พระพุทธเจ้าพระองค์แรกของโลก

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย piyaa, 23 พฤษภาคม 2010.

 1. piyaa

  piyaa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  1,730
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +16,064
  <TABLE border=0 width="100%"><TBODY><TR><TD vAlign=center>[​IMG]</TD><TD vAlign=center>  </TD><TD style="FONT-SIZE: smaller" height=20 vAlign=bottom align=right>


  </TD></TR></TBODY></TABLE><HR class=hrcolor SIZE=1 width="100%">
  [​IMG]  สมเด็จ องค์ปฐม ท่านเป็น พระพุทธเจ้าพระองค์แรกของโลก ทรงพระนาม สมเด็จพระพุทธสิกขี เนื่องจากพระพุทธ เจ้า ได้ตรัสรู้แล้วมากมายนับได้แสนองค์ ฉะนั้นพระนามของพระองค์จึงซ้ำกัน โดยเฉพาะพระนามสมเด็จพระพุทธสิกขี มีด้วยกัน 5 พระองค์ จึงได้ขนานนามของสมเด็จองค์ปฐมว่า สมเด็จพระพุทธสิกขีที่ 1 จึงนับได้ว่า พระพุทธองค์ ทรงเป็น สมเด็จองค์ปฐมบรมครู อย่างแท้จริง

  สมัยที่พระ พุทธองค์ ได้ทรงอุบัติในโลกมนุษย์ ซึ่งขณะนั้น คนมีอายุขัยประมาณ 8 หมื่นปี พระพุทธองค์ทรงผนวชออกมหาภิเนษกรมณ์ เมื่อพระชนมายุได้ 4 หมื่นปี หลังจากผนวชได้ 2 หมื่นปี จึงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้ เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกของโลก พระพุทธองค์ทรงโปรดเวไนยสัตว์ ประมาณ 2 หมื่นปี จึงได้เสด็จดับขันธปรินิพาน

  พระพุทธองค์ ทรงใช้เวลาอันยาวนานถึง 40 อสงไขยกัปเศษ ในการบำเพ็ญพระบารมี เพื่อแสวงหาพระโพธิญาณ ด้วยพระองค์เองทรงใช้เวลาอันยาวนานในการบำเพ็ญพระบารมี เนื่องจากพระพุทธองค์เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรก จึงไม่มีแบบอย่างที่จะให้พระพุทธองค์ ได้ศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุ พระโพธิญาณ ระยะเวลาที่บำเพ็ญพระบารมี จึงใช้ ถึง 40 อสงไขยกัปเศษ

  การพบสมเด็จ องค์ปฐม ครั้งแรกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เมื่อประมาณ พ.ศ. 2511 คืนหนึ่ง พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังสอนพระกรรมฐาน และเมื่อเสร็จจากการแนะนำ ก็ได้ทำสมาธิ ก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อน ปรากฏขึ้น คือเห็นพระพุทธเจ้าในปางพระนิพพานทรงยืน สองแถวยาวเหยียดไปข้างหน้าแล้ว ก็พนมมือ พระเดชพระคุณหลวง พ่อมีความรู้สึกในใจว่า บางทีอาจจะเป็น อุปาทาน เพราะว่า พระพุทธเจ้า ไม่เคยก้มศรีษะให้ใคร แม้แต่บ้านเรือน เล็กๆ หลังคา ตํ่าๆ หาก พระพุทธองค์เสด็จเข้าไป หลังคาก็จะสูงขึ้นเอง แต่เวลานี้เห็น พระพุทธเจ้ายืนพนมมือ เมื่อนึกเพียงนี้ ก็เห็นภาพหลวงปู่ปาน ปรากฏขึ้นข้างหน้า หลวงปู่ปานท่านบอกว่า

  คุณ..ไม่ใช่อุปาทาน ประเดี๋ยวพระพุทธเจ้าองค์ปฐมจะเสด็จมา

  อีก ประมาณ 5 นาที ปรากฏว่ามีพระพุทธเจ้าอีกองค์ รูปร่างท่านใหญ่โตมาก สูงมาก มาในรูป ของปางพระนิพพาน เดินมาระหว่างช่องกลาง พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ก้มศรีษะ แสดงความเคารพ พอพระองค์ เดินไปถึง พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ทรงตรัสว่า

  ข้าจะนั่งที่ไหนหว่า... ในเมื่อไม่มีที่นั่ง ข้าก็เอาหัวแกเป็นแท่นก็แล้วกัน

  พระพุทธองค์ ก็เลยนั่งบนหัว ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ แล้วทรงตรัสกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่า

  นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ก่อนที่แกจะสอนพระกรรมฐานก็ดี จะพูดธรรมก็ดี บอกฉันก่อน ฉันจะให้พูดตอนไหน จะให้เทศน์ตอนไหนให้ว่าตามนั้น

  เป็น อันว่าเมื่อใดก็ตาม ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเทศน์ก็ดี สอนพระกรรมฐานก็ดี สอนธรรมก็ดี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ไม่เคยได้พูดตามใจคิดเลย เป็นเพราะพระพุทธองค์ ท่านดลใจ ให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูด และแนะนำธรรม ซึ่งบางครั้ง อาจจะไม่เป็นที่ถูกใจของทุกคน เพราะพระพุทธองค์ ท่านอาจจี้จุด เฉพาะคนใดคนหนึ่ง แต่บางคน อาจจะไม่ถูกใจก็ได้ นี่เป็นเรื่องธรรมดา พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็คิดว่า เมื่อพระพุทธองค์ท่านมีบุญคุณอย่างนี้ จึงคิดที่จะหล่อรูปของท่าน

  ต่อ มาเมื่อ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ได้เจริญพระกรรมฐานแล้ว จึงได้อาราธนาสมเด็จองค์ปฐม ขอพบพระพุทธองค์ท่าน ก็ปรากฏให้เห็น ทรวดทรงสวยงามมาก หน้าของท่านอิ่ม เหมือนรูปไข่ แก้มอิ่ม ทรงยิ้มน้อยๆ ริมฝีปาก ไม่บุ๋ม ไม่เหมือน พระพุทธเจ้าที่เขาปั้นกัน จะพบว่าช่างเขาปั้นแก้มตรงปากจะบุ๋มลงไป แล้วสมเด็จองค์ปฐม ก็แสดงรูปร่าง สมัยเป็นมนุษย์ และก็เปลี่ยนมาเป็น ปางพระนิพพาน พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ก็ถามว่า ถ้าจะปั้นรูปของพระองค์ จะให้ปั้นแบบไหน จะให้ ปั้นปางพระนิพพานหรือมนุษย์ พระพุทธองค์บอกว่า ให้ปั้นแบบนี้ก็แล้วกัน พระพุทธองค์ทรงแสดงภาพให้ดู เป็นเหมือนกับ พระพุทธรูป และมีเรือนแก้ว แบบพระพุทธชินราช รูปที่ทรงให้ปั้น ไม่เหมือนกับ รูปจริงของท่าน แต่พระองค์ท่านต้องการ ให้ปั้น แบบที่ท่านต้องการ พระพุทธองค์ได้มาแสดงภาพ ให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อดูถึง 3 วัน ติดๆ กัน วันละประมาณ 1 ชั่วโมง พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ก็ได้ดูอย่างละเอียด แต่ก็คิดในใจว่า ช่างเขาปั้น แต่เขาไม่เห็นภาพ เขาจะปั้นได้ไม่เหมือน จึงได้ขอบารมีพระองค์ท่าน เวลาช่างปั้น ขอได้โปรดดลใจ ให้เป็นไปตามพระพุทธประสงค์ พระองค์ท่านก็ยอมรับ

  คัดย่อจากหนังสือ มรดกของพ่อ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  วัดจันทราราม ( วัดท่าซุง ) จ.อุทัยธานี
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 19 มิถุนายน 2011
 2. มาพบพระ

  มาพบพระ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  638
  ค่าพลัง:
  +1,923
  ขออนุโมทนาบุญบารมีอันยิ่งยวดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม ขอบารมีของพระองค์และพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์จงแผ่ปกทั้งสามโลกให้เกิดความร่มเย็นด้วยเทอญ สาธุ
   
 3. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,893
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +35,177
  *
  [​IMG]
  เว็บทางนิพพาน เว็บไซด์ เผยแพร่ ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น<O:p
  ที่รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน<O:p
  ขอเชิญทุกท่านเข้าไปอ่านได้ที่
  www.tangnipparn.com
  <?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p>ขอเชิญแวะเยี่ยมชมและโมทนาบุญเว็บศูนย์พุทธศรัทธา </O:p>
  *
  [​IMG]
   
 4. คิดดีจัง

  คิดดีจัง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มกราคม 2010
  โพสต์:
  1,626
  ค่าพลัง:
  +5,348
  อนุโมทนาครับ ก่อนหน้านี้ไม่เคยสนใจในธรรมะเลยครับ

  พอเริ่มสนใจเริ่มศึกษา สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ได้เห็นสิ่งดีงามที่ได้จากธรรมมะ

