พระป่า2,200รูปสวดคว่ำบาตร'พ.อ.นที'

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย อุรุเวลา, 3 พฤศจิกายน 2012.

 1. อุรุเวลา

  อุรุเวลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  3,492
  ค่าพลัง:
  +7,999
  [​IMG]

  ศิษย์หลวงตาบัวนิมนต์พระสงฆ์สายวัดป่า กว่า 2,200 รูปร่วมทำสังฆกรรมลงนิคหกรรมคว่ำบาตร กสทช. ออกหลักเกณฑ์ลดกำลังส่งและลดเสากระทบวิทยุเสียงธรรม กว่า 126 คลื่นหาย ประชาชนไม่สามารถรับฟังได้

  เมื่อเวลา 15.15 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ศาลาใหญ่ วัดเกษรศีลคุณ หรือ วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ ศิษย์ของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ในฐานะประธานมูลนิธิเสียงธรรมได้นิมนต์พระสายวัดป่าจากทั่วประเทศ 2,200 รูป มาร่วม “กิจจาธิกรณ์” (กิจอันจะพึงกระทำด้วยประชุมสงฆ์) ทำสังฆกรรมลงนิคหกรรมคว่ำบาตร พ.อ.นที ศุกลรัตน์ กสทช.ปฏิบัติหน้าที่ประธาน กสทช. โดยมีคณะศิษยานุศิษย์ที่เป็นฆราวาส มาร่วมรับฟังการสวดคว่ำบาตรจำนวนมาก
  พระรัฐวีร์ ฐิตวีโร หรือ พระอาจารย์กอไผ่ ศิษย์ของหลวงตาพระมหาบัวฯ กล่าวก่อนขอมติสงฆ์ในการทำพิธีลงนิคหรรมคว่ำบาตร พ.อ.นทีว่า ตามที่ พ.อ.นทีในฐานะประธาน กสทช.ออกประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา บังคับให้ผู้ประกอบการวิทยุรายใหม่ต้องลดกำลังส่งเหลือ 500 วัตต์ ลดความสูงเสาเหลือ 60 เมตร ลดรัศมีกระจายเสียงเหลือ 20 กม. ในขณะที่ผู้ประกอบการวิทยุรายเดิม ซึ่งมีประมาณ 95 เปอร์เซนต์ มีแต่รายการเพลง เพื่อแสวงหาผลกำไรกลับไม่ถูกจำกัด จึงเป็นการเลือกปฏิบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทำให้ประชาชนที่รับฟังรายการพุทธศาสนาของมูลนิธิเสียงธรรมฯ ที่ออกอากาศมาต่อเนี่องเกือบ 10 ปี ต้องสูญเสียไป

  "พ.อ.นที เคยเข้ามากราบนมัสการหลวงตาพระมหาบัว เมื่อเป็นประธาน กทช.ก็ทราบดีว่า สถานีวิทยุเสียงธรรมทั่วประเทศ 126 สถานี ออกอากาศเพื่อเผยแผ่ธรรมะมานาน และไม่เคยมีการออกโฆษณาหาผลประโยชน์แม้แต่วินาทีเดียวกลับต้องมาถูกลดกำลังส่ง ลดความสูงของเสา ซึ่งที่ผ่านมาพระสายวัดป่าและฆราวาส เคยลงชื่อกว่า 1 แสนรายชื่อเพื่อขอให้ทาง กสทช.มีการแก้ไขประกาศ แต่กลับไม่ได้รับความสนใจ และยังมีการแจ้งความจับสถานที่วิทยุเสียงธรรมที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ทำให้ประชาชนที่ต้องการฟังธรรมะ ไม่สามารถรับฟังได้

  พระอาจารย์กอไผ่ กล่าวอีกว่า ทางคณะสงฆ์เห็นว่า ในทางพุทธศาสนาหากไม่ได้รับการแก้ไขพิจารณาเห็นว่าเป็น กิจจาธิกรณ์ ที่ต้องนำพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้มาปฏิบัติ คณะสงฆ์จึงมีมติที่จะลงนิคหกรรมคว่ำบาตร พ.อ.นที โดยไม่คบหาสมาคม และคณะสงฆ์จะไปรับฟังคำสั่งของ กสทช.แต่หากเมื่อคว่ำบาตรไปแล้ว พ.อ.นที มีสำนึกแก้ไขให้ดีขึ้น ทางคณะสงฆ์ก็จะมีมติร่วมหงายบาตร เพื่อเป็นการยกโทษคบค้าสมาคมกันใหม่

  หลังที่มติสงฆ์มีมติร่วมกันทั้ง 2,200 รูป เพื่อลงนิคหกรรมคว่ำบาตร พ.อ.นที ด้วยการเปล่งวาจาสาธุทุกรูป คณะสงฆ์ได้ทำพิธีสวดประกาศคว่ำบาตร และสวดอนุโมทนากถา ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จากนั้นจึงสวดให้พรผู้มาร่วมพิธี คณะสงฆ์ทั้งหมด จึงแยกย้ายกลับบางส่วน ซึ่งวันพรุ่งนี้ที่วัดป่าบ้านตาด จะมีพิธีทอดกฐิน ตามประเพณี โดยจะมีพุทธสาสนิกชน มาร่วมทำบุญจำนวนมาก

  พระป่า2,200รูปสวดคว่ำบาตรพ.อ.นที คมชัดลึก : ศาสนาพระเครื่อง : ข่าวทั่วไป
   
 2. อุรุเวลา

  อุรุเวลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  3,492
  ค่าพลัง:
  +7,999
  มติสงฆ์จากจตุรทิศ

  เรื่อง ลงนิคคหกรรมคว่ำบาตรผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน กสทช.

  ณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

  ตามที่ พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท. ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน กสทช. ออกประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ มีสาระสำคัญบังคับให้ผู้ประกอบการวิทยุรายใหม่ต้องลดกำลังส่งเหลือ ๕๐๐ วัตต์ ลดความสูงเสาเหลือ ๖๐ เมตร ลดรัศมีกระจายเสียงเหลือ ๒๐ กิโลเมตร ในขณะที่ผู้ประกอบการวิทยุรายเดิมซึ่งเกือบทั้งหมดมีแต่รายการเพลงเพื่อแสวงหากำไรกลับไม่ถูกจำกัด จึงเป็นการเลือกปฏิบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะทำให้ประโยชน์สูงสุดของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นจากการรับฟังรายการพระพุทธศาสนาของมูลนิธิเสียงธรรมฯ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเกือบ ๑๐ ปี ต้องสูญเสียไป

  ที่ประชุมสงฆ์พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ ทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุตจากจตุรทิศจำนวน ๒,๒๐๐ รูป โดยในจำนวนดังกล่าวไม่นับภิกษุผู้ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมสังฆกรรมแต่ได้มอบฉันทะแก่สงฆ์ ซึ่งสงฆ์ได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยยึดถือพระธรรมวินัย จารีตประเพณี และกฎหมาย มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ทรัพยสิทธิทั้งปวงในเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมทั่วประเทศเป็นสมบัติของสงฆ์ เนื่องจากประชาชนในแต่ละพื้นที่พร้อมใจกันน้อมถวายแด่องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน สงฆ์ถือว่าพื้นที่กระจายเสียงทางอากาศที่ประชาชนเคยรับฟังได้เป็นมรดกธรรมขององค์หลวงตาและครูบาอาจารย์ฯ ที่สงฆ์ต้องปกป้องและยอมสละได้ด้วยชีวิตตามหลักพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต และพึงสละทั้งอวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขอันยิ่งใหญ่ของมหาชน ส่วน กสทช. นั้น สงฆ์เห็นว่ากำลังสร้างกรรมหนักในพระพุทธศาสนา เพียงเบื้องต้นยังกล้าฝ่าฝืนพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาผู้เป็นพระอรหันต์ขีณาสพในสมัยปัจจุบันที่ได้กล่าวไว้อย่างเด็ดขาดว่า

  “...วิทยุเวลานี้เป็นประโยชน์แก่โลกมากมาย เสียงธรรมไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกัน ในโลกนี้มีแต่เสียงกิเลสท่วมท้น สามโลกธาตุมีเสียงกิเลสดังลั่นไปหมด เสียงธรรมไม่ค่อยมี นี่ก็เพิ่งเริ่มเสียงธรรมออกประกาศทางวิทยุ ก็ถูกกลั่นแกล้งกีดกันต่างๆ อ้างมาตรานั้นมาตรานี้มาบีบบังคับเสียงธรรมไม่ให้ออก .. เรานี้สลดสังเวชมากนะ เพราะเสียงธรรมไม่ค่อยมีที่จะให้เป็นประโยชน์แก่โลก เสียงกิเลสตัณหา เสียงฟืนเสียงไฟมันทั่วโลก ไม่บอกว่าพวกนี้ฟุ้งเฟ้อ พวกนี้เป็นอันตรายต่อโลก ไม่ประกาศออกมา ในกฎหมายข้อใดมาตราใดก็ไม่เคยแสดงออกมา

  แต่เรื่องอรรถเรื่องธรรมที่แสดงออกมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างมหาศาลนี้ มีมาตรานั้นมาตรานี้ออกมา ความสูงความต่ำวิทยุอย่างนั้นอย่างนี้มีบังคับมาๆ นี้มาจากไหน ถ้าไม่มาจากสัตว์นรกจะมาจากไหน ขอให้พูดเต็มปากเถอะ ถ้าสัตว์สวรรค์สัตว์นิพพานจะไม่พูดอย่างนี้ มีแต่อนุโมทนาสาธุการ ถ้าสัตว์นรก  แล้วกีดกันทุกแบบทุกฉบับ ที่จะเป็นอรรถเป็นธรรมเพื่อหัวใจโลกได้รับความสงบร่มเย็นนี้ต้องกีดต้องกัน ด้วยมาตรฐานของเปรตของผี เอ้า ฟังให้ชัด เราพูดให้เต็มยัน

  ติดคุกเราจะไปติดเอง จะไปเทศน์อยู่ในคุก เราอาจหาญชาญชัยเหนือโลกธาตุแล้ว คุกมันอยู่ในโลกธาตุ เราจึงไม่เคยหวั่น เอาไปติดคุก ร่างกายเป็นสมมุติ เอ้า ติดคุกไป หัวใจเราเป็นวิมุตติไม่ติด เราจะไปเทศน์อยู่ในเรือนจำ เพราะจิตเราไม่ได้ติดคุกติดตะรางนี่ ติดแต่ร่างกาย...”

  พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รู้ถึงความประสงค์ขององค์หลวงตาดีกว่า กสทช. ท่านอื่น เพราะคุ้นเคยกับครูบาอาจารย์สายกรรมฐานตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นประธานคณะทำงานวิทยุชุมชน จึงทราบดีว่ามติ กทช. ครั้งนั้นได้จัดสรรงบประมาณศึกษาและกำหนดแนวทางออกใบอนุญาตสำหรับมูลนิธิเสียงธรรมฯ แล้ว ต่อมาเมื่อ พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ได้รับเลือกเป็น กทช. ก็ยิ่งทราบดีว่า กทช. ชุดดังกล่าวดำเนินการตามมติ กทช. ชุดแรกจนแล้วเสร็จ ซึ่งแทนที่ กสทช. จะสานงานต่อจาก กทช. ทั้ง ๒ ชุดในทันที กลับออกประกาศที่มีผลตรงกันข้ามและยังมีสาระสำคัญขัดแย้งต่อพระราชบัญญัติและรัฐธรรมนูญอีกด้วย

  แม้สงฆ์ได้ประชุมหารือตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อขอบิณฑบาตให้ทบทวนก็ยังไม่สามารถระงับการกระทำของ กสทช. ได้ แม้มูลนิธิเสียงธรรมฯ จะพากเพียรเสนอความเห็นที่ถูกกฎหมายและเป็นไปได้ทั้งทางวาจาและเป็นทางการหลายวาระ และแม้ว่าประชาชนจำนวนมากจะแสดงเจตนาคัดค้านมาแล้วก็ตาม แต่ พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ในฐานะประธานก็เพิกเฉยไม่ใส่ใจ ยังคงเป็นผู้เก้อยาก โดยยืนกรานแนวคิดดังกล่าวแบบน้ำเต็มแก้ว จนทำให้ กสทช. และเจ้าหน้าที่ กสทช. บางท่านเริ่มกล่าวติเตียนศาสนา ว่าเปรียบเปรยสงฆ์ และแยกสงฆ์อีกกลุ่มหนึ่งให้คล้อยตาม นับเป็นมหันตโทษแก่พุทธบริษัท ๔ ในทางพระพุทธศาสนาหากมิได้แก้ไข สงฆ์พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น “กิจจาธิกรณ์” ที่ต้องน้อมนำพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้มาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยตามธรรม และเพื่อระงับมหาวิบากกรรมที่ กสทช. ทั้งคณะได้ก่อไว้ มีทุคติภูมิเป็นที่หมาย สงฆ์มีมติเห็นเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

  ๑) สงฆ์พึงลงนิคคหกรรมประณาม พ.อ.นที ศุกลรัตน์ โดยให้ภิกษุประกาศสงฆ์กล่าวโทษของเขา และคว่ำบาตรแก่เขาด้วยญัติติทุติยกรรม ตามพระไตรปิฎก พระวินัยปิฎก จุลวรรค เรื่องเจ้าวัฑฒะลิจฉวี โดยพระวินัยท่านห้ามมิให้ภิกษุทั้งหลายคบด้วย มิให้รับบิณฑบาต มิให้รับนิมนต์ มิให้รับไทยธรรมของเขา อรรถกถาจารย์ยังกล่าวด้วยว่า หากภิกษุรูปใดละเมิดควรลงโทษได้ โดยฐานสมคบกับคฤหัสถ์ด้วยการสมคบอันไม่สมควร

  ๒) สงฆ์ยึดถือพระธรรมวินัยเหนือกฎหมาย พระธรรมวินัยบัญญัติโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง ทรงหมดสิ้นอาสวะกิเลสทั้งปวงแล้ว แต่กฎหมายโดยเฉพาะประกาศ กสทช. ฉบับนี้เขียนขึ้นจากความคิดปรุงแต่งของผู้มีกิเลสจึงเห็นผิดเป็นชอบได้ เมื่อสงฆ์คว่ำบาตรแก่ พ.อ.นที ศุกลรัตน์ แล้ว ประกาศหรือคำสั่งใดๆ ของเขาถือเป็นคำสั่งของโมฆบุรุษ ไม่มีผลต่อสงฆ์และทรัพยสิทธิทั้งปวงของสงฆ์ จนกว่าเขาจะรู้สึกผิด กลับประพฤติตัวเป็นคนดี

  ๓) สงฆ์เห็นว่าพระครูอรรถกิจนันทคุณและคณะฯ เสียสละประโยชน์ตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะตรากตรำทำงานโดยพยายามเสนอความเห็นต่อสมาชิกรัฐสภา และ กทช. จนมีพระราชบัญญัติและผลการศึกษารองรับมูลนิธิเสียงธรรมฯ ให้มีสถานภาพทางกฎหมายครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอแล้ว แต่ กสทช. กลับจงใจฝ่าฝืน และยังสร้างภาระเงื่อนไขต่างๆ ให้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนทำให้เนิ่นช้าเสียเวลาออกไปอีก แทนที่จะเห็นศาสนธรรมเป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดที่แม้แต่ท้าวมหาพรหมยังน้อมรับและปฏิบัติด้วยความเคารพบูชายิ่งถือว่าท่านมีเมตตาโปรดสัตว์โลก แต่ กสทช. กลับปฏิบัติต่อศาสนธรรมดุจดั่งคนขอทาน มิหนำซ้ำยังออกประกาศที่ล้วนแล้วแต่เป็นการกีดกันและบ่อนทำลายศาสนธรรม มิใช่เพื่อการอุปถัมภ์คุ้มครองแต่อย่างใด ที่ถูกต้องแล้ว กสทช. ต้องเป็นฝ่ายเข้าหาและส่งเสริมศาสนธรรมให้เป็นที่พึ่งแก่โลกสงฆ์จึงมีมติขอให้คณะทำงานทอดธุระและวางอุเบกขา ไม่ยอมรับและไม่ต้องติดตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ กสทช. ที่มาจากโมฆบุรุษ ทั้งนี้จนกว่า กสทช. จะกลับประพฤติตัวเป็นคนดี

  ๔) หาก กสทช. ยังไม่ลดละมิจฉาทิฏฐิถือเอากฎหมายที่ตนเขียนขึ้นเป็นใหญ่เหนือพระธรรมวินัย จนมีผลให้เกิดการตรวจจับ ยึด หรือแม้เพียงการลิดรอนทรัพย์มรดกขององค์หลวงตาฯ ให้มีพื้นที่กระจายเสียงธรรมคับแคบลง ในเรื่องนี้หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ ประธานมูลนิธิเสียงธรรมฯ ท่านกล่าวไว้แล้วว่า “พวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ เราอย่าไปฟัง ธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์เทศน์ออกมาจากใจที่ทรงมรรคผลนิพพาน เราขอมอบกายถวายชีวิตเพื่อปกป้องธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ หากจะต้องติดคุก เราขอติดคุกติดตะรางเพียงผู้เดียว ไม่ให้หมู่เพื่อนต้องมาลำบากด้วย เราจะไปฟังเทศน์พ่อแม่ครูอาจารย์ในคุก”

  สงฆ์มีมติในเรื่องนี้ว่า สงฆ์ที่มาแสดงสามัคคีธรรมในที่นี้และที่ได้มอบฉันทะทุกรูป ขอยอมมอบกายถวายชีวิตปกป้องมรดกธรรมร่วมกับหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ และหากการเผยแผ่ศาสนธรรมทางสถานีวิทยุจะเป็นสิ่งชั่วช้าเลวทรามในสายตาชาวโลกแล้วไซร้ สงฆ์ทุกรูปขอร่วมติดคุกติดตะรางพร้อมกับหลวงปู่ ทั้งนี้ด้วยเคารพในความกตัญญูกตเวทีของหลวงปู่และเคารพบูชาคำสอนขององค์หลวงตาที่อุตส่าห์ฝืนรั้งธาตุขันธ์ยามอาพาธเพื่อกล่าวอย่างถึงใจ เป็นปัจฉิมโอวาทฝากไว้กับท่านพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ว่า “มือของครูอาจารย์กับมือของลูกศิษย์ลูกหา ญาติมิตร เพื่อนฝูง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ใช้แทนกันได้ ไว้ใจกันได้ เชื่อใจกันได้ ตายใจกันได้”

  ๕) ให้ภิกษุนำมติสงฆ์และนิคคหกรรมคว่ำบาตรนี้แจ้งแก่ พ.อ.นที ศุกลรัตน์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในบ้านเมือง หากเขารู้สึกผิด กลับประพฤติดี สงฆ์ในที่ประชุมนี้มีมติให้สงฆ์วัดป่าบ้านตาดประกาศสงฆ์ระงับกรรมนั้นเพื่อหงายบาตรให้เขาด้วยญัตติทุติยกรรม

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในสังฆมณฑล  (หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)

  ประธานสงฆ์พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ

  วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

  http://www.luangta.com/info/news_text.php?cginews_id=462&type=
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 พฤศจิกายน 2012
 3. krasin

  krasin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  396
  ค่าพลัง:
  +2,822
  เป็นถึงทหารยศพันเอก บาปบุญคุณโทษมันไม่รู้จัก รับใช้นักการเมือง จริงๆเรื่องนี้ นายก ควรให้ความสำคัญมากกว่าที่จะเอานักโทษหนีคุกกลับบ้่านนะ
   
 4. soansiam

  soansiam สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +24
  เรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน..ถ้าคุณเป็นนายทหารยศพันเอกกล้าทำถึงขนาดนี้ระวังจะไม่มีแผ่นดินซุกหัวนอน อย่ามาเสียอนาคตแบบนี้เลย
   
 5. อินทรบุตร

  อินทรบุตร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มิถุนายน 2012
  โพสต์:
  2,514
  ค่าพลัง:
  +7,334
  หากต้องการควบคุม สถานีอื่นๆ ก็ควรหามาตรการอื่นๆ ไม่ใช่ลดการเผยแพร่ธรรมะ...
  มันคงไม่เหลือบ่ากว่าแรง สำหรับการตั้งเจ้าหน้าทีตรวจสอบ สุ่มตรวจสอบคลื่นเสียงธรรมะ ว่ามีโฆษณา หรือมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือเปล่า และปล่อยให้คลื่นที่ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง กระสายเสียงได้โดยอิสระ แก้ปัญหาเท่านี้ไม่ใช่เรื่องยากเลย

  ปัจจุบันนี้ ศาสนาอื่นรุกหนัก แต่พุทธกลับถดถอยลงด้วยคนในศาสนาเสียเอง น่าสังเวชจริงๆ
   
 6. ประพฤติ

  ประพฤติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 สิงหาคม 2012
  โพสต์:
  173
  ค่าพลัง:
  +694
  วิทยุเสียงธรรมขององค์หลวงตาเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้า พระอริยะสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ให้ท่านนทีใช้สมองคิดดูให้ดีการขัดขวางการเผยแผ่ธรรมะมันมีโทษขนาดไหน ผมว่ายังไม่สายที่จะคิดใหม่หากต้องการเกิดมาพบพาพระศาสนาคนเขาจะฟังธรรมไปขัดขวางได้ไง ประธานก.สทช มันเป็นแค่หัวโขนมันไม่ใหญ่กว่าพระรัตนตรัยหรอกนะ ขอให้คิดดูให้ดีก่อนจะสายไป
   
 7. porntips

  porntips เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  970
  ค่าพลัง:
  +2,416
  หน้าตาทหารคนนี้ ผมว่าคล้ายๆคนที่มีหลายสัญชาตินะครับ จะทำอะไรคล้ายๆกันหรือเปล่า
   
 8. ประพฤติ

  ประพฤติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 สิงหาคม 2012
  โพสต์:
  173
  ค่าพลัง:
  +694
  หวังว่าคงจะกลับใจทันนะท่านนที
   
 9. vcc2aaa

  vcc2aaa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กันยายน 2008
  โพสต์:
  493
  ค่าพลัง:
  +1,759
  หน้าเหลี่ยมๆ คล้ายกันเลยนะ
   
 10. CharnK

  CharnK เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  439
  ค่าพลัง:
  +1,386
  น่าจะมีใครสักคนนำเรื่องไปฟ้องศาลปกครองนะ
   
 11. sanyachim

  sanyachim Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤษภาคม 2009
  โพสต์:
  46
  ค่าพลัง:
  +87
  ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ท่านนทีเริ่มเข้ามาเป็นคณะกรรมการตั้งแต่ปี 52 สายทหารครับ โดยการพิจารณาคัดเลือกของวุฒิสภา
   
