พระพุทธรูปสีขาว หน้าตัก 7 นิ้ว ปางสมาธิ

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย oat0813472244, 3 กันยายน 2019.

 1. oat0813472244

  oat0813472244 ศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 มกราคม 2019
  โพสต์:
  302
  ค่าพลัง:
  +28
  e_1581322.jpg
  : พระพุทธรูปปางสมาธิ :
  หน้าตัก 7 นิ้ว เนื้องานเลซิน ผสม ผงหินอ่อนเทียม เต็มองค์
  สีขาวพิสุทธิ์ แกะโดยช่างผู้ชำนาญการปั่นพระพุทธรูป หน้าตัก 7 นิ้ว ฐาน 9 นิ้ว
  เช่าบูชา 1,999 บาท

  โดยศูนย์จัดส่งตู้และหนงสือพระไตรปิฎกไตรลักษณ์
  สามารถ โทรสอบถามรายละเอียด พระพุทธรูปองค์นี้เพิ่มเติมที่
  087-696-7771, 086-461-8505, 02-482-7358, 02-482-7093

  ‍ LINE : @trilakbooks
  หรือกดที่ ลิงค์ add Line ด้านล่างได้เลยครับ
  https://line.me/R/ti/p/@trilakbooks
  --- --- --- --- --- --- ---
  แผนที่สำหรับเดินทาง มาด้วยตนเอง ที่
  https://goo.gl/maps/Bym61zuguLE2

  ดูรายละเอียดภาพเพิ่มเติมได้ที่
  http://www.trilakbooks.com/product/...มาธิ-หน้าตัก7นิ้ว-ฐานองค์พระ-กว้าง10นิ้ว.html


  e_1510884.jpg งานพุทธศิลป์ จากฝีมือผลงานของช่างศิลป์ไทย ช่างสิบหมู่กรมศิลปากร
  ด้วยลีลาศิลปะการปั้น เป็นพุทธศิลป์ไทยแบบร่วมสมัย จึงกลายเป็นงานพุทธศิลป์ที่สวยงามล้ำค่า
  อีกชิ้นหนึ่งแห่งเมืองสยาม

  e_1563266.jpg

  ccc.jpg
  PA0.jpg
  ปางสมาธิ

  เป็นพระพุทธรูปลักษณะนั่งสมาธิ นั่งลำพระองค์ตั้งตรงพระบาท (เท้า) ทั้งสองซ้อนกัน โดยพระบาทขวาซ้อนทับอยู่บนพระบาทซ้าย พระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนหงายกันบนพระเพลา (ตัก) โดยวางพระหัตถ์ขวาซ้อนหงายอยู่บนพระหัตถ์ซ้าย (ท่าสมาธิราบ ขาขวาทับขาซ้าย) จัดเป็น "ปฐมปาง" หรือปางที่ให้กำเนิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยพระองค์ทรงอยู่ในพระอิริยาบถนี้ในคืนวันตรัสรู้ เรียกได้อีกอย่างว่าปางตรัสรู้ หรือเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถประทับนั่งสมาธิ
  โดยใช้ข้อพระบาททั้งสองข้างขัดกันซึ่งเรียกว่า (ปางขัดสมาธิเพชร)