  ก็เริ่มทำห้องพระ หาพระบูชา และโชคดีมากเลยครับ เพราะ

  พระพุทธรูปองค์แรกในชีวิตที่ผมบูชาคือสมเด็จองค์ปฐมครับ

  ไปบูชาเองถึงวัดท่าซุงเมื่อช่วงกลาวงปี43นี้เอง ต้องขอบคุณพี่วี สมาชิคเวปเรานี้ครับ

  ที่แนะนำ และยังมอบพระบรมสารีนิกธาตุให้ผมได้บูชาอีกด้วยครับ

  ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มมีพระบูชาเพิ่มขึ้นอีกหลายงค์ครับ

  บารมีพระองค์ยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ครับ อนุโมทนาสาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. SPARTANS

  SPARTANS เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  3,379
  ค่าพลัง:
  +2,968
  [​IMG]
  คาถาบูชาสมเด็จองค์ปฐม

  นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธ ธัสสะ (๓ จบ)

  นะโม กาเยนะ วาจายะ เจตะสา วา วะชิรัง นามะ ปะฏิมัง อิทธิธรรมะปาฏิหาริยะกะรัง
  สมเด็จพ่อองค์ปฐมต้นพุทธะรูปัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา อะหัง วันทามิ สัพพะโส สะทา โสตถี ภะวันตุ เม


  เมื่อท่องคาถาให้นึกถึง พระเมตตาคุณ พระบริสุทธิคุณ และ พระปัญญาธิคุณ
  แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมต้นพุทธวงศ์
  และให้เห็นภาพพระองค์ทรงประทับอยู่ตรงข้างหน้าเรา ขณะที่เรากำลังสวดพระคาถา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 ธันวาคม 2010
 6. คมศักดิ์

  คมศักดิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มกราคม 2006
  โพสต์:
  790
  ค่าพลัง:
  +886
  อนุโมทนา สาธุด้วยครับ ทำให้ทราบถึงประวัติของสมเด็จองค์ปฐม ขอบคุณครับ
   
 7. nontayan

  nontayan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  832
  ค่าพลัง:
  +974
  ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมสักการะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ปฐมบรมศาสดา และพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ด้วยความกตัญญูอันหาที่สุดมิได้
   
 8. สุวรรณหงส์

  สุวรรณหงส์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 ธันวาคม 2006
  โพสต์:
  118
  ค่าพลัง:
  +570
  กราบอนุโมทนาสาธุครับ...พูดไม่ออก บรรยายไม่ถูก อ่านแล้ว เห็นภาพแล้ว ปิติเกิดขึ้นมามากมาย ... สาธุ สาธุ สาธุ
   
 9. love_song_music

  love_song_music เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 เมษายน 2009
  โพสต์:
  459
  ค่าพลัง:
  +905
  อนุโมทนาบุญกุศลในการรับรู้ ถึงเรื่องราวต่าง ๆ ของพระองค์ท่าน
   
 10. kukkikkaks

  kukkikkaks เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 พฤศจิกายน 2005
  โพสต์:
  50
  ค่าพลัง:
  +359
  ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมดวงจิตกราบสมเด็จองค์ปฐมพระบรมครู ที่มีพระเมตตาแก่เหล่าเวไนยสัตว์หาทีสุดประมาณมิได้
  ขออนุโมทนากับธรรมทานของท่านเจ้าของกระทู้ด้วยนะคะ
  เราอธิษฐานความดีเพื่อพระนิพพานเท่านั้น
   
 11. atta454

  atta454 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ธันวาคม 2006
  โพสต์:
  131
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +262
  พึ่ง เคยได้ยิน ครับ เป็นบุญ ครั้งแรก ที่ได้เข้า มาอ่าน ....เป็นบัวใ้ต้ตม มานานแสนนาน
   