 12. miss you

  miss you เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  51
  ค่าพลัง:
  +201
  กรรมแหละทีนี้คนเดียวในประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ย:boo:
   
 13. โพธิบัลลัง

  โพธิบัลลัง สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤศจิกายน 2012
  โพสต์:
  20
  ค่าพลัง:
  +21
  เมื่อปี2550นายประสงค์ก็อีกคนเคยจะลงในกฎหมายไม่ให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย เวรกรรมจริงๆ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 4 พฤศจิกายน 2012
 14. อุรุเวลา

  อุรุเวลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  3,492
  ค่าพลัง:
  +7,999
  ผู้กำกับ ปัญหาธรรมจากอินเตอร์เน็ต คนที่ ๑ กระผมปฏิบัติธรรมมานานพอสมควร จนกระทั่งเหมือนกำลังจะได้มรรคได้ผล จนอยากจะบวชตลอดชีวิต จากการพิจารณาเห็นโทษของ อบายมุข ลาภ ยศ สรรเสริญ(ค่อนข้างชัดเจน) จนกระทั่งมาติดที่กามกิเลสหนักมาก หน่วงมาก ในการที่ผมจะบวชครั้งนี้ขอกราบองค์หลวงปู่ให้ธรรมเพิ่มเติมเพื่อให้กระผมได้บวชตลอดชีวิตและสำเร็จมรรคผลเทอญ (จาก ถนัดกิจ มูลสาร)

  หลวงตา อย่างนี้ไม่ตอบ มันขึ้นอยู่กับเจ้าของทั้งนั้นนี่นะ เอ้าว่าต่อไป

  ผู้กำกับ คนที่สองครับ หนูนั่งภาวนา โดยกำหนดที่ลมหายใจเข้าออกพร้อมกับมีสติกำกับอยู่ที่วงกาย และดูความนึกคิด โดยกำหนดรู้ธรรมชาติของร่างกายทั้งลมหายใจ ความนึกคิดที่เกิดขึ้นในขณะที่ภาวนา หนูมีปัญหาการปฏิบัติจะถามเจ้าค่ะ

  1.ความคิดที่เกิดขึ้นเองในขณะที่ภาวนา โดยผุดขึ้นมาโดยที่หนูไม่ตั้งใจคิด บางครั้งผุดความคิดไม่ดี แต่หนูไม่ปรุงแต่งเพิ่ม หนูใช้ 2 วิธีค่ะ

  1) ทำเป็นไม่สนใจความคิด

  2) มองดูอยู่จนดับ

  หลวงตาเมตตาหนูด้วยนะเจ้าค่ะ วิธีที่ทำถูกหรือไม่เจ้าคะ และทำอย่างไรความคิดที่ไม่ดีต่างๆ ที่ผุดขึ้น จะไม่กลับมาอีกเจ้าค่ะ และความคิดที่ผุดขึ้นโดยไม่ตั้งใจจะเป็นบาปหรือไม่เจ้าคะ

  หลวงตา ความคิดนี้รังกิเลส ตีเข้าไปรวงรังก็ต้องไปตีความคิดนี้ละ ความคิดออกมาจากต้นตออันใหญ่หลวงของมัน คืออวิชชา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา นั่นละตัวต้นตออันใหญ่หลวงของวัฏจักร อยู่ที่อวิชชาดันออกมาให้คิดให้ปรุง เพราะฉะนั้นคนเราจึงต้องคิดเป็นประจำ เพราะมันดันออกมาเป็นประจำ ความคิดนี้เรียกว่าสังขาร คือความคิดความปรุง เรียกว่าสังขาร ทั่วๆ ไปเป็นความคิดประเภทนี้ทั้งนั้นแหละ แทบทั้งนั้นเราไม่อยากพูด นอกจากผู้ภาวนา ให้พากันจำเอาเสีย อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชชาเป็นปัจจัยหนุนให้เกิดสังขาร สังขารเกิดวิญญาณต่อเนื่องไปเหมือนไม้ต้นหนึ่งเกิดขึ้นมาปั๊บ กิ่งก้านสาขาดอกใบมันตามๆ กันมาอย่างนั้นเอง พอถอนรากปั๊บ อะไรๆ มันดับพร้อมกันหมด ไม่ผิดอะไรกับต้นไม้เกิดต้นไม้ดับแหละ อวิชชาเกิดอวิชชาดับนี่

  ที่ท่านว่านี่ท่านเรียงไปเฉยๆ พออวิชชาดับ สังขารดับ สังขารดับวิญญาณดับ นามรูปอะไรดับ คือมันดับพร้อมกันนั่นแหละ คืออันนั้นๆ ก็ดับ ความหมายว่างั้น ดับพร้อมกันเลย ไม่ใช่อันนี้ดับแล้วอันนั้นจะดับๆ ต่อกันไปนะ ภาคปฏิบัติเห็นชัดเจนเลย อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ,..... อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชฺชาปจฺจยา วิญฺญาณํ ขึ้นตรงนี้ๆ เท่านั้น ภาคปฏิบัติจับได้ชัดเจนไม่สงสัย ทีนี้พอ อวิชฺชายเตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ.....ดับพร้อมกันอีก พออวิชชาดับ ทุกสิ่งทุกอย่างดับพร้อม นั่น เหมือนอย่างต้นไม้ถอนรากขึ้นมาปั๊บ ถ้าเราจะไปพรรณนาว่า พอต้นมันดับแล้ว กิ่งก็ดับ ก้านก็ดับ สาขาดอกใบดับ... ความจริงมันดับพร้อมกัน เข้าใจไหมล่ะ คือพรรณนาไปเฉยๆ อะไรมันดับหมด เรื่องสังขารปล่อยให้มันคิดธรรมดาๆ มันก็เป็นธรรมดาอย่างที่โลกเป็นมานี้แหละ

  เราพูดให้ชัดเจนนะ เราพูดแล้วใครจะเอาคอเราไปตัดขาดเราก็ยอมรับตามความจริงที่ไม่เป็นอื่น คือพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่เลิศเลอ เราพิจารณาดูแล้วศาสนาไหนๆ เราก็อ่านเราก็ดูมาโดยลำดับ ไม่เหยียบย่ำทำลาย ไม่ยกยอ คือจะพูดตามความจริง เหล่านั้นเป็นศาสนกิเลส เป็นศาสนาเป็นคำสอนของกิเลสทั้งนั้น ออกมาจากคลังกิเลส คือจิตใจ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา เป็นคำสอนออกมา เป็นคำสอนของกิเลสทั้งนั้นๆ รวมหมดแล้วย่นเข้ามาปั๊บ คำสอนพระพุทธเจ้านี้ลงตรงนี้เลย ดับตัวนี้ นี่พิจารณาเต็มกำลังของเราแล้ว บอกไม่มีศาสนาใดที่จะรื้อขนสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ได้เหมือนพุทธศาสนา ยันเลย เอาหัวใจของเราออกเลยนะ ตัดคอเราก็ยอมขาด เราไม่เคยสะทกสะท้าน ที่จะเลี่ยงจากความจริงไปไม่มี นี่ความจริง

  ขอให้ท่านทั้งหลายยึดให้ดีนะหลักพุทธศาสนา เป็นหลักศาสนาที่จะรื้อขนสัตว์ให้พ้นจากทุกข์โดยลำดับๆ จนกระทั่งพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้ มีศาสนาเดียวเท่านี้ พูดให้ชัดเจนวันนี้มันจวนจะตายแล้วนะ ศาสนานั้นๆ มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้น รวงรังของกิเลส คลังของกิเลส ออกมาเป็นคำสอนๆ เป็นคำสอนของกิเลสทั้งนั้นแหละ เป็นคำสอนของธรรมแท้คือคำสอนของพระพุทธเจ้า นี่แน่นอนเลย ฟาดกันบนเวทีมันถึงรู้ได้ชัด แตกกระจายออกไปหมดเลย พูดได้อย่างจังๆ นี่เราไม่เคยไปถามใคร อยู่ในนี้หมด ธรรมก็อยู่ที่นี่ กิเลสเกิดที่นี่ รู้กันที่นี่ แก้กันที่นี่ ขาดสะบั้นลงที่นี่ จ้าขึ้นที่นี่เลยไม่อยู่ที่ไหน พูดให้ชัดๆ มันจวนจะตายแล้ว

  ท่านทั้งหลายอย่าหลงศาสนานะ ให้จับให้ดีพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่รื้อขนสัตว์ เป็นศาสนาที่เลิศเลอสุด ในสามแดนโลกธาตุนี้มีพุทธศาสนาเท่านั้นบอกตรงๆ เอาศาสนาใดจะมาแข่งก็แข่ง อย่างนิกายเซนนี้ก็ออกจากพุทธศาสนาตอนปลาย เวลาพิจารณาแล้วมันรู้กันไปหมดเลยจะว่าไง ศาสนาเซนให้ใช้ปัญญาๆ ปัญญานี้เป็นพุทธศาสนาตอนปลาย เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติ ทีนี้ผู้ปฏิบัติศาสนาเซนจะใช้แต่ปัญญานั้นตายทิ้งเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไร พุทธศาสนานี้พร้อมมูลตั้งแต่ต้น เป็นพื้นเป็นฐาน ทาน ศีล ภาวนา จากนั้นก็สมาธิ ปัญญา วิมุตติหลุดพ้นเป็นลำดับๆ ไป นี่เขาไปพูดเอาตอนวิปัสสนาไปเลย คือท่านผู้นั้นได้รู้ธรรมประเภทนั้นแล้ว เลยเอาอันนั้นมาสอนโลกให้เป็นแบบเดียวกัน เอะอะก็จับยัดเข้าดอกเตอร์ๆ กอไก่กอกา เอ บี ซี ดี ยังไม่ได้สักตัวเดียว ยัดเข้าดอกเตอร์ๆ แล้ว ดอกเตอร์ขี้หมาเท่านั้นซิ

  เรียนพุทธศาสนาเรียนที่หัวใจ มันแตกกระจายออกจากนี้หมดไม่ถามใครนะ คิดดูซิ คุยหรือไม่คุย โม้หรือไม่โม้ เราไม่ได้โม้เราเอาความจริงมาพูด พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์เป็นอันเดียวกันหมดกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้ นตฺถิ เสยฺโยว ปาปิโย ไม่มียิ่งหย่อนกว่ากัน ถึงกันหมด เหมือนแม่น้ำมหาสมุทร จ่อลงตรงไหนเป็นมหาสมุทรทั้งหมด นี่ก็เป็นวิมุตตินิพพานหลุดพ้นเหมือนกันหมด พอบรรลุธรรมปึ๋งเป็นอันเดียวกันแล้วๆ เป็นอยู่ในหัวใจนี้นะ

  เพราะฉะนั้นจึงว่าพุทธศาสนา พอผางขึ้นนี้ถึงกันหมด เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ถามถึงพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ ถ้าว่ามากก็มากแสนมาก ว่างั้นเลยเท่านั้นเอง เป็นอันเดียวกันนี้แหละ เหมือนน้ำมหาสมุทรมาก กว้างแสนกว้าง แต่จ่อลงไปก็เป็นมหาสมุทร จ่อตรงไหนเป็นมหาสมุทรเหมือนกันหมดเสีย มันก็เหมือนกันหมดเสีย นั่น จะสงสัยอะไร มองไปสุดสายตา จ่อลงนี้ก็ถึงกันหมดแล้ว นั่นละวิมุตติพระนิพพานถึงใจ ท่านทั้งหลายให้ยึดให้ดีนะ เราพูดอย่างยันเรากำลังจะตายแล้ว จะไม่มีใครที่จะสามารถยึดได้นะพุทธศาสนา เรๆ รวนๆ ศาสนาไหนๆ มีแต่เครือข่ายของกิเลสทั้งนั้นๆ เอาเข้ามาหลอกลวง ศาสนานั้นมาศาสนานี้มา ดีๆ ดีอะไรมีแต่กิเลส คลังกิเลสทั้งนั้นเข้ามา ศาสนาไหนเป็นอำนาจบาตรหลวงขึ้นมาเลย แล้วเป็นโลกไปหมด

