เพื่อการกุศล " พระลีลาแพร่บุญ " โครงการสร้างพระเนื้อตะกั่วเพื่อบรรจุกรุ ฯ ครั้งที่ ๖ ......หมดเขตร่วมบุญแล้ว

ในห้อง 'ตลาด พระเครื่องเพื่อการกุศล' ตั้งกระทู้โดย ผาแดง, 18 เมษายน 2012.

 1. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  โครงการสร้างพระเนื้อตะกั่วเพื่อบรรจุกรุ รวม ๘๔,๐๐๐ องค์


  ครั้งที่ ๑ ( ภาคกลาง )จำนวน ๘,๔๐๐ องค์ <O:p</O:p

  วัตถุประสงค์<O:p</O:p
  ๑. เพื่อเป็นพุทธบูชาและพุทธานุสสติ<O:p</O:p
  ๒. เพื่อเป็นการสืบทอดอายุพุทธศาสนาและไว้ใช้เป็นทุนในการบูรณะหรือซ่อม แซม ศาสนวัตถุ เช่น โบสถ์, ศาลา ฯลฯ ของวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระที่ร่วมกันจัดสร้างขึ้นมานี้ไปบรรจุไว้<O:p</O:p
  ๓. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ, ดวงพระวิญญาณอดีตองค์บูรพกษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษนักรบไทยทุกๆท่านที่ได้ร่วมปกป้องแผ่นดินไทยนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน<O:p</O:p
  <O:p

  นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาหลายร้อยปีที่พุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาได้มีการสร้างพระเพื่อบรรจุกรุกันมาโดยตลอด นับเนื่องแต่สูงสุดคือองค์บูรพมหากษัตริย์ เชื้อพระวงศ์ เหล่าขุนนาง คหบดี หรือแม้แต่พระ สงฆ์ , ฤาษี หรือผู้นำของชุมชนได้เป็นผู้นำในการจัดสร้างพระเพื่อบรรจุกรุ โดยอาจเป็นไปตามเชื่อคตินิยมว่าเป็นการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาให้ครบ ๕,๐๐๐ ปี ตามที่องค์พระสมณโคดมได้ทรงกล่าวไว้ และเพื่อเป็นการสะสมทุนบุญให้กับตนเองและหมู่คณะ หรือสร้างเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบิดามารดา ครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณก็ตาม<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  ในบรรดาพระกรุที่มีการขุดพบกันหลายสิบหลายร้อยกรุ ดังที่เราๆท่านๆ ได้มีโอกาสรู้จักพบเห็นหรือได้ครอบครองมาบูชากันนั้น นิยมจัดสร้างด้วยมวลสารที่มีความหลากหลาย เช่น เนื้อดิน เนื้อผง เนื้อโลหะ เป็นต้น โดยในมวลสารการสร้างพระประเภทโลหะนั้นเองก็ยังมีการแยกเป็นหลายประเภท ตามฐานะของผู้มีศรัทธาจัดสร้างตั้งแต่เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนาค เนื้อชินเงิน เนื้อตะกั่ว เป็นต้น <O:p</O:p
  <O:p</O:p

  ดังนั้นแล้วเราคงปฏิเสธกันไม่ได้ว่าในจำนวนพระกรุที่ผ่านกาลเวลามานานแสนนานนั้นพระที่จัดสร้างขึ้นมาจากเนื้อตะกั่วนั้น สามารถทนต่อสภาวะการเปลี่ยน แปลงของสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเนื้อตะกั่วเองนั้น จากประสบการณ์ของผู้มีความรู้ส่วนใหญ่ได้อธิบายไว้ว่าเป็นวัสดุที่นำมาสร้างเป็นองค์พระแล้วเสกได้ดี คือเต็มเร็ว และอยู่ได้นาน แถมตัววัสดุเองก็มีราคาไม่สูงมากนัก จึงเป็นวัสดุประเภท “ ดี ทน ถูก”<O:p</O:p

  ดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น จึงได้เลือกใช้โลหะประเภทตะกั่วในการจัดสร้างพระเพื่อบรรจุกรุในครั้งนี้<O:p</O:p
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 มกราคม 2016
 2. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  รูปแบบการดำเนินงาน
  <O:p</O:p