 12. ทิพย์ปทุโม

  ทิพย์ปทุโม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2010
  โพสต์:
  555
  ค่าพลัง:
  +2,473
  วันที่12/12/53 เป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่ถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดท่าซุง วันนั้นจึงใช้เวลาที่เหลือตระเวนกราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดท่าซุง ไม่คิดว่าตนเองเหนื่อยเพราะใช้บริการรถรับจ้าง แต่ไม่เข้าใจว่า พอเข้าไปถึงมณฑปของสมเด็จองค์ปฐม เราจึงมีอาการแปลกไป ใจสั่น หายใจลึก ๆ เหมือนกับว่าหยุดหายใจไปนาน พอได้หายใจอีกครั้งก็สูดซะเต็มปอด หลายครั้งติด ๆ กันอย่างนั้น เลยตั้งสติยืนสักพัก แล้วหาที่วางรองเท้าเดินขึ้นบันได ทันใดนั้นก็ตกใจที่เห็นบันไดมณฑป เปลี่ยนเป็นทองคำ เราก็ตกใจว่าตาฝาดนะเรา ก็ก้าวต่อไปบันไดที่สอง ทันทีที่เท้าเหยียบบันได ก็กลายเป็นทองคำอีก เอะ..จะปรุงแต่งไปถึงไหน ก้าวขั้นที่สามก็เป็นอีก เลยยืนนิ่งสักพัก กำหนดจิตอธิษฐาน บางอย่าง แล้วเริ่มก้าวต่อไป ปรากฏว่าทุกขั้นคือทองคำทุกก้าวย่าง จนขั้นสุดท้ายละสายตาจากบันได เงยหน้าเห็นพระพักตร์ท่านยิ้ม สว่างไสว เหลืองอร่ามทั้งองค์ น้ำตาไหลเพราะได้สัมผัสสิ่งที่วิเศษที่สุดในชีวิตจริง ๆ

  หลังจากกราบลาท่านแล้ว ก็ขออนุญาตถ่ายภาพท่านเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก พอถ่ายเสร็จภาพกลับสว่างจ้าจนมองเกือบไม่เห็นองค์ท่าน เลยรำพึงกับตนเองว่า ไม่ชัดเลย มองไม่เห็นอะไร ยืนมุมอื่นหลีกแสงสว่าง แล้วถ่ายใหม่ดีกว่า ปรากฏว่า มีความรู้สึกเหมือนใครบอกว่า เอาภาพนี้แหละ ข้าให้เจ้า ขอให้จิตวิญญาณสว่างไสวเหมือนในภาพ ร้องไห้อีกแล้ว วันที่12/12 ร้องไห้กันตั้งแต่เช้ามืด จนกลับบ้านเลย ไม่ว่าจะไปลาหลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤๅษีฯ ที่หน้าโบสถ์ ก็ได้รับสัมผัสวิเศษ ๆ ทุกครั้งที่มาเยือน pig_cryy:z8
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 ธันวาคม 2010
 13. kongkiatm

  kongkiatm เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  190
  ค่าพลัง:
  +1,263
  กราบอนุโมทนาด้วยคนคร้าบ

  ________________________

  พระนิพพานดินแดนแห่งบรมสุข
   
 14. aumking

  aumking เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  699
  ค่าพลัง:
  +813
  สิบนิ้วก้มกราบวันทาน้อมนบนมัสการองสมเด็จพระปฐมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
  แลพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์
  ขอพระบารมีปกปักรักษาชาวไทยชั่วกาลนานเทอญ
   
 15. tui sluangkhot

  tui sluangkhot เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กันยายน 2008
  โพสต์:
  212
  ค่าพลัง:
  +159
  สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ท่านผุ้รุ้ช่วยตอบผมด้วย
  พระพุทธเจ้า 28 พระองค์
  และ พระนาม ของ พระองค์ด้วย
  1 สมเด็จพระพุทธสิกขี
   
 16. ธรรมสถิต

  ธรรมสถิต เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ตุลาคม 2008
  โพสต์:
  2,261
  ค่าพลัง:
  +15,736
 17. faveur

  faveur เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  316
  ค่าพลัง:
  +2,297
  กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ .... อยากไปกราบท่านที่วัดท่าซุงแต่ไม่มีโอกาส เลยยังไม่ได้ไป
  กราบสักการะท่านสักครั้ง และกราบนมัสการหลวงพ่อฤาษีท่านด้วยความเคารพยิ่งค่ะ
   
 18. ต้นบุญ

  ต้นบุญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มกราคม 2009
  โพสต์:
  246
  ค่าพลัง:
  +237
  ขอกราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ
  พุทธัง อะนันตัง
  ธัมมัง จักกะวาลัง
  สังฆัง นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ สาธุ สาธุ สาธุ
   
 19. -[คนหลงทาง]-

  -[คนหลงทาง]- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2008
  โพสต์:
  73
  ค่าพลัง:
  +142

  อนุโมทนาสาธุขอรับ อ่านแล้วน้ำตาจะไหล
   
 20. piyatabun

  piyatabun เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  334
  ค่าพลัง:
  +248
  สาธุนะครับ สักวันจะไปกราบทีวัดนะครับ คงไม่นานหลอกครับ ส้รา้งความดีเยอะ ๆ นะครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...