  ศาสนาใดที่ว่าเป็นใหญ่เป็นโต เป็นอำนาจบาตรหลวงเบียดเบียนทำลายคนอื่นๆ พุทธศาสนาไม่มี ไม่มีเลย แล้วก็ไม่บังคับ ใครอยากปฏิบัตินับถือก็ได้ แต่เมื่อนำเข้ามาเป็นสมบัติของตนแล้วต้องรักษาต้องปฏิบัติตามนั้น เรียกว่าบังคับในตัวเอง อยากเป็นคนดีตามธรรมขั้นใดๆ ให้บังคับตนเอง แล้วก็ดีไปตามธรรมขั้นนั้นๆ เท่านั้นเอง นี่ได้พิจารณาแล้ว ไม่โอ้ไม่อวด กระจ่างอยู่ในหัวใจนี้แล้วไม่สงสัย เรื่องพุทธศาสนาแล้วเต็มหัวอกของเรา เราไม่สงสัย และไม่เคยคิดเคยอ่านว่าจะรู้จะเห็นจะเป็นขึ้นมา มันจ้าครอบโลกธาตุจะว่าไงในหัวใจดวงนี้น่ะ

  เวลามันเป็นขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่ประกาศตนว่าเป็นศาสดาเอกสอนโลกได้ยังไง ลงถึงขั้นศาสดาแล้วไม่ประกาศได้หรือ ตั้งแต่ตัวเท่าหนูมันยังเป็นของมันเต็มส่วนของมันนี่วะ สาวกบารมีญาณต่างกัน แต่ความหลุดพ้น ความสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานเหมือนกัน เสมอกัน ไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากัน นิสัยวาสนากว้างแคบลึกตื้นหนาบางอะไรเหล่านี้ เป็นไปตามนิสัยวาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ๆ และสาวกทั้งหลายแต่ละองค์ๆ เพราะฉะนั้นจึงว่าองค์นั้นเลิศทางนั้น องค์นี้เลิศทางนี้ๆ บรรดาสาวกทั้งหลาย นิสัยวาสนานั้นคือกิ่งก้านสาขาดอกใบ ไม่ใช่ต้นอันแท้จริงแท้ อันแท้จริงแท้เหมือนกันหมด

  นี่ชาวพุทธเรามันจะหลงนะ จะหลงบ้ากับศาสนาต่างๆ ไป พูดให้มันชัดเจน ศาสนานั้นศาสนานี้มีแต่คลังกิเลสออกมา เจ้าของศาสนาเป็นคลังกิเลส ออกมาเป็นกิเลส กิ่งก้านสาขาดอกใบเป็นกิเลสทั้งหมดไม่ได้เป็นธรรมนะ พระพุทธเจ้านี้บริสุทธิ์สุดส่วน สิ้นแล้วจากกิเลสทั้งหลาย กระจ่างแจ้ง โลกวิทู สอนออกมาตรงไหนเป็นสวากขาตธรรม ตรัสไว้ชอบหมด นั่นเห็นไหมล่ะ เมื่อกระจ่างแล้วก็เห็นชัดเจน พูดได้อย่างถูกต้อง ไม่มีสิ่งลี้ลับอะไรมาผ่านพระพุทธเจ้าได้ โลกวิทู รู้แจ้งหมดแล้ว อะไรจะมามัวหมองไม่มี

  พากันยึดให้ดีนะ พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้ว เราเอาตัวเรายันเลย ตัวเท่าหนูก็ยัน ใครจะว่าเราเป็นบ้าก็ว่าเถอะ บ้าแบบนี้ไม่มีใครว่าแหละ มีแต่เราคนเดียวเราพอใจไม่มีใครแย่งบ้าแบบนี้ ใครอยากเป็นบ้าแบบนี้ก็ เอา ปฏิบัติกันไปมันหากจะรู้เอง ความรู้เหล่านี้เราเคยไปเรียนมาจากไหน ออกจากจิตตภาวนา พระพุทธเจ้าจึงสอนลงในจิตตภาวนา พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยจิตตภาวนา สาวกทั้งหลายด้วยจิตตภาวนา ทำบุญกุศลมากน้อยรวมเข้ามาๆ ลงในจิตตภาวนา เรียกว่าทำนบใหญ่อยู่ตรงนั้น

  แม่น้ำทั้งหลายสายต่างๆ เหมือนกับบารมีของเราที่สร้างมาด้วยการทำบุญให้ทาน รักษาศีลประเภทต่างๆ เหมือนกับแม่น้ำต่างๆ ไหลเข้ามาๆ ลงมาในทำนบใหญ่คือจิตตภาวนา สุดท้ายทำนบใหญ่เป็นที่รวมน้ำ คือภาวนาเป็นที่รวมกุศลทั้งหลายลงในจุดนี้ผึงเดียวขึ้นเลย พากันจำเอานะ พูดนี้ไม่ผิด แน่ในหัวใจเต็มสัดเต็มส่วนแล้วจึงมาสอนพี่น้องทั้งหลาย เราสอนโลกเราไม่เคยสอนด้วยความสงสัย ตั้งแต่ปี ๒๔๙๓ มาเต็มเม็ดเต็มหน่วย นอกนั้นก็ถูกมาเป็นลำดับลำดา แต่ยังไม่สมบูรณ์ๆ พอมาถึงขั้นโลกธาตุหวั่นไหวบนหลังเขานั้นแล้ว ตั้งแต่นั้นมาไม่มีสงสัยเลย เรียกว่าคงเส้นคงวา ประหนึ่งว่านิพพานเที่ยงก็คือเหล่านี้เป็นไปด้วยกันหมดเลย เที่ยงต่อความแน่นอน เที่ยงต่อความสัตย์ความจริง ไม่มีผิดมีเพี้ยน แน่นอนไปโดยลำดับ

  ให้พากันตั้งใจปฏิบัติ มันจะตายทิ้งเปล่าๆ นะมนุษย์เรา จิตดวงนี้คอยรับอยู่เสมอ เอาของดีให้ก็รับ เอาของชั่วให้ก็รับ เอายาพิษให้ก็รับ เผาตัวให้แหลกเลยก็ได้ ถ้าเอาของดิบของดี ส่งตัวให้หลุดพ้นไปก็ได้ ให้ระวังนะจิตดวงนี้มันพร้อมที่จะรับ เหมือนผ้าขาว เอาสีอะไรย้อมติดปุ๊บๆ จิตนี้ก็เหมือนกัน เอาอารมณ์อะไร ได้ยินอะไรมาคว้ามับๆ ถ้าไม่ดีก็เป็นภัยต่อตัวเอง ถ้าดีก็เป็นคุณ นี่เราถูกต้องแล้วนะ เกิดมาพบพุทธศาสนานี้เรียกว่าเหมาะสมอย่างยิ่งแล้ว อย่าผิดอย่าพลาดนะถ้าไม่อยากจม

  เรื่องศาสนามีเต็มโลกเต็มสงสาร ใครก็ว่าของใครดีๆ กิเลสมันไม่ได้ว่าของมันชั่วแหละ มันว่าดีๆ พระพุทธเจ้าพูดตามความจริง ดีหรือไม่ดีพิจารณาเอา เราเมื่อทนไม่ไหวก็ต้องส่งเสริมของดีละซิ ของชั่วไปส่งเสริมมันอะไร ดีก็บอกว่าดีซิเรา พระพุทธเจ้าสอนตามความจริงไปเลยจนหลุดพ้น ไม่ได้ยอกันๆ แล้วหลุดพ้นไปนะ สอนตามความจริง ปฏิบัติตามความจริง พ้นตามความจริง เราถึงไม่ยอ โอ๊ย พระพุทธเจ้าเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ ท่านดีไปแล้ว เข้าใจไหมล่ะ

  ของเล่นเมื่อไรหัวใจดวงนี้ ขอให้รู้ดูซิ กิเลสปิดไว้เท่านั้นเองจึงหูหนวกตาบอด ไปที่ไหนมีกี่ตาก็ตามมันก็แบบคนตาบอดไปด้วยกัน คนตาบอดต่อคนตาบอดจูงกันมันจะจูงไปไหนล่ะ พิจารณาซิ เอาคนตาบอดต่อคนตาบอดมาจูงกัน มาจูงบนศาลานี่ให้คนตาดีดูเพียงคนเดียวก็รู้กันหมดใช่ไหม คนตาบอดจูงกันมันจะจูงไปไหน เราเป็นคนตาบอดต้องอาศัยคนตาดีจูงซิ คนตาดีคือศาสดาองค์เอก ธรรมของพระพุทธเจ้านี้เอกแล้วนะ แม่นยำแล้ว อะไรจะมาคัดค้านต้านทานไม่ได้ทั้งนั้น ความจริงอันนี้เหนือโลกเหนือสงสารแล้ว ให้พากันตั้งใจปฏิบัติ

  สิ่งที่จะทำให้เสียหายนี้มีมากต่อมากนะ เราพูดถึงเรื่องศาสนา มีเต็มโลกนะ มีแต่ดีๆ ทั้งนั้น ครั้นแล้วมีแต่คลังกิเลสๆ เจ้าของศาสนาเป็นคลังกิเลส สอนออกมาสอนจากคลังกิเลสเป็นกิเลสแตกกระจายไปหมด พระพุทธเจ้าเป็นคลังแห่งธรรม ตรัสรู้ปึ๋งเป็นคลังแห่งธรรม สอนออกมาเป็นธรรมล้วนๆ เป็นธรรมตลอดไปเลย จำข้อนี้ให้ดี อย่าทำสุ่มสี่สุ่มห้านะ

  ให้ฝึกหัดตนเอง อย่าเอาแต่ความสะดวกสบายเข้าไปว่านะ ส่วนมากมีแต่กิเลสออกหน้า ชอบความสะดวกสบาย สบายๆ ไปหมด ความทุกข์เพื่อความสุขข้างหน้าไม่ได้คำนึง ทุกข์ก็ทุกข์ไปเถอะทุกข์เพื่อสุขข้างหน้า สุขสฺสานนฺตรํ ทุกฺขํ ทุกข์เกิดลำดับแห่งสุข คือ ทุกข์เสียก่อน พระพุทธเจ้าก็ทุกข์เสียก่อน พระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกตรัสรู้ปึ๋ง นั่นละเป็นความสุขบรมสุข เกิดขึ้นจากความทุกข์ถึงขั้นทรมาน สลบถึง ๓ หน ทุกข์เสียก่อน นั่น ต้องทนเอาซิ พระพุทธเจ้าพาทุกข์ก่อนแล้วค่อยได้สุขทีหลัง ไอ้สุขก่อนมันเป็นสุกก่อนห่ามนะ เน่าเฟะ อะไรก็มีแต่ความสุขๆ

  พูดอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ลืม เดินเข้าไปในครัว ไอ้เก้าอี้เล็กๆ น้อยๆ มันสอดเข้าไปไว้ใต้เตียงใต้ที่หลับที่นอน เก้าอี้เล็กๆ น้อยๆ มันสอดเข้าไป กิเลสเห็นไหมล่ะ เพื่อความสะดวกสบาย มีเก้าอี้เล็กๆ น้อยๆ มันออกมาไว้ข้างหน้าไม่ได้ จะตีหน้าผากมัน เข้าใจไหม ใครขนมาเก้าอี้นี่ พระพุทธเจ้าไม่ได้หาความสุขด้วยร่างกายนะ หาความสุขด้วยธรรม ด้วยการปฏิบัติจิตใจต่างหาก ทุกข์ๆ ไปทุกข์เพื่ออรรถเพื่อธรรม ท่านว่าอย่างนั้นนะ อันนี้หาแต่ความสุข ไปที่ไหนไม่พ้นที่กิเลสจะดึงจมูกลากจมูกไป ให้เป็นความสะดวกสบาย

  เราเดินเข้าไปในครัวเห็นเก้าอี้เล็กๆ น้อยๆ มันสอดมันแทรกอยู่ตามนั้น เราทำหูหนวกตาบอด ที่เราไปทุกวันๆ เห็นไหมไปอะไร พิจารณา เดินไปเซ่อๆ ซ่าๆ ไปอย่างนั้นละ ดูไปๆ นี่มันก็ไปเห็นอย่างนี้ละ ตำตาๆ วันนี้มาสัมผัสก็เอาเสียบ้าง ถ้าเก้าอี้อยู่นี้เราจะเอาตีหน้าผากของเจ้าของมันเลย แต่นี้เก้าอี้ก็ไม่เห็น เจ้าของก็ไม่ทราบว่าเป็นใครก็เลยไม่ตี มันเป็นอย่างนั้นมันหาความสุข เอะอะหาแต่ความสุขๆ ตกแต่งตั้งแต่ภายนอก เรื่องภายในไม่สนใจ อันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดี สร้างอะไรขึ้นมาก็ โหย ตกแต่งทุกสิ่งทุกอย่างให้สวยให้งาม ดูสวยงาม หัวใจมันเป็นฟืนเป็นไฟมันเป็นเรื่องตัวยุ่งอยู่ที่นี่ ให้อันนั้นดีอันนี้ดี เจ้าของไม่ดีมันไม่ดู ตกแต่งหัวใจให้ดีซิอะไรดีหมด ถ้าลงใจดีแล้วอยู่ที่ไหนล้มตูมลงไปที่ไหนสบายหมด ใจพาสบายเสียอย่างเดียว ถ้าใจรกรุงรัง ใจไม่สบาย ที่ไหนก็ไม่ดีทั้งนั้น ให้จำให้ดีคำนี้

  ตกแต่งใจซิ อะไรไปตกแต่งตั้งแต่ภายนอกๆ ไม่ได้เรื่องได้ราว กิเลสออกหน้าศาสนาๆ รู้กันไหม นี้ดูมันทุกระยะนะ ตามทันทุกระยะเลย นอกจากพูดหรือไม่พูด เฉย อย่างที่ว่านี่เดินเข้าไป วัดนี้ถ้าหากว่าเราอนุญาตนี้วัดเรานี้จะมีแต่เก้าอี้ โซฟาโซแฟอะไร เต็มไปหมดเลยละ นี่ละเรื่องความสะดวกของกิเลส เรื่องอรรถเรื่องธรรมมองไม่เห็นนะ ทุกข์ที่ไหนทุกข์ไปซิ นี่เรื่องธรรม อยู่อะไรอยู่ไป กินอะไรกินไป พอยังอัตภาพให้พอเป็นไป แต่ธรรมกับจิตนี้พุ่งๆๆ ตลอด นั่น ท่านทำอย่างนั้นนะท่านผู้ที่หลุดพ้นจากทุกข์ ท่านไม่เอาแต่ความสะดวกสบายๆ ไปที่ไหนเอาเก้าอี้มัดติดคอไป เอาเตียงเอาตั่งมัดติดคอไป เอารถยนต์ครอบหัวไป เข้าใจไหม

  รถยนต์มีกี่คัน อันนี้รุ่นไหนๆๆ เอามาอวดกัน ประสาเหล็กมันอวดกันหาอะไร ที่ไหนมันก็มีเหล็ก มันเป็นบ้ากันนักหนานะมนุษย์เรา เหล็กเอาสีมาทาสีนั้นสีนี้ โอ๋ยนี่รุ่นนั้น นี่รุ่นนี้นะ รุ่นนี้จะหมดแล้วให้รีบซื้อ กิเลสกินตับมันกำลังจะหมดมันไม่เห็นดูบ้าง กิเลสมันกำลังกินตับคนเป็นบ้าอย่างนั้นนะ มันกำลังจะหมดแล้วนะตับนั่นน่ะ ไม่ดู นี่รุ่นนี้รุ่นจะหมดตับ กิเลสกิน ไม่ดู มันหาดูแต่รุ่นนั้นรุ่นนี้ อ้าว ธรรมะดูเห็นหมดนะ นอกจากไม่พูดเฉยๆ เหมือนหูหนวกตาบอดดูไปเฉยไปอย่างนั้นละ แต่ถึงวาระที่จะพูด เช่นอย่างออกมาพูดนี่แย็บออกมาเท่านั้นนะ ไม่ได้เอามามากนะมาพูด เพื่อให้เป็นข้อคิดของพี่น้องชาวพุทธเรา ซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมสุดยอดในโลกนี้ ให้มีวี่แววของพระพุทธเจ้า เอาความฉลาดมาใช้บ้างซิ

  อย่าเอาตั้งแต่เก้าอี้มัดติดคอมาซิ รุ่นนั้นรุ่นนี้มัดติดคอมา อู๊ยทุเรศนะ พวกเรานี่พวกรุ่นไหนนี่ เก้าอี้มัดติดคอ รถยนต์ครอบหัวมา สีนั้นสีนี้ รุ่นนั้นรุ่นนี้ สั่งมาจากเมืองไหน เมืองนั้นดีนะ เป็นบ้าเลย เงินไม่มีไปกู้ยืมเขามา ซื้อสดซื้อผ่อนเป็นบ้ากัน พวกนี้ดิ้นบ้า มันสนุกดูนะ ธรรมดูโลก นั่นละให้มันเห็น ทีนี้จ้าหมดแล้วหมด ไอ้เรื่องที่พึ่งไม่พึ่ง อดีตอนาคตไม่มีในหัวใจนี้ พอทุกอย่างแล้ว ดูถึงหมดเลย นั่นพระพุทธเจ้าเอาธรรมมาสอนโลก เอาธรรมประเภทนี้มาสอนนะ ไม่ได้ธรรมขาดๆ แคลนๆ ทุกข์ๆ จนๆ โง่ๆ เขลาๆ มาสอนโลกนะ เอาธรรมที่สมบูรณ์พูนผลฉลาดแหลมคมครอบโลกธาตุมาสอนโลก ท่านไม่ได้เอาความเซ่อซ่ามาสอนโลก เข้าใจ เอาละพักเสียก่อน

  ผู้กำกับ ข้อ ๒ สุดท้ายครับ ขณะที่ภาวนาโดยการนั่งสมาธิมีสิ่งภายในที่ดึงดูดให้หนูอยากนั่งภาวนา และตั้งใจมากในขณะภาวนา ทำให้หนูบ้างครั้งสามารถนั่งได้ 2-3 ชั่วโมง แต่บางครั้งก็มีอาการปวดเมื่อยร่างกายบ้าง แต่สักแต่ว่ารู้และบอกตัวเองว่านี้คือธรรมชาติของร่างกาย แต่หนูมีปัญหาขณะออกจากการนั่งสมาธิคือใช้ชีวิตประจำวัน คือ หนูจะเพ่งที่ลมหายใจทำให้หนูแน่นที่ดั้งจมูกและปวดศีรษะบางครั้ง รู้สึกตัวเองเพ่งอยู่ตลอด ทำให้หนูแน่นที่ดั้งจมูก หนูจะแก้ไขอย่างไรคะ และในชีวิตประจำวันจะกำหนดสติอย่างไรถึงจะถูกเจ้าค่ะ

  หลวงตา ให้กำหนดลมหายใจก็กำหนดเฉพาะลมหายใจ อย่าสร้างอารมณ์ ไปตาม แย็บนั้นแย็บนี้ ที่ปรากฏว่าลมหายใจเคลื่อนไหวไปอะไร ตามไปๆ มันจะเคลื่อนไปเรื่อยๆ นะ ให้กำหนดลมหายใจที่เข้าออกๆ ให้รู้ๆ อยู่นั่นน่ะ เอาตรงนี้เป็นหลักใหญ่เสียก่อน ส่วนมันยิบแย็บๆ ไปข้างนอกอย่าไปตามมัน ให้ดูหลักใหญ่นี้ไว้ ถ้าตามมันจะออกไปเรื่อยๆ นี่ถูกต้องแล้ว

  ผู้กำกับ สุดท้ายเขาบอกหนูขอกราบขอบพระคุณหลวงตา ขอให้หลวงตาอยู่เป็นสิริมงคลและ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวพุทธนานๆ สุขภาพแข็งแรง

  หลวงตา อยากตีปาก ปากมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ เราอยากตีปาก ให้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ปากมันอยู่ไหนไม่รู้ ถ้ารู้เราจะฟาดเดี๋ยวนี้ มันอะไรก็ไม่รู้ เราคอยจะฟัง มันให้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรอะไรก็ไม่รู้

  เทศน์ก็เทศน์แล้ววันนี้ ฟังให้ดีนะทุกคนๆ จับให้ดีนะจับพุทธศาสนา เลิศเลอสุดยอดแล้ว คลังของธรรมคือพุทธศาสนา คลังของความเลิศเลอ ตลาดแห่งมรรคผลนิพพานคือพุทธศาสนาลงจุดนี้หมดเลย

  (มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน มากราบขอเมตตาอนุเคราะห์รถอุปกรณ์กู้ภัยจากหลวงตา) โอ๊ย เราเหลือกำลังจริงๆ ไม่หวาดไม่ไหว ผู้ที่มาขอมากต่อมาก การเงินการทองก็ดังพี่น้องทั้งหลายเห็น เวลานี้เราหยุดการช่วยชาติแล้ว การเงินการทองที่จะนำมาช่วยเหลือผู้ยากจนมันก็เป็นไปตามกัน ก็มีแต่เงินทองที่ได้มาเหล่านี้วันหนึ่งๆ แต่ผู้ที่ขอไม่ได้ลดหย่อนลงไปเลย จ่ายตลอดๆ นี่ที่เราหนักมากนะ ไม่มีอะไรจะจ่ายให้ทันกับความต้องการ ไปบ้านเขว้าวันนั้นก็พอดีของกำลังตกมา นั่นก็เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส เราไปเขาก็บอก มาทางนี้ก็ส่งไป ทางโน้นก็บอกถึงแล้ว อย่างนั้นละ สี่แสนห้าแสน ที่ไหนๆ ไหลเข้ามาๆ เพื่อให้เราช่วยเหลือ แต่สิ่งที่จะนำมาช่วยเหลือนี้มันจนตรอกจนมุม ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกัน

  การช่วยชาติบ้านเมืองที่อย่างเปิดเผยนั้นเราหยุดแล้ว แล้วการเงินการทองที่จะนำมาช่วยเหลือผู้ยากจนก็ยุติไปตามๆ กัน ก็เหลือแต่อย่างนี้ที่ว่านั่นแหละ แต่ผู้ที่มาขอนี้มากต่อมาก ทางวิทยุแล้วก็ทางไหนบ้าง นี่ก็ออกจากนี้ทั้งนั้นเงินทองข้าวของ วิทยุแหละสำคัญ ขาดเหลืออะไร ไม่สมบูรณ์ตรงไหน บกพร่องตรงไหนต้องเอาทางนี้ออกๆ ให้หมดเลยเป็นประจำ

  วิทยุเวลานี้ที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกมากมาย เสียงธรรมไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกัน ในโลกนี้มีแต่เสียงกิเลสท่วมท้น สามโลกธาตุมีเสียงกิเลสดังลั่นไปหมด เสียงธรรมไม่ค่อยมี นี่ก็พึ่งเริ่มเสียงธรรมออกประกาศทางวิทยุ ก็ถูกกลั่นแกล้งกีดกันต่างๆ อ้างมาตรานั้นมาตรานี้มาบีบบังคับเสียงธรรมไม่ให้ออก ดังที่ท่านทั้งหลายทราบแล้ว ฟังเอาซิ เรานี้สลดสังเวชมากนะ เพราะเสียงธรรมไม่ค่อยมีที่จะให้เป็นประโยชน์แก่โลก เสียงกิเลสตัณหา เสียงฟืนเสียงไฟมันทั่วโลก ไม่บอกว่าพวกนี้ฟุ้งเฟ้อ พวกนี้เป็นอันตรายต่อโลก ไม่ประกาศออกมา ในกฎหมายข้อใดมาตราใดก็ไม่เคยแสดงออกมา

  แต่เรื่องอรรถเรื่องธรรมที่แสดงออกมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างมหาศาลนี้ มีมาตรานั้นมาตรานี้ออกมา ความสูงความต่ำวิทยุอย่างนั้นอย่างนี้มีบังคับมาๆ นี้มาจากไหน ถ้าไม่มาจากสัตว์นรกจะมาจากไหน ขอให้พูดเต็มปากเถอะ ถ้าสัตว์สวรรค์สัตว์นิพพานจะไม่พูดอย่างนี้ มีแต่อนุโมทนาสาธุการ ถ้าสัตว์นรกแล้วกีดกันทุกแบบทุกฉบับ ที่จะเป็นอรรถเป็นธรรมเพื่อหัวใจโลกได้รับความสงบร่มเย็นนี้ต้องกีดต้องกัน ด้วยมาตรฐานของเปรตของผี เอ้า ฟังให้ชัด เราพูดให้เต็มยัน

  ติดคุกเราจะไปติดเอง จะไปเทศน์อยู่ในคุก เราอาจหาญชาญชัยเหนือโลกธาตุแล้ว คุกมันอยู่ในโลกธาตุ เราจึงไม่เคยหวั่น เอาไปติดคุก ร่างกายเป็นสมมุติ เอ้า ติดคุกไป หัวใจเราเป็นวิมุตติไม่ติด เราจะไปเทศน์อยู่ในเรือนจำ เพราะจิตเราไม่ได้ติดคุกติดตะรางนี่ ติดแต่ร่างกาย ทีนี้เราจะเอาธรรมที่ไม่อยู่ในเรือนจำเทศน์ให้พวกเรือนจำฟัง เข้าใจ เป็นอย่างนั้นนะเวลานี้อุปสรรค เกิดขึ้นทุกแง่ทุกมุม มีตั้งแต่เรื่องเสี้ยนเรื่องหนามที่จะทำชาติไทยของเราให้ล่มจมฉิบหายเท่านั้น ธรรมฟื้นฟูขึ้นไม่ได้ กีดกันทุกแบบทุกฉบับ เราทุเรศเหลือเกิน


  ช่วยเหลือนี้รถมันรถยังไง (เป็นรถปิกอัพ มีอุปกรณ์กู้ภัย ราคาประมาณ ๓ ล้านครับ) มันยังไงตั้งสองล้านสามล้าน กำลังหนักเข้ามาๆ โรงพยาบาลศูนย์เครื่องตานี้ก็ เจ็ดล้านสองแสน เรารับแล้วให้สั่งแล้ว อันนี้อันใหญ่ เพราะเราเห็นความจำเป็นคุณค่าของตาของพี่น้องชาวไทยเรามากต่อมาก เพราะฉะนั้นเราจึงเสียสละ ไม่มีนะที่ว่าเงินเจ็ดล้านแปดล้าน เราไม่ได้มีเงินก้อนที่จะตูมให้นะ คือเราเคยผ่านข้าศึกแบบนี้มาแล้ว พอเรารับแล้ว เวลาเขาสั่งเขาก็สั่งทยอยมา เราได้มาก็ทยอยๆ ไสกันไปอย่างนั้นนะ ไม่ใช่ตูมมาตูมใส่กันอย่างนี้ ไม่ใช่นะ เรามันจัดเจนสนามอันนี้มาแล้ว เอา รับ ว่างั้นเลย เรื่องรถนั่นให้เป็นอันดับหนึ่งก่อน ที่เห็นว่าเหมาะสมจะเอามาใช้ในงาน ให้พร

  เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
  เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๘
  เสียงกิเลสดังลั่นไปหมด
  Luangta.Com -
   
 15. อุรุเวลา

  อุรุเวลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2011
  โพสต์:
  3,492
  ค่าพลัง:
  +7,999
  เวลานี้ศาสนากำลังถูกเหยียบย่ำทำลายทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียด เหยียบทุกอย่าง ถ้าย่นของตัวเองเข้ามาก็ซัดกันอย่างนั้นแหละกิเลสกับธรรมฟัดกัน มันเหยียบกันมันทำลายกัน พูดออกไปภายนอกก็ว่าเวลานี้ศาสนาจะไม่มี แม้ในวัดในวาในพระในเณรก็จะไม่มีนะ บวชมาแล้วเอาผ้าเหลืองคลุมหัวเฉยๆ จิตใจอยู่กับโลก อาศัยกินข้าวของพระพุทธเจ้า คุณของพระพุทธเจ้าเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง กินแล้ววิ่งตามกิเลสๆ ตัวอยู่ในวัดจิตออกนอกวัดไปอยู่กับโลกสงสาร ไม่ได้เข้ามาอยู่ในธรรมในวัดนะ แล้วศาสนาก็ไม่มี ในวัดมันก็เป็นส้วมเป็นถานไปหมดแล้ว ตัวพระตัวเณรก็เป็นมูตรเป็นคูถไปหมด เต็มอยู่ในส้วมในถานคือวัดนั้นๆ เพราะเจ้าของทำตัวให้เลว มันก็เลวไปหมดอย่างนั้น ถ้าทำตัวให้ดี อยู่ในร่มไม้ก็เป็นทองคำไปหมด อยู่ในภูเขาที่ไหนสง่าจ้าไปหมด

  พระพุทธเจ้าท่านอยู่ในป่าในเขา บำเพ็ญในป่าในเขามาดั้งเดิม ตรัสรู้ในป่า พระสงฆ์สาวกก็บำเพ็ญในป่า ตรัสรู้ในป่า พุทธศาสนาของเราเป็นแดนแห่งป่า สถาบันแห่งพุทธศาสนาโดยแท้คือป่าคือเขา เวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วบวชพระ พอบวชเสร็จแล้วประทานพระโอวาทนี้แม้องค์เดียวพ้นไปไม่ได้ ที่จะไม่ได้รับคำสอนจากพระพุทธเจ้า บรรดาพระที่บวชในหลักพุทธศาสนานี้ พอบวชแล้วสถานที่บำเพ็ญอย่างเด็ดขาดทรงประกาศออกมาเลยว่า รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย พอบวชเสร็จประทานพระโอวาทข้อนี้ให้ทุกองค์พระ ไม่มีองค์ไหนเว้นเลยนอกจากพระแหวกแนวไม่ฟังเสียงธรรมข้อนี้เท่านั้น นอกนั้นเป็นแบบเดียวกันหมด ได้รับโอวาทข้อนี้ทั้งนั้น

  บรรพชาอุปสมบทแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ในป่าในเขา คือไปอยู่รุกขมูลร่มไม้ ในป่าในเขา ตามถ้ำเงื้อมผา ป่าช้าป่ารกชัฏ อันเป็นสถานที่บำเพ็ญความพากเพียรได้สะดวกสบาย ปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆ และให้เธอทั้งหลายอุตส่าห์อยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิด นี่พระโอวาทของพระพุทธเจ้า นี่หัวใจของพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้ พระพุทธเจ้าไล่พระเข้าป่า ให้ไปบำเพ็ญในป่า สำเร็จออกมาจากป่า เรียกว่ามหาวิทยาลัยป่าถ้าพูดถึงสมัยปัจจุบันนี้ สำเร็จออกมาจากมหาวิทยาลัยป่า องค์นี้สำเร็จเป็นพระโสดา องค์นั้นเป็นสกิทาคา องค์นั้นเป็นอนาคา องค์นี้เป็นพระอรหันต์ เป็นอาจารย์สอนโลกได้เลย อย่างที่เราเรียนสำเร็จออกมาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ สำเร็จออกมาแล้วก็ไปสอนบรรดานักศึกษาทั้งหลาย

  อันนี้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายสำเร็จออกมาแล้ว ก็มาสอนบรรดาประชาชน เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมอยู่ในโอวาท ที่พระพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวกจะสอนทั้งนั้น ไม่มีใครเหนือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ไป นี่คือหลักของพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ถ้าอันนี้ล้มเหลวไปศาสนาหมดไม่มีอะไรเหลือ เพราะฉะนั้นจึงต้องสอนให้อยู่ในป่าตลอดเวลาจนกระทั่งทุกวันนี้ ตลอดชีวิตเถิดๆ ฟังซิ ศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าในเขา

  แต่เวลานี้ได้ทราบว่ากำลังตั้งเพชฌฆาตขึ้นมา ตั้งกฎนั้นกฎนี้จะไล่พระออกจากในป่าในเขา นี้เราเพียงทราบแว่วๆ นะว่ากำลังจะไล่พระออกจากป่าจากเขา ไปตั้งกฎเกณฑ์เพชฌฆาตสังหารศาสนา สังหารพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ สังหารโอวาทคำสอนพระพุทธเจ้านี้ให้ฉิบหายวายปวง ไล่พระเข้าบ้าน ไล่เข้าไปในส้วมในถานที่ไหนก็ไม่ทราบแหละ ใครอยู่ในป่าในเขาไล่เข้ามาหมด พระพุทธเจ้าไล่พระเข้าในป่า กองทัพเพชฌฆาตนี้ไล่พระเข้ามาอยู่รวมกองกันอยู่ในห้องขัง ในส้วมในถานอะไรก็ไม่ทราบ

  เวลานี้กำลังปรากฏขึ้นนะ นี้คอยฟังเราพูดจริงๆ นะ เราคอยฟังอยู่เวลานี้ หลักพุทธศาสนาเป็นหัวใจของคนทั้งประเทศไทยของเราที่เป็นลูกชาวพุทธ ถือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นหลักสรณะ ไม่ถือสิ่งใดว่าศักดิ์สิทธิ์วิเศษยิ่งกว่าธรรมชาตินี้ แต่เวลานี้ปรากฏจะตั้งกฎสังหารศาสนาขึ้นมา ว่าจะไปตั้งกฎหมายขึ้นมาแล้วบังคับไม่ให้พระอยู่ในป่า ไล่พระในป่าในเขาออกมาอยู่ข้างนอก เราทราบว่าอย่างนั้น นี่หลวงตาบัวขอยืนยันเลยว่า ถ้ากฎข้อนี้ขึ้นมากับหลวงตาบัวจะต้องเป็นข้าศึกกันอย่างใหญ่หลวงเลย คอขาด หลวงตาบัวคอขาด บรรดานักปฏิบัติทั้งหลายที่อยู่ในป่าในเขาจะคอขาดไปตามๆ กัน ที่จะให้ยอมรับกฎเพฌฆาตข้อนี้ยอมรับไม่ได้เลย

