พระพรหมเมธาจารย์ สิ้นอายุขัยอย่างสงบ

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 10 กุมภาพันธ์ 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,101
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,527
  ค่าพลัง:
  +5,540
  8a1e0b980e0b8a1e0b898e0b8b2e0b888e0b8b2e0b8a3e0b8a2e0b98c-e0b8aae0b8b4e0b989e0b899e0b8ade0b8b2-1.jpg

  มงคลข่าวสด – พระพรหมเมธาจารย์ สิ้นอายุขัยอย่างสงบ : มงคลข่าวสด – กลางดึกคืนวันที่ 19 มกราคม 2562 พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวังโส) ละสังขารอย่างสงบ ด้วยวัยวุฒิ 90 ปี พรรษา 69 หลังเข้ารักษาอาการอาพาธ ณ โรงพยาบาลศิริราช แต่สุดความสามารถเยียวยาของคณะแพทย์ เนื่องจากชราภาพมาก

  จึงมรณภาพในที่สุดโดยสงบ สร้างความเศร้าสลดอาลัยเป็นอย่างยิ่ง

  เป็นพระนักเผยแผ่ธรรมะ ที่ธำรงวัตรปฏิบัติตามแบบพระสงฆ์สายคณะธรรมยุตแท้ๆ อีกรูป
  เป็นสมณะผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ด้วยมีวัตรปฏิบัติอันน่ายกย่องและศรัทธา
  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม, ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง และกรรมการมหาเถรสมาคม

  มีนามเดิมว่าคณิศร์ นวลละออง เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 22 ต.ค. 2471 ที่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ชะเล้ อ.เมือง จ.สงขลา

  ในช่วงวัยเยาว์ เริ่มเรียนหนังสือ เข้าโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านชะเล้ พ.ศ.2484 สอบประโยคประถมศึกษาตอนต้นได้

  จากนั้น ย้ายเข้าเมืองหลวง เมื่อ พ.ศ.2486 อายุ 16 ปี เข้าพิธีบรรพชาที่วัดบุปผาราม เขตธนบุรี กรุงเทพฯ มีพระธรรมวราลังการ (กล่อม อนุภาโส) เมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระอโนมคุณมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์

  กระทั่งอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ จึงเข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2492 ที่วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา มีพระเทพวิสุทธิคุณ (เลี่ยม อลีโน) เป็นพระอุปัชฌาย์, พระราชศีลสังวร (ช่วง อัตถเวที) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมงคลพุทธิญาณ (ภักดิ์ จันทสิริ) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

  มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรมสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ และ พ.ศ.2513 สามารถสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ที่สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร

  สร้างคุณูปการแด่คณะสงฆ์อย่างมากมาย อาทิ งานด้านการเรียนการสอน เป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง และเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำโรงเรียนวชิรมกุฏ มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกทั้งยังเป็นกรรมการกองตำรามูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย

  มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างเข้มแข็ง จัดให้มีการสอนนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก และประโยคบาลีชั้นต่างๆ และส่งเสริมให้พระภิกษุ-สามเณร ได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงฆ์จนถึงปัจจุบัน ได้มีผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลายรูป[​IMG] [​IMG]

  งานด้านสาธารณูปการ ส่งเสริมงานทางด้านสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลอย่างแข็งขัน อุทิศทรัพย์สินของตนเองและชักชวนบรรดาศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชน ร่วมบริจาคทรัพย์สิน สร้างอุโบสถ ตลอดจนถึงเสนาสนะที่พักสงฆ์ วัดภูตบรรพต จ.สงขลา นอกจากนี้ ยังได้บริจาคทรัพย์สนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและการศึกษาของชาติ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านต่างๆ

  ยังคงแสดงพระธรรมเทศนาประจำในวันธรรมสวนะที่วัด ทางสถานีวิทยุ และสถานที่ต่างๆ เพื่อเผยแผ่สารัตถธรรมแก่อุบาสกอุบาสิกาให้เกิดศรัทธาดำรงมั่นในพระรัตนตรัย

  นอกจากแสดงพระธรรมเทศนาแล้ว ยังได้เขียนหนังสือธรรมะเพื่อเผยแผ่แก่ผู้ที่สนใจหลายเล่มด้วยกัน อาทิ ลักษณะพระดี, วิญญาณเป็นพืช, บุคคลหาได้ยาก, ประทีปธรรม เป็นต้น

  ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2513 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พ.ศ.2520 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2521 เป็นเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พ.ศ.2539 เป็นกรรมการคณะธรรมยุต พ.ศ.2543 เป็นผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

  พ.ศ.2544 เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม พ.ศ.2547 เป็นกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและแผนกนักธรรม

  ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2514 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระกวีวรญาณ

  พ.ศ.2530 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชบัณฑิต

  พ.ศ.2535 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพวราภรณ์

  พ.ศ.2541 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมเมธาจารย์

  พ.ศ.2547 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นรองสมเด็จพระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏ ที่พระพรหมเมธาจารย์

  ด้วยอายุขัยที่ล่วงเลยเข้าสู่วัยชราภาพ สุขภาพไม่แข็งแรงดังเดิม กระทั่งเกิดล้มป่วยอาพาธเป็นประจำ ต้องเข้าออกโรงพยาบาลหลายครั้ง

  ท้ายที่สุด มรณภาพอย่างสงบ เมื่อเวลา 02.50 น. วันที่ 19 ม.ค. 2562

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.khaosod.co.th/amulets/news_2191843
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...