พระพุทธเจ้าทั้ง ๒๗ พระองค์ ก่อน องค์สมเด็จองค์ปัจจุบัน

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย HONGTAY, 11 พฤศจิกายน 2008.

 1. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +147,543
  [​IMG]

  ๑.พระตัณหังกรพระพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้กล้าหาญ
  ความสูง : ไม่ปรากฏ
  รัศมี :ไม่ปรากฏ
  บำเพ็ญบารมี : ๑๖ อสงไขยแสนกัป
  วรรณะ : กษัตริย์
  พุทธบิดา:พระเจ้าอานันทะ
  พุทธมารดา:พระนางสุนันทา
  พระนคร : ปุปผวดี
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๑๐,๐๐๐ ปี
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช : ทรงประทับบนหลังช้างออกบวช
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ๗ วันจึงตรัสสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ : ต้นไม้พญาสัตตบรรณ
  อายุขัย : ๑๐๐,๐๐๐ ปี จึงปรินิพพาน

  ๒.พระเมธังกรพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้มียศใหญ่
  ความสูง : ไม่ปรากฏ
  รัศมี :ไม่ปรากฏ
  บำเพ็ญบารมี :๑๖ อสงไขยแสนกัป
  พุทธบิดา: พระเจ้าสุเมธ
  วรรณะ : กษัตริย์
  พุทธมารดา: พระนางยโสธรา
  พระนคร : เมขละ
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๘,๐๐๐
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช : ไม่ระบุ
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ครึ่งเดือนจึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ : ต้นไม้กิงสุกะ (ต้นทองกวาว)
  อายุขัย : ๙๐,๐๐๐ ปี จึงปรินิพพาน

  [​IMG]

  ๓.พระสรณังกรพระพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้เกื้อกูลแก่ชาวโลก
  ความสูง : ไม่ปรากฏ
  รัศมี :ไม่ปรากฏ
  บำเพ็ญบารมี : ๑๖ อสงไขยแสนกัป
  วรรณะ : กษัตริย์
  พุทธบิดา: พระเจ้าสุมงคล
  พุทธมารดา: พระนางยสวดี
  พระนคร : สุวิบุล
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๑,๐๐๐ปี
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช :ทรงประทับบนหลังช้างออกบวช
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ๑ เดือนจึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ : ที่โคนต้น ปิปผลิ (ต้นไม้เลียบ)
  อายุขัย : ๘๐,๐๐๐ปี จึงปรินิพพาน


  ๔.พระปัจฉิมทีปังกรพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญษอันรุ่งเรือง
  ความสูง : ๘๐ ศอก
  รัศมี : แผ่ซานออก ๑๐ โยชน์โดยรอบ
  บำเพ็ญบารมี : ๑๖ อสงไขยแสนกัป
  วรรณะ : กษัตริย์
  พุทธบิดา:พระเจ้าสุเทวัจฉะ
  พุทธมารดา:พระนางสุเมธา
  พระนคร : รัมมวดี
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๑๐,๐๐๐ ปี
  มเหสี : ปทุมา
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช : ทรงประทับบนหลังช้างออกบวช
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ๑๐ เดือน จึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ :ที่โคนต้น ปิปผลิ (ต้นไม้เลียบ)
  บัลัลงก์สูง : ๕๓ ศอก (บัลลังก์ที่ประทับนั่งในวันตรัสรู้)
  อายุขัย : ๑๐๐,๐๐๐ ปีจึงปรินิพพานที่สวนนันทาราม

  ๕. พระโกณฑัญญพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้เป็นประมุขแห่งหมู่ชน
  ความสูง : ๘๘ ศอก
  รัศมี : แผ่ซานออกไปไม่ประมาณ
  บำเพ็ญบารมี :๑๖ อสงไขยแสนกัป
  วรรณะ : กษัตริย์
  พุทธบิดา: พระเจ้าสุนันท
  พุทธมารดา: พระนางสุชาดาเทวี
  พระนคร : รัมมวดี
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๑๐๐๐๐ ปี
  พระมเหสี : รจิเทวี
  บุตร:ชีวิตเสนะ
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช : ทรงราชรถออกบวช
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ๑๐ เดือนจึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ : ที่โคนต้นสาลกัลยาณี ( ต้นขานาง)
  บัลัลงก์สูง ๕๗ ศอก
  อายุขัย : ๑๐๐,๐๐๐ปีจึงปรินิพพานที่สวนจันทาราม
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +147,543
  ๖.พระมงคลพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้เป็นบุรุษประเสริฐ
  ความสูง : ๘๘ ศอก
  รัศมี : แผ่ซ่านออกไปเหลือประมาณ
  บำเพ็ญบารมี :๑๖ อสงไขยแสนกัป
  วรรณะ : กษัตริย์
  พุทธบิดา: พระเจ้าอุตตระ
  พุทธมารดา: พระนางอุตตราเทวี
  พระนคร : อุตตระ
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๙,๐๐๐ ปี
  มเหสี ยสวดี
  บุตร สีวละ
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช : ทรงม้าออกบวช
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ๘ เดือนจึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ : ที่โคนต้นนาคะ (กากะทิง หรือ บุนนาค)
  บัลลังก์สูง : ๕๗ ศอก
  อายุขัย : ๙๐,๐๐๐ ปีจึงปรินิพพานที่สวน เวสสภู

  ๗.พระสุมนพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้เป็นวีรบุรุษผู้มีพระหฤหัยงาม
  ความสูง : ๙๐ ศอก
  รัศมี : แผ่ซ่านออกไปเหลือประมาณ
  บำเพ็ญบารมี : ๑๖ อสงไขยแสนกัป
  วรรณะ : กษัตริย์
  พุทธบิดา: พระเจ้าทุสัต
  พุทธมารดา: พระนางสิริมาเทวี
  พระนคร : เขมละ
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๙,๐๐๐ ปี
  มเหสี วฏังสี
  บุตร อนูปโม
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช : ทรงประทับบนหลังช้างออกบวช
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ๑๐ เดือน จึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ : ที่โคนต้นนาคะ
  อายุขัย : ๙๐,๐๐๐ ปีจึงปรินิพพานที่สวน อังคาราม

