พระพุทธเจ้าตรัสธรรมะ" อนัตตา" เพื่อให้เพยรละหรือให้เข้าใจก่อน

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย Neoworld, 26 ตุลาคม 2018.

 1. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,667
  ค่าพลัง:
  +10,911
  ธรรมทั้งหลายที่เป็นคำสั่งสอน
  ของพระอรหังสัมมาฯ นั้น
  ทั้งหมดล้วนเป็น
  อนัตตาไม่มีตัวตนบังคับไม่ได้สั่งให้ทำ
  หรือสั่งให้หยุดไม่ได้
  จึงเป็นสิ่งที่มีเพื่อให้ถอดถอนจากการยึดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว"เรา"
  ดังนั้น ชาวพุทธทั้งหลาย
  พึงพิจารณาว่าการพยายาม
  เพียรถอดถอน
  ก่อนการทำความเข้าใจด้วยสติปัญญา
  ไปตามคำสอนตามลำดับ
  อย่างใดจะ
  พึงทำให้ตัวเราหายไปได้จริงและตรง
  ตามคำสอน
   
 2. เล่าปัง

  เล่าปัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  4,837
  ค่าพลัง:
  +8,001
  บุคคล พึง ฟังอริยสัจจ ก่อนดับไฟบนหัว

  พระพุทธองค์ ตรัส หากบุคคลใดมีไฟลุกไหม้บนหัว แล้วเวลา
  นั้นมีผู้แสดงอริยสัจจ4 อยู่ .....

  บุคคลนั้น ควรหันไปฟัง อริยสัจจ ก่อน

  แล้วจึงค่อยดับไฟบนหัว

  อัดตา คถา : การที่บุคคลใด จะมี วาสนาได้ ยินการกล่าวถึงอริยสัจจ
  แปลว่า ขณะนั้น บุคคลนั้น "กำหนดรู้ทุกข์ เพื่อหาอุบายนำออก" อยู่
  ก่อนแล้ว ตั้งแต่เกิด( เกิดมาพร้อมปัญญาเป็นปัจจัย )

  หาก บุคคลใด ยัง "กำหนดรู้ทุกข แล้ว หาที่พึ่ง" บุคคลนั้น ไม่ได้เกิด
  มาพร้อมปัญญา ย่อมไม่สามารถบรรลุได้ ได้ยินธรรมะ ก็ เกิดแต่ความ
  เห็น ย้อนแย้ง ขรำ พระสัทธรรม ไม่มีอัตตา แล้วจะเอาอะไรไปรองรับ
  ธรรม บรรดามี ....ไปเห็น สุญญตาธรรม เป็นเรื่องที่ต้องมี อัตตาเข้า
  สอดใส่รองรับสด

  จิตใด ที่มีปัจจัยในการกำหนดรู้ทุกข์ แล้ว หาอุบายนำออก พอได้ยิน
  อริยสัจจ จะรู้ว่า นั่นคือ กิจที่ควรทำ ..... ซึ่ง ไม่ใช่เรื่อง การทำความเข้าใจ
  ไม่ใช่เรื่องทำทาน ไม่ใช่เรืองรักษาศีล ไม่ใช่เรื่องมีญาณทัสนะ ...แต่จะ
  อาศัยสิ่งเหล่านั้น เพื่อเห็น ความดับไป(ทุกขสัจจ) จนกระทั่ง แทงตลอด
  ไป อนุปาทาปรินิพพาน โดยส่วนเดียว .....หากยังค้างในที่ใด ก็ชื่อว่า
  ยัง มีอุปทาน ( พระปุณมัลตลีบุตร เอทัคคะในการแสดงธรรมแก่ฆราวาส )


  ปล. การทำสมาธิก่อน แล้วถอยมาพิจารณา เป็น ทิฏฐิว่าด้วย บรรลุโมกษะ
  ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ การแจ้งอริยสัจจ การสดับอริยสัจจ ซึ่ง ไม่มีการทำ
  ไม่มีใครบรรลุ วิญญูชน ผู้ไม่มีปัญญาทราม เข้ามาเห็นได้ทุกรูปนาม

  ปล 2. สิ่งใดที่บัณฑิตสรรเสริญว่านั่น สุข พระพุทธองค์ย่อมบรรญัติสุข นั้น
  แต่สิ่งที่พระพุทธองค์ ทรงตรัสสอน เป็นเรื่อง เหนือสุข ยิ่งกว่าสุข
   
