เรื่องเด่น 'พระพุทธเจ้าทุกพระองค์อาศัยร่มไม้' ธรรมะคำสอน 'หลวงปู่แบน ธนากโร'

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย montrik, 18 มกราคม 2020.

 1. montrik

  montrik แดง แดนอุทัย สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 มกราคม 2008
  โพสต์:
  8,529
  กระทู้เรื่องเด่น:
  55
  ค่าพลัง:
  +9,760
  467016.jpg
  'พระพุทธเจ้าทุกพระองค์อาศัยร่มไม้' ธรรมะคำสอน 'หลวงปู่แบน ธนากโร'
  วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563, 19.46 น.
  คอลั่มน์ พระ ของดี ลี้ลับ

  ศาสนาที่จะมีความเจริญด้วยข้อปฏิบัติ ด้วยข้อวัตรปฏิบัตินี่จะต้องมีป่ามีร่มไม้ ก็จะพยายามสร้างป่าสร้างร่มไม้ให้เป็นป่า เป็นสถานที่ร่มรื่นร่มเย็นขึ้นมา ป่า ต้นไม้ ร่มไม้..คู่ควรกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแสวงหาความเป็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าออกภิเนษกรมณ์ แสวงหาความเป็นพระพุทธเจ้าก็ไปแสวงหาตามป่าตามรุกขมูล จนกระทั่งห้าปีหกปีถึงวันที่จะตรัสรู้จริงๆ พระพุทธเจ้าก็ได้อาศัยร่มไม้เป็นสถานที่เจริญสมณธรรมจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

  ต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าอาศัยเป็นสถานที่ปฏิบัติ อาศัยเป็นสถานที่ทำลายกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของพระพุทธเจ้าให้ขาดจากจิตใจ จิตใจของพระพุทธเจ้าเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นมาอาศัยร่มไม้ จึงว่าร่มไม้มีความสำคัญต่อพระศาสนาอย่างยิ่ง นี่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกพระองค์อาศัยร่มไม้เป็นสถานที่กำเนิด เป็นสถานที่ปฏิบัติ เป็นสถานที่แสวงหาความเป็นพระพุทธเจ้าและสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าส่วนมากได้สำเร็จในร่มไม้ทั้งนั้น

  แม้แต่พระพุทธเจ้าของเรานี่ก็เรียกว่าเวลาตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในร่มไม้ แม้แต่เวลาที่แสดงปฐมเทศนา เรียกว่าแสดงพระธรรมเทศนาประกาศสัจธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นเป็นครั้งแรกพระพุทธเจ้าก็อาศัยร่มไม้อาศัยป่า เรียกว่า เป็นที่อาศัยกวางและพัน ก็เรียกว่าเป็นป่าทึบป่ารก ป่าสัตว์เก้งสัตว์พากวางอย่างนี้ ถ้าหากว่าป่าธรรมชาติป่าเล็กๆ น้อยๆ ป่าโปร่งเขาไม่ชอบ ชอบอยู่ป่าลึก

  พระพุทธเจ้าประกาศสัจธรรมเป็นปฐมเทศนาแรกก็อาศัยป่ารกป่าทึบนั้นประกาศสัจธรรมและประกาศครั้งนั้นก็ได้สำเร็จประโยชน์อย่างยิ่ง มีผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นในอริยสัจธรรมนี้ที่เป็นในปฐมเทศนาขึ้นมา คือ พระสาวกของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นในวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนานั้น

  นี่เรียกว่า พระพุทธศาสนาสมบูรณ์ทั้งองค์พระพุทธเจ้า สมบูรณ์ทั้งพระธรรม สมบูรณ์ทั้งพระสงฆ์ ในวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศอริยสัจธรรมเป็นครั้งแรก เรียกว่า แสดงพระธรรมเทศนาเป็นปฐมเทศนาในวันเดือนแปดเพ็ญ เดือนแปดกลางเดือน แล้วพระพุทธเจ้าก็จำพรรษาในป่านั้น ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าจำพรรษาในบ้านในเมือง

  ขอบคุณข้อมูลจาก
  https://www.naewna.com/likesara/467016
   

แชร์หน้านี้

Loading...