เรื่องเด่น พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ 3 รูป

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 22 กรกฎาคม 2020.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,741
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,794
  ค่าพลัง:
  +6,722
  e0b897e0b8b2e0b899e0b8aae0b8b1e0b88de0b88de0b8b2e0b89ae0b8b1e0b895e0b8a3e0b895e0b8b1e0b989e0b887.jpg
  พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ 3 รูป

  เมื่อวันที่ 22 ก.ค.63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศเรื่อง “พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์” โดยมีรายละเอียดคือ

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 3 รูป ดังนี้

  1. พระเทพปริยัติโมลี เป็น พระธรรมราชานุวัตร วิภัชธรรมโกศล โสภณกิจจานุกิจ นิวิฐธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ พระครูปลัดธรรมานุวัตร 1 พระครูวินัยธร1 พระครูธรรมธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

  b897e0b8b2e0b899e0b8aae0b8b1e0b88de0b88de0b8b2e0b89ae0b8b1e0b895e0b8a3e0b895e0b8b1e0b989e0b887-1.jpg

  2. พระราชพัชรมานิต เป็น พระเทพพัชรญาณมุนี วิปัสสนาวิธีโกศล วิมลภาวนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จังหวัดนครราชสีมา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

  b897e0b8b2e0b899e0b8aae0b8b1e0b88de0b88de0b8b2e0b89ae0b8b1e0b895e0b8a3e0b895e0b8b1e0b989e0b887-2.jpg

  3. พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ เป็น พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต สาธกธรรมวิจิตร วิเทศศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

  b897e0b8b2e0b899e0b8aae0b8b1e0b88de0b88de0b8b2e0b89ae0b8b1e0b895e0b8a3e0b895e0b8b1e0b989e0b887-3.jpg

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17กรกฎาคม พุทธศักราช2563

  ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.matichon.co.th/education/religious-cultural/news_2276816
   

แชร์หน้านี้

Loading...