 3. ผ่านมาเฉยๆ

  ผ่านมาเฉยๆ ไรเซ็นมันพูดว่าอะไรหว่า

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  965
  ค่าพลัง:
  +1,223
  พึงดับไฟบนศีรษะก่อน ไม่งั้นจะทนร้อนแล้วมีสมาธิฟังเหรอ
   
 4. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,667
  ค่าพลัง:
  +10,911
  ความหมายของคำสอนนี้
  คือยังงี้ฮับ
  การได้รู้พระอริยสัจ เป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุด

  พระอริยสัจ ๔ คือวิธีการดับทุกข์(เช่น ทุกข์เพราะความแก่ เจ็บ ตาย ความพลัดพราก ความผิดหวัง เป็นต้น)
  ซึ่งความทุกข์นี้เป็นปัญหาใหญ่หรือสำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกคน ถึงแม้ใครจะมีความสุขมากมายสักเท่าใดก็ตาม
  แต่ก็ไม่มีใครจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ตามพระอริยสัจได้

  ดังนั้น
  การศึกษาเพื่อให้ได้รู้แจ้งอริยสัจ ๔
  จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุด
  สำหรับมนุษย์ทุกคน พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ว่า แม้จะมีไฟไหม้อยู่ศีรษะของเรา
  เรื่องเร่งด่วนที่สุดก็คือการได้รู้อริยสัจจ์
  (ไม่ใช่การดับไฟที่ไหม้ศีรษะ)
  เพราะจะทำให้ไม่มีทุกข์เพระไฟที่กำลังไหม้และมีสติปัญญาที่จะมาดับไฟ
  ที่ไหม้ศีรษะนั้นอีกที ซี่งนี้ก็แสดงถึงว่า เรื่องอื่นๆหรือวิชาการอื่นๆนั้น
  เราอย่าเพิ่งไปสนใจศึกษา เราต้องหันมาศึกษาเรื่องการดับทุกข์ก่อน เมื่อเห็นแจ้งหรือรู้แจ้งเรื่องการดับทุกข์แล้ว
  ค่อยไปศึกษาเรื่องอื่นที่จำเป็นทีหลัง ซึ่งนี่คือหลักที่ชาวพุทธต้องปฏิบัติ
  แต่ทว่าในปัจจุบันชาวพุทธกลับไปศึกษาแต่เรื่องอื่น
  (ที่เป็นเรื่องอจินไตยหรือสิ่งที่ยังไม่ควรศึกษา) แล้วอย่างนี้จะพ้นทุกข์กันได้อย่างไร?
  และจะชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงได้อย่างไร? จะเป็นได้ก็เพียงชาวพุทธเทียมๆเท่านั้น
   
 5. ผ่านมาเฉยๆ

  ผ่านมาเฉยๆ ไรเซ็นมันพูดว่าอะไรหว่า

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  965
  ค่าพลัง:
  +1,223
  เอาพระสูตรมาก็จบสิครับ
   
 6. ธรรม-ชาติ

  ธรรม-ชาติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  2,296
  ค่าพลัง:
  +9,211
  +++ อนัตตา = มีตัวตน แต่ ไม่ใช่ "ตัวกู/ของกู"
  +++ หาก อนัตตา ไม่มีตัวตนแล้วไซร้ มันจะ "เห็น" อนัตตา ได้อย่างไร
  +++ อนัตตาจะ "เห็น" ได้ก็ด้วย "วิมุติ (แยกออก/จากออก) ญาณทัศนะ" เท่านั้น
  +++ อนัตตา = มีตัวตน แต่ "กู ไม่ใช่มัน"

  +++ ลุงแมว "ใส่เสื้อ/กางเกง" ลุงแมว "เป็นกางเกง หรือป่าวละ"
  +++ อนัตตา ถ้ามัน "ไม่มีตัวตน" แล้วลุงแมว "ใส่อะไร" อยู่ตอนนี้ล่ะ
  +++ ห้ามบอกว่า "นุ่งไม่มีตัวตน" ก็แล้วกันนะ เด๋วคนทั้งโลก "เห็น" หมดนะครับ;)
   
 7. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,667
  ค่าพลัง:
  +10,911
  อ้อ.. คับคับคับ
  ฟังมาผิดคับ
  สรรพสิ่งเป็นอนัตตา คือไม่ใช่ตัวตน
   
 8. ขาจอน

  ขาจอน Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  778
  ค่าพลัง:
  +339
  ผ่านมา คราวนี้
  ทำไมอาการหนักจังฮับ ไพโดนตัวไหนมาอีกละพี่
   