  PA1.jpg


  เป็นท่านั่งสมาธิหลังจากพระพุทธเจ้าทรงกำจัดพระยามาร
  และเสนามารให้ปราชัยไปแล้ว ด้วยพระบารมีตั้งแต่เวลาเย็นก่อนพระอาทิตย์ตก (ปางมารวิชัย) ทรงเจริญสมาธิภาวนาด้วยท่านั่งสมาธินี้จนทำจิตให้ปราศจากอุปกิเลส
  บรรลุปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุถฌาน ซึ่งเป็นส่วนของรูปสมาบัติ ที่เรียกว่า
  "เข้าฌานสมาบัติ" จากนั้นก็ใช้ฌานสมาธิที่แน่วแน่นั้น เจริญปัญญา หรือองค์วิปัสสนา จนได้บรรลุ "ญาณ" (คือ ความรู้แจ้ง) ที่เรียกว่า "อภิญญาญาณ" (ความรู้แจ้งอันประเสริฐสุด)
  ทั้งสามประการคือ ทรงบรรลุญาณที่หนึ่ง ในตอนปฐมยาม (ประมาณ 3 ทุ่ม)
  ญาณนี้เรียกว่า "บุพเพนิวาสานุสติญาณ" หมายถึง ความรู้แจ้งถึงอดีตชาติหนหลังทั้งของตนและของคนอื่น
  พอถึงมัชฌิมยาม (ประมาณเที่ยงคืน) ก็ได้บรรลุญาณที่สอง ที่เรียกว่า "จุตูปปาตญาณ" หมายถึง ความรู้แจ้งถึงความจุติ คือ ดับและเกิดของสัตว์โลก
  ตลอดจนถึงความต่างกันที่เรียกว่า "กรรม" พอถึงปัจฉิมยาม (หลังเที่ยงคืนล่วงแล้ว)
  ทรงบรรลุญาณที่สาม คือ "อาสวักขยญาณ"
  หมายถึง ความรู้แจ้งถึงความสิ้นไปของกิเลส และอริยสัจสี่
  คือความทุกข์ (ทุกข์) เหตุเกิดของความทุกข์ (สมุทัย)
  ความดับทุกข์ (นิโรธ) วิธีดับทุกข์ (มรรค) และกำจัดอวิชชาไปจนสิ้นจากกมลสันดาน

  PA11.jpg  PA3.jpg
  PA21.jpg
  PA23.jpg
  PA24.jpg
  PA25.jpg
  PA22.jpg PA20.jpg
  PA6.jpg

  PA5.jpg
  PA19.jpg
  PA4.jpg
  PA18.jpg
  PA17.jpg
  PA7.jpg
  PA26.jpg
  PA16.jpg
  PA9.jpg
  PA15.jpg

  PA10.jpg
  PA8.jpg
  PA11.jpg
  PA14.jpg
   
 2. oat0813472244

  oat0813472244 ศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 มกราคม 2019
  โพสต์:
  302
  ค่าพลัง:
  +28
  p_2031063.jpg
  : พระพุทธรูปปางสมาธิ จาก แร่หินพระธาตุเขาสามร้อยยอด :
  หน้าตัก 7 นิ้ว ฐาน 9 นิ้ว สูง 11 นิ้ว

  อ่านรายละเอียด #พระพุทธรูปองค์นี้ ได้ที่

  http://www.trilakbooks.com/product/2031063/พระปางสมาธิ-แร่หินพระธาตุเขาสามร้อยยอด-4,500-บาท.html
  --- --- --- --- --- --- ---
   
 3. oat0813472244

  oat0813472244 ศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 มกราคม 2019
  โพสต์:
  302
  ค่าพลัง:
  +28
  คำถวายพระพุทธรูป
  อิมัง มะยัง ภันเต พุทธรูปัง ภิกขุสังฆัสสะ
  โอโณชะยามะ สาธุ โน ภัณเต ภิกขุสังโฆ อิมัง พุทธะรูปัง
  ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ

  ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย
  ขอน้อมถวายซึ่งพระพุทธรูปนี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
  ซึ่งพระพุทธรูปนี้ ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข
  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญฯ

  collage790.jpg

  พระพุทธรูปปางสมาธิ-ศิลปะแบบสุโขทัย-แกะสลักจากหินอิตาลี่
  หน้าตักกว้าง15 นิ้ว
  ฐานด้านล่างกว้าง 18 นิ้ว
  ความสูงจากพื้นถึงยอดพระเกศ สูง 23 นิ้ว
  ถอดพระเกศได้


  แกะสลักจากหินอิตาลี่ ทั้งก้อน โดยช่างผู้ชำนาญการในการแกะสลักหิน
  ทำจาก #หินอิตาลี่ เหมาะที่จะเป็นพระประธาน


  เช่าบูชา 139,000 บาท
  โดยศูนย์เผยแพร่พระไตรปิฎก ทั่วประเทศ ไตรลักษณ์
  ------------------------------------------
  ความเป็นมาของปางสมาธิหรือปางตรัสรู้