  โครงการสร้างพระเนื้อตะกั่วเพื่อบรรจุกรุรวม ๘๔,๐๐๐ องค์ในครั้งนี้นับว่าเป็นโครงการงานบุญงานแรกของตัวผมเอง(คิดไว้นานแล้วพึ่งจะได้โอกาสลงมือทำ) หลังที่ได้วางแผนและปรึกษากับหลายๆ ท่านแล้ว ในเบื้องต้นจึงได้แบ่งโครงการฯ นี้ออกเป็นทั้งหมด ๑๐ ครั้งย่อยๆ โดยในแต่ละครั้งจะทำการสร้างพระครั้งละ ๘,๔๐๐ องค์ <O:p</O:p
  <O:p</O:p

  อนึ่ง โครงการสร้างพระเนื้อตะกั่วเพื่อบรรจุกรุนี้แบ่งย่อยออกเป็น ๑๐ ครั้งๆละ ๘,๔๐๐ องค์ นั้น โดยความตั้งใจเดิมของตัวผมเองอยากให้มีการบรรจุตามวัดต่างทั้ง ๕ ภาค คือ
  <O:p</O:p
  <O:p</O:p
  ๑. ภาคกลาง จำนวน ๒ วัดๆ ละ ๘,๔๐๐ องค์<O:p</O:p
  ๒. ภาคเหนือ จำนวน ๒ วัดๆ ละ ๘,๔๐๐ องค์<O:p</O:p
  ๓. ภาคใต้ จำนวน ๒ วัดๆ ละ ๘,๔๐๐ องค์<O:p</O:p
  ๔. ภาคตะวันออก จำนวน ๒ วัดๆ ละ ๘,๔๐๐ องค์<O:p</O:p
  ๕. ภาคตะวันตก จำนวน ๒ วัดๆ ละ ๘,๔๐๐ องค์<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  โดยวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้พระไปบรรจุกรุนี้จะเป็นวัดใดก็ได้ ขอให้เพื่อนสมาชิกส่งชื่อวัดและรายละเอียดตามสมควร เข้ามาให้เพื่อนสมาชิกร่วมกันโหวต โดยกำหนดกติกาในการพิจารณาขึ้นมาร่วมกัน วัดที่เข้าหลักเกณฑ์และได้ รับเสียงโหวตมากที่สุดในแต่ละภาคจะได้รับพระที่ร่วมกันจัดสร้างขึ้นนี้ไปบรรจุไว้ เพื่อเป็นทุนในการซ่อมแซมศาสนวัตถุของวัดนั้นๆ สืบต่อไป<O:p</O:p
  <O:p</O:p
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 พฤษภาคม 2013
 3. jacky57

  jacky57 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 พฤศจิกายน 2011
  โพสต์:
  522
  ค่าพลัง:
  +1,873
  เป็นโครงการที่ดีมาก น่าสนับสนุน แต่ไม่เห็นมีรายละเอียดให้เลย แต่ก็ขออนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลอย่างยิ่งครับ
   
