เรื่องเด่น พระพุทธเจ้าโปรดพระโพธิสัตว์

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย NAMOBUDDHAYA, 19 มกราคม 2023.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,051
  กระทู้เรื่องเด่น:
  890
  ค่าพลัง:
  +69,479
  ?temp_hash=bbeffe6e4b1e5b77a89a532cf781c253.png


  พระพุทธเจ้าโปรดพระโพธิสัตว์

  พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธอังคีรสเจ้า ทรงเป็นพระอนิยตโพธิสัตว์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าโดยยังไม่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาก่อนเป็นเวลา ๑๖ อสงไขย หลังจากทรงได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ทรงบำเพ็ญอุกฤษอีก ๔ อสงไขย จึงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ เมื่อตรัสรู้แล้ว ทรงสร้างทายาทแท้ ๒ ประเภทคือ ๑) สร้างพระอริยะ ๒) สร้างพระโพธิสัตว์ พระเจ้าปเสนทิโกศล เป็นพระโพธิสัตว์ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่า จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ที่ ๓ ในอนาคตกาล จึงเป็นหน้าที่ที่พระโพธิสัตว์ปเสนทิโกศลจะต้องทำนุบำรุงพระศาสนา และเรียนวิชาจากพระพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคก็ทรงอบรมบ่มนิสัย ให้สติปัญญาแก่พระโพธิสัตว์ปเสนทิโกศลอย่างดี เพื่ออบรมบารมีให้บริบูรณ์ขึ้น


  ดาวน์โหลดได้ที่ www.uttayarndham.org หรือ www.soundcloud.com/uttayarndham  https://www.youtube.com/@Uttayarndham
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 2. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,051
  กระทู้เรื่องเด่น:
  890
  ค่าพลัง:
  +69,479
   
 3. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,051
  กระทู้เรื่องเด่น:
  890
  ค่าพลัง:
  +69,479
   
 4. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,051
  กระทู้เรื่องเด่น:
  890
  ค่าพลัง:
  +69,479
   
 5. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,051
  กระทู้เรื่องเด่น:
  890
  ค่าพลัง:
  +69,479
   
 6. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,051
  กระทู้เรื่องเด่น:
  890
  ค่าพลัง:
  +69,479
  ปิยสูตร
  ว่าด้วย
  ผู้รักตน
  เหตุการณ์
  พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสนทนากับพระผู้มีพระภาคเรื่องผู้รักตน


  พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระเจ้าปเสนทิโกศลว่า

  ชนบางพวกย่อมประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา ใจ ชนเหล่านั้นไม่ชื่อว่ารักตน เพราะเหตุว่าชนผู้ไม่รักใคร่กันย่อมทำความเสียหายให้แก่ผู้ไม่รักใคร่กันได้โดยประการใด ชนเหล่านั้นย่อมทำความเสียหายให้แก่ตนด้วยตนเองได้โดยประการนั้น ฉะนั้น

  ส่วนชนบางพวกย่อมประพฤติสุจริตด้วยกาย วาจา ใจ พวกเขาเหล่านั้นชื่อว่ารักตน เพราะเหตุว่าชนผู้ที่รักใคร่กันย่อมทำความดี ความเจริญให้แก่ชนผู้ที่รักใคร่กันได้โดยประการใด พวกเขาเหล่านั้นย่อมทำความดี ความเจริญแก่ตนด้วยตนเองได้โดยประการนั้น ฉะนั้น

  ผู้ที่มาเกิดแล้วจำจะต้องตายในโลกนี้ ย่อมทำกรรมอันใดไว้ คือ เป็นบุญและเป็นบาปทั้งสองประการ บุญและบาปนั้นเป็นสมบัติของเขา และเขาจะพาเอาบุญและบาปนั้นไป (สู่ปรโลก) อนึ่ง บุญและบาปนั้นย่อมเป็นของติดตามเขาไป ประดุจเงาติดตามตนไป ฉะนั้น

  เพราะฉะนั้น บุคคลพึงทำกัลยาณกรรมสะสมไว้เป็นสมบัติในปรโลก


  อ่าน ปิยสูตร

  อ้างอิง
  ปิยสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๕ ข้อที่ ๓๓๔-๓๓๖ หน้า ๙๐-๙๑
  ชุดที่
  พระพุทธเจ้าโปรดพระโพธิสัตว์
   
 7. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,051
  กระทู้เรื่องเด่น:
  890
  ค่าพลัง:
  +69,479
   
 8. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,051
  กระทู้เรื่องเด่น:
  890
  ค่าพลัง:
  +69,479
   
 9. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,051
  กระทู้เรื่องเด่น:
  890
  ค่าพลัง:
  +69,479
   
 10. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,051
  กระทู้เรื่องเด่น:
  890
  ค่าพลัง:
  +69,479
   
 11. NAMOBUDDHAYA

  NAMOBUDDHAYA ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  22,051
  กระทู้เรื่องเด่น:
  890
  ค่าพลัง:
  +69,479
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...