  ๘. พระเรวตพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้เพิ่มพูนความยินดี
  ความสูง : ๘๐ ศอก
  รัศมี : แผ่ซ่านออกไปเหลือประมาณ
  บำเพ็ญบารมี :๑๖ อสงไขยแสนกัป
  วรรณะ : กษัตริย์
  พุทธบิดา: พระเจ้าวิปุล
  พุทธมารดา: พระนางเจ้าวิปุลาเทวี
  พระนคร : สุธัญญวดี
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๖,๐๐๐ ปี
  มเหสี สุทัสนา
  บุตร วรุณ
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช : ทรงราชรถออกบวช
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ๗ เดือน จึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ : ที่โคนต้นนาคะ
  อายุขัย : ๖๐,๐๐๐ปีจึงปรินิพพานที่เมืองหลวงสุธัญญวดี

  ๙. พระโสภิตพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณ
  ความสูง : ๕๘ ศอก
  รัศมี : แผ่ซ่านออกไปเหลือประมาณ
  บำเพ็ญบารมี : ๔ อสงไขยแสนกัป
  วรรณะ : กษัตริย์
  พุทธบิดา: พระเจ้าสุธรรม
  พุทธมารดา: พระนางสุธรรมาเทวี
  พระนคร : สุธรรมนคร
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๙๐๐๐ ปี
  มเหสี มกิลา
  บุตร สีหะ
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช : ออกบวชทั้งปราสาท (ลอยไปทั้งปราสาท)
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ๗ วัน จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ : ที่โคนต้นนาคะ
  อายุขัย :๙๐,๐๐๐ ปีจึงปรินิพพานที่สวนสีหาราม


  ๑๐. พระอโนมทัสีพุทธเจ้าพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้สูงสุดในหมู่ชน
  ความสูง : ๕๘ ศอก
  รัศมี : แผ่ซ่านออกไปเหลือประมาณ
  บำเพ็ญบารมี : ๑๖ อสงไขยแสนกัป
  วรรณะ : กษัตริย์
  พุทธบิดา: พระเจ้ายสวันต
  พุทธมารดา: พระนางยโสธราเทวี
  พระนคร : จันทวดี
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๑๐,๐๐๐ ปี
  มเหสี: สิริมา
  บุตร: อุปสาละ
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช : ทรงเสลี่ยงออกบวช
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ๑๐ เดือน จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ : ที่โคนต้นอัชชนะ(ต้นกุ่ม)
  อายุขัย :๑๐๐,๐๐๐ ปีจึงปรินิพพานที่สวนธรรมาราม
   
 3. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +147,543
  ๑๑. พระปทุมพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้ทำให้โลกสว่าง
  ความสูง : ๕๘ ศอก
  รัศมี : แผ่ซ่านออกไปเหลือประมาณ
  บำเพ็ญบารมี : บำเพ็ญบารมีครบถ้วน
  วรรณะ : กษัตริย์
  พุทธบิดา: พระเจ้าอสมะ
  พุทธมารดา: พระนางอสมาเทวี
  พระนคร : จัมปกะ
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๑๐,๐๐๐ ปี
  มเหสี อุตตรา
  บุตร รัมมะ
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช : ทรงม้าออกบวช
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ๘ เดือน จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ : ที่โคนต้นมหาโสณะ (ต้นอ้อยช้างใหญ่)
  อายุขัย :๑๐๐,๐๐๐ ปีจึงปรินิพพานที่สวนธรรมาราม

  ๑๒. พระนารทพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้เป็นสารถีประเสริฐ
  ความสูง : ๘๘ ศอก
  รัศมี : แผ่ซ่านออกไปเหลือประมาณ
  บำเพ็ญบารมี : ๔ อสงไขยแสนกัป
  วรรณะ : กษัตริย์
  พุทธบิดา: พระเจ้าสุเทวะ
  พุทธมารดา: พระนางอโนมาเทวี
  พระนคร : ธัญวดี
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๙๐๐๐ ปี
  มเหสี วิชิตเสนา
  บุตร นันทุตตระ
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช : ทรงเดินเท้าออกบวช
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ๗ วัน จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ : ที่โคนต้นมหาโสณะ (ต้นอ้อยช้างใหญ่)
  อายุขัย :๙๐,๐๐๐ ปีจึงปรินิพพานที่สวนธรรมราชา


  ๑๓. พระปทุมุตตรพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์
  ความสูง : ๕๘ ศอก
  รัศมี : แผ่ซ่านไปไกล ๑๒ โยชน์
  บำเพ็ญบารมี : บำเพ็ญบารมีครบถ้วน
  วรรณะ : กษัตริย์
  พุทธบิดา: พระเจ้าสุนันทา
  พุทธมารดา: พระนางสุชาดาเทวี
  พระนคร : หงสวดี
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๑๐,๐๐๐ ปี
  มเหสี สุตทัตตา
  บุตร อุตระ
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช : ออกบวชทั้งปราสาท (ลอยไปทั้งปราสาท)
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ๗ วัน จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ : ที่โคนต้นไม้สลฬ (ต้นสน)
  อายุขัย :๑๐๐,๐๐๐ ปีจึงปรินิพพานที่สวนนันทาราม