 4. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  เพื่อให้การสร้างพระบรรจุกรุในครั้งนี้ถูกต้องตามแบบโบราณกาลคือให้ทั้ง ดีในและดีนอก
  <O:p
  ดีในคือ นับตั้งแต่เนื้อวัสดุที่ใช้ในการสร้าง ต้องมีการลงอักขระเลขยันต์จากภิกษุผู้ทรงคุณหลายๆท่านหรือได้รับการอธิฐานจิตจากท่านมาแล้ว ผมจึงได้นำตะกั่วที่ซื้อสะสมไว้น้ำหนักประมาณ ๑๔๐ กก.มาทำการหลอมเทเป็นแผ่น ณ วัดท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มี.ค. ๕๕ ที่ผ่านมานี้ ซึ่งเป็นพิธีเทพระกริ่งท่าช้าง โดยมีพระครูโสภณสิริธรรม ( หลวงพ่อสม สุชิโว ) วัดโพธิ์ทอง ท่านนั่งอธิฐานจิตในพิธีด้วย และในวันนั้นก็มีพี่ๆน้องๆในพลังจิตมาร่วมบุญกันหลายท่าน
  <O:p</O:p
  <O:p</O:p
  โดยเทออกมาเป็นแผ่นกว้างยาวประมาณ ๗ x ๗ นิ้ว หนาประมาณ .๕- ๑ ซม. ได้จำนวนแผ่นเป็นเลขที่มงคลมากคือ ๑๐๘ แผ่น ได้ถวายหลวงพี่เปี๊ยก วัดท่าช้างไว้ จำนวน ๒๘ แผ่น คงเหลือที่ผม จำนวน ๘๐ แผ่น ซึ่งจะได้นำไปขอความเมตตาจากพระภิกษุผู้ทรงคุณท่านลงอักขระเลขยันต์หรืออธิฐานจิตแผ่นชนวนให้ครบตามจำนวนต่อไป
  <O:p</O:p
  <O:p</O:p
  และหากว่ามีพี่ๆ น้องๆ ท่านใดมีความประสงค์จะช่วยงานบุญครั้งนี้โดยการนำแผ่นตะกั่วที่ตั้งใจเป็นแผ่นชนวนมวลสารนี้ไปขอความเมตตาจากพระเกจิที่ท่านเคารพนับถือขอให้ท่านลงอักขระเลขยันต์ให้ก็ติดต่อมานะครับ ผมจะรีบจัดส่งไปให้หรือท่านที่อยู่ไกลๆก็ซื้อแผ่นตะกั่วจากร้านสังฆภัณฑ์ แล้วนำไปให้พระเกจิที่เคารพนับถือท่านลงอักขระแล้วส่งกลับมาที่ผมก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ โดยส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง
  <O:p</O:p
  <O:p</O:p
  ดีนอกเมื่อจัดสร้างเป็นองค์พระเสร็จเรียบร้อยจะให้มีการเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก อย่างน้อย ๓ พิธี และอธิฐานจิตเดี่ยวอย่างน้อย ๓ – ๕ องค์ ก่อนที่จะมีการบรรจุกรุต่อไป
  <O:p</O:p
  <O:p</O:p
  ซึ่งการนำเข้าพิธีพุทธาภิเษก และอธิฐานจิตเดี่ยวนี้ก็คงจะต้องขอความร่วม มือร่วมใจจากพี่ๆน้องๆที่ร่วมบุญกันครั้งนี้เป็นผู้ประสานงานอีกด้วยเช่นกันครับ
  <O:p
  และเมื่อได้แผ่นชนวนทั้งหมดมาแล้ว รวมถึงท่านที่บริจาคมวลสารไม่ว่าจะเป็นพระหรือเครื่องรางเนื้อตะกั่วเข้ามาร่วมบุญกัน ผมจะนำมาหลอมชนวนมวลสารทั้งหมดรวมกันแล้วแบ่งออกเป็นสิบส่วน เพื่อใช้เป็นชนวนหัวเชื้อในการสร้างพระทั้ง ๑๐ ครั้งต่อไป<O:p
   
 5. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  ขอบพระคุณครับที่ให้ความสนใจโครงการสร้างพระบรรจุกรุฯ นี้ รายละเอียดของโครงการฯจะทยอยลงให้อ่านครับ ขอโมทนา
   
 6. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  ภาพวันหลอมตะกั่ว ที่วัดท่าช้าง เมื่อ ๒๓ มี.ค. ๕๕ ครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 7. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  ครับคุณโต้ง เริ่มแล้วครับผม

  ช่วงนี้กำลังนำแผ่นตะกั่วตะเวณลงอักขระอยู่ครับ
   
 8. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  ชมแผ่นตะกั่วจารอักขระครับ

  เมื่อ ๓๐ มี.ค.๕๕ ไปขอบารมีหลวงพ่อสม วัดโพธิ์ทองท่านลงอักขระและเล่าเรื่องโครงการสร้างพระบรรจุกรุนี้ ให้ท่านฟังหลวงพ่อสมท่านเห็นดีด้วยและลงมาให้เต็มแผ่นเลย
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSC09038.JPG
   DSC09038.JPG
   ขนาดไฟล์:
   2.2 MB
   เปิดดู:
   104
  • DSC09065.1.jpg
   DSC09065.1.jpg
   ขนาดไฟล์:
   1.4 MB
   เปิดดู:
   311
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 กุมภาพันธ์ 2014
 9. พี เสาวภา

  พี เสาวภา ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ สมาชิก Premium

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  34,855
  ค่าพลัง:
  +142,707
  ลายมือท่านสวยมากครับ

  เหมือนไม่ใช่คนมีอายุเลยครับ
   
 10. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  สวัสดีครับพี่พี

  ขอบพระคุณครับพี่ ที่กรุณาเข้ามาเม้น

  ครับลายมือท่านสวยจริงๆครับ พอท่านจารและเสกเสร็จ ส่งคืนกลับมาให้ถึงกลับอึ้งครับ

  กราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อสมอีกครั้งหนึ่งครับ
   
 11. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  ขอขอบพระคุณน้อง ยันต์ครู จากเชียงใหม่ ที่ช่วยเป็นธุระเรื่องพระคณาจารย์ทางเหนือให้มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

