า ไป ไป๊

  บ๊าย บาย...
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 เมษายน 2012
 11. ธงสามสี

  ธงสามสี Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 เมษายน 2011
  โพสต์:
  95
  ค่าพลัง:
  +72
  อนัตตา คือของไร้สาระ

  อัตตา คือของมีสาระ

  เรื่องนี้ เส้นผมบังภูเขา เรื่องตื้นๆ แต่ปลาใหญ่ตายน้ำตื้น

  อนุโมทนาจขกท หลวงพ่อท่านเทศน์ได้ดีมากๆครับ
   
 12. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,893
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +35,177
  สาธุ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

  เชิญแวะอ่านธรรมะของหลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง ที่
  เฟสบุ๊ค ศูนย์พุทธศรัทธา
  และร่วมกันแบ่งปันธรรมะของหลวงพ่อฯ ไปยังกระดานของท่านเพื่อเป็นธรรมทาน

  เว็บทางนิพพาน เว็บไซด์ เผยแพร่ ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น<O:p
  ที่รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน<O:p
  ขอเชิญทุกท่านเข้าไปอ่านได้ที่www.tangnipparn.com<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com[​IMG]ขอเชิญแวะเยี่ยมชมและโมทนาบุญเว็บศูนย์พุทธศรัทธา

  [​IMG]</O:p>
   
 13. thai966

  thai966 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  36
  ค่าพลัง:
  +14
  ปลูก"ต้น" ดูแล"ต้น" รักษา"ต้น" ให้ดีก่อนดีกว่าไหม? แทนที่จะมาเถียงกันเรื่อง"ดอกผล"ที่ยังมาไม่ถึง ยังไม่รู้..........
   
 14. thai966

  thai966 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  36
  ค่าพลัง:
  +14
  ปลูก"ต้น" ดูแล"ต้น" รักษา"ต้น" ให้ดีก่อนดีกว่าไหม? แทนที่จะมาเถียงกันเรื่อง"ดอกผล"ที่ยังมาไม่ถึง ยังไม่รู้..........
   
 15. thai966

  thai966 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  36
  ค่าพลัง:
  +14
  ปลูก"ต้น" ดูแล"ต้น" รักษา"ต้น" ให้ดีก่อนดีกว่าไหม? แทนที่จะมาเถียงกันเรื่อง"ดอกผล"ที่ยังมาไม่ถึง ยังไม่รู้..........
   
 16. thai966

  thai966 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  36
  ค่าพลัง:
  +14
  ปลูก"ต้น" ดูแล"ต้น" รักษา"ต้น" ให้ดีก่อนดีกว่าไหม? แทนที่จะมาเถียงกันเรื่อง"ดอกผล"ที่ยังมาไม่ถึง ยังไม่รู้..........
   
 17. huayhik

  huayhik เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 มกราคม 2010
  โพสต์:
  181
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,127
  สาธุ..พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

  สาธุ...ขอโมทนาอย่างสูง...
   
 18. โพธิ์แก้ว

  โพธิ์แก้ว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  365
  ค่าพลัง:
  +441
  แท้จริงคำว่า อนัตตา ไม่ได้แปลว่าไม่มีตัวตน

  แต่หมายถึง การไม่ใช่ตัวตนของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา บังคับไม่ได้ เป็นไปตามเหตุปัจจัย

  ดังนี้แล้วนิพพานจึงเป็น อนัตตา

  เพราะเราไม่สามารถบังคับให้นิพพานเกิดกับเราได้ตามใจปราถนา

  แต่เมื่อทำเหตุถึงพร้อม จิตจึงจะประจักษ์นิพพานได้
   
 19. Judas Priest

  Judas Priest สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 เมษายน 2012
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +0
  นิพานคืออนัตตาหรือไม่ ตรงนี้ค่อนค้างไร้สาระ เพราะใน
  บร์อดนี้ยังไม่มีคนเคยสัมผัสนิพพาน เลยแม้แต่สักคนเดียว แล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นปัตจัตตังรู้ได้เฉพาะตนเอามาถกเถียงกัน
  ก็ไม่พ้นทุกข์ ได้แต่โต้วาทีอ้างตำราไปวันๆไม่ได้ปฏิบัติจริงเท่าไหร่ จริงไหม
   
 20. กำนันธงชัย

  กำนันธงชัย Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  120
  ค่าพลัง:
  +75
  เทปนี้ ทำให้ผู้ฟังมีทิฐิตรง ไม่ผิดเพี้ยน นับเป็นมหากุศล สุดยอดธรรมทาน สาธุ
   

แชร์หน้านี้

Loading...