  ------------------------------------------

  หลังจากที่พระบรมโพธิสัตว์มีชัยชนะเหนือพญามารแล้ว
  ทรงบำเพ็ญสมาธิต่อไป เมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากอุปกิเลสแล้ว
  ในปฐมยามทรงบรรลุปุพพเนิวาสานุสติญาณ
  คือ ระลึกชาติได้หลายชาติไม่มีที่สิ้นสุด ในมัชฉิมยามทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ
  คือ สามารถหยั่งรู้การเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ว่า
  สัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วตายไป ประสบสุขและทุกข์ตามกรรมที่ทำไว้
  และในปัจฉิมยามพระองค์ทรงบรรลุอากาสวักขยญาณ
  ทรงทำอาสวกิเลสทั้งหลายให้ดับสิ้นไป
  จนได้บรรลุอนุตรสัมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ในเวลารุ่งอรุโณทัย ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ หรือขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (วันวิสาขบูชา)
  สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันอยู่ในตำบลพุทธคยา ประเทศอินเดีย
  e_1569003.jpg

  พระพุทธรูปปางมารวิชัย (แบบสมัยเชียงแสน)
  จากแร่นิลธรรมชาติ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว


  เช่าบูชา 4000 บาท

  องค์ พระพุทธรูปองค์ปางมารวิชัย องค์นี้ สร้างขึ้นจากแร่นิล
  หล่อตันองค์พระพุทธรูปทั้งองค์

  IMG_8594.jpg

  พระพุทธรูปปางมารวิชัย (แบบสมัยอู่ทอง)
  จากแร่นิลธรรมชาติ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว


  เช่าบูชา 4000 บาท

  องค์ พระพุทธรูปองค์ปางมารวิชัย องค์นี้ สร้างขึ้นจากแร่นิล
  หล่อตันองค์พระพุทธรูปทั้งองค์

  IMG_8592.jpg

  พระพุทธรูปปางมารวิชัย (แบบสมัยสุโขทัย)
  จากแร่นิลธรรมชาติ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว


  เช่าบูชา 4000 บาท

  องค์ พระพุทธรูปองค์ปางมารวิชัย องค์นี้ สร้างขึ้นจากแร่นิล
  หล่อตันองค์พระพุทธรูปทั้งองค์

  34175-2.jpg

  หลวงพ่อเงิน
  พุทธคุณ "โชคลาภ และค้าขาย รักษา โรคภัยไข้เจ็บ"
  จากแร่นิล หล่อตันทั้งองค์


  ขนาดความสูง 7 นิ้ว หน้ากว้าง ฐาน 5 นิ้ว
  เช่าบูชา 3,900 บาท


  (จัดส่ง 380 บาท ทั่วประเทศ)

  ------------------------------------------
  ความเป็นมาของ หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ

  ------------------------------------------

  หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ เป็นชาวบ้านบางคลานโดยกำเนิด
  เกิดเมื่อวันศุกร์ เดือน 10 ปีฉลู ตรงกับวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2351
  สมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวน 6 คน
  ของนายอู๋ และ นางฟัก ในปี พ.ศ.2356 ลุงได้พาไปอยู่กรุงเทพฯ
  จนเติบโตเข้าศึกษาเล่าเรียนได้จึงได้นำไปฝากไว้ที่วัดตองปู (วัดชนะสงคราม)
  พออายุได้ 12 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร
  เมื่ออายุครบบวชได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดชนะสงคราม
  ได้ฉายา “พุทธโชติ” ศึกษาร่ำเรียนพระธรรมวินัยและวิปัสสนากรรมฐาน
  ท่านยังได้ไปถวายตัวเป็นศิษย์ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒจารย์ (โต พรหมรังสี)
  วัดระฆังโฆสิตาราม และ หลวงพ่อโพธิ์ วัดวังหมาเน่า พระเกจิผู้เรืองวิทยาอาคม
  ต่อเมื่อโยมปู่ของท่านป่วยหนัก ท่านจึงได้เดินทางกลับมายัง
  อ.โพทะเล จำพรรษาอยู่ที่วัดคงคาราม 1 พรรษา แล้วย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดท้ายน้ำ
  ต่อมาจึงย้ายไปอยู่หมู่บ้านวังตะโกซึ่งลึกเข้าไปทางลำน้ำเก่า
  โดยนำกิ่งโพธิ์จากวัดเดิมมาด้วย 1 กิ่ง ตั้งจิตอธิษฐานว่า “... ถ้าจะเจริญรุ่งเรือง
  ขอให้ต้นโพธิ์นี้เจริญงอกงามแผ่กิ่งก้านสาขากว้างใหญ่...”
  กาลต่อมาปรากฏว่าต้นโพธิ์ของท่านได้เจริญงอกงามดังคำอธิษฐาน นับตั้งแต่นั้นตลอดมา
  วัดวังตะโกหรือวัดหิรัญญาราม ก็เจริญรุ่งเรืองตามลำดับ
  ชื่อเสียงของหลวงพ่อได้ขจรไปทั่วทุกทิศานุทิศ
  มีคนมาขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยความเคารพศรัทธามิได้ขาด
  มาขอเครื่องรางของขลัง, รักษาโรคภัยไข้เจ็บ, อาบนํ้ามนต์ ฯลฯ
  ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ และสมณศักดิ์เป็นที่เจ้าคุณฝ่ายวิปัสสนา
  e_1573607.jpg