  ๘ เม.ย. ๕๕ ครูบาดวงดี ยติโก วัดบ้านฟ่อน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSC00018.JPG
   DSC00018.JPG
   ขนาดไฟล์:
   1.5 MB
   เปิดดู:
   82
  • DSC00023.JPG
   DSC00023.JPG
   ขนาดไฟล์:
   1 MB
   เปิดดู:
   131
 12. โต้งชลบุรี

  โต้งชลบุรี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  5,474
  ค่าพลัง:
  +18,345
  พี่จะเริ่มหล่อพระวันไหนครับ เผื่อผมไปกราบครูบาอาจารย์จะได้หาแผ่นตะกั่วไปให้ท่านลงให้ครับ จะได้รู้วันเวลาที่ทันกับการหล่อครับ หากผมอ่านไม่ละเอียดต้องขออภัยพี่ด้วยนะครับ
   
 13. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  พุทธลักษณะที่จัดสร้าง

  <O:p</O:p
  พุทธลักษณะของพระที่ร่วมกันจัดสร้างขึ้นนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างโบราณและปัจจุบัน โบราณคือพิถีพิถันในการจัดสร้างตั้งแต่เนื้อหาและการปลุกเสกหรืออธิฐานจิตเรียกว่าให้ดีทั้งในและดีทั้งนอก ปัจจุบันคือยุคนี้เป็นเรื่องของความรวดเร็วด้วยมีเครื่องไม้เครื่องมืออันทันสมัย จึงจะใช้วิธีปั๊มขึ้นมาเป็นองค์พระ
  <O:p</O:p
  <O:p</O:p
  เป็นพิมพ์สมเด็จปรกโพธิ์เก้าใบ ขนาด ประมาณ ๑.๘ ซม.x ๒.๕ ซม.หนาประมาณ ๓ มม.<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  ความหมายของพิมพ์สมเด็จปรกโพธิ์เก้าใบ<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  ด้านหน้า
  <O:p</O:p
  - พิมพ์สมเด็จ หมายถึง เป็นพิมพ์พระที่นิยมสร้างกันในยุคปัจจุบันนี้<O:p</O:p
  - ปรกโพธิ์ หมายถึง ๑. พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระองค์ท่าน ทรงตรัสรู้ ณ ใต้ต้นโพธิ์<O:p</O:p
  ๒. ความร่มเย็นเป็นสุขเมื่ออยู่ใต้ร่มโพธิ์<O:p</O:p
  - เก้าใบ หมายถึง ถือเอา เลข ๙ เป็นเลขมงคล เจริญก้าวหน้า
  <O:p</O:p
  <O:p</O:p
  ( ตามตัวอย่าง รูปด้านล่าง แต่ต้องแก้ไขจำนวนใบโพธิ์ให้เหลือเพียงเก้าใบ แต่เพิ่มขนาดใบโพธิ์ให้ใหญ่ขึ้น )<O:p</O:p
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSC06226-1.jpg
   DSC06226-1.jpg
   ขนาดไฟล์:
   202.2 KB
   เปิดดู:
   98
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 เมษายน 2012
 14. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  ยังไม่ได้กำหนดวันเลยครับคุณโต้ง

  ช่วงนี้กำลังเตรียมชนวนมวลสารอยู่ครับ น่าจะใช้เวลาอีกเป็นเดือนสำหรับการรวบรวมมวลสารครับ

  ด้วยความยินดีครับ พระคณาจารย์แถวชลบุรีมีเก่งๆหลายท่านครับ

  ไม่มีปัญหาครับ คุณโต้งสนใจในโครงการสร้างพระบรรจุกรุฯ นี้ผมก็ดีใจแล้วครับ (deejai)
   