  ถ้าหากว่าเริ่มตั้งขึ้นมาให้รีบเลิก ถ้าไม่เลิกยังไงต้องเป็นข้าศึกกัน ระหว่างศาสนากับกฎเพชฌฆาตอันนี้ แล้วพระสงฆ์เรานี้พระพุทธเจ้าประทานมรดกสืบทอดมาจนกระทั่งบัดนี้ ได้รับความสงบร่มเย็นทั่วหน้ากันมา พระก็ตักตวงเอามรรคผลนิพพาน สำเร็จเป็นอรหัตอรหันต์ขึ้นมาน้อยเมื่อไร ออกมาจากป่าทั้งนั้น ไม่ได้ยินว่าไปสำเร็จอยู่ในตลาดกระดูกหมูกระดูกวัว กระดูกควาย ไม่เคยมี เหล่านี้ไม่มี มีแต่สำเร็จอยู่ในป่าในเขาทั้งนั้น ถ้าลงได้ไล่พระเหล่านี้ออกจากป่าแล้วก็ศาสนาหมดโดยสิ้นเชิง จะไม่มีเหลือ

  ทีนี้ผู้รักษาศาสนาทั่วประเทศไทย พระสงฆ์ทั่วประเทศไทย พระโอวาทข้อนี้ รุกฺขมูลเสนาสนํ นี้ก็รับมา ทุกองค์ๆ รับมา พระในแดนพุทธศาสนาได้รับพระโอวาทข้อนี้ทั้งนั้น แล้วท่านเหล่านี้ถ้าถูกขับไล่แล้วท่านเหล่านี้จะไปไหน หลวงตาบัวบอกว่าคอขาดเลย ถ้าจะมาไล่อันนี้แล้วหลวงตาบัวต้องคอขาด ซัดกันกับเพชฌฆาตอันนี้เลย จึงพูดไว้เลยว่าถ้าหาก ว่ายังไม่ตั้งหรือเริ่มตั้งก็ให้รีบแก้ออก ให้รีบปลดออก ถ้าตั้งแล้วเอาเป็นข้าศึกกันเลย พระสงฆ์ทั่วประเทศไทยเราผู้มีศีลมีธรรมอยู่ในป่าในเขานี้จะออกมาคอขาดด้วยกัน

  ถ้าให้ออกมาตามกฎเพชฌฆาตนี้ ไล่ออกมานี้ไม่มีทาง ที่พระเหล่านี้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระพุทธเจ้ามาโดยลำดับลำดา ตักตวงเอามรรคผลนิพพาน ความสงบร่มเย็นแก่ตน แล้วสอนโลกให้ได้รับความสงบร่มเย็นตลอดมา ถ้าอันนี้ถูกไล่ลงไปแล้วก็ศาสนาหมดโดยสิ้นเชิง จะยังไงท่านเหล่านี้จะคอขาด เลือดสาดกระจายอยู่ในป่า จะไม่ออกมาสาดกระจายอยู่ในตุ่มในไหอย่างที่เขาจับมาขังไว้นั้นเลย คือคอขาดอยู่ในป่า ไล่ออกจากป่าไม่ยอม เอา จะมาฆ่าเอาฆ่าตายอยู่ในป่าเลย หลวงตาบัวเป็นผู้หนึ่ง ยังไงหลวงตาบัวต้องตัดคอเลยว่าตายอยู่ในป่าเท่านั้น ให้ถอยไม่มี คืบหนึ่งก็ไม่มี วาหนึ่งก็ไม่มี เราบอกตรงๆ นะ

  กฎข้อนี้ใครเป็นคนตั้งขึ้นมาในวงรัฐบาล รัฐบาลไหนตั้งขึ้นมาให้รีบแก้ทันที ถ้าไม่แก้ให้ทราบว่ารัฐบาลนี้เป็นเพชฌฆาตอันใหญ่หลวงในหัวใจของประชาชน ตลอดพระเณรผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลาย เป็นกฎที่ดีงามแล้วเหรอ ให้พิจารณานะ ถ้ายังไม่ได้ตั้งให้รีบแก้ ถ้าตั้งแล้วให้ลบออก อย่าเอาไว้ ถ้าไม่อยากให้สงครามเกิดขึ้นในเมืองไทยระหว่างแดนพุทธศาสนากับเพชฌฆาต รัฐบาลเป็นเพชฌฆาต กับพุทธศาสนาศาสดาองค์เอกที่ครอบหัวใจคนทั้งประเทศได้รับความร่มเย็นนี้จะฟัดกัน พูดจริงๆ เราบอกจริงๆ อย่างนี้เลย หลวงตาบัวชี้นิ้วเลย เป็นสองไปไม่ได้ หลวงตาบัวต้องคอขาด ที่จะให้ยอมรับอันนี้ยอมรับไม่ได้แล้ว พระพุทธเจ้าจะมายอมรับกับพวกมูตรพวกคูถไม่ได้แล้ว

  นี่ก็เหมือนกัน เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตจะมายอมรับกับกฎเพชฌฆาตอย่างนี้ไม่ได้เลย คอขาดดีกว่าที่จะมายอมรับเป็นบ๋อยของเพชฌฆาต ให้คอขาดไปเลยเราพูดจริงๆ ขอให้ทราบไว้ ถ้าวงรัฐบาลเรามีการดำริที่จะสร้างขึ้นมาในกฎเพชฌฆาตนี้ ให้เลิกทันที ถ้าไม่อยากให้เป็นข้าศึกระหว่างพระสงฆ์ที่มีศีลมีธรรมด้วยกันเต็มอยู่ในป่าในเขานี้ จะคอขาดไปด้วยกันทั้งหมด จะไม่เป็นอย่างอื่นเลย หลวงตาบัวเป็นหัวหน้าคอขาด ขาดๆ ไป เราขาดเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เราไม่เสียดาย

  อยู่เฉยๆ ไม่มีกฎเกณฑ์อะไร มันได้กฎข้อบังคับมาจากไหนที่มาบังคับพระพุทธศาสนา บังคับพระเจ้าพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ขนคุณงามความดี ตักตวงคุณงามความดีเข้าสู่ใจ แล้วกระจายออกไปสู่ประชาชนให้ได้รับความสงบร่มเย็น ท่านเหล่านี้เป็นผู้ทรงอรรถทรงธรรม ท่านมีกฎเกณฑ์มีข้อบังคับทุกสิ่งทุกอย่าง อันนั้นมีข้อบังคับมาจากไหน นอกจากข้อบังคับเพชฌฆาต อยู่ๆ ก็จะมาสังหารพระ เป็นไปไม่ได้ว่างั้นเลย

  เราจึงบอกจังๆ ให้เลิกนะ ถ้าหากว่าตั้งขึ้นมาข้อใดให้เลิก ถ้าไม่เลิกคอพระ เฉพาะอย่างยิ่งวงกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นนี้คอขาดไปตามๆ กันหมด ชี้นิ้วเลยไม่เป็นอย่างอื่น ที่จะให้ยอมรับว่าเขาไล่ออกจากป่าแล้วจะเข้ามาอยู่ในตุ่มในไหเป็นไปไม่ได้เลย ตายในป่า เลือดสาดกระจายอยู่ในป่า จะไม่มีองค์ใดยอมออกมาเลย เอาไล่เข้ามาไล่แบบไหน คนผู้ที่มาไล่วิเศษวิโสยังไง มันเอาความวิเศษวิโสอะไรมาไล่ศาสนา มาไล่พระพุทธเจ้าให้ล่มจมลงไป แล้วมันจะมาครองบ้านครองเมือง มันจะเอาอะไรมาครอง ก็กฎข้อบังคับอันนี้เป็นเพชฌฆาต อย่างนั้นมันก็เลยเทวทัตไปแล้วคนๆ นี้ ถ้ารัฐบาลตั้งขึ้นมารัฐบาลก็เป็นเทวทัตสังหารศาสนา มันเลวร้ายยิ่งกว่าเทวทัตเข้าไปอีก สังหารศาสนาเป็นของเล่นเมื่อไร

  ถ้าหากว่ายังไม่ตั้งอย่าตั้ง ถ้าตั้งแล้วให้เลิก ถ้าไม่อยากให้ข้าศึกสงครามเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรา ระหว่างศาสนากับกฎเพชฌฆาตของรัฐบาล ถ้ารัฐบาลตั้งขึ้นรัฐบาลก็เป็นเพชฌฆาตอันใหญ่หลวง ตั้งแต่รัฐบาลยุคไหนสมัยไหนมา เราไม่เคยมีรัฐบาลใดเข้ามาแตะต้องพระพุทธศาสนา มีแต่เทิดทูนด้วยกันทั้งนั้น ถ้ารัฐบาลนี้จะเป็นคนเก่งกล้าสามารถจะมาเป็นเพชฌฆาตสังหารพุทธศาสนาเวลานี้ คอหลวงตาบัวจะออกรับทันทีเลย คอขาดหลวงตาบัวจะไม่ถอย ไม่มีคำว่าถอยเลย ประกาศให้ทราบ เรียกว่าท้าทายเลยก็ได้ ไม่เป็นอื่นหลวงตาองค์นี้นะ ถ้าลงได้ชี้ตรงไหนแล้ว พิจารณาโดยธรรมหมด นี้เราพิจารณาโดยธรรมไม่ได้ออกมาพูดป้างๆ เฉยๆ นะ พิจารณาโดยธรรม

  คุณสมบัติของพุทธศาสนานี้ครอบโลกธาตุ เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหม ที่ไหนๆ นี้เป็นลูกศิษย์ตถาคต ลูกศิษย์ของพุทธศาสนาทั้งนั้น ชาวพุทธเราทั่วแดนไทยก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า พระสงฆ์ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีข้อด่างพร้อยที่ตรงไหน มีความเสียหายที่ตรงไหนจะต้องมาจับเอาคนดิบคนดี คนทรงศีลทรงธรรมที่ทำประโยชน์ให้แก่โลกได้มากมายก่ายกองนี้ให้จมลงในนรก แล้วเอาพวกเทวทัตขึ้นมาครองบ้านครองเมืองไม่เคยมี รัฐบาลไหนไม่เคยมี หรือรัฐบาลไทยเราจะเกิดขึ้นคราวนี้ก็จะมีคราวนี้ก็จะได้เห็นฤทธิ์กันละ

  เห็นฤทธิ์ยังไง ระหว่างธรรมเอาคอขาดไปเลย ไม่ได้สู้ด้วยปืนผาหน้าไม้..ธรรม สู้ด้วยอรรถด้วยธรรม คอขาดด้วยอรรถด้วยธรรม ได้พิจารณาหมดแล้วเราจึงได้พูดออกมา ไม่มีความดีชิ้นดีแม้แต่นิดหนึ่งเลย ที่จะมาตั้งกฎเกณฑ์ข้อบังคับทำลายคนดีให้หมดไป ให้เหลือตั้งแต่พวกเลวร้ายที่สุดมาครองบ้านครองเมือง เรายังไม่เคยเห็นรัฐบาลยุคไหน รัฐบาลชาติไทยของเรา รัฐบาลคุณทักษิณ ชินวัตร จะเป็นก็ให้เห็นเสียที คุณทักษิณ ชินวัตรก็เป็นลูกศิษย์ของเรา ลูกศิษย์ของตถาคตอีก จะทำได้ลงคอเหรอคุณทักษิณ อยากถามคุณทักษิณ เราอยากถามรัฐบาลคุณทักษิณ และในวงรัฐบาล ตั้งแต่สภา รัฐมนตรีขึ้นมาเป็นลำดับ กฤษฎีกงฎีกานี้เป็นลูกของใคร เป็นลูกของพระเทวทัตหรือเป็นลูกของพระพุทธเจ้า