  ๑๔. พระสุเมธพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้หาบุคคลเปรียบมิได้
  ความสูง : ๘๘ ศอก
  รัศมี : แผ่ซ่านออกไปเหลือประมาณ
  บำเพ็ญบารมี : บำเพ็ญบารมีครบถ้วน
  วรรณะ : กษัตริย์
  พุทธบิดา: พระเจ้าสุทัต
  พุทธมารดา: พระนางสุทัตตาเทวี
  พระนคร : สุทัสสนะ
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๙๐๐๐ ปี
  มเหสี สุมนา
  บุตร ปุนัพพะ
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช : ทรงช้างออกบวช
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ครึ่งเดือน จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ : ที่โคนต้นนีปะ (ต้นกระทุ่ม)
  อายุขัย :๙๐,๐๐๐ ปีจึงปรินิพพานที่สวนเมธาราม

  ๑๕. พระสุชาตพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้เลิศกว่าสัตว์โลกทั้งปวง
  ความสูง : ๕๐ ศอก
  รัศมี : แผ่ซ่านออกไปเหลือประมาณ
  บำเพ็ญบารมี : บำเพ็ญบารมีครบถ้วน
  วรรณะ : กษัตริย์
  พุทธบิดา: พระเจ้าอุคคตะ
  พุทธมารดา: พระนางปภาวคี
  พระนคร : สุมงคล
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๙๐๐๐ ปี
  มเหสี ศิรินัททา
  บุตร อุปเสนะ
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช : ทรงม้าออกบวช
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ๙ เดือน จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ : ที่โคนต้นไผ่ใหญ่ (มหาเวฬุ)
  อายุขัย :๙๐,๐๐๐ ปีจึงปรินิพพานที่สวนสีลาราม
   
 4. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +147,543
  ๑๖. พระปิยะทัสสีพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้ประเสริฐกว่าหมู่นรชน
  ความสูง : ๘๐ ศอก
  รัศมี : แผ่ซ่านออกไปเหลือประมาณ
  บำเพ็ญบารมี : บำเพ็ญบารมีครบถ้วน
  วรรณะ : กษัตริย์
  พุทธบิดา: พระเจ้าสุทัต
  พุทธมารดา: พระนางจันทวดีพระนคร : สุทัสสนะ
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๙๐๐๐ ปี
  มเหสี วมลา
  บุตร กัญจนเวฬะ
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช : ทรงรถพระที่นั่งออกบวช
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ๖ เดือน จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ : ที่โคนต้นไม้กักกุธ (ต้นกุ่ม)
  อายุขัย :๙๐,๐๐๐ ปีจึงปรินิพพานที่สวนอัสฏฐาราม

  ๑๗. พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้มีพระกรุณา
  ความสูง : ๘๐ ศอก
  รัศมี : แผ่ซ่านออกไปเหลือประมาณ
  บำเพ็ญบารมี : บำเพ็ญบารมีครบถ้วน
  วรรณะ : กษัตริย์
  พุทธบิดา: พระเจ้าสาคร
  พุทธมารดา: พระนางสุทัสนาเทวี
  พระนคร : โสภณ
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๑๐,๐๐๐ ปี
  มเหสี วิสาขา
  บุตร เสละ
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช : ทรงช้างออกบวช
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ๘ เดือน จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ : ที่โคนต้นจัมปปะ (ต้นจัมปาป่า)
  อายุขัย :๑๐๐,๐๐๐ ปีจึงปรินิพพานที่สวนอโนมาราม


  ๑๘. พระธัมทัสสีพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้บรรเทาความมืด
  ความสูง : ๘๐ ศอก
  รัศมี : แผ่ซ่านออกไปเหลือประมาณ
  บำเพ็ญบารมี : บำเพ็ญบารมีครบถ้วน
  วรรณะ : กษัตริย์
  พุทธบิดา: พระเจ้าสรณะ
  พุทธมารดา: พระนางสุนันทาเทวี
  พระนคร : สวณะ
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๘๐๐๐ ปี
  มเหสี วิจิโกลี
  บุตร ปุญญวัฑฒะ
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช : ออกบวชทั้งปราสาท (ลอยไปทั้งปราสาท)
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ๗ วัน จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ : ที่โคนต้นรัตตกุรวกะ(ต้นซ้องแมวแดง)
  อายุขัย :๑๐๐,๐๐๐ ปีจึงปรินิพพานที่สวนเกสราราม

  ๑๙. พระสิทธัทตถพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้หาบุคคลใดเสมอมิได้ในโลก
  ความสูง : ๖๐ ศอก
  รัศมี : แผ่ซ่านออกไปเหลือประมาณ
  บำเพ็ญบารมี : บำเพ็ญบารมีครบถ้วน
  วรรณะ : กษัตริย์
  พุทธบิดา: พระเจ้าอุเทน
  พุทธมารดา: พระนางสุปปัสสาเทวี
  พระนคร : เวภาระ
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๑๐,๐๐๐ ปี
  มเหสี สุมนา
  บุตร อนูปมะ
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช : ประทับวอทองออกบวช
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ๑๐ เดือน จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ : ที่โคนต้นกรรณิการ์
  อายุขัย :๑๐๐,๐๐๐ ปีจึงปรินิพพานที่สวนอโนมาราม

  ๒๐. พระติสสพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้ประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลาย
  ความสูง : ๖๐ ศอก
  รัศมี : แผ่ซ่านออกไปเหลือประมาณ
  บำเพ็ญบารมี : บำเพ็ญบารมีครบถ้วน
  วรรณะ : กษัตริย์
  พุทธบิดา: พระเจ้าชยสันต์
  พุทธมารดา: พระนางปทุมา
  พระนคร : เขมะ
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๗,๐๐๐ ปี
  มเหสี สุภัททา
  บุตร อานันทะ
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช : ทรงม้าออกบวช
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ๘ เดือน จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ : ที่โคนต้นไม้อสนะ (ต้นประดู่ลาย)
  อายุขัย :๑๐๐,๐๐๐ ปีจึงปรินิพพานที่สวนนันทาราม
   