 15. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  ด้านหลัง

  มีพระคาถา เป็นตัวอักขระแบบจม ดังนี้<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  แถวที่ ๑ นะ<O:p</O:p
  แถวที่ ๒ โม พุท ธา ยะ<O:p</O:p
  แถวที่ ๓ นะ มะ พะ ทะ<O:p</O:p
  แถวที่ ๔ จะ ภะ กะ สะ<O:p</O:p
  แถวที่ ๕ นะ มะ อะ อุ<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  แถวที่ ๑ และ ๒ นะ โม พุท ธา ยะ เป็นพระนามย่อของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ ในภัทรกัปนี้ ดังพระคาถานมัสการพระเจ้า ๕ พระองค์ ดังนี้<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  นะ กาโรกุกกุสันโธ<O:p</O:p
  โม กาโรโกนาคะมะโน<O:p</O:p
  พุท กาโรกัสสะโปพุทโธ<O:p</O:p
  ธา กาโรโคตะโมพุทโธ<O:p</O:p
  ยะ กาโรอะริยะเมตตรัยโย<O:p</O:p
  ปัญจะพุทธา นะมามิหังl<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  แถวที่ ๓ เป็นธาตุทั้ง ๔<O:p</O:p
  นะ คือ ธาตุน้ำ<O:p</O:p
  มะ คือ ธาตุดิน<O:p</O:p
  พะ คือ ธาตุไฟ<O:p</O:p
  ทะ คือ ธาตุลม<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  แถวที่ ๔ เป็น ธาตุกรณีย์<O:p</O:p
  จะ คือ ธาตุน้ำ<O:p</O:p
  ภะ คือ ธาตุดิน<O:p</O:p
  กะ คือ ธาตุไฟ<O:p</O:p
  สะ คือ ธาตุลม<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  แถวที่ ๕ เป็นแก้ว ๔ ดวง ใช้สำหรับหนุนธาตุ<O:p</O:p
  นะ แก้วมณีโชติ หนุน ธาตุน้ำ<O:p</O:p
  มะ แก้วไพฑูรย์ หนุน ธาตุดิน<O:p</O:p
  อะ แก้ววิเชียร หนุน ธาตุไฟ<O:p</O:p
  อุ แก้วปัทมราช หนุน ธาตุลม<O:p</O:p
  <O:p</O:p
   
 16. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  การร่วมบุญกับโครงการฯ
  <O:p</O:p

  ๑. ร่วมบริจาคปัจจัย โดยโอนเข้า บ/ช. ตามรายละเอียดด้านล่าง<O:p</O:p
  ๒. ร่วมบริจาคมวลสาร เช่น แผ่นจารอักขระจากพระเกจิที่ท่านเคารพนับถือ ตะกรุดตะกั่ว พระหรือเครื่องรางเนื้อตะกั่วโดยจัดส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง<O:p</O:p
  ๓. ร่วมเช่าบูชาวัตถุมงคลบางส่วนที่ผมสะสมไว้ รายได้ทั้งหมดเข้าโครงการสร้างพระฯ<O:p</O:p
  ๔. ร่วมทำบุญกับโครงการฯชุดละ ๑๕๐ บาท(รวมค่าจัดส่ง) โดยมีรายละเอียดดังนี้<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  โครงการสร้างพระเนื้อตะกั่วเพื่อบรรจุกรุ รวม ๘๔,๐๐๐ องค์<O:p</O:p
  ครั้งที่ ๑ จำนวน ๘,๔๐๐ องค์<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  โดยพระจำนวน ๘,๔๐๐ องค์ นี้จะแบ่งออกเป็น ๘๔๐ ชุดเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบุญกัน โดยร่วมทำบุญชุดละ ๑๕๐ บาท ซึ่งรวมเป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐ บาท เพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินการโครงการต่อไป<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  รายละเอียดของการทำบุญต่อชุด <O:p</O:p
  <O:p</O:p

  โดยในการทำบุญ ๑ ชุด จะประกอบด้วยพระจำนวน ๑๑ องค์<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  พระจำนวน ๑๐ องค์ จะร่วมสมทบเข้าโครงการสร้างพระบรรจุกรุฯ<O:p</O:p
  <O:p</O:p

  พระจำนวน ๑ องค์ มอบให้เป็นที่ระลึกในการบริจาคเงินร่วมทำบุญกับโครงการสร้างพระบรรจุกรุฯ(เนื้อเดียวกันกับพระที่บรรจุกรุและจะจัดส่งให้กับผู้ร่วมทำบุญต่อเมื่อผ่านพิธีพุทธาภิเษกและอธิฐานจิตเดี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วและก่อนที่จะนำพระไปบรรจุยังวัดที่ได้รับการคัดเลือกจากเพื่อนสมาชิก)<O:p</O:p
  <O:p</O:p
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 เมษายน 2012
 17. ชาวประมง

  ชาวประมง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2009
  โพสต์:
  4,992
  ค่าพลัง:
  +22,753
  งานนี้มีพระหลายๆ องค์โมทนาบุญกับงานนี้ครับ สำหรับหลวงปู่สมตอนที่พี่ผาแดงไปหาท่านยังเป็นปกติอยู่ไม่ได้ไปรบกวนท่านนะครับ เพราะวันนั้นผมคุบกับพี่หนุ่มถามอาการหลวงปู่อยู่ครับ