 9. ผ่านมาเฉยๆ

  ผ่านมาเฉยๆ ไรเซ็นมันพูดว่าอะไรหว่า

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  965
  ค่าพลัง:
  +1,223
  เฮ้อ เล่นมุกไม่ได้เลยน่อ
   
 10. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,667
  ค่าพลัง:
  +10,911
  รอผู้มาโปรดนิดนุงฮับแต่มีตรัสไว่
  แน่นอนฮับ
   
 11. ขาจอน

  ขาจอน Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  778
  ค่าพลัง:
  +339
  พอดีไปเห็นที่พี่ หย่อนไข่ไว้
  อรหันตมรรคยังปี้อยู่อะจิ
  รอสร่างก่อนค่อยดูอีกที ตอนนี้ยังกรุ้มกริ่มอยู่ อิอิ
   
 12. ผ่านมาเฉยๆ

  ผ่านมาเฉยๆ ไรเซ็นมันพูดว่าอะไรหว่า

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  965
  ค่าพลัง:
  +1,223
  แสดงว่าอ่านบันทัดเดียวสิเนี่ย
   
 13. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,667
  ค่าพลัง:
  +10,911
  มีบุคคลภายนอกมาอ่านด้วย
  อาจจะเกิดความ
  เข้าใจผิดได้ฮับ
   
 14. เล่าปัง

  เล่าปัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2007
  โพสต์:
  4,837
  ค่าพลัง:
  +8,001
  ถ้าพูดในแง่ อภิธรรม

  การสดับอริยสัจจก่อน จะเป็น ปัจจัยในจุติกิจ และ ปฏิสนธิกาล

  ยกตัวอย่าง ค้างคาว สดับอภิธรรม(อริยสัจจ นั่นแหละ โดยที่ไม่รู้เรื่อง)
  แต่ ฉันทะมันเกิด

  ตายไหม ตายแหงแก๋ ไฟบนหัวไม่ได้ดับ อาหารไม่ได้ออกไปกิน เคลิ้มจนตกมาตาย

  ไปเกิด เทวดาอึดใจเดียว เพราะ บุญ ทาน ไม่เคยทำ ตายจากเทวดาก็มา
  เป็นโจร500 ในป่า .....

  ชะรอย มีพระไปนั่งสวดอภิธรรม ได้ยินเข้า ก็เคลิ้ม ดุ่มๆออกมาฟังธรรม

  ผั๊วะ 500 คน ไม่ต้อง สะสมแต้ม แลกไมล์ แบบ พวกสักกายทิฏฐิสังโยชน์
  ไม่สะเทือน นั่งเพ่ง ขยำตัวมู้ จ้าตัวมู จูฮุกกรูแช่งเขาคืนเดียว ข้าวเหนียวตายนึ่ง  ปล.อย่าดูเบา ตำรา ธรรมฤทธิ์ จำไว้นิดเผื่อว่า สัตว์ที่ไม่รู้ภาษาเขาเกิดฉันทะในธรรม

  ปล2. ด้วยเหตุเท่าไหร่ จึงเรียกว่า "พหูสูต" พระพุทธองค์ตรัส จำแค่สองวรรค
  ปฏิบัติได้ผลตามสองวรรคนั้น เท่านี้ชื่อว่า พหูสูต
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 ตุลาคม 2018
 15. ผ่านมาเฉยๆ

  ผ่านมาเฉยๆ ไรเซ็นมันพูดว่าอะไรหว่า

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  965
  ค่าพลัง:
  +1,223
  แหม้ ยกมามากมาย
  ในงานศพที่สวดกันปาวๆเนี่ย
  ฉันทะกันจังเลยนะครับ
   
 16. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  9,667
  ค่าพลัง:
  +10,911
  กล่าวธรรมะแบบฮาเฮ
  มีแต่ขาดทุนคนรู้ไม่อ่าน
  คนอ่านไม่เข้าใจ
  ทักษะการเขียนวิปลาสคลาดเคลื่อนตลอดชีวิต
  ไปเขียนนิยายขายไม่มีโทษ
  ไม่มีกรรมร้ายแรงติดตามตัวไป
  สู่อบายภูมิอเวจีมหานรด
  นะฮับ
   
 17. ผ่านมาเฉยๆ

  ผ่านมาเฉยๆ ไรเซ็นมันพูดว่าอะไรหว่า

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  965
  ค่าพลัง:
  +1,223
  อ่า
  ไล่วิบากแบบบุพเพฯแบบนี้น่ากลัวแฮะ
  ขออภัยครับผม
   

แชร์หน้านี้

Loading...