 5. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +147,543
  ๒๑. พระปุสสพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้ประธานธรรมอันประเสริฐ
  ความสูง : ๕๘ ศอก
  รัศมี : แผ่ซ่านออกไปเหลือประมาณ
  บำเพ็ญบารมี : บำเพ็ญบารมีครบถ้วน
  วรรณะ : กษัตริย์
  พุทธบิดา: พระเจ้าชนเสน
  พุทธมารดา: พระนางสิริมา
  พระนคร : กาสิกะ
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๑,๐๐๐ ปี
  มเหสี กิสาโคตรมี
  บุตร วานันทะ
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช : ทรงช้างออกบวช
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ๖ เดือน จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ : ที่โคนต้นอามลกะ (ต้นมะขามป้อม)
  อายุขัย :๙๐,๐๐๐ ปีจึงปรินิพพานที่สวนเสนาราม

  ๒๒. พระวิปัสสีพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้หาที่เปรียบมิได้
  ความสูง : ๘๐ ศอก
  รัศมี : แผ่ซ่านออกไปไกล ๗ โยชน์
  บำเพ็ญบารมี : บำเพ็ญบารมีครบถ้วน
  วรรณะ : กษัตริย์
  พุทธบิดา: พระเจ้าพันธุมันตะ
  พุทธมารดา: พระนางพันธูมดี
  พระนคร : พันธุมดี
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๑๐,๐๐๐ ปี
  มเหสี สุมนา
  บุตร อนูปมะ
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช : ทรงรถเทียมม้าออกบวช
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ๘ เดือน จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ : ที่โคนต้นปาตลี (ต้นแคฝอย)
  อายุขัย :๘๐,๐๐๐ ปีจึงปรินิพพานที่สวนสุมิตตาราม

  ๒๓. พระวสิขีพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้เป็นศาสดาเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์
  ความสูง : ๘๐ ศอก
  รัศมี : แผ่ซ่านออกไปไกล ๓ โยชน์
  บำเพ็ญบารมี : บำเพ็ญบารมีครบถ้วน
  วรรณะ : กษัตริย์
  พุทธบิดา: พระเจ้าอรุณวันต
  พุทธมารดา: พระนางปภาวดี
  พระนคร : อรุณวดี
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๗,๐๐๐ ปี
  มเหสี สรรพกามา
  บุตร อตละ
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช : ทรงช้างออกบวช
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ๘ เดือน จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ : ที่โคนต้นปุณฑริกะ(ต้นมะม่วงป่า)
  อายุขัย :๗๐,๐๐๐ ปีจึงปรินิพพานที่สวนทุสสาราม

  ๒๔. พระวเวสสภูพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้ประทานความสุข
  ความสูง : ๖๐ ศอก
  รัศมี : แผ่ซ่านออกเหลือประมาณ
  บำเพ็ญบารมี : บำเพ็ญบารมีครบถ้วน
  วรรณะ : กษัตริย์
  พุทธบิดา: พระเจ้าปุปผวติกะ
  พุทธมารดา: พระนางยสวดี
  พระนคร : อโนมนคร
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๑๐,๐๐๐ ปี
  มเหสี สุจิตรา
  บุตร สุปปพุทธ
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช : ประทับวอทองออกบวช
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ๖ เดือน จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ : ที่โคนต้นมหาสละ (ต้นรังใหญ๋)
  อายุขัย :๖๐,๐๐๐ ปีจึงปรินิพพานที่สวนเขมาราม


  ๒๕. พระกกุสันธพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้นำสัตว์ออกจากที่กันดาร คือ กิเลส
  ความสูง : ๔๐ ศอก
  รัศมี : แผ่ซ่านออกไปไกล ๑๐ โยชน์
  บำเพ็ญบารมี : บำเพ็ญบารมีครบถ้วน
  วรรณะ : พราหมณ์
  พุทธบิดา: อัคคิทัตพราหมณ์
  พุทธมารดา: นางพราหมณีวิสาขา
  พระนคร : เขมาวดี
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๔,๐๐๐ ปี
  มเหสี ไม่ปรากฏชื่อ
  บุตร อุตระ
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช : นั้งรถเทียมม้าออกบวช
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ๘ เดือน จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ : ที่โคนต้นสรีสะ (ต้นไม้ซึก)
  อายุขัย :๔๐,๐๐๐ ปีจึงปรินิพพานที่สวนเขมาราม

  ๒๖. พระโกนาคมนพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้หักเสียซึ่งข้าศึกคือ กิเลส
  ความสูง : ๓๐ ศอก
  รัศมี : แผ่ซ่านออกไปหาประมาณมิได้
  บำเพ็ญบารมี : บำเพ็ญบารมีครบถ้วน
  วรรณะ : พราหมณ์
  พุทธบิดา: ยัญญทัตพราหมณ์
  พุทธมารดา: นางพราหมณีอุตตรา
  พระนคร : พโสภวดี
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๓,๐๐๐ ปี
  มเหสี รุจิคคตา
  บุตร สัตตวาหะ
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช : ทรงม้าออกบวช
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ๖ เดือน จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ : ที่โคนต้นอุทุมพร (ต้นมะเดื่อ)
  อายุขัย :๓๐,๐๐๐ ปีจึงปรินิพพานที่สวนปัพพตาราม


  ๒๗. พระกัสสปพุทธเจ้า
  ฉายา : ผู้สมบรูณ์ด้วยสิริ
  ความสูง : ๒๐ ศอก
  รัศมี : แผ่ซ่านออกไปหาประมาณมิได้
  บำเพ็ญบารมี : บำเพ็ญบารมีครบถ้วน
  วรรณะ : พราหมณ์
  พุทธบิดา: พรหมทัตพราหมณ์
  พุทธมารดา: นางพราหมณีธนวดี
  พระนคร : พาราณสี
  ใช้ชีวิตฆราวาส : ๒,๐๐๐ ปี
  มเหสี สุนันทา
  บุตร วิชิตเสน
  ยานพาหานะที่ใช้ออกบวช : ทรงเดินเท้าออกบวช
  ระยะเวลาการทำความเพียร : ๗วัน จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ต้นไม้ตรัสรู้ : ที่โคนต้นนิโครธ (ต้นไทร)
  อายุขัย :๓๐,๐๐๐ ปีจึงปรินิพพานที่เสตัพยอุทยาน แค้วนกาสี
   