  หลังเสร็จภาระกิจอื่นๆ แล้วผมจะมาช่วยครับพี่ผาแดงตอนนี้มึนหมดแล้ว หลายกระทู้จัดแต่กำลังใจยังดีอยู่ครับ อิอิ
   
 18. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างพระฯ มีดังนี้
  <O:p
  ๑. ค่าตะกั่ว<O:p</O:p
  ๒. ค่าบล็อคพระ<O:p</O:p
  ๓. ค่าปั๊มพระ(๘,๔๐๐ องค์+ พระที่ระลึก ๘๔๐ ชุดๆละ ๑ องค์รวม๙,๒๔๐ องค์)<O:p</O:p
  ๔. ค่ากล่องพระที่ระลึก ( ๘๔๐ กล่อง )<O:p</O:p
  ๕. ค่าปัจจัยในการถวายวัดเมื่อฝากเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกและถวายพระที่ท่านอธิฐานจิตเดี่ยว (ค่าน้ำมันรถในการเดินทางผมออกเอง )<O:p</O:p
  ๖. ค่าจัดส่งพระที่ระลึก กลับไปยังผู้ร่วมทำบุญ<O:p</O:p
  <O:p

  หากมีผู้ร่วมบริจาคจนได้ปัจจัยเพียงพอในการจัดสร้างและมีพระที่ระลึกเหลือจะถวายให้กับวัดที่ได้รับการคัดเลือกไว้แจกญาติโยมต่อไป รวมถึงปัจจัยบางส่วนจะตั้งเป็นกองผ้าป่าถวายให้กับวัดนั้นๆพร้อมกับการถวายพระบรรจุกรุที่ร่วมกันจัดสร้างขึ้นมานี้นะครับ<O:p</O:p
  <O:p

  ชื่อบัญชี จ.ส.อ.ราเชนทร์ โต๊ะกลม<O:p</O:p
  <O:p
  ธ.กรุงไทย สาขา เขาพระงาม<O:p
  <O:p
  ประเภทออมทรัพย์<O:p</O:p

  135-0-21916-9<O:p</O:p
  <O:p

  หรือร่วมบริจาคมวลสาร โดยจัดส่งมาที่<O:p</O:p
  จ.ส.อ.ราเชนทร์ โต๊ะกลม<O:p</O:p
  ผ.๒ คส.สพ.ทบ.<O:p</O:p
  ต.เขาพระงาม อ.เมือง<O:p</O:p
  จ.ลพบุรี ๑๕๑๖๐<O:p</O:p
  <O:p
  โทร. ๐๘๖-๑๓๓-๗๓๔๑ (AIS) ๐๙.๐๐ ถึง ๒๒.๐๐ น.<O:p</O:p
  <O:p</O:p
   
 19. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  ครับคุณภู... ขอโมทนา เช่นกันครับ
   
 20. ผาแดง

  ผาแดง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2006
  โพสต์:
  2,644
  ค่าพลัง:
  +10,649
  ช่วงที่นำแผ่นตะกั่วไปขอความเมตตาพระคณาจารย์จากหลายท่านๆกล่าวไว้หลายองค์ครับ ทั้งโมทนามาด้วย ทั้งสนับสนุนโครงการฯนี้ ทั้งอวยพรให้โครงการฯนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่มีอุปสรรค บางองค์อธิฐานไว้ก่อนไปปรากฏว่าท่านนั่งรออยู่ทั้งที่เกินเวลาที่โยมเขานิมนต์ไว้ก็มีพอไปถึงท่านรีบจารให้แล้วก็รีบไปกิจนิมนต์ต่อ ทั้งร่วมทำบุญมาด้วยก็มี ทั้งบริจาควัตถุมงคลให้มาจำหน่ายแล้วนำเงินเข้าโครงการฯนี้ก็มีครับ

  จะทยอยเล่ารายละเอียดไปพร้อมกับนำภาพที่ท่านเมตตาลงอักขระและแผ่นที่ท่านจารให้ไปทีละองค์ก็แล้วกันนะครับ

  ครับ โมทนากับน้องป็อปด้วยครับ งานสร้างพระบรรจุกรุแบบนี้ต้องหลายๆแรงช่วยๆกันครับจึงจะสำเร็จ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 เมษายน 2012

แชร์หน้านี้

Loading...