  คุณทักษิณเป็นลูกของใคร เป็นนายกรัฐมนตรีเวลานี้ ฟังหรือยังฟังเสียงอรรถเสียงธรรมนี้ เสียงอรรถเสียงธรรมเป็นพื้นเพแห่งความร่มเย็นของสัตว์โลกมานานแสนนาน กฎอันนี้เป็นกฎข้อบังคับที่จะทำลายสิ่งที่ทำประโยชน์ ได้แก่พุทธศาสนาให้ล่มจมลงไป มันเข้ากันได้ไหม ยังจะตั้งหน้าตั้งตาอาจหาญเอากฎอันนั้นมาบังคับคนดีทั้งโลกให้ฉิบหายไปมีอย่างเหรอ เราอยากถามว่าในสิ่งเหล่านี้มันมีไหมในวงรัฐบาลคุณทักษิณ ลูกศิษย์หลวงตาบัวน่ะ มีไหม ถ้ามีให้รีบแก้นะ คุณทักษิณเป็นหัวหน้ารัฐบาลให้รีบแก้ ถ้าไม่แก้ยังไงระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์จะได้เห็นเลือดทาแผ่นดินครั้งนี้ละ

  ลูกศิษย์จะเก่งกว่าครู คุณทักษิณ ชินวัตร จะมาตัดคอหลวงตาบัว หลวงตาบัวจะเอาเลือดสาดนี้เลย อู๊ย เราสลดสังเวชนะ (หลวงตาท่านน้ำตาร่วง) เราไม่เคยมี จะเอาคนดีทั้งโลกนี้มาฉิบหายหมด เอาเทวทัตขึ้นมาครองบ้านครองเมือง มีไหมในรัฐบาลคุณทักษิณ ชินวัตร ของเรานี่ เป็นจริงๆ เหรอลูกศิษย์หลวงตาบัว เป็นได้อย่างนั้นเชียวเหรอ เราถามลูกศิษย์ของเราคุณทักษิณ ถ้าคุณทักษิณทราบแล้ว เอา วงรัฐบาล วงสะพงสภา กฤษฎีกงฎีกา เป็นลูกน้องของคุณทักษิณ ให้พิจารณากันโดยด่วนนะ อย่าให้เรื่องนี้เกิดขึ้น ถ้าเกิดขึ้นแล้วเราคอขาดจริงๆ เราสลดสังเวช อู๊ย เลวเกินเลว สลดสังเวชเราไม่เคยมี แล้วจะมีในรัฐบาลไทยเรานี้เหรอ

  คนดีทั้งประเทศ พระดีทั้งประเทศที่เข้าไปอยู่ในป่าในเขา ถูกขับถูกไล่ออกมา ถ้าไม่ออกมาจะตัดคอ เคยมีเหรอ พิจารณาซิ ให้ท่านทั้งหลายพิจารณา หลวงตาบัวเอาคอรองเลย เอ้าพิจารณานะรัฐบาลเรา เป็นยังไงรัฐบาลในยุคนี้ เขากำลังชมเชยสรรเสริญว่าเด่น ทำประโยชน์ให้โลกได้มากมาย แต่ทำความเสียหายในธรรมนี้พึ่งจะเริ่มได้ยินขึ้นมา แน่หรือไม่แน่เราจึงขอถามรัฐบาลเราดู เป็นยังไงแน่ไหมรัฐบาลเรา เป็นดังที่เขากำลังเริ่มได้ยินอยู่เวลานี้ ว่าตั้งกฎตั้งเกณฑ์ ข้อบังคับให้ทำลายคนดีทั้งหลายในโลกนี้ให้ฉิบหายไปในโลก ผู้ทรงอรรถทรงธรรมเป็นคนดี แล้วจะเหลือตั้งแต่เทวทัตมีเหรอ เอาไปพิจารณา วันนี้ขอถามชัดๆ เถอะถามรัฐบาลน่ะ เป็นยังไงรัฐบาลเรา

  คุณทักษิณเวลานี้ได้รับคำชมเชยสรรเสริญ แต่ในขณะเดียวกันกำลังได้ยินคำตำหนิติเตียนเข้ามาแทบทุกแห่งทุกหนแล้วว่า จะตั้งกฎเกณฑ์ข้อบังคับไล่พระเจ้าพระสงฆ์อยู่ในป่ามาดั้งเดิมแต่ครั้งพระพุทธเจ้า ออกมาอยู่ในตุ่มในไห ในส้วมในถาน เรายังไม่เคยมี แล้วที่ธรณีสงฆ์ธรณีเส็งอะไรที่เป็นสมบัติของศาสนาเข้าไปเที่ยวบีบบังคับไปหมด นี้เราก็ยังไม่เคยมี คราวนี้ได้ทราบมาแล้วว่าจะเอาที่ธรณีสงฆ์ไปสะแตกที่ไหนเราก็ไม่รู้ รัฐบาลนี้หิวนักหนาเหรอจึงเอาสมบัติสงฆ์ทั้งหลายและที่ธรณีสงฆ์มาสะแตกกันเหรอ รัฐบาลนี้หิวโหยขนาดนั้นเชียวเหรอ พิจารณาซิ

  อันนี้ก็ถามรัฐบาล เป็นความจริงอย่างที่ได้ยินมานี้ไหม เราได้ยินมาอย่างนี้ยังไม่ชัดเจนจึงถาม ถ้าหากว่าเป็นความจริงให้เลิกทันที รัฐบาลนี้ไม่ใช่รัฐบาลหิวโหย เกิดมาจากพ่อจากแม่ไหน พ่อแม่ไม่ได้หิวโหยถึงขนาดจะเอาตับปอดคนทั้งชาติมากลืนกัน กินเลี้ยงกันในโต๊ะกฤษฎีกา โต๊ะสภา โต๊ะรัฐมนตรี โต๊ะหัวหน้ารัฐบาลคือคุณทักษิณเรา มีความหิวโหยอยากกินตับกินปอดคนอย่างนี้ยังไม่เคยเห็น จะได้เห็นแล้วหรือคราวนี้ เอาถามกันนะในวงรัฐบาลด้วยกัน เอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อน

  เราเปิดไว้เลยนะ เราพูดอย่างนี้ก่อนจะไม่เป็นอย่างอื่น ถ้าหากว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาในวงพุทธศาสนาแล้ว เรียกว่าคอพระไทยเราทั้งหลายผู้ทรงศีลทรงธรรมจะขาดไปด้วยกัน ให้ยอมรับไม่มีเลย เอาละพอ ไม่ต้องเอวัง เวลาขึ้นก็ไม่ได้เอวัง จนน้ำตาร่วงแล้ววันนี้ เราสลดสังเวชความชั่วช้าลามกของสัตว์โลก เป็นถึงขนาดนี้เชียวเหรอนู่นน่ะ ที่น้ำตาร่วงไม่ใช่อะไรนะ ผู้ประคับประคองความดิบความดีมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าจนกระทั่งป่านนี้กลายเป็นข้าศึกศัตรูต่อเทวทัต ต่อกฎพินาศฉิบหายนี้ พวกนี้เลวเอามากที่สุดเชียวเหรอ อยากถามว่าอย่างนั้น เอาละพอ

  นี่ละเห็นไหมขันธ์ทำงาน เวลาแสดงออกมานี้น้ำตาร่วงมานี่ขันธ์ทำงานรู้ไหม สะเทือนออกมาจากใจถึงหัวใจออกมาทางขันธ์ ถึงน้ำตาร่วงละเรา เราสลดสังเวชว่าความเลวร้ายของมนุษย์ทุกวันนี้เป็นถึงขนาดเชียวหรือ เพราะฉะนั้นจึงถามเข้าหาคุณทักษิณละซิ เป็นยังไงวันนี้ถามถึงคุณทักษิณ (ดีแล้วครับถามหัวหน้ารัฐบาล)

  เราคอยฟังอยู่เรื่อย เราพูดจริงๆ เพราะเราพูดเหล่านี้เราพิจารณาหมดแล้ว ไม่ใช่อยู่ๆ ก็มาโต้ตอบด้วยความโมโหโทโส เราไม่มี เราพิจารณาโดยธรรม เพื่อชาติไทยของเราทั้งประเทศที่เคยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมานาน เพราะพุทธศาสนาปกครอง ธรรมปกครอง แล้วอยู่ๆ ก็มีเรื่องนี้ขึ้นมา เพราะฉะนั้นมันจึงกระเทือนกันใหญ่ละซิ

  (ลูกศิษย์จากกรุงเทพสองรายและลูกศิษย์จากเชียงใหม่หนึ่งรายส่งเงินมาบูชากัณฑ์เทศน์วันนี้) คอหลวงตาจะขาดแล้วมาติดกัณฑ์เทศน์เรื่อยมันก็ไม่ขาดละซี (สาธุ)

  คัดลอกมาบางส่วนจาก Luangta.Com -
  เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
  เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๘
  สลดสังเวชความเลวร้ายของมนุษย์ทุกวันนี้
   
 16. prawi

  prawi Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มีนาคม 2012
  โพสต์:
  11
  ค่าพลัง:
  +68
  ศาสนาพุทธเริ่มถูกละเลยจากคนในสังคม โดยเฉพาะจากพวกที่มีอำนาจทางสังคมไม่ให้ความสำคัญกับศาสนา เเสวงหาเเต่ผลประโยชน์ทางวัตถุมากกว่า เเต่ประโยชน์ทางจิตใจกลับมองข้ามความสำคัญไป อีกหน่อยสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาก็จะเป็นเพียงเเค่สถานีวิทยุประจำวัด จะเน้นไปที่สถานีที่สร้างรายได้ล่ะมั้ง
   
 17. Epink

  Epink สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 พฤศจิกายน 2012
  โพสต์:
  4
  ค่าพลัง:
  +6
  ------------------------------------
  หัดแยกแยะ บ้างนะ เอา อคติ ส่วนตัวมาปนไปไหม เวปธรรมะก็ไม่เว้น
   
 18. toseal

  toseal เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  274
  ค่าพลัง:
  +617
  กมฺมุนา วตฺตตี โลโก. - สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม.
   
 19. ติงติง

  ติงติง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  38,284
  ค่าพลัง:
  +82,578
  ทีแรก คิดว่าเกิดจากคลื่นของสถานีวิทยุชุมชนทำให้เกิดปัญหา
  ที่แท้เกิดจากเหตุนี้เหรอคะ
  ที่ทำให้ฟังวิทยุเสียงธรรมได้ยากเย็น
  แล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะ
   
 20. mgladbach

  mgladbach เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 ธันวาคม 2006
  โพสต์:
  139
  ค่าพลัง:
  +601
  ไม่เคยเห็นใครหน้าไหน ที่โดนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสวดคว่ำบาตรแล้ว และจะไม่มีอันเป็นไปเลยสักราย กลับเนื้อกลับตัวได้แล้วครับ..........
   

แชร์หน้านี้

Loading...