 6. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +147,543
  คาถาพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

  นะโม ๓ จบ

  ตัณ เม สะ ทิ โก มัง สุ เร โส
  อะ มะ นา ปะ สุ สุ ปิ
  อะ ทะ สิ ติ ปุ วิ สิ เว
  กุ โก กะ โค นะ มา มิ หัง

  เป็นคาถาอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทั้ง ๒๘ พระองค์
  ให้เกิดสิริมงคล ความสวัสดีมีชัย คุ้มครองป้องกัน ภัย อันตราย ต่างๆ
  ......ปฏิปทาพิเศษของพระโพธิญาณที่บำเพ็ญบารมีเฉพาะกิจ นอกเหนือจาก ปัญญาธิกะ สัทธาธิกะ วิริยะธิกะ ตัวอย่างเป็นบารมีเฉพาะกิจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธเจ้า ๒๘ พระองค์
  .......ความเสียสละของพระโพธิญาณที่ทำบารมีเกิน จึงถือว่าท่านหาความประเสริฐสุดให้แก่เหล่าพุทธบริษัทแต่ละยุคแต่ละสมัยที่บำเพ็ญบารมีเกินปกติ
  ........ใคร่ให้พวกเราทั้งหลายมีความนอบน้อมในพระพุทธเจ้า แล้วระลึกถึงคุณท่านด้วยความจริงใจด้วยการปฏิบัติบูชา
  นมัสการพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

  นะโม เม สัพพะพุทธานัง
  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวง
  อุปปันนานัง มะเหสินัง
  ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ซึ่งได้อุบัติแล้ว คือ

  ๑. ตัณหังกะโร มะหาวีโร
  ปฏิปทาพิเศษของพระตัณหังกรผู้กล้าหาญ

  .๒. เมธังกะโร มะหายะโส
  ปฏิปทาพิเศษของพระเมธังกรผู้มียศใหญ่

  ๓. สะระณังกะโร โลกะหิโต
  ปฏิปทาพิเศษของพระสรณังกรผู้เกื้อกูลต่อชาวโลก

  ๔. ทีปังกะโร ชุตินธะโร
  ปฏิปทาพิเศษของพระทีปังกรผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาอันรุ่งเรือง

  ๕. โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข
  ปฏิปทาพิเศษของพระโกณฑัญญะผู้เป็นประมุขแห่งหมู่ชน

  ๖. มังคะโล ปุสิสาสะโก
  ปฏิปทาพิเศษของพระมังคละผู้เป็นบุรุษประเสริฐ

  ๗. สุมะโน สุมะโน ธีโร
  ปฏิปทาพิเศษของพระสุมนะผู้เป็นธีรบุรุษมีพระหฤทัยงาม

  ๘. เรวะโต ระติวัฑฒะโน
  ปฏิปทาพิเศษของพระเรวะตะผู้เพิ่มพูนความยินดี

  ๙. โสภิโต คุณสัมปันโน
  ปฏิปทาพิเศษของพระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณ

  ๑๐. อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม
  ปฏิปทาพิเศษของพระอโนมทัสสีผู้สูงสุดอยู่ในหมู่ชน

  ๑๑. ปะทุโม โลกะปัชโชโต
  ปฏิปทาพิเศษของพระปทุมะผู้ทำให้โลกสว่าง

  ๑๒. นาระโท วาระสาระถี
  ปฏิปทาพิเศษของพระนารทะผู้เป็นสารถีประเสริฐ

  ๑๓. ปะทุมุตโต สัตตะสาโร
  ปฏิปทาพิเศษของพระปทุมุตตระผู้เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์

  ๑๔. สุเมโธ อัปปะฏิบุคคะโล
  ปฏิปทาพิเศษของพระสุเมธะผู้หาบุคคลเปรียบมิได้

  ๑๕. สุชาโต สัพพะโลกัคโค
  ปฏิปทาพิเศษของพระสุชาตะผู้เลิศกว่าสัตว์โลกทั้งปวง

  ๑๖. ปิยะทัสสี นะราสะโภ
  ปฏิปทาพิเศษของพระปิยทัสสีผู้ประเสริฐกว่าหมู่นรชน

  ๑๗. อัตถะทัสสี การุณิโก
  ปฏิปทาพิเศษของพระอัตถทัสสีผู้มีพระกรุณา

  ๑๘. ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท
  ปฏิปทาพิเศษของพระธรรมทัสสีผู้บรรเทาความมืด

  ๑๙. สิทธัตโถ อะสะโม โลเก
  ปฏิปทาพิเศษของพระสิทธัตถะผู้หาบุคคลเสมอมิได้ในโลก

  ๒๐. ติสโส จะ วะทะตัง วาโร
  ปฏิปทาพิเศษของพระติสสะผู้ประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลาย

  ๒๑. ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ
  ปฏิปทาพิเศษของพระปุสสะผู้ประทานธรรมอันประเสริฐ

  ๒๒. วิปัสสี จะ อะนูปะโม
  ปฏิปทาพิเศษของพระวิปัสสสีผู้ที่หาเปรียบมิได้

  ๒๓. สิขี สัพพะหิโต สัตถา
  ปฏิปทาพิเศษของพระสิขีผู้เป็นศาสดาเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์