  พระพุทธรูปปางนาคปรก จาก แร่เขาอึมครึม
  เนื้อองค์พระพุทธรูปเป็นสีน้ำตาลเข้ม
  จากเนื้อแร่เขาอึมครึม จังหวัดกาญจนบุรี
  หน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อองค์ พระพุทธรูป สีน้ำตาล จากเนื้อแร่  เช่าบูชา 4500 บาท
  (ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วไทย)  โดยศูนย์จัดส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎกไตรลักษณ์


  ------------------------------------------
  ความเป็นมาของปางสมาธิหรือปางตรัสรู้

  ------------------------------------------

  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จออกจากใต้ร่มไทร เสด็จประทับที่ใต้ต้นมุจลินท์ ( ต้นจิก )
  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นพระศรีมหาโพธิ์
  ฝนเจือลมหนาวตกพรำอยู่ตลอดเวลา ๗ วันไม่ขาดสาย พญานาคราชชื่อมุจลินท์
  ราชาแห่งนาคพิภพได้ขึ้นมาจากบาดาล ขนดกายเป็นพุทธบัลลังก์
  แล้วแผ่พังพานเหมือนกั้นเศวตฉัตรถวายพระพุทธองค์ ปกป้องมิให้ลมฝน ยุง
  เหลือบ ริ้น ไร และสัตว์เลื้อยคลานมาต้องพระวรกาย เมื่อฝนหยุด
  พญานาคราชจึงจำแลงกายเป็นชายหนุ่มมาถวายนมัสการต่อพระพุทธองค์  047640.jpg

  พระไพรีพินาศ จากเนื้อ แร่เขาอึมครึม
  จาก-แร่เขาอึมครึม-หล่อองค์พระตันทั้งองค์
  โดย ช่างผู้ชำนาญการปั่นพระพุทธรูป


  ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว
  ฐานพระ กว้าง 11 นิ้ว
  ความสูงจากฐานพระถึงยอด 18 นิ้ว
  ความลึก 7.5 นิ้ว

  เช่าบูชาองค์ละ 8,900 บาท
  (ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วไทย)
  โดยศูนย์จัดส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎกไตรลักษณ์  47691.jpg

  พระพุทธรูปปางปรินิพพาน จากเนื้อ แร่นิลทั้งองค์
  จาก-แร่เขาอึมครึม-หล่อองค์พระตันทั้งองค์
  โดย ช่างผู้ชำนาญการปั่นพระพุทธรูป

  ขนาดองค์พระ
  กว้าง 16 นิ้ว สูง 6 นิ้ว ลึก 5 นิ้ว

  ขนาดฐานพระ
  กว้าง 22.5 นิ้ว ลึก 10.5 นิ้ว

  เช่าบูชาองค์ละ 4,900 บาท
  (ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วไทย)


  ------------------------------------------
  ความเป็นมาของปางปรินิพพาน

  ------------------------------------------

  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (เดิอน ๖)
  ก่อนพุทธศักราช ๑ ปี การถวายพระเพลิงได้จัดขึ้น ณ มกุฎพันธเจดีย์ กรุงกุสินารา แคว้นมัลละ
  ในวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ (วันอฏฐมี) หลังจากถวายพระเพลิงเสร็จแล้ว ๓ เดือน
  คณะสงฆ์ได้สังคายนาพระไตรปิฎก การทำปฐมสังคายนาใช้เวลา ๗ เดือน
   

แชร์หน้านี้

Loading...