  ๒๔. เวสสะภู สุขะทายะโก
  ปฏิปทาพิเศษของพระเวสสภูผู้ประทานความสุข

  ๒๕. กะกุสันโธ สัตถะวาโท
  ปฏิปทาพิเศษของพระกกุสันโธผู้นำสัตว์ออกจากสันดารตัวกิเลส

  ๒๖. โกนาคะมะโน ระณัญชะโห
  ปฏิปทาพิเศษของพระโกนาคมนะผู้หักเสียซึ่งข้าศึก คือ กิเลส

  ๒๗. กัสสะโป สิริสัมปันโน
  ปฏิปทาพิเศษของพระกัสสปะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริ

  ๒๘. โคตะโม สักยะปุงคะโว
  ปฏิปทาพิเศษของพระโคตมะผู้ประเสริฐแห่งหมู่ศากยราช

  เตสาหัง สิระทา ปาเท วันทามิ ปุริสัตตะเม วะจะสา มะนะสา เจวะ วันทาเมเต ตะถาคะเต
  ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระบาทของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยเศียรเกล้า และขอกราบไหว้พระพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้เป็นบุรุษอันสูงสุด ผู้เป็นตถาคตด้วยวาจาและใจทีเดียว

  สะยะเน อาสะเน ฐาเน คะมะเน จาปิ สัพพะทา
  ทั้งในที่นอนในที่นั่ง ในที่ยืน และแม้ในที่เดินด้วย ในกาลทุกเมื่อฯ

  ตัณ เม สะ ที โก มัง สุ เร โส อะ ปะ นา ปะ สุ สุ
  ปิ อะ ธะ สิ ติ ปุ วิ สิ เว กุ โก กะ โค นะมามิหัง

  พระนามพระพุทธเจ้าตั้งแต่องค์แรกถึงองค์ปัจจุบัน โบราณจารย์ท่านถือว่าเป็นพระคาถาแก้วสารพัดนึก
   
 7. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +147,543
  พระพุทธเจ้าในอดีต ๒๗ พระองค์
  ( นับแต่กัปซึ่งพระโพธิสัตว์เจ้า ทรงได้รับพุทธพยากรณ์ )

  โดยในแต่ละกัลป์(กัป) จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ดังนี้
  - สารมัณฑกัลป์ มี ๔ พระองค์ คือ ตัณหังกร, เมธังกร, สรณังกร, ทีปังกร
  - สารกัลป์ มี ๑ พระองค์ คือ โกณทัญญญะ
  - สารมัณฑกัลป์ มี ๔ พระองค์ คือ มังคละ, สุมนะ, เรวัตะ, โสภิตะ
  - วรกัลป์ มี ๓ พระองค์ คือ อโนมทัสสสี, ปทุม, นารทะ
  - สารกัลป์ มี ๑ พระองค์ คือ ปทุมุตระ
  - มัณฑกัลป์ มี ๒ พระองค์ คือ สุเมมธะ, สุชาตะ
  - วรกัลป์ มี ๓ พระองค์ คือ ปิยะทัสสสี, อรรถทัสสี, ธรรมทัสสี
  - สารกัลป์ มี ๑ พระองค์ คือ สิตธัตตถะ
  - มัณฑกัลป์ มี ๒ พระองค์ คือ ติสสะะ, ปุสสะ
  - สารกัลป์ มี ๑ พระองค์คือ วิปัสสี
  - มัณฑกัลป์ มี ๒ พระองค์คือ สิขี, เวสสภู
  - ภัทรกัลป์ (กัลป์ปัจจุบัน) มี ๕ พระองค์คือ กกุสนธะ, โกนาคมน์, กัสสปะ, โคดม(ปัจจุบัน)


  พระนามพระพุทธเจ้า ๒๗ พระองค์ในอดีต ถึงปัจจุบัน
  ๑ พระพุทธตัณหังกร
  ๒ พระพุทธเมธังกร
  ๓ พระพุทธสรณังกร
  ๔ พระพุทธทีปังกร
  ๕ พระพุทธโกณทัญญะ
  ๖ พระพุทธมังคละ
  ๗ พระพุทธสุมนะ
  ๘ พระพุทธเรวัตะ
  ๙ พระพุทธโสภิตะ
  ๑๐ พระพุทธอโนมทัสสี
  ๑๑ พระพุทธปทุม
  ๑๒ พระพุทธนารทะ
  ๑๓ พระพุทธปทุมุตระ
  ๑๔ พระพุทธสุเมธะ
  ๑๕ พระพุทธสุชาตะ
  ๑๖ พระพุทธปิยะทัสสี
  ๑๗ พระพุทธอรรถทัสสี
  ๑๘ พระพุทธธรรมทัสสี
  ๑๙ พระพุทธสิทธัตถะ
  ๒๐ พระพุทธติสสะ
  ๒๑ พระพุทธปุสสะ
  ๒๒ พระพุทธวิปัสสี
  ๒๓ พระพุทธสิขี
  ๒๔ พระพุทธเวสสภู
  ๒๕ พระพุทธกกุสนธะ
  ๒๖ พระพุทธโกนาคมน์
  ๒๗ พระพุทธกัสสปะ
  ปัจจุบัน พระพุทธโคดม

  นะโม เม สัพพะพุทธานัง ทะวัตติงสาวะระลักขะโณ ตัณหังกะโร มะหาวีโร เมธังกะโร มะหายะโส สะระณังกะโร โลกะหิโต ทีปังกะโร ชุตินธะโร โกญฑัญโญ ชะนะปาโมกโข มังคะโล ปุริสาสะโภ สุมะโน สุมะโน ธีโร เรวะโต ระติวัฑฒะโน โสภิโต คุณะสัมปันโน อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม ปะทุโม โลกะปัชโชโต นาระโท วะระสาระถิ ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร สุเมโธ อัคคะปุคคะโล สุชาโต สัพพะโลกัคโค ปิยะทัสสี นะราสะโภ อัตถะทัสสี การุณิโก ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท สิทธัตโถ อะสะโม โลเก ติสโส จะ วะทะตัง วะโร ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ วิปัสสี จะ อะนูปะโม สิขี สัพพะหิโต สัตถา เวสสะภู สุขะทายะโก กะกุสันโธ สัตถาวาโห โกนาคะมะโน ระณัญชะโห กัสสะโป สิริสัมปันโน โคตะโม สักะยะปุงคะโว ฯ อัฏฐะวีสะติ สังขาตา อิเม พุทธา มะหิทธิกา กะรุณา คุณะสัมปันนา สัพพะโลกาภิปูชิตา เอเต ทะสะ พะลา พุทธา อุตตะมา อัคคะปุคคะลา เตปิ สังฆะคุณา อาสุง ปีติเย อะมะตัง ปะทัง เอเต พุทธา อะตีตา จะ มังคะลา โหนติ สัพพะทา อัฏฐะวีสะติ เม พุทเธ อะหัง วันทามิ สัพพะทา เตสัง ญาเณนะ สีเลนะ ขันตีเมตตาพะเลนะ จะ เตปิ โน อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ อัฏฐะวีสะติ เม พุทเธ โย นะโร สะระณัง คะโต กัปปานิ สะตะสะหัสสานิ ทุคคะติง โส นะ คิจฉะติ อัฏฐะวีสะติ พุทธะปะริตตัง
   
 8. HONGTAY

  HONGTAY ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  36,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  147
  ค่าพลัง:
  +147,543
  24 พุทธพยากรณ์ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

  ๑.ยุคพระปัจฉิมทีปังกรพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เกิดเป็นดาบส ชื่อ สุเมธ ได้สละทรัพย์ที่มีอยู่หลายโกฏิเป็นทาน แล้วออกบวชเป็นฤาษี วันหนึ่งขณะชาวบ้านกำลังทำถนน สุเมธดาบสได้ลงมาช่วยพร้อมทั้งนอนคว่ำลงบนดินโคลนเพื่อเป็นสะพาน ให้ พระทีปังกรพุทธเจ้าได้เดินเหยียยบข้ามไปและ ทรงได้รับพยาการณ์ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันทรงพระนามว่า โคดม

  ๒.ยุคพระโกณฑัญญพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่า วิชิตาวี ได้ถวายทานพระภิกษุสงฆ์แสนโกฏิองค์ โดยมีพระโกณฑัญญพุทธเจ้าเป็นประทาน ทรงได้รับพยาการณ์ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้าพระนามว่า โคดม

  ๓.ยุคพระมงคลพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อ สุรุจิ ได้ถวายทานทานพระภิกษุสงฆ์แสนโกฏิองค์ โดยมีพระมงคลพุทธเจ้าเป็นประทาน ทรงได้รับพยาการณ์ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคดม

  ๔.ยุคพระสุมนพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญานาค ชื่อ อตุละ ได้กระทำการสักการะใหญ่แก่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีพระสุมนพุทธเจ้า เป็นประทาน ทรงได้รับพยาการณ์ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคดม

  ๕.ยุคพระเรวตพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อ อติเทวะ ได้สรรเสริญพระคุณของ พระเรวตพุทธเจ้า แล้วถวายจีวรห่ม ทรงได้รับพยาการณ์ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้าองค์ทรงพระนามว่า โคดม

  ๖.ยุคพระโสภิตพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อ สุชาต ได้ถวายมหาทานแก่พระสงฆ์ โดยมีพระโสภิตพุทธเจ้าเป็นประมุข ทรงได้รับพยาการณ์ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคดม

  ๗.ยุคพระอโนมทัสสีตพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เกิดเป็น ยักษ์ ได้เนรมิตมณฑป ถวายพร้อมกับมหาทานแก่พระสงฆ์โดยมีพระอโนมทัสสีตพุทธเจ้า เป็นประมุขทรงได้รับพยาการณ์ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคดม

  ๘.ยุคพระปทุมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เกิดเป็น พญาเนื้อ คือ ราชสีห์ ได้เห็นพระปทุมพุทธเจ้า เข้านิโรธสมาบัติอยู่ ๗ วัน จึงทำประทักษิณแล้วบันลือเสียงขึ้น ๓ ครั้ง นั่งเฝ้าพระองค์อยู่ ทรงได้รับพยาการณ์ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคดม

  ๙.ยุคพระนารทพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์บวชเป็น ฤาษี ได้ถวายทานและ บูชาด้วยดอกไม้จันทร์แดงแด่พระนารทพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ ทรงได้รับพยาการณ์ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคดม

  ๑๐.ยุคพระปทุมุตตรพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นชฎิล ชื่อว่า รัฏฐิกะ ได้ถวายจีวรพร้อมภัตตาหารแด่พระปทุมุตตรพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ ทรงได้รับพยาการณ์ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคดม

  ๑๑. ยุคพระสุเมธพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นมานพ ชื่อว่า อุตตระ ได้บริจาคทรัพย์ ๘๐ โกฏแก่พระภิกษุสงฆ์โดยมี พระสุเมธพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ทรงได้รับพยาการณ์ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคดม

  ๑๒.ยุคพระสุชาตพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ได้ถวายราชสมบัติทั้ง ๔ ทวีป และ รัตนะทั้ง ๗ ประการ ในสำนักของพระสุชาตพุทธเจ้า แล้วก็ออกบวชในสำนักของพระสุชาตพุทธเจ้า ทรงได้รับพยาการณ์ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคดม

  ๑๓.ยุคพระปิยทัสสีพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นพราหมณ์ ชื่อ กัลสป ได้สร้างสังฆารามใช้เงินไปแสนโกฏฺ แล้วมอบถวายแด่พระปิยทัสสีพุทธเจ้า ทรงได้รับพยาการณ์ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคดม

  ๑๔. ยุคพระอัตถทัสสีพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นชฎิลชื่อว่า สุสิมะ ได้นำดอกไม้ทิพย์ มาจากสวรรค์มีดอกมณฑารพ ดอก ปทุม และดอกปาริจฉัตตกะ มาบูชาแด่พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า ทรงได้รับพยาการณ์ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคดม

  ๑๕.ยุคพระธัมมทัสสีพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็น พระอินทร์ บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธัมมทัสสีพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะทิพย์ ทรงได้รับพยาการณ์ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคดม

  ๑๖.ยุคพระสิทธัตถพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นดาบส นามว่า มงคล ได้นำผลหง้ามาถวายพระสิทธัตถพุทธเจ้าทรงได้รับพยาการณ์ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคดม

  ๑๗.ยุคพระติสสพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นกษัตริย์พระนามว่า สุชาต ได้ สละราชสมบัติออกบวชเป็น ฤาษี ได้นำดอกไม้ทิพย์มาบูชาแด่พระติสสพุทธเจ้า ทรงได้รับพยาการณ์ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคดม

  ๑๘.ยุคพระปุสสพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นกษัตริย์พระนามว่า วิชิตาวี ได้ สละราชสมบัติออกบรรพชา ทรงได้รับพยาการณ์ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคดม

  ๑๙ ยุคพระวิปัสสีพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นพญานาคนามว่า อตุละ ได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดนตรีทิพย์ ทรงได้รับพยาการณ์ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคดม

  ๒๐.ยุคพระสิขีพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นกษัตริย์พระนามว่า อรินทมะ ได้ถวายผ้าเนื้อดีจำนวนมากพร้อใท้งพาหนะช้างทรง แก่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระสิขีพุทธเจ้า เป็นประมุข ทรงได้รับพยาการณ์ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคดม

  ๒๑.ยุคพระเวสสภูพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นกษัตริย์พระนามว่า สุทัสสนะ ได้ถวายมหาทานแด่พระเวสสภูพระพุทธเจ้า ทรงได้รับพยาการณ์ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคดม

  ๒๒.ยุคพระกุกกุสันธพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นกษัตริย์พระนามว่า เขมะ ได้ถวายมหาทานแด่พระกุกกุสันธพุทธเจ้า ทรงได้รับพยาการณ์ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคดม

  ๒๓.ยุคพระโกนาคมนพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นกษัตริย์พระนามว่า ปัพพตะ ได้ถวายผ้าแพร ผ้าสักหลาด เป็นต้น แก่พระสงฆ์ โดยมี พระโกนาคมนพุทธเจ้า เป็นประมุข ทรงได้รับพยาการณ์ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคดม

  ๒๔.ยุคพระกัสสปพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็น มานพชื่อว่า โชติปาล ได้ออกบวชและสรางคุณงามความดีแก่พระพุทธศาสนามากมาย ทรงได้รับพยาการณ์ว่าจะเป็น พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคดม  ------------------------------------------

  คัดลอกมาจาก

  http://www.konmeungbua.com/forum/topic1076.html

  ------------------------------------------
   
 9. janepat2549

  janepat2549 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  1,963
  ค่าพลัง:
  +1,281
  สาธุ...ขอบคุณในบทความดีๆครับ ขอให้เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปครับผม...อามิถอฟอ
   
 10. ศักดิ์

  ศักดิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  1,187
  ค่าพลัง:
  +2,016
  อนุโมทนาและขอน้อมจิตวันทาสักการะ แด่องค์พระพุทธะผู้ก้าวพ้นจากภพสาม
   
 11. pkpnk

  pkpnk เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  244
  ค่าพลัง:
  +112
  อนุโมทนาและขอน้อมจิตวันทาสักการะ แด่องค์พระพุทธะผู้ก้าวพ้นจากภพสาม

  อนุโมทนาและขอน้อมจิตวันทาสักการะ แด่องค์พระพุทธะผู้ก้าวพ้นจากภพสาม

  pakin phromninkul
   
 12. เพลงเพลิง

  เพลงเพลิง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  160
  ค่าพลัง:
  +476
  ขอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะแห่งข้าพเจ้า อนุโมทนาครับ
   
 13. wvichakorn

  wvichakorn เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  3,534
  ค่าพลัง:
  +9,148
  ขออนุโมทนาค่ะ
  มีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมาก
   
 14. unigodx

  unigodx เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  452
  ค่าพลัง:
  +607
  ขอน้อมนมัสการสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์ครับ
   
 15. irise30

  irise30 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2008
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +5
  สาธุ ขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่ ไม่เคยรู้มาก่อนจริง อนุโมทนา
   
 16. somdeth

  somdeth Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 กันยายน 2008
  โพสต์:
  23
  ค่าพลัง:
  +37
  คิดถึงพระพุทธองค์จัง
   
 17. yindee1917

  yindee1917 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  229
  ค่าพลัง:
  +211
  พุทธัง ธรรมมัง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
   
 18. hiaki

  hiaki สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤศจิกายน 2008
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +8
  สาธุด้วยคนครับ แต่ขอสงสัยนิดนึงนะครับว่า พระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นหลายแสนกัปแล้วเรื่องไดโนเสาร์ละครับยุคนั้นมนุษย์ยังไม่เกินหรือเกิดก็ยังไม่รู้ภาษามนุษย์เลยเมื่อสามถึงห้าพันปีก่อน ก็เลยสงสัยวานผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะครับขอบคุณครับ
   
 19. emperron

  emperron เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 สิงหาคม 2008
  โพสต์:
  352
  ค่าพลัง:
  +431
  ขอน้อมจิตวันทาสักการะ
   
 20. chodchoi

  chodchoi เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  2,288
  ค่าพลัง:
  +147
  ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ
  กราบขอขมาและอโหสิกรรมด้วยครับ สาธุ
   

แชร์หน้